28.07.2013 Views

Chefen sidder i kørestol Huset Venture Danmark ... - Fleksicurity

Chefen sidder i kørestol Huset Venture Danmark ... - Fleksicurity

Chefen sidder i kørestol Huset Venture Danmark ... - Fleksicurity

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Chefen</strong> <strong>sidder</strong> i <strong>kørestol</strong><br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> <strong>Danmark</strong><br />

Konference i Århus Festuge<br />

Tommy kæmpede sig tilbage<br />

Vagabond på særlige vilkår<br />

Nr. 5 Juni 2008 2. årgang


Indhold<br />

n Leder side 3<br />

n Fremtidens kompetenceudvikling side 4<br />

n Svagtseende se her side 4<br />

n <strong>Chefen</strong> <strong>sidder</strong> i <strong>kørestol</strong> side 5<br />

n <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> <strong>Danmark</strong> side 6<br />

n Ringkøbing kalder side 8<br />

n <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i Ikast-Brande Kommune side 9<br />

n Når kompensationen ryger side 10<br />

n Konference side 11<br />

n Tommy kæmpede sig tilbage til Mærsk side 12<br />

n Hjælpemiddel til ordblinde<br />

består eksamen side 14<br />

n Vagabond på særlige vilkår side 16<br />

n Retur til almindelige job<br />

og endnu mere kontrol side 18<br />

n Ordbanken fortsat forretningsområde side 18<br />

n Medlemsblad for LAFS i midtersektionen<br />

Forsidegrafik af ion-gruppen<br />

ion-gruppen er en del af <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

<strong>Fleksicurity</strong>, nr. 5, juni 2008<br />

– magasin om det rummelige<br />

arbejdsmarked.<br />

Uafhængigt af myndigheder, interesseorganisationer<br />

og politiske holdninger vil<br />

magasinet medvirke til at være debat­ og<br />

jobskabende inden for rammerne af det<br />

rummelige arbejdsmarked.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> udkommer<br />

fire gange om året.<br />

Ansv. i forhold til presselovgivningen:<br />

Direktør Peter Jørgensen,<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

Redaktion: Claus Ormslev<br />

I redaktionen:<br />

Mikael Hasle, Lars Holstein,<br />

Peter Jørgensen, Kjeld Søndergaard<br />

Sekretariat:<br />

Ingrid Færk, Eva Sloth<br />

Grafisk produktion:<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

hv-Grafisk<br />

Tlf. 86 28 35 55<br />

Oplag: 5.500<br />

Kontakt:<br />

<strong>Fleksicurity</strong><br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

Stavtrupvej 34, 8260 Viby J<br />

Telefon: redaktion 87 38 20 74<br />

annoncer 87 38 26 34<br />

87 38 26 37<br />

e-mail: redaktion@fleksicurity.dk<br />

Web: www.fleksicurity.dk<br />

Annoncepriser:<br />

Se www.fleksicurity.dk


Peter Jørgensen,<br />

direktør for <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

n På en væg i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i Århus hænger<br />

en gobelin. Den viser, at mennesker med<br />

funktionsnedsættelse faktisk godt kan arbejde<br />

og få glæde ved at være medspillere<br />

i samfundet.<br />

Det ganske vist ikke en rigtig gobelin. Det<br />

er et billede malet af husets tidligere marketingschef,<br />

Kim Hansen, og det er malet<br />

på pap.<br />

Midt i billedet er der en pc-skærm. Der<br />

<strong>sidder</strong> en lille grim ælling. Denne grimme<br />

ælling er blevet til en svane. Ganske vist er<br />

historien om den grimme ælling brugt alt<br />

for mange gange, men den passer alligevel<br />

godt på den “anderledes” virksomhed,<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>:<br />

Efter mange års arbejde på at bevise, at der<br />

findes en ubrugt arbejdsressource blandt<br />

mennesker med handicap, er det nu lykkedes<br />

at skaffe midler til at få etableret en<br />

landsdækkende organisation for <strong>Huset</strong><br />

<strong>Venture</strong> i alle regioner (Region Sjælland<br />

og Hovedstadsregionen er indtil videre<br />

samlet under et hus).<br />

Vi har tidligere forsøgt at give andre områder<br />

Langt om<br />

længe<br />

i landet mulighed for at bruge vores koncept.<br />

Men desværre lykkedes det ikke. Viljen og<br />

personerne var der, men økonomien tillod<br />

os ikke at fortsætte initiativerne.<br />

Allerede i 2003 var vi langt fremme med<br />

“<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Sønderborg.” Aftaler om,<br />

at vi – i et tæt samarbejde med Sønderborg<br />

Sygehus – kunne etablere os der, var klar.<br />

Faktisk havde vi på et tidspunkt en leder<br />

til afdelingen og nogle få frivillige, som var<br />

tæt på at komme igennem med idéen.<br />

I ´2002 tog vi initiativ til ansøgninger til<br />

koordinationsudvalget i København. Her<br />

fik vi desværre ikke nogen støtte. Og da<br />

vi forsøgte med hele Storkøbenhavn, resulterede<br />

det kun i, at tre kommuner gav<br />

udtryk for, at man kunne ønske sig at høre<br />

mere om projektet.<br />

Et kontor i Rødovre blev sat på benene.<br />

Her foregik en del aktiviteter med mange<br />

frivillige. De ville gerne give en hånd med,<br />

for at få den samme mulighed som de så i<br />

Århus. Også dette projekt måtte vi lukke<br />

på grund af manglende økonomi.<br />

Netop derfor er det med stolthed at vi nu<br />

Vi tilbyder:<br />

Enkle og funktionelle hjemmesider.<br />

kan gennemføre de tanker, som altså har<br />

været på banen fra 2002.<br />

Visionen er blevet til virkelighed!<br />

Fra Århus kan vi byde rigtig hjerteligt velkommen<br />

til to nye familiemedlemmer i<br />

“<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> <strong>Danmark</strong>”, og vi er sikre<br />

på, at dette fællesskab vil være til gavn og<br />

glæde for rigtig mange mennesker.<br />

Vi er også sikre på at de, som har givet os<br />

mulighed for at realisere denne vision, vil<br />

blive fyldt med stolthed, når samarbejdet<br />

vil sætte nyt fokus på denne del af arbejdsmarkedet.<br />

Vi har mange idéer til, hvordan vi kan<br />

udnytte, at vi nu er blevet landsdækkende.<br />

Sammen vil vi kunne skabe endnu bedre<br />

rammer for et arbejdsliv for mennesker,<br />

som har været marginaliseret. Og vi vil<br />

kunne indsamle oplysninger til gavn for<br />

udviklingen af nye arbejdspladser.<br />

Men ikke mindst vil vi være med til at<br />

sloganet “Lige muligheder for alle” får<br />

den tilføjelse, som vi har hæftet på vores<br />

<strong>Fleksicurity</strong>-projekt, nemlig:<br />

“Lige muligheder for alle – altid!”<br />

Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud.<br />

Priser fra 4.000 kr. eks. moms.<br />

Vi tilbyder at udgiften fordeles over 24 mdr.<br />

Pris pr. md. fra 170 kr. eks. moms.<br />

Stavtrupvej 34 - 8260 Viby J. - tlf.: 86 28 35 55 - mail: web@husetventure.dk - web: www.hv-web.dk


Fremtidens<br />

kompetenceudvikling<br />

Tekst: Hildebrandt og Brandi<br />

Ledelse Mandag, mandag den 19. maj 2008<br />

n 50.000 ansatte og beskæftigede i danske<br />

virksomheder har læsevanskeligheder. Mennesker,<br />

der er i arbejde. Det er mennesker<br />

med en meget begrænset uddannelse, ofte<br />

kun folkeskole og forskellige faglige kurser.<br />

Det kan sagtens være meget dygtige<br />

mennesker, som er værdsat af kolleger og<br />

virksomhed, og som yder en stor og værdifuld<br />

indsats. Og det vil det selvfølgelig<br />

oftest være. MEN, for der er et men. Det<br />

hedder udviklingen.<br />

Udviklingen er en mærkelig størrelse. Den<br />

går af sig selv, eller den kommer af sig selv.<br />

Det er i hvert fald svært at lokalisere og<br />

identificere den. Den er der, og den ændrer<br />

sig over årene. Nogle gange går den hurtigt;<br />

andre gange langsommere.<br />

Ikke mere om det. Det ser ud til at være en<br />

realitet, at alle danske virksomheder i de<br />

kommende år vil opleve stærkt ændrede<br />

krav, muligheder og udfordringer – som<br />

følge af den teknologiske udvikling, som<br />

følge af globaliseringen, som følge af liberaliseringen<br />

i verden, som følge af den<br />

demografiske udvikling mm.<br />

Denne udvikling, eller disse udviklinger,<br />

vil den enkelte medarbejder mærke med<br />

sikkerhed. På forskellige måder, men ét træk<br />

vil være fælles for rigtig mange mennesker:<br />

n Vi er blevet informeret om at svagtseende<br />

har svært ved at læse bladet på grund af<br />

genskin. Vi trykker bladet på mat papir,<br />

men nu prøver vi at lægge en mat lak<br />

øverst, for at forhindre genskin.<br />

Vi vil gerne have respons på om det har<br />

forbedret læsevenligheden. Du kan skrive<br />

til os på e-mail: redaktion@fleksicurity.dk<br />

eller ringe på 87 38 20 74 og spørge efter<br />

Eva Sloth eller Ingrid Færk.<br />

De skal blive stadig bedre til at tilegne<br />

sig en tekst, læse en tekst, forstå en tekst,<br />

svare på en tekst<br />

med tekst, på<br />

sms, e-mail eller<br />

andre skriftlige<br />

– og selvfølgelig<br />

også mundtlige<br />

– måder.<br />

Det stiller nogle<br />

helt enorme krav<br />

til det danske samfund.<br />

I tillæg til denne<br />

forøgelse i evnen til at<br />

tilegne sig en tekst,<br />

vil der også være<br />

mange andre områder,<br />

hvor ansatte<br />

skal udvikle deres<br />

kompetencer.<br />

Men tilegnelse af tekst!<br />

Det gælder alle! Hvem,<br />

hvad, hvornår, hvordan?<br />

Disse spørgsmål må den<br />

enkelte medarbejder stille<br />

sig selv. Hvad gør den enkelte<br />

selv? Og hvad gør virksomheden?<br />

Hvad gør samfundet – og hvem er<br />

samfundet i denne sammenhæng? En<br />

ting er sikkert: Den enkelte virksomhed<br />

kan ikke læne sig tilbage og regne med,<br />

at andre tager sig af alt dette. For det gør<br />

andre ikke. Virksomhederne må selv på<br />

banen, formentlig på områder og måder,<br />

som endnu er ukendte for de fleste danske<br />

virksomheder.<br />

Fremtidens virksomheder bliver skoler.<br />

Fremtidens virksomheder bliver kompetenceudviklingscentre.<br />

Fremtidens virksomheder<br />

vil generelt set i stadig stigende<br />

grad være afhængige af deres medarbejdere<br />

og disses evner og kompetencer. Kravene<br />

til virksomheden vil hele tiden ændre sig,<br />

og i takt med dette vil også kravene til de<br />

enkelte medarbejdere ændres.<br />

Svagtseende se her


<strong>Chefen</strong> <strong>sidder</strong><br />

i <strong>kørestol</strong><br />

Tekst: Mikael Hasle<br />

n Per leder et callcenter. Det er der ikke<br />

noget usædvanligt i. Men Per blev for fire<br />

år siden lam i benene efter en arbejdsulykke,<br />

hvor han brækkede ryggen.<br />

Lægerne dømte Per Nielsen til at tilbringe<br />

resten af sine dage i en <strong>kørestol</strong>. Men Per<br />

dømte ikke sig selv ude af den grund. Han<br />

undersøgte mulighederne for at komme<br />

tilbage på arbejdsmarkedet og fandt frem til<br />

projektet Skab Dig Selv hos <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>.<br />

SEKRETÆR-<br />

OG MEDARBEJDERBISTAND<br />

ennem HV-CallCenter kan du<br />

je medarbejdere på time- eller<br />

sbasis.<br />

Drømmene gøres til virkelighed<br />

Det en kæmpe-omvæltning, hvis man<br />

pludselig får et handicap i voksenalderen.<br />

Det skaber et kaos inden i den enkelte, og<br />

mange mister troen på, at de kan komme<br />

tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet Skab<br />

Dig Selv har gennem en anerkendende<br />

metode hjulpet deltagerne, der alle har<br />

nedsat erhvervsevne, til at visualisere deres<br />

drømme og gøre dem konkrete. Eksempelvis<br />

kunne de prøve forskellige job- og praktikforløb<br />

i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> eller hos nogle<br />

af firmaets samarbejdspartnere, og de kan<br />

få rådgivning med hensyn til uddannelse<br />

og hjælpemidler.<br />

r, og er i kontakt med, en<br />

f kompetente medarbejdeer<br />

parate til at bistå dig og<br />

somhed, når der er eksært<br />

travlt, når du skal på<br />

er måske blot er på ferie.<br />

T<br />

lCenter er kvalitet et<br />

r ikke gås på kom-<br />

under lægger ded<br />

i vores hænder,<br />

med tilsvarende<br />

t dialog med<br />

første konergennem-<br />

getkund i kamt<br />

kunne<br />

Denne funktion<br />

er blandt andet<br />

med til at sikre,<br />

at kunden i samråd med<br />

os kan ”dreje” og ændre<br />

kampagnen midt i processen,<br />

hvis den mod forventning<br />

skulle vise sig ikke at give de<br />

forventede resultater.<br />

SIKKERHED & ETIK<br />

Der bliver dagligt lavet back-up<br />

af alle oparbejdede databaser<br />

og andet beriget materiale og<br />

materialet bliver arkiveret sikkert<br />

på eksternt lager via en internetbaseret<br />

serverløsning.<br />

Handicappet fylder mindre her<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> ønskede at starte et callcenter<br />

og manglede en leder, og Per havde<br />

netop været igennem Skab Dig Selv-forløbet.<br />

Han påtog sig ansvaret, og i starten<br />

af februar 2008 havde callcentret 1-års<br />

jubilæum. Det servicerer dagligt blandt<br />

andet bryggerier, biludlejningsfirmaer<br />

og ejendomsadministrationsfirmaer<br />

og fungerer som alle andre dele<br />

af <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> på almindelige<br />

markedsvilkår. Alle ansatte i callcentret<br />

er i fleks- eller skånejob.<br />

”Arbejdet i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> er<br />

en god genintroduktion til<br />

arbejdsmarkedet for mange.<br />

Jeg har hørt om steder, hvor<br />

personer med et handicap<br />

er blevet mødt med mistro<br />

og misundelse, fordi de er<br />

ansat i fleksjob”, forklarer<br />

Per Nielsen og fortsætter<br />

”Handicappet fylder mindre et sted,<br />

hvor de fleste har et handicap. Her spørger<br />

folk ikke til dit handicap, fordi vi alle tager<br />

det for givet. På den måde vænner man sig<br />

til ikke at lade sig hæmme af det.”<br />

ET SPØRGSMÅL OM TILLID<br />

Al information og viden, der<br />

kommer i hænderne på HV-Callcenters<br />

medarbejdere, bliver<br />

behandlet yderst varsomt og er<br />

naturligvis fortroligt.<br />

allCenter<br />

28 35 63 • www.hv-callcenter.dk<br />

Grafi sk layout og opsætning <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

<br />

Mange kompetencer<br />

Som nævnt kan HV-CallCenter klare forskellige<br />

telefon-relaterede opgaver: ’Hvor<br />

mange kender ikke til at ringe forgæves til<br />

en håndværker?’ spørger Per retorisk, ’En<br />

håndværker kan få os til at passe telefonen,<br />

så han ikke skal stå og svaje på en tagryg<br />

med mobilen – så kan han koncentrere sig<br />

om det han er god til, og få telefonbeskederne<br />

på en mail.’ Men det er ikke blot<br />

telefonpasning Pers afdeling kan klare: ’Vi<br />

kan lave kundeundersøgelser, kampagne-<br />

Per Nielsen<br />

opfølgninger og datavask,’ fortæller Per<br />

og fortsætter, ’og så har vi en lille nicheproduktion<br />

ved siden af: Vi har nemlig et<br />

pakkeri, hvor vi kan lave alle former for<br />

lønpak. Vi udsender for eksempel løbende<br />

kampagnematerialer for DK Benzin, som<br />

gennem os får reklamematerialet distribueret<br />

til alle deres tankstationer i hele landet.’<br />

Inden vi går, når Per Nielsen lige at komme<br />

med et lille hjertesuk: ’Vi er en ny afdeling,<br />

og kendskabet til vores tjenesteydelser og<br />

kompetencer skal lige brede sig – men vi<br />

kan godt bruge lidt mere at lave; de handicappede<br />

vil jo gerne arbejde!<br />

Stavtrupvej 34, 8260 Viby J. • Telefon 87 38 20 76 • Fax 86 28 35 63 • www.hv-callcenter.dk<br />

HV-CallCenter<br />

OUTBOUND<br />

Analyser & interviews<br />

Kampagneopfølgning<br />

Databaseløsninger<br />

INBOUND<br />

Telefonpasning<br />

Receptionsfunktion<br />

ANDRE SERVICEYDELSER<br />

Rådgivning<br />

Pakkeopgaver<br />

Materialeudsendelse<br />

Sekretærbistand


Tekst: Claus Ormslev<br />

n En aprildag i år blev til en historisk dag<br />

i Stavtrup. Den dag dumpede meddelelsen<br />

om en bevilling på 12 mio. kroner over de<br />

næste fire år fra satspuljemidlerne ind ad<br />

døren i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>.<br />

Bevillingen vil gøre det muligt at oprette<br />

en organisation med navnet <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

<strong>Danmark</strong>. Den skal medvirke til at starte<br />

virksomheder efter <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>s koncept<br />

andre steder i landet. I første omgang bliver<br />

det i regionerne Syddanmark samt Sjælland<br />

med Hovedstadsregion.<br />

Arbejdet med at få oprettet <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

de to nævnte steder er allerede godt i gang.<br />

I Tønder er <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> så småt på trapperne<br />

og der trives et samarbejde med<br />

Syddansk Universitetscenter. På Sjælland<br />

arbejder en projektgruppe på at finde den<br />

nødvendige, øvrige finansiering.<br />

Hårdt benarbejde<br />

I Region Nordjylland har <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

Nordjylland allerede været i gang i mere<br />

end et år. Og i Region Midtjylland har <strong>Huset</strong><br />

<strong>Venture</strong> som bekendt allerede en adresse<br />

i Århus – og to nye er på vej, som du kan<br />

læse om andetsteds i <strong>Fleksicurity</strong>.<br />

Allerede for et par år siden startede det<br />

indledende benarbejde. Kendskabet til den<br />

særlige måde, <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> drives på,<br />

skulle spredes til andre landsdele.<br />

At drive virksomhed med fleksjobbere som<br />

hovedarbejdskraft er metoden, der i første<br />

omgang skulle spredes via Projekt <strong>Fleksicurity</strong>,<br />

som nærværende magasin er en del af.<br />

Og interessen for denne del af det rummelige<br />

arbejdsmarked kan mildest talt siges at være<br />

eksploderet i de senere år. Både i takt med<br />

den historisk lave arbejdsløshed og virksomhedernes<br />

øgede fokus på socialt ansvar.<br />

Voldsom interesse<br />

For <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i Stavtrup har dette altid<br />

været det vigtigste. Og inden for de seneste<br />

to år er både antallet af ansatte og antallet<br />

af besøgende med interesse for denne type<br />

virksomhed steget markant.<br />

Virksomheden i Stavtrup har været gennem<br />

en voldsom vækst, har måttet tilpasse sin<br />

organisation til forholdene, og har været<br />

medvirkende til oprettelse af et stort antal<br />

nye arbejdspladser for målgruppen.<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> <strong>Danmark</strong> vil fremover have<br />

et sekretariat placeret i Århus, hvor admi-<br />

<strong>Huset</strong> Ventu<br />

nistrative og organisatoriske aktiviteter vil<br />

blive koordineret.<br />

Samtidig vil <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Midtjylland, som<br />

virksomheden fremover vil blive betegnet,<br />

blive hjemsted for et videns- og kompetencecenter<br />

på området for beskæftigelse af<br />

mennesker med handicap.<br />

Mission og vision skal<br />

føres videre<br />

Udviklingen af de nye virksomheder vil<br />

ske efter en række retningslinjer, der skal<br />

Ringkøbing<br />

sikre, at grundtankerne i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>s<br />

virksomhedsmodel føres videre.<br />

Det gælder for eksempel at målet er at drive<br />

erhvervsvirksomhed og uddannelses- og<br />

udviklingsprojekter samt at arbejde for<br />

og synliggøre mulighederne inden for det<br />

rummelige arbejdsmarked.<br />

Ikast-<br />

Brande<br />

Syddanmark<br />

Nordjylland<br />

<strong>Huset</strong><br />

Ventur


e <strong>Danmark</strong><br />

e<br />

Dybest set kan man sige, at <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

i Århus vil være model i mål og principper<br />

for de nye virksomheder, men at lokale<br />

behov og markedsefterspørgsel kan og vil<br />

give den enkelte virksomhed et lokalt islæt<br />

og ejerskab med fuldstændigt selvstændige,<br />

lokalt forankrede bestyrelser.<br />

Bred politisk opbakning<br />

– Det er meget glædeligt, at der har været så<br />

bred politisk opbakning bag bevillingen. Vi<br />

har fået at vide, at det har ligget beskæftigelsesminister<br />

Claus Hjort Frederiksen meget<br />

på sinde, at <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> fik midler til at<br />

fortsætte udviklingsarbejdet, siger direktør<br />

Peter Jørgensen.<br />

For ham er det nærmest en drøm, der så<br />

småt bliver til virkelighed. I de seneste ti<br />

Sjælland<br />

år har Peter Jørgensen stået i spidsen for<br />

de medarbejdere og ledelseskolleger, der<br />

har arbejdet energisk på at få etableret flere<br />

arbejdspladser til mennesker, der ellers<br />

ikke ville få job.<br />

Har kørt landet tyndt<br />

Ikke mindst de sidste to år har Peter Jørgensen,<br />

afdelingsleder Kjeld Søndergaard<br />

og afdelingsleder Lars Holstein kørt de<br />

danske landeveje tynde.<br />

Peter Jørgensen fortæller:<br />

– I første omgang har vi brugt kræfter på at<br />

hjælpe <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Nordjylland i gang.<br />

De fik deres egen bevilling, så der har vi<br />

fortrinsvis fungeret som udviklingskonsulenter.<br />

– I Tønder har vi længe haft et samarbejde<br />

med “Broen til erhvervslivet” og de er rigtigt<br />

godt i gang med at forvandle en nedlagt<br />

fabrik til <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Syddanmark (se<br />

<strong>Fleksicurity</strong> nr. 4, red.) og har sideløbende<br />

med Stavtrup en bogføringsuddannelse<br />

kørende.<br />

– Men kendskabet til fleksjob, skånejob<br />

og i det hele taget handicappedes adgang<br />

til arbejdsmarkedet har bredt sig i takt<br />

med efterspørgslen på arbejdskraft i de<br />

senere år.<br />

– Derfor er der også kommet impulser udefra,<br />

der har resulteret i noget konkret. I juni åbner<br />

vi således aktiviteter i både Ringkøbing-<br />

Skjern og Ikast-Brande Kommune.<br />

En positiv udvikling<br />

– Det er faktisk en udvikling, der er gået<br />

hurtigere, end jeg havde turdet håbe på. Og<br />

samtidig kan vi jo også konstatere, at andre<br />

virksomheder har taget idéen op – eksempelvis<br />

Specialisterne med autister og Proremus<br />

for psykisk sårbare fleksjobbere.<br />

– Det bliver spændende at følge udviklingen<br />

i de kommende år. Nu har vi haft højkonjunktur<br />

og rigtigt mange mennesker med<br />

handicap er kommet i fleks- eller skånejob.<br />

Hvis udviklingen vender og arbejdsløshedskurven<br />

går den forkerte vej, vil det vise sig,<br />

hvem der ryger først ud:<br />

– Bliver det de svage i fleks-/eller skånejob<br />

eller ansatte, der kommer fra kontanthjælp?<br />

Det bliver en prøvesten for den danske model,<br />

”flexicurity,” og – for virksomhederne<br />

– en mulighed for at udvise reelt socialt<br />

ansvar, siger Peter Jørgensen.<br />

– Vi holder som altid fast i mottoet: “Lige<br />

muligheder for alle – altid.”


Ringkøbing kalder<br />

Tekst: Claus Ormslev<br />

n Al snak om de “besindige vestjyder” er<br />

forstummet i det østjyske <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

i Århus. Energifeltet Ringkøbing-Skjern<br />

Kommune har vist sig at være en sand<br />

vitaminbombe af initiativ og virkelyst. Og<br />

nu bliver Tim hjemstedet for den første filial<br />

af Århus-virksomheden.<br />

Et tæt samarbejde med kommunen, den<br />

lokale fagbevægelse (repræsenteret ved<br />

3F) og det lokale erhvervsliv har banet<br />

vejen for, at <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> den 26. juni<br />

kan åbne dørene i en administrationsbygning<br />

på 800 kvm. på den tidligere Tim gl.<br />

Maskinstation.<br />

Tim gl. Maskinstation var en endog meget<br />

stor virksomhed, der byggede nyt – og kort<br />

tid efter blev ramt af konjunkturændringerne.<br />

Virksomheden gik konkurs for en<br />

halv snes år siden.<br />

Der er bygninger på omkring 30.000 kvm.<br />

og den verdensomspændende vindmøllegigant<br />

VESTAS har lejet sig ind i størstedelen<br />

af lokalerne.<br />

Ordbanken baner vejen<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> har med “Ordbanken” gennem<br />

de senere år haft et godt samarbejde<br />

med Vestas om efteruddannelse af medarbejdere<br />

med læse-/stavevanskeligheder.<br />

Alt sammen har gødet jorden og vakt den<br />

lokale interesse for at etablere en lokal<br />

pendant til <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>.<br />

Et møde i november, arrangeret i et samarbejde<br />

med Ringkøbing-Skjern Kommune,<br />

understregede interessen. I mødet deltog,<br />

ud over kommunen, erhvervsliv og fagbevægelse.<br />

Professor Steen Hildebrandt, Handelshøjskolen,<br />

Århus Universitet, introducerede<br />

deltagerne til fremtidens arbejdsmarked<br />

og direktør Peter Jørgensen og afdelingsleder<br />

Kjeld Søndergaard fortalte<br />

om <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> – som virksomhed og<br />

arbejdsplads.<br />

Vaskeægte socialt<br />

entreprenørskab<br />

- Vi har fået en utroligt positiv modtagelse,<br />

siger afdelingsleder Lars Holstein, der har<br />

haft den helt tætte kontakt med styregruppen<br />

i Ringkøbing.<br />

- Her er der virkelig tale om sociale entreprenører.<br />

Målet er ikke at oprette en slags<br />

beskæftigelsesprojekt men en decideret<br />

erhvervsvirksomhed.<br />

- Et eksempel: Hvis vi har talt om at finde<br />

50 kvm. til at starte på, så har virksomhederne<br />

spurgt: “Jamen; hvad så hvis vi<br />

kommer med arbejde til jer? Så er 50 kvm.<br />

jo ikke nok?”<br />

Helt konkrete ønsker<br />

- På den måde har der været en utrolig god<br />

og realistisk dialog med samarbejdsparterne,<br />

fastslår Lars Holstein.<br />

Siden har der været arbejde på at realisere<br />

tanken. Og de lokale virksomheder<br />

er meget konkrete i deres ønske om at<br />

bruge fleksjobbere som arbejdskraft. Så<br />

konkrete, at de faktisk ser flere mulighe-<br />

der end forhindringer for realiseringen<br />

af projektet.<br />

Fra den kommunale side er der givet håndslag<br />

på at oprette en særlig fleksjobpulje,<br />

hvor der kan ansættes 12 af de “svageste”<br />

ledige.<br />

Ansatte klar fra første dag<br />

Allerede på startdagen vil de to første fleksjobbere<br />

være klar til at indgå i arbejdet sammen<br />

med Skipper Hagde, der er ansat som<br />

lokal projektleder for <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>.<br />

Det er også planen, at <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>s bus<br />

skal stå til rådighed i Ringkøbing. For har de<br />

ledige ikke mulighed for selv at komme til<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>, kan <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> komme<br />

til dem.<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> <strong>Danmark</strong><br />

Andetsteds i dette nummer af <strong>Fleksicurity</strong><br />

kan du læse om <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> <strong>Danmark</strong>,<br />

den nye paraplyorganisation for regionale<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>-virksomheder.<br />

I Ringkøbing starter projektet i de første to<br />

år som en filial af <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i Århus. Det<br />

betyder, at der deles ressourcer – både med<br />

hensyn til arbejde og medarbejdere.<br />

Det koster omkring 3 mio. kroner at etablere<br />

en <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>-virksomhed. Viser<br />

Ringkøbing-projektet sig at kunne bære og<br />

kan der findes de nødvendige midler, vil<br />

der blive oprettet en selvstændig virksomhed,<br />

som så kan glide ind under paraplyen<br />

sammen med HV Tønder/Odense og HV<br />

Sjælland/Hovedstaden.


<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i<br />

Ikast-Brande Kommune<br />

Ideen breder sig<br />

Tekst: Mikael Hasle<br />

n Som det kan læses andre steder i dette<br />

nummer af <strong>Fleksicurity</strong>, breder ideen om<br />

virksomheder, der udnytter handicappedes<br />

restarbejdsevne, sig som ringe i vandet, og<br />

det ser ud til, at Ikast-Brande Kommune<br />

bliver det næste sted, der kan byde en sådan<br />

rummelig virksomhed velkommen.<br />

Initiativet til den nye virksomhed kom fra<br />

Jobcenter Ikast-Brande, som kontaktede<br />

afdelingsleder Kjeld Søndergaard, <strong>Huset</strong><br />

<strong>Venture</strong>, som her fortæller om projektet:<br />

’E-mails kan være både en pestilens og<br />

en frugtbringende oplevelse, og den mail<br />

jeg fik fra Hanne Riber fra Jobcenter Ikast-<br />

Brande, hvor hun foreslår en filial af <strong>Huset</strong><br />

<strong>Venture</strong> i kommunen, hører bestemt til den<br />

sidste kategori!’ ’Hanne skulle naturligvis<br />

ha’ en kop kaffe – og planerne for <strong>Huset</strong><br />

<strong>Venture</strong> Ikast-Brande begyndte så småt at<br />

tage form.’<br />

Disse planer har hurtigt båret frugt, og takket<br />

være en bevilling på 1 mill. kroner fra<br />

socialfondsmidlerne og 0,9 mill. kroner fra<br />

Erhvervs- og Byggestyrelsen kan den nye<br />

virksomhed åbne den 21. juli i år.<br />

Inspirationen eller konceptet om man vil<br />

er naturligvis hentet i de efterhånden otte<br />

års erfaring, som <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i Stavtrup/<br />

Århus har gjort, men en direkte overførsel<br />

kan naturligvis ikke lade sig gøre.<br />

Om selve konceptet fortæller Kjeld Søndergaard:<br />

’I projektbeskrivelsen beskrives<br />

hovedformålet med <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Ikast-<br />

Brande treleddet: at skabe, formidle og<br />

fastholde jobmuligheden for mennesker<br />

med funktionshandicap. Desuden er det<br />

meningen at udvikle, udveksle, opsamle<br />

og formidle metoder og viden med henblik<br />

på at forbedre jobchancerne for mennesker<br />

med funktionshandicap i Ikast-Brande<br />

Kommune.’<br />

Dette er dog ikke hovedsigtet med virksomheden<br />

i Brande. Først og fremmest<br />

skal <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Ikast-Brande ses som<br />

en mulighed for, at det lokale erhvervsliv<br />

får en bedre mulighed for at inkludere<br />

mennesker med handicap eller kroniske<br />

sygdomme i arbejdslivet. Forhåbentlig<br />

skabes der dermed en mulighed for at det<br />

arbejdskraftbehov, som i dag er udækket, kan<br />

dækkes af mennesker med begrænsninger i<br />

funktionsevnen. Som mulige eksempler på<br />

arbejdsopgaver i Ikast-Brande kan nævnes<br />

nogle Århus-aktiviteter som bogføring for<br />

mindre virksomheder, call-center, fremstilling<br />

af web-sites.<br />

For at illustrere tankegangen skal man<br />

forestille sig de to ender af problemstillingen:<br />

i den ene ende en gruppe mennesker<br />

uden arbejde, ramt af et fysisk eller psykisk<br />

handicap, måske med en lang periode som<br />

arbejdsløs bag sig, og i den anden ende et arbejdsmarked<br />

som skriger på arbejdskraft.<br />

I den ende hvor mennesker, som i et måske<br />

begrænset omfang, men som i hvert<br />

fald godt vil arbejde, etableres et grundigt<br />

afklaringsforløb, så alle potentielle arbejdsmuligheder<br />

bliver afdækket, og vi vil i den<br />

forbindelse arbejde meget med forskellen<br />

mellem arbejdsidentitet og ledighedsidentitet.<br />

Gennem årene har <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i<br />

Århus udviklet nogle gode værktøjer til<br />

denne afklaringsproces.<br />

I den anden ende: erhvervslivet. Med hjælp<br />

fra nogle udvalgte erhvervsfolk fra lokalområdet<br />

vil det nye <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> finde frem<br />

til virksomheder med arbejdskraftmangel og<br />

som er motiverede for at indgå i samarbejdet<br />

omkring jobskabelse. I dette samarbejde vil<br />

Grafik: ion-gruppen<br />

man søge at udgrænse arbejdsfunktioner,<br />

som er potentielt egnede for udførelse,<br />

uagtet medarbejderen måske har nogle<br />

funktionsbegrænsninger.<br />

Fidusen består så i at koble den ledige med<br />

behovet i virksomheden. Det tænkes gjort<br />

ved en form for funktionsuddannelse, som<br />

foreløbig tænkes som en form for mesterlære<br />

i den konkrete virksomhed. De faglige og<br />

måske personlige kompetencer, som eventuelt<br />

mangler, vil <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> så forsøge at<br />

supplere ved at trække på det eksisterende<br />

uddannelsessystem eller måske danne helt<br />

nye kursusforløb.<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>s store netværk i hele det<br />

formelle uddannelsessystem og erfaring<br />

med udvikling af blandt andet en bogholderuddannelse<br />

kommer til gavn i udviklingen<br />

af disse tanker, som under ét betegnes<br />

”funktionsuddannelser”.<br />

Kjeld Søndergaard slutter: ’Det lyder enkelt,<br />

men det bliver garanteret ikke helt<br />

let. Dog ved jeg, at vanskeligheder er til<br />

for at overstås, og det er min erfaring med<br />

arbejdet i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> Århus at de allerfleste<br />

vanskeligheder faktisk kan klares,<br />

hvis gensidig tillid mellem myndigheder,<br />

erhvervsliv og den enkelte ledige parres med<br />

et godt humør og en optimistisk tilgang til<br />

opgavens løsning.’


10<br />

Når kompensationen ryger<br />

Tekst: Claus Ormslev<br />

n Kærligheden har svære vilkår, hvis en<br />

handicappet pensionist ønsker at flytte<br />

sammen med den udkårne. Specielt hvis<br />

den udkårne har et almindeligt lønjob.<br />

En sammenflytning betyder nemlig, at<br />

pensionister mister de tillæg, der er udløst<br />

af vedkommendes handicap. Og det kan<br />

betyde en nedgang i indtægt, der kan give<br />

kærligheden svære vilkår.<br />

Solveig Hansen betegner sig selv som en<br />

halvgammel pige, der efter en turbulent<br />

ungdom blev tvunget til at søge pension<br />

midt i firserne:<br />

- Min pension, der jo kompenserer for manglende<br />

erhvervsindtægt, bliver suppleret af<br />

boligydelse og tilskud til invalidebil, og<br />

tilsammen er det garanti for en god bolig<br />

og høj livskvalitet.<br />

Det ville ikke gå i dag<br />

– Jeg er bevidst om, at var jeg ung i dag,<br />

ville jeg ikke blive tilkendt pension, og<br />

selvom mange af mine kompetencer er<br />

uden eksamensbeviser, har jeg meget at<br />

byde på, fortæller Solveig Hansen.<br />

– Trods halvanden arm, halvandet ben og<br />

benprotese og mange slidskader kan og<br />

vil jeg rigtig meget, og har en vældig god<br />

tilværelse med meningsfyldte aktiviteter,<br />

heriblandt et skånejob, fortæller hun.<br />

– Jeg kastede jeg mig over foreningslivet<br />

og er meget aktiv, både handicappolitisk<br />

og indenfor handicapidræt.<br />

Farvel til økonomien<br />

Men nu har hun truffet manden, hun har<br />

lyst at blive gammel sammen med, og naturligvis<br />

ønsker de at flytte sammen og<br />

havde endda fundet et dejligt hus – som<br />

de ikke har råd til at flytte ind i:<br />

– Ikke fordi huslejen er særlig høj, men fordi<br />

en stor del af min økonomi med et slag vil<br />

forsvinde, hvis jeg flytter sammen med<br />

nogen, fortæller Solveig Hansen.<br />

– Jeg får nemlig et tillæg til pensionen som<br />

reelt enlig - cirka 3.000,- efter skat – og cirka<br />

2.500,- i boligydelse. UPS! Hvis jeg deler<br />

adresse med manden i mit liv og påregner<br />

at have det samme beløb til rådighed som<br />

nu, kan jeg bidrage med sølle 400,- til den<br />

fælles husleje.<br />

Løsningen: Et fleksjob<br />

Og det er et økonomisk dilemma, Solveig<br />

kun ser én løsning på: Hun må have et<br />

fleksjob med en indtægt, der kan erstatte<br />

det gabende hul, nedgangen i tillæg efterlader.<br />

– Nu har jeg muligheden enten at forblive<br />

reelt enlig, nej tak! Eller omgå loven og<br />

finde en dækadresse, nej tak!<br />

– Eller finde et job, hvor jeg kan opnå de<br />

nødvendige skånehensyn – til en fleksløn,<br />

der giver mig frit valg til livsstil, ja tak! lyder<br />

det fra Solveig Hansen, der har et hav af<br />

uformelle kompetencer at byde på.<br />

Men hun er klar over, at vejen til et fleksjob<br />

kan blive besværlig:<br />

– Jeg kan nok få pæne papirer med rundt<br />

i min nye søgen efter job. Jeg er også parat<br />

til at søge kommunen om hjælp til at blive<br />

godkendt som fleksjobber.<br />

– Men jeg véd, at lige netop min kommune<br />

har et stort antal ledige fleksjobbere og i<br />

sin handleplan har et beskedent mål med<br />

Solveig Hansen<br />

at få en vis procentdel i job. Hvorfor er<br />

målet ikke 100 %? spørger hun.<br />

Uretfærdighed og skævheder<br />

– Men min korpsånd byder mig at arbejde<br />

politisk på at udligne uretfærdigheder og<br />

jeg vil fortsat arbejde for at handicaporganisationerne<br />

påpeger skævheder og kæmpe<br />

for at kompensation (for)bliver reel. Men<br />

jeg er også nødt til her og nu at tage hånd<br />

om egen situation og finde den løsning,<br />

der er mest optimal.<br />

Solveig Hansen har været særdeles aktiv<br />

både indenfor handicaporganisatorisk<br />

arbejde og på den humanitære front.<br />

I halvfemserne var hun en af drivkræfterne<br />

i en organisation, der bragte hjælp<br />

til Rumænien og været dernede et halvt<br />

hundrede gange og medvirket til kurser og<br />

lejre for børn og unge med handicap.


Konference<br />

torsdag den 4. september<br />

Åben arbejdsplads – åbent arbejdsmarked<br />

Hvordan ser kravene til fremtidens<br />

arbejdsmarked ud?<br />

Kl. 11.00-17.45 i Aarhussalen,<br />

Skt. Knuds Torv 3, Århus C<br />

Deltagerne inviteres efter arrangementet til<br />

at deltage i <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>s årlige flisebal<br />

på Rådhuspladsen – en anderledes<br />

festugebegivenhed.<br />

Læs mere på fleksicurity.dk.<br />

Dagens konferencier:<br />

Kjeld Søndergaard<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

Program:<br />

Kl. 11.00-11.30<br />

Velkomst v/<br />

Peter Jørgensen og<br />

Kjeld Søndergaard,<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong><br />

Kl. 11.30-12.30<br />

Professor Steen Hildebrandt:<br />

Livsnavigation og socialt<br />

ansvar<br />

Kl. 12.30-13.30<br />

Frokost og networking<br />

Kl. 13.30-13.45<br />

Kjeld Søndergaard<br />

perspektiverer<br />

Kl. 13.45-14.30<br />

Paw S. Jensen, formand for<br />

3F Ringkøbing-Holmsland:<br />

Fremtidens arbejdsmarked i<br />

medarbejderperspektiv<br />

Kl. 14.30-15.00<br />

Kaffe<br />

Kl. 15.00-15.15<br />

Kjeld Søndergaard<br />

perspektiverer<br />

Kl. 15.15-16.15<br />

Peter Bastian,<br />

livskunstner:<br />

Forandring<br />

Vi gør det igen<br />

Da <strong>Fleksicurity</strong> sidste år indkaldte til konference om<br />

rummelighed på arbejdsmarkedet, var det med en<br />

forhåbning om inspirerende oplæg og en god debat<br />

om dette vigtige emne.<br />

Forhåbningerne blev til fulde opfyldt, og derfor<br />

indbydes der igen i år til konference – denne gang<br />

med fokus på rummelighed på fremtidens arbejdsmarked.<br />

Efter konferencen vil der være lækker cajun-mad,<br />

tilberedt af Chili-John, og som afslutning kan konferencedeltagerne<br />

være med til et forrygende flisebal<br />

på pladsen foran Århus Rådhus.<br />

Her vil uddelingen af årets Klods Hans-pris også<br />

finde sted. Prisen er <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>s anerkendelse af<br />

en særlig indsats for at få mennesker med handicap<br />

ind på arbejdsmarkedet<br />

Kl. 16.15-17.15<br />

Morten Albæk,<br />

filosof og forfatter:<br />

De offentlige systemers<br />

parathed til<br />

individuelle løsninger<br />

Kl. 17.15-17.45<br />

Afslutning v/<br />

Kjeld Søndergaard og<br />

afgang til Rådhuspladsen<br />

Rådhuspladsen:<br />

Kl. 18.00-19.00<br />

Cajun-buffet v/ Chili-John<br />

(inkluderet i prisen)<br />

Kl. 18.30-23.00<br />

Uddeling af<br />

Klods Hans-prisen<br />

Flisebal med Skipper Just &<br />

Frost og Nutidens Unge<br />

Pris for deltagelse i konferencen:<br />

995,- inkl. moms og forplejning<br />

Tilmelding: Gå ind på hjemmesiden<br />

fleksicurity.dk, eller ring på telefon<br />

8738 2634/8738 2074<br />

Tilmeldingsfrist: 8. august<br />

Deltagerantal: 250 efter først til<br />

mølle-princippet<br />

11


1<br />

Tommy<br />

tilbage<br />

Tekst: Claus Ormslev<br />

n Tommy Hald måtte gennem mere end<br />

tre års kamp med Århus Kommunes jobkonsulenter.<br />

De mente han skulle sendes<br />

på pension.<br />

Det mente Tommy ikke! Men især en bestemt<br />

sagsbehandler “bed sig fast” i det<br />

med pensionen. Så Tommy måtte forlange<br />

at få en anden sagsbehandler.<br />

Ganske vist har Tommy dissemineret sclerose<br />

og nedsat syn. Men han havde – indtil han<br />

blev ledig – været i stand til at passe et<br />

fl eksjob inden for sit fag.<br />

Nedtur med depression, arbejdsprøvninger<br />

og stribevis af nederlag førte ham ad<br />

omveje endelig til kurset “vejen tilbage” i<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>, Århus.<br />

Her fi k han endelig hjælp til at vende tilbage<br />

til et fl eksjob hos sin tidligere arbejdsgiver,<br />

Mærsk, på Århus Havn.<br />

I dag, to år senere, har Tommy stadig det<br />

samme job og sin arbejdsgivers ord for,<br />

at han kan blive i jobbet, indtil han selv<br />

siger stop.<br />

Andre må også kæmpe<br />

Samtidig kan medarbejderne på “vejen<br />

tilbage” bekræfte, at Tommy Halds historie<br />

ikke er den eneste om kamp med jobcentre,<br />

jobkonsulenter, kommunale myndigheder<br />

og andre, som potentielle fl eks- og skånejobbere<br />

møder i den del af deres hverdag,<br />

der handler om beskæftigelse.<br />

Ganske vist fi ndes der lovgivning på området.<br />

Men lovgivningen er ikke entydig<br />

og fortolkes og administreres ofte forskelligt.<br />

På ”vejen tilbage” tilbydes handicappede og<br />

kronisk syge en afklaring af deres personlige<br />

ressourcer og muligheder i forhold til at<br />

få et job eller en uddannelse. Samtidig har<br />

de også lejlighed til at skabe et personligt<br />

netværk, der kan komme dem til gavn<br />

fremover.<br />

Uforskyldt sagt op<br />

Tommy, der i dag er 39, fi k konstateret sin<br />

sclerose, da han var i starten af 20’erne. Han<br />

har fi re børn. Og han har været erhvervsaktiv<br />

på mange måder.


kæmpede sig<br />

til Mærsk<br />

Han er uddannet skibsmontør på Flydedokken<br />

i Århus. Og han er stolt af sit fag.<br />

Da han i 2001 blev sagt op fra sit job som smed<br />

på grund af nedskæringer i den virksomhed,<br />

hvor han på det tidspunkt var i fl eksjob,<br />

havde han ikke ventet at skulle gennem fi re<br />

års kamp for at få et andet fl eksjob.<br />

Ned i det sorte hul<br />

Han måtte igennem en krise, der også kunne<br />

mærkes i familien. Han var helt nede i<br />

“det sorte hul” med depression og både<br />

medicinsk og psykologisk hjælp.<br />

Det satte sine spor og kunne mærkes i familien.<br />

Ikke mindst hos Laila, Tommys hustru,<br />

der, når Tommy var allerdybest nede i depressionen,<br />

til tider var ved at give op.<br />

Men det gjorde hverken hun eller børnene,<br />

og i dag er de glade for, at deres mand og<br />

far kom helskindet ud på den anden side.<br />

Først på kurset “vejen tilbage” fi k han den<br />

nødvendige opbakning og modet til at tage<br />

kampen op igen.<br />

Næsten i job fra dag til dag<br />

Tommy føler selv, at han har måttet kæmpe<br />

mod en voldsom overmagt. Han er glad for,<br />

at familien bakkede op om ham, da han var<br />

længst ned i depressionen.<br />

At det skulle være så stort et problem at få<br />

ham tilbage på arbejdsmarkedet i et fl eksjob,<br />

fatter han den dag i dag ikke.<br />

www.husetventure.dk<br />

Da projektmedarbejderne på ”vejen tilbage”<br />

tog hånd om sagen og kontaktede hans tidligere<br />

arbejdsgiver, Mærsk i Århus, gik der<br />

kun kort tid, før han var tilbage i job.<br />

I dag reparerer hans reservedele til køleanlæg<br />

og får fem timer om ugen hjælp af en<br />

mentor til de ting, han ikke selv kan klare.<br />

Han udvikler endda selv specialværktøjer<br />

til formålet, og navnet “Gearløs” bruges om<br />

ham af kollegerne.<br />

En verden for sig<br />

Han arbejder midt i den ekspanderende<br />

verden af containere på Århus Havn. En<br />

verden, hvor containere fra hele kloden<br />

kan passere, og hvor der er streng kontrol<br />

med sikkerheden.<br />

Tommy har stort set sit eget værksted,<br />

godt gemt bag en række containere, der<br />

står til kontrol, før de kan godkendes efter<br />

reparation.<br />

Da vi var på besøg, var Tommy i gang med<br />

at samle reb, der bruges, når de tunge døre<br />

på containere skal holdes åbne.<br />

Tommy er glad for sit job – og det er ikke til<br />

at undgå at lægge mærke til, at også hans<br />

kolleger og nærmeste chef kan li’ ham.<br />

Den gigantiske Mærsk-virksomhed har altså<br />

også plads til det enkelte individ – og til<br />

det menneske, der ikke helt kan det samme<br />

som andre.<br />

hv-Grafi sk<br />

er et full service reklamebureau, der kan<br />

klare stort set alle tænkelige opgaver inden<br />

for grafi sk produktion og design.<br />

hv-Grafi sk<br />

mestrer alle facetter af effektiv markedsføring!<br />

Derfor kan vi tilbyde dig og din<br />

virksomhed et optimalt samarbejde<br />

resulterende i et stærkt produkt.<br />

1


1<br />

Hjælpemiddel til<br />

ordblinde består eksamen<br />

Tekst: Mikael Hasle<br />

n Som omtalt i et tidligere nummer af<br />

<strong>Fleksicurity</strong> har dansk-udviklet software<br />

gjort det muligt at fremstille et nyt hjælpemiddel<br />

til mennesker med læse-/stavevanskeligheder<br />

– Motto Captura. Med dette<br />

PDA-baserede hjælpemiddel er det muligt<br />

at tage et billede af en tekst og derefter få<br />

den læst op, hvilket gør Motto Captura<br />

til et velegnet hjælpemiddel for de mennesker,<br />

som i deres dagligdag ikke <strong>sidder</strong><br />

ved en computer.<br />

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (SU-<br />

Styrelsen) fi k i marts 2007 Motto Captura<br />

testet på Hovedstadens Ordblindeskole<br />

(HO) – en test, der ikke umiddelbart var<br />

positiv, men som lovede godt for fremtiden.<br />

Konklusionen på testen lød: “Min vurdering<br />

på den baggrund er, at Motto Captura er<br />

et hjælpemiddel, som der er god grund til<br />

at vente sig meget af i fremtiden, men at<br />

kamerateknikken endnu er utilstrækkelig<br />

til at opnå en tilfredsstillende OCR- og<br />

oplæsningsstøtte.”<br />

I februar 2008 bad SU-Styrelsen Hovedstadens<br />

Ordblindeskole om at foretage en ny,<br />

uvildig afprøvning af Motto Captura som<br />

hjælpemiddel.<br />

Sidst i marts måned afl everede skolen sin<br />

rapport, som vi her bringer hovedpunkterne<br />

fra:<br />

HO testede denne gang Motto Captura på<br />

to tømrerelever, som efter skolens mening<br />

ville være typiske for målgruppen, idet deres<br />

fremtidige arbejdssituation ikke ville passe<br />

sammen med en pc, bærbar eller ej. De to testpersoner<br />

havde Motto Captura til rådighed<br />

i fi re uger, og i samme periode testede også<br />

to af skolens undervisere produktet.<br />

Da Motto Capturas kamera siden sidste<br />

test var blevet forbedret og opgraderet fra<br />

1,8 til 3 megapixel, lagde HO især vægt på<br />

kamera-, OCR- og oplæsningsdelen.<br />

De to tømrerelever, som brugte Motto Captura<br />

i deres dagligdag, blev efter testperioden<br />

interviewet om deres erfaringer, og de<br />

fremhævede især:<br />

At de havde affotograferet køreplaner ved<br />

busstoppesteder og fået dem oplæst, så de<br />

mere sikkert kunne fi nde rundt uden at<br />

spørge andre,<br />

At de havde anvendt ordforslag i sms og<br />

mailprogram og kopieret dem til Motto<br />

Reader til lyttekorrektion,<br />

At de havde affotograferet aviser og andre<br />

daglige tekster, for eksempel en faktura, for<br />

at få teksten læst op,<br />

At de havde affotograferet tekster, for eksempel<br />

matematikopgaver, i undervisningen,<br />

hvor de normalt ikke anvender den bærbare<br />

hjælpemiddel-computer, fordi den ikke kan<br />

anvendes i miljøet.<br />

Testpersonerne har begge oplevet PDA’en<br />

som meget anvendelig og siger, at den<br />

har mindsket deres handicap – ja, den har<br />

ligefrem givet øgede kompetencer og selvværd.<br />

De nævner blandt andet:<br />

Mester har kunnet sende dem mails og sms<br />

med hurtige beskeder om for eksempel et<br />

ændret mødested, og den integrerede GPS<br />

er et væsentligt støtteelement til at kunne<br />

fi nde vej,<br />

Bluetooth-headsettet kan næsten ikke ses og<br />

skiller dem derfor ikke ud fra andre, samtidig<br />

med at det øger PDA’ens funktionalitet,<br />

En af testpersonerne oplever øget selvværd,<br />

fordi han for eksempel hurtigt kan<br />

hente en vejrudsigt til mester i forbindelse<br />

med planlægning af næste dags arbejde,<br />

ligesom den anden testperson har oplevet<br />

at være mere selvstændig i forhold til sine<br />

forældre, fordi han ikke så ofte skal have<br />

læsehjælp,<br />

På baggrund af testperioden konkluderer<br />

Hovedstadens Ordblindeskole blandt andet:<br />

Den bedre kameraopløsning gør funktionaliteten<br />

væsentligt bedre (og den næste<br />

model, som er på trapperne, vil have en<br />

endnu bedre opløsning),<br />

Motto-PDA må nu anses for at være et<br />

relevant hjælpemiddel til især elever på en<br />

praktisk/håndværksmæssig uddannelse,<br />

For målgruppen er det realistisk at forestille<br />

sig Motto Captura som et stand alonehjælpemiddel.<br />

<strong>Fleksicurity</strong> har talt med Jørgen Bo Jensen<br />

fra Ordbanken.dk, som distribuerer Motto<br />

Captura, og spurgt om hans reaktion på<br />

testen: ’Der er vist ikke nogen tvivl om, at vi<br />

har bestået eksamen, ‘ siger han og fortsætter,<br />

’og da prisen på produktet ydermere er på<br />

vej ned, er det bestemt realistisk at forestille<br />

sig, at Motto Captura vil få en væsentligt<br />

større udbredelse som hjælpemiddel.’<br />

Hele rapporten fra Hovedstadens OrdblinOrdblindeskole kan læses på www.fl eksicurity.<br />

dk/test” under menuen ’Magasin’.


Totalløsninger<br />

Som en del af <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> kan vi tilbyde dig den grafi ske<br />

totalløsning til din virksomhed<br />

Bildekoration<br />

Skab opmærksomhed om dit fi rma i trafi kken<br />

Facader/skiltning<br />

Vis hvor din virksomhed bor<br />

Streamers/mærkater<br />

Dit fi rmas navn og logo i mange bilers bagruder er et godt blikfang<br />

Hos os er kvaliteten i top<br />

og priserne konkurrencedygtige – så kig ind og få et uforpligtende<br />

tilbud eller ring på 8628 3555<br />

www.husetventure.dk<br />

PC Værkstedet<br />

Åbningstider: mandag-fredag fra kl. 10-1<br />

<br />

GRATIS: Tilbud på reparationer • virus-test • rådgivning<br />

• sikkerhedstest • rengøring af pc • udbringning i 8260 Viby J<br />

Din lokale pc-butik giver dig tryghed og service til konkurrencedygtige priser<br />

Alt i én-printer<br />

med billigt blæk<br />

Brother DCP-135C.<br />

Ægte fotoprinter (med print til<br />

kant); farve-kopimaskine (uden<br />

brug af pc); scanner (overførsel<br />

til redigerings program, fi l, mail);<br />

udskriv fra kamera (PictBridge)<br />

,-<br />

Blækpris: 50,- / farve. (4 farver<br />

i alt, som ikke bliver tømt på<br />

samme tid)<br />

Fotopapir: 16,- / 20 stk.10x15 cm<br />

med glans.<br />

Trådløs router<br />

med god rækkevidde. TP-Link<br />

108M WL SuperG, eX Range.<br />

Kom trådløst på internettet og få<br />

længere rækkevidde med denne<br />

hurtige router fra TP-Link, der har<br />

givet pris og kvalitet et forbrugervenligt<br />

ansigt.<br />

Routeren understøtter også de<br />

ældre standarder, så netkort der<br />

kører med 54Mbps vil også kunne<br />

benytte denne router; men det<br />

fulde udbytte opnår man ved at<br />

have et 108Mbps usb-netkort<br />

i sin stationære eller<br />

bærbare pc (pris 170,-)<br />

Medie Center<br />

med XP MCE<br />

Aopen epc945-m8.<br />

Vi har fundet de sjældne udgaver<br />

af XP Medie Center Edition og<br />

installeret dem på en fantastisk<br />

Entertainment-PC med:<br />

Intel Pentium D 2.8 Ghz, FSB800,<br />

2 x 2MB – processor<br />

2 GB PC800 DDR2-ram<br />

250 GB SATA2 8 MB – harddisk<br />

SATA DVD dual layer – DVD-brænder<br />

– 23 i 1-kortlæser<br />

TV-tuner med digital- og analog<br />

tuner – tv – FM-radio<br />

Netkort, Firewire, USB mm. indbygget.<br />

Bemærk: SCART-forbindelse<br />

af både billede og lyd til TV.<br />

. ,-<br />

Pris med Vista Home Premium:<br />

. ,-<br />

Handlekraftig IBM<br />

Lenovo INKL. Portreplikator<br />

– ThinkPad r61i<br />

Den perfekte arbejdsstation for<br />

de kræsne med XP-Pro.<br />

Intel Core 2 Duo T5450 cpu; 160<br />

GB harddisk; 2 GB RAM; 15.4”<br />

skærm; DVD-brænder; Bluetooth;<br />

Fingeraftrykslæser; Trådløst netkort;<br />

Kortlæser; Firewire; Centrino<br />

teknologi; Portreplikator-port;<br />

Windows XP-Pro. – Thinkpad<br />

Portreplikator til overførsel af: 4 x<br />

USB; 1 x tastatur/mus (PS/2);<br />

1 x skærm/video (VGA); 1 x<br />

netværk (1000Base); 1 x modem/<br />

telefonlinje (RJ11).<br />

,- . ,samlet<br />

pris<br />

hv-pc / <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> • Ormslevvej 271 • Viby J<br />

• tlf. 87 38 20 78 / 86 28 35 55<br />

Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer samt specifikationsændringer uden varsel.<br />

1


1<br />

Vagabond på særlige v<br />

Tekst: Annette Tikøb, Jane Juul Damsgaard, Visse<br />

Bloch Jørgensen, studerende ved VIA University<br />

College Pædagoguddannelsen Peter Sabroe<br />

Ude i kulden<br />

En fugtig og råkold vinterdag stødte vi ind<br />

i en vagabond, der var i færd med at gøre<br />

sin cykel klar til turen. Han havde overnattet<br />

ved indgangen til Magasin i Århus,<br />

sammen med sin hund, og skulle nu videre<br />

for at finde et par nye støvler, fortalte han<br />

os… blandt mange andre ting.<br />

n Vi havde en snak på en halv times tid<br />

med vagabonden. Og vi kom vidt omkring.<br />

Vi fik et bud på, hvordan beslutningen om<br />

at gå på vejene blev taget; lidt om hans<br />

samfundssyn, og om fravalget af det eksisterende<br />

samfund.<br />

Afmagt, krænkelser, skuffelser<br />

Vagabonden fortalte om livet på vejene<br />

og fællesskabet med vagabonderne. Men<br />

han fortalte også om brud og krænkelser<br />

gennem livet, og om hvordan han, efter<br />

nogle - mildest talt - skuffende og afmægtige<br />

oplevelser med blandt andet politiet,<br />

havde følt sig tvunget til at træffe sit valg.<br />

Pludselig befandt vi os i en fortælling om<br />

eksistens, om frihed, ansvar, ære og anerkendelse.<br />

Denne samtale satte gang i en hel del tanker,<br />

og nogle af dem vil vi i det følgende dele<br />

med jer: Hvordan kan det være, at nogle<br />

mennesker vender det etablerede samfund<br />

ryggen, og vælger at leve en tilværelse parallelt<br />

med det eksisterende samfund? Hvad<br />

er det der gør, at et menneske ikke føler sig<br />

som et fuldt funktionsdygtigt medlem af<br />

samfundet, eller simpelthen ikke er det,<br />

på grund af eksempelvis handicap, og er<br />

samfundet overhovedet parat til at tage<br />

imod disse mennesker, hvis de ønsker at<br />

vende ”tilbage”?<br />

Livsnødvendig anerkendelse<br />

Den tyske socialfilosof Axel Honneth har<br />

nogle bud på, hvorfor mødet mellem det enkelte<br />

menneske og det omgivende samfund<br />

ikke altid falder ud til individets fordel.<br />

Honneth hævder, at der er visse betingelser,<br />

der skal være til stede for, at et menneske<br />

kan opnå det gode liv: For at kunne fungere<br />

som et socialt vellykket individ er mennesket<br />

afhængigt af anerkendelse.<br />

Anerkendelse er ikke ros eller accept, men<br />

selve det at blive set som det unikke individ,<br />

man er. At anerkende er at erkende<br />

den anden som værende forskellig fra<br />

en selv, men dog lige så egnet som menneske.<br />

Man kan få anerkendelse på flere<br />

planer, og Honneth hævder, at man som<br />

menneske skal anerkendes i tre forskellige<br />

sfærer, i familien, i den retslige sfære og i<br />

den solidariske sfære, for at kunne leve sit<br />

liv efter eget ønske.<br />

Hvis et menneske ikke har haft en tryg<br />

barndom, ikke er blevet mødt af kærlige<br />

og indfølende forældre, men derimod har<br />

været udsat for forskellige slags omsorgssvigt,<br />

eller måske ligefrem vold, vil det skade<br />

dannelsen af individets selvtillid. Hvis dette<br />

fundament af tillid til sig selv og verden<br />

ikke er til stede, vil det have betydning for,<br />

hvordan det enkelte menneske mestrer sin<br />

tilværelse videre i livet.<br />

Selvagtelse, konflikt og afmagt<br />

Selvagtelse handler om menneskets rettigheder<br />

som borger. Her gælder det om at<br />

opnå anerkendelse som fuldgyldigt medlem<br />

af samfundet; altså om de grundlovssikrede<br />

rettigheder og de velfærdsrettigheder, man<br />

som borger i et land har ret til; sundhedssystemet,<br />

det sociale system mv.<br />

Har man rod i sin selvtillid vil mødet med<br />

samfundet, og dets krav til individet som<br />

borger, kunne skabe konflikt, afmagt og<br />

for nogle modmagt.<br />

Men nogle gange sker der krænkelser af<br />

ens selvagtelse - også selv om man har en<br />

solid selvtillid at bygge på - af den simple<br />

grund, at man ikke forstår at knække de<br />

koder, som systemet bruger. Man forstår<br />

ganske enkelt ikke, hvad der bliver sagt,<br />

eller hvordan man selv skal formulere sig,<br />

for at trænge igennem.<br />

Ordblindhed og respekt<br />

I et kommunikationssamfund som vores, vil<br />

for eksempel et problem som ordblindhed,<br />

der før i tiden var til at arbejde sig ud af,<br />

have store konsekvenser for det enkelte<br />

individ. Man skal kunne læse og skrive,<br />

og ikke mindst forstå konteksten, for at<br />

kunne bestride et agtværdigt medborgerskab<br />

i <strong>Danmark</strong>, uden at løbe risikoen for<br />

disrespekt. Og så skal man desuden kunne<br />

sproget, ellers rangerer man ikke højt på<br />

anerkendelsesstigen.<br />

Et menneskes selvværd skabes i den solidariske<br />

sfære, og handler om at få social<br />

anerkendelse som det unikke individ man<br />

er. Anerkendelsen får man fra sin omgangskreds,<br />

venner og familie, arbejdskolleger.<br />

Man opnår også anerkendelse gennem sin<br />

arbejdsindsats og kvalifikationer, kompetencer<br />

og væremåder. Hvor det i den<br />

retslige sfære drejer sig om anerkendelsen<br />

som (anonym) borger, er det her den enkeltes<br />

personlighed, der er i spil. Der er<br />

altså med andre ord meget anerkendelse<br />

at hente i at have et arbejde, og især hvis<br />

det er et job, man er kompetent til, og føler<br />

er meningsfyldt.<br />

Kampen om anerkendelse<br />

Mennesker der enten er arbejdsløse, har<br />

mistet arbejdsevnen, eller slet ikke er sat i<br />

system, som vagabonden i vores fortælling,<br />

befinder sig derfor uden for den sfære, hvor<br />

kampen om anerkendelsen foregår.<br />

Men hvad sker der med et menneske, hvis<br />

det ikke anerkendes? Hvordan kan man<br />

stræbe efter det gode liv, hvis man ikke<br />

har sin værdighed i behold? Og hvor<br />

frie valg har et menneske egentligt, hvis<br />

byggestenene er skæve, og fundamentet<br />

ustabilt? For det sker jo ustandseligt: Der<br />

vil ske krænkelser og underkendelser fra<br />

mennesker og systemer, som man oplever<br />

ikke behandler én anstændigt. Systemer,<br />

som skolen, socialforvaltningen, chefen,<br />

jobcenteret, skattevæsnet, der ikke ”ser”<br />

det enkelte menneske.<br />

Anerkendelse og depressioner<br />

Hvis et menneske ikke kan opnå anerkendelse<br />

på disse tre planer, kan der udvikles<br />

sociale patologier, som Honneth betegner<br />

det. Det kan være alt fra ”private” depressioner,<br />

til mere udadrettede modstandsreaktioner,<br />

der kan ende med, at individet<br />

simpelthen ”melder sig ud”, og sammen<br />

med andre krænkede individer samler sig i<br />

nye subkulturer, for eksempel vagabonder,<br />

rockere, hooligans eller indvandrerbander.<br />

I disse dispensationsfællesskaber kan mennesker<br />

opnå den anerkendelse, der ikke<br />

kunne tildeles dem i de øvrige sfærer.<br />

Men dermed heles skaderne ikke nødvendigvis.<br />

Kampen om anerkendelse placerer<br />

mennesker hierarkisk i samfundet; og jo<br />

mere anerkendelse et menneske får, jo<br />

lettere er det at blive anerkendt. Desværre


ilkår?<br />

betyder det så også, at jo dybere et individ<br />

er uddefineret i en subkultur - eller i ensomhed<br />

- jo sværere har det ved at blive<br />

anerkendt i samfundet.<br />

Ind i varmen…<br />

Vi er senere blevet bekræftet af vagabonden<br />

i ovenstående teori. Hans kommentar til<br />

vores spørgsmål, om de eksistentielle valg<br />

han har taget er: Jo selvfølgelig er det selvvalgt<br />

- men det er valgt i afmagt. Han har oplevet<br />

krænkelser på alle planer, og har ikke følt<br />

sig særligt egnet som samfundsborger.<br />

Livet på landevejen var det alternativ, han<br />

kunne øjne.<br />

Direkte adspurgt om der da ikke er noget<br />

ved det etablerede samfund, han savner,<br />

svarer han, at det da lige skulle være at slippe<br />

for at gå ude om vinteren. Men da han hverken<br />

modtager kontanthjælp eller førtidspension,<br />

er han nødsaget til at holde slibehjulet<br />

i gang året igennem. Førtidspensionen<br />

er han, trods dårligt hjerte, endnu ikke<br />

berettiget til, da man skønner, at han stadig<br />

har uudnyttede ressourcer, og han vil<br />

ikke modtage kontanthjælp på systemets<br />

betingelser.<br />

Disse betingelser er, at han skal aktiveres.<br />

Det vil nok kunne lade sig gøre, for han er<br />

jo aktiv dagen igennem med at opretholde<br />

livet. … og han har endda selv foreslået, at<br />

han kan holde grøfter og veje fri for affald,<br />

hvilket desværre ikke var en del af den<br />

pågældende kommunes aktiveringstilbud.<br />

I stedet skal han samle dimser, som andre i<br />

andre aktiveringstilbud kan skille ad igen<br />

- og det gider han ærlig talt ikke. Han har<br />

trods alt værdigheden i behold!<br />

Vagabond på særlige vilkår?<br />

Men vagabonden har fat i noget: Han vil<br />

faktisk gerne gøre noget samfundsnyttigt,<br />

bare han selv kan se en mening med det;<br />

og at samle det affald op, som han dagligt,<br />

året rundt fortørnes over, ville være et<br />

meningsfyldt arbejde for ham. Og hvorfor<br />

ikke tage ham på ordet, og lade ham lave<br />

en slags flexordning, hvor han samler affald,<br />

mod en udbetaling af kontanthjælp<br />

i de måneder, hvor det - heller - ikke er<br />

romantisk at være vagabond.<br />

Vi er bekendt med at systemet opererer<br />

med individuelle handleplaner, så hvorfor<br />

dog ikke tage ordet alvorligt,<br />

og leve op til det? Hvorfor<br />

ikke lade det enkelte individ<br />

definere, hvad der kunne<br />

være meningsfyldt for ham,<br />

altså tage udgangspunkt i<br />

det enkelte individs behov<br />

for anerkendelse, i stedet for<br />

at dække afsavn ved passive<br />

pengeoverførsler, eller<br />

økonomisk straffe dem, der<br />

ikke passer ind i systemets<br />

forhåndenværende - og tilfældigt<br />

tematiserede - aktiveringstilbud.<br />

Andre evner og<br />

kompetencer<br />

Kunne vi, systemet, ikke lave<br />

kontanthjælp “på særlige vilkår”,<br />

så den vagabond vi har<br />

mødt, kunne komme ind i<br />

varmen - bogstaveligt talt - og<br />

så lade ham yde efter evne.<br />

Der er bare nogle mennesker<br />

i vores samfund, der har andre<br />

evner og kompetencer,<br />

end dem vi selv har øje for,<br />

men som ikke har samme<br />

kapacitet, og har brug for<br />

”særlige vilkår”.<br />

Vi er måske naive, men vi<br />

tror på, at anerkendelse er<br />

stærkt vanedannende, og<br />

ved at tage udgangspunkt<br />

i det enkelte individs behov<br />

for at blive set som den man<br />

er, kunne vi måske gøre det<br />

attraktivt at deltage i samfundets<br />

opretholdelse igen.<br />

Det kunne være motiverende<br />

for samfundets udskudte,<br />

marginaliserede, eller folk<br />

på overførelsesindkomster.<br />

Ja det kunne ligefrem have<br />

en rehabiliterende effekt.<br />

Fordelingspolitikken skal<br />

handle om at fordele anerkendelse,<br />

og ikke kun om<br />

hvor mange penge, man ikke<br />

er berettiget til.<br />

Kunne det være værd at afprøve?<br />

1


1<br />

CEPOS og DA om fleksjobbere:<br />

Retur til almindelige job<br />

og endnu mere kontrol<br />

Tekst: Claus Ormslev<br />

Næsten hver fjerde fleksjobber har ikke en<br />

funktionsnedsættelse, som gør det svært<br />

at fungere på arbejdsmarkedet. Derfor er<br />

der store muligheder for at få fleksjobbere<br />

ud i ustøttet beskæftigelse.<br />

n Sådan lød udmeldingen fra den liberale<br />

tænketank CEPOS og Dansk Arbejdsgiverforening<br />

sidst i maj. Samtidig foreslår de<br />

to organisationer i en artikel i Berlingskeugebrevet<br />

“Business.dk”, at fleksjob og<br />

førtidspension kun kan tilkendes for et<br />

antal år ad gangen.<br />

Det er tal fra Socialforskningsinstituttets<br />

rapport ”Handicap og Beskæftigelse 2006,”<br />

der ligger til grund for de opsigtsvækkende<br />

udmeldinger.<br />

Skal gennemgås<br />

person for person<br />

For at tvære yderligere rundt i miseren<br />

foreslår CEPOS og DA, at fleksjobbene hvert<br />

tredje år skal gennemgås person for person<br />

for at undersøge, om de vil kunne hjælpes<br />

tilbage til ustøttet beskæftigelse.<br />

Direktør Peter Jørgensen, <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong>,<br />

ser udmeldingen som en miskreditering af<br />

mennesker, der er visiteret til fleksjob og<br />

er ansat efter overenskomstmæssige regler<br />

eller står i kø for at få et fleksjob:<br />

– Det var måske mere på sin plads at bruge<br />

kræfterne på de cirka 12.000 ledige, der er<br />

n Når <strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> åbner sin filial i Tim,<br />

vil Ordbanken og opkvalificering af mennesker<br />

med læse-/stavevanskeligheder<br />

fortsat være det primære forretningsområde<br />

i Ringkøbing-området.<br />

På vindmøllefabrikken Vestas er der et omfattende<br />

fokus på det potentiale, der ligger<br />

i at opkvalificere medarbejdere.<br />

På et møde i virksomhedens hovedsamarbejdsudvalg<br />

er det besluttet, at Vestas vil<br />

visiteret til fleksjob, men som stadig ikke<br />

har fået et job.<br />

Alt skal være prøvet<br />

– For at blive fleksjobber, skal alle andre<br />

muligheder for beskæftigelse være udtømte,<br />

siger han og fortsætter:<br />

– Og når vi følger op på det enkelte fleksjob,<br />

som vi er forpligtet til, vurderer vi da også,<br />

om den enkelte vil kunne varetage et job<br />

uden løntilskud. Men vi har her i huset aldrig<br />

oplevet, at en fleksjobber kunne returnere<br />

til det almindelige arbejdsmarked, uden at<br />

der var taget særlige hensyn.<br />

– Man må jo gå ud fra at jobcentrene følger<br />

op på både de ledige og dem, der er kommet<br />

i fleksjob og også i denne opfølgning ser,<br />

hvis en fleksjobber er i stand til at passe et<br />

ordinært job uden tilskud til arbejdsgiveren,<br />

siger Peter Jørgensen.<br />

– Samtidig kan man jo heller ikke uden<br />

videre gå ind og ændre så radikalt i ansættelsesforholdene<br />

for den enkelte fleksjobber,<br />

der i dag kontraktligt er ansat til vedkommende<br />

fylder 67.<br />

Skyder mod dem der<br />

allerede må kæmpe<br />

Peter Jørgensen synes at CEPOS og DA<br />

skyder med skarpt mod en gruppe mennesker,<br />

der i forvejen har måttet kæmpe<br />

for enten for deres rettigheder eller for et<br />

job, der passer til den enkelte.<br />

– Hvis holdningen er, at mange fleksjobbere<br />

kunne komme videre i almindelige<br />

have en “pilot” på alle fem afdelinger – fuldt<br />

udrustet med en it-rygsæk, Iris Ordbank og<br />

alt hvad der hører til.<br />

Det er hensigten, at denne tovholder så<br />

skal oplære sine kolleger i brug af udstyret.<br />

På den måde kan kendskabet til og<br />

brugen af Ordbanken hurtigt udbredes på<br />

arbejdspladsen.<br />

Projektet A-Å, der er et igangværende og<br />

omfattende projekt for mennesker med<br />

job, kunne man jo starte med de 12.000<br />

ledige, der går og venter og er henvist til<br />

ledighedsydelse.<br />

– Forslaget skal gennemtænkes noget mere<br />

– og jeg tror, at det vil være vigtigere for<br />

eksempel at se på gruppen af sygedagpengemodtagere.<br />

Potentielle fleksjobbere<br />

– De er jo potentielt fleksjobbere eller<br />

førtidspensionister, hvis der ikke gribes<br />

ind, mens de stadig er i ordinær, ustøttet<br />

beskæftigelse.<br />

– Man kunne skære i den maksimale<br />

periode, en fleksjobber kan modtage<br />

ledighedsydelse. Men den er i forvejen så<br />

kort, at jobcentrene ofte lader ledige gå<br />

længere på ledighedsydelse, end loven<br />

giver mulighed for.<br />

Når CEPOS og DA er ude efter fleksjobordningen,<br />

der blev indført i 1998 for at<br />

neddrosle antallet af førtidspensionister,<br />

er det fordi, ordningen har været en succes<br />

med 40.000 mennesker i fleksjob i dag.<br />

Men antallet af førtidspensionister er ikke<br />

faldet som ønsket.<br />

Det har desværre ikke været muligt for<br />

<strong>Fleksicurity</strong> at få en kommentar til udspillet<br />

fra beskæftigelsesminister Claus Hjort<br />

Frederiksen.<br />

Ordbanken fortsat forretningsområde<br />

læse-/stavevanskeligheder i Vestjylland,<br />

tager udgangspunkt i opsøgende undervisning<br />

og inddrager netop den moderne<br />

teknologi.<br />

Med tilstedeværelsen af en filial af<br />

<strong>Huset</strong> <strong>Venture</strong> i området vil det være lettere<br />

at servicere brugerne, og det vil betyde<br />

yderligere udveksling af arbejde mellem<br />

Vestjylland og Århus.


m/dansk og engelsk stemme<br />

motto<br />

læsekamera<br />

0.000,incl.<br />

moms<br />

1. 0,incl.<br />

moms<br />

Standard it-rygsæk<br />

u/motto . 0,- incl. moms<br />

Standard it-rygsæk<br />

m/motto . 0,- incl. moms<br />

læs mere på www.ordbanken.dk<br />

IT-hjælpemidler til ordblinde • Tilbud gældende indtil 1. august 00<br />

1


Udgiveradresseret<br />

maskinel magasinpost<br />

id­nr. 42600

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!