Malerier i forgyldte Rammer af M andel berg»

kunstbib.dk

Malerier i forgyldte Rammer af M andel berg»

4

10 II ^«2 Mellemftykker af famme Plafond,

i Alen i Tome bred, 21 Tom. hoy,

uden Ramme

12 Circe og Uiyfis, 17 Tom* hoy, 14 T*

bred -

33 Rinhaldo og, Armide, 18 Tom, bred, 14

Tom hoy

14 en Esqvife, Mars og Venus, 18 Tom.

bred, 14 Tom. hoy

j g en Esquife med Diane og Acteon, 16 T.

bred, 13 Tom. hoy

26 en Esquife med en Rornerfk Spirer, io§

Tom. bred, 7§ Tom. hoy

37 en Esquife med Cavallerie og Infanrerie,

12 Tom. hoy, 9 Tom. bred, uden

Ramme

58 Amor i oval Form, 1 Alen hoy, 20 T.

bred

3 9 en Esquife af er Steenbrud i Italien, g§

Tom. bred, 6 Tom. hoy

20 en liden Kanin, 9 T . bred, 8 T. hoy

Ai 22 2 Bolognefer-Hunde naturlig Storrel«

fe, ej opfpendt

23 Maria i Bryftftykke med Hænder, overnaturlig

Storrelfe efter Mengs, en Alen

13 Tom. hoy, en Alen 3^ Tom. bred

84 Chrifti Hoved, overnaturlig Storrelfe efter

Mengs, 232 Tom. hoy, 18 Torn*

bred*

25

Johannes Hoved, overnaturlig Storrelfe,

efter Mengs, en Alen 3 T . hoy, zs

Tom. bred

2,6 Chriftus, halv Figur efter Mengs, 2$

Tom. hoy, 17 Tom. bred

27 en heel Figur af Johannis, halv naturlig

Storrelfe efrer Mengs, 23 Tom. hoy^

17 Tom. bred

28 29 2 Apoftel Hoveder efrer M engs, ig

Tom. hoye, 14 Tom. brede

30 31 2 unge Hoveder efter Mengs, 12 T .

hoye, 9 Tom. br^de

32 2 tømmenfoldede Fruentimmer Hænder,

overnaturlig Storrelfe, ej opfpendt

33 en Haand, overnaturlig Storreje, ej op«

fpendt

34 en dito dito

3f en Foed, overnaturlig Storrelfe, i blind

Ramme

3 6 3 7 2 Fodder, naturlig [Storrelfe, ej opfpendt

S 8 39 2 Stykker af Helgenes Hiftorie efrer

Supleras, 1S Tom. hoye, 9 ! T. brede

40 41 2 Landfkaber efter Vernet» 16 Tora,

hoye, 9 Tom. brede

42 et Srykke efrer Boucher, malet graat i

graat, 17 Tom. hoy, 14 Tom. bred

4344 2 Portraiter af Als efter Mengs, etl

Alen hoye, 18 Tom. brede

45 en anlagt Melon i blind Ramme

A 3 OrU

ft

5

More magazines by this user
Similar magazines