AFRENSNING OG IMPRÆGNERING - Skalflex

skalflex.dk

AFRENSNING OG IMPRÆGNERING - Skalflex

RENS & IMPRÆGNERING 06/2012

AFRENSNING

OG IMPRÆGNERING


Skalflex Alt-Rens

En rengjort og velholdt facade er en smuk facade.

Ud over at skæmme bygningen, kan begroning skjule

begyndende skader i murværk og puds.

Ved facaderenovering som puds, netpuds, facadeisolering,

vandskuring, pudsning og imprægnering skal facaden

være rengjort for begroninger, så den nye facadebehandling

får bedst mulig vedhæftning.

Skalflex Alt-Rens er et afrensningsmiddel mod grimme

belægninger, fedtede overflader, trafikfilm, snavs og

mug. Skalflex Alt-Rens er et universalmiddel og kan med

fordel anvendes på andre emner, der er blevet begroet.

Anvendelse

Ved lettere begroninger blandes 1 liter Skalflex Alt-Rens

med 20 liter vand. Ved svære belægninger blandes 1

liter Skalflex Alt-Rens med 10 liter vand. Skalflex Alt-Rens

bliver transperant ved optørring.

Skalflex Alt-Rens påføres med malerrulle, pensel, skurebørste

eller lavtrykssprøjte. Ved brug af sprøjte bør der

sprøjtes to gange med kort interval i samme arbejdsgang.

For at opnå optimal virkning skal produktet virke i

mindst to døgn, før det skylles af med vand.

Facaden er begroet. Selv om facaden ikke trænger til maling,

ser den alligevel beskidt og forsømt ud.

2

Fordele

Skalflex Alt-Rens er et effektivt afrensningsmiddel mod

begroning

• Er virksom på en lang række materialer såsom tagsten,

teglsten, belægningssten, fliser, træværk, metal, plast

og glasfiber

• Hurtig og nem arbejdsgang med minimalt forarbejde

• Koncentreret produkt, som er drøj i brug

Skalflex Alt-Rens

leveres i 2 liter,

TUN-nr.: 5042132

Mursten og fuger er begroet, og facaden virker grå og kedelig.


Skalflex Imprægnering

Skalflex Imprægnering er en udvendig facadeimprægnering,

der spærrer for indtrængende fugt i murværk, ved

at trænge dybt ned i overfladen på mineralske materialer

som puds, beton og cement. Den kemiske sammensætning

gør, at produktet aktivt kan binde sig til beton, puds

og cement.

Skalflex Imprægnering kan desuden anvendes indvendigt i

rum, hvor der forekommer vandpåvirkninger på væggene.

Udsatte steder som sålbænke, fremskudte sokler og andet

murværk, hvor regnvand har svært ved at blive ledt væk,

bør imprægneres for at forebygge vandindtrængning.

Ligeledes bør steder udsat for slagregn, og steder med

risiko for vandansamling imprægneres.

Skalflex Imprægnering påføres et tørt murværk med

malerrulle, kost eller lavtrykssprøjte. Imprægneringen

påføres nedefra og op.

Produktet tørrer farveløst op, og er overmalbar efter

optørring.

Bemærk

Undgå stænk på emner, som ikke ønskes behandlet.

Skalflex Imprægnering er et forgængeligt produkt, hvis

effektive virketid er 2-4 år, afhængig af vejrforholdene.

Skalflex Imprægnering er overmalbar i modsætning til

silikonebaserede imprægneringsprodukter.

Skalflex Imprægnering leveres i:

2 liter, TUN-nr.: 5980579

5 liter, TUN-nr.: 5619322

10 liter, TUN-nr.: 5619464

Eksempel på fugtskadet sålbænk, hvor Skalflex Imprægnering

vil være en god løsning til fugtsikring.

Fordele

Skalflex Imprægnering er diffusionsåben, og tillader

murværket at ånde

• Produktet er vandbaseret og brugsklart

• Grunding er ikke nødvendig. Skalflex Imprægnering

kan påføres direkte på overfladen

• Kan anvendes på såvel nye som gamle materialer

• Kan anvendes på alle mineralske overflader som puds,

cement og beton

• Trænger dybt ind i – og går i forbindelse – med

muroverfladen

• Danner en vandafvisende fugtsikring, og hindrer

effektivt fugt- og vandindtrængning

• Vanskeliggør begroning og alger, da der ikke er den

nødvendige fugt til stede

• Forhindrer at overfladen og materialet frostsprænges

og nedbrydes

• Efter optørring er Skalflex Imprægnering transperant

Skalflex Imprægnering er overmalbar efter optørring

• Tåler rengøring og afvaskning

3


Skalflex Grundrens

Skalflex Grundrens er et grundrengøringsmiddel, som

anvendes til rengøring af malede eller lakerede overflader

før ny behandling, til daglig rengøring eller til rengøring

af meget snavsede overflader.

Skalflex Grundrens kan anvendes inde og ude.

Skalflex Grundrens fjerner effektivt snavs, fedstof, nikotin,

olie, sod og rustpletter. Fjerner ikke kalk eller alger.

Skalflex Grundrens er alkalisk (basisk). Brug derfor

gummihandsker under arbejdet. Underlaget skal således

kunne tåle alkalisk påvirkning.

Anvendelse

Løst snavs fjernes med afbørstning eller støvsugning.

Grundrens fortyndes med vand, og påføres med en blød

børste, klud eller viskosesvamp. Lad det virke ca. 5 min.

Herefter vaskes der grundigt af med vand og der aftørres

med blød klud.

Fortynding

Ved rengøring før maling er forholdet 1 dl Skalflex

Grundrens til 5 liter vand.

Ved olie, sod og meget snavsede flader anvendes en

kraftigere koncentration.

Fordele

Skalflex Grundrens er et effektivt rengøringmiddel,

som effektivt fjerner selv svære typer snavs og smuds

• Til daglig rengøring

• Til rengøring af malede og lakerede overflader før

ny behandling

• Kan anvendes inde og ude

• Stærkt koncentreret produkt, som er drøj i brug

• Uden parfume

Skalflex Grundrens

leveres i 1 liter,

TUN-nr.: 5095246

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines