EL: Kvartalsstatistik – amu - EVU

evu.dk

EL: Kvartalsstatistik – amu - EVU

EL: Kvartalsstatistik amu

14-05-2013 Ansvarlig: AC

Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og

Undervisningsministeriets databank d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

Indhold

1 Aktivitet på amu-kurser ...................................................................................... 2

1.1 El-branchens amu-aktivitet ......................................................................... 2

1.1.1 Antal elevdage, 2009-2012 ................................................................. 2

1.1.2 Kursuslængde, 2009-2012 .................................................................. 3

1.1.3 Antal kursister ........................................................................................ 4

1.1.4 Samlet amu-aktivitet i el-installationsbranchen fordelt på

fagansvarlige efteruddannelsesudvalg ........................................................... 6

1.2 Amu-aktivitet for el-uddannede ................................................................ 7

2 Hvem deltager på kurser ..................................................................................... 8

2.1 Branchetilhørsforhold .................................................................................. 8

2.1.1 Branchetilhørsforhold for alle amu-kursister, der har deltaget

i El-kurser ................................................................................................................. 8

2.1.2 Branchetilhørsforhold for El- uddannede kursister der har

deltaget i el-tekniske amu-kurser ..................................................................... 9

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

1/9


1 Aktivitet på amu-kurser

14-05-2013 Ansvarlig: AC

Dette afsnit opgør amu-aktivitet i el-installationsbranchen. Med aktivitet menes

antal af kursister, antal af kursusdage, kursuslængder m.v.

Afsnit 1.1 viser amu-aktiviteten i hele branchen. Afsnit 1.2 viser amu-aktiviteten i

branchen for kursister, der har en el-faglig uddannelse.

1.1 El-branchens amu-aktivitet

Branchen

1.1.1 Antal elevdage, 2009-2012

Figur 1 giver et overblik over branchens efteruddannelsesaktivitet målt på

elevdage 1 .

Figuren viser årssvingningerne i amu-aktiviteten. Der kan konstateres et

aktivitetsdyk i 3. kvartal, efterfulgt af en stigning i 4. kvartal.

Ud over de cykliske sving, kan der konstateres et aktivitetsfald i perioden.

1 Elevdage er defineret som antal deltagere gange kursuslængde. 2 deltagere på et 1 dages

kursus vil altså svare til 2 elevdage, mens 2 kursister på et 2-dags kursus vil svare til 4 elevdage.

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

2/9


Figur 1: Antal elevdage, El installationsbranchens ansatte 2009 2012

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

8.476

1. kvartal

10.774

2. kvartal

14-05-2013 Ansvarlig: AC

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

6.259

3. kvartal

11.649

4. kvartal

10.277

1. kvartal

11.940

2. kvartal

5.657

3. kvartal

9.276

4. kvartal

2009 2010 2011 2012

1.1.2 Kursuslængde, 2009-2012

Figur 2 viser den gennemsnitlige kursuslængde for kvartalerne. Figuren er

opgjort for kvartaler i årene 2009 til 2012.

Figuren viser, at kursuslængden varierer med årets kvartaler. Kurser i tredje kvartal er

således lidt længere end kurser i de andre kvartaler.

Det ses, at kurserne i perioden fra 2009 har haft nogenlunde konstant

gennemsnitslængde på mellem 2 og 3 dage måske med tendens til øget

kursuslængde i 2012.

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

6.389

1. kvartal

6.519

2. kvartal

3.735

3. kvartal

7.025

4. kvartal

6.993

1. kvartal

5.758

2. kvartal

3.552

3. kvartal

5.749

4. kvartal

3/9


14-05-2013 Ansvarlig: AC

Figur 2: Gennemsnitlig kursuslængde hos amu-kursister fra El-installationsbranchen 2009 - 2012

3,40

3,20

3,00

2,80

2,60

2,40

2,20

2,00

2,15

1. kvartal

2,21

2. kvartal

2,89

3. kvartal

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

2,69

4. kvartal

2,45

1. kvartal

2,81

2. kvartal

2,82

3. kvartal

2,46

4. kvartal

2009 2010 2011 2012

2,30

1. kvartal

1.1.3 Antal kursister

Af figur 3 fremgår udviklingen i antal amu-kursister i el-installationsbranchen. Med

kursist menes antal deltagere. Det vil sige at hvis den samme person deltager på to

forskellige kurser, vil den person optræde som to kursister. Det er således ikke et særligt

retvisende mål for aktiviteten som sådan.

El-installationsbranchens amu-aktivitet, målt på antal kursister, har været faldende fra

2009 til 2012. Især de to seneste år er antallet af kursister faldet. Faldet i antal kursister

er sket nogenlunde ligeligt over årets kvartaler.

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

2,45

2. kvartal

2,75

3. kvartal

2,46

4. kvartal

2,52

1. kvartal

2,51

2. kvartal

3,18

3. kvartal

2,76

4. kvartal

4/9


14-05-2013 Ansvarlig: AC

Figur 3: Antal amu-kursister el-installationsbranchen 1.-4. kvartal 2009-2012

2009

2010

2011

2012

2.775

2.775

3.943

4.202

2.660

2.294

1.118

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

4.884

4.254

1.360

2.086

2.860

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

2.163

2.009

3.770

4.330

0 5.000 10.000 15.000

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

5/9


14-05-2013 Ansvarlig: AC

1.1.4 Samlet amu-aktivitet i el-installationsbranchen fordelt på

fagansvarlige efteruddannelsesudvalg

Tabel 1 viser antal kursister for el-installationsbranchen fordelt på fagansvarlige

efteruddannelsesudvalg.

Tabel 1: Aktivitet i El-installationsbranchen, fordelt på fagansvarlige efteruddannelsesudvalg

Antal kursister

1. - 4.

kv.

2011

1. kv.

2012

2. kv.

2012

3. kv.

2012

4. kv.

2012

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

1. - 4.

kv.

2012

Bygge-/Anlægsområdet og -

Industri 722 361 195 128 181 865

Efteruddannelsesudvalget for

Handel, Administration,

Kommunikation og Ledelse 1.562 416 351 125 311 1.203

IF & MI - Svejsning og

fyringsteknik 238 86 47 38 81 252

Individuel kompetencevurdering 583 32 27 74 51 184

Industriens Fællesudvalg

Mejeri- og Jordbrugets

407 85 78 65 63 291

Efteruddannelsesudvalg

Metalindustriens

35 12

15 37

Uddannelsesudvalg

Pædagogiske Område og Social

472 179 80 71 125 455

og Sundhedsområdet

ServiceErhvervenes

11

20

Efteruddannelsesudvalg 91 50

75 26 157

Tekniske Installationer og Energi 5.061 1.283 1.350 477 1.105 4.215

Transporterhvervets

UddannelsesRåd 306 112 119 65 116 412

Tværgående kurser & flygtninge-

/indvandrerkurser 190 148 47 12 209

Total 9.667 2.775 2.294 1.118 2.086 8.300

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

6/9


1.2 Amu-aktivitet for el-uddannede

Branchen Uddannelse

14-05-2013 Ansvarlig: AC

Dette afsnit viser antal kursister og antal elevdage for el-uddannede ansat i elinstallationsbranchen.

Sammenlignet med tabel 1 i forgående afsnit kræves her således, at kursisten har

en el-uddannelse

Tabel 2 viser el-uddannede kursisters efteruddannelsesaktivitet fordelt på

efteruddannelsesudvalg. 2

Af tabellen fremgår det, at der er væsentlig variation i det gennemsnitlige antal

kursusdag, en elev følger et amu-kursus. I nogle faglige udvalg

(Transporterhvervets UddannelsesRåd i særdeleshed) er et kursus således typisk

over en uge langt, mens et kursus i mange andre udvalg er mindre end én dag

langt i gennemsnit.

Tabel 2: El-uddannede kursister fra el-installationsbranchen. Amu-aktivitet fordelt på

efteruddannelsesudvalg

Antal kursister Antal elevdage Gnst antal

kursusdage

1. kvt.

2012

2. kvt.

2012

3. kvt.

2012

4. kvt.

2012

1. kvt.

2012

2. kvt.

2012

3. kvt.

2012

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

4. kvt.

2012

Bygge-/Anlægsområdet og -

Industri

Efteruddannelsesudvalget

for Handel, Administration,

208 112 76 112 310 189 115 152 0,83

Kommunikation og Ledelse

IF & MI - Svejsning og

170 117 55 129 329 263 116 255 0,91

fyringsteknik

Individuel

11

13

26

30 1,55

kompetencevurdering 15 11 40 26 9 4 24 12 0,12

Industriens Fællesudvalg

Metalindustriens

58 48 51 25 93 89 171 56 0,87

Uddannelsesudvalg

ServiceErhvervenes

54 25 32 35 297 121 193 258 2,67

Efteruddannelsesudvalg

Tekniske Installationer og

33

61 21 198

227 81 3,92

Energi 936 1.006 364 822 2.117 2.191 920 1.524 0,98

Transporterhvervets 63 62 36 51 417 661 521 578 6,42

2 El-uddannede er defineret som kursister med højeste fuldførte uddannelse som Hovedforløb i

strøm, styring og IT med specialerne: Elektriker, una; elektriker, bygningsautomatik; elektriker,

installationsteknik; elektriker, kommunikationsteknik; elektriker, styrings- reguleringsteknik; elmontør.

7/9

2012


14-05-2013 Ansvarlig: AC

Antal kursister Antal elevdage Gnst antal

kursusdage

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

2012

UddannelsesRåd

Tværgående kurser &

flygtninge-/indvandrerkurser 81 31

33 22

0,27

I alt 1.635 1.433 728 1.249 3.867 3.640 2.330 3.018 1,18

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

2 Hvem deltager på kurser

2.1 Branchetilhørsforhold

Afsnit 2.1 viser hvilke brancher, de kursister som deltager på el-kurser kommer

fra.

2.1.1 Branchetilhørsforhold for alle amu-kursister, der har

deltaget i El-kurser

El

kurser

Alle

amu

Tabel 3 viser brancherne, hvorfra kursister, som deltager i amu-kurser fra det

faglige udvalg Tekniske Installationer og Energi, kommer.

Ud over bygge og anlæg, der omfatter el-installationsbranchen, kommer

kursisterne især fra industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, samt

handel og transport mv.

Tabel 3: Aktivitet på El-kurser, fordelt efter kursistens branchetilhørsforhold

Antal kursister Antal elevdage Gnst antal

kursusdage

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Bygge og anlæg

Ejendomshandel og

2.212 1.731 704 1.531 5.073 4.095 2.023 3.398 2,36

udlejning 19 25

107 41 48 0 184 1,79

Erhvervsservice 275 357 150 358 496 945 420 831 2,36

Finansiering og forsikring 43

52 0 0 0 1,30

Handel og transport mv

Industri råstofindvinding og

512 498 183 667 863 859 390 1.078 1,71

forsyningsvirksomhed

Information og

1.504 1.025 612 1.293 2.309 1.707 907 2.029 1,57

kommunikation

Kultur fritid og anden

155 186 86 186 241 382 141 352 1,82

service 29 62 14 45 93 109 42 77 2,14

Landbrug skovbrug og

13

11 0 21 0 16 1,75

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

8/9


14-05-2013 Ansvarlig: AC

Antal kursister Antal elevdage Gnst antal

kursusdage

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

fiskeri

Offentlig administration

undervisning og sundhed 162 263 153 250 381 600 324 608 2,31

Uoplyst/ukendt 332 373 214 386 767 865 557 916 2,38

I alt 5.254 4.536 2.129 4.843 10.341 9.640 4.827 9.514 2,05

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

2.1.2 Branchetilhørsforhold for El- uddannede kursister der

har deltaget i el-tekniske amu-kurser

El

kurser

El

uddannede

amu kursister

Tabel 4 viser de brancher, de el-uddannede kursister på kurserne fra det faglige

udvalg, Tekniske Installationer og Energi, kommer fra. Det fremgår, at det

hovedsaglig er primærbranchen, bygge og anlæg, der bidrager med kursister.

Tabel 4: Aktivitet på El, for elektriker uddannede kursister, fordelt på branche

Antal kursister Antal elevdage Gnst antal

kursusdage

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Bygge og anlæg

Ejendomshandel og

1.142 1.074 405 926 2.414 2.348 1.025 1.712 2,11

udlejning

13

0 24 0 0 1,90

Erhvervsservice 85 110 55 118 184 255 144 219 2,18

Finansiering og forsikring 24

26 0 0 0 1,20

Handel og transport mv

Industri råstofindvinding og

138 111 43 134 222 208 90 225 1,75

forsyningsvirksomhed

Information og

440 247 103 321 681 470 194 591 1,74

kommunikation

Kultur fritid og anden

66 73 32 70 101 156 49 129 1,80

service

Offentlig administration

12 12

15 36 19 0 35 2,38

undervisning og sundhed 45 66 30 64 132 115 56 141 2,17

Uoplyst/ukendt 92 142 53 142 215 368 150 358 2,54

I alt 2.052 1.850 727 1.804 4.020 3.965 1.723 3.444 2,04

Note: Kvartalsstatistikken er trukket fra Databanken d. 14/5 2012. På dette tidspunkt er data

opdateret til og med 4. kvartal 2012.

\\EVUSBS\Data1\disk-o\Statistik\Faste statistikker\Kvartalsstatistikker\4 kvt. 2012\AMU-statistik EL_4kv_2012.docx

9/9

More magazines by this user
Similar magazines