RADIOGRAFEN - Foreningen af Radiografer i Danmark

radiograf.dk

RADIOGRAFEN - Foreningen af Radiografer i Danmark

INDhOlD

3 Formanden har ordet

4 Notitser

6 Stressansvarlighed er – alles ansvar

8 Symptomerne på stress

10 Svært at være professionel og pårørende på samme tid

14 Patienttilfredshed

17 Kort nyt

18 Stråleterapien – radiografens rette element

20 Farvel til Bernhard

22 Kursuskalender februar 2010

23 Stillingsannoncer

2 | RADIOGRAFEN | MARTS 2010

RADIOGRAFEN

Radiografen udkommer 10 gange årligt.

Oplag: 1.800 eksemplarer.

Eftertryk af artikler og billedmateriale er kun

tilladt med redaktionens godkendelse.

ANNONcER:

Henvendelse til FRD’s ansvarshavende redaktør:

Michael Dreyer

E-mail: michael@radiograf.dk

REDAKTION:

ANSvARSHAvENDE REDAKTøR:

Michael Dreyer · Foreningens kontor

E-mail: michael@radiograf.dk

FAGLIG REDAKTøR:

Troels Jeppensen

E-mail: troels@radioegraf.dk

FORMAND:

charlotte Graungaard Bech

Poulskervej 3

3730 Neksø

Tlf. 5648 8820

E-mail: charlotte@radiograf.dk

FAGLIG KONSuLENT:

Erik Roland · Foreningens kontor

E-mail: roland@radiograf.dk

ISSN 0906-2459

Der tages forbehold for trykfejl.

Synspunkter i Radiografens artikler dækker

ikke nødvendigvis FRD’s holdninger.

PRODuKTION:

FRD’S KONTOR:

H. c. ørsteds vej 70, 2. tv.

1879 Frederiksberg c.

Giro 2 22 35 03

Tlf. 3537 4339 · Fax 3537 4342

E-mail: frd@radiograf.dk

Homesite: www.radiograf.dk

Mandag-torsdag. 9.00 - 14.30

Fredag 9.00 - 13.00

KLS Grafisk Hus A/S – trykt cO2 neutralt

DEADLINES

Leverings-

frister

2010

Stof og

annoncer hos

frd

Udkommer

ca.

April ... 31.03 22.04

Maj ... 30.04 22.05

Juni ... 29.05 22.06

More magazines by this user
Similar magazines