Ligebehandlingsnævnets afgørelse i j.nr. 2500010-09 truffet den 25 ...

ast.dk

Ligebehandlingsnævnets afgørelse i j.nr. 2500010-09 truffet den 25 ...

Ligebehandlingsnævnets afgørelse i j.nr. 2500010-09

truffet den 25. februar 2009

Klagen drejer sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med

fastsættelsen af priser for en julebuffet på en kro.

Sagsfremstilling

Der er den 6. november 2008 klaget til Ligestillingsnævnet over, at indklagede - en kro -

sælger en julebuffet med fri bar til 395 kr. for kvinder og 495 kr. for mænd.

Parternes bemærkninger

Klageren har anført, at han med klagen ønsker, at Ligestillingsnævnet konstaterer, at

ligestillingsloven er overtrådt og meddeler dette til indklagede. Der ønskes ikke

godtgørelse, da klageren ikke har lidt tab som følge af tilbuddet om julebuffet med fri

bar.

Indklagede har ikke bestridt, at der som anført af klager blev opkrævet forskellige

priser af mænd og kvinder i forbindelse med tilbuddet om julebuffet.

Indklagede har oplyst, at der er tale om en typisk familierestaurant, som dagligt

besøges af mange familier med børn. I november og december måned tilbydes,

udover det sædvanlige menukort, også julebuffet.

Indklagede har i de senere år erfaret, at specielt herreselskaber kan være yderst

provokerende og støjende over for andre gæster, når der indtages alkohol, og de

dermed er svære at styre. Indklagede har flere gange været udsat for en adfærd, der har

ført til ubehagelige episoder. I det omfang der er kvindelige deltagere, lægger dette

gerne en dæmper på selskabet, og indklagede har derfor en prisdifferentiering mellem

mænd og kvinder for at tiltrække flere kvinder.

Det er videre indklagedes erfaring, at mænd indtager større mængder alkohol end

kvinder, og at kvinder derfor ikke ønsker at betale den højere pris.

Indklagede har ligeledes en tommelfingerregel om, at der skal være minimum 25%

kvindelige deltagere ved større selskaber af sikkerhedsmæssige grunde.

Klageren har fastholdt klagen efter indklagedes bemærkninger.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det er i strid med ligestillingsloven, at indklagede har opkrævet forskellige priser for

kvinder og mænd i forbindelse med julebuffeten med fri bar.


Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har overtrådt ligestillingsloven ved at

opkræve forskellige priser for kvinder og mænd. Nævnet finder ikke, at indklagede

med sin forklaring om baggrunden for prisfastsættelsen har dokumenteret sådanne

legitime formål efter ligestillingsloven, at dette kan begrunde den nævnte

forskelsbehandling.

Regler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov nr. 387 af 27. maj 2008 om Ligebehandlingsnævnet:

• § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

Lov om ligestilling af mænd og kvinder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19.

september 2007, som ændret ved lov nr. 387 af 27. maj 2008 om

Ligebehandlingsnævnet:

• § 1a, stk. 1, om lovens anvendelsesområde

• § 2, stk. 1, om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn

• § 2, stk. 3, om saglige begrundelser for forskelsbehandling

2

More magazines by this user
Similar magazines