Punkt 29 - Inerisaavik

inerisaavik.gl

Punkt 29 - Inerisaavik

Hjemmestyrets bekendtgørelse bekendtg relse nr. 22

af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og

anden specialpædagogisk specialp dagogisk bistand.

Anvendelsesområde Anvendelsesomr de og formål form

§ 2. Til elever, hvis funktionsnedsættelse funktionsneds ttelse er af en sådan s dan art

eller omfang, at undervisningen ikke kan dækkes d kkes inden

for den almindelige specialundervisning, gives

vidtgående vidtg ende specialundervisning og anden

vidtgående vidtg ende specialpædagogisk specialp dagogisk bistand, bistand,

jf. 12, stk.

More magazines by this user
Similar magazines