Views
3 years ago

B R A N D S O F T - kirkeportalen

B R A N D S O F T - kirkeportalen

B R A N D S O F T -

B R A N D S O F T Kurser - første halvår 2012 Forårets kurser Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside www.brandsoft.dk . Du kan også rekvirere en særskilt kursusbeskrivelse hos Brandsoft Support. Alle kurser er inkl. frokost og anden forplejning. Undervisningen starter kl. 09.00 på heldags- og formiddagskurser. Der serveres morgenkaffe og rundstykker m.m. fra ca. kl. 08.40. Halvdags kursus formiddag afsluttes med frokost fra kl. 12.00 - kl. 13.00. Halvdags kursus eftermiddag starter med frokost fra kl. 12.00 - kl. 13.00. Der serveres eftermiddagskaffe ca. kl. 14.30. Ved tilmelding til 2 halvdagskurser samme dag (for- og eftermiddag) betales samme pris som for heldags kursus. Hvis kurser, som ikke er datofastsatte, modtager så mange tilmeldinger, at de kan afholdes (min. 5 deltagere), vil de snarest herefter blive datofastsat og kursusdeltagerne kontaktet med tilbud om denne dato. Derved håber vi at kunne tilfredsstille flere brugeres ønsker om kurser. På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde Tlf. 4634-6200 eller EG Data A/S (max. 12 deltagere) Lautrupvang 12 2750 Ballerup Tlf. 9928-3565 Kursuskalender Forår 2012 Tlf. 9928-3565 . www.brandsoft.dk

B R A N D S O F T Brandsoft webadministration til ... - Brandsoft A/S
brandsoft.dk
B R A N D S O F T Dokumentscanning ... - Brandsoft A/S
brandsoft.dk
c a r l s b e r g f o n d e t 2 0 1 1 - Ny Carlsbergfondet
ny.carlsbergfondet.dk
A b C D E F G H I J K L M N o P Q R s T u v w X y Z - Ineke
ineke.com
A a l b o r g U n i v e r s i t e t
adm.aau.dk
A b C D E F G H I J K L M N o P Q R s T u v w X y Z - Ineke
ineke.com
A n d e r s B o r d i n g P r i s e r n e • 2 0 1 3 - Danske Medier
danskemedier.dk
E L E K T R O - U N D B I O F E U E R - Kleining
kleining
S K I O L D KO N C E R N OV E R S I G T - skiold a/s
skiold.com
P R Æ S E N T A T I O N - Karetmager.dk
karetmager.dk
s t o r e h u s f r a i d É t i l i d a g s t o r e h u s f r a i d ... - KAB
kab.bolig.dk
OPEN Am KINO m WISMAR B E S o N D E R E - Filmbüro MV
filmbueromv
Følg de seneste nyheder på: w w w . f o r s k e r e n . d k w w w ...
forskerforum.dk
N Y T R E D A K T I O N E L T U N D E R R U M nr. 0 40 ... - Mads Føk
madsfoek.dk
M u l t i c o l o r - E m b l e m D i g i t a l - E m b l e m - ThermoTex
thermotex
D E A D E N D S b o l i g p å bye n s g a v l - Thomasseemann.net
thomasseemann.net
H e r l u f s h o l m S k o l e · D e c e m b e r 2 0 0 9
herlufsholm.dk
E n b r o b l iv E r t il - E. Pihl & Søn AS
pihl.as.dk
Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 - Center for Konfliktløsning
konfliktloesning.dk
Følg de seneste nyheder på: w w w . f o r s k e r e n . d k w w w ...
forskerforum.dk
Følg de seneste nyheder på: w w w . f o r s k e r e n . d k w w w ...
forskerforum.dk
O l e T r i n h a m m e r - Fysik
fys.dk
r r O v . S . k & l t U j l i n ? --2b. •
kunstbib.dk
M O N T E R I N G S V E J L E D N I N G - Wibe Ladders
wibeladders.com