Rettelsesliste for Livets Bog, bind 3 (4. udgave 2012) - Martinus Institut

martinus.dk

Rettelsesliste for Livets Bog, bind 3 (4. udgave 2012) - Martinus Institut

Stk. 642,

afsnit 24,

øverst

Stk. 646,

afsnit 1,

øverst

Stk. 647,

afsnit 7,

midt

Stk. 653,

øverst

Stk. 658,

stykover-

skrift

Stk. 664,

øverst

Stk. 667,

afsnit 3,

øverst

Stk. 670,

nederst

Stk. 672,

afsnit 2,

midt

Stk. 676,

afsnit 3,

nederst

Stk. 679,

afsnit 1,

midt

Stk. 685,

nederst

Stk. 695,

midt

På symbolet er denne zone udtrykt ved afsnittet

med de brune skråfelter og strækker sig fra

"efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv.

Fra "efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv" på

symbolet finder vi efterårets brune farver.

De er stadigt ligelangt fra hverandre i det

virkelige "formeringsstadium" eller "intellektu-

elle skabestadium".

De nævnte væsener har i stor udstrækning

deres døgnkredsløbs "sommerudfoldelse" efter

solnedgang, fordi samme kredsløbs "efterårszone",

hvilket vil sige eftermiddag, på visse

tider af året og på visse steder af jorden er

altfor kort.

Mikrovæserne (jordmenneskene) må overvinde

virkningerne af denne invaliditet ved kunstig

lys og kunstig varme

Og svaret må selvfølgelig blive, at det slet ikke

er tiden, det drejer som, når der er tale om

forceret udvikling.

Man kan naturligvis også fremhæve, at jorden

ved aksens tilbagefald til sit normale leje ville

få betingelser for en inkarnation af en færdig

eller rigtig menneskehed i sin organisme. Og

det kunne den naturligvis også; men hvad så

med menneskeheden? –

De nævnte facitter er udtryk for særlige skabte

foreteelser og er således kun udtryk for bestemte

begrænsninger og bliver derved kun udgø-

rende en slags mål eller vægtfacitter.

"Han" bestemmer, hvorlænge denne læsning

skal vare.

Det er hans eksistens opretholdelse ved de

dyriske metoder eller det dræbende princip.

Her gælder det blot om, at vi kan være absolut

frie og uhildede forskere, hvilket vi absolut ikke

kan være, hvis vi i forvejen er beherskede af

teoretiske systemer, i hvilke livsmysteriets absolutte

løsning skal passe. Vi vil da meget let

komme til, med en sådan form, at tilsløre løsningen

i stedet for at afsløre den.

På symbolet er denne zone udtrykt ved afsnittet

med de brune skråfelter 2 og strækker sig fra

"efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv".

Note:

2 Skråfelterne omtales som røde i Det Evige

Verdensbillede, bog 2.

Fra "efterårsjævndøgn" til "vintersolhverv" på

symbolet finder vi efterårets brune farver. 2

Note:

2 Skråfelterne omtales som røde i Det Evige

Verdensbillede, bog 2.

De er stadigt lige langt fra hverandre i det

virkelige "formeringsstadium" eller "intellektu-

elle skabestadium".

De nævnte væsener har i stor udstrækning

deres døgnkredsløbs "sommerudfoldelse" efter

solnedgang, fordi samme kredsløbs "sommerzone",

3 hvilket vil sige eftermiddag, på visse

tider af året og på visse steder af jorden er

altfor kort.

Note:

3

"efterårszone" er rettet til "sommerzone".

Mikrovæsenerne (jordmenneskene) må overvinde

virkningerne af denne invaliditet ved

kunstig lys og kunstig varme

Og svaret må selvfølgelig blive, at det slet ikke

er tiden, det drejer sig om, når der er tale om

forceret udvikling.

Man kan naturligvis også fremhæve, at jorden

ved aksens tilbagefald til sit normale leje ville

få betingelser for en inkarnation af en færdig

eller rigtig menneskehed i sin organisme. Og

det kunne den naturligvis også; men hvad så

med jordmenneskeheden? –

De nævnte facitter er udtryk for særlige skabte

foreteelser og er således kun udtryk for bestemte

begrænsninger og bliver derved kun udgø-

rende en slags mål- eller vægtfacitter.

"Han" bestemmer, hvor længe denne læsning

skal vare.

Det er hans eksistens' opretholdelse ved de

dyriske metoder eller det dræbende princip.

Her gælder det blot om, at vi kan være absolut

frie og uhildede forskere, hvilket vi absolut ikke

kan være, hvis vi i forvejen er beherskede af

teoretiske systemer, i hvilke livsmysteriets absolutte

løsning skal passe. Vi vil da meget let

komme til, med en sådan fordom, at tilsløre

1) 2012

note

2) 2012

iht. manuskript

2012

note

2012

2012

note

2012

iht. manuskript

2012

iht. manuskript

2012

iht. manuskript

2012

2012

2012

2012

iht. manuskript

Den hvide trekant betydet her "jeget".

løsningen i stedet for at afsløre den.

Den hvide trekant betyder her "jeget". 1954

iht. manuskript

At det udover denne analyse således er navn- At det udover denne analyse således er navnløst

i sin inderste natur skyldes ikke et mangelløst i sin inderste natur skyldes ikke et mangelfuldt

sansesæt fra forskerens side, men er derfuldt sansesæt fra forskerens side, men er derimod

en analyse baseret på en absolut højeste imod en analyse baseret på en absolut højeste

altgennemtrængelig, sansemæssig klarhed hos altgennemtrængelig,

samme iagttager. Var denne iagttagelsesevne

ikke netop så altgennemtrængende, ville dette

"noget" stadigt forblive fremtrædende indhyllet

i en masse af uvidenhedens altfor fantasifulde

4 2012

note

sansemæssig klarhed

hos samme iagttager. Var denne iagttagelsesevne

ikke netop så altgennemtrængende, ville

dette "noget" stadigt forblive fremtrædende

indhyllet i en masse af uvidenhedens altfor

More magazines by this user
Similar magazines