Kirkebladet 2007/08 nr. 4/1 - Linå kirke

sejs.svejbaek.kirke.dk

Kirkebladet 2007/08 nr. 4/1 - Linå kirke

Kirke bladet

NR. 4 - 2007-2008 DECEMBER, JANUAR OG FEBRUAR

FOR LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK SOGNE

Billederne er fra

KK44

i Linå

Byvandring i Linå om byens historie

Kirke og kirkegårdsvandring

Skolen med grøn røg og skyggespil

Idrætsforeningen med røg ved kirketrappe

Lysgudstjeneste i kirken


2

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

I julekalenderens skær

Vi danskere bliver altid lidt nostalgiske, når vi

når frem til december måned. Så vil vi gerne

høre julefortællinger fra gamle dage og mindes

den gang det var rigtig jul. Dengang sneen stod

meterhøjt i landskabet, og hvor julelysene lyste

kraftigere end nogen sinde. Dengang hvor man

kunne glæde sig over så umådeligt lidt, og hvor

familiesammenholdet var så tæt og stærkt. Det,

vi mindes når vi kommer til december måned, er

først og fremmest vores barndomsjul.

Jeg vil i denne artikel mindes min barndomsjul

tilbage i 70'erne og 80'ernes. Jeg mener altså

ikke julen i 1800-tallet, dengang man samledes

om julelampen i stadsestuen, eller hvor man

slagtede julegrisen og gik i halmtræsko rundt om

på gårdene. Nej, jeg tænker på julen, som den

formede sig for mig og alle andre, der voksede

op i 1970'erne og 1980'erne.

Hvad var så egentligt min barndomsjul i

1970'erne og fremefter?

Givetvis som de fleste andres! Jeg tror egentligt,

at danskernes jul ligner hinandens rigtigt meget.

Der er ikke den store forskel. Det betyder til

gengæld ikke, at vores juletraditioner overhovedet

ikke forandrer sig. Det gør de for os alle

sammen. Jeg tror blot, at vi alle er præget af

den samme tidsånd og mode som gør, at vore

juletraditioner udvikler og bevæger sig i den

samme retning. Vores måder at holde jul på

adskiller sig nok ikke så meget fra hinandens,

men vores fælles juletraditioner er til gengæld

under konstant og langsom forandring, som

måske sker ubemærket henover hovedet på os.

Det er først, når vi ser tilbage på vores barndoms

jul, at vi erkender, at alt ikke er i dag, som det var

engang, da vi var børn.

Det gælder også for mig. Juletraditionerne har

ændret sig meget siden dengang jeg var barn.

Men hvis jeg sådan ser lidt overordnet på det, så

er der 4 ting, som særligt kom til at præge den

måde, vi fejrede jul på i slutningen af det forrige

århundrede. De fire ting er:

1) Det store traditionstab. Julens naturlige og

helt åbenbare forbindelse til kristendommen

blev nedtonet fra slutningen af 1960'erne og

frem.

2) Julen blev mere og mere en decemberfest.

Hvor julen førhen var en højtid, man fejrede i

perioden fra juleaften til helligtrekongeraften

(den 6. jan.), så blev julen mere og mere til det,

den er i dag. En fest som vi i overvejende grad

fejrer i december måned. En fest som når sit

højdepunkt juleaften.

3) Radioen og fjernsynet. I Danmark Radios (DR)

store monopol-periode fra 1960'erne til slutningen

af 1980'erne fik DR stor indvirkning på den

måde vi danskere fejrede jul på.

4) Julens stigende kommercialisering. Den

øgede velstand i Danmark har siden sidste

halvdel af 1980'erne gjort julen til en større og

større forbrugsfest. I de sidste mange år har julehandlen

hvert år slået nye rekorder. Det er som

om, at julen mere og mere er blevet et udstillingsvindue

for vores livsstil og en måde hvorved

vi kan synliggøre vores velstand.

Jeg er født i den periode af Danmarks historien,

hvor ungdomsopgøret og afskaffelsen af de nedarvede

traditioner kørte på de højeste bølger.

Ungdomsoprøret var båret af et sundt oprør

med nogle stivnede ufleksible systemer og gamle

autoriteter, som for længst havde overlevet sig

selv. Men ungdomsoprøret medførte desværre

også, at man i overivrighed smed en masse gode

ting og traditioner over borde, som det var en

skam at skrotte. Jeg tænker selvfølgeligt særligt

på den kirkelige tradition og kristendommen.

Det fik stor betydning for den måde, vi danskere

fejrede jul på. Den kristne højtid blev nedtonet

til fordel for de røde nisser og det grønne gran.

Når jeg tænker tilbage på min barndomsjul, så

var det nemlig en NISSE-jul. Det var julepynt,

juletræ og julekalender. Jul var slet og ret jule-


AFTEN og tiden op til jul. Alt, hvad der kommer

derefter, var blot juledage og almindelig skoleferie.

Det var jul helt uden kirke og kristendom,

med undtagelse af de få obligatoriske salmer,

som trods alt hørte julen til. Sådan var det både i

skolen og i hjemmet.

Samfundet i 1970'erne var under store forandringer.

Tiden var ret rød, og derfor blev julen

også rød. Ungdomsoprøret blev politisk. Nye

langt mere politiske vinde spredte sig til folkeskolen

og uddannelsesinstitutionerne, som i

de år løsnede sine bånd til traditionerne, til historien

og til kirken, og man forsøgte sig i stedet

med at skabe helt nye traditioner.

Samfundet forandrede sig hurtigt i de år. Vi

gik fra den ene krise til den anden. Og det var -

som Kim Larsen og Gasolin sang det – »en kold

tid, som vi levede i«. Oliekrisen truede landet,

arbejdsløsheden og boligproblemerne var

massive og landet befandt sig – med finansminister

Knud Heinesen's ord - på vej mod den

økonomiske afgrund. Det var krisetid, men også

en tid hvor vi danskere rykkede sammen. Man

rykkede sammen i kulden og vinterstormene

og gjorde julen til en varm og familiær tid. Det

er nok kendetegnende, at sammenholdet og

fællesskabet danskerne imellem var i højsædet i

70'erne på både godt og ondt. Individualismen

fik først rigtigt tag i danskerne, da vi tog hul på

fattig80'erne. Det var sjovt nok punkerne og

yuppierne, som viste danskerne vejen, da de

sagde »Skråt op!« til ensretningen og fællesskaberne,

og gik deres egne veje.

Materialisme, polarisering og individualisme

kom for alvor på mode i 80'erne, men længe var

tv-monopolet, DR én af de ting, som holdt os

danskere tæt forbundne. Det gjaldt selvfølgeligt

hele året rundt, men særligt i julen og december

måned.

DR havde nemlig sine helt faste juletraditioner

og stemninger, som prægede vores jul i slutningen

af det forrige århundrede. Og til de traditioner

hørte de faste koryfæer og gammelkendte

studieværter.

Hvem husker ikke Jørgen Clevin, som med få

enkle remedier - en saks, papir og karton - kunne

lave julepynt for tv-seerne. Det var enkelt,

pædagogisk fjernsyn. Det var stemningsfyldt,

hyggeligt tv holdt i et adstadigt tempo. Men jeg

er helt overbevist om, at nutidens mediebevidste

børn ville synes, det ville være dødssygt og vildt

kedeligt, fordi de i dag er vant til underholdning,

der foregår i et helt andet opskruet tempo.

En anden DR succes i de år var det nu hedengangne

Morgennisserne på P2. Det var meget

populært i en lang årrække. Programmet kørte

fra 10. december til juleaften hvert år, og var

- som de fleste nok husker det - en underfundig

blanding af julehygge, underholdning og

indsamling af penge til Dansk Radiohjælpefond.

Studieværterne var altid kendte radioværter som

for eksempel; Lars E. Christiansen, Gunnar Nu

Hansen, Jørn Hjorting, Michael Bundesen, Hans

Otto Bisgaard, Ann-Britt Mathisen, Georg Julin

og Birthe Kjær.

Den største julesucces DR har høstet til dato er

selvfølgeligt den årligt tilbagevendende julekalender.

Det var kæmpe succeser i 70'erne og

80'erne. Hvem husker for eksempel ikke »Jullerup

færgeby«, »Vinterbyøster« og »Jul i Gammelby«.

Det var fjernsyn fra DR's guldalder. Vi husker til

gengæld også 1980, hvor DR eksperimenterede

og sendte julekalender fra »Poul og Nulle i hullet«.

Folket bestormede DR med telefonklager

og DR forstod pludseligt, at de havde skabt en

ubrydelig juletradition hos folket, som det ikke

længere var muligt for selv DR at ændre eller

eksperimentere med.

Jeg har tænkt over, hvorfor DR og julekalenderne

står så stærkt i min og mine jævnaldrendes

barndomsjuleerindringer?

Jeg tror, der er mindst to grunde:

1) Danmarks Radios julekalender blev fra slutningen

af 60'erne simpelt hen den nye årligt

tilbagevendende juletradition for mange. Når

traditionen med at gå i kirke gled ud i de år,

og når juletræsfesterne i de lokale foreninger, i

arbejderforbundene, i missionshusene og boligforeningerne

langsomt forsvandt, så blev TV's

julekalender det eneste sikre tilbagevendende

for børnene.

2) DR var med deres tidligste julekalendere simpelthen

de første, som begyndte at henlægge

julefejringen til december måned. De lagde

sig massivt på decembermåned i familiernes

bevidst hed. Siden er alle andre begyndt »at abe

efter Danmarks Radio«, således at julen i dag

mere og mere er blevet en fest danskerne fejrer i

december måned.

Glædelig jul til alle beboere i Linå

og Sejs-Svejbæk sogne.

Sognepræst Sune Haubek

3

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


4

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

Udstillingen »Hellige Køer«

- torsdag den 25. oktober til 22. november 2007

Vi havde en forrygende flot

fernisering. Der var ca. 120

mennesker mødt op, og alle var

med til at gøre dagen festlig.

Ved velkomsten blev temaet

»Hellige Køer« berørt.

Det blev oplyst, at det var

KK44’s bestyrelse, der havde

valgt temaet. KK44 står for

Kristendom og Kultur, og der

er særlig mange aktiviteter i

uge 44.

Det blev ligeledes oplyst, at SFO

på Sejs-Svejbæk skole sammen

med Lisbet Lund havde

forstået/valgt det sådan, at

KK44 betyder »Ko-Kunst og 44

køer«. Derfor denne udstilling.

Med temaet »Hellige Køer«,

hvilket er meget tvetydigt, er

der lagt op til, at vi tænker over,

hvilke forestillinger vi har om

verden omkring os, og hvilke vi

må ændre eller bevare.

Temaet kan være med til at

åbne op for nye måder at

tænke eller være på,

f.eks. det at have en kunstudstilling

uden for kirken.

Vi skal være taknemmelige for,

at vi lever i et land med ytringsfrihed,

samtidig med at vi skal

vise respekt for andre menneskers

måde at være på.

Det er en meget stor præstation

børnene fra SFO hermed

har ydet, ikke blot med hensyn

til det visuelle, men også med

hensyn til de mange fantasifulde

titler, børnene har givet

deres billeder. Det var med

stor fornøjelse, vi hørte flere

af børnene fortælle om deres

billeder.

Mathias Flint havde indøvet

en »Ko-Blues« med sit dertil

etablerede sangkor, der i dagens

anledning havde navnet

»Jersey Singers«.

Arrangementet sluttede med

en fællessalme i kirken. Derefter

var der tid til en forfriskning

og til at se på billeder.

Inga Østergaard

▼Kunstnersammenslutningen

fra SFO'en i Sejs

▼ Lisbeth Lund og Inga Østergaard


Højskoleeftermiddage i Linå og Sejs-Svejbæk

I mange år har Linå og Sejs-Svejbæk sogne sammen

holdt højskoleeftermiddage på skift i de

to sogne. Det sker hver anden torsdag i vinter-,

forårs- og efterårsmånederne kl. 14.15-16.30.

Forløbet er en blanding af fællessange fra

højskolesangbogen, et foredrag, fortællinger,

lysbilleder; diskussionsoplæg og snak, kaffe,

kage og hyggeligt samvær i pausen.

Det er ikke uden grund, at man har valgt at kalde

disse eftermiddage for »højskoleeftermiddage«,

da Grundtvigs højskoletanke om både oplysning

og oplivning er idegrundlaget bag disse arrangementer.

Desuden er fællesskabet en vigtig

del af højskoleeftermiddagene og der plejer at

være en åben og hyggelig stemning med lyst til

at tale og synge og spise gode kager sammen..

Målet med højskoleeftermiddagene er, at man

inspireret af foredragsholderen og hinanden kan

gå derfra med nye billeder, tanker og overvejelser

om livet mellem himmel og jord. Derfor

har højskoleeftermiddagene også meget forskellig

karakter fra informerende og oplysende og

undervisende foredrag til mere underholdende

og oplevelsesprægede indlæg. Vi bruger gerne

lokale foredragsholdere og foredragsholdere vi

har fået anbefalet og emnerne har ofte at gøre

med kultur, kristendom, natur, litteratur, kunst,

sangeftermiddage, rejseberetninger, historie,

personlige fortællinger mv.

Alle er meget velkomne til højskoleeftermiddage.

Det koster 10,- for kaffe + kage. Der kører

»mødebil« som man kan benytte og i så fald skal

man ringe til kirkekontoret (86 84 15 75) senest

dagen før for at høre nærmere.

Billederne er fra et rejseforedrag med Henrik

og Olivia Køhler – far og datter – fra Laven der

fortalte og viste lysbilleder og ting fra deres tur

til Nordportugal.

Marianne Vigen Smolarz

▼ Unge og ældre i skøn forening

▲ Olivia Køhler fortæller

Teologiske tanker:

»Kogt ned til Maggiterning må mit forsvar

for kristendommen lyde, at den for mig at

se er en civiliseret og civiliserende religion,

fordi den påbyder mennesket at tro på Gud,

så det hverken skal gøre sig selv til gud eller

dyrke andre, som om de var Gud, og fordi den

tilsiger én at tro på Kristus og dermed forhindre

– både at man selv spiller offer, og at man

gør andre til syndebukke. Eftersom Kristus er

Guds søn, er han det ultimative offer, og fordi

han har påtaget sig alle vore synder, er han

den principielle syndebuk: Kristus er den afgørende

historiske begivenhed, efter hvilken

sonofre er blevet meningsløse, fordi Kristi

offer aldrig kan overgås, men har forsonet alt,

hvorfor det nu er blevet muligt for dét menneske,

som tror, at det vil blive tilgivet, at tage

sin egen synd på sig i stedet for at projicere

den over på syndebukke, i hvis øjne man

snarere skal se Kristi lidelser end udskuddets

ondskab.«

Søren Ulrik Thomsen, ”Kritik af den negative

opbyggelighed”, afsnittet ”Pro Ecclesia”, side151.

5

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


6

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

To sogne - to pastorater

Engang i fortiden gik Linå sogn

helt ud til Funder. Silkeborg var

en del af sognet og Linå kirke

var slotskirke for Silkeborg slot.

I dag ser det noget anderledes

ud. I 1970 blev kommunen en

del af Silkeborg kommune, og

i 1989 blev Sejs-Svejbæk kirke

bygget, hvorefter Sejs-Svejbæk

området blev et selvstændigt

sogn.

Stadigvæk var Linå og Sejs-

Svejbæk et pastorat med to

præster. Præsterne var tilknyttet

begge sogne i lige høj grad

som udgangspunkt.

Ret hurtigt blev det sådan, at

man betragtede den præst,

som havde bopæl i sognet som

mest tilknyttet sognet. F.eks.

har sognepræsten i Sejs-Svejbæk

haft konfirmanderne fra

Sejs skole.

De to menighedsråd har nu

besluttet at søge om at dele

pastoratet i to selvstændige

pastorater, således at hver

præst har sit eget sogn. Det

er egentlig sådan, det i en årrække

har fungeret, så menighedsrådene

ønsker blot at

formalisere praksis.

For præsterne bliver det mere

overskueligt, da de kun skal

forholde sig til et sogn og et

menighedsråd.

Nu er der imidlertid et udstrakt

og udmærket samarbejde de

to sogne imellem. Det gælder

hele medarbejderstaben og

mange arrangementer i de to

sogne. Dette vil fortsætte uændret.

Der er mange fordele ved

stordrift f.eks. på kirkegårdene,

hvor personalet kan støtte og

udvikle hinanden.

Der kan også nævnes et fælles

kirkeblad, fælles arrangementer

så som højskoleeftermiddage.

Præsterne vil stadig afløse

hinanden, og ordningen med

gudstjenester i »hinandens«

kirker vil fortsætte.

For den enkelte borger vil

forandringen således blive

svær at få øje på, men for

præsterne bliver det mere

overskueligt.

Lars Horsholt Pedersen og

Flemming Østergaard


Sangaften for hele familien i Linå sognehus,

tirsdag den 29. januar kl. 19:00 – 21:00

i anledning af »SANGENS ÅR 2008«

Kender du 30 sange og salmer som er fælles

gods i almindelighed?

Bør vi ikke have mindst 30 sange og salmer som

er fælles gods og som alle kender og kan synge

med på når man samles i forskellige sammenhænge?

I 2004 udsendte Modersmål-selskabet et forslag

til en skolekanon med sange og salmer. 20 sange

og 10 salmer som de mener at enhver i Danmark

bør kende. Det kan være et godt sted at begynde.

Det kan være et mål at enhver i Danmark,

og også i Linå og Sejs-Svejbæk sogne, har en

fælles sangskat bestående af mindst 30 sange.

Det synes ikke af meget, men desværre er der

vist lang vej til at det kan blive en realitet.

Det projekt starter vi på tirsdag den 29. januar.

Organist Christian Holdensen spiller for og

kommenterer sangene og Linå kirkes voksenkor

synger for.

At synge er ikke længere en naturlig del af

hverdagen, og mange har tilsyneladende glemt

hvor befriende, sundt og socialt det er at synge -

specielt når man gør det sammen med andre.

Derfor er 2008 blevet udråbt til at være SAN-

GENS ÅR.

Det overordnede formål er at få danskerne til at

smide hæmningerne og oplade røsten i løbet af

kalenderåret 2008. Vi skal igen mærke, hvordan

det at synge sammen ophæver aldersmæssige,

nationale, kulturelle og sociale skel.

Historisk set kan vi se at man mest har sunget

når man har været fælles om en sag og der

måske har været noget på spil. Krig, religion og

politiske og sociale bevægelser har været varme

rugekasser for stolte fællessangtraditioner. I 1800

tallet sang borgerne i lokale egne ofte deres helt

individuelle udgaver af sange og melodier, og

alle bevægelser havde sangbøger, som medlemmerne

sang lystigt fra når de mødtes. Det gjaldt

for højskolebevægelsen, missions- og vækkelsesbølgen

og senere landbrugsbevægelsen,

spejderbevægelsen og arbejderbevægelsen.

Det er sundt at synge og fællessang skaber et

fællesskab, som det muligvis i dag skorter på i

samfundet.

Kender du og din nabo f.eks. følgende sange

som er hentet fra den foreslåede liste med 30

sange som måske bør være fælles gods: Danmark

nu blunder den lyse nat. Ole sad på en

knold og sang. Den danske sang. Der er et yndigt

land. Jeg ser de bøgelyse øer. Solen er så rød

mor. Se, hvilken morgenstund. Den signede dag.

Se nu stiger solen.

Kom og syng dem og lær dem. Velkommen til

en fællesskabsaften med fællessang for hele

familien. Vi synger fra kl. 19:00 – 20:30 og drikker

kaffe fra 20:30 – 21:00.

Christian Holdensen, organist

7

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


8

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

Korene i Sejs-Svejbæk og Linå

Til Korstævne i Lystrup

Louise Liv Larsen

og Marianne Kallesøe

til frokostpause ►

Med børne- og ungdomskoret

til korstævne

Den sidste lørdag i september

drog 28 sangere fra kirkens kor

til korstævne i Lystrup kirke ved

Århus. 250 sangglade børn og

unge mødtes til en sangdag

med afsluttende koncert. Der

blev arbejdet i to grupper, begyndergruppen

for børn indtil

13 år og for de store blev der

udelukkende sunget gospel.

Instruktøren for begynderne

var Dorte Bille fra Den Jyske

Sangskole og gospel-gruppen

blev instrueret af præsten og

pianisten Erling Andersen

samt sangeren Jesper Bruun-

Jensen. Det blev et rigtigt godt

korstævne hvor både medvirkende

og tilhørerne fik en stor

oplevelse.

To af vores ungdomskor medlemmer

fortæller her ved siden

af om stævnedagen.

Christian Holdensen

▼ Der øves og øves og øves...

Kl. 9:00 tog børnekor og

ungdomskorene fra Linå kirke

af sted til korstævne i Lystrup

kirke. Her skulle en masse kor

fra Aarhus stift samles. Vi blev

delt i to kor, øvede og begyndere.

Vi (de øvede, fra 13 år og

opefter) skulle synge gospel

sammen med operasanger Jesper

Bruun-Jensen ledsaget af

præsten og pianisten Erling Andersen

på klaver. Vi gik lige på

og hårdt, No Mercy! Og ingen

tyggegummi, Erling så alt.

Det var en stor oplevelse at

øve med de to herrer. Den ene

var mere aktiv end den anden.

Sang undervisningen foregik

uden tekster og noder, så vi

måtte huske det hele i hovedet.

Der var ikke meget tid til at

slappe af. 5 minutters pause

betød egentlig kun 3 minutter.

Da vi langt om længe fik frokost

pause nød vi i stor stil vores

helt egen lille picnic.

Det rockede og rullede i 5. gear,

fra kl. 10:00 formiddag til 17:00

aften. Jesper Bruun-Jensen og

Erling Andersen gjorde det

rigtig godt som både komikere

og sanginstruktører.

Det var en fantastisk oplevelse

at se dem udskeje sig i deres

undervisning, der var fyldt med

følelser og bevægelser fra start

til slut, der var ikke et øje tørt

fra publikums side, da de to

instruktører virkelig formåede

at viderebringe deres budskab

fyldt med følelser igennem

sangene.

Det var utroligt medrivende og

man kunne ikke lade være med

at leve sig ind i deres univers.

Et af dagens store højdepunkter

var hindbærsnitter og juice,

da vi var temmelig sukkerkolde.

Kl. 17:00 gik turen hjem, trætte

og udmattede efter en stor

dag.

Louise Liv Larsen

og Marianne Kallesøe


Kirkemusik

Cæciliakoret ►

Søndag den 9. december

kl. 16:00 i Sejs-Svejbæk kirke.

Evensong med Cæciliakoret,

Århus. Dirigent: Michael Deltchev.

Liturg: sognepræst Marianne

Vigen Smolarz.

Cæciliakoret er et blandet kor

på ca. 35 sangere, som siden

det blev stiftet i 1975 af Johannes

Nielsen, er en etableret

del at det århusianske musikliv.

Koret har et alsidigt klassisk og

kirkemusikalsk repertoire, deriblandt

en del dansk og nordisk

musik. Koret medvirker ofte

ved koncertopførelser af større

værker sammen med Århus

Symfoniorkester, og har i tidens

løb været på koncertturné til

bl.a. London og Bulgarien.

En fast tilbagevendende begivenhed

siden 1978 er Evensong

i Vor Frue kirke i Århus

den sidste uge inden jul. Koret

har i de senere år desuden

opført Evensong i andre kirker,

og nu er turen kommet til Sejs-

Svejbæk kirke.

Den Evensong, som Cæciliakoret

opfører, er hentet i den engelske

tradition og består af De

9 Læsninger samt tilhørende

carols, hvor publikum synger

med på et par af værkerne.

Der er fri entré til koncerten.

Søndag den 16. december

kl. 15:00 i Linå kirke.

»Julen synges ind«

På festlig vis synger vi julen

ind ved en musikgudstjeneste,

hvor kirkekorene synger for og

medvirker. En festlig optakt til

julen. Medvirkende er korskolebørn

(begynderne fra ca. 3.

klasse) samt børne, ungdoms-

og voksenkoret. Organist Christian

Holdensen og sognepræst

Marianne Vigen Smolarz. Efter

gudstjenesten inviteres til et

glas gløgg eller saftevand samt

en brunkage i sognehuset.

Transport til og fra syng julen ind

ved henv. til kirkekontoret.

Onsdag den 19. december

kl. 19:30 i Linå kirke.

Julekoncert med Midtjysk kor,

dirigeret af Frode Lovmand.

Koret er et stort blandet kor og

har hjemsted i Kjellerup.

Koret har et meget alsidigt

repertoire, som spænder lige

fra mindre klassiske korværker

til kirkemusik, gospel,

salmer, pop, nordiske sange

og naturligvis Den danske

sangskat. Christian Holdensen

sidder ved orglet.

Fri entré.

▼ Midtjysk kor

9

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


10

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

Kirkemusik

Nytårskoncert

Torsdag den 3. januar 2008 i Sejs-Svejbæk

kirke kl. 19:30

Nytårskoncert med Gospel Operators ved Niels Ole

Sørensen

Et 7-mands orkester, der fylder både små og

store rum med glæde og energi - med ny og

traditionel gospelmusik i moderne arrangementer.

Sangerne og musikerne er alle professionelle.

Gennem 10 års samarbejde har

orkestret opnået høj standard og gruppen

består af individualister, der i andre sammen-

Tirsdag den 18. december kl.

19.30 i Sejs-Svejbæk kirke.

Julekoncert med Sejs Skoles Kor

og Sejs Skoles Blæsere, Sirenerne

og Sejs-Svejbæk kirkes Børnekor.

Igen i år vil julen blive sunget

ind i kirken ved en koncert,

hvor Sejs Skole og kirken

samarbejder. Langt over

100 herlige børn og unge vil

synge og spille gammel og

ny julemusik. Sejs Skoles kor,

der består af børn fra 2. - 9.

klasse ledes af lærer Marianne

Hougaard og skolens Blæserorkester,

der både vil ledsage

korene og spille selvstændige

numre, ledes af lærer Jan

Nørgaard. Desuden medvirker

”Sirenerne”, et kor bestående

af tidligere elever på skolen,

og de ledes også af Marianne

Hougaard. - Kirkens Børnekor

består af børn fra 4. - 8- klasse

og ledes til daglig af Ingrid

Bartholin. Specielt til denne

julekoncert nedsættes en

rytmegruppe, som vil bestå af

gode og dygtige lokale kræfter.

Og så skulle det ikke undre om

også nogle af skolens mandlige

lærere vil dukke op og sørge for

klangbunden i koret ved deres

smukke tenor- og basstemmer.

hænge har leveret store præstationer – f.eks.

i forbindelse med James Sampson, Aalborg

Teater, Martin Loft, Melodi Grandprix og Cyndee

Peters. Niels Ole Sørensen, organist i Vesterkær

kirke, leder orkestret og akkompagnerer på

orgel og keyboard. Ida Lohmann, Lise Alstrup

og John Olsen er ledende vokaler mens Lasse

Lauridsen på saxofon, Kim Bang på bas og Rune

Thorhauge på trommer udgør den rytmiske

sektion.

Entré kr. 50.

Der venter en varm, dejlig og

stemningsfuld koncert og alle

er velkomne.

Ingrid Bartholin Gramstrup


Højskoleeftermiddage og aftenmøder

Højskoleeftermiddag i Sejs-Svejbæk kirke

torsdag den 10. januar kl. 14:15-16:30

»Afghanistan i forandring« ved Finn og Melaine

Christensen

Melaine Christensen har arbejdet 1½ år med at

uddanne jordemødre i det vestlige Afghanistan i

perioden 1999-2001 under Taliban-styret. Hun er

kommet særdeles tæt ind på kvindelivet i landet

– et liv som ellers var lukket for de fleste. Finn

Christensen har i samme periode rejst i Afghanistan

i adskillige måneder – og har haft fokus på

mandeverdenen og de mere politiske forhold.

Foredraget bringer os langt ind i familielivet –

og langt ud i bjergene med de internationale

styrker.

Højskoleeftermiddag i Linå Sognehus

torsdag den 24. januar kl. 14:15-16:30

»At sige verden ret farvel.« Ved fhv. sygehuspræst på

Herning Centralsygehus, Herluf Kortegaard, Ikast.

Foredragsholderen vil i sit foredrag komme ind

på, hvordan man som døende og pårørende kan

hjælpe hinanden igennem den sidste svære tid.

Det handler om at afgifte den navnløse angst og

skabe livskvalitet i livets sidste fase.

Højskoleeftermiddag og fyraftenssang i Sejs-

Svejbæk kirke torsdag d. 7. feb. kl. 14:15-16:30

Historien bag USA's missionsstationer.

Ved fhv. skoleleder Aage Hübertz, Sejs.

Texas, New Mexico og især Californien er i høj

grad historien om de kristne missionærer, der fra

syd udforskede ufremkommelige egne i nord for

at kristne indianerne og lægge nyt land til det

spanske verdensrige. Fra kl. 15.45 går eftermiddagen

over i fyraftenssang, hvor Aage Hübertz,

som oplæg til fællessang, vil vælge og kort

kommentere sange og salmer fra Højskolesangbogen

og Den Danske Salmebog. Har man ikke

mulighed for at være med til hele højskoleeftermiddagen,

er man velkommen til blot at komme

og være med til denne sidste del.

Højskoleeftermiddag i Linå Sognehus

torsdag den 21. februar kl. 14:15-16:30

»At tænke stort - et foredrag omkring Jan Kjærstads;

Forføreren, Erobreren og Opdageren.« ved sognepræst

Gudmund Rask Pedersen, Horsens

Hvad er et menneske? Hvordan hænger et liv

sammen? – Hvorfor, i forsøget på at give mulige

svar på disse grundlæggende spørgsmål, hvorfor

snævre ind og tænke småt, når nu muligheden

foreligger for, med kristendommen i ryggen, at

tænke stort? At insistere på tilgivelse, på mulighed

(opstandelse!) – og kunne gøre det fordi

det er, hvad Gud giver mig: Fremtiden, den nye

dag, det næste øjeblik – som mulighed. Vi kalder

det syndernes forladelse og kødets opstandelse

– en stort tænkt virkelighed fra vor Herres

side. Spørgsmålet er bare: Hvordan får vi øjnene

endnu mere op for denne dimension?

Plejehjemsgudstjenester

Gudstjenester på Sejs Plejecenter

Tirsdag den 4. december kl. 14:00

Adventshygge ved Marianne Vigen Smolarz

Fredag den 21. december kl. 14:00

Julegudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

Tirsdag den 8. januar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

Tirsdag den 12. februar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Sune Haubek

Gudstjenester på Rødegaard

Onsdag den 5. december kl. 14:00

Adventshygge ved Sune Haubek

Fredag den 21. december kl. 14:00

Julegudstjeneste ved Sune Haubek

Onsdag den 9. januar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 13. februar kl. 10:30

Gudstjeneste ved Sune Haubek

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder i Linå

Torsdag den 6. december kl. 19:00

Torsdag den 10. januar kl. 19:00

Torsdag den 7. februar kl. 19:00

Menighedsrådsmøder i Sejs-Svejbæk kirke

Onsdag den 12. december kl. 19:00

Onsdag den 23. januar kl. 19:00

Onsdag den 20. februar kl. 19:00

Indsamlinger

Linå kirke

December til Børnesagens fællesråd

Januar til Det Danske bibelselskab

Februar til Kirkens Korshær

Sejs-Svejbæk kirke

December til Børnesagens Fællesråd

Januar til Det Danske Bibelselskab

Februar til Danske sømands og udlandskirker

Du kan også SMS »kollekt« til 1277

- se www.kollektliste.dk

11

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


12

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

Velkommen til Sogneindsamling

2. marts 2008 er det tiende gang, at Folkekirkens Nødhjælp

holder Sogneindsamling i et stærkt samarbejde med lokale

sogne over hele landet.

Siden den første Sogneindsamling i 1999 er der

samlet mere end 100 millioner kroner ind til

verdens fattigste.

Det er en utrolig opbakning fra sognene og danskerne,

som jeg håber, vi kan arbejde videre på

de næste mange år.

Vi satser på at kunne fejre jubilæet med den

største Sogneindsamling nogen sinde.

Det er vores drøm, først og fremmest fordi behovet

for hjælp til nogle af de mest udsatte mennesker

i verden er meget stort, og fordi vi ved, at

danskernes givervilje er fuldt til stede.

Sårbare børn

Temaet for Sogneindsamlingen 2008 er HIV/AIDS

med særligt fokus på sårbare børn.

Det er børn, som er ramt hårdt af aidsepidemien,

fordi de er forældreløse og står tilbage uden en

forsørger, eller fordi de selv skal passe syge eller

døende søskende og forældre.

Vi håber I vil hjælpe os med at give de sårbare

børn et nyt håb og en ny chance.

Velkommen til et godt og inspirerende samarbejde!

Med venlig hilsen

Henrik Stubkjær,

Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Også i Linå og Sejs-Svejbæk sogne samles der ind

den 2. marts. 2008. Du kan melde dig som indsamler

til Aage Hübertz, 86827203, Sejs-Svejbæk

sogn eller til Kaj Bech, 86828609, Linå sogn, eller

også møde op søndag den 2. marts i Linå sognehus

kl. 10:30 eller Sejs-Svejbæk kirke kl. 11:45 for

at hjælp med indsamlingen.

Læs mere om indsamlingen på

www.noedhjaelp.dk

◄ Loke, en opvakt og livsglad pige på

11 år. Loke er vokset op i en lillebitte

landsby langt ude på landet i det

sydlige Etiopien. Landsbyen ligger på

en bakketop omgivet af græsgange og

består af fem hytter og en stor, indhegnet

køkkenhave med kogebananer.

I hytterne boede indtil for fire år siden

Loke, hendes far og mor og to søskende

og Lokes onkel, hans to koner

og fem børn. Faren og onklen delte

græsgangene imellem sig. Så døde

Lokes far. Samtidig blev moren så

svag, at hun og de tre børn flyttede ind

hos onklen og hans to koner. Så døde

moren også. Nu bor Loke og hendes

to søskende i hytten hos en af onklens

koner på lige vilkår med familiens

egne børn.


Kirkebil og mødebil

Kirkebil til Linå

Der kører kirkebil til Linå kirke

de søn- og helligdage der er

gudstjeneste kl. 10:30.

Kirkebilen til Linå kirke starter

på Sen sommervej kl. 9:40 og

fortsætter gennem Resenbro

til Linå kirke. Hvis nogen bor

uden for ruten eller vil afhentes

i deres kørestol, ringer man til

Silkebus, tlf. 86 82 14 66, hvor

der i øvrigt indhentes nærmere

oplysninger.

Kirkebil til Sejs-Svejbæk

Det er Taxa fra Silkeborg, der

kører kirkebil til Sejs-Svejbæk

kirke de søn - og helligdage,

hvor der er gudstjeneste kl.

10:30 For at komme med

skal man ringe til Taxa senest

samme søndag kl. 9:00

tlf. 86 80 60 60 og aftale

nærmere for afhentning. Husk

at sige hvis der er brug for en

taxa med lift. Taxaen kører

tilbage kl. 11:45. Nærmere

oplysninger kan fås på kirkekontoret

tlf. 86 84 15 75

Mødebil til Linå & Sejs-Svejbæk

Mødebil til Linå sognehus og

Sejs-Svejbæk kirke. Hvis man

har brug for transport til og fra

møder, koncerter eller andre

arrangementer skal man ringe

til kirkekontoret, 86 84 15 75,

seneste dagen før for at aftale

nærmere.

Ny medarbejder på

kirkegården

Der er kommet ny medarbejder til Linå kirkegård. Christine Hanselmann.

Christine startede på Linå kirkegård den 25. juni. Hun kommer

efter mange års virke på Silkeborg Museum som museumsassistent,

hvor Christine bl.a. registrerede hele Silkeborgområdets gravminder

og fredede de der var bevaringsværdige. Derved fik hun kendskab til

kirkegårdsarbejdet og har siden ladet sig omskole til gartnerfaget så de

grundlæggende færdigheder er på plads.

Christine er lokalkendt da hun tidligere har boet i Linå og er nu bosat i

Laven by sammen med sin mand Daniel.

Fritiden går med have og sport. Christine er tidligere elitesportsudøver

i langrend, nu roer hun en af de hurtige kajakker på Silkeborgsøerne -

også når det blæser!

Christine er gået til opgaven med stor energi og faldet godt til blandt

kollegaer med sit smittende gode humør. Så det er mig en glæde

at byde Christine velkommen og jeg er sikker på, at det samme vil

publikum og kirkegæster gøre når hun afløser Dorthe i kirketjenesten

engang imellem.

Jens Skovbjerg Hansen

13

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


14

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

Automatisk ringning

ved Sejs-Svejbæk kirke

Som nogle af sognets beboere

måske har lagt mærke til har

klokkestabelen her i eftersommeren

været pakket ind i lidet

kønne stativer i en længere

periode. Menighedsrådet har

fulgt Arbejdstilsynets anbefaling

om at få etableret automatisk

ringning og samtidig blev

klokkestabelens tag, som var

utæt, renoveret.

Morgen og aftenringningen

bliver nu klaret via et tidsindstillet

ur og noget mekanik.

Klokken ringer om morgenen

kl. 8 (som minikonfirmanderne

siger: »Så vi ved hvornår vi skal

være i skole«) og om aftenen

kl. 18.

Fra 1. november skifter tiderne

så der ringes kl. 8 og kl. 16.

Kirken er åben alle dage mellem

morgen og aftenringningen.

Undtagen søndag hvor vi

lukker kirken efter gudstjenesten.

Således er en æra forbi, hvilket

det som kirketjener og klokker

ved kirken er en smule svært

at begræde. For nu at udtrykke

min glæde med en klædelig

underdrivelse.

Jeg vil fortsat være at træffe

i kirken alle dage, undtagen

mandag som er fridag.

Ulla Daugaard, kirketjener


Kirkelig vejviser

Kirkelige handlinger

Dåb, vielse og begravelse

aftales med kordegnen og

den præst, der skal medvirke.

Fødselsanmeldelser afleveres

på eller sendes til kirkekontoret

senest to dage efter fødslen.

Husk forældrenes dåbsattester

og eventuelt vielsesattest.

Kirkekontor for Linå

og Sejs-Svejbæk

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1575

Kordegn Henrik Højen

e-mail: heh@km.dk

Åbent mandag - fredag 9-12:30,

torsdag dog 9-13 og 16-18

Sognepræster

Sune Haubek

Linåbuen 3, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1025

e-mail: sune@haubek.dk

Træffes bedst onsdag 18-19, tirsdag

og torsdag 10-11, fredag 17-18.

Mandag er fridag.

Marianne Vigen Smolarz

Georg Krügers Vej 2,

8600 Silkeborg

(indgang fra kirkens forplads)

Tlf. 8684 5705

e-mail: mvs@km.dk

Træffes bedst tirsdag og torsdag 18-

19, onsdag og fredag 11-12.

Mandag er fridag. Man er også

velkommen til at kon takte præsterne

uden for træffe tiderne.

Organister

Christian Holdensen

Tlf. 8685 3748

e-mail:

chr.holdensen@wanadoo.dk

Mandag er fridag.

Ingrid Bartholin Gramstrup

Mobil 2515 3312

e-mail:

ibartholin@gramstrup.org

Linå kirke

Kirketjener Dorthe Træholt

Tlf. 8684 1405

Mobil 4075 0463

Mandag er fridag.

Sognehuset i Linå tlf. 8684 1487

Sejs-Svejbæk kirke

Julsøvej 130,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 5559

Kirketjener Ulla Daugaard

e-mail: sejs-kirke@mail.tele.dk

Træffes i kirken, bedst formiddage.

Mandag er fridag.

Linå og Sejs-Svejbæk

kirkegårde

Linåbuen 1, Linå,

8600 Silkeborg

Tlf. 8684 1484

Kirkegårdsleder

Jens Skovbjerg Hansen

e-mail: linaa.kgd@mail.dk

Træffes tirsdag-fredag kl. 9:30-10:30

i Linå. Træffes onsdag kl. 12-15 i

Sejs-Svejbæk graverhus ved kirken,

tlf. 8684 5580.

Undervisningsassistent

i Sejs-Svejbæk

Lise Søelund, tlf. 8684 6170

e-mail:

lise_soelund@hotmail.com

Mandag er fridag.

Kirkebladet udgivet af

Linå menighedsråd, formand:

Lars Horsholt Pedersen,

tlf. 8680 2909

Sejs-Svejbæk menighedsråd,

formand: Flemming Østergaard,

tlf. 8684 6906

Redaktion

Henrik Højen, kordegn.

Sune Haubek, Linå.

Marianne Vigen Smolarz, Svejbæk.

Flemming Østergaard, Svejbæk.

Ulla Daugaard, Sejs.

Aage Hübertz, Svejbæk.

Lars Horsholt Pedersen, Skærbæk.

Erik Lindebjerg, Linå.

Ansvarshavende, dette

nummer: Henrik Højen.

Næste nummer udkommer

ca. 27. februar 2008.

Sidste frist for stof hertil:

15. januar 2008.

Kirkernes hjemmeside:

www.sejs-svejbaek-kirke.dk

www.linaa-kirke.dk

Trykt hos Ry Bogtrykkeri A/S

Tlf. 8689 1244

15

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08


16

LINÅ & SEJS-SVEJBÆK KIRKEBLAD - NR. 4 - 2007/08

Gudstjenester

DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 2. december 10:30 10:30

1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 9. december 09:00 10:30

2. søndag i advent Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 16. december 15:00 Vi synger julen ind 10:30

3. søndag i advent Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 23. december 10:30 09:00

4. søndag i advent Sune Haubek Sune Haubek

Mandag den 24. december 11:00 familiegudstjeneste

Juleaften Sune Haubek

14:30 14:30

Marianne Vigen Smolarz Sune Haubek

16:00 16:00

Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Tirsdag den 25. december 10:30 10:30

Juledag Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Onsdag den 26. december

2. juledag

Ingen gudstjeneste!

10:30

Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 30. december 10:30 09:00

Julesøndag Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

JANUAR LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Tirsdag den 1. januar

Nytårsdag

16:00

Sune Haubek

Ingen gudstjeneste!

Søndag den 6. januar 10:30 09:00

Helligtrekongerssøndag Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 13. januar 09:00 10:30

Sidste søndag efter H3K.. Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 20. januar 10:30 14:00 Ungt nytår

Septuagesima Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 27. januar 09:00 10:30

Seksagesima Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

FEBRUAR LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Søndag den 3. februar 10:30 14:00

Fastelavn Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz

Søndag den 10. februar 09:00 10:30

1. søndag i fasten Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 17. februar 10:30 09:00

2. søndag i fasten Sune Haubek Sune Haubek

Søndag den 24. februar 09:00 10:30

3. søndag i fasten Marianne Vigen Smolarz Marianne Vigen Smolarz

Følg med på www.sejs-svejbaek-kirke.dk og www.linaa-kirke.dk

More magazines by this user
Similar magazines