Oplæringsprogram til nyansat personale i Skade/modtagelsen ...

hospitalsenhedmidt.dk

Oplæringsprogram til nyansat personale i Skade/modtagelsen ...

Basiskompetencer Område Medarbejderhåndbog Takt og tone i afsnittet Organisationens værdigrundlag 1.1. 1.5. Medarbejderpolitik for Regionshospitalet Viborg, Skive Hygiejniske principper 1.5.1 Hygiejnepolitik (DDKM 1.5.1) 1.5.2 Hygiejneorganisation (DDKM 1.5.2) E-dok EPJ i afdelingen Oplæringsprogram til nyansat personale i Skade/modtagelsen, Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg Undervist i/ dato/initialer Undervisning ved Tina S / Margit B Undervisning ved Henriette R Undervisning ved Hanne L/Mette K Evaluering efter 1 måned Evaluering efter 3 måneder Evaluering efter 6 måneder Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 1


Brand brandinstruks Forflytninger og hjælpemidler Log bog Afventer instruks Kost, depot og sterilvare bestilling Afventer link Oprydning/opfyldning • Kaffestue • Skyllerum • Skadestue • Patientstuer • Traumestue • St 63 Faglige kompetencer Område Hjertestopundervisning Hjertestopbehandling 2.13.1.2 2.13.1.3 2.13.1.4 Undervisning ved Rikke Kornum Undervisning ved forflytningsvejleder Dorte Skov Undervist i/ dato/initialer Mette Claumark Evaluering efter 1 måned Evaluering efter 3 måneder Evaluering efter 6 måneder Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 2


Beredskabsplan 1.6. 1. Beredskabsplan (DDKM 1.6.1) Traumeorganisation 10.1.1 St 63 teori om følgende emner kan læses i ”Den akutte patient” • Akut medicinsk kald Ligger i papirform • ABC-D princippet • Patienter med akut åndenød o Lungeødem o Forværring i KOL 10.3.6 10.3.1 o Astma 10.10 o Lungeembolier 9.15 o Pneumothorax Hyperventilation 10.6 • Patienter med Shock o Hypovolæmisk o Cardiogent o Anfylaktisk o Obstruktivshock o Sepsis 7.1.1 Undervisning ved Britta A Undervisning ved Kirsten K Undervisning ved Sanne K Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 3


• Patienter med rytmeforstyrrelser o Tachycardi o Bradycardi o AFLI, A-flager • Patienter med blødning og hæmostase o Vaginalt 3.5.2 o Hæmatemese o Melæna o Eosophgus varicer o Aorta anurisme • Den bevidshedspåvirkede patient o Hypoglucæmi 16.1.4 o Ketoacidose2.1.1 • Patienter med akutte smerter o Abdominale o Gynækologiske o Urologiske o Karkirurgiske o Brystsmerter • Patienter med cerebrale symptomer o Kramper 3.7.2 o Hovedpine o Neurologiske udfaldssymptomer • Den febrile patient o Meningitis 7.4.1 Mette C Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 4


o Sepsis 7.1.1 o Pneumoni 7.5.1 • Den forgiftede patient 3.1 o Kulilteforgiftning o Alkohol o Medicin o Rusmidler • Den hypoterme patient 2.8.4 • Det syge barn o Astma 8.2.1 o Pseudocroup 13.11 7.4 o Meningitis 13.1 o Feberkramper 18.6 18.6.1 18.3 o Ketoacidose 9.2.1 o Hjertestop 7.1.1 o Forgiftninger 7.6.1 Forgiftninger hos børn 7.7.1 Instruks for akut behandling af Paracetamolforgiftning på børneafdelingen Generel introduktion til modtagelse af patienter i Modtagelsen 2.6.1.1 Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 5


Urologiske patienter: • Urologiske patienter 2.6.1.1.1 • Patienter med hæmaturi 2.6.1.1.1.1 • Patienter med urinretention 2.6.1.1.1.2 • Patienter med infektion 2.6.1.1.1.3 • Patienter med nyresten(nephrolithiasis) 2.6.1.1.1.4 • Problemer med diverse katetre 2.6.1.1.1.5 • Anlæggelse af suprapubisk kateter 2.6.1.1.1.6 • Patienter med torsio testis 2.6.1.1.1.7. • Patienter med nyrelæsioner (traumepatient) 2.6.1.1.1.8 Neurologiske patienter 3 Afventer udarbejdelse af forløbsbeskrivelser Gynækologiske patienter 2.6.1.1.2 Gynækologiske patienter Øre næse hals patienter Øre, Næse, Halsafdelingen Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 6


Afventer resultat af omorganisering Karkirurgisk patienter Karkirurgisk afdeling Afventer udarbejdelse af forløbsbeskrivelser Ortopædkirurgiske patienter: Hovedtraumer 11.1.1.1 Modtagelse af bevidsthedspåvirkede patienter i skadestuen-modtagelsen 10.3.2 Overflytning af traumepatienter til traumecentret på Århus Universitetshospital- Århus Sygehus- NBG 10.3.1 Hovedtraumer- Neurokirurgisk aftale 10.4.1 Commotio cerebri 10.4.2 Hovedtraumer hos patienter i behandling med blodfortyndende medicin Over ekstremiteter 11.1.2.1 Overekstremiteter skulder - albue Håndtraumer 11.1.3.1 Overekstremiteter underarm - hånd - fingre Traumer mod thorax Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 7


Afventer instruks Underekstremitetstraumer 11.1.4.1 Underekstremiteter Rygtraumer 8.1.1 Rygvagt 8.1.2 Rygvagtsfunktionen ved Århus Sygehus 8.2.1 Visitationsretningslinier for akutte rygpatienter Smertebehandling 2.7.5 Smertevurdering og – behandling (DDKM 2.7.5) Forbrændinger 2.8.1 Brandsårspatienter - forbrændinger 11.1.11.6 Brandsår 11.1.5.3 Mundtlig information til patienter om forbrænding Ætsninger Forfrysninger Infektioner 11.1.5.2 Bidsår Sår/sårvask/sterilvask Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 8


6.2.1 Behandling og sårvask af håndkirurgiske patienter med flexorsenelæsion Øjenskader 11.1.7.1 Øjenskader Medicin og vaccinationer 11.1.10.1 Sedering af patienter til ambulante ortopædkirurgiske indgreb i skadestuen 11.1.10.2 Dormicum til børn i skadestuen 11.1.10.3 Accidental iv administration af lokalanalgetika 11.1.10.4 Fascia lata blokade 2.9.10.2 Standard for administration af DiTeBooster Stikuheld 1.5.3.17.2 Stik- og skæreuheld - infektionshygiejniske forholdsregler (DDKM 1.5.3) Bandageanlæggelse afventer dias med undervisning • Gipsskinner • Don Joy • Walker • Fikseret mitella • Støttebind • Aircarste • Spicaforbinding Bente H Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 9


• Body wraps • Karstam skinne • Stiv halskrave KAD 1.6.7.3 Transuretralt blærekateter - hygiejniske forholdsregler, regional instruks Venflon Pårørende – voksne /børn • Mappe i Modtagelsen • 12. Patientinformationer Afdøde 11.1.9.1 Samtale med pårørende til afdøde patienter 2.19.2 Omsorg for den afdøde patient (DDKM 2.19.2) Medicinadministration 2.9.1 Lægemiddelordination (DDKM 2.9.1) Rekvisition af prøver 2.8.2 Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk enhed 2.8.2.2 Blodprøvetagning på akutte patienter indlagt via skadestuen eller ambulatorier Dokumentation 1.3.2.30 Dokumentation af sygepleje Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 10


Behandlersygeplejerskens funktions område 1.4.1.17 Funktionsbeskrivelse - behandlersygeplejerske Koordinerende sygeplejerskes funktions område 1.4.1.18 Funktionsbeskrivelse - koordinerende sygeplejerske i skade/modtagelse Hospitalsvisitationen 1.4.1.8 Funktionsbeskrivelse - Visitationssygeplejerske Lægevagten Afventer udarbejdelse Kir.amb Link til intro.program (kommer senere) Akutklinikken Link til intro.program (kommer senere) Social kompetence Område Tværfagligt og Undervist i/ dato/initialer Evaluering efter 1 måned Evaluering efter 3 måneder Evaluering efter 6 måneder Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 11


tværsektorielt samarbejde • Tænke i flow og teamsamarbejde Samarbejdet med patienten 2.1 Patientinddragelse Kompetenceområde(kende eget og overholde) Integration i arbejdsmiljøet Læringsstile Kritisk kompetence Område Agere i pressede situationer Organisatorisk kompetence Område Undervist i/ dato/initialer Undervist i/ dato/initialer Evaluering efter 1 måned Evaluering efter 1 måned Evaluering efter 3 måneder Evaluering efter 3 måneder Evaluering efter 6 måneder Evaluering efter 6 måneder Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 12


Organisationens opbygning Organisatoriske retningslinjer DDKM Ressource forbrug • Tidsmæssig • Materialer Arbejde for det gode patientforløb. Britta A Udarbejdet marts 2011 bam/kk Senest revideret 30.04.12/vedhæftet e-dok dokument 1.4.3.14 Generel introduktion til nyansatte sygeplejersker i skadestue/modtagelse/tbr 13

More magazines by this user