Kirke & Sogn - Ulbjerg Landsby

ulbjerg.landsby.dk

Kirke & Sogn - Ulbjerg Landsby

SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKIN-

DERUP SPANGGÅRD

Kirke

LYNDERUP TOLSTRUP SUNDSTRUP NØRRE

&

BORUP NØRRE RIND

Sogn

SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE

TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKINDERUP SPANGGÅRD LYNDERUP TOLSTRUP SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND

SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKINDERUP SPANGGÅRD LYNDERUP TOLSTRUP

SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKIN-

DERUP SPANGGÅRD LYNDERUP TOLSTRUP SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE

TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKINDERUP SPANGGÅRD LYNDERUP TOLSTRUP SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND

SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKINDERUP SPANGGÅRD LYNDERUP TOLSTRUP

SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE TORUP ULBJERG RÆKKEBORG LÅSTRUP SKIN-

DERUP SPANGGÅRD LYNDERUP TOLSTRUP SUNDSTRUP NØRRE BORUP NØRRE RIND SØNDER BORUP LILLE TORUP GJØRUP STORE

Ulbjerg-Lynderup-Låstrup pastorat Nr. 4 · 2. årgang · September 2007

I Sundstrup var der pigespejderlandslejr i august.

Her er nogle af englene fra LIV’07. Foto: Grete Fristrup.


Adresser for personale

og menighedsråd

Sognepræst

Ulrik Pilemand

Sundstrupvej 1

Ulbjerg, 8832 Skals

Tlf. 8669 7226

e-mail: up@km.dk

Organist ved Ulbjerg og

Lynderup kirke

Tove Christensen

Lille Torupvej 5

Tlf. 8669 7138

Organist ved Låstrup kirke

Kristian Madsen

Ågade 19

Tlf. 8669 7024

Graver ved Ulbjerg kirke

Conni Larsen

Skovgårdsvej 10

Tlf. 8669 1416

Træffes bedst telefonisk kl. 12-13

Graver ved Lynderup kirke

Jens Peter Christensen

Tingvej 12C

Tlf. 4034 8444

Træffes bedst telefonisk kl. 12-13

Graver ved Låstrup kirke

Anker Eriksen

Dalvej 6

9632 Møldrup

Tlf. 8669 1351 - mobil 2146 3751

Kirkesanger ved Ulbjerg og

Lynderup kirke

Jens Damgaard

Tlf. 9854 6299

Kirkesanger ved Låstrup kirke

Inger Christiansen

Tlf. 8669 7125

Ulbjerg sogn

Kirkeværge

Gerda Nielsen

Klotrupvej 4

Tlf. 8669 7116

Erik Thorgaard

Trekronervej 12

Tlf. 8669 7197

Anne Marie Vindvad Kristensen

Engholmvej 11

Tlf. 8669 7423

Leila Andersen

Løgstørvej 90

Tlf. 8669 7097

Stinne Sørensen

Tingvej 22

Tlf. 8669 7207

Lynderup sogn

Kirkeværge

Inge Mikkelsen

Kærbyvej 40

Tlf. 8669 6179

Joan Dalsgaard

Nørremarkvej 11

Tlf. 8669 6222

Jens Møller

Kirkevej 13

Tlf. 8669 6253

Låstrup sogn

Menighedsrådsformand

Ole Kruse

Låstrupvej 23 A

Tlf. 8669 4698

Kirkeværge

Kirsten Nørgård Andersen

Låstrupvej 7

Tlf. 8669 5177

Mette Svendsen

Løgstørvej 57

Tlf. 8669 6066

Jens Christiansen

Vievej 8

Tlf. 8669 4418

2. september

13. s. e. trinitatis

Ulbjerg 10.00

Låstrup 9.00

9. september

14. s. e. trinitatis

Ulbjerg 8.45 Mette Værge

16. september

15. s. e. trinitatis

Lynderup 10.00 efterflg.

Svampetur

23. september

16. s. e. trinitatis

Ulbjerg 9.00

Låstrup 10.00 høst

30. september

17.s.e.trinitatis

Ulbjerg 10.00 høst

Låstrup 9.00

7. oktober

18. s.e.trinitatis

Ulbjerg 9.00

Låstrup 10.00

14. oktober

19. s.e.trinitatis

Ulbjerg 8.45 Mette Værge

21. oktober

20. s.e.trinitatis

Lynderup 10.00

Kirketider

28. oktober

21. s.e.trinitatis

Ulbjerg 10.00

Låstrup 19.00

4. november

Alle helgens dag

Ulbjerg 20.30

Lynderup 19.00

Låstrup 10.00

11. november

23. s.e.trinitatis

Ulbjerg 10.00

18. november

24. s.e.trinitatis

Lynderup 9.00

Ulbjerg 17.00 Gospelkoncert

med Lene

Nørrelykke

25. november

Sidste s. i kirkeåret

Låstrup 10.00 Mette Værge

27. november

Ulbjerg 19.00 Kirkekoncert med

Viborg mandskor

Kirkebilen er et tilbud fra menighedsrådet til alle, for hvem det er vanskeligt at

komme til kirke. Kirkebilen kan bestilles gratis til alle gudstjenester i Ulbjerg,

Lynderup og Låstrup - også kørsel imellem sognene inden for pastoratets grænser.

Kirkebilen bestilles senest dagen i forvejen hos Ivan Mogensen, tlf. 2131 2131. Den

kører retur umiddelbart efter gudstjenesten.

Kirke & Sogn - September 2007 Kirke & Sogn - September 2007

2 3


Ulbjerg missionshus:

September:

Onsdag d. 19: Høstfest, tale ved

Torben Haar, Salling

Oktober:

Onsdag d. 10: Ydre mission ved Mona

og Knud Erik Høgh

Torsdag d. 25: KLF generalforsamling

ved Hanne Baltzer

November:

Onsdag d. 7: Møde ved Andres

Jørgen Jensen, Års

Tirsdag d. 13: Efterårsmøde i Hans

Tausens Hus i Viborg

Onsdag d. 28: Bibeltime Matt. kap. 17

Arrangementer

Møder i Ældrekredsen

ved Oda Madsen, tlf. 8669 7024

18. sept. kl. 14.30 i Missionshuset:

Pastor emeritus Poul E. Hauge fra

Aalestrup

2. okt. kl. 14.30 i Menighedshuset:

Pastor emeritus Christoffersen fra

Alstrup

20. nov. kl. 14.30 i Missionshuset: Lotte

Grauslund Boas, sognepræst i

Karup: »Grundtvigs sangværk«

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

i Pinsen Ulbjerg 370,00 kr.

Låstrup 100,00 kr.

Lynderup 50,00 kr.

Kirkekoncert

med Viborg Mandskor TIRSDAG

den 27. nov. kl. 19.00 i Ulbjerg kirke

Koret vil først give en koncert i kirken og dernæst

underholde i menighedshuset med de sange, der ikke

kan synges i kirken!

Der er gløgg og æbleskiver + kaffe og en klejne!

Når Viborg Mandskor byder på koncert, er det ikke blot med udvalgte sange for

fire stemmer, bukke pænt og tak for i aften. Der er mere »kød« på.

Nå ja, korets medlemmer fylder jo i sig selv godt op. Men i koncertens program

indgår der et tema, hvorom sangene broderer sig til et flot og spændende

mønster. Der er fortalt historier om digtere og komponister, der er læst brudstykker

af litteratur m.v.

Ved en julekoncert er det naturligvis emner, der væver sig ind i mønster

med højtiden.

Viborg Mandskor er Viborgs ældste kor, hvis historie skriver sig tilbage til

1865. Dengang hed det Viborg Borger- og Håndværkerforenings Mandskor.

Koret har i dag ca. 24 aktive sangere, der mødes hver tirsdag aften til prøve og

gennemgang af repertoiret, der spænder vidt fra salmer til små korværker og

moderne rytmiske sange.

Der er en god tradition for smukke kirkekoncerter, men samtidig også lige

så spændende underholdning i selskab med Viborg Mandskor »på slap line«.

Korets dirigent er Beate Hammer Christensen.

Svampetur

Søndag den 16. september efter højmessen

kl. 10.00 vil der være svampetur. Alle

interesserede får mulighed for at finde

og ved fælles hjælp bestemme svampene

sammen med gartner Niels Gundersen.

Kirken sørger for kaffe og kage.

Skulle der være for lidt tager vi en stegepande

og smør + toastbrød frem til evt.

spiselige fund.

Studiekreds i litteratur

Har du lyst til at læse og diskutere en

bog sammen med andre, så er der en

mulighed for det i efteråret. Vi læser

Erling Jepsens roman fra 2002 »Kunsten

at græde i kor« og mødes onsdag den 3.

og 17. oktober kl. 20.00 i Menighedshuset

ved Ulbjerg præstegård.

Jeg vil gerne have, at man tilmelder

sig, da jeg har brug for hjælp med gennemgangen

af bogen og dens personer

og miljøer. Jeg håber, at du har lyst til at

læse bogen og så særligt registrere f.eks.

hvad og hvor der står skrevet noget om

den bestemte person, man har fået tildelt.

Dette er dog ingen betingelse for at

være med – men alene et tilbud til fordybelse

og deltagelse.

Arrangementer

Gebyr på navneændringer

Der er indført et gebyr på alle navneændringer

bortset fra dem, der foretages på

bryllupsdagen. Gebyret er alene for

sagsbehandlingen af navnesagen og

garanterer altså ikke for ændringens

gennemførelse. Anmodning om navneændringer

kan foretages på hjemmesiden

www.personregistrering.dk

Herfra kan man også betale de 430 kr.

som gebyret er fastsat til.

Gudstjenester på Grøndalscenteret

Der er normalt gudstjeneste med altergang

den første tirsdag i måneden kl.

14.30. I september og oktober er der ingen

gudstjenester. Den 2. oktober er der

i stedet møde i Menighedshuset. Først

den 6. november er der atter gudstjeneste

på Grøndalscenteret.

GOSPEL-WEEKEND

17.-18. NOVEMBER

Vi gentager succesen fra sidste år og

laver i samarbejde med Tostrup-Roum

menighed en gospelweekend med Lene

Matthiesen Nørrelykke.

Som en ændring i forhold til sidste år

bedes man i år tilmelde sig. - Det kan ske

til Ulrik Pilemand 8669 7226 eller helst på

mail: up@km.dk

Det er helt gratis at deltage. Frokosten

og evt. aftensmad betaler man selv for.

Programmet er ikke helt fastlagt, men

vi regner med at øve i Ulbjerg kirke,

medvirke ved gudstjenesten søndag kl.

10.30 i Tostrup kirke samt fremføre en

koncert i Ulbjerg kirke søndag kl. 17.00.

Det hele ledes og dirigeres

af Lene.

Vi starter lørdag kl.

10.00 og slutter søndag

med koncerten.

De øvrige tidspunkter

fastsættes når vi

nærmer os den 17.-18.

november.

Kirke & Sogn - September 2007 Kirke & Sogn - September 2007

4 5


Døbte i sognene

Kirkelige handlinger

Den 17. maj blev Neia Mølgaard Lund døbt i Ulbjerg

kirke. Datter af Pia Mølgaard og Jørgen Lund, Sundvej

17, Sundstrup

Den 20. maj blev Alina Elkjær Hermansen døbt i

Låstrup kirke. Datter af Kiri Marie Elkjær og Allan

Hermansen, Kærbyvej 26 Nr. Rind.

Den 24. juni blev Casper Bak-Nielsen døbt i Ulbjerg

kirke. Søn af Tina og Gunner Bak-Nielsen, Ulbjerg

Den 28. juli blev Lærke Bligaard døbt i Ulbjerg kirke.

Datter af Karina Rikke Bligaard og Torben Bligaard,

Tingvej 50, Ulbjerg

Den 5. august blev Alexander Bjerregaard Sørensen

døbt i Ulbjerg kirke. Søn af Mette Bjerregaard Nielsen

og Kim Vester Sørensen, Mågevej Ulbjerg

Kirkelige handlinger

Den 12. august blev Magnus Kjær Antonisen døbt i

Låstrup kirke. Søn af Martha Smidt Antonisen og

Mikael Kjær Hansen, Tjørnevej i Skals

Viede i sognene

Den 26. maj blev Lykke Greve og Lasse Glerup Sørensen,

Hovedgaden 64 Skals viet i Lynderup kirke

Den 2. juni blev Mette Betzer Pedersen og Kåre Busk

Pedersen, Viborgvej i Frederiks, viet i Ulbjerg kirke

Den 14. juli blev Mette Marie Bønlykke og Simon

Svanborg Kjeldsen, Rendsborggade i Holstebro, viet i

Lynderup kirke

Døde i sognene

22. maj: Karen Marie Christensen, Ulbjerg

29. maj: Edith Kirstine Nielsen, Låstrup

16. juni: Thomas Jørgen Pedersen, Låstrup

28. juni: Gunhilda Marie Olivia Christensen,

Lynderup

29. juni: Karen Elisabeth Thomsen, Nr. Rind

8. juli: Astrid Obsen, Gørup

12. juli: Svend Aage (Isak) Jensen, Lynderup

6. aug.: Kristine Knudsgård, Sundstrup

Kirke & Sogn - September 2007 Kirke & Sogn - September 2007

6 7


Ny gravermedhjælper

i Ulbjerg

Som ny gravermedhjælper på Ulbjerg

kirkegård er ansat Jytte S. Hansen. Jytte

er uddannet gartner og har været gravermedhjælper

i Vester Starup kirke,

mens hun boede i Starup mellem Esbjerg

og Grindsted.

Jytte er 53 år og gift med Anton Johansen.

For godt et år siden skulle der ske

noget nyt i deres liv, efter de havde

afhændet minkfarmen, og de slog sig

ned i Ulbjerg på Skovgårdsvej pga. af

den smukke natur. »Vi kendte ikke

nogen i forvejen«, siger Jytte, »men folk

har taget godt imod os.«. Efter at have

arbejdet den første måned på kirkegården

har Jytte lært de andre graverkollegaer

fra Lynderup og Låstrup at kende.

»Graverne arbejder godt sammen, så det

er dejligt at være en del af det fællesskab.«

Ved siden af graverarbejdet arbejder

Jytte som alternativ behandler med bl.a.

zoneterapi.

Ny graver

i Lynderup

Som ny graver ved Lynderup kirke er

ansat Jens Peter Christensen, 52 år,

Tingvej 12 i Ulbjerg. Jens Peter har i hen

ved 3 år været gravermedhjælper på

Ulbjerg kirkegård, men nu hvor der var

mulighed for at kunne få en stilling med

flere timer, var han ikke i tvivl om at

søge til Lynderup. »Jeg bibeholder de

samme gode kollegaer, og så kender jeg

jo Lynderup og Nr. Rind temmelig

godt.«

Jens Peter er opvokset i Lynderup,

hvor hans forældre havde gård. Han

kom i smedelære i Ulbjerg og har siden

boet der. Fra at have været en håndværker,

der flyver af sted fra det ene job

videre til det næste, glæder Jens Peter

sig over graverarbejdet. »Det er ikke så

stressende, da arbejdet er det samme

sted og så kan jeg jo selv planlægge rækkefølgen«

siger han.

Jens Peter kan lide at arbejde ude og

kan lide at snakke med folk. Og til hans

glædelige overraskelse kommer der

flere folk på Lynderup kirkegård, end

han umiddelbart havde troet.

En lille beretning fra Himmerigets port ...

En General nærmer sig porten. Da han

kommer helt derhen, tager Jesus imod

ham med åbne arme og siger velkommen.

– Nu skal du få dine nye klæder,

siger Jesus og finder en skinnende hvid

dragt frem. Men generalen er ikke interesseret.

Han vil beholde sin uniform

med alle medaljerne, der fortæller om

magt og indflydelse.

- Jeg kan godt forstå, hvad du tænker,

svarer Jesus, men i Himlen har alle

sådan en dragt på. Da det går op for

generalen, at dette er et sted, hvor alle er

lige, og ingen har magt over andre,

ryster han skuffet på hovedet og går derfra.

I stedet finder han porten til

Helvede, hvor Djævlen fortæller ham, at

han meget gerne må beholde alle sine

medaljer, og at det står ham frit for at

kue og undertrykke, så mange han kan.

Generalen vælger Helvede.

Næste person, som kommer frem til

Himmerigets port, er en kvinde i en

smuk kjole højhælede sko og velduftende

parfumer. Også hun bliver bestyrtet,

Hvad gør man, når ..?

Et barn er født? - Et barns fødsel skal

anmeldes til præsten senest to dage efter,

det er født. Man afleverer fødselsanmeldelsen,

forældrenes dåbsattester og

evt. en omsorgs- og ansvarserklæring,

hvis man ikke er gift - ellers en vielsesattest.

Et barn skal døbes? - Man ringer til

præsten og aftaler dato for dåben.

Desuden aftales et møde, hvor vi taler

nærmere om dåben og praktiske ting i

den forbindelse. Barnets navn og faddernes

navn og adresser, skal man have

klar til det møde.

Et barn skal ikke døbes, men navngives?

- Så henvender man sig også til

da Jesus tilbyder hende den hvide dragt.

Hvad nu? Må hun ikke være den smukkeste,

ikke overstråle alle andre? Nej tak,

det er ikke noget for hende. Hun vender

om. Djævlen byder hende velkommen

og lover hende, at hun må beholde sine

sylespidse sko, og så vælger hun også

Helvede.

Så kommer en mand frem til Himmerigets

port. Hans udseende vidner om et

hårdt og udmarvende liv. Jesus tager

manden i sin favn og lover ham, at han

nu skal lægge alt det gamle og udmarvende

bag sig. Nu skal han endelig blive

hel.

- Lægge bag mig? Udbryder manden.

Det eneste, som har holdt mig oppe alle

disse år, er tanken om at få hævn. At

give igen til alle dem, som har gjort mig

ondt. Jeg vil aldrig lægge det bag mig!

Så også denne mand forlader Himmerigets

port og vælger Helvede. Og det

sidste, som man kan se, inden Helvedes

port slår i, er den grænseløse sorg i Jesu

blik.

præsten efter en blanket eller henter den

på www.km.dk. Et barn skal navngives

senest 6 måneder efter, at det er født.

Man gerne vil giftes? - Man aftaler tid

og sted med præsten. Dernæst henvender

man sig på folkeregisteret for at få

lavet en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten

samt dåbsattester medbringes til

samtalen med præsten om hvad en vielse

er og om evt. praktiske ting.

Nogen dør? - Anmeldelse af et dødsfald

skal ske til præsten senest to dage

efter, det har fundet sted. Uanset hvor

afdøde skal begraves eller bisættes, så er

det præsten i bopælssognet, som er

begravelsesmyndighed.

Kirke & Sogn - September 2007 Kirke & Sogn - September 2007

8 9


Børneklubben Låstrup/Skals

Børneklubben Låstrup/Skals er for alle børn fra ca. 5-12 år. Vi

mødes på Værestedet og laver sjove og fantasifulde ting, hører

bibelfortællinger og synge sange og griner. Børneklubben drives

ud fra Folkekirken. Det er gratis.

Lotte og Ole Kruse • Tlf. 8669 4698

Onsdag d. 12. sep. kl. 18.30-20.00.

Udeaften med bål. Husk ekstra tøj og gummistøvler.

Vi skal også høre om manden Bartimæus.

Onsdag d. 26. sep. kl. 18.30-20.00.

Opgaveløb. Frem med kondiskoene og udetøjet,

husk refleks. Jesus lavede et under - enkens søn

blev levende igen.

Onsdag d. 12. okt. kl. 18.30-20.00.

Vi tryller med dej. Hvem var Jesu disciple?

Onsdag d. 24. okt. kl. 18.30-20.00.

Hvordan ser ting ud i forstørrelses glas? Jesus var

lærer og disciplene eleverne. Hvad lærte de?

Mandag d. 5. nov. kl. 17.00-18.15 • OBS!!!

Skals Mandagsklub har inviteret os til Sognehuset

Ejstrupvej 14, Skals.

Afg. fra Værestedet kl. 16.45

Retur på Værestedet kl. 18.30.

Onsdag d. 21. nov. kl. 18.30-20.00.

Filmaften i Ulbjerg Menighedshus.

Er Gud med mig hver dag?

Meddelelser lokale foreninger

Ulbjerg Pensionistforening

Fmd.: Dagny Winther Tlf. 8669 7142

12.09. Kl. 14.00: Foredrag v/tidligere

politibetjent Heinz Hvid:

»Fra blå blink til rollator!«

26.09. Kl. 14.00: Lotterispil.

10.10. Kl. 14.00: Syng sammen eftermiddag

v/Benny Henriksen.

24.10. Kl. 14.00: Lotterispil.

14.11. Kl. 14.00: Generalforsamling.

28.11. Kl. 12.00: Julefrokost.

Kirkeradioen er sognenes radio. Sender

hver søndag kl. 20-21 på Radio Viborgs

frekvenser: 93,8 – 106,4 – 107,3

Låstrup Forsamlingshus

Forsamlingshuset udlejes ved:

Verner Nielsen, Låstrupvej 10

Tlf. 8669 4270 · Mobil 2043 4249

Mail: lykkebakkegaard@mail.dk:

Pris for leje af hele huset:

Kr. 500,- + forbrug for medlem.

Kr. 750,- + forbrug for ikke-medlem.

Lokalhistorisk Forening

for Ulbjerg-Lynderup Sogne

Kontakt: Herluf Winther · Tlf. 8669 7142

Lokalhistorisk arkiv på Grøndalscenteret

er åbent torsdag kl. 15.00-18.00.

Ulbjerg Kulturog

Fritidscenter

- centret med de

mange muligheder.

Fjordglimt 1, 8832 Skals.

Tlf. 2398 3136

Motionscenter

www.ukfc.dk

Ulbjerg og Omegns

Folkedanserforening

Formand:

Kristen Lauritsen

Tlf. 8669 7003

Nørre Rind Forsamlingshus

Forsamlingshuset udlejes ved:

Lisbeth og Egon Jørgensen. Tlf: 8669 6145

Pris for leje af huset:

Kr. 500,- + forbrug for medlem.

Kr. 700,- + forbrug for ikke medlem.

Ulbjerg Forsamlingshus

Forsamlingshuset udlejes ved:

Erna Kjeldgaard • Tlf. 8669 7220

Pris for leje af:

For medl./Ikke-medl.

Hele huset kr. 700,- / kr. 850,- + forbrug

Stor sal kr. 600,- / kr. 750,- + forbrug

Lille sal kr. 500,- / kr. 650,- + forbrug

Ulbjerg

Gymnastikforening

Fmd.: Vibeke Møller

Tlf. 8669 7471

Du er velkommen til at

ringe på 8669 7471 - eller se mere på

www.ulbjerg-gymnastikforening.dk

UGF har opstart af hold i uge 38.

Der vil være motionstilbud

for både børn, voksne og ældre.

Nærmere information følger i den husstandsomdelte

folder, der udkommer i

slutningen af august.

Kirke & Sogn - September 2007 Kirke & Sogn - September 2007

10 11


12

Meddelelser lokale foreninger

Borup Idrætsforening

www.borupif.dk

Kontakt: Poul Johannesen

Vejlebakken 20, Låstrup

Tlf. 8669 4940 · Mobil 5184 3438

E-mail: Poul-Joe@privat.dk

Sidste nyt

fra Ulbjerg

- se det på:

www.ulbjerg-landsby.dk

Kirke & Sogn er udgivet

af menighedsrådet i Ulbjerg-

Lynderup-Låstrup pastorat. -

Sognepræst Ulrik Pilemand

er ansvarshavende redaktør.

Sidste frist for indlevering af

stof til næste nummer af kirkebladet

er 1. november 2007.

LSD-Grafisk · 9864 9161 · Mail: lsd-grafisk@mail.dk

Sidste nyt

fra KFUMspejderne:

Formand: Dorthe Poulsen

Tlf. 8669 4090

Kasserer: Lone Pedersen • Tlf. 8669 7005

KFUM-spejderne er for både

drenge og piger. Har du lyst til

at sove i det fri, lave mad over bål,

lære forskellige knob og meget mere

så kom og prøv om

spejderlivet er noget for dig.

Bæverflokken:

Opstart: Den 4. september.

Mødetid: Tirsdage 18.30-19.30.

Mødested: Præstegården i Ulbjerg,

Sundstrupvej 1.

Klasse: 0. kl.-2. kl.

Leder: Anette Dalsgård Christensen

Tlf. 8669 7497

Assistent: Erik Ambrosius

Tlf. 86697401

Hjælpere: Maria Johansen + flere

Skal den gamle kirkesti ved Lynderup kirke genetableres?

Der har tidligere været en kirkesti

fra den østlige kirkelåge ved

Lynderup kirke og ned ad skråningen

til Lynderupgaard. Ejer af

Lynderupgaard, Ove Glerup, har

tilbudt at stien genetableres, hvis

nogen har interesse i dette.

Der er formentlig mange, der

kan huske, at stien har været der,

og måske kalder det minder og

historier frem hos nogle ?

Derfor lyder spørgsmålet: Er

der nogen, der har lyst til at genetablere

denne sti og finde et historisk

»fodspor« frem ?

Nuværende er stien bevokset

med græs, buske og træer. Der

skal fjernes nogle træer, graves lidt

og måske vil det kræve lidt »sved«

og tid. Men det vil sikkert blive et

godt resultat!

Menighedsrådet vil gerne høre

fra alle, der har lyst og interesse i

denne opgave. Hvis nogen har

ønsker om at besigtige opgaven,

vil graver, Jens Peter Christensen,

gerne vise den frem.

Fællesmenighedsrådet

Kirke & Sogn - September 2007

More magazines by this user
Similar magazines