CV for Børnerådets medlemmer

boerneraadet.dk

CV for Børnerådets medlemmer

CV for Børnerådets medlemmer

Annette Due Madsen

Uddannelse

psykolog, familieterapeut og lærer.

Erhvervserfaring

2004 - Centerleder på Center for Familieudvikling, en nonprofit organisation

1990-2004 Egen praksis og foredragsvirksomhed

1985-1990 Behandler, rådgiver og underviser på hospitalsenheden Modum Blad i Norge.

1980-1985 Lærer på Ingrid Jespersen skole, Østerbro

Anden relevant erfaring

1999- Brevkasseredaktør på Kristeligt Dagblad i brevkassen ”Spørg om livet”

Har bidraget til flere bøger og bl.a. været redaktør for antologien. ”Far, mor og

skilsmissen”, Dansk psykologisk Forlag 2012.

Anja Cordes

Uddannelse

Advokat med møderet for højesteret

Erhvervserfaring

1987- Selvstændig advokatvirksomhed. Speciale er sager om familieret både i og

udenfor Danmark og dertil knyttet personlig rådgivning om eksempelvis

ægteskab, separation og skilsmisse, bodeling, formueopgørelse,

forældremyndighed, samvær, arv og testamenter.

Anden relevant erfaring

2004 - 2011 Formand for Danske FAMILIEadvokater og tidligere formand for foreningen

for Familieretsadvokater.

Medlem af International Academy of Matrimonial Lawyers (IAML)

Beskikket forsvarer i København og er optaget på Justitsministeriets liste over advokater,

der behandler sager om børnebortførsler til og fra Danmark.

Lone Beyer

Uddannelse

Lærer og psykolog

Erhvervserfaring

1998 - Skoleleder på Københavns Kommunes specialskole Frejaskolen


1997-1998 Souschef på PPR

1992-1997 Psykolog på PPR

1978 - Ansat i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning

Anden relevant erfaring

2007 Stået i spidsen for udviklingen af den autismepolitik fra Børne- og

Ungeudvalget

2005 Var med til at udarbejde inspirationshæftet ”Magtanvendelse i folkeskolen på

foranledning af Center for ligebehandling af handicappede, Børnerådet og

Undervisningsministeriet

Været centralt placeret i arbejdsgrupper i Børne- og Ungdomsforvaltningen i

Københavns Kommune

Ayhan Can

Uddannelse

Eksporttekniker uddannelsen

Erhvervserfaring

2010 - Chef, 2200Kultur, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune

2008 – 2009 Kontorchef, Integration & Fritid, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns

Kommune

2006 - 2008 Sekretariatsleder, Ungdommens Røde Kors, København

2003 – 2006 Senior rådgiver, Foreningen Nydansker, København

2002 – 2003 Konsulent, Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), København

2001 – 2002 Medstifter, Human Consulting, København

Anden relevant erfaring

2011- Medlem af mangfoldighedsboardet i København

2010- Medlem af Nørrebros Børne- og Ungdomskomite

2004-2008 Initiativtager og formand for foreningen mangfoldigt.dk

Lisbeth Wilms

Uddannelse

Sygeplejerske, sundhedsplejerske


Erhvervserfaring

2010- Souschef i Udviklingscenter Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte

Kommune.

2004-2010 Formand for Styregruppen til den tværkommunale database ’Børns Sundhed’

2000-2010 Leder af sundhedsplejen, Gentofte Kommune.

1991-2000 Leder af sundhedsplejen, Søllerød Kommune

Anden relevant erfaring

2010- Medlem af koordinationsgruppen for forskningsprojektet ’Screening for

Psykisk Udvikling og Funktion

2010 - Medlem af Børnerådet

Jette Deltorp

Uddannelse

Master of Public Administration fra CBS

Erhvervserfaring

2010 - Direktør i Børn og Kultur, Greve Kommune

2008-2010 Direktør i Børn og Unge, Furesø Kommune

2005-2008 Direktør, Bornholms Regionskommune

2001-2004 Afdelingschef Børn- og Ungeafdelingen, Københavns Amt

1998-2001 Afdelingschef Ældre og Handicap, Hillerød Kommune

1995-1998 Vicerektor, konstitueret rektor, administrationschef H:S

Sygeplejerskeuddannelsen

1985-195 Forstander, Store Tuborghjem, Københavns Kommune

1981-1985 Faglig Konsulent, Dansk Sygeplejeråd

1980-1981 Sygeplejelærer, Sygeplejerskeuddannelsen, Odense Universitetshospital

1978-1980 Sygeplejerske, konstitueret 1. assistent onkologisk afdeling, Odense

Anden relevant erfaring

2012- Medlem af aftagerpanelet for NUBU, Det Nationale Videnscenter for (udsatte)

børn og unge

2010- Medlem af dialogforum for børn med særlige behov

2008-2012 Medlem af styregruppe i Børns Vilkår vedr. trivselsprojekt i folkeskolen

2006- Medlem af KL’s kontaktudvalg for børn og skoleområdet

More magazines by this user
Similar magazines