Danmarks Jægerforbunds prøve ved Ringsted for engelske og ... - Fjd

fjd.dk

Danmarks Jægerforbunds prøve ved Ringsted for engelske og ... - Fjd

Danmarks Jægerforbunds prøve ved Ringsted for engelske og kontinentale racer d.

03.09.2011

Engelske racer

Hold 1

Dommer Erik Winkler

Unghunde

Kat.1. GS Åens Ulvaeüs (Balu), 08870/2010,Frank JensenBalu startes på stub i modvind. Den går i en god fart og

i en god stil med højt ført hoved og hale. Søget er passende stort og velanlagt. Mod slutningen sænker Balu

hovedet lidt.

Den prøves igen på stub. Her går den som i første slip. Den holdes for hare. Da ny hare letter forfølger Balu

kort.

I 3. slip går Balu fortsat godt, men mod slutningen af dette slip trættes den og det går ud over fart, stil og

søgsmønster.

Den prøves i yderligere 2 slip uden at det lykkes at få den i kontakt med fugl.

Ingen præmie

Kat.2. B Jørlundes Alma, 03843/2010, Bent Olsen

Alma startes i modvind på stub. Den starter i høj fart og i en god stil med højt ført hoved, men med en lidt kort

galopaktion.Søget er i starten stort, men med flere forkerte vendinger. Alma har en enkelt skarp markering.

I 2. slip på stub går Alma som i første slip. Makker finder fugl og Alma fortsætter med en ny makker.Den holdes

for hare, men da en ny hare letter forfølger den kort.

I 3. slip arbejder Alma godt og viser god udholdenhed.

Den prøves i yderligere 2 slip, men opnår intet positivt.

Ingen Præmie

Kat.3. ES Lammefjorden´s Lerche, 15615/2010, Asger Mogensen

Lerche afprøves i 2 slip på stub. Den går i høj fart og i en smuk stil med højt ført hoved og hale og i en god

galopaktion. Søget er stort og oftest velanlagt. Den tager stram stand ved hegn og på ordre går den villigt frem

og korrigerer. På ny ordre avancerer den igen villigt og rejser præcist fasankok. Komplet ro i opflugt og skud.

Den prøves igen på stub og går stadigt stort og flot.

1.Præmie.

Åben Klasse

Kat. 5. GS Røsnæs Guizo, 00356/2008, Niels Erik Krüger

Guizo startes i modvind på stub. Den går i en høj fart og i en god stil med højt ført hoved og hale og en god

galopaktion. Søget er stort og velanlagt.

I 2. slip i roer arbejder Guizo energisk.

I 3. slip på stub får Guizo hurtigt kontakt med agerhøns i remise, men den magter ikke at sætte dem og Guizo

er rolig da de flygter.

Den prøves igen på stub, men opnår ikke yderligere.

Ingen Præmie

Kat. 6. B Stevnsåens Fendi, 11209/2009, Poul Vestervang


Fendi startes i modvind på stub. Den går i høj fart og i en god stil med passende høj hovedføring og en god

galopaktion.Søget er stort og noget åbent med et par forkerte vendinger i venstre side hvor Fendi slår langt

tilbage på afsøgt terræn.

I 2. slip i roer arbejder Fendi energisk og søget er ret velanlagt. Den tager stand og på ordre avancerer den

villigt og hare ses løbe bagud.

I 3. slip på stub arbejder den godt og den holdes for hare.

Den prøves igen, men opnår ikke yderligere.

Ingen Præmie

Kat. 7. B Bimudos Lolo, 09809/2008, Karin Krüger

Lolo startes i modvind på stub.den går i en god fart og i en god stil med passende høj hovedføring og god

galopaktion. Søget er passende stort med et par forkerte vendinger i venstre side. Hare letter og Lolo forfølger.

Ingen præmie

Kat. 8. ES Britt, 10366/2008, Ove Jensen

Britt starter i modvind på stub. Farten er høj, stilen er god med hoved ført i ryglinien og god galopaktion. Søget

er meget stort og åbent. Britt er svær at koble.

Den prøves igen på stub, hvor den starter stort, men meget hurtigt viser den træthedstegn. Den har stand uden

påvisning af vildt. Herefter bliver farten moderat med flere stop og stilen bliver dårlig med lavt ført hoved og

uden intensitet.

Ingen præmie.

Kat. 9. ES Heegaards Scott, 10359/2008, Curt Jensen

Scott startes I modvind på stub. Den går i en høj fart og i en god stil med højtvført hal og lidt lav hovedføring.

Den tager højrejst stand som den selv løser.

I 2. slip på stub og i roer viser Scott hurtigt træthedstegn med flere umotiverede stop. Til sidst går den helt i stå

og kobles.

Ingen præmie.

Kat. 10. B Stevnsåens Chablis, 10372/2008, Claus K. Rasmussen

Chablis startes i modvind på stub. Den går i høj fart og i en god stil med passende højt ført hoved. Den slår et

par slag på marken og går så ind foran stående makker.

Ingen Præmie.

Kat. 11. GS Hunting Tianna´s Blæs Becca, 17645/2006, Peter Eliassen

Becca startes i modvind på stub. Den går høj fart og i en god stil med med højt ført hoved og hale og med en

god galopaktion. Søget er stort og velanlagt. Den viser spontan sekundering. Ved skovkant tager Becca stand.

På ordre går den villigt frem, men kan ikke påvise vildt.

I 2. slip på stub arbejder Becca fortsat godt. Den tager stram stand ved hegn. På rejseordre udløser Becca og

går i søg igen.

Den prøves igen, men opnår intet positivt.

Ingen Præmie

Kat. 12. ES Heegaards X Strax, 10361/2008, Peder Enøe Pedersen


Strax startes i modvind på stub. Den går i en høj fart og i en smuk stil med højt ført hoved og hale og en

kraftfuld galopaktion. Søget er stort og velanlagt. Mod slutningen af slippet har Strax flere umotiverede stop.

Den slutter med en lidt løs stand ved skovkant. På ordre går den villigt frem, men kan ikke påvise vildt.

I 2. slip på stub starter den stort og godt, men har så en slaphedsperiode inden den igen går sig op.

Den prøves igen i på stub hvor den starter godt, men forsvinder i remise hvor den er svær at kalde ud igen.

Ingen Præmie

Kat. 35. GS Wøkk´s Black Bandit, 16187/2009, Lasse Weberg

Bandit startes i modvind på stub og fortsætter i roer. Den går i en høj fart og i en god stil med passende høj

hovedog haleføring og en langstrakt galopaktion. Søget er stort og oftest velanlagt, men med enkelte forkerte

vendinger. I roer tager den stram stand. På ordre går den villigt frem og rejser et stykke råvildt. Bandit er rolig

da det flygter.

I 2. slip på stub går den meget stort og efterhånden noget åbent. Den respekterer råvildt.

Prøves igen på stub, men opnår ikke yderligere.

Ingen Præmie

Kat. 36. B Jaques, 03703/2009, Allan Rasmussen

Jaques startes i modvind på stub og fortsætter i roer. Den går i høj fart og i en god stil med højt ført hoved og

en god galopaktion. Søget er stort og velanlagt.

I 2. slip på stub går Jaques fortsat godt. Der er oplagt chance til agerhøns som makker bringer på vingerne.

Den prøves igen på stub, hvor den starter godt og holdes for hare. Mod slutningen trættes Jaques og det bliver

til for lidt.

Ingen Præmie.

Kontinentale racer

Kat.nr. 25 DK 6266/2010 Bailey

Bailey er ude i 5 omgange, hvor hun arbejder i et ungdommeligt søg, men en del stop og markeringer.

Stilen tildels i orden, farten er passende. Viser respekt for fristende hare. Senere stand, går villigt frem

på ordre og rejser hare, som hun holdes fint for. I senere slip i roer, arbejder i et søg uden plan. Sidste

slip i solbær plantning, opnår Bailey hurtig stand, går villigt frem på ordre og rejser en flok agerhøns,

rimelig rolig i opfløj og skud.

2. pr.

Kat.nr. 29 DK 08154/2010 Isax

Isax er ude i 5 slip. Starter på stub, hvor han arbejder i et passende stort udmærket anlagt søg, har

dog nogle kovendinger specielt i venstre side. Stilen i orden, farten er passende. I et senere slip

arbejdes som i første, men bliver her noget selvstændig, og går ud af anvist terræn. I et senere slip i

roer, arbejdes godt med stor jagtlyst. Sidste i solbær plantning, har Isax chance for agerhøns, som

findes af makkerhunden. Har en stand som han selv udløser, uden vildt.

Ingen pr.

Kat.nr. 27 DK12521/2008 Ekko


Ekko er ude i 5 omgange. Starter på stub i et meget stort velanlagt søg i høj fart og smuk stil, med højt

ført hoved. Viser på dagen 4 gange spontan respekt for springende hare. I slip i roer, arbejdes forsat

godt, er her uheldig med fasankylling, viser god respekt i opfløj. I sidste slip i solbærplantning,

udnyttes ikke lille chance til enlig agerhøne.

Ingen pr.

Kat.nr. 28 DK 22256/2004 Balder

Balder er ude i 2 omgange på stub. Arbejder i et passende stort udmærket anlagt søg i god stil og

passende fart. Der fløjtes en del, og lidt bedre klontakt til fører ønskelig. Viser først fin respekt for

hare, og lidt senere følges en hare lidt, men kan fløjtes af. Slutter med at gå i remise, og vi ser fasaner

lette derinde, kan ikke bedømmes, og er nu lidt svær at koble. I sidste slip, går Balder hurtigt ud af

anvist terræn, og forfølger hare.

Ingen pr.

Kat.nr. 30 DK 149993/2009 Athene

Athene er ude i 5 omgange hvor hun starter på stub i et godt anlagt søg i god fart, og smuk stil, med

god stræk i galoppen. Har et par markeringer. Udnytter ikke en flok agerhøns under gode vindforhold.

I senere slip i roer, arbejder godt med stor jagtlyst. Sidste slip i solbær plantning, misbruger hun en

flok agerhøns under gode vindforhold.

Ingen pr.

Kat.nr. 31 DK 07658/2010 Bob

Bob er ude i 5 omgange. Starter på stub i et veldækkende søg, er på et tidspunkt lidt selvstændig,

kunne lyde fløjten bedre. Stilen i orden, farten er passende. Kan holdes for springende hare. Lille

chance for nyslået agerhøns, som ikke bliver udnyttet. I senere slip i roer, arbejdes godt og energisk,

men går til sidst noget træt. Sidste slip i solbær plantning, udnytter ikke enlig agerhøne under gode

vindforhold.

Ingen pr.

Kat.nr. 32 DK 09220/2009 Kanto

Kanto er ude i 4 omgange. Starter på stub i et veltilrettelagt søg i god fart og god stil. God kontakt til

fører. Holdes fint for fristende hare. Udnytter ikke god chance til en flok agerhøns i god vind. I senere

slip i roer, arbejder godt og energisk men går til sidst lidt træt.

Ingen pr,

Kat.nr. 33 DK C 05500/2008 Cirka

Cirka er ude i 4 omgange. Starter på stub i et godt veldækkende søg, i høj fart og smuk stil, god

kontakt til fører. Viser sekundering. Udnytter ikke oplagt chance til en flok agerhøns under gode

vindforhold. Har en stand, går villigt frem på ordre uden påvisning af vildt. I et senere slip i roer, viser

her et lidt uselvstændigt søg, hænger noget på makkerhunden. Det sidste slip i roer, er Cirka noget

egenrådig, bedre kontakt til fører ønskelig.

Ingen pr.


Dommer: John Jensen

More magazines by this user
Similar magazines