PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

propel.dk

PROPEL 2007-1 - Flyvevåbnets Soldaterforening

68. ÅRGANG NR. 5 OKTOBER 2011

PROPEL

INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING


2 PROPEL Nr. 5/2011

Aktivitetskalender

Mød op når din forening kalder,

så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig.

PROPEL denne gang


Til lykke med jeres nye

uddannelse!

Jeg vil starte med at gratulere

alle jer, der her i dag har

modtaget en udmærkelse

for en præstation, hvor I

enkeltvis har præsteret

noget ekstraordinært, der

kan måles for eksempel på

en skydeskive eller med et

stopur.

Sådan indledte

Ernst Kronvold Frederiksen

fra PR-udvalget

overrækkelsen af

Flyversoldatens Ur

den 14. juli på AFTC i Karup.

Flyversoldatens Ur

Jeg har også en udmærkelse til en af jer.

Men den får man ikke, fordi man har en rolig hånd eller et par

hurtige ben. Det er ikke en præmie, man gør sig fortjent til på

et øjeblik.

Nej, det tager 3-4 måneder at gøre sig værdig til at få

Flyversoldatens Ur, for det tager 3-4 måneder, før holdet kan

vælge den rigtige, bedste soldaterkammerat.

Det er altså ikke en præmie for noget, der kan ses eller høres,

men en præmie for noget, der kan føles.

For noget, som hele holdet kan føle.

At Flyvevåbnets

Soldaterforening belønner

netop den bedste

soldaterkammerat, er der en

helt indlysende årsag til.

Det er fordi, foreningens

formål er at bevare det gode

kammeratskab, vi fik, mens

vi var i Flyvevåbnet.

I soldaterforeningen kan vi

fortsætte med at møde de

gode venner, vi fik den gang.

Og vi kan bevare venskabet i

mange år.

Vil Mikkel Bang Hedelund

komme herop?

Tillykke.

Dine kammerater har valgt dig til den bedste soldaterkammerat

med følgende begrundelse:

Fordi du har udvist utrolig stor loyalitet og ærlighed over for alle

i delingen.

Fordi du gerne tager – det man kalder - den ”farlige” snak

med alle, både om private og militære ting. En snak der altid

hjælper.

Og fordi du har et fysisk overskud, med hvilket du altid hjælper

andre.

Det var en meget stolt Mikkel, der herefter fik overrakt den

flotte erkendelse fra Flyvevåbnets Soldaterforening.

(Se forsiden. red.)

Efterlysning

PROPEL Nr. 5/2011

70-års trofæet

Repræsentantskabets trofæudvalg efterlyser forslag til, hvem

der for første gang skal modtage FSF’s nye 70-års trofæ.

Det er en model af Flyvevåbnets C 130-J Herkules, som FTK har

skænket foreningen i anledning af vores 70-års jubilæum den

11. april 2010.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til en enkeltperson eller

gruppe, der har udvist særlig initiativ eller har gjort en

påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.

Kom med et godt forslag

Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der

skal modtage trofæet.

På grund af det sene tidspunkt er vi i år nødt til at fravige

statutternes regler for indsendelse af forslag,

og beder i stedet medlemmer om hurtigst muligt at indsende

motiveret forslag til udvalgsformand René Crone, Frilandsvej 82,

9800 Hjørring eller på e-mail gracrone@stofanet.dk.

Det modtagerforslag, udvalget godkender, får overrakt trofæet

på repræsentantskabsmødet eller ved en anden festlig lejlighed.

Efterlysning

Skriv til PROPEL

Til dette nummer af medlemsbladet er der mildt sagt

kommet en meget begrænset mængde stof fra afdelinger og

lokalafdelinger.

Det har til gengæld givet mulighed for at opfylde et ønske fra

et par medlemmer, som ikke har adgang til vores hjemmeside,

simpelthen fordi de ikke ejer en computer.

Derfor kan de ikke se, hvem der sidder i bestyrelsen i den

lokalafdeling og afdeling, de tilhører.

På siderne 7 til 11 bringer vi en afskrift af håndbogens oversigt

over samtlige bestyrelser i Flyvevåbnets Soldaterforening.

Til næste nummer

Efter deadline har redaktionen modtaget en del gode billeder

dels fra Flyveshowet i Roskilde og dels fra Lokalafdeling

Vestjysk’s tilsyneladende rigtig gode flyvetursdag i Vamdrup.

Du kan glæde dig til at se en del af billederne i PROPELs

decembernummer.

Husk at alle medlemmer kan få optaget relevant stof i

medlembladet.

mvh.

Ernst

3


4 PROPEL Nr. 5/2011

Jagerskydning

Lokalafdeling Thy-Mors

Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.

Tlf.: 97 92 44 47

Jagerskytte 2011 blev René Crone fra Vendsyssel

Søndag den 21. august 2011 afviklede Lokalafdeling Thy-Mors

den årlige ”Jagerskydning” på Skyttecenteret i Næstrup.

Vejret var ikke det bedste, gråt med et enkelt solstrejf ind i

mellem, men det holdt da tørt.

Efter at kaffen, rundstykkerne og en enkelt skarp var fortæret,

kunne vi starte skydningen kl. 10.30 og ved 12-tiden holdt vi

inde med skydningen for at nyde vores medbragte frokost. Da

manglede vi kun radardomen og bomberummet.

Ved 13 tiden genoptog vi skydningen, og efter at de 26 skytter

havde afgivet i alt 231 skud, heraf 77 alene på bomberummet

var ”JAGERSKYTTE 2011” fundet, nemlig Rene Crone,

Vendsyssel

Øvrige resultater:

Venstre vinge Gert Rebsdorf, Aalborg

Højre vinge Gert Rebsdorf, Aalborg

Venstre droptank Ejvind Bonnerup, Thy-Mors

Højre droptank Lisbeth Bjerg, Thy-Mors

Venstre højderor Gunhild Jensen, Thy-Mors

Højre højderor Gert Rebsdorf, Aalborg

Cockpit Brian Nielsen, Aalborg

Radardome Ejvind Bonnerup, Thy-Mors

Bomberum René Crone, Vendsyssel

Landsskydningspræmier

Efter præmieuddelingen blev der overrakt præmier fra

Landsskydningen.

Der var pokal til Doris Larsen (landsskytte dame veteran)

og til Chr.K.Christiansen (landsskytte herre veteran).

Chr.K.Christiansen var desværre fraværende på grund af

sygdom.

Der var faneplade til herre-veteranholdet, bestående af:

Chr.K.Christiansen, Knud Larsen og Leif Bjerg.

Knud Larsen takkede for fremmødet og udtrykte ønsket om, at

vi ses igen til Jagerskydning i 2012.

Venlig hilsen

H. J. Jensen

sekretær

FSF Karup

Henning Halkjær 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20

E-post: halkjaer-durup@post.tele.dk

Hjemmeside: www.fsfkarup.dk

Bankospil.

Karup afdeling afholder bankospil i den røde sal ved

propelmessen den 21. november kl.18.30.

Det er for Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer med

familie samt venner og bekendte, samt alle soldaterfore-ninger

for Viborg og omegn, også kontaktudvalget.

Flyvestationens personale med pårørende er også velkomment.

Der er mange fine gevinster så kom og få del i dem.

Af gevinster kan nævnes ænder, kyllinger, vin, chokolade og

kaffe.

Efter spillet er der er der kaffe og 2 stk. smørrebrød til en

samlet pris af 50 kr.. Husk at bestille.

Af hensyn til adgang til flyvestationen er tilmelding nødvendig. I

skal ind i vagten og have adgangskort. Messen er åben så der

kan købes drikkevarer.

Tilmelding skal ske til Henning Halkjær tlf. 97 59 25 50 eller

mobil 25 30 27 20 eller på min e-mail-adresse senest den 14.

november.

Generalforsamling 2012

Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 20. februar,

for da gentager vi dette års succes med generalforsamling på

Rindsholm kro.

Det bliver også denne gang med damer, fordi det sikkert var en

af årsagerne til det store fremmøde.

Indkaldelse kommer i decembernummeret af PROPEL.

Lokalafdeling Odense

Ved venlig hilsen

Henning Halkjær

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 32 13

Siden sidst

Lørdag den 27. august havde vi en hyggelig familiedag i

Revninge. Ved hjælp af familie og venner lykkedes det at blive

14deltagere. Aktiviteterne blev afviklet mellem regnbygerne, og

det lykkedes også at få grillet aftensmaden.

Kommende arrangementer:

14. november:

Vores fane deltager på Nyborg Vold / Slaget ved Nyborg 1659.

16. november:

Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense –

”Hvad gør danske soldater i Sudan?”.

25,- kr. for ikke-medlemmer af HISAM.

17. november: Julefrokost

Kl. 18 på Sibiriensvej 130, Revninge.

Mad og drikke kan købes som sædvanligt.

Medbring en pakke til en værdi af ca. 30 kroner.

Tilmelding senest 10. november til bestyrelsen.

Erik: 65 32 32 13, Henning: 65 95 85 38,

Klaus: 65 31 41 19

20. november:

SFF’s julebanko på Dannevirke kl. 19

Venlig hilsen

Klaus Ingolf Henriksen


Aktivitetsoversigt 2011

Lokalafdeling Sydfyn

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00 E-mail: aalbaek@pc.dk

November

14. Markering af Slaget ved Nyborg 1659.

16. Foredrag kl. 19.30 på Dannevirke Sdr. Boulevard i Odense.

”Hvad gør danske soldater i Sudan?”

Major Mogens Nyholm vil fortælle om sin tjeneste ved United

Nations Mission in Sudan (UNMIS)

Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af HISAM.

20. Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i

Odense(3. søndag i november).

Spillet begynder kl. 19.00 præcis.

FSF Værløse-Jonstrup

Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N.

Tlf.: 3539 8433, Mobil: 5178 7619,

E-post: tove-joergen@live.dk

Hyggeaften

Stuen er åben den 19. oktober. Derefter skulle vi efter de

normale mødedage (3. onsdag i måneden) have åbent igen

den 16. november, men da mange af medlemmerne netop

denne dag, sikkert vælger at gå til Banko i KSS og fordi vi har

julefrokost to uger efter, så har vi valgt at aflyse stueaftenen

den 16. november.

Husk Bus 312 lige til døren.

Julefrokosten 2011

bliver afholdt i vores Soldaterstue på Pedersholm, Roskildevej

161, 3600 Frederikssund og det er onsdag den 30. november

fra kl. 18:30–21:30 Tidspunktet passer fint, for så når du lige

frem til tiden, med bus 312 med afgang fra Ølstykke Station kl.

18:05. Hvis vejret er ligesom sidste år, så kommer det måske

til at knibe, så tag hellere af sted i go’ tid. Husk. Lad bilen blive

hjemme! Prisen er, som den plejer at være, absolut rimelig,

og den kan oplyses når du tilmelder dig til Kaj Clausen på

telefon 26 13 27 91 efter kl. 18 og absolut senest 23/11, eller

på kaicl@webspeed.dk. Husk at lokalet kun er godkendt til 30

personer, så det gælder om at du tilmelder dig hurtigt. Der er

IKKE åbent på ”Stuen” i december måned.

Skydning

Indendørsskydningen på 15m Bane er skudt i gang.

Kontaktperson: Jørgen Hinrichsen, telefon 44 94 83 60.

Instruktør: Bente fra Gladsaxe Skytteforening

Det er, som sædvanlig, i lokalet i Høje Gladsaxe 2, kld..

Som det plejer at være, bliver det den første onsdag i oktober,

november og december (Juleskydning). Til Juleskydningen må

du gerne medtage en ledsager. Vi fortsætter så igen i januar,

februar og marts (Landsskydning).

Våbenstilstandsdagen

den 11. november, bliver, traditionen tro højtideligholdt af den

franske ambassadør i samarbejde med deres forening Souvenir

Francais og med assistance fra Københavns Kommandant, med

følgende program, hvor alle er velkommen.

Sjælemesse i Skt. Ansgar Kirke, Bredgade 64 Kbh. K.

Kransenedlægning Kl. 10.00

Kransenedlægning ved den franske krigergrav på Assistens

Kirkegård Kl. 11.00 og i umiddelbar fortsættelse heraf,

kransenedlægning på Vestre Katolsk Kirkegård.

Reception på Den Franske Ambassade, men kun for særligt

indbudte og fanebærere.

Du er velkommen til at deltage og uden tilmelding.

PROPEL Nr. 5/2011

Store Kransedag

Mindedagen For De Faldne Soldater, som den reelt hedder,

er som bekendt den søndag, der ligger nærmest på selve

våbenstilstandsdagen, i år altså søndag d. 13. november.

Derfor indbyder DE ALLIEREDES DANSKE VÅBENFÆLLER igen til

kransenedlægning.

Der startes kl. 08.45 ved Holmens Kirke og afsluttes samme

sted omkring kl. 16.

Prisen for deltagelse er Kr. 150,- inklusiv bustransport og

frokost.

Tilmelding skal foretages til Ole Gernyx på telefon 49 21 66 81

mellem kl. 09 og 10 på hverdage, eller på mail gernyx@post.

tele.dk og senest den 3. november. Hele programmet kan ses

på www.soldatersamvirke.dk

Arrangement på Kastellet.

14. oktober, Kulturnat. Oplev Kastellet i mørket og faklernes lys.

Se fængslerne fra 1700 og 1800 tallet.

Kulturpas skal haves.

31. oktober kl. 12.00 – 16.15. Kastellet fylder 347 År. Gratis

Åbent Hus arrangement med udstillinger, koncerter, Dansk

Løsen, fremvisning af møllen mm.

Kantinen serverer Kastelsgryde til kr. 76,00.

Folder om programmet fås i Kastellet på dagen.

(Se også: www.kastellet.info)

KSS Aktivitetetskalender:

16. november, Julebanko i Frihavnen

Du kan holde dig nærmere orienteret på: www.

soldatersamvirke.dk

Kastellets Historie

Den lovede start på historien om Kastellet, må vi af flere grunde

udsætte til et senere nummer, men vi satser på at arrangere en

guidet rundvisning på Kastellet en gang til foråret.

Mosede Fort

Pbv. Torben Ek

Foto: Kurt Sørensen og Torben Ek

var igen i år rammen for fejringen af Isted Dagen den 25. juli.

Istedløven var på rejse til Flensborg Kirkegård, hvor den fra

september måned nu skal bo og forhåbentlig bliver den så der i

mange år.

Løven har flyttet mange gange. Det blev en stemningsfuld

aften, med masser af musik spillet af musikere i gamle

uniformer, og hvert eneste nummer blev præsenteret med en

anekdote om oprindelsen af musikken. Der var et af stykkerne

der blev ledsaget af ægte kanonsalutering, ganske som det

kan høres på en af de mange indspilninger af Peter Tsjaikovskis

1812 ouverture. Vi var en stor håndfuld FSF’ere der fik lov til at

nyde den stemningsfulde aften. Tak for den!

a

5


6 PROPEL Nr. 5/2011

FSF Værløse-Jonstrup fortsat

Musikere i gamle uniformer på Mosede Fort

Besøg på Stevnsfortet

Den første søndag i august var vi en busfuld forventningsfulde

passagerer fra forskellige værn, der med Landsformanden ved

rattet i en lejet bus, kørte til Stevnsfortet.

Vi mødtes midt om natten, kl. 08.30, på Sjælør Station og netop

på en af de dage hvor der ikke kørte S-tog til alle stationer, fordi

der var sporarbejder, så enkelte kom i sidste øjeblik fordi de

havde kørt kæmpe omveje. Turen til fortet var hyggelig og med

en smuk udsigt. Ved ankomsten blev toiletterne flittigt brugt

og efterfølgende blev vi tjekket ind og opdelt i hold. Guiden,

der skulle vise os rundt i de lange underjordiske gange, måtte

flere gange ind og få sig et nyt ”Halsbånd”, for på båndet var

der en brik med et tal, der viste, hvor mange personer der

var på holdet, og vi ændrede holdopsætningen flere gange.

Tallet skulle passe, så guiden hele tiden vidste, hvor mange

deltagere han havde med. Trist hvis en af os var blevet glemt

i en af de kolde gange dybt under jorden. Det var spændende

at høre om livet på en isoleret arbejdsplads hvor det gjaldt om

at holde øje med ”Røde Ivan”. Vi så radio- og radar-lokalerne,

sovesalen samt desinfektionslokalet hvor det var muligt at blive

afbruset og få rent tøj, hvis der var mistanke om radioaktiv

forurening. Efter en længere underjordisk vandring nåede

vi frem til ammunitionsrummet under kanonerne. Herfra

kunne vi kravle op ad en stejl stige og se kanonen indvendigt.

Senere kunne vi selv gå rundt og bl.a. se på det af kanonen

som var over jorden. Alle former for landbaseret materiel og

kampvogne kunne studeres på nært hold. Jeg var så heldig

at komme til at stå sammen med Jens der kunne fortælle en

masse om kampvognene og anekdoter i forbindelse med disse.

Det gjorde han så godt, at min kone nu overvejer at læse

kampvognslitteratur i sin fritid. Tak Jens! Så blev det frokosttid,

og jeg og en håndfuld andre ”unge” deltagere gik tilbage til

vores bus og hentede madpakker, som Kaj havde fået smurt

samt drikkevarer. Det var populært. Så gik snakken om alt og

naturligvis mest om soldatertiden. Tiden gik og Kaj meddelte

afgang. Ligesom om morgenen sørgede Michael fra Pionererne

for en lille ”Snudestrammer” i bussen.

Efter en lille toilet/strækkeben pause undervejs, sattes kursen

igen mod Sjælør Station, men det skulle vise sig at blive en

rute med strabadser, især for chauffør Kaj, for vi blev stoppet

Kanonen indvendigt

af en talstærk politiopdækning. Det var nemlig en dag hvor

der blev afholdt en Anti Nazikoncert, og den var der en række

sortklædte demonstranter, der var utilfredse med. Derfor

var politiet blevet udkommanderet, og vi blev ledt bort fra

Køgevejen og ned ad en sidevej hvor vi efter få meter blev

stoppet fordi demonstranterne sneg sig ud på vejen – og foran

os. Efter en rum tid med mange meningstilkendegivelser, måtte

Kaj bakke tilbage og ud på Køgevejen igen, men desværre for at

køre et stykke i samme retning som om morgenen, før vi igen

kunne køre mod København med en sightseeingtur omkring

Albertslund. Det blev en laaaang begivenhedsrig dag inden vi

igen nåede udgangspunktet Sjælør Station.

Tak for et godt initiativ!


Oversigt over FSF’s bestyrelser

FSF Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

PROPEL Nr. 5/2011

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand/sekretær Helge Hoff 98 18 61 82 hoff@gvdnet.dk

Næstformand René Crone 98 92 23 99 23 26 33 49 gracrone@stofanet.dk

Sekretær Helge Hoff 98 18 61 82 hoff@gvdnet.dk

Kasserer Gert Rebsdorf 28 88 38 03 28 88 38 03 gertrebsdorf@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Leo Pedersen 97 92 39 87 leo@pidep.dk

Knud Larsen

Brian Nielsen

97 92 44 47 knudogdoris@forum.dk

Finn Schjoldager 98 90 92 02 skyd@propel.dk

Brian Nielsen 40 92 93 94 brianfn@gvdnet.dk

Bestyrelsessuppleant Ib Nielsen 98 18 58 60 birtheogib@home4.gvdnet.dk

Hans Jørgen Jensen 97 92 06 68

Kjeld Hansen 98 92 66 62

Revisor Knud Bødker 98 29 14 06

Per Simonsen 98 32 32 85

Revisorsuppleant Knud Bisgaard 98 24 33 99

Delegeret til repræsenttantskab Helge Hoff 98 18 61 82 hoff@gvdnet.dk

René Crone 98 92 23 99 23 26 33 49 gracrone@stofanet.dk

Gert Rebsdorf 28 88 38 03 28 88 38 03 gertrebsdorf@hotmail.com

Lokalafdeling Aalborg

Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV.

Tlf.: 9818 6182, E-post: hoff@gvdnet.dk

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand/sekretær Helge Hoff 98 18 61 82 hoff@gvdnet.dk

Kasserer Gert Rebsdorf 28 88 38 03 28 88 38 03 gertrebsdorf@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem Ole Jøns 98 18 37 70

Ivan Sørensen 98 24 20 26

Jens Aage Ring Buhelt 98 26 86 88 jebuhing.b@mail.tele.dk

Brian Nielsen 40 92 93 94 brianfn@gvdnet.dk

Bestyrelsessuppleant Bernt Jensen 98 16 17 74

Knud Bisgaard 98 24 33 99

Revisor Knud Bødker 98 29 14 06 knudbo@stofanet.dk

Per Simonsen 98 32 32 85

Revisorsuppleant Knud Bisgaard 98 24 33 99

Skydeudvalg Ib Nielsen 98 18 58 60

Aktivitetsudvalg Jens Aage Ring Buhelt 98 26 86 88 jebuhing.b@mail.tele.dk

Lokalafdeling Vendsyssel

Knud Bidstrup Jensen, Færøvej 10, 9800 Hjørring.

Tlf.: 9892 3881, E-post: knudb@post12.tele.dk

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Knud Bidstrup Jensen 98 92 38 81 knudb@post12.tele.dk

Næstformand René Crone 98 92 23 99 23 26 33 49 gracrone@stofanet.dk

Sekretær René Crone 98 92 23 99 23 26 33 49 gracrone@stofanet.dk

Kasserer Kjeld Hansen 98 92 66 62

Bestyrelsesmedlem Finn Schjoldager 98 90 92 02 skyd@propel.dk

Niels Ole Christensen 98 96 23 52

Bestyrelsessuppleant Harry Sørensen 98 92 07 95 fsf@propel.dk

Ole Nielsen 98 91 09 37

Revisor Hardy Christensen 98 44 51 10

Jens Vinter 98 91 01 34

Revisorsuppleant Bjarne Jensen 87 20 04 90

7


8 PROPEL Nr. 5/2011

Lokalafdeling Thy-Mors

Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted.

Tlf.: 97 92 44 47

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Knud Larsen 97 92 44 47

Næstformand Hans Jørgen Jensen 97 92 06 68

Sekretær Hans Jørgen Jensen 97 92 06 68

Kasserer Leo Pedersen 97 92 39 87

Bestyrelsesmedlem Ingolf Bunch 97 97 14 81

Erik Rohde 97 99 18 44

Kristian K. Christiansen 97 92 17 36

Svend Møller Pedersen 20 88 64 87

Bestyrelsessuppleant Kaj Kirk 97 93 48 51

Leif Bjerg 97 92 19 01

Revisor Otto Ekmann 97 97 13 24

Christian Blåbjerg 97 76 72 21

Revisorsuppleant Ejner Jensen 97 97 13 67

Titel

FSF Karup

Henning Halkjær 97 59 25 50, Mobil 25 30 27 20

E-post: halkjaer-durup@post.tele.dk

Hjemmeside: www.fsfkarup.dk

Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Henning Halkjær 97 59 25 50 25 30 27 20 Halkjaer-durup@post.tele.dk

Næstformand Niels Peter Nielsen 97 10 26 21 20 77 26 21 npn@fiberpost.dk

Sekretær Niels Peter Nielsen 97 10 26 21 20 77 26 21 npn@fiberpost.dk

Kasserer Ole Lykkeskov Jensen 97 42 92 95

Bestyrelsesmedlem Bent Petersen 75 82 28 29 20 20 78 61 jubi@mail.tele.dk

Lars Farving 97 42 60 26 lars@farving.dk

Bestyrelsessuppleant Jens Peter Jensen 97 12 87 36 40 40 18 36 gjpj@mail.tele.dk

Kurt Larsen 97 15 32 41 22 52 02 97

Revisor Poul Hjorth 97 10 16 70 23 46 69 26

Kaj Møller 86 62 30 16

Revisorsuppleant Vagn Sehested 97 10 12 88

Fanebærer Henning Halkjær 97 59 25 50 25 30 27 20 Halkjaer-durup@post.tele.dk

Delegeret til repræsenttantskab Henning Halkjær 97 59 25 50 25 30 27 20 Halkjaer-durup@post.tele.dk

Niels Peter Nielsen 97 10 26 21 20 77 26 21 npn@fiberpost.dk

Ole Lykkeskov Jensen 97 42 92 95

FSF Skrydstrup

Jens Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding.

Telefon 75 43 25 22, Mobil 20 86 97 14

E-post: jens.yttung@bbsyd.dk

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Jens Yttung 75 43 25 22 20 86 97 14 jens.yttung@bbsyd.dk

Næstformand Jens Chr. Nielsen 75 56 14 58 jensogbirgit@profibermail.dk

Sekretær Heine Andresen 74 40 70 73

Kasserer Lis Yttung 75 43 50 94 25 12 12 39 lis.yttung@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem* Erik Krogsriis 65 32 32 13

Hans M. Henningsen 62 28 18 12

Arne Andersen 75 86 57 68

Leif Pedersen 21 78 29 80

Bestyrelsessuppleant Frank Laursen 75 88 55 34 dam-gaard@mail.tele.dk

Kurt Sommerlund 40 71 58 53

Revisor Eivind Knudsen 75 86 02 04

Jørgen Fredeløkke 62 22 90 03

Revisorsuppleant Bent Aalbæk-Nielsen 62 25 20 00 aalbaek@pc.dk

Delegeret til repræsenttantskab Jens Yttung 75 43 25 22 20 86 97 14 jens.yttung@bbsyd.dk

Jens Chr. Nielsen 75 56 14 58 jensogbirgit@profibermail.dk

Erik Krogsriis 65 32 32 13


Lokalafdeling Skrydstrup

Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44,

Skrydstrup, 6500 Vojens.

Telefon 74 54 39 72, Mobil 21 48 58 97

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Poul Erik Lund Frandsen 74 54 39 72

Næstformand Lars Høstrup 72 44 27 92 larh@vd.dk

Sekretær Niels Helge Pedersen 74 54 21 33

Kasserer Jan Kvist Bryde 74 54 06 95

Bestyrelsesmedlem Peter Søllingvrå 74 66 18 94

Willy Bondesen 74 57 56 05

Bestyrelsessuppleant Gunner L. Jensen 74 54 19 19

Revisor Ole Lindholdt 75 42 41 62

Børge Striib Nielsen 30 36 14 27

Revisorsuppleant Bent Christiansen 75 41 07 65

Haagen E. Larsen 74 54 23 63

Lokalafdeling Vandel

Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind

Tlf. 75 56 14 68, Mobil 24 90 17 98

PROPEL Nr. 5/2011

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Jens Chr. Nielsen 75561468 24901798 jensogbirgit@profibermail.dk

Næstformand Frank Laursen 75885534

75885488 Dam.gaard@mail.tele.dk

Kasserer Ejvind Knudsen 75860204

Bestyrelsesmedlem Arne Andersen 75865868

Flemming Theimer 40333228

Bestyrelsessuppleant Mads E. Hansen 75865456

Revisor Lars-Erik Petersen 61332865

Chr. Johansen 75552076

Lokalafdeling Vestjysk

Titel

Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding

Telefon 75 43 50 94, Mobil 25 12 12 39

E-post: lis.yttung@bbsyd.dk

Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Lis Yttung 75 43 50 94 25 12 12 39 lis.yttung@bbsyd.dk

Næstformand Halfdan Jørgensen 75 13 63 02

Kasserer Jens Yttung 75 43 25 22 20 86 97 14 jens.yttung@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem Bent Christensen 75 22 40 84

Revisor Jørn Nielsen 75 42 49 64

Lokalafdeling Als-Sundeved

Gert Schmidt, Palmose 8, Dybbøl, 6400 Sønderborg.

Tlf.: 74 48 56 18

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Gert Schmidt 74 48 56 18

Næstformand Heine Andresen 74 40 70 73

Kasserer Christen Mathiesen 74 45 28 35

Bestyrelsesmedlem Chresten Møller

Ervin Peters

74 45 84 63

Bestyrelsessuppleant Bent Aasand 74 42 91 84

9


10 PROPEL Nr. 5/2011

Lokalafdeling Odense

Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 32 13

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Erik Krogsriis 65 32 32 13

Sekretær Klaus Ingolf Henriksen 65 31 41 19

Kasserer Henning Lerche Jensen 65 59 83 38

Bestyrelsessuppleant

Revisor Vagn Krogsriis 65 36 16 65

Svend Aage Larsen 20 85 03 79

Lokalafdeling Sydfyn

Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 20 00 E-mail: aalbaek@pc.dk

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Bent Aalbæk-Nielsen 65 25 20 00 aalbæk@pc.dk

Sekretær Hans M. Henningsen 62 28 18 12

Kasserer Jørgen Fredeløkke 62 22 90 03

Titel

FSF Værløse-Jonstrup

Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N.

Tlf.: 3539 8433, Mobil: 5178 7619,

E-post: tove-joergen@live.dk

Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Hans-Jørgen Amonsen 35 39 84 33 61 78 76 19 tove-joergen@live.dk

Næstformand Poul Aalborg Hansen 56 50 12 17 20 95 85 26 paah@pc.dk

Kasserer Kaj Clausen 47 17 53 07 26 13 27 91 kaicl@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem Poul Henning Jensen 44 97 74 91 23 35 29 66 ph.jensen@korngaarden.dk

Kurt Benny Sørensen 39 69 36 19 22 79 54 66 kurtbs@webspeed.dk

Torben Ek 44 91 42 20 61 77 42 20 ki2@webspeed.dk

Mogens Billekop 45 89 26 58 51 33 58 30 mugge@flintemarken.dk

Bestyrelsessuppleant Ole Andersen 32 95 39 05

Søren Eibak 48 19 53 00 21 43 19 18

Revisor Jørgen Hinrichsen 44 94 83 60 23 36 99 94 joerle@c.dk

Lars Jacobsen 43 54 12 75 42 54 12 75 lajac@ishoejby.dk

Revisorsuppleant Anker Andersen 47 17 44 60

Fanebærer Hans-Jørgen Amonsen

Mogens Billekop

Delegeret til repræsentantskab Hans-Jørgen Amonsen 35 39 84 33 61 78 76 19 tove-joergen@live.dk

Poul Aalborg Hansen 56 50 12 17 20 95 85 26 paah@pc.dk

Poul Henning Jensen 44 97 74 91 23 35 29 66 ph.jensen@korngaarden.dk

Torben Ek 44 91 42 20 61 77 42 20 ki2@webspeed.dk


Lokalafdeling Kalundborg

Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg

Tlf.: 5950 4584/2382 7394. E-post: oli-jakobsen@ka-net.dk

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Ole Barner Jacobsen 59 50 45 84

Næstform./Sekretær Kaj Z. Nielsen 59 26 83 41 bodil-kaj@mail.dk

Kasserer Peter Malle Andersen 59 29 33 43 riiseogmalle@webspeed.dk

Revisor Hans J. Mohnsen 59 50 75 89 mohnsen@jubiimail.dk

Leif Møller Jensen 58 85 67 69 goerlev-foto@mail.tele.dk

Lokalafdeling Nordvestsjælland

Ole F. Olsen, Ljungbyvej 2,Postboks 51, 4340 Tølløse

Tlf.: 5918 5251, Mob.: 2148 4721,

E-post: oleol@post2.tele.dk

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Ole F. Olsen 59 18 52 51 21 48 47 21 oleol@post2.tele.dk

Næstformand Hugo Hansen 59 43 69 27 40 45 14 57 hubi@mail.dk

Kasserer Erik Jensen 59 18 27 80 27 95 21 33

Bestyrelsesmedlem Jens Larsen 59 46 34 14

Ove Nielsen 59 27 52 42

Bestyrelsessuppleant Jan Aastrand Hansen 59 44 16 47

Revisor Hugo Hansen 59 43 69 27 40 45 14 57 hubi@mail.dk

Lokalafdeling Bornholm

Elmer Berg-Hansen, Sønder Mosevej 1, 3730 Neksø.

Tlf.: 56 48 81 07

Titel Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Elmer Berg-Hansen 56 48 81 07

Næstformand Erling Quistgaard 56 48 01 37

Kasserer Erik Alexander Lind 56 97 22 57

Bestyrelsesmedlem Knud Børge Johansen 56 97 27 01 knudconny@get2net.dk

H. J. Worm 56 98 43 11

Revisor Søren Christensen 56 47 06 20

Poul Aksel Eriksen 56 97 47 01

Lokalafdeling Vestsjælland

Titel

Jan Christensen, Mosevej 20, 4200 Slagelse.

Tlf.: 58 52 50 76, Mobil 21 40 20 76

E-post: don.janus@stofanet.dk

Navn Telefon Mobil E-mail

Formand Jan Christensen 58 52 50 76 20 26 57 76 don.janus@stofanet.dk

Sekretær Erik Hansen 58 52 96 60 40 96 79 32 eu@hansen.mail.dk

Kasserer Jørgen Rosenborg Petersen 58 52 86 61 Rosenborg@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem Jens Knudsen 58 37 45 71 40 41 53 71

Ole Vendelbo Pedersen 58 50 14 33 o.eisenhart@hotmail.com

Erik Hansen 58 52 96 60 40 96 79 32 eu@hansen.mail.dk

Bestyrelsessuppleant Preben Nielsen 58 53 07 53 38nimbus@stofanet.dk

Revisor Bent Hansen 58 37 66 51 20 65 58 00

PROPEL Nr. 5/2011

11


12 PROPEL Nr. 5/2011

En gripende oplevelse

af Anker Steen Sørensen

Fotos: Diverse hjemmesider

Jeg SMS’ede: ”Er nu på vej hjem.

Fløj en time og et kvarter med Gripen. Blandt andet lavt og

hurtigt mellem øerne i Skærgården.

Blev derefter slået til ridder af Gripen-ordenen af den første

Gripen pilot. OK dag.”

Ingen problemer.

De sidste dage i maj 2011.

Det er søndag middag da jeg sætter mig ind i bilen. Jeg skal

køre lidt mere end 700 km til Linköping i Sverige, hvor jeg skal

være i morgen tidlig kvarter i otte. Det bliver en spændende

dag i morgen, men inden da de 700 km og en overnatning.

Musik i radioen og det går derudaf. Nordpå og så over Lillebælt.

Ikke så meget trafik. Fint vejr. Tanken fyldt op.

Ingen problemer.

Hvorfor?

Hvorfor sidder jeg egentlig her på vej til Linköping?

Det er vel lidt tilfældigt, men det har da noget at gøre med jeg

har fløjet kampfly.

Og at jeg i 2007 skrev noget om Gripen.

Saab - dem der bygger Gripen kampflyet - kontaktede mig.

Da de er med i konkurrencen om Danmarks næste jagerfly, så

syntes de åbenbart jeg var interessant.

Så jeg kom både på fabrikken og til at flyve simulator. Den

simulator, som simulerer det nye fly de er ved at bygge. Gripen

Next Generation – eller kort: Gripen NG.

Jeg har så lavet noget arbejde for Saab lige siden samt for et

andet svensk firma, der bygger simulatorer til uddannelse af

blandt andet flyveledere. Det er hamrende interessant, for det

tvinger mig til at følge med i en enorm teknisk udvikling.

Videreuddannelser

Det er nu tre år siden jeg som 60-årig blev pensioneret fra

Forsvaret. Mærkeligt, - en rund fødselsdag og så er det farvel

og tak, selv om jeg da sagtens kunne have fortsat mange år

endnu.

Og egentlig skulle jeg jo slet ikke have været i forsvaret udover

at aftjene min værnepligt ved Gardehusarregimentet i 1964.

Derefter skulle jeg tilbage til kontoret i VVS branchen igen.

Men jeg blev sergent.

Og løjtnant.

Det var da vist nogle gode videreuddannelser.

Kilometerne ruller ud af dækkende mens tankerne sådan

vandrer. Ja det går da hurtigere end da jeg kørte hundeslæde i

Grønland. (Se PROPEL 2010 nr.1).

Den er godt nok flot den Storebæltsbro. Jeg har fulgt den lige

fra starten på byggeriet, når jeg fløj op igennem Storebælt i

jagerfly på vores træningsmissioner.

Højt oppe og dybt nede

Jeg søgte ind i flyvevåbnet i

1971– og kom det.

Efter den grundlæggende

flyveruddannelse på Avnø

kom jeg til Laredo i Texas.

Eneste dansker i en klasse

med over 40 elever. Nå

men det var jo flyvning, så

det med sproget kommer jo

nok hen ad vejen –men jeg

skulle jo også bare flyve.

Det år gik hurtigt, så på

vejen hjem stoppede

jeg på Bahama og tog

et Marinebiologikursus.

Undervisning om

formiddagen og dykning om

eftermiddagen – ja, og en

enkelt nat. Det var dæleme

også noget af en oplevelse. RØR alias Anker Steen Sørensen

Jeg følte mig helt godt tilpas

over stoppet på Bahama.

Min far og mor var vist ikke klar over hvor jeg var henne i

verden. Der gik da også nogle dage i Danmark inden de fandt

ud af jeg var kommet hjem - men hvad – der var jo gamle

venner af begge køn der skulle siges hej til. Det blev nogen

gange lidt sent om natten og vist nok også til det blev lyst.

Det var ikke kedeligt, men jeg skulle til Skrydstrup i

Sønderjylland for at starte i Træningseskadrillen. Det jeg kendte

til Sønderjylland var fra min tid i Sirius. Dér var der nogle

stykker som kom fra den landsdel.

Nogle herlige gutter, men for ind i hede hule h……, hvor kunne

de også være stædige. Nå det gik da vist meget godt alligevel.

Fra elev til instruktør

Det var en god tid i Træningseskadrillen, hvor jeg, efter jeg blev

færdig som elev, fortsatte som instruktør.

Det var en udfordring og en spændende opgave at uddanne/

omskole elever til at flyve jagerfly.

Det blev til mange elever inden Træningseskadrillen lukkede 31.

december 1974.

Hvor mange har jeg mon haft? Nogle var nærmest født til at

flyve. Andre kunne ikke betragtes på samme måde.

Nogle måtte jeg stoppe i deres uddannelse. Det var rigtig hårdt

for dem, men konsekvensen af at lade dem fortsætte ville ikke

have været til at bære.

Ikke kun for mig.

Så blev det F-100 Super Sabre. Stort amerikansk jagerfly,

som havde sine lidt specielle flyveegenskaber. Så skete der det

fuldstændig vanvittige, at de begyndte at falde ned i hobetal

i 1976 og 1977 inden flyvningen blev stoppet og man fik

ordentlig check på problemerne. Det var en rigtig møgtid, men

vi lærte da også en hel masse. Vi mistede desværre mange

gode kolleger. Vi startede flyvningen med F-100 op igen og på

et tidspunkt var jeg så instruktør igen.

Jo, der skete meget på det tidspunkt. Jeg blev da også gift

med en rigtig Sønderjyde. En pige fra Løgumkloster og mine

to ældste børn fik jeg med samtidig. Mette – den yngste – hun

kom så som nummer tre lidt senere. Boede stadig i Skrydstrup.

Spillede fodbold. Tiden gik.


Tiden går. Kører over Øresundsbroen.

Da den blev indviet fløj en dansk F-16 i formation med en

svensk Gripen over broen.

16 år på F-16

Pudsigt at tænke på, når det nu har noget med Gripen at gøre,

at jeg er på vej til Sverige.

F-16 kom jeg også til at flyve. Fra 1980 til 1996. Utroligt. 16

år i F-16. Det var under den kolde krig. Hold da op, hvor vi

planlagde og trænede.

Arkiver i Rusland fortæller, at de havde rigtig stor respekt for

vores flyvevåben. Tilsyneladende havde al træningen ikke været

forgæves. I det mindste fik de da respekt for os.

12 af de 16 år fløj jeg også opvisning med F-16. Vi trak op til

9 G. Jeg har altså mange gange vejet omkring 700 kilo. Så er

man altså tung.

Og kors i piben hvor kan det mærkes. Mange gange med

blodudtrækninger på underarme og balder – men hvad, sådan

var det. Det var godt nok også svært at trække vejret under de

forhold, men god træning hjalp nu en hel del. Selve flyvningen

var da vist også god træning. Man kunne i hvert fald godt være

rigtig træt efter nogle af træningsturene. Jeg sidder helt og

spænder i mave og lår bare ved tanken. Det gør nu ikke noget,

for det kan da være, jeg også skal det i morgen.

Så gør det jo ikke noget lige at øve lidt.

Fennec

Det var en god tid med F-16, men da jeg blev chef for

Flyvestation Vandel, så måtte jeg på omskoling til helikopter

i Alabama i USA og så hjem og omskoles til Fennec – den

helikopter hæren flyver.

Temmelig svært i starten, når jeg i over 25 år havde fløjet

jagerfly. Men jeg lærte det da.

Kører langs med en af de store svenske søer. Det er et flot

land. Anderledes end Danmark. Men også flot og ikke helt

ubekendt efter et år i Stockholm i forbindelse med indkøb af nye

helikoptere. Fantastisk by.

Nordens Venedig.

Nu er der ikke så langt til Linköping.

Alt OK

Der ligger jo Saab fabrikkerne. Jeg smutter derind inden jeg

finder hotellet. Bare så jeg ved, hvor jeg skal møde i morgen

tidlig.

Finder hotellet. Lidt at spise. Sengetid. Jeg vil være frisk og

udhvilet til i morgen.

Planen er nemlig et flyvemedicinsk lægecheck.

Simulatorflyvning. Frokost. Snak med testpilot – og så ud og

flyve Gripen. D modellen som er den tosædede. Dog under

forudsætning af jeg passerer lægechecket i morgen tidlig. Jeg

falder faktisk udmærket i søvn og sover godt.

Mobilen ringer kl. 6. Der er masser af tid.

Morgenmad. Skal jeg tage en kop kaffe? Nej jeg tager kakao,

for kaffen kan måske have indflydelse på blodtrykket og den

chance tager jeg absolut ikke.

Er ved Saab 7:45, hvor en tidligere chef for det svenske

flyvevåben - generalløjtnant Kent Harrskog - tager imod. Vi

går sammen hen til lægehuset. Det bliver spændende – synes

jeg da. Elektrokardiogram, blodtryk, lægen lytter til lunger og

hjerte. Blod og urin analyseres. Høreprøve og alt muligt. Lys i

øjnene. Ja så blev jeg da checket.

Nu kom så papirarbejdet og interview med lægen. Afsluttes

med, at jeg må flyve og det flyvemedicinske lægecheck gælder

et år. Hurra – jeg er bare klar.

Det føles næsten som for mange år siden, da jeg bestod

optagelsesprøven til pilot. Det her det er bare super fedt. Tænk

i eftermiddag skal Anker RØR (RØR er mit flyvernavn, som jeg

fik i 1971 på Avnø) ud og flyve jetjager – og jeg er kun 66 år.

Fantastisk.

Gripen simulatoren - næsten som at være der selv

PROPEL Nr. 5/2011

Hold da kæft

Over i simulatoren. Gennemgår de forskellige kontakter og

instrumenter. Det er et glascockpit, og det betyder, at det er tre

flade skærme der sidder i cockpittet og giver piloten oplysninger

om de ting, han ønsker at vide, og det han på forhånd

sætter flyet op til. På gashåndtaget er der 15 knapper og på

styrehåndtaget (det er nærmest et håndtag) er der 5 knapper -

eller var det 8. Det husker jeg ikke.

Flyver så både dag- og natflyvning i simulatoren. Lufttanker.

Anvender missiler og bomber af forskellig slags. Laver et par

instumentanflyvninger – det er nødvendigt i dårligt vejr – og er

nede og røre banen nogle gange inden jeg stopper helt. Hold da

kæft, hvor kan den lande på en kort bane.

Paskram

Så er der tilpasning af flyveudrustning. Det er ikke bare lige og

tage noget på, skulle jeg hilse og sige. Det drejer sig om alt fra

de inderste underbukser og halvlange strømper til det yderste,

jeg skal have på. Det eneste, der er mit eget, er mit ur.

Lange støvler med en lille krog bagpå. Undertøj og gummidragt

(en vandtæt flyverdragt som man skal have på så lange vandet

er under 12 grader varmt), G-dragt som er nogle bukser der går

op om maven og som der blæses luft i når man drejer (trækker

G). En redningsvest der også kan blæses luft i for at presse på

brystet, når der trækkes G. En hjelm hvor der kommer luft ind i

nakken, så hjelmen presses bagud og derved trækker iltmasken

tættere ind omkring mund og næse. På ærmerne er der også

nogle små kroge.

Næsten gammel rutine

Efter lidt frokost, så mødes jeg til briefing. Der er flere

testpiloter, men ham jeg skal flyve med hedder Michael.

Da vi har fået vejroplysninger fra metrologen og en masse

andre informationer om det ene og andet, sætter Michael og jeg

os sammen, og gennemgår det vi vil, og hvad vi gør, hvis noget

skulle gå galt.

Det føles som om det kun er et par dage siden, jeg sidst sad

med andre piloter i Danmark eller et andet sted i verden og

briefede om, hvordan vi skulle løse den opgave, vi nu havde.

God og sikker følelse.

OBS! Redaktionen har afkortet og redigeret en hel del i

RØR’s spændende beretning.

Den originale artikel kan i sin helhed læses på www.propel.dk

a

13


14 PROPEL Nr. 5/2011

Ikke helt som F-100

Vi går ud til flyet. Jeg hilser på de to teknikere der står og

venter ved 822, som er nummeret på den Gripen vi skal flyve.

Det er en lille rigtig flot flyver. Den har nogle små vinger

foran de store vinger. Det gør bl.a. at den er rigtig meget

manøvredygtig. Det er et frækt kampfly at se på. Konstrueret

helt fra tegnebrættet til at kunne udføre luftkamp, til at kaste

bomber og til fotorekognosering. Et fly der er optimeret til alle

opgaverne. At skifte fra den ene opgave (under forudsætning af

man har våbnene hængt på flyet) sker blot med et enkelt tryk

på en af de mange knapper.

Jeg bliver spændt ind i sædet. Et Martin Baker sæde MK 10

(i F-100 havde vi et MK IV – men der er godt nok sket en

udvikling siden da).

Kroge bag på støvler og på ærmer får fastgjort nogle stropper.

De skal trække arme og ben sammen, i tilfælde af jeg skal

springe ud med katapultsædet. Hvis de ikke blev det og jeg

bliver skudt ud med høj hastighed, så kan arme og ben blive

flået af, og det var jo ikke lige meningen, nu mit helbred er OK

til flyvning.

Michael sætter strøm på flyet og vi kan nu tale sammen.

Han gennemgår startproceduren, og der kommer mere

strøm på, eftersom generatorerne kobler ind. De tre store

fjernsynsskærme foran i cockpittet giver et godt overblik over,

hvad der sker. Der bliver foretaget nogle check, og jeg checker,

hvad jeg skal i bagsædet. Bl.a. om der blæses luft i G-dragten.

Derudover så er der også temperaturregulering i noget af

flyveudrustningen. Man kan ikke trække vejret i iltmasken før

en kontakt er slået til. Det er fordi flyet selv laver ilt.

Der er ikke nogen iltbeholder med i flyet. Kun en lille en i

reserve, hvis det andet skulle svigte.

Motoren er nu oppe i tomgang og vi lukker canopyet. Herligt.

Næsten gennem lydmuren

Vi får tilladelse af tårnet til at taxi ud til banen. Det hele føles

slet ikke fremmed. Det er så naturligt unaturligt. Bedre kan jeg

ikke sige det. Naturligt unaturligt at sidde i et højteknologisk

jagerfly.

Vi holder på startbanen. Får tilladelse til take-off. Motoren

kommer op i fulde omdrejninger. Selv med hjelm og

høretelefoner på er det helt klart, at her sker der noget.

Bremserne slippes, efterbrænderen tændes og vi er på vej. En

utrolig acceleration og nu løftes næsen. Flyet næsten springer

op fra banen. Hjulene vælges op og næsen løftes yderligere. Vi

accelererer fortsat selv om flyet nu peger lodret op i himlen. Vi

er på vej. På vej op i det blå. Det er godt nok lidt vildt det her,

men intet ubehag. Bare stramme lår, mave og brystmuskler lidt.

Det går som det skal og som forventet.

Vi flader ud og flyver ud mod Sveriges østkyst. Ud mellem

Gotland og Sverige. Højt klart solskin. Blå himmel og hav.

Fantastisk syn. Vi manøvrerer lidt.

Jeg har selv styrepind og gashåndtag. Laver nogle rul. Et

kæmpe loop. Flere rul. Trækker 6 G. Ingen problemer. Kan

stadig tale sammen. Vi er blevet enige om at tale engelsk. Flyet

manøvrerer helt fantastisk. Er utrolig hurtig på de input jeg

giver. Her er virkelig tale om et manøvredygtigt fly. Flyver Mach

0,95. Altså lige under lydens hastighed. Tager også farten helt

af flyet for at checke egenskaberne ved langsom flyvning. Der

er fuld kontrol over flyet selv ved langsom fart.

Et pragtfuldt værktøj

Nå, men vi skal jo også prøve lidt af det, flyet er konstrueret til.

Nemlig at opdage, identificere og eventuelt nedskyde fjendtlige

fly og kaste bomber.

Med det elektroniske udstyr, der er indbygget i Gripen, er det

ikke nødvendigt at medbringe våben for at øve det.

Vi ser nogle fly på rigtig lang afstand på radaren. De fly kan

man simulere som værende et næsten hvilket som helst andet

fjendtligt fly. På radaren kan man se, hvilke våben de har, hvor

langt de kan skyde, og om man eventuelt kan vende om eller

dreje, så man ikke bliver ramt. Ligeledes kan man se hvor ens

eget missil er på vej hen.

Godt, brugervenligt og virkelig god træningseffekt.

På radaren ser vi et mål på havet på ca. 130 km afstand. Det

bevæger sig med ca. 35 km i timen, så det kan næsten kun

være en speedbåd. Vi dykker ned mod havet og flyver mod

målet. Pludselig forsvinder det, men radaren viser stadig hvor

det vil være, hvis det har holdt kursen og hastigheden. Det

er væk, fordi det er bag en af øerne i skærgården. Pludselig

kommer der en lyd i høretelefonerne. Det er speedbåden, som

radaren igen har fat i. Vi kommer tæt på. Er nede i 60 meters

højde med 800 km i timen. Vi flytter os noget hurtigere end den

speedbåd, vi nu passerer forbi nede på vores venstre side. Nu vi

er der nede, fortsætter vi i den svenske skærgård et stykke tid.

En fantastisk oplevelse og et virkelig smukt syn.

Vi stiger igen og kalder flyvelederen. Vi skal tilbage. Vi har fløjet

i en times tid både på ryggen med hovedet nedad og pegende

lige lodret op og ned, men det nærmer sig sin afslutning. Jeg

har flyet og flyver alene på instrumenterne indtil vi næsten er

ned og røre banen. Derefter en instrumentanflyvning mere,

hvorefter Michael tager over og viser mig, på hvor kort bane

Gripen kan lande. Det sker med næsen godt løftet under

indflyvningen, og allerede inden hjulene rører banen, har han

sat fødderne på bremserne. Jeg kan garantere for at Gripen

stopper på meget kort bane. Godt jeg var spændt fast i sædet,

eller var jeg havnet omme i nakken på Michael. Nu kunne jeg

nøjes med at have trutmund, der nærmest havde form som

indersiden af iltmasken – eller noget i den retning.

Flyet bliver parkeret, motoren stoppet og jeg bliver spændt ud

og kravler ned af stigen. En super fantastisk oplevelse rigere.

Gripenordenen

Neden for stigen står en herre på 71 år og tager imod mig. Det

er Stig Holmström. Han var den første pilot overhovedet der

fløj Gripen. Det var virkelig en gestus og et nydeligt træk af

svenskerne, at have ham ude på standpladsen og tage imod

mig efter flyvningen med Gripen.Efter jeg havde været i bad

og omklædning, blev jeg modtaget af flere testpiloter og andre

fra Saab, foruden Stig Holmström. Det viste sig nu at han er

”Ordensdasker” for Gripenordenen. Efter lidt snak, hvor også

jeg fik ordet (det var en pligt), skulle jeg ned på det ene knæ.

I stedet for et sværd, havde ”Ordensdaskeren” en Gripenmodel,

der var skåret ud af et stykke plade og monteret for enden af

en stang. Den blev jeg så dasket med i hovedet – og jeg blev

dasket så det kunne mærkes – hvorefter jeg var optaget i

Gripenordenen.


Hvad med en tur i en B17?

Efter lidt hyggelig snak nærmede tiden

sig for jeg skulle på landevejen igen.

Da en af piloterne pegede på et

B17-mærke han havde på sit ærme,

sagde jeg til ham, at han bare kunne sige

til, for så var jeg klar igen.

De var i gang med at restaurere en

gammel B17 og havde fløjet 25 minutter

i den, men den var ikke klar til jeg kunne

få en tur lige på stedet.

Jeg var også mere end tilfreds med den

time og tyve minutter jeg havde fløjet i

Gripen.

Hjemad

Jeg gjorde klar til at køre og havde

nu masser af tid foran mig, hvor jeg

kunne tænke på, hvor privilegeret jeg i

virkeligheden er.

Mandag morgen inden jeg mødte hos

lægen fik jeg en SMS fra et af mine børn.

Der stod: ”Hej far. Pøj pøj i dag. Håber du

får en skøn tur”.

Inden jeg startede bilen på vej hjem,

sendte jeg en SMS til min kone, børn og

deres mænd og kone og børnebørn. Jeg

skrev: ”Er nu på vej hjem. Fløj en time og

et kvarter med Gripen. Blandt andet lavt

og hurtigt mellem øerne i Skærgården.

Blev derefter slået til ridder af Gripenordenen

af den første Gripen pilot. OK

dag. Knus til jer alle. Anker, far, farfar,

morfar, svigerfar”.

Svaret kom straks: ”Hvor sejt og fedt for

dig. Glæder mig på dine vegne. Go tur

hjem. Vi snakkes ved. Kør forsigtigt”.

Jeg kørte forsigtigt og kom godt hjem.

Der er sket megetmed flydesign siden

Saab B17 fløj første gang i 1940

- - også med instrumentbrættet.

Mærkedage oktober-november

PROPEL Nr. 5/2011

85 år

13-11-2011 555/48 Helge Bladt, Søgårdsvej 16, 5270 Odense N

80 år

12-10-2011 901/52 Arne Hansen, Ryetsvej 21, 2. th., 3500 Værløse

28-10-2011 1863/52 Egon Niels Michaels Poulsen, Havevej 12, 9293 Kongerslev

07-11-2011 1622/54 Kurt Preben Jensen, Kongelundsvej 52C, 2300 København S

09-11-2011 1830/52 Aage Pedersen, Odensevej 794, 5300 Kerteminde

15-11-2011 1360/52 Svend Jensen, Sennels Hede 18, 7700 Thisted

19-11-2011 3322/53 Hans Jørgen Klitgaard, Pebermyntevej 41, st. mf., 8800 Viborg

22-11-2011 160148/52 Martin Heinrich Colstrup, Solsikkevej 8, 6500 Vojens

25-11-2011 1807/52 Jørgen Pedersen, Ådalsparkvej 47, 2. tv., 2970 Hørsholm

75 år

02-10-2011 247550/55 Jens Jørgen Vendel, Hans Kirksvej 18, 9200 Aalborg SV

03-10-2011 328324/57 Helge Schmidt Hansen, Bakkevej 49B, 3200 Helsinge

09-10-2011 326646/57 Erling Ølholm, Færøvej 16, 5500 Middelfart

12-10-2011 286233/56 Lars Mosgaard, Trædemarksvej 30, 9670 Løgstør

15-10-2011 287263/56 Ejvind Larsen, Nørregade 18, 1., 8660 Skanderborg

22-10-2011 286669/56 Kaj Nielsen, Skivevej 35, 7860 Spøttrup

23-10-2011 326310/57 Erling Dahl Jacobsen, Byvænget 5, 8420 Knebel

01-11-2011 362366/58 Ernst Widerberg Andersen, Støden 18, 3. tv., 4000 Roskilde

01-11-2011 290807/56 Erik Thingbo, Parkalle 12, 3600 Frederikssund

03-11-2011 306216/56 Jens Peter Bossen, Jægerskoven 74, 6520 Toftlund

70 år

03-10-2011 486909/61 Jørgen Hougaard, Sofienlundparken 40, 8860 Ulstrup

11-10-2011 491529/61 Kaj Villy Pedersen, Bastbrovej 21,3660 Stenløse

29-10-2011 490926/61 Hans Jørgen Thygesen, Hundstrupvej 22, 5750 Ringe

31-10-2011 0/61 Inge Margrethe Jensen, Nandrupvej 9, st. th., 2000 Frederiksberg

01-11-2011 490084/61 Eigil Agerholm Møller, Orevej 2, 3660 Stenløse

05-11-2011 554587/62 Palle Christian Hougaard Andersen, Klaus Berntsensvej 200, 5250 Odense SV

14-11-2011 640172/64 Bent Lardal, C. L. Ibsensvej 30, 2820 Gentofte

24-11-2011 Jørgen Harbirk, Mejsevej 1, 3400 Hillerød

28-11-2011 553942/62 Svend Aage Nielsen, Hans Egedes Vej 4, 7000 Fredericia

65 år

15-10-2011 769500/67 Jan Schjøtt, Bagsværdvej 73, st. tv., 2800 Kongens Lyngby

24-10-2011 730295/66 Per Nielsen, Sønderskovvej 3, 7100 Vejle

26-10-2011 770972/67 Mogens Bjerregaard, Havebo 6, 4173 Fjenneslev

04-11-2011 676804/65 Helge Svendstrup Nielsen, Tinghøjvej 6, 9260 Gistrup

10-11-2011 730166/66 Poul Østergaard Knudsen, Jægergade 17, 8900 Randers

14-11-2011 681688/65 Poul Erik Skræm, Tinnetvej 6, 7173 Vonge

15-11-2011 209233/69 Gert Andersen,Bygstubben 3, 9440 Aabybro

15-11-2011 644829/64 Tony Werling, Morgenfruevænget 9, 5270 Odense N

24-11-2011 772782/67 Steen Brandt, Vægtens Kvarter 63, 5220 Odense SØ

28-11-2011 728757/66 Kurt Rasmussen, Lyngby Hovedgade 11C, 2. th., 2800 Kongens Lyngby

60 år

04-10-2011 Maj/72 Orla Ditlev Monrad, Hougårdsvej 50, 3. th., 8220 Brabrand

09-11-2011 Nov/73 Kristian Lodberg Petersen, Kæmpesvej 13, 3600 Frederikssund

10-11-2011 816367/68 Jens Otto Ladegaard Nielsen, Købmagergade 14, 2. tv., 7000 Fredericia

25-11-2011 816426/68 Torben Ibsen, Lindevej 17, 7470 Karup

25-11-2011 Maj/72 Bent Sømark Nielsen, Floraparken 22, 4690 Haslev

50 år

03-10-2011 Nov/82 Aage Menzel Schmidt, Falkevej 11, 6240 Løgumkloster

16-10-2011 Feb/82 Bo Sønderby, Solsorten 6, 6920 Videbæk

19-10-2011 Feb/82 Peter Flohr, Jelstrupvej 18, 9600 Års

24-10-2011 Nov/83 Christian Sonne Berg, Garderhøjen 81, 4671 Strøby

28-10-2011 Nov/81 Carsten Sørensen, Engdraget 13, 9200 Aalborg SV

11-11-2011 Maj/83 Dan Vesti Petersen, Dyssegårdsvej 103, 4621 Gadstrup

23-11-2011 Maj/80 Per Svendsen, Kimbrervej 5, 9600 Års

28-11-2011 Nov/81 Leif Arildsen, Bæktoften 26, 9800 Hjørring

40 år

11-11-2011 Feb/93 Lars Emil Ibsgaatd Hjort, Bøgevang 23, 8740 Brændstrup

Husk at du selv skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine

runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL.

PROPELs telefonnummer 75641600 er ændret!

På grund af elendig/manglende service fra

min fastnetleverandør (FIBERNET/WAOO), er

abonnementet opsagt, så herefter bedes du ringe

til min mobil: 40 833 466

Med venlig hilsen, Ernst Kronvold Frederiksen

15


16 PROPEL Nr. 4/2011

Elegante nyheder fra effektudvalget

Effektudvalget har været på jagt

efter nye artikler til dig.

Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr.

Regnjakke - 265,- kr.

Fritidsdragt med refleks - 500,- kr.

Til højre: Poloshirt - 125,- kr.

Herunder:

Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr.

Keramikkrus - 250,- kr.

Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen!

Se større fotos, størrelser og de mange andre

artikler på www.propel.dk

PROPEL

udkommer den 1. eller den første hverdag herefter

i månederne februar, april, juni, august, oktober og

december.

Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side

2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde

senest på den angivne dato.

Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof

er:

Tekst:

Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved

en E-post til bladet@propel.dk

eller i nødstilfælde:

Send teksten, helst maskinskrevet, med post til:

Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen,

Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Billeder:

Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB

til bladet@propel.dk

Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med

post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen,

Højvangsalle 29, 8700 Horsens

Papirbilleder og CD-rom’er returneres kun på

forlangende.

Hjemmesiden:

Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på

hjemmesiden, sendes til E-post adressen:

pr@propel.dk

Adresseændring

meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor.

Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam

Artikler optaget under navn står for de enkelte

indsenderes egen regning og kan ikke tages som

udtryk for redaktionens eller FSF’s mening.

Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos.

Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage

artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere

i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at

betydningsfuldt indhold aldrig udelades.

Landsformand: Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød, Tlf.: 2613 2791, E-post: LF@propel.dk

Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: 3969 3619, mobil 2279 8466 E-post: LNF@propel.dk

Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: 9892 0795, mobil: 4027 2795, E-post: fsf@propel.dk

Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: 7582 2829, mobil 2020 7861, E-post: jubi@propel.dk

Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: 40 833 466, E-post: pr@propel.dk

Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: 9890 9202, E-post: skyd@propel.dk

Effektudvalget: Formand: Kai Clausen, Løven 19, 3650 Ølstykke, Tlf.: 4717 5307, E-post: kaicl@webspeed.dk

Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: 40 833 466, E-post: bladet@propel.dk

Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: 5853 1931, E-post: hhes@paradis.dk

FSF’s hjemmeside: www.propel.dk - E-post: fsf@propel.dk

More magazines by this user
Similar magazines