Marts, April og Maj 2013 . Årgang 57 - Hasseris Kirke

hasseris.kirke.dk

Marts, April og Maj 2013 . Årgang 57 - Hasseris Kirke

Marts, April og Maj 2013 . Årgang 57

Hasseris Sogneblad


Navne og adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg

Kirken er åben mandag – fredag kl. 8.00 - 17.00,

lørdag kl. 8.00 - 12.00.

Kirkens kontor: Tlf. 96 34 65 00

kontoret er åbent mandag – fredag kl. 9.00 – 13.00,

torsdag tillige kl. 16.00 – 18.00.

Lørdag telefonisk kl. 10.00 - 11.00.

Kordegne: Helle Aaen Jensen

og Ide Bylin Bundgaard

tlf.: 96 34 65 00, fax: 98 34 36 60

E-mail: Hasseris.sogn@km.dk

Kirkens hjemmeside:

www.hasseriskirke.dk

Sognepræst Agnete Brink (Kbf)

Følvænget 6

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.

tlf.: 98 13 53 54

E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal

Mester Eriksvej 32

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.

tlf. 98 18 01 37

E-mail: hsr@km.dk

Sognepræst Jens Dammeyer

Renal Baches Vej 9

Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. mandag.

tlf. 41 90 59 80

E-mail: dammeyer@hasseriskirke.dk

Sognepræst Mikael Byrial Jensen

Træffes på telefon 25 21 19 56

undt. mandag og fredag.

E-mail: mibj@km.dk

Organister:

Mogens Jensen, tlf.: 22 61 96 26

E-mail: moje@hasseriskirke.dk

Marianne Haldrup, tlf.: 40 84 56 44

E-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjenere:

Conni Rokkjær, tlf.: 41 18 06 61

Hans Jørgen Ottesen, tlf.: 22 78 19 72

Søren Ohlsen, tlf.: 20 88 61 79

Fælles E-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Menighedsrådets formand:

Ulla Kürstein Jensen

tlf.: 98 79 08 04 E-mail: vikur@stofanet.dk

Kirkeværge:

Arne Sloth Kristoffersen

tlf.: 98 18 35 95 E-mail: askr@stofanet.dk

2

Praktiske oplysninger

Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret

i god tid før den ønskede dato. Der skal opgives

navn og adresser på 2 – 5 faddere. Der træffes

derefter aftale med præsten om en samtale.

Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekontoret

i god tid før den ønskede dato. Prøvelsesattest

skal indhentes på borgmesterkontoret, dog tidligst

4 måneder før vielsen. Der træffes derefter aftale

med præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tidspunkt

er fastsat, aftales forløbet, herunder salmer,

med præsten.

Alle medlemmer af folkekirken har ret til at blive

begravet/bisat fra deres sognekirke.

Ændringer ved gudstjenester og andet,

kan ses på kirkens hjemmeside.

Hør en prædiken

via computeren

På www.hasseriskirke.dk (på forsiden til

højre) kan man downloade prædikener og

musik fra Hasseris Kirke.

Hasseris Sogneblad

Bladet udkommer 4 gange årligt

i 5300 eksemplarer.

Udgives af Hasseris menighedsråd.

Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende

redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer.

Materiale til sognebladet skal sendes til kirkekontoret.

Redaktionen forbeholder sig ret til

at forkorte indlæg og sortere i evt. tilsendte

billeder.

Næste sogneblad udkommer i uge 22.

Deadline for tekst/fotos er 15. april 2013.

Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Hvis sognebladet udebliver:

Kontakt Aalborg Postkontor tlf. 80 20 70 30

Sognebladet kan også læses på kirkens

hjemmeside: www.hasseriskirke.dk


Pilgrimsvandring

i Aalborg 2. påskedag, tema: Vandringen til Emmaus

2. påskedag 2013 bliver der arrangeret en pilgrimsvandring

fra Vesterkær Kirke over Hasseris Kirke til Vor Frue Kirke.

Vandringen er arrangeret af præster og lægfolk fra de

nævnte kirker; men alle er velkomne uanset, hvor man

kommer fra. Temaet bliver dagens prædikentekst, Vandringen

til Emmaus.

Vandringen begynder med pilgrimsgudstjeneste i Vesterkær

Kirke og fortsætter derefter til Hasseris Kirke, hvor de, der

har deltaget i højmessen her, har mulighed for at koble sig

på.

Programmet bliver i store træk som følger:

• Kl. 10: højmesse i Hasseris Kirke samt pilgrimsgudstjeneste

i Vesterkær Kirke med efterfølgende vandring

til Hasseris Kirke.

• Kl. 12: frokost og kort andagt i Hasseris Kirke, hvorefter

vandringen fortsætter.

• Kl. 16: gudstjeneste i Vor Frue Kirke. Inden gudstjenesten

serveres der kaffe og brød, når vi er nået frem til

kirken.

Der bliver både mulighed for at vandre sammen i indbyrdes

samtale og i stilhed undervejs. Vi holder små pauser med

korte andagter til at samle tankerne. Husk madpakke til

frokosten, vand, fornuftig påklædning og fodtøj.

Velkommen til en smuk og eftertænksom pilgrimsvandring.

Fred og alt godt!

3


Forår i Hasseris

og på Filippinerne

I skrivende stund er landskabet

dækket af sne. Alle de gamle

vintersange presser sig endnu

engang på i hukommelsen: ”I sne

står urt og busk i skjul”, ”Det

er hvidt herude” og ”Sneflokke

kommer vrimlende”. Når dette

blad udkommer, skulle det dog

gerne se anderledes ud med

spirende forår, begyndende

fuglekvidder og påskesalmer

på nethinden. Som altid er

det svært at forestille sig, at

vinteren nogensinde får en

ende, selv om den gør det

4

Af

Mikael

Byriel Jensen

hvert evigt eneste år. Dertil er

kontrasten mellem årstiderne

for stor og vores menneskelige

forestillingsevne for lille.

Kontrasten mellem vores vinter

og forår er dog for intet at regne

sammenlignet med forskellen

på en dansk decemberdag og en

ditto filippinsk. Det fandt min

familie og jeg ud af, da vi 3.

juledag lod Danmark bag os og

fløj til Filippinerne via Singapore.

På vej til S-toget i København

gik vi indpakket i vinterfrakker,

huer og vanter, og da vi 20

timer senere steg ud af flyet på

Filippinerne, slog den tropiske

varme imod os som en ørkenvind.

Vinterfrakkerne blev pakket væk

i en kuffert, sommertøjet fundet

frem, og efter nogle dages

omstilling var vi klar til at lære

et helt nyt land at kende.

Det er (snart) forår i Hasseris.

Men var det forår i Filippinerne,

da vi var der? Ifølge vores

kalender var det vinter; men i

forhold til klimaet her til lands

var det varm sommer. Sommer

var det dog ikke efter filippinsk

målestok, da sommeren på

de breddegrader er endnu

varmere. Betegnelsen ”forår”

kan derfor godt forsvares - set

fra filippinernes synspunkt. At

det kun var forår afholdt os dog

ikke fra at nyde det sommerlige

vejr og det smukke land med

flotte badestrande og paradisisk

tropestemning (se billedet).

Imidlertid befandt vi os ikke på

Filippinerne på grund af det. Vi

var der for at besøge en filippinsk

familie og fik på den måde en

indsigt i de lokales liv, som er

de færreste turister forundt. Vi

oplevede deres store gæstfrihed,

deres optagethed af vores besøg

og iver efter, at vi skulle have

det så godt som overhovedet

muligt. Men deres omsorg og

venlighed gjaldt ikke kun os


esøgende fra det kolde Nord –

den gjaldt også deres landsmænd

og mange familiemedlemmer:

forældre, søskende, onkler,

tanter, fætre og kusiner, som

hjemmevant gik ud og ind hos

hinanden, så det var svært at

vide, hvem der egentlig boede

hvor. Nytårsaften spadserede vi

hen til den nærliggende kirke

for at deltage i gudstjenesten

der. Den ganske korte tur tog

overraskende lang tid, da vi hele

tiden skulle ind og hilse på folk

i de små huse, som var i familie

med hinanden på kryds og tværs.

Familiesammenholdet er stærkt

på Filippinerne, og man hjælper

hinanden. Mere overraskende er

det måske, at man også omgås

andre, fremmede filippinere,

som man ikke er i familie

med, med så stor venlighed og

hjælpsomhed.

Der ser paradisisk ud mange

steder på Filippinerne, og dog er

landet ikke noget Paradis. Der er

mange fattige, selv om armoden

ikke når fx indiske dimensioner.

Der er ingen tvivl om, at livet

er hårdt og arbejdsdagene lange

for mange filippinere, og de

rigeste fem % af befolkningen

ejer 50 % af jorden. På

trods af uretfærdigheden og

fattigdommen hersker der dog

på næsten mirakuløs facon en

hjælpsomhed og et overskud,

en vilje til at komme hinanden i

møde, som var inspirerende for

os at se.

Hvor kommer det mon fra,

det overskud? Det er svært at

vide. Personligt tror jeg dog,

filippinernes stærke tro har

en del af æren. Hver søndag

flokkes befolkningen i de lokale

kirker for at deltage i en af

dagens mange gudstjenester, så

bygningerne er ved at sprænges.

Uden for på gader og pladser

samles de, der ikke kunne finde

sig en plads, for i det mindste

at høre over højttalerne,

hvad der bliver sagt og sunget

længere inde. I biler og busser

hænger der krucifikser overalt,

og på de såkaldte ”tricycles”,

motorcykeltaxaer med

påhængsvogn, er der påmalet

kristne slagord som: ”Herren er

min hyrde” eller: ”Vi stoler på

Gud.”

Langt hovedparten af filippinerne

er katolikker. Der er meget, vi

som nordiske lutheranere ikke

kan forstå endsige overtage i

deres tro, fx helgendyrkelsen.

Men deres faste overbevisning

om, at Gud er med dem og nok

skal sørge for, at alt går, som det

skal, kan vi efter min mening

godt lære noget af. På trods

af det fremmedartede i bl.a.

den lille, traditionelle Jesus-

figur, som er vist på billedet,

og som ses overalt i kirkerne,

står den for en ægte, dybfølt

tro på, at Gud er kærlighed

og har åbenbaret sig for os i

Jesus Kristus. Det budskab er en

kæmpe gave til alle, der tror på

ham, både på Filippinerne og

her i Hasseris, ja alle steder på

kloden. Det budskab er vejen til

større glæde og mere overskud

i en verden, der ofte synes kold

og glædesløs. Ja, i det budskab

findes vejen til Gud og til det

sande Paradis, der måske, måske

ikke ligner en filippinsk strand

om foråret.

5


6

Gudstjenesteliste

Lørdag den 2. marts

Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*

v/ Agnete Brink

Søndag den 3. marts

3. søndag i fasten

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 10. marts

Midfaste

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 17. marts

Mariæ Bebudelsesdag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Onsdag den 20. marts

Kl. 13.30: Gudstjeneste for ældre

v/ Henriette Rosendal

Torsdag den 21. marts

Kl. 16.15: Kirke for småfolk

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 24. marts

Palmesøndag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Torsdag den 28. marts

Skærtorsdag

Kl. 17.00: ”Gud og god mad”

v/ Mikael Byrial Jensen

Fredag den 29. marts

Langfredag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Lørdag den 30. marts

Kl. 23.15: Midnatsgudstjeneste

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 31. marts

Påskedag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Mandag den 1. april

2. påskedag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 7. april

1. søndag efter påske

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Lørdag den 13. april

Kl. 10.00: Konfirmation

v/ Mikael Byrial Jensen

(Stolpedalsskolen 7.C)

Søndag den 14. april

2. søndag efter påske

Kl. 9.00: Konfirmation

v/ Jens Dammeyer

(Stolpedalsskolen 7.A)

Kl. 11.00: Konfirmation

v/ Mikael Byrial Jensen

(Stolpedalsskolen 7.B)

Torsdag den 18. april

Kl. 16.15: Kirke for småfolk

v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 20. april

Kl. 9.00: Konfirmation

v/ Henriette Rosendal

(Gl. Hasseris skole 7.C)

Kl. 11.00: Konfirmation

v/ Henriette Rosendal

(Gl. Hasseris skole 7.D)

Søndag den 21. april

3. søndag efter påske

Kl. 10.00: Konfirmation

v/ Jens Dammeyer

(Gl. Hasseris skole 7.A)

Fredag den 26. april

Bededag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Søndag den 28. april

4. søndag efter påske

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 4. maj

Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 5. maj

5. søndag efter påske

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Mikael Byrial Jensen


Torsdag den 9. maj

Kristi Himmelfartsdag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 12. maj

6. søndag efter påske

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

(Radio transmission)

Søndag den 19. maj

Pinsedag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Jens Dammeyer

Mandag den 20. maj

2. pinsedag

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 26. maj

Trinitatis

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Agnete Brink

Lørdag den 1. juni

Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*

v/ Henriette Rosendal

Søndag den 2. juni

1. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00: Højmesse

v/ Henriette Rosendal

*Såfremt der er tilmeldt dåb.

Juleindsamling

Ved gudstjenesterne

juleaften, juledag og

2. juledag 2012, blev

der samlet

kr. 5.934,50 ind.

Pengene er også i år

blevet sendt til Kirkens

Korshær i Aalborg, hvor

de vil gøre stor gavn.

Tak for alle bidrag.

7


Søren Kierkegaard

Thank you

for the music

I dette forår er det 25 år siden

at disse to unge mænd begyndte

deres virke i Hasseris Kirke.

Søren Ohlsen blev ansat i januar

1988, dengang som korist og i de

senere år, har han fungeret både

som kirketjener og korsanger.

Mogens Jensen blev ansat i

organiststillingen, den 1. juni

samme år.

Vi håber at rigtig mange har lyst

til, sammen med menighedsrådet

og de øvrige ansatte, at være

med til at fejre dem begge.

Receptionen til ære for Søren Ohlsen foregår

den 3. marts efter højmessen.

Receptionen for Mogens Jensen er den 26. maj,

ligeledes efter højmessen.

8

fylder 200 år

I anledning af den berømte filosof, teolog

og forfatter Søren Kierkegaards fødselsdag

samarbejder Hasseris og Budolfi kirker om

flere arrangementer i løbet af 2013.

I foråret afholder sognepræst Hans Jacob

Hansen en studiekreds over 4 aftener, i

konfirmandstuen i Budolfi kirke. Desværre

er de to første aftener afholdt når dette

kirkeblad er udkommet, men man er

velkommen til at deltage i de sidste to

aftener som er 6. og 20. marts kl. 19 – 21.

Studiekredsen afsluttes med et foredrag af

Peter Tudvad, onsdag den 10. april.

I efteråret er der, i lokalerne i Hasseris

kirke, arrangeret studiekreds over 3 aftener

og 2 foredragsaftener. Datoer for disse

arrangementer offentliggøres i sommer-

sognebladet.

Vel mødt, både i Budolfi

og senere i Hasseris.

Søren står yderst til højre.


10. april, onsdag Kl. 19.00, Hasseris Kirke

”Den lille Idas blomster” (Musical)

Tekst og musik: H.C. Andersen/Jens Nielsen

Hasseris Kirkes børnekor og spirekor,

vokal Karen Grarup samt kirkens trio. Fri entré

10. maj, fredag

Kl. 13.30 – 15.20, Hasseris Kirke

”Hvem har malet himlen blå?”

Blå toner og andre farver indenfor

ny rytmisk kirkemusik og salmer,

bla. uropførelse af værk skrevet

til Hasseris Kirkes ungdomskor

ifm. Danske kirkedage 2013 med

Musik: Niels Nørgaard (Basix),

tekst: Simon Grotrian.

Hasseris kirkes Trio & Vokalgruppe

& Hasseris Kirkes ungdomskor

v. Mogens Jensen og

Marianne Haldrup.

Fri entré

3. marts, søndag

Kl. 19.30, Hasseris Kirke

”It don’t mean a thing if you

aint’ got that swing”.

Duke Ellington, Bach og Beatles”

Georg Reiss, jazzklarinet og

Ulf Nilsen, Rytmisk kirkeorgel

(Norge)

Fri entré

Koncerter i

Hasseris Kirke

9


10

Danske Kirkedage 2013

Aalborg den 9. - 12. maj

5.000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til

et brag af en kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement,

Danske Kirkedage, byder velkommen under temaet ”Menneske, hvor

er du?”

Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper:

Engagerende foredrag, alternative gudstjenester, glødende

diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy,

øjemnåbnende kunst, seje kirkekoncerter, varm gospel og meget

meget mere. Blandt hovednavnene er den norske ”Utøya-præst”,

stortingspræst, sjælesørger og forfatter, Per Arne Dahl, der har

skrevet bogen ”At rejse sig efter en rystelse” med udgangspunkt

i terroraktionerne. Den palæstinensiske biskop og præsident for

Det lutherske Verdensforbund, Munib Younan, kan også høres på

kirkedagene.

Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele

familien med. De unge har deres egen lejr, hvor de kan høre bandet

Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration til fede

fællessamlinger.

De mindre børn bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og kan de kan

opleve tante Andante samt klovnen Ib.

Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at foregå i Aalborg Kongres-

og Kulturcenter, på havnefronten, og rundt i byens kirker. Danske

Kirkedage i Aalborg er for alle aldre.

Læs mere på www.kirkedage.dk og på facebook.com/kirkedage


Kontaktklubben

holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30. Alle er velkomne.

6. marts

”Et liv som telegrafist”

Foredrag ved Marie Finne.

Marie Finne tog som ung ud at sejle som den første kvindelige telegrafist i Danmark for at tjene penge til

at købe en gård, men hun blev så glad for søen, at det blev hendes arbejdsplads i ca. 40 år.

Marie Finne vil fortælle om de oplevelser, hun har haft på søen, og om de forskellige skibstyper hun har

været på. Hun vil også fortælle om de oplevelser hun har haft i de forskellige havnebyer hun har været i

verden over, om sjove og barske oplevelser og om den utrolige fattigdom hun så der.

3. april

”Et langt liv

fra maler til minister”

Foredrag ved fhv. indenrigsminister og borgmester i Århus

Thorkild Simonsen.

Det bliver en meget spændende eftermiddag, hvor den

86 årige Thorkild Simonsen, født i Rubjerg i 1926, vil fortælle

om et langt og indholdsrigt liv frem til i dag.

1. maj

”Landsforeningen

Make A Wish Ønskefonden Danmark”

Foredrag ved regionskoordinator Lise Nielsen og frivillig Gull-Maj Cordes.

Foreningen blev oprettet i Nordjylland for mere end 10 år siden. Den opfylder ønsker for børn mellem 3

og 18 år i Danmark med en livstruende sygdom for at skabe håb, styrke og glæde.

Kom og hør to frivillige ”Ønskefeer” fra foreningen fortælle om deres arbejde samt om glæden ved at

skabe nyt håb for børnene. Lise Nielsen og Gull-Maj Cordes vil orientere om foreningen samt fortælle og

vise billeder om personlige oplevelser med børnene og deres familier.

Juni

Sommerudflugt – dato og program følger senere.

Juli og august måned er der sommerferie.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02.

11


Præsentation af det nye menighedsråd

12

Ulla Kürstein Jensen, formand for menighedsrådet. Parat til en fortsat arbejdsindsats i menighedsråd

og udvalg i en periode med mulighed for mange forandringer. Kirken skal også i den kommende tid

kunne danne ramme om aktiviteter for alle aldersgrupper.

Inger Beyer, næstformand. Har boet i Hasseris sogn i 45 år, og siddet i menighedsrådet siden 2000,

og som næstformand i næsten lige så lang tid. Jeg har to voksne børn og fem børnebørn i alderen fra

20 år til 6 år. Jeg er optaget af kirkelivet, mest som det former sig omkring Højmessen, og har og

glæde af at gå til Kirke for småfolk med mine herboende børnebørn. Ud over menighedsrådsarbejdet

er jeg kirkens repræsentant i Kirkens Korshær, hvor jeg sidder i Korshærsrådet. Og jeg arbejder også i

Distriktsforeningen for Aalborg Budolfi Provsti.

Ole Dahl, kasserer. 72 år og tidligere bankfuldmægtig. Har været kirkens kasserer i 14 år. Lægger vægt

på forvaltningsansvarlighed og positivt samarbejde. Er medlem af Regnskabs- og budgetudvalget samt

Kirke og præstegårdsudvalget.

Arne Sloth Kristoffersen, Kirkeværge, Medlem af Hasseris Menighedsråd i 12 år i to perioder. Medlem

af menighedsrådet og kunstudvalget i 1995, da kunstværket i kirkens apsis blev lavet. Nu kirkeværge

og formand for præstegårdsudvalget. Tidligere skoleinspektør i 29 år. Skribent, boganmelder og

foredragsholder. Præsident i Aalborg Søndre Rotary Klub.

Ole Lerup Hansen, Kontaktperson. 70 år. Jeg blev ansat på Ferslev Skole 1967 sammen med min

kone. fra 1976 til min afgang nytår 2003 var jeg viceskoleinspektør samme sted. Har siddet i Ferslev

menighedsråd i en enkelt periode. Har været tilknyttet kirken i forbindelse med Hasseris Aftener og

indsamlingen i marts til Folkekirkens Nødhjælp. Jeg synes, vi har en fantastisk god kirke, og jeg vil

arbejde for, at kirken skal være et godt sted at komme for menigheden og medarbejderne.

Anders Bach Jensen, 62 år: Jeg er på 10. år rektor på Hasseris Gymnasium. Gennem de sidste 7 år

har jeg været bosat i Hasseris, og jeg har været medlem af menighedsrådet siden 2008. Jeg har i den

forgangne valgperiode varetaget posten som formand for regnskabs- og budgetudvalget. Jeg sætter

stor pris på at komme i Hasseris Kirke og vil gerne være med til at fastholde og videreudvikle det

frugtbare folkekirkelige miljø, der er i sognet.

Poul Sørensen, Jeg er 48 år er uddannet cand. scient. adm. og arbejder som seniorkonsulent hos COWI

A/S. Jeg bruger en stor del af min fritid som leder i FDF Hasseris, hvor jeg er leder for en flok børn i 10 –

14 års alderen. Det er min baggrund som FDF’ er der har gjort mig interesseret i menighedsrådsarbejdet

og jeg har derfor blandt andet stor interesse for børne- og ungdomsarbejde.

Preben Sørensen, 67 år. Enlig efter at jeg mistede min kone Bente i 2012. Vores børn er Freja (31) og

Bjørn (29). Jeg arbejder som studiechef på Aalborg Universitet. Jeg er glad for at være medlem af

menighedsrådet. Jeg har først fået blik for kirken i en moden alder. Kirken er en vidunderlig ”helle” i

forhold til en hektisk hverdag, og højmessen er et rum for store tanker om livet. Jeg håber, at mange

andre erhvervsaktive vil benytte kirken til at ”lade op” med optimistiske tanker. Så er det en særlig

glæde, at kirken er et ”politik-frit” område og har det enkelte menneske i centrum. Er medlem af

kirkens klokkerlaug, formand for valgbestyrelsen og medlem af gudstjenesteudvalget.


Pia Otte Jørgensen, Jeg er 38 år og arbejder som sygeplejerske på Aalborg sygehus. Jeg er gift

med Dennis og sammen har vi to døtre på 10 og 13 år, som begge har været meget aktive i kirkens

børnekor. Jeg er en del af “Børnekvarteret”, som sørger for et frikvarter for børnene under søndagens

gudstjeneste, og vi arrangerer julefesten i kirkens krypt hvert år mellem jul og nytår. Jeg synes, at vi

har en dejlig kirke med et godt og bredt musikliv, spændende og alsidige arrangementer for alle aldre,

og det vil jeg gerne være med til at bygge videre på.

Anne Gerd Bangsbo Myrup, Efter 25 år i en anden kommune bor jeg igen i sognet for Hasseris kirke og

min tilknytning til kirken er gennem mit kristne grundsyn. Jeg er 63 år, ansat i Aalborg kommune, som

leder af den kommunale Tandpleje. Jørgen og jeg har en stor familie med 6 børn og mange børnebørn. –

de bor alle i København. Jeg vil gerne bidrage til, at kirken forsat er så åben, imødekommende og

musisk.

Albin Willemoes Petersen. Gift med Sonja. Vi har tre døtre og syv børnebørn. Er fhv. studielektor ved

Hasseris Gymnasium med dansk og engelsk som fag. Jeg går ind i menighedsrådet for at medvirke til,

at Hasseris Kirke er et sted, hvor markant forkyndelse af Ordet har højeste prioritet, og hvor musikken

under gudstjenesten støtter men ikke dominerer den kirkelige handling. Rytmisk musik er fint, men

der skal også være rimelig plads til traditionel orgelmusik og korsang. Endvidere vil jeg arbejde for, at

kirken forbliver et kulturelt flagskib i sognet med bl.a. spændende foredrag og et rigt musikliv.

Henning Thomsen, 60 år og gift med Lone Thomsen med hvem jeg har tre voksne piger, der for længst

er flyttet fra byen. Jeg er bosiddende i sognets nordøstligste hjørne, er cand.oecon., og arbejder

som management konsulent. Jeg er medlem af Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi. Har været medlem af

menighedsrådet i Hasseris siden 1996 og var formand 2000 til 2005. Jeg har i ti år været valgt medlem

i, og de seneste to år formand for stiftets mellemkirkelige udvalg. Repræsenterer Aalborg Stift i

Folkekirkens Nødhjælps Råd.

Tina Frost, 36 år ugift, ingen børn og med en stor interesse i kirkens og troens funktion anno

2013. Baggrund fra erhvervslivet, egen virksomhed inden for coaching. Interesser: sang, dans, skuespil,

kreativitet, kultur, filosofi, tro og etik. Håber at kunne gøre kirken mere attraktiv for 20-40 årige ved

f.eks. at gøre gudstjenester mere nutidige og lave arrangementer og koncerter der henvender sig til

denne aldersgruppe.

Jakob Mygind, Musiker. Jeg vil arbejde for en kirke, som er et åndeligt og åbent rum. Kombinationen

af de mange menneskelige kapaciteter, det smukke kirkerum og brug af musikken (og andre medier)

kan åbne vores kirke op for endnu flere mennesker.

Suppleanter:

Jan Fruergaard, Jes Skovgaard Nielsen,

Niels Ole Fruensgaard, Inge Dammeyer.

13


Gud ser

din indre...

I stedet for at blive stemt ud, stemmer Gud dig ind. Sådan kan budskabet lyde, når gade- og ungdomspræst Loa

Mortensen taler med Aalborgs unge. Her fortæller Loa Mortensen om, hvad hun laver som gadepræst, om glæder og

udfordringer ved arbejdet og om, hvad hun lader sig inspirere af.

Hvorfor læste du teologi?

- Det har egentlig altid ligget ubevidst, at det er den vej, jeg gerne vil gå. Vi har snakket om spiritualitet i mit hjem,

men jeg blev først døbt som 13-årig, fordi mine forældre syntes, at det måtte jeg selv tage stilling til. Så jeg blev

døbt lige før, jeg blev konfirmeret og jeg var aldrig i tvivl om, at jeg skulle det. Jeg begyndte at læse teologi som

19-årig, og det har jeg aldrig fortrudt, siger Loa Mortensen.

Hvorfor blev du gade- og ungdomspræst?

- Da jeg så stillingsopslaget som gade- og ungdomspræst, så var det drømmejobbet. Jeg kan godt lide at arbejde med

unge mennesker og snakke med folk. Jeg kan også godt lide kombinationen med at lave events og prøve at målrette

kirkens budskab til de unge og have tid til livssamtaler med de unge. Det synes jeg er meget givende, fortæller Loa

Mortensen.

Hvordan adskiller din hverdag som gadepræst sig fra hverdagen for en almindelig sognepræst?

- Mit arbejde er målrettet primært de unge, så jeg har tid til virkelig at lave arrangementer for og med de unge og

snakke med dem. Jeg er ansat til at komme i kontakt med de unge og vise dem, at kirken gerne vil dem, hvor de er i

deres liv. Mine dage er meget forskellige og der er mange af de almindelige præsteopgaver, jeg ikke har så mange af.

Jeg er en del på nettet, hvor jeg har en profil og en gruppe på Facebook. Jeg tager rundt forskellige steder, hvor de

unge er, hvor jeg præsenterer mig for at vise, at jeg er en mulighed uden at være for pågående. De unge skal gerne

komme til mig og skal kunne se, at de kan bruge mig, forklarer Loa Mortensen.

Hvad er den største udfordring i dit arbejde?

- I Aalborg er jeg den første gade- og ungdomspræst. Så det at finde ud af, hvor jeg selv var i det hele, var i starten

lidt svært. Jeg havde ingen at læne mig op ad, der havde været der før mig. Jeg vidste heller ikke, hvordan Aalborg

ville tage i mod det. Men jeg fik stor hjælp fra andre gade- og ungdomspræster i resten af landet og det har været et

rigtig godt netværk, siger Loa Mortensen.

Hvad er det bedste, du har oplevet som præst?

- Det har i det hele taget været et enormt spændende og givende arbejde at have, især de gudstjenester, hvor unge

har været involveret. Den daglige kontakt med de unge er også meget givende. For mange af de unge går det op for

dem, at de også kan snakke med en præst, og at det faktisk er et tilbud de kan benytte sig af. Det at jeg ikke uddannet

psykolog, tror jeg de unge opfatter som et frirum, hvor de kan snakke om det, der gør ondt i livet til en der kan

bære det, forklarer Loa Mortensen.

Hvad er det sværeste, du har været ude for som præst?

- Det sværeste er, at jeg skal være meget udadfarende og virkelig vise, at jeg er her. Kombination af at være meget

og samtidigt skulle finde tid til at fordybe sig og snakke med de unge er en udfordring. Men det har fungeret rigtig

godt, selvom det er svært, siger Loa Mortensen.

Hvad betyder troen for dig?

- Jeg har i min korte tid som præst oplevet, at mange unge i dag tror, at de skal præstere og gøre noget bestemt for

at være noget værd. Men jeg vil gerne vise dem, at Gud elsker dem som de er, og at de ikke skal gøre sig fortjent til

hans kærlighed. Den har de fået. De er gode nok som de er, siger Loa Mortensen.

Har du et forbillede, der inspirerer dig?

- Jeg har mange præster, jeg henter inspiration fra, men jeg kan ikke udpege en enkelt. Men jeg bruger generelt

de oplevelser jeg får blandt de unge og knytter det an til budskabet. Jeg bliver meget inspireret af det der foregår

i tiden. For eksempel holdt vi en X-factor-gudstjeneste, hvor vi stemte hinanden ind i stedet for ud med budskabet

om, at Gud ser din indre X-factor uanset hvad. Jeg forsøger altså at bruge de ting, der i forvejen sker i de unges liv

og så knytte dem op på et bibelsk budskab, slutter Loa Mortensen.

Interviewet er hentet fra www.kristendom.dk og lavet af Marguerita Hvid Spangsberg

14


Aktiviteter i Hasseris Kirke

Babysalmesang

Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.

ved Lene Forup

Legestuesalmesang

Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.

ved Lene Forup

Hasseris Kirkes Børnekor

for 3.- 6. klasse

Hasseris Kirkes Ungdomskor

for 6. klasse og op

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

FDF Hasseris

Kontakt Anita Lambertsen tlf. 98 12 46 07

eller Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne, Knuden

Kontakt Søren Korsgaard, tlf. 98 18 99 52

Menighedsrådsmøder

27. marts, 30. april og 30. maj.

Dagsordenen hænges op i våbenhuset en uge før

mødet.

Referat af mødet kan ses på kirkens kontor i

ugen efter mødet.

Møderne er offentlige.

“Kristen Sharia”

Fra folk, som kender mit standpunkt,

er jeg blevet spurgt om en reaktion

på Agnete Brinks artikel i sidste

nummer af sognebladet.

Når sognebladets artikler skrives

af kirkens præster, er det på eget

ansvar, og de behøver ikke at dække

kollegaens synspunkter.

Sognepræst Jens Dammeyer

”Kom og syng med”

Har du lyst til at synge og til socialt samvær,

så kom og syng med i Hasseris Kirkes

lille sal onsdage kl. 14.30

Sct- Nicolai Tjenesten

- et folkekirkeligt tilbud om en anonym

telefonsamtale.

Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00

Tlf. 70 120 110

Kirkebil

• den 20. marts

• den 17. april

• den 15. maj

For yderligere oplysning kontakt:

Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94

eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Gangbesværede, som gerne vil i kirke,

kan benytte kirkebilsordningen.

Tilbudet gælder for sognets beboere til

gudstjenester og øvrige arrangementer.

Kontakt kirkekontoret på tlf. 96 34 65 00

senest fredagen før søndagens højmesse,

ellers dagen før arrangementet.

Hasseris Kirkes menighedsråd

Salg af lys til fordel for

Danmission

I våbenhuset er der hver dag mulighed for

at købe stearinlys i flere farver. Lysene

sælges til fordel for Danmissions arbejde.

Har du problemer med at læse

artiklerne i sognebladet?

Alle bladets artikler kan fåes som ren

tekst i sort/hvid ved henvendelse på kirkens

kontor.

15


Sogneindsamling 10. marts

16

Da Annet Nyirabazairwa og de andre flygtninge

nåede i sikkerhed i Uganda, måtte de hente vand

i et vandhul, hvor køerne også drikker.

Nu har Folkekirkens Nødhjælp boret brønde og

sikret rent drikkevand.

Søndag den 10. marts

har Hasseris Kirke og

Folkekirkens Nødhjælp

brug for frivillige

indsamlere til kampen

mod sult.

Udviklingshjælp nytter -

og kampen mod fattigdom

kan vindes. Men der er

stadig meget at tage fat

på. En af de helt store

udfordringer er sult.

870 mio. mennesker lider

af kronisk underernæring,

og hvert 12. sekund dør et

barn af sult.

Sult og fejlernæring

er verdens største

sundhedsrisiko. Samtidig

forstærker sult alle

andre dårligdomme, fx

sygdommen hiv/aids.

Den 10. marts 2013

vil Hasseris Kirke og

Folkekirkens Nødhjælp

gøre en fælles indsats

i kampen mod sult og

sende indsamlere ud for

at ringe på så mange døre

i sognet som muligt

Hvis du vil være med,

bedes du henvende dig til

indsamlingsleder

Ole Lerup

oleru@stofanet.dk

More magazines by this user
Similar magazines