Læs nyhedsbrevet her - Grundfos

dk.grundfos.com

Læs nyhedsbrevet her - Grundfos

Nr. 3 - Oktober 2006

indhold

Vestforsyning til Østeuropa

... forside + side 2

Når service er mere end god behandling

..................... side 3

Rødekro giver grønt lys for ny TP In-linepumpe

............... bagsiden

Mød os på DFFs

landsmøde på

træfpunkt nr. 62

d. 26. - 27. okt. 06

varme

Fjern posten

Udgivet af:

Grundfos DK A/S

Martin Bachs Vej 3

8850 Bjerringbro

Tlf. 87 50 50 50

Ansvarshavende redaktør:

Jan Tofthøj Warrer

Salgs- og marketingchef

Tlf. 87 50 50 27

varme

Fjern posten

Vestforsyning til Østeuropa

Nytænkning fra den vestjyske forsyningsvirksomhed

giver store ordrer til dansk industri.

Finansieringen sørger energibesparelserne

for.

Når varmeværket i Brasov – Rumæniens

næststørste by med 250.000 indbyggere

– om kort tid tager to af de største Grundfos-

pumper i TP inline-serien i brug, går der ca.

5 år, og så er investeringen tjent hjem alene

gennem energibesparelser. De to 630 kWpumper

med tilhørende ventiler, omformere

m.m. er den første Grundfos-leverance i

et storstilet projekt, som i løbet af de kommende

år skal opgradere energiforsyningen i

området fra gammel, østeuropæisk standard

til moderne, vesteuropæisk niveau.

Det sker efter en masterplan, der blev udarbejdet

i midten af halvfemserne – en plan,

der skal rette op på årtiers dårlige vedligeholdelse

af gamle russiske energisystemer,

manglende effektivitet og stive traditioner.

GruNDfOS NYHEDSBREV

Tillid til vennerne

Den rumænske energiplan er udtænkt i Holstebro!

Den er resultatet af en dansk forsyningsvirksomheds

nytænkning og sans for

forretning, og den er samtidig et bevis på, at

finansiering af den slags udviklingsprojekter

kan ske uden offentligt tilskud og bistand.

Sten Stenstrup, leder af de internationale

aktiviteter hos Vestforsyning, fortæller:

”Det startede med, at Brasov og Holstebro i

begyndelsen af 90’erne fik et samarbejde på

kulturfronten. Det udviklede sig til, at de to

byer blev Venskabsbyer, og da Danmark jo

har et godt internationalt ry på energiområdet,

blev vi på et tidspunkt spurgt, om ikke

vi ville komme med en vurdering af forsyningssituationen

– ikke bare i Brasov by, men

i hele amtet. Vi står godt rustet hos Vestforsyning

til sådan en opgave, for vi er jo selv

leverandør af el, vand og fjernvarme, ligesom

vi håndterer spildevand her i det vestjyske.

Så det var erfarne folk, vi sendte til Rumænien

for at afdække situationen og finde ud

af, hvad der er brug for af nyinvesteringer.”

>>> fortsættes på side 2


Vestforsyning til Østeuropa - fortsat fra forsiden

Resultatet blev en meget omfattende

energimasterplan, der efter nogle års

betænkningstid nu føres ud i livet. I den

mellemliggende periode er der også

udviklet en model for både det fremtidige

samarbejde og finansieringen, og

begge dele kan allerede nu udråbes til

en succes, fortæller Sten Stenstrup.

Store muligheder for dansk industri

Samarbejdet sker gennem ESA – Energy

Saving Agency – et selskab, som Vestforsyning

har etableret sammen med

IØ-fonden og de lokale myndigheder i

Brasov . ESA skal på kommercielle vilkår

stå for gennemførelsen af en række

af masterplanens delprojekter. ”Det

giver os ikke automatisk en særstatus i

forhold til at få ordrer fra ESA. Vi bliver

brugt som konsulenter, når ESA finder

os bedst egnede til opgaverne, og vi har

selvfølgelig set det som vores opgave,

at vi i den forbindelse kan bringe danske

firmaer på banen som de første.

Og det lykkes ganske godt – jeg tror, at

alle danske leverandører af komponenter

til fjernvarmesektoren på én eller

anden måde er med på holdet i Brasov

Grundfos-pumperne er et godt

varme

Fjern posten

eksempel.” konstaterer den vestjyske

internationale chef.

Ved at pege på in-line pumperne har

Vestforsyning nemlig samtidig opfyldt

én af betingelserne for projektets finansiering.

”Det er ikke tilfældigt, at

det dansk-rumænske selskab hedder

ESA – Energy Saving Agency,” fortæller

Sten Stenstrup. ”Alle investeringer

skal nemlig 100% – finansieres gennem

energibesparelser. Det sker i et

såkaldt Revolving Fund-system, der

betyder, at alle de lån, der er nødvendige

for at gennemføre projektet, helst

skal være betalt tilbage inden tre år og

senest efter fem år. De ekstra penge,

der tjenes hjem, bruges til at finansiere

opstarten af næste fase.”

Når man starter ét sted...

I tilfældet med Grundfos pumperne

er tilbagebetalingstiden mindre end

fem år, og det skyldes, at de gamle

installationer på det kulfyrede kraftvarmeværk,

er enormt energislugende.

”Og da energipriserne i Rumænien

er fordoblet siden projektet startede,

kan in-line pumperne levere en ganske

væsentlige besparelse, fordi trykket

kan reduceres med 50%, når vi samtidig

får de øvrige dele af systemet balanceret

efter det.”

Og der arbejdes intenst på at optimere

hele områdets varmesystem. Ved hjælp

af penge fra den rumænske stat er man

i gang med ombygning af samtlige små

varmeværker, og jo mere effektive de

bliver, jo større krav stilles der til hele

distributionssystemet. ”Og det har det

ikke så godt,” siger Sten Stenstrup.

I det hele taget er der nok at tage fat

på – og masser af perspektiver for de

danske leverandører. ”Vi så jo gerne,

at man lagde driften af de miljøtunge,

kulfyrede værker om til en blanding

af gas og biomasse. Der er enorme

mængder til rådighed, men det kræver

en total ændring af mentaliteten hos

de rumænske beslutningstagere.”

Muligheder ud over alle grænser

Så Sten Stenstrup og Vestforsyning

tager et skridt ad gangen. For finansieringen

skal følge med. ”Ved at vælge

Revolving Fund-metoden undgår vi, at

projekterne bliver den kendte, vesteuropæiske

”gavebod” til fattige lande.

Det kan lade sig gøre at finansiere

selv store projekter ved hjælp af dokumenterede

energibesparelser, og så er

det nemt at finde pengene. I Brasov-

tilfældet er det en fransk bank med

rumænske interesser, der finansierer,

mens den danske Eksport Kredit Fond

er garant for lånet.”

Perspektiverne er efter Sten Stenstrups

vurdering meget store. Som kommende

EU-land er Rumænien naturligvis særlig

interessant, men problemerne og

mulighederne er lige så store i andre

østlande – Rusland for eksempel, hvor

Sten Stenstrup selv har arbejdet med

fjernvarme i mere end seks år. Og han

peger på, at det er i hele forsyningsområdet,

mulighederne er til stede.

For hos Vestforsyning kan man godt

se længere end til kommunegrænsen.

“Vi bruger aktiviteterne til at sælge

vores opbyggede knowhow, og til at

give vore medarbejdere spændende

udfordringer, der styrker den enkeltes

og virksomhedens kompetencer.”


Fax på 87 50 50 24

Når service er mere end god behandling

Servicefolkene hos Grundfos er pumpernes

viceværter. Men det er også

dem, der sætter dagsordenen for

driftsøkonomien, når mange nye anlæg

startes op.

Det er serviceafdelingen, man ringer

til, hvis der opstår pumpeproblemer

midt om natten. Og det er serviceafdelingen,

man allierer sig med for

at undgå, at problemerne opstår. Det

er vist en kendt sag for de fleste, men

at de omkring 35 medarbejdere i serviceafdelingerne

hos Grundfos i Bjerringbro

og Brøndby også fungerer som

sparringspartnere ved etablering af nye

anlæg og sørger for ISO-certificering af

pumper, er måske mindre velkendt.

”Generelt kan man sige, at serviceafdelingens

hovedopgave er at sikre

og optimere driften af de pumpeinstallationer,

som Grundfos leverer – hvad

enten vi er med til igangsætning af et

nyt anlæg eller kommer på besøg for at

tjekke systemerne som et led i en serviceaftale,”

fortæller servicechef Jacob

Libach Nielsen. Han fortsætter:

Kender behov og muligheder

”Netop fordi vores servicemontører og

reparatører har deres faste gang på

mange virksomheder, bliver de næsten

en del af driftsholdet de pågældende

steder. Der er store danske virksomheder,

hvor vores mand har egen nøgle,

selv planlægger servicearbejdet, og be-

slutter om gamle pumper skal udskiftes

eller optimeres.”

Det er i disse situationer, at serviceafdelingen

ofte bliver sparringspartner

ved etablering af nye, større løsninger.

Montørerne kender jo i bogstaveligste

forstand virksomheden og dens

produktionsapparat ud og ind, og de

har alle de nyeste Grundfos-løsninger i

hænderne til daglig, så der er mulighed

for at kombinere erfaringerne til optimale

løsninger.

Programmeret vedligehold

For Jacob Libach Nielsen og hans folk

betyder det tætte forhold til kunderne

meget. ”Mange steder er det jo os, der

tegner billedet af Grundfos. For det er

servicemontøren, der som et led i en

serviceaftale påtager sig ansvaret for,

at pumperne kører. Og vi ved jo godt, at

pumper, der står stille, kan få enorme

konsekvenser for en virksomhed.”

Det er selvfølgelig også derfor, at så

stor en del af pumpeinstallationerne

serviceres efter en serviceaftale, der

både skal forebygge fejl og sikre hurtig

hjælp, hvis uheldet er ude. Mange

installationer er dækket af en standardaftale,

mens andre vælger en aftale

tilpasset den enkelte installation. ”Vi

kalder det programmeret vedligehold,”

siger Jacob Libach Nielsen.

Ja, tak, jeg vil gerne kontaktes vedr. besøg af montør med henblik på

en serviceaftale. Fax på 87 50 50 24.

Navn:

Titel:

Firmanavn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail (personlig):

varme

Fjern posten

Starthjælp og totalløsninger

I forbindelse med nye installationer

optræder serviceafdelingen i forskellige

roller. Jacob Libach Nielsen fortæller:

”Vi er ofte med ved opstart af nye

anlæg, fordi selve indreguleringen med

indstilling af niveauvippere og parametre

er enormt vigtig for hele anlæggets

drift. Derfor bliver vi tilkaldt, når vvsfolkene

er færdige med rørføringerne

og elinstallatørerne har opsat styringstavlerne.”

Service når som helst og hvor som

helst

Det er erfarne folk, der bemander

de mange rullende værksteder, som

med udgangspunkt fra Bjerringbro og

Brøndby betjener hele landet i døgndrift.

Grundfos samarbejder desuden

med en halv snes autoriserede servicepartnere,

som er større servicevirksomheder

med specialuddannede

medarbejdere, der har adgang til alle

nødvendige værktøjer, reservedele og

manualer. Der er som regel tale om

virksomheder, der enten har en stor

lokal dækning eller virksomheder med

specialviden, der supplerer den ekspertise,

som Grundfos selv har i huset.


Firma

Adresse

Postnr. By

Att.: Navn

Rødekro giver grønt lys for ny TP In-line pumpe

Prisen er lavere. Virkningsgraden er

højere. Og de fungerer! Det er konklusionen

efter testen af den ny serie af Inline

pumper på Rødekro Fjernvarme.

Den er første led i en helt ny generation

af In-line pumper. Det er en 90 kW, 16

bars transmissionspumpe installeret

med en Danfoss-frekvensomformer.

Pumpen er udviklet primært til de mellemstore

europæiske fjernvarmeværker

og til airconditionanlæg af en vis

størrelse i Asien.

Det er en nyhed, der lige er præsenteret

på markedet – resultatet af nytænkning

i både konstruktion og produktion.

Computernes triumf

På Rødekro Fjernvarme er det en gam-

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK- 8850 Bjerringbro

Telefon: +45 87 50 50 50

Telefax: +45 87 50 51 51

www.grundfos.dk

E-mail:info_gdk@grundfos.com

GRUNDFOS DK A/S, Center Øst

Vallensbækvej 30-32

DK- 2605 Brøndby

Telefon: +45 87 50 50 50

Telefax: +45 87 50 51 99

mel nyhed, for her har TP-pumpen været

til test i nogle måneder. Udviklingsingeniør

hos Grundfos, Morten Lunøe,

fortæller: ”Når man i dag præsenterer

en nyhed, er det jo i høj grad computerteknologiens

triumf. I TP-pumpens

tilfælde står vi med en stærkt forbedret

virkningsgrad i forhold til den pumpegeneration,

den erstatter. Og det ved vi

helt nøjagtigt, før vi overhovedet står

med de første stumper til en prototype.

Grundfos har en flok utroligt dygtige

hydraulikingeniører, der ved hjælp af

meget avancerede CFD-beregninger

kan simulere flowet ved forskellige

justeringer af for eksempel løberen og

pumpehuset – og herefter vælge den

optimale løsning.”

På prøve i virkelighedens verden

Men på trods af simuleringernes træfsikkerhed,

er det stadig resultaterne

i den virkelige verden, der tæller, så

alle nye Grundfos-produkter sendes til

test under de forhold, det er hensigten,

de skal arbejde under. I tilfældet med

TP-pumpen meldte Rødekro Fjernvarme

sig på banen med et behov for

udvidelse af pumpekapaciteten. Her

var betingelserne for en test af det nye

TP-medlem ideelle.

De godt 2.000 forbrugere i Rødekro

forsynes næsten udelukkende med

overskudsvarme fra elproduktionen på

Enstedværket ved Aabenraa, og det er

kun i forbindelse med spidsbelastning

og som reserve, at byens egne oliekedler

træder til. Men forbruget i Rødekro

er netop også meget varieret, og derfor

er byen velegnet til test af denne pumpetype.

Under normale omstændigheder

havde man nok ladet den gamle

pumpe, der nu fungerer som backup,

klare jobbet i sommerperioden, men

til ære for testkørslen har TP-pumpen

fået lov til at køre hele sommeren. Så

selv om pumpenyheden på nuværende

tidspunkt ikke har været sat til at yde

sin toppræstation, tør både værkets

B

driftsfolk og udviklingsingeniørerne

fra Grundfos godt aflevere en terminskarakter.

Det går rigtig godt!

Ingen driftsproblemer – eller problemer

med opstarten. Virkningsgraden

er i top. Pumpens støjniveau er meget

lavt, kvalitet og finish er i orden og det

ser ud til, at energiforbruget falder

markant.

Dertil kommer, at TP-pumpen har en

særdeles attraktiv anskaffelsespris.

Det skyldes ifølge salgsingeniør Ole

Kjærsgaard Mortensen fra Grundfos,

at Grundfos har nogle væsentlige stordriftsfordele

på produktionen af de nye

TP-pumper, da de deler nøglekomponenter

med end-suction programmet

fra Grundfos. Og her er der virkelig tale

om stordrift i øjeblikket - TP-pumperne

fra Grundfos er en enorm succes i både

Europa og Asien.

Derfor kan Ole Kjærsgaard Mortensen

konstatere, at Grundfos har fået et

endnu stærkere kort på hånden på et

marked, hvor de danske pumper i forvejen

har solidt fodfæste. Man står i

hvert fald godt og solidt i Rødekro, for

”der har heller ikke været problemer

efter installationen,” lyder slutmeldingen

fra et tilfreds pioner-hold.

kontakt

Ole K. Mortensen

Mobil: 40 19 09 31

E-mail: omortensen@grundfos.com

More magazines by this user
Similar magazines