Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

NR. 3 ❘ 10. F EBRUAR 2005

Kommunalbladet

44

STILLINGER

Han vandt over Randers Kommune, men sagen har sat varige spor:

JEG BLIVER ALDRIG MIG SELV IGEN ❘ 6

Sociale stramninger giver flere konflikter ❘ 4


DEN VIGTIGSTE OPGAVE

Hvis du, ligesom jeg, har været frustreret over, at kommunalreformen

- i forhold til dens kolossale betydning - har været

besynderligt fraværende i valgkampen, så tror jeg til gengæld

nok, at vi skal få vores lyster styret her i løbet af foråret.

48 lovforslag lå klar til behandling inden valget. For det nye

folketing bliver den helt store opgave at bringe kommunalreformen

skridt for skridt ud mod enden af affyringsrampen.

Ideer, ønsker og hensigter skal omsider til at materialisere sig

i konkrete love, som bliver det samlede fundament for fremtidens

offentlige Danmark.

Én stensikker ting kan man da udlede af den nyligt overståede

valgkamp: Velfærden er kommet for at blive! Den vil ingen af

med, hverken dem til højre, til venstre, i midten - eller hvor de

nu end prøver at bilde os ind, at de befinder sig politisk!

Til diskussion står kun, hvordan vi så får råd til det alt sammen:

hjemmehjælpen, efterlønnen, børnechecken, folkeskolerne,

sygehusene osv. Og hvorvidt ydelserne skal komme fra det offentlige,

fra private udbydere - eller fra begge dele.

HK/Kommunal er summen af 75.000 medlemmers utrolige

mængde viden og praktisk erfaring, så selvfølgelig skal vores

organisation være med til at præge og udvikle de offentlige

arbejdspladser.

Her i bladet har vi i et indstik samlet op på HK/Kommunals

bidrag til den vigtige debat, som kører omkring det store reformarbejde.

Du kan også få et overblik over de aktiviteter, vi indtil

nu har sat i gang.

Forhåbentlig giver benarbejdet pote i den sidste ende. Det ved

vi, før vi går på sommerferie.

Indhold

Kim Simonsen,

formand for HK/Kommunal

Sociale stramninger giver flere konflikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Finn Gleerup vandt over Randers Kommune, men ikke uden omkostninger 6

I Århus Amt har de fokus på ledelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tolken skal være formidler mellem to kulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Ny teknik skaber uro på sygehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Farum: Udliciteringen var uheldig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Debat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Stillingsannoncer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

tekst: Mette Mørk • foto: Christoffer Regild

Allerød

Den nordsjællandske kommune

mener, at der er mange

kommunale kroner i at

forebygge restancer ved at

beholde inkassomedarbejdere

- også efter reformen.

Vil staten forebygge, at borgerne kommer

i restance, med samme iver som

kommunen?

Nej, mener de i Allerød, hvor byrådet

allerede nu har besluttet at beholde et

opkrævningsteam i kommunen, når inddrivelsen

overgår til staten til sommer.


– Målet er at sikre, at borgerne ikke

kommer i restance. Og der kan vi se, at

vores inkassoteam har løst nogle vigtige

opgaver, når det fx handler om helhedsorienteret

sagsbehandling. Og jeg

kan da godt tvivle på, at staten vil forebygge

restancer med samme intensitet

som os i kommunen. Vi kan jo mærke

på vores likviditet og indtægter, at vores

tilgodehavender bliver betalt hurtigst

muligt, siger kommunaldirektør

Peter Funder.

Derfor har kommunen valgt at beholde

to af de seks inkassomedarbejdere i

kommunen efter reformen.

– Vi ved godt, at vi er tidligt ude, men

vi har en klar forventning om, at lovforslaget

på inkasso-området bliver genfremsat

efter valget. Og vi har frihed til

at handle, fordi vi ikke skal lægges sammen

med andre kommuner i forbindelse

med reformen, siger Peter Funder.

Kommunaldirektøren peger på, at det

KL maner til besindighed

Hos KL kan konsulent Lene Hansen godt forstå, at Allerød

beholder et opkrævningsteam efter reformen. Det er i tråd

med KL's arbejde for at beholde al inddrivelse i kommunerne.

Alligevel kan hun ikke opfordre kommunerne til at

følge den nordsjællandske enegængers eksempel.

– Lovforslaget på inddrivelsesområdet er uklart, så

det er svært at gennemskue, hvordan fremtiden vil tegne

sig. Fx er der mange bemyndigelser til skatteministeren.

Det betyder, at ministeren kan bestemme, at kom-munerne

kun kan lave afdragsordninger, der løber over

to måneder og kun for beløb under 1.000 kr., siger Lene

Hansen.

Hun peger på, at også de økonomiske konsekvenser

af reform-lovforslaget er vanskelige at gennemskue

lige nu.

– Vi håber, at man hurtigt efter valget får et overblik

over økonomien i det her - og så agter vi i øvrigt fortsat at

kæmpe for at beholde inddrivelsen i kommunerne, siger

hun.

også handler om at være fair over for

medarbejderne.

– Der er kun et halvt år til, at inkasso

overgår til staten, så derfor har de krav

på at få besked om, hvad der skal ske,

mener han.

Sund fornuft

Det er direktionen, der har indstillet til

byrådet, at kommunen skal beholde et

opkrævningsteam. Og set fra inkassochef

Lisbeth Wallins bord handler det

om sund fornuft.

– Vi styrer et opkrævningssystem og

binder arbejdsgange sammen. Hvis ikke

nogle af os blev, var man nødt til at ansætte

andre. Ellers ville kommunen hurtigt

få et problem, siger inkassochefen.

I dag er det en indarbejdet og væsentlig

del af inkasso-afdelingens arbejde

at samarbejde med de enkelte fagforvaltninger

om at sikre, at borgerne

ikke kommer i restance.

– Det kan for eksempel være på

skatteområdet, hvor vi har meget fokus

på at vejlede selvstændige, så de laver

en ordentlig forskudsopgørelse og dermed

ikke ender med en skatterestance.

Og på daginstitutionsområdet holder vi

fx tæt øje med, om forældre med friplads

ikke længere har krav på den, så

de ikke får en regning, når året er omme,

siger hun.

Inkassochefen har ikke nogen opgørelse

over, hvor mange penge det forebyggende

arbejde henter hjem til Allerød,

men det er byrådets forventning, at

medarbejderne i det nye team kan tjene

deres løn hjem.

– Men det handler ikke kun om

penge. Det drejer sig også om at give

borgerne en god service. De fleste af

borgerne vil hellere være fri for at få et

krav om tilbagebetaling, siger hun. ◗

mem@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 3 ❘ 05

Allerød kommer en ny lov i forkøbet med en melding om, at kommunen under alle omstændigheder

vil have et opkrævningsteam. Inkassochef Lisbeth Wallin og kommunaldirektør

Peter Funder er overbeviste om, at det sikrer den bedste service til borgerne.

beholder opkrævningsteam

3


4 Kommunalbladet 3 ❘ 05

tekst: Simon Kruse • foto: Hanne Loop

Sociale stramninger

Politikernes krav om at

skære i kontanthjælpen til

genstridige klienter giver

flere konflikter på landets

socialforvaltninger. Det ram-

mer sagsbehandlerne i form

af både trusler og mere

papirarbejde.

Harald Pedersen sad på sit kontor og

holdt møde med en kollega, da en mand

i 40'erne brasede ind ad døren. Med et

par stormskridt stod han foran skrivebordet

og tog fat i kraven på den 49årige

sagsbehandler, mens han hævede

sin knyttede næve.

– Jeg har ingen penge. Jeg har brug

for penge, hvæsede manden.

Harald Pedersen nåede ikke meget

andet end at sige »slip mig«, før manden

fortrød. Hans ansigt krakelerede,

og han faldt ned på en stol og begyndte

at græde. Han var træt og havde ikke

spist i lang tid, lød hans spæde undskyldning.

Episoden ligger to måneder tilbage,

men den står stadig helt klar for Harald

Pedersen, der arbejder i socialforvaltningen

i den sydsjællandske kommune

Fladså. Kort inden hændelsen havde han

stoppet mandens kontanthjælp, fordi

han ikke havde reageret på kommunens

henvendelser, og fordi han ikke var mødt

på sit aktiveringstilbud. Det var blevet

for meget for manden, der var flygtning

og led under alvorlige krigstraumer.

Spørger man Harald Pedersen, så er

konflikten blandt andet en konsekvens

af, at man siden 1. juli sidste år ikke

længere kan foretage en individuel

vurdering, før man beslutter at trække

folk i kontanthjælpen, når de ikke møder

op i deres aktivering.

– Man kan ikke undskylde hans opførsel,

men man kan måske godt sætte sig

Praksis er blevet hårdere, og når man presser folk økonomisk, så giver det uvægerligt flere konflikter, mener Harald Pedersen,

sagsbehandler i Fladså Kommune. Han har blandt andet oplevet at blive hevet i kraven og truet med en knyttet næve.


ind i hans situation. Praksis er blevet

hårdere, og når man presser folk økonomisk,

så giver det uvægerligt flere konflikter,

siger han.

Flere trusler

Laila Holm Gudmund er medarbejderkonsulent

i Fladså og syv andre sjællandske

kommuner og sidder også i koordinationsudvalget

for fire kommuner.

Hun arbejder blandt andet med trusler

mod medarbejdere og vurderer ud fra

samtaler med de ansatte, at der er en

stigning i antallet af konflikter, og at

flere af konflikterne ender i korporlige

trusler. Den stigning kæder hun sammen

med den strammere praksis på

det sociale område.

– Der har været sanktionsmuligheder

i lovgivningen i lang tid, men det er først

på det seneste, at mange kommuner er

begyndt at håndhæve dem strengt. Jeg

kan se, at medarbejderne i de kommuner,

som følger sanktionsreglerne nøje

efter bogen, oplever flere konflikter og

trusler end andre. Det slider på sagsbehandlerne,

siger Laila Holm Gudmund.

Hun fremhæver især aktiveringskravet

og de såkaldte rådighedsvurderinger

som områder, hvor praksis er blevet

strengere i flere kommuner.

– Langt flere vurderes i dag at stå til

rådighed for arbejdsmarkedet. Før ville

man måske sige, at en alkoholiker eller

en enlig mor med en svær samværssag

ikke var til rådighed, men det har ændret

sig drastisk. Nu skal man virkelig

være dårlig for at falde igennem, siger

Laila Holm Gudmund.

Ånde i nakken

Årsagerne til, at kommunerne pludselig

er begyndt at stramme op på praksis,

skal findes både i økonomien og forsøg

på øget styring fra politisk side. Det mener

i hvert fald Simon Thorbek, der er

lektor i socialret ved Den Sociale Højskole

i København.

– Kommunerne har fået travlt med at

stramme op, fordi de bliver åndet i nak-

ken af staten. Beskæftigelsesministeren

har lagt et stærkt pres på kommunerne

for at bruge lovens sanktionsmuligheder

og begrænse udbetalingerne. Desuden

ser vi efterhånden også et lokalt politisk

pres fra kommunalbestyrelserne for at

gennemgå bestemte sagstyper, siger han.

Han henviser også til nye regler,

som giver ministeriet mulighed for at

fratage kommunerne deres refusion,

hvis de ikke overholder reglerne. Det

vil staten blandt andet kontrollere ved

at kræve løbende indberetninger til

arbejdsmarkedsstyrelsen og flere stikprøvekontroller.

Alt det betyder, at sagsbehandlerne

må tage flere konflikter

med borgerne.

– Når man vælger en hård linie, så

bliver flere klienter både rasende og fortvivlede.

Normalt siger man, at det er

væsentligt at opbygge et tillidsforhold

til borgeren, men hvis man stiller sig

ensidigt an som kontrollant, så udebliver

muligheden for en positiv samtale, siger

Simon Thorbek.

Et godt hjerte

Harald Pedersen fra Fladså Kommune

oplever, at den øgede kontrol med de

sociale sager giver mere arbejde i hverdagen.

I Fladså Kommune laver sagsbehandlerne

månedlig opfølgning på

aktiveringskravet, og oveni kommer både

en socialfaglig og en økonomisk opfølgning

på alle klienter. Det koster flere

arbejdsdage om måneden, mener han.

Hvis en klient eksempelvis udebliver

et par timer fra aktivering eller sprogskole,

så skal vedkommende trækkes i

kontanthjælpen. Det skal registreres,

der udsendes et brev, og der skal tilbydes

partshøring, selvom det måske kun

drejer sig om 30 kr.

– Jeg er ikke modstander af at stille

krav til klienterne - i mange tilfælde

hjælper det faktisk - men det placerer

sagsbehandlerne i en mere udsat position,

siger han.

Konsulent Laila Holm Gudmund er

bekymret for tendensen i lyset af de

øgede muligheder for statslig kontrol

fremover.

– Jeg er overbevist om, at problemet

vil vokse. Det betyder, at mange af dem,

som blev sagsbehandlere af et godt

hjerte, vil få det rigtig hårdt. De vil blive

sygemeldt eller søge bort, frygter Laila

Holm Gudmund. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet 3 ❘ 05

giver flere konflikter

Det siger loven

Kontanthjælpen nedsættes med en

tredjedel i tre uger, hvis man

• udebliver fra aktiveringstilbud

• udebliver fra et møde med en

sagsbehandler

• afviser et tilbud om arbejde uden

rimelig grund

• ikke er jobsøgende.

Hvis overtrædelsen sker anden

gang, trækker man en tredjedel i

kontanthjælpen i 20 uger.

I grovere tilfælde stoppes hjælpen

helt, fx hvis udeblivelsen har

karakter af en afvisning af tilbuddet,

hvis man undlader at lægge sit cv i

AF’s jobdatabase, eller hvis man selv

er skyld i at miste sit arbejde.

Siden 1. juli 2004 får familier på

kontanthjælp mindre støtte, fordi der

er lagt loft over den samlede hjælp,

man kan modtage, inklusive den

individuelle boligstøtte.

1. december 2004 trådte den såkaldte

visitationsværktøjskasse i

kraft. Alle kontantshjælpsmodtagere

skal vurderes ud fra faste kriterier,

og det betyder, at langt flere borgere

vurderes at være til rådighed for

arbejdsmarkedet, selvom de har

problemer med f.eks. misbrug.

5


tekst: Mette Mørk • foto: Joachim Ladefoged

– Jeg har følt mig ugleset og haft en fornemmelse af, at folk snakkede om mig, så snart jeg viste mig uden for hjemmet,

siger Finn Gleerup om sin langstrakte og stormfyldte exit fra Randers Kommune.

Jeg bliver aldrig

mig selv igen

Han mener selv, at sagen vil

forkorte hans liv med ti år.

Randers’ tidligere personale-

direktør Finn Gleerup har

netop vundet over kommunen

i landsretten. Men han er

ikke blevet en lykkeligere

mand af den grund.

Han står ikke frem for at klynke over, at

han har haft en sag hængende over hovedet

i seks et halvt år. Den handlede

om, hvorvidt han skulle betale 53.000 kr.

tilbage, han fik som en del af en generationsskifte-aftale

med Randers Kommune

- og hvorvidt han skulle være med til

at betale næsten en halv million kr. tilbage,

som en tidligere økonomidirektør fik,

da han fratrådte.

Den tidligere personaledirektør Finn

Gleerup står frem for at kunne trække

en streg i sandet og sige, at nu er han

færdig med Randers Kommune - og så

komme videre med livet.

Og man skal ikke læse artiklen her

for at få en fuldstændig redegørelse for,

hvordan den 60-årige eks-chef ser det,

der skete for seks et halvt år siden, da

han med et mediebrag af de større gik

fra at være indflydelsesrig - og nogle

mente magtfuldkommen - topchef den

ene dag til at være tjenestemands-pensionist

den næste.

For den tidligere så magtfulde personaledirektør

i Randers gider ikke mere

mudderkastning.

– Jeg orker ikke flere mennesker,

der har en mening om min person og

det, der er sket, siger han. Og tænder


en af de smøger, der går i fast rutefart

mellem pakken på bordet, venstre hånds

pege- og langfinger, munden og askebægeret.

Hvor mange han ryger, rager ingen,

men han vil da godt ud med, at det er

blevet til dobbelt så mange, som han

røg, da han var personaledirektør på

Laksetorvet - hjemsted for kommunens

administrationsbygning.

Og han lægger ikke skjul på, at det

har tæret på psyken at blive omtalt i medierne

i ugevis - og ikke for det gode.

– Jeg har holdt mig en del herhjemme.

Og så har der ikke været én dag,

hvor sagen ikke har kværnet rundt i

hovedet på mig, siger han.

Ingen dårlig samvittighed

Et ultrakort resumé: Hele historien begyndte

at rulle i sommeren 1998, da der

blev fundet fejl i tre afskedigelsessager

i Randers Kommune. Kommunen endte

med at betale 500.000 kr. i erstatning til

de fyrede medarbejdere. Andre utilfredse

fyrede medarbejdere meldte sig på

banen. Det fik en bølge af kritik til at rulle

i personaledirektørens retning, og de

lokale og landsdækkende medier dækkede

sagen intenst. Finn Gleerup fik først

byrådets fulde opbakning. Så forsvandt

den, da det kom frem, at han havde fået

en god generationsskifteaftale med i posen,

før han sagde farvel og tak - og

siden blev fritaget for tjeneste.

Nogle måneder senere blev også

kommunaldirektøren fyret, mens borgmesteren

valgte at stoppe ved næste

kommunalvalg. Kommunernes Landsforening

tjekkede efterfølgende op mod

150 afskedigelsessager og fandt, at

afskedigelserne i de fleste tilfælde var

saglige nok. Men der var formelle fejl i

»Jeg mener faktisk selv, at jeg var en

af landets bedste personaledirektører.«

næsten samtlige. Som fx at der ikke stod

en klar begrundelse for fyringen, eller at

det ikke tydeligt fremgik, om der havde

været partshøring.

Og selvom Gleerup altså ikke har til

sinds at rippe op i noget igen, vil han

dog godt sige, at han ikke har dårlig

samvittighed over én eneste af de sager,

han har været involveret i.

– Jeg mener faktisk selv, at jeg var en

af landets bedste personaledirektører.

Tidligere på året havde Kommunernes

Revision gennemgået sagerne uden at

finde noget at komme efter. Så er det da

klart, at man bliver chokeret, når det

pludselig hedder sig, at man ikke kan

finde ud af noget som helst. Jeg står

helt ved min personalepolitik, som jeg

kalder socialdemokratisk: Hvis den

rigtige begrundelse for en fyring kunne

betyde, at en familiefar ikke kunne få

dagpenge - ja, så skrev jeg hellere, »at

ansættelsesforholdet ophører efter aftale

mellem parterne«, siger Finn Gleerup.

Han ved godt, at det ikke er lige efter

bogen - men til gengæld betød det, at

nogen kom videre i livet, mener han.

Som også er blevet karakteriseret

som noget af en hård banan. Kontant og

lige til benet.

– Jeg er ikke bange for at kalde en

spade for en spade, siger han.

Massiv kritik blev for meget

Han valgte selv at gå fra jobbet en

august-aften i 1998, da hans embedsførelse

i forbindelse med afskedigelsessagerne

for anden gang var på som

punkt på et ekstraordinært byrådsmøde.

– Den massive kritik var meget hård

for både min familie og mig. Så jeg sagde

til kommunaldirektøren, at nu kom

jeg ikke mere, siger Finn Gleerup.

Finn Gleerup

Han var på det tidspunkt en efterspurgt

underviser inden for personalejura

og var sikker på, at han sagtens

skulle finde noget at lave.

Men sådan gik det ikke. KL's gennemgang

af de mange sager, den massive

kritik i medierne og påstandene om

pamperi i forbindelse med generationsskifteaftalen,

der i en periode gav ham

7.500 kr. ekstra i lønningsposen, fik

efterspørgslen til at tørre ind.

Og det samme gjorde Finn Gleerups

overskud og lyst til at møde andre mennesker.

– Jeg følte mig virkelig ugleset. Fik

ingen af de job, jeg søgte. De har sikkert

tænkt: »Ha, det er den der idiot fra Randers.

Ham skal vi ikke have her.« Og i en

lang periode havde jeg vel nærmest forfølgelsesvanvid.

Når jeg kom ind i et

supermarked eller ned i byen lørdag formiddag,

havde jeg en klar fornemmelse

af, at folk snakkede om mig, siger han.

Det gik fra en 70-timers arbejdsuge

til ingenting. Tomme timer, der nu er

fyldt ud som barnepige for børnebørnene,

lystfiskeri - og mange timer ved

pc'en. Hvor han for eksempel snakker

med sin bror i Tønder mindst en time

via web-cam hver dag.

Sagen rullede igen

Langsomt døde debatten i medierne, og

efter knap tre år begyndte han at kunne

se verden i øjnene igen.

Indtil 15. november 2002 - datoerne

ryger dokumentarisk ud mellem de smalle

læber - hvor han fik brev om, at kommunen

gerne ville have de 53.000 kr.

retur, han havde nået at få i forbindelse

med sin generationsskifteaftale. Aftalen,

der skulle give ham 7.500 kr. ekstra om

måneden, fra han var 54 år, til han var

Kommunalbladet 3 ❘ 05

7


8 Kommunalbladet 3 ❘ 05

»Jeg har holdt mig en del herhjemme.

Og så har der ikke været én dag, hvor sagen

ikke har kværnet rundt i hovedet på mig.«

60, var indgået med en underordnet

medarbejder og derfor ikke lovlig, afgjorde

en voldgiftsret allerede i februar

1999. Da blev udbetalingerne stoppet,

og HK og KL indgik en bindende aftale

om hans afgang, hvor ingen krævede

de 53.000 kr. betalt tilbage.

Men i 2002 kom så altså beskeden

om, at kommunen ville have pengene

retur.

– Da fik jeg noget af et dyk. Jeg

vidste jo, at sådan en retssag ville få

det hele til at køre i medierne igen.

Og det gjorde det. Han ved det, selvom

han ikke har holdt den lokale avis,

siden han gik hjem fra jobbet for seks år

siden. Men han kan ikke lade være med

at købe den, hvis han ved, at hans sag er

Randers Kommune havde lagt sag an

mod tre tidligere topchefer og en tidligere

borgmester for at få de penge tilbage,

kommunen har udbetalt i forbindelse

med to generationsskifteaftaler for den

tidligere personaledirektør Finn Gleerup

og den tidligere økonomidirektør Erik

Jørn Madsen.

Kommunen krævede 53.000 kr. tilbage

fra Finn Gleerup. Samtidig skulle han

sammen med den tidligere økonomidirektør,

den tidligere kommunaldirektør

samt den tidligere borgmester betale de

475.000 kr. tilbage, økonomidirektøren

fik, da han forlod kommunen. Randers

Kommune mente nemlig, at de fire

havde ansvaret for aftalen.

Men landsrettens dom gik altså Randers

Kommune imod. I sagen Finn Gleerup,

der som medlem af HK/Kommunal

er blevet repræsenteret af HK, besluttede

dommerne, at hans fratrædelsesafta-

Finn Gleerup

omtalt. Han kan heller ikke altid nære

sig for at se, hvad den lokale tv-station

bringer om sagen.

– Du kan kalde det selvpineri. For jeg

får det virkelig dårligt indeni. Men jeg

er nødt til at se, hvordan de udlægger

sagen, selvom jeg ikke er enig, siger han

og gentager, at det værste er, at hans

ære er krænket så mange gange efterhånden,

at det er svært at samle den

op igen.

– Jeg har haft det så skidt, at jeg

næsten følte skam. Uden at jeg i øvrigt

ved, hvad jeg skulle skamme mig over.

Men sådan har jeg haft det.

Og derfor er han også uendelig lettet

over, at landsretten netop har afgjort, at

han ikke skal betale de 53.000 kr. tilba-

Randers tabte til tidligere topchefer

le var indgået som en bindende aftale

mellem HK og KL, og at den aftale betyder,

at han ikke er forpligtet til at betale

tilbage.

– Umiddelbart glæder jeg mig over

resultatet. For det er uhørt at komme

fire år efter, at manden er fratrådt, og

bede ham betale noget tilbage, som

dengang blev aftalt mellem HK og KL

- uden at nogen i øvrigt gjorde gældende,

at det ikke holdt, siger lederen

af HK's juridiske kontor, Lars Kristiansen.

Også HK/Kommunals formand Kim

Simonsen er glad for dommen.

– Det er meget tilfredsstillende, at

kommunen ikke har haft held til at

underkende en aftale mellem arbejdsmarkedets

parter, siger han.

Finn Gleerup skal ligesom de andre

eks-chefer heller ikke være med til at

betale den halve million tilbage, der

ge. Og samtidig i dommen siger, at han

altså ikke lavede aftalen til sig selv.

Lettelsen er til at se i øjnene bag de

smalle, moderigtige briller.

– Jeg er glad for, at det er overstået.

Og jeg er meget glad for den hjælp, jeg

har fået fra HK i hele sagen. Men jeg

tror også, at den her sag har forkortet

mit liv med ti år. Og jeg bliver aldrig mig

selv igen.

Lige nu glæder han sig til at tage

hustruen under armen, når hun engang

går på efterløn, sætte hende i bilen - og

så spænde den nyindkøbte luksus-campingvogn

på.

– Og så køre væk. I ugevis. Dét bliver

skønt. ◗

mem@kommunabladet.dk

vedrører økonomidirektørens fratrædelsesordning.

Landsretten slår fast, at tilbage i

1997, hvor aftalen blev indgået, var generationsskifteaftaler

et nyt område, og

reglerne kunne give anledning til fortolkning.

Retten slår også fast, at ingen

af eks-cheferne har haft nogen personlig

vinding ved at lave generationsskifteaftalen

med økonomidirektøren. Så

selvom de ikke havde hjemmel til at

indgå aftalen, mener landsretten altså

ikke, at Finn Gleerup og tidligere kommunaldirektør

Poul Dinesen havde været

så uagtsomme, at der er grund til at

afkræve dem erstatning.

– For os er det vigtigt, at man er

nået frem til, at det her ikke er ansvarspådragende

- så der er en grænse for,

hvad man kan stille embedsmænd til

regnskab for, siger Lars Kristiansen.

(mem)


Det gode liv

– er værd at leve
Kommunalbladet 3 ❘ 05


Ruth Marianne Ekelund

er 57 år og arbejder

i Søllerød Kommune.

Har du sikret dig og dine nærmeste, så I kan opretholde det gode liv – så længe

I lever? Læs om dine muligheder på www.sampension.dk. I SAMPENSION har vi ansvar for

280.000 menneskers pension i Kommunernes Pensionsforsikring, StK:Pension, Grafisk

Pension og PMF-Pension.

SAMPENSION ADMINISTRATIONSSELSKAB . Tuborg Havnevej 14 . DK - 2900 Hellerup . Tlf. 77 33 18 77

9


10 Kommunalbladet 3 ❘ 05

tekst: Joan Rask Maack • foto: Joachim Ladefoged

I Århus Amt kan medarbejderne komme på kursus for kommende ledere,

og nye ledere danner ofte netværk. Det er nogle af de gevinster, Århus Amt fik,

da uddannelseschefen begyndte at undersøge begrebet offentlig ledelse.

Anja Bøgelund og Lena Skøtt har været på afklaringsforløb for potentielle ledere.

Lederlysten har altid været der

Vilje, lyst, glæde, stolthed og energi -

ordene popper op af sig selv om ledende

lægesekretær Anja Bøgelund, der er

34 år, og har været leder for 12 lægesekretærer

på Silkeborg Centralsygehus

i 15 måneder.

– Jeg havde aldrig i min vildeste

fantasi forestillet mig, at jeg skulle blive

leder så tidligt, siger Anja Bøgelund.

– Før troede jeg, at jeg mindst skulle

være 50 år, inden jeg kunne gøre mig

håb om det her job, siger hun og bryder

ud i et stort smil.

Den forventning blev ændret, kort

efter Anja Bøgelund afsluttede et afklaringsforløb

for potentielle ledere i Århus

Amt.

– Kurset var helt fantastisk. Jeg anede

ikke, at min fortid kunne være med til

at vise, om jeg skulle være leder eller ej.

Men jeg kom til at forstå, hvorfor jeg

Hvorfor vælger nogle menne-

sker at blive ledere i det

offentlige? Det fandt Anne-

mette Digmann, uddannelses-

chef i Århus Amt, svaret på,

da hun forskede i offentlig

ledelse - og det handler

blandt andet om motivation.

hele livet har haft en abe på ryggen, der

sagde, at på et tidspunkt skulle jeg være

leder, siger hun.

Anja Bøgelund er midterbarn. Alligevel

var det hende, der omrokerede opvaskemaskinen,

når hendes søstre havde

fyldt den.

– Vi skulle også hjælpe i mine forældres

rengøringsfirma. Mine søstre fandt

hurtigt ud at, at de bare skulle gøre dårligt

rent for at slippe, men det kunne jeg

simpelthen ikke. Jeg kan ikke lade være

med at tage ansvar for det, jeg laver,

siger Anja Bøgelund.

– For mig er ledelse learning by

doing. Du lærer af de røvfulde, du får,

for du ved ikke, hvordan det skal gøres,

før du har gjort noget forkert, siger den

forholdsvis nybagte leder.

Hun har allerede deltaget i fyringer

på grund af sygdom, omlægning af

De er ikke som de andre

Det, der for alvor driver og motiverer

dem, er hverken løn eller salgsstatistikker.

Det er ønsket om at gøre noget for

samfundet og andre mennesker.

Karakteristikken kommer fra uddannelseschef

Annemette Digmann, og den

er møntet på dygtige ledere i det offentlige.

Og hun har noget at have sine ord i.

Hun har nemlig begået en ph.d.-afhandling

om ledelse i det offentlige samtidig

med sit chefjob i Århus Amt.

– Alle, jeg talte med, havde en form

for »social kaldethed«. Et slags ønske

om at berige andre og gøre noget for

samfundet. En af dem, jeg interviewede,

arbejdsopgaver og en stor besparelsesrunde,

hvor antallet af lægesekretærer

i hendes afdeling blev skåret ned med

næsten to fuldtidsstillinger.

– Jeg har valgt at være mig selv som

leder. Jeg siger tingene ligeud, og behandler

mine medmennesker ordentligt.

Det tillidsforhold, jeg har bygget op,

betød fx, at mine piger gik aktivt ind og

fandt løsninger i besparelsesrunden,

som jeg aldrig selv havde drømt om, de

ville acceptere, siger hun.

Kommunikationen fra medarbejderne

er også direkte.

– Når jeg bliver for stresset og

flyvsk, siger de det direkte til mig, forklarer

hun.

I sit daglige arbejde føler hun sig vellidt

af både sine medarbejdere og ledelsen

på hospitalet.

– Jeg elsker mit job. Nu kan jeg på-

var en mand, der projekterede rundkørsler.

Han var gået væsentlig ned i løn, da

han skiftede fra det private, fordi det var

vigtigere for ham at have et job, hvor

han gjorde noget godt for samfundet, i

stedet for fx kun at sælge asfalt. Med

amtet som arbejdsgiver fik han indflydelse

på helheden omkring rundkørsler,

vejhældning, natur, trafiksikkerhed,

asfaltens kvalitet osv., fortæller hun.

Annemette Digmann har interviewet

25 ledere og deres chefer og medarbejdere.

I slutningen af 2004 blev ph.d.afhandlingen

fulgt op med bogen

»Ledelse med vilje«.


virke de ting, der sker, og slippe for passivt

at acceptere, at ting bliver gjort mere

besværligt end nødvendigt, siger hun.

En del af succesen tilskriver Anja Bøgelund

det netværk, de ledende lægesekretærer

har.

– I netværket kan jeg spørge om alt!

Jeg skal snart holde mine første MUSsamtaler,

og så spørger jeg selvfølgelig

De ledere, Annemette Digmann interviewede,

var udvalgt af deres chefer,

fordi de gjorde det godt.

– Jeg har været optaget af ledelse

i et langt arbejdsliv og ville finde ud af,

hvad kernen i fænomenet god offentlig

ledelse egentlig bestod af, siger hun.

Leder siden sandkassen

Før hun selv gik i gang med at interviewe

de gode ledere, havde hun søgt højt

og lavt efter forskningsresultater om

offentlig ledelse.

– Og jeg fandt meget teori. Men ikke

meget om ledelse i den praktiske hverdag.

Og så opstod tanken, at hvis jeg

kunne finde nogle fællestræk ved de

dygtige ledere, ville jeg blive bedre til at

de andre, hvordan de gør, siger Anja

Bøgelund.

– Vi bruger også hinanden på det

personlige plan. Det er helt uundværligt,

siger lægesekretæren, der aldrig for

alvor har følt sig helt alene og på dybt

vand som nybagt leder.

– I hvert fald kun med et redningsbælte

omkring, siger hun. ◗

finde lederemner og få et bedre udgangspunkt

at uddanne fra, siger hun.

Og det fandt hun - fx i ledernes

privatsfære.

– Alle, jeg talte med, havde en form

for organisationstalent, der var grundlagt

i barndommen. En mand fortalte fx,

at han allerede som tre-årig organiserede

de andre drenge i sandkassen, så

han selv altid endte som togfører. En

anden var fx eneste pige i en søskendeflok

på fem, og moren døde, da hun var

ni år, fortæller Annemette Digmann.

Hun fandt også ud af, at alle de

kvinder, hun talte med, undtagen en

enkelt, var storesøster.

– Måske er det generationsbestemt

og anderledes for yngre generationer.

»For mig er ledelse learning

by doing. Du lærer af de røvfulde,

du får, for du ved ikke, hvordan

det skal gøres, før du har gjort

noget forkert.« Anja Bøgelund

Dem, jeg talte med, var alle mellem 40

og 50 år, siger bogens forfatter.

De ignorerer aldrig et problem

Annemette Digmann fandt ud af, at gode

ledere har en del fællestræk. Et er, at

de har svært ved at være ligeglade med

et problem. Det er nærmest en del af

deres natur at løse problemer. Og hvis

de ikke kan få det til at forsvinde, piner

det dem.

– Alligevel er det et vilkår, de må leve

med. For der er udfordringer, der ikke

kan løses her og nu, når organisationen

ledes af politikere, der er valgt til at

være uenige. Flertallet af dem, jeg talte

med, syntes, det var vanskeligt og en

barriere for deres muligheder som lede-


12 Kommunalbladet 3 ❘ 05

Hun har sat

kurs mod ledelse

Flere konflikter og sværere opgaver

søges.

Sådan har assistent Lena Skøtt det

med sit job - selvom hun er virkelig glad

for sin arbejdsplads.

– De skemaer, jeg laver her, kan jeg

udfylde med venstre hånd og tænke på

aftensmaden samtidig, siger hun.

Lena Skøtt er 34 år og har siden 1999

arbejdet i Socialpsykiatrien, Region Syd i

Århus Amt. Her er hun den praktiske

gris på lønudbetalinger, ansættelser,

stillingsopslag og afskedigelser.

– Arbejdspladsen er fantastisk god.

Jeg har været igennem mange nye ting,

men efter seks år er det rent udviklingsmæssigt

begyndt at føles som hjulspind,

siger hun.

Derfor drog hun på afklaringskursus

for kommende ledere. Og det har hun

ikke fortrudt.

– Til evalueringen fik jeg at vide, at

jeg kunne skabe respekt omkring mig.

Det betød meget, siger assistenten, der

re, at de skulle være loyale over for skiftende

politiske beslutninger, siger uddannelseschefen.

Hun pointerer samtidig, at alle alligevel

accepterede det som et grundvilkår i

deres job.

Ifølge Annemette Digmanns undersøgelse

ser det ud til, at jo stærkere ledernes

»sociale kaldethed« er, jo vanskeligere

er det for dem at omsætte det til

den kølige og rationelle form, som det

politiske system kommunikerer i.

Uddannelseschefen fandt også ud

af, at det er svært at pege på, hvilke

fællestræk der er vigtigst.

– Det er fundamentalt, at en leder

har evnen til at handle. En af de ting,

der overraskede mig meget, var, at så

hellere vil kastes ud i svære lønforhandlinger

og afskedigelser end hygge sig

med opgaver, hun kender.

Af familiemæssige årsager har hun

alligevel besluttet at vente lidt med et

krævende lederjob.

– I første omgang vil jeg gerne være

tillidsmand. Det er en god mellemvej til

ledelse, som jeg ikke rigtig har været

opmærksom på før, siger hun.

På den måde kommer hun om på den

anden side af skrivebordet og kan deltage

i afgørende forhandlinger uden at stå

med hele ledelsesansvaret selv.

Inden kurset havde hun længe tænkt

på, at der skulle ske noget andet, men

ikke rigtigt vidst hvad.

– I flere år er der blevet skubbet til

mig i forhold til ledelsesvejen. Nu er jeg

helt afklaret, siger Lena Skøtt, der netop

har været igennem sin afsluttende samtale

i afklaringsforløbet.

Hun har kun rosende ord om forløbet.

Også selvom hun en af de første dage

mange ledere gør sig til ofre og lader

deres tid styre af de krav, omgivelserne

stiller til dem - uden at overveje at prioritere

mellem kravene, siger Annemette

Digmann.

Hun så hellere, at lederne indtog

pladsen som dirigent for det orkester,

der omgiver dem i det daglige, i stedet

for at lade sig dirigere af personalet,

cheferne, telefonerne og de administrative

krav.

– Organisationerne får problemer,

når lederne handler som ofre i stedet

for at styre, siger hun.

Manddomsprøven

Hun opdagede også en anden ting, som

hun er knap så begejstret for. »Mand-

følte, at det var ret grænseoverskridende

at være sammen med så mange mennesker

i så kort tid - og samtidig lære

dem så godt at kende.

– På kurserne handler alt om ledelse,

og vi træffer konstant beslutninger, der

relaterer sig til ledelse. Alligevel er det

sjovt og gjort på en måde, så man hele

tiden bliver klogere på sig selv.

Lena Skøtts nuværende leder har haft

betydning for hendes valg. Han er en af

de allerbedste.

– Her har jeg for første gang set,

hvordan en virkelig god leder arbejder,

og at det kan lade sig gøre at være

leder uden at bruge 70 timer om ugen,

siger hun.

Skulle det vise sig, at ledelsesvejen

er den forkerte, er hun indstillet på at

ændre det.

– Jeg vil hellere prøve at være leder

og så risikere at skulle lave det om end

lade være med at prøve, siger Lena

Skøtt. ◗

domsprøven« kalder hun den, og det er

hendes betegnelse for, at ledelse ikke

bliver set som noget, der skal læres på

lige fod med andre erhverv.

– Det tager to år at blive assistent i

en kommune og meget længere at tage

en skatteuddannelse, men leder det

bliver man den dag, man får sit første

lederjob, siger hun.

Flere af de interviewede sagde, at

de havde følt sig som skibbrudne på det

åbne hav i de første år som ledere.

– Det var, som om de erfarne ledere

stod med hænderne i lommen og tjekkede,

hvem der selv lærte at svømme, og

hvem der druknede, beskriver hun.

Men i Århus Amt er den attitude

under afvikling. Blandt amtets nye tiltag


»I første omgang vil jeg gerne være tillidsmand. Det er en god mellemvej

til ledelse, som jeg ikke rigtig har været opmærksom på før« Lena Skøtt

er coaching og netværk for nye ledere.

– Vi er nået langt, men det gav ingen

mening at fortsætte, da amtet blev nedlagt,

siger Annemette Digmann, der i

disse dage starter samarbejde med

de øvrige amter i den nye Region Midtjylland.

– Det her er min mission i livet. Det

giver en enorm personlig tilfredsstillelse

at komme ud med det, jeg brænder

for. Forhåbentligt fører det nogle

steder til forandringer, siger Annemette

Digmann, der allerede er i gang med

den næste bog og selv sidder i flere af

de tænketanke, der forbereder strukturreformen.


jrm@kommunalbladet.dk

Ledelse med vilje

- offentlig ledelse i nyt perspektiv

Af Annemette Digmann

Børsens Forlag 2004

Annemette Digmann er cand.mag. i

idéhistorie og litteratur og uddannelseschef

i Århus Amt. I 2003 fik hun den

erhvervsøkonomiske ph.d.-grad på

en afhandling om offentlig ledelse.


14 Kommunalbladet 3 ❘ 05

skal være brobygger

Kommunernes sagsbehandlere mister gang

på gang grebet i samtalerne med arabiske

klienter. Efter at have tolket 2.000 samtaler

besluttede Omar Dhahir sig for at undersøge

kommunikationen, og nu giver han sine bud

på, hvordan tolken kan blive en formidler

mellem meget forskellige kulturer.

tekst: Connie Mikkelsen • foto: Nils Lund Pedersen

Tolken

Det kan lyde sådan her:

»Må Gud brække nakken på Saddam

Hussein, som væltede vores held og

lod os komme til jer. I er som Saddam

Hussein. Alt foregår med trusler. Der er

ingen dialog eller diskussion. Og I plager

os med snak om jeres demokrati.«

Eller sådan her:

»Sig mig for Guds skyld, hvem er

loven? Det er dig. I bruger loven, som I

vil. Men loven gælder ikke alle og heller

ikke altid. Skal jeg bevise det?«

Indimellem udarter det sig i verbale

trusler:

»Wellaah, jeg slår ham ihjel. Jeg

slagter ham fra den ene blodåre til den

anden. Ludernes bror. De forstår ikke,

før de bliver slået med sko.«

Eller i følelsesmæssige appeller og

religiøs retorik:

»Det vil sige, at Gud ikke

vil formilde hendes hjerte.

Hvordan kan hendes samvittighed

acceptere, at jeg og

min kone skal sove på gulvet.

Jeg vil tale med en, der

har samvittighed.«

For cand.negot. og ph.d.

Omar Dhahir handler alle

udtalelserne om én ting:

Fejlslagen integration. Og

totalt kommunikationskoks.

Kimen til konflikten bliver

lagt i samme øjeblik, en arabisktalende

flygtning har fået

sin opholdstilladelse og træder

indenfor i kommunens integrationsafdeling

som klient.

– Den første samtale med sagsbehandleren

er ofte helt absurd, siger

Omar Dhahir.

Klienten kan for eksempel være en

analfabetisk kvinde fra det sydlige Irak.

Måske har hun gået i skole. Måske ikke.

– Det, hun har brug for, er intensiv

kulturformidling på sit eget sprog. En

guide, der kan fortælle hende om det

danske system og om socialrådgiverens

rolle og tolkens rolle, så de værste misforståelser

undgås, påpeger Omar

Dhahir.

I stedet bombarderes hun med ord

og begreber, hun ikke har nogen jordisk

chance for at afkode.

– Hun kommer fra en anden verden.

Så inden hun bliver forklaret, hvilke ret-

tigheder og pligter der følger med integrationsprogrammet,

skal der etableres

en relevansstruktur for samtalen, siger

Omar Dhahir.

Dette fundamentale brobyggeri foregår

ikke i dag. Men tolken kan med fordel

sættes på opgaven, mener han. Det

vil både aflaste socialrådgiveren og

skabe et meningsfuldt udgangspunkt

for de videre samtaler.

Tolkens potentiale

Hermed er første skridt taget mod en

mere vellykket, interkulturel kommunikation.

Næste skridt er at udvide tolkens

beføjelser generelt, så han eller hun kan

agere på lige fod med sagsbehandleren.

»I en institution, der har til opgave

at integrere flygtninge, skal tolkningen

sigte på at skabe forståelse, belyse forskellige

baggrunde og ændre virkeligheder.

Man tolker ikke for en arabisktalende

klient for kun at give besked om et

eller andet, men for at ændre klientens

opfattelser, holdninger og handlingsmønstre

og øge hans viden om samfundet,«

skriver Omar Dhahir i sin ph.d.-afhandling,

»Tolkens dilemma,« som han forsvarede

på Syddansk Universitet i

november.

Tolkningen bør altså være et strategisk

led i integrationsprocessen og ikke

blot en teknisk ting, men sådan er opfattelsen

kun få steder i dag. Det typiske

er, at tolken betragtes som en tolkemaskine,

en sproglig specialarbejder


En analfabetisk kvinde fra det sydlige Irak skal

ikke bombarderes med ord og begreber, hun ikke

har nogen jordisk chance for at afkode. Hun har

brug for intensiv kulturformidling på sit eget

sprog, siger Omar Dhahir.


16 Kommunalbladet 3 ❘ 05

Tolken

skal være brobygger

eller en ord til ord-oversætter, som man

kender det fra EU-møder, og det er en

ulyksalig undervurdering af en veluddannet

tolks ressourcer, mener Omar Dhahir.

Hvis for eksempel sagsbehandleren

taler om dagpenge, kursusgodtgørelse

og overskydende skat, giver det ingen

mening for den arabisktalende klient, at

ordene forsøges oversat direkte. Tolken

skal i stedet fungere som det meningsskabende

bindeled mellem de to samtaleparter.

Magtforholdet

Det kræver to ting, fortsætter Omar

Dhahir: en bedre tolkeuddannelse og at

sagsbehandlerne lærer at samarbejde.

– Mange opfatter sig selv som magthavere

både i forhold til klienten og i

forhold til tolken. Det er problematisk,

siger Omar Dhahir og argumenterer for,

at tolken i stedet bør betragtes som en

ligeværdig fagperson med ansvar for

samtalens konstruktive forløb.

Samtidig erkender Omar Dhahir, at

det i dag er maks. 100 ud af det 4.000

mand store tolkekorps i Danmark, der er

klædt på til at bære rollen som interkulturel

formidler.

– Tolkeuddannelsen i Danmark er et

totalt forsømt område, hvad indvandrersprog

angår, siger Omar Dhahir, der

underviste i tolkning på Handelshøjskolen

i København fra 1987 til 2001.

Indtil niveauet efter hans mening blev

for lavt.

– Jeg fik dårlig samvittighed og

sagde op, bemærker han.

Han mener, at integrationsministeren

bør sørge for, at der etableres en tolkeuddannelse,

mindst på bachelorniveau,

så alle tolke får den dobbelt-sproglige

og kulturelle kompetence, som skal til,

foreslår Omar Dhahir.

Respekt og menneskelighed

Endelig er der forskellige forhold i sagsbehandlerens

typiske facon og arbejdsbetingelser,

der virker på de arabisktalende

klienter som et cigaretskod i en jysk fyrværkerifabrik.

En upersonlig afliring af

fag-termer og lovstof eksempelvis.

»Hvis den arabisktalende klient ikke

føler, at han bliver respekteret, kan han

ikke omstille sig til at føre en konstruktiv

samtale. Og respekten kræver blandt

andet, at man taler personligt til hinanden,«

skriver Omar Dhahir.

Han peger på, at kommunens medarbejder

i stedet for at gemme sin person

»bag loven« - og en afmægtig klient - bør

alliere sig med klienten og foreslå, at de

sammen kommer med et udspil, så lovens

krav kan opfyldes. Det vil sige, at grundlaget

for samtalen skal ændres fra at basere

sig på et magtforhold til at være båret

af tværkulturel kommunikation.

Hadekulturen næres

Efter selv at have tolket i cirka 2.000

samtaler mellem socialrådgivere og arabisktalende

klienter samt observeret

endnu flere i forbindelse med sin ph.d.afhandling

er Omar Dhahir ikke i tvivl

om, at det er på det kommunale kontor,

at integrationskampen ofte tabes, inden

den egentlig er begyndt.

Uprofessionel kommunikation og

arbejdspres er den ene del af forklaringen.

Dertil kommer samfundets krav om

aktivering, mener Omar Dhahir.

– Vi ved godt, at mange af de her

mennesker ikke har nogen reel mulighed

for at komme i arbejde. Alligevel holder

kommunen pisken over dem i lovens

navn, og så bliver klienterne sure på den

konkrete sagsbehandler, forklarer han.

Omar Dhahir nævner en stribe eksempler

fra det virkelige liv på meningsløs

aktivering. Som den tidligere skoleinspektør

igennem 20 år, der blev sendt

ud at gøre rent i en industribygning.

Igen og igen. Det samme sted.

– Når det bliver håbløst, hvad gør

denne mand så? Han spiller syg og får

en henvisning til psykologen. Manden

fejler ikke noget, men tanken er, at han

vil skabe et grundlag for at få pension.

Sandsynligvis har han hørt, at det er

sådan, man snor sig i det danske samfund.

I takt med at skoleinspektørens

frustrationer vokser, drives han nemlig

med stor sandsynlighed mod den arabiske

subkultur, der næres af uvidenhed,

misforståelser og fejlopfattelser i forhold

til »systemet«.

»Netværksdannelsen begynder allerede,

når flygtninge og indvandrere


mødes på sprogskolen, altså i en fase

hvor de mangler solid viden om samfundet.

Hovedkilden til information er gruppen

selv, og oplevelser og erfaringer ved

mødet med det nye samfund - altså socialrådgiveren

- cirkulerer i gruppen.

Efterhånden dannes en fælles opfattelse,

der tegner et sort/hvidt billede af

socialrådgiverne som uvenlige magthavere,«

lyder Omar Dhahirs beskrivelse.

Hadekulturen kalder han det. Så

længe den arabiske klient ikke får en

meningsfuld behandling på integrationskontoret,

vil modstanden bare vokse,

advarer han.

Og så går de amok!

Hadekulturen manifesterer sig i en

række grove anklager mod sagsbehandlerne.

De er uvidende om arabernes

baggrund, hedder det sig. De ydmyger,

provokerer og presser deres klienter i

urimelig grad, bruger loven vilkårligt og

med det formål at undertrykke folk, ligesom

de rask væk bedrager og demoraliserer

deres klienter, fordi de i virkeligheden

slet ikke er interesserede i at

skaffe nogen i arbejde (da de så selv

vil miste deres job, lyder logikken).

Araberne føler sig med andre ord

truede. Og hvad gør en araber, der føler

sig truet? Han mobiliserer alle de kræfter,

som han har lært at bruge i sin

egen kultur, eksempelvis følelsesladet

sprog, religiøse vendinger og uendelige

gentagelser. Og hvis det ikke er nok, går

han ikke af vejen for at bruge grovere

metoder.

I sin afhandling afdækker Omar

Dhahir, hvad der er på færde, når araberne

- ikke så sjældent - ender med at

råbe og skrige og smadre computere

og andet indbo på integrationskontoret.

Eller at true sagsbehandleren korporligt.

»Der cirkulerer historier om, at den

bedste måde at tale med socialrådgivere

på er at bruge tilsvining, slagsmål og

smadring af computere eller at manipulere

og afpresse dem. I subkulturen

møder man den opfattelse, at en vellykket

samtale hos socialrådgiveren kræver,

at man er grov og truende.«

»Det drejer sig ikke kun om en kernegruppe,

der har denne opfattelse. Selv

de arabere, der er mere velfungerende,

er enige i, at det er den rette måde at

kommunikere på, fordi de oplever, at de

på grund af deres egen høflighed ikke

opnår samme fordele eller rettigheder

som de uhøflige,« forklarer Omar Dhahir.

Selv den pæne skoleinspektør kan

altså blive så desperat, at han fristes

til at overskride sine egne grænser og

gøre, som subkulturen foreskriver. Den

udvikling har eskaleret de seneste ti år,

mener den odenseanske forsker, der selv

flygtede fra Irak til Syrien i 1981 og videre

til Danmark for næsten tyve år siden.

Tolkens dilemma

Midt i dette utæmmede kultursammenstød

sidder tolken så som en lus mellem

to negle. På den ene side afkræves han

eller hun loyalitet i forhold til sagsbehandleren,

der forventer medspil for

at fastholde sin dagsorden. Og på den

anden side sidder en vred og frustreret

araber og stiller krav om en form for

broderskabs-solidaritet.

»Araberne har nogle klare solidaritetsforventninger.

De lægger vægt på,

at tolken har magt, kender lovgivningen

og formodes at have indflydelse på socialrådgiveren.

Men frem for alt er tolken

en landsmand, og araberne forstår

ikke, hvorfor tolken ikke hjælper sine

landsmænd i de konfliktsituationer, der

opstår,« beskriver Omar Dhahir.

Tolkens neutrale rolle er netop ikke

blevet tilstrækkeligt understreget ved

den indledende samtale, ligesom den

arabisktalende klient som regel heller

ikke har forstået, at sagsbehandleren

ikke er loven, men at hun kun forvalter

den. Rolleforvirringen er derfor total, og

kommunikationen bliver derefter. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

WWW

I sin afhandling har Omar Dhahir

udskrifter fra samtaler mellem

flygtninge og sagsbehandlere.

Se to eksempler på

www.hkkommunal.dk/integration

Kommunalbladet 3 ❘ 05

17


18 Kommunalbladet 3 ❘ 05

tekst: Joan Rask Maack • foto: Scanpix

Ny teknik skaber uro

Som landets første har Vejle-Give Sygehus indført elektronisk

talegenkendelse, der omformer almindelig tale til tekst.

Det fjerner op til 40 pct. af lægesekretærernes arbejde og har

skabt usikkerhed blandt medarbejderne.

Giv diktat direkte til din computer - og

undvær din sekretær.

Den mulighed er nu en realitet for

lægerne på sygehusene i Give og Vejle.

Her er de i fuld gang med at indføre

elektronisk talegenkendelse.

De første 36 lægesekretærer fik i

slutningen af januar i år besked om, at

den nye teknik betyder, at deres fastansættelse

i en bestemt afdeling snart

slutter. I stedet kan de blive ansat i et

Lægesekretær-Center, hvis de vil.

Men det vil de ikke.

Lægesekretær Mette Thrane, der er

medlem af samarbejdsudvalget på Vejle

Sygehus, er ikke tilfreds med ledelsens

måde at håndtere den personalemæssige

omstilling på.

– Jeg er skuffet og harm, men også

usikker på fremtiden. Og det her handler

ikke om, at jeg er maskinstormer. Den

teknologiske udvikling kan vi ikke gøre

noget ved. Vejle-Give Sygehus er blandt

de første i verden, der konsekvent vil

tage teknologien med talegenkendelse i

brug. Når jeg og de øvrige lægesekretærer

er utilfredse, skyldes det udelukkende

ledelsens hidtidige håndtering af de

personalemæssige forhold, udtaler hun

til Dansk Lægesekretærforenings hjemmeside.

Forsvunden faglighed

Og hun er ikke ene med sin utilfredshed.

I HK Vejle mener faglig konsulent Uffe

Tinggaard ikke, at de generelle varslinger

om omplaceringer på grund af ny

teknologi holder i retten - og heller ikke

etisk og moralsk. Det er flere år siden,

han første gang hørte om elektronisk

talegenkendelse.

– Vi har flere gange henvendt os til

sygehusledelsen og bedt om kompetenceudvikling

til lægesekretærerne, inden

de mistede en stor del af deres arbejde.

Situationen havde været helt anderledes,

hvis personalet allerede var i gang

Store fordele ved talegenkendelse

Når der bliver taget et røntgenbillede, må patienten

normalt vente på, at røntgenlægens diktat bliver

skrevet ind og fysisk når frem til en speciallæge.

Det tager typisk nogle dage. Med det nye system

er teksten on-line hos en speciallæge på en anden

etage, hurtigere end patienten kan gå derhen.

Talegenkendelse bør give færre fejl, fordi lægen

kan se og godkende den skrevne tekst, så snart den

er dikteret. I dag godkender lægerne normalt teksten

et par dage efter. Talegenkendelse fjerner risikoen

for, at lægen husker forkert.

Kilde: Kenneth Seerup Jørgensen, it- og

administrationschef på Vejle-Give Sygehus


på sygehus

inden for nye fagområder og selv havde

haft indflydelse på, hvem der var endt

med hvilke opgaver, siger han.

Uffe Tinggaard forstår godt, at lægesekretærerne

reagerer, når det, der før

var selve forudsætningen for deres fag,

pludselig ikke længere er nødvendigt.

– Sygehuset burde først indføre talegenkendelse,

dernæst få opgjort medarbejderbehovet

og så til sidst omplacere

individuelt. I stedet overfører de bare

alle til en slags daglejer-central for

overskydende lægesekretærer, indtil de

får job i en anden afdeling, siger Uffe

Tinggaard.

Men han har også positive ord til

Vejle-Give Sygehus, der har indført jobgaranti,

en god seniorordning og givet

alle medarbejdere 10.000 kr. til kompetenceudvikling.

– Det er flot og en meget venlig personalepolitik,

siger Uffe Tinggaard.

Det handler om mennesker

Ifølge it- og administrationschefen på

Vejle-Give Sygehus, Kenneth Seerup

Jørgensen, vil sygehuset gerne finde det

rigtige job til den enkelte. Derfor har

man prioriteret valgfrihed højt, når lægesekretærerne

skal bruge deres sum

til kompetenceudvikling.

Han mener, at lægesekretærerne får

en fair behandling.

– Vi har ingen intentioner om at gøre

noget ondt mod medarbejderne. Hvis det

var tilfældet, havde vi valgt en model

med direkte afskedigelser. Lægesekretærerne

har vidst længe, at nogle af

dem skulle ud i andre områder, når talekendelse

virkede, siger han.

Kenneth Seerup Jørgensen forstår

godt, at den enkelte kan føle sig utryg

ved forandringer.

– Vi er kede af, hvis der går juristeri

i det. Lægesekretærernes overenskomst

siger, at den slags ændringer skal vars-

les et halvt år forinden. Hvis vi venter

med at opgøre behovet til systemet virker

fuldt ud, vil der sidde en del medarbejdere

uden noget at lave - mens

andre afdelinger på sygehuset har travlt.

De lægesekretærer, der bliver i overskud,

skal have meningsfyldt arbejde

med det samme, siger han.

Han regner med, at lægesekretærerne

igen fastansættes i en afdeling, når

de nye behov er opgjort.

Kenneth Seerup Jørgensen forventer,

at den nye teknik i løbet af nogle år vil

vende op og ned på fast indgroede rutiner

på alle landets sygehuse.

Foreløbigt virker systemet kun inden

for sygehusområdet, hvor lægerne dikterer

mange ensartede sætninger og

ord.

– Men det er i en rivende udvikling,

så det skal nok komme til andre offentlige

myndigheder også, siger han. ◗

jrm@kommunalbladet.dk

FAMILIEBEHANDLING

Børns problemer skal løses i familien

Viden om og erfaring med

Familier og gravide med sociale, psykiske eller

misbrugsproblemer.

Børn født med abstinenser, foetalt alkoholsyndrom

og senabstinenser.

Spiseforstyrrelser, voldelig adfærd, chok-traumer.

Vi tilbyder

Familiebehandling døgn/ambulant

Konsulentbistand

Familiecenter Dyreby, Vesterbyvej 5, 6854 Henne,

75 25 50 85, dyreby@adr.dk, www.dyreby.dk

Kommunalbladet 3 ❘ 05

19


20 Kommunalbladet 3 ❘ 05

tekst: Simon Krus • foto: Scanpix

Farum:

Udlicitering var uheldig

Da Farum Kommune som den første kommune udliciterede administrative opgaver, skete det

på vilkår, som den nuværende borgmester Lars Carpens i dag kalder for »uheldige«.

– Jeg fatter ikke, hvordan man kunne indgå

en kontrakt på de vilkår, siger Lars Carpens

(V), borgmester i Farum Kommune.

Allerede inden Business Services A/S

gik konkurs i maj 2004, herskede der

utilfredshed i Farum Kommune med den

kontrakt, som daværende borgmester

Peter Brixtofte (V) havde indgået tilbage

i 1999. Farum var pionér på området, da

kommunen inviterede det private firma

Deloitte & Touche Business Services

inden for på rådhuset for at varetage

blandt andet lønadministration,

bogholderi, og opgaver med boligsikring

og pension.

Det var første gang, en kommune

udliciterede opgaver på det

administrative område, og målet var at

give kommunen en besparelse på 20 pct.

Men af den kontrakt, som blev

underskrevet 23. juni 2000, fremgår det,

at aftalen på nogle punkter var særdeles

fordelagtig for det private firma. Blandt

andet skulle Farum Kommune betale

seks måneder forud for at få løst

opgaven.

Den nuværende borgmester, Lars

Carpens (V), bekræfter, at det var en af

grundene til, at Farum Kommune

allerede inden konkursen havde planer

om at genforhandle kontrakten.

– Jeg fatter ikke, hvordan man kunne

indgå en kontrakt på de vilkår. Men hvis

nogen har lavet uheldige

kontraktelementer, så er der ikke så

meget at gøre ved det nu seks år efter,

siger han.

Lars Carpens fastholder dog, at det

ikke var planerne om genforhandling,

der udløste konkursen i Business Services.

»Vi blev overhalet inden om af

konkursen«, siger han

Det er tidligere blevet kritiseret, at

samarbejdet mellem Deloitte & Touche

Business Services og Farum Kommune

var tæt, inden opgaven blev sendt i

udbud. Over for Jyllands-Posten har den

tidligere markedsdirektør i firmaet, Lars

Olsen, bekræftet, at Deloitte & Touche

selv var med til at formulere udbudsmaterialet

for den opgave til mere end

30 millioner kroner, som firmaet senere

vandt. Ingen andre virksomheder bød

på opgaven.

Kan firmaets involvering i

udarbejdelsen af materialet være en

forklaring på de fordelagtige vilkår?

– Uanset hvem der har formuleret

kontraktvilkårene, så er det et så

simpelt kontraktpunkt, at det ikke burde

kunne ske. Kommunen har ikke tænkt

sig om, siger Lars Carpens.

Fik I det, I skulle, for pengene?

– Nej, det gjorde vi ikke, for i sidste

ende kom vi jo i klemme med

forudbetalingen. Efter konkursen kunne

selskabet ikke svare alle sit, siger Lars

Carpens, der vurderer, at konkursen

kommer til at stå Farum Kommune i

mellem to og tre millioner kroner.

Tilsynet for kommunerne i

Københavns og Frederiksborg Amter har

nu udbedt sig en redegørelse fra Farum

Kommune for processen omkring indgåelsen

af den oprindelige kontrakt. ◗

redaktionen@kommunalbladet.dk

Fra kontrakt til konkurs

Under en bølge af udliciteringer

underskrev borgmester Peter

Brixtofte i september 1999 en

kontrakt med Deloitte & Touche

Business Services (DTBS) om

varetagelse af en række administrative

opgaver. I maj 2001 overtog

firmaet også lønkørslen for Tølløse

Kommune.

Senere trak Deloitte & Touche

sig ud af firmaet, som blev overtaget

af den hidtidige direktør, Karsten

Heiselberg. Firmaet skiftede navn til

Business Services A/S. Firmaet, der

stadig holdt til på Farum Rådhus,

overtog opgaver for både Ryslinge

og Frederiksberg Kommuner, men

det ventede boom på udliciteringsområdet

udeblev.

Business Services blev erklæret

konkurs i maj 2004, og de resterende

opgaver for Tølløse, Frederiksberg og

Ryslinge overtages af det norske

revisionsfirma Visma Services. Farum

Kommune valgte at trække de udliciterede

opgaver hjem og overtog igen

de udliciterede medarbejdere.


Debat

En slap dialog med borgerne

Jeg undrer mig over en artikel »Chat

skal give hurtigt svar« med tilhørende

billede i Kommunalbladet nr. 20.

Jeg blev imponeret over artiklen og

synes, det er en vældig smart idé med

direkte chat med kommunen! Det giver

borgeren en fornemmelse af effektivitet

- og især i denne tid, hvor digitalisering

m.v. er sat i fokus, og der arbejdes med

dette på højtryk.

Men, men, men ... Skuffet blev jeg

godt nok, da jeg så nærmere på billedet

i øverste højre hjørne. Kigger man nærmere

på dialogen mellem medarbejderen

fra Glostrup Kommune og borgeren,

kaldet K429, dukker følgende dialog op

på billedet:

Medarbejderen: »Velkommen til

Glostrup Kommune. Hvad kan jeg hjælpe

med?«

K429: »hej«

Medarbejderen: »Hej«

K429: »jeg vil spøre om sygdagpenge«

K429: »hvis man vil gå på sygdagpenge

hvordan forgår det?«

Medarbejderen: »Det kan jeg desværre

ikke hjælpe med. Du er nød til at

kontakte kommunen telefonisk eller

personligt. Telefonnummeret er ....6100«

Medarbejderen: »Er der andet jeg

kan hjælpe med?«

Hvilken dialog er det, der føres her? Det

er godt nok en slap måde at viderestille

borgeren på. Borgeren henvises til at

møde personligt op! Dette er da ikke en

måde at imødekomme borgeren på.

Jeg kan godt forstå, at Glostrup Kommune

har meldt ud, at der ikke vil være

ventetid på chatten, for når folk blot

viderehenvises til personligt fremmøde

- eller for den sags skyld til at ringe - så

varer dialogen ikke ret lang tid, hvorfor

ventetiden ikke vil nå at opstå.

Tror I selv på, at borgerne vil benytte

eDialog to gange? Næppe.

Jim Nielsen, straXen

Gladsaxe Kommune

(modt. 02.2.05)

Svar

Der skal ikke herske tvivl om, at borgeren

har fået en utilfredsstillende behandling.

Det ville i dette tilfælde, hvor

der spørges generelt om sygedagpenge,

være relevant at henvise til vores hjemmeside,

hvor der står ganske meget om

sygedagpenge.

Vores medarbejder ville i øvrigt kunne

guide borgeren på hjemmesiden.

På grund af folketingsvalget har vi

ikke fået evalueret systemet. Men når vi

om ca. 10 dage går i gang, så ser vi på

antallet af henvendelser via eDialog, og

vi ser på de enkelte henvendelser, om

spørgsmål, svar og svartider er i orden.

Jeg kender i øvrigt straXen i Gladsaxe

udmærket og ved, at det er en

yderst velfungerende enhed.

Ole Holm, vicekommunaldirektør

Glostrup Kommune

Opdeling af skattefolk

giver ikke mening

Kommunalreformens frontløber, fusionen

mellem ToldSkat og de kommunale

skattevæsener, har problemer med

fagforeningerne. Der må og skal nytænkning

til, hvis parterne skal geares

til de nye tider.

Det er beklageligt, at Dansk Told og

Skatteforbunds forbundsformand Jørn

Rise har den holdning til faglig organisering,

at hans tilbud er at: »Hvis man

ikke kan lide forbundet, så behøver man

ikke melde sig ind«. I forbundets seneste

medlemsblad er der en række indlæg,

der klart viser, at DTS ikke ønsker,

at tilpasse sig den nye skatteorganisation,

der er under oprettelse, ved fusionen

mellem ToldSkat og de kommunale

skatteadministrationer. For ikke at tale

om kedelige holdninger hos HK’s Peter

Waldorff, der heller ikke vil fjerne gamle

grænseaftaler og være med til nytænkning.

I forbindelse med skattefusionen må

man imødese, at medarbejdere med vidt

forskellige uddannelser vil komme til at

udføre fuldstændigt ens arbejdsopgaver.

Nogle med »private« regnskabsuddannelser,

nogle med kommunale skatteuddannelser

og nogle med statslige skatteuddannelser.

DTS vil qua de forældede

grænseaftaler tilbyde medlemskab efter

uddannelse og ikke i forhold til, hvilken

stilling medarbejderen placeres i.

Dvs. at to, der sidder med samme

ligningsmæssige arbejdsopgaver i dag,

f.eks. en ekspeditionssekretær med

lederfunktioner og en halv SKI og en

nyuddannet assistent med SKII, efter

DTS's mening skal være i hver sin fagforening.

Det giver jo ikke mening.

I 2005 bør medlemskabet af en fagforening

relatere sig til faget og jobindholdet

og ikke til, hvilken uddannelse

man tilfældigvis har. Alle de gamle

grænser er netop ... gamle. Uanset gamle

regler, dogmer, kutymer, historiske

aftaler, grænsedragninger osv., så står

vi over for muligheden for at få én

organisation, én arbejdsgiverpart og

én fagforening.

Så bliv nu venligst lidt moderne.

Torben Kock Østerby

Herlev

(modt. 23.1.05)

21


22

E-fakturaer fik alligevel

en blød landing

Kort & Kommunalt

Først sagde finansminister Thor Pedersen nej. Så sagde han

måske. Til sidst sagde han ja til at indføre en overgangsperiode

for e-fakturering.

31. januar var ellers meldt ud som absolut sidste dag,

hvor kommuner og amter måtte tage imod papir-fakturaer.

Overordnet har kommunerne det fint med en blød overgangsperiode,

hvor de hjælper leverandørerne i stedet for at tvinge

e-fakturaerne igennem ved at returnere papir-fakturaerne

uden betaling.

Men den løsning ville de godt have haft fra starten, siger

chefkonsulent i KL, Jakob Harder.

– Vi har allerede for længe siden foreslået en gradvis

indfasning af e-fakturaerne med fx pilotprojekter. Men det

afviste finansministeren dengang. Når skæringsdatoen nu

alligevel udskydes, får kommunerne ikke de økonomiske

gevinster, ministeriet tidligere har beregnet, siger Jakob Harder.

Og det er et problem for kommunerne, fordi de allerede

er skåret i bloktilskuddet for i år. Derfor har KL krævet kompensation

på kommunernes vegne.

– Vi kan ingen indikationer få fra finansministeriet, men

vi forventer klart at få noget ud af vores henvendelse, siger

Jakob Harder. (jrm)

463 svar på nytårsquiz

Internet er nok kommet for at blive, må vi konstatere

her på redaktionen. I hvert

fald er det globale netværk

temmelig populært blandt

Kommunalbladets læsere.

338 af dem valgte i år at

besvare nytårsquizzen,

som vi bragte i årets

første udgave, via

vores hjemmeside.

Dermed gik Post

Danmark glip af en

portoindtægt på mere

end 2.000 kr., og de

mange læsere sparede

Afdelingsgeneralforsamling

HK Sønderborg

Mandag den 14. marts 2005 kl. 18.30

HKs mødelokale, Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent

3. Valg af 3 stemmetællere

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Valg

8. Valg til HK/Danmarks 29. ordinære kongres

9. Valg til HK/Danmarks Arbejdsløshedskasses

23. ordinære delegeretmøde

10. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være HK Sønderborg i hænde senest 7 dage før.

Skriftlig beretning udleveres ved henvendelse til

afdelingen fra 25.februar 2005 og kan ses på

www.hk.dk/soenderborg.

desuden udgiften til en kuvert og turen hen til en postkasse.

De mange elektroniske besvarelser var medvirkende til en

rekordstor deltagelse i vores tilbagevendende nytårsspøg. 124

sendte et brev, og én besvarelse ankom pr. fax, så antallet af

deltagere nåede op på i alt 463.

Sidste år, hvor det for første gang var muligt at svare via

internet, deltog 302 læsere. Tidligere år har der kun været omkring

200 besvarelser.

Nogle læsere ærgrer sig måske over deres forkerte svar på

spørgsmål nr. 7, hvor vi spurgte, om der afholdes folketingsvalg

inden 1. juli. Der blev udskrevet valg, inden quizzens svarfrist var

udløbet, og for at stille alle lige, annullerer vi dette spørgsmål. Hvis

du har svaret rigtigt på de øvrige ni spørgsmål, er du altså stadig

med i konkurrencen om seks flasker vin.

Vinderne trækkes i januar 2006. (lfh)


»Det her er en dødssyg historie om et ideologisk korstog

og uforståelige statslige styringssystemer.«

De fleste blev klar til

Næsten alle kommuner og amter nåede

at blive klar til eDag2 den 1. februar.

Men det kneb gevaldigt. Omkring årsskiftet

manglede rigtig mange stadig den

nødvendige it, men på skæringsdatoen

kunne Den Digitale Taskforce offentliggøre,

at 92 pct. af de tilmeldte myndigheder

var klar - næsten.

De fleste af dem, der fortsat mangler,

har sagt, at de bliver klar i løbet af februar.

Ifølge Den Digitale Taskforce er det

blandt kommunerne primært de mindre,

der halter lidt bagefter. Blandt amterne

mangler Roskilde Amt og Ribe Amt.

Ribe Amt er blandt de cirka 50

myndigheder, der pænt må vente, til TDC
Niels Jørgen Holm, afdelingsformand HK/Nordsjælland

om HK's rolle som jobformidler - til Delta.

har tid til at installere det system, de har

bestilt. Det kom nemlig lidt bag på TDC,

at så mange myndigheder ønskede deres

løsning installeret i ugerne op til skæringsdatoen.

Projektlederen på eDag2 i Den Digitale

Taskforce, Lars Frelle-Petersen, synes,

det er ærgerligt, at TDC ikke har kunnet

levere varen til tiden.

Men han mener, at det vigtigste trods

alt er, at stort set alle myndigheder nåede

målet.

Af de myndigheder, der er klar, har:

• 45 pct. informeret borgere og virksomheder

• 74 pct. ændret arbejdsgange


• 56 pct. gjort begge dele.

Lars Frelle-Petersen er godt tilfreds

med, at over halvdelen af alle myndighederne

både har informeret borgerne

og ændret arbejdsgange.

– Det er de første skridt på en lang

gåtur. For det er først, når myndighederne

får konkrete erfaringer med det nye

system, at de store ændringer af forretningsgange

og rutiner kommer, siger Lars

Frelle-Petersen. (jrm)

WWW

Læs mere og se oversigten over de

myndigheder, der er klar, på www.e.gov.dk23


24

STILLINGER

Annonceekspedition:

Tlf. 86 76 13 22

Fax 86 76 13 10

annoncer@kommunalbladet.dk

Tina Halvorsen Ann-Beth Bach

Kommunalbladet

Barselsvikar til annoncesalg

Kommunalbladet søger en administrativ medarbejder, der med

energi og godt humør skal være ansvarlig for salg og ekspedition

af stillingsannoncer - både til bladet og på jobdatabasen

www.profiljob.dk. Du skal desuden tage telefonen, servicere

medlemmer, ajourføre databaser, vedligeholde edb, arkivere og

stå for den daglige oprydning.

Vikariatet er ledigt i perioden fra 15. marts 2005 til 9. marts 2006.

Vi forventer, at

• du har erfaring med salg

• du har kendskab til Office-pakken og gerne QuarkXPress

• du mestrer en computer og interesserer dig for ny teknologi

• du behersker dansk i både skrift og tale

• du er udviklingsorienteret, initiativrig og har let ved at komme

i kontakt med andre mennesker.

Vi tilbyder

• et spændene deltidsjob i et uhøjtideligt, journalistisk miljø

• fem fantastiske kolleger

• en fabelagtig frokostordning

• løn efter gældende overenskomst.

Arbejdstiden udgør 25 timer om ugen og fordeles fra tirsdag til

fredag.

Ansøgningsfrist:Torsdag den 24. februar 2005.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 28. februar.

Flere oplysninger hos Ann-Beth Bach, tlf. 86 76 24 10,

og på www.kommunalbladet.dk.

Skriftlig ansøgning sendes til

Kommunalbladet, Park Allé 9, 8000 Århus C

eller pr. mail til abb@kommunalbladet.dk

Kommunalbladet er fagblad for HK'ere i amter og kommuner og

udkommer hver 14. dag i 73.000 eksemplarer.

Virksomhedskonsulent

Virksomhedskonsulent med sagsbehandlerbaggrund til

arbejdsfastholdelse og flexjob.

Ugentligt timetal: 37 timer.Vi har flextid.

Kontaktperson:

Teamchef Christa Hauser, tlf. 4359 1624 eller faglig konsulent

Toni Nielsen, tlf. 4359 1737.

Ansøgningsfrist:

Den 18.2. 2005 kl. 12.00 – samtaler forventes afholdt den

25.2.2005.

Ansøgning skal ske på baggrund af det fulde opslag, der kan

findes på www.htk.dk

Send ansøgningen til:

Høje-Taastrup Kommune

Familie- og Socialcentret

Team Sygedagpenge og Flexjob

Bygaden 2, 2630 Taastrup

Sagsbehandlere til

Børn- og ungeområdet

Ansættelsessted:

Familiecenter Midt, Rønnevangscentret 1, 2630 Taastrup.

Ugentligt timetal: Det drejer sig om en stilling på 30 timer

ugl. og en stilling på 37 timer ugl.

Kontaktperson: Teamchef Pia Roskjær.

Du kan se mere om stillingerne på kommunens hjemmeside

www.htk.dk

Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal være os i hænde senest

den 22. februar 2005.

Send ansøgningen til:

Høje-Taastrup Kommune

Familie- og socialcentret

Bygaden 2, 2630 Taastrup

eller via mail til Familie-socialcenter@htk.dk

Find dit nye job på

www.htk.dk


Vejle Kommune søger

socialrådgiver/socialformidler

Vi søger en dygtig og engageret familierådgiver, der kan tiltræde

en ledig fuldtidsstilling i Familieafdelingen senest 1. april.

Find ud af, om det er noget for dig, ved at klikke dig ind på

www.vejle.dk, hvor du kan læse meget mere om stillingen. Du

kan også få annoncen tilsendt ved at henvende dig til sekretær

Inge Jochumsen, tlf. 7644 4513.

Send din ansøgning med referencer og dokumentation for uddannelse

til Vejle Kommune, Familie- & Jobservice, att. Dorrit Vig,

Skolegade 1, 7100 Vejle, så vi har den senest fredag den 18.

februar kl. 12.

Vision

Vi vil være

kendt som en

ambitiøs

virksomhed,

der har fokus

på borgerne

og er klar til

fremtiden –

hele tiden

Værdier

Begejstring

Respekt

Udvikling

Samarbejde

Effektivitet

Trivsel

SOCIALRÅDGIVER/

SOCIALFORMIDLER

til rådgivning af kontanthjælpsmodtagere

Frederiksværk Kommunes Kontanthjælpsgruppe

søger uddannet socialrådgiver/socialformidler

til socialt

arbejde i forbindelse med kommunens

kontanthjælpsmodtagere. Vi forventer,

at du har en bred erfaring inden for det

sociale område gerne med specifik

erfaring inden for kontanthjælpsområdet.

Derudover forventer vi, at du er interesseret

i at udvikle dig både menneskeligt

og fagligt.

Hør mere om stillingen hos teamleder

Hanne Stausgaard på tlf. 47 78 42 14

eller hos social- og servicechef Ivan

Jakobsen på tlf. 47 78 42 04.

Psykiatri- og

Socialforvaltningen

Økonomimedarbejder

med

flair for tal og

formidling

Handicapafdelingen i

Psykiatri- og Socialforvaltningen

søger en økonomimedarbejder

37 timer ugentlig til

driftsopgaver indenfor økonomistyring,

herunder budgetlægning,

budgetopfølgning,

rammer for bo- og dagtilbudenes

økonomi, ledelsesinformation

m.v.

Vi forventer, at du har en

kontoruddannelse eller lignende

og med din erfaring fra

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

tidligere beskæftigelse hurtigt

kan indgå i vores økonomiog

planlægningsenhed.

Erfaring med økonomisystemer

er en forudsætning, og

det vil være en fordel hvis du

har kendskab til Maconomy.

Du vil især skulle arbejde med

den del af driften, der vedrører

bo- og dagtilbuddene på handicapområdet.

Det vil sige

opgaver med budget og regnskab,

herunder bl.a. statusafstemninger,

momsafregning og

systemintegration.

Se hele stillingsopslaget på

www.kbhamt.dk/job

under jobnr. ka52931

TO SAGSBEHANDLERE

til Borgerservice

Borgerservice, som er en del af

Socialafdelingen har to ledige sagsbehandlerstillinger

i henholdsvis

frontgruppen og pensionsgruppen.

Vi forventer, at du har en bred erfaring

inden for kommunale serviceområder

eller specifik erfaring inden for pensionsområdet.

Derudover forventer vi, at du er

interesseret i at udvikle dig både

menneskeligt og fagligt.

Hør mere om stillingen hos teamleder

Merete Normand på tlf. 47 78 42 08

eller hos social- og servicechef Ivan

Jakobsen på tlf. 47 78 42 04.

Fælles for stillingerne

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfristen er 21. februar 2005, kl. 12.00. Send den til nedenstående

adresse.

F rederiksværk Kommune • Personaleservice • 3300 Frederiksværk

personale@frederiksvaerk.dk • tlf. 47784000 • www.frederiksvaerk.dk

25


26

Udviklingsorienteret økonomichef og tre dygtige

medarbejdere

Vi har skabt den organisation, der skal løfte fremtidens opgaver.

Vi er en ambitiøs

virksomhed

Nu mangler vi en udviklingsorienteret økonomichef, der vil gå forrest - og

tre nye dygtige medarbejdere.

Udviklingsorienteret

økonomichef

Vi søger en udviklingsorienteret økonomichef

der med reference til kommunaldirektøren

får ledelsesansvaret

for 18 engagerede medarbejdere i

Økonomisk Forvaltning. En forvaltning

der har alle centrale økonomiske

opgaver fra budgetprocesser og økonomiske

analyser til traditionel regnskabsmæssig

drift.

Den nye økonomichef får ansvaret for

at forvalte en økonomi på 2 milliarder

kroner i et spændende og udfordrende

samspil med fagforvaltninger, deres

økonomer og de politiske beslutningstagere.

Se stillingsopslag på www.greve.dk/job

Økonomimedarbejder der

brænder for support

Greve Kommunes vil styrke supporten

til organisationen omkring vores økonomistyringssystem

KOMPAS (Navision).

Vores opgave er at udvikle og opbygge

en central drifts- og supportfunktion.

Derfor har vi brug for en dygtig medarbejder,

som har lyst til at udvikle brugen

af økonomistyringssystemet og understøtte

brugerne med brug og spørgsmål

i relation til økonomistyringen.

Opgaver:

• Vedligeholdelse og afstemning af

kontoplaner

• Fungere som konsulent over for

decentrale enheder

• Udvikle den centrale problemløsning

og vidensdeling

• Udarbejde vejledninger og dokumentation

omkring KOMPAS

•Organisere, hvordan supporten til

organisationen skal foregå

• Formidle og undervise i brugen af

KOMPAS

• Udvikle brugen af KOMPAS samt at

samarbejde med og udvikle superbrugere

i resten af organisationen.

• Rapportering til direktion og byråd

Se stillingsopslag på www.greve.dk/job

To medarbejdere til budget

og analyse

Har du lyst til at arbejde i et team, hvor

vi alle synes analyser, budget og controlling

gør hverdagen meget sjovere?

Analysemedarbejder

Vi har mange forskellige typer af opgaver

og du vil f. eks komme til at

beskæftige dig med:

• Budgetanalyser

• Ad hoc opgaver i forbindelse med

strukturreformen

• Beregninger af konsekvenser af

kommunens indkøbsprojekt

• Økonomiske udviklingsopgaver

• Controllingopgaver

•Projekter, som styrker og udvikler

kommunens økonomifunktion

Vi forventer, at du har lysten og modet

til selv at stå i spidsen for nogle af

projekterne.

Budgetmedarbejder

Du vil få en central rolle i kommunens

budgetlægningsproces, hvor du f.eks.

kommer til at beskæftige dig med:

• at være med til at præge og styre

budgetlægningsprocessen

• at være tovholder for kommunens

tværgående budgetarbejde og for

budgetkøreplanen

• at koordinere og udvikle arbejdet

omkring kommunes budgetopfølgning

• at deltage i koordineringen og udviklingen

af budgetlægningen i kommunes

økonomisystem (KMD-KOMPAS)

• forskellig tværgående koordination,

opfølgning og controlling bl.a. i forbindelse

med kommunens anlægsstyring

• at være medansvarlig for den løbende

ajourføring af vore økonomisystemer

(KMD-ØS og KMD KOMPAS)

Se stillingsopslag på www.greve.dk/job

Fælles for alle stillinger

Vi tilbyder dig:

• en travl og spændende arbejdsplads,

hvor du selv er med til at

påvirke tingene

• fleksible og dygtige kollegaer med

godt humør

• teamsamarbejde, hvor alle tager ansvar

og hvor vi gør plads til ris og ros

• et arbejde med forskellige kontaktflader

både i egen forvaltning og på

tværs af organisationen

• at arbejde i en ambitiøs kommune,

som gerne vil være på forkant med

udviklingen

• en stor kommune som sætter fokus

på både personlig og faglig udvikling.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes

efter kvalifikationer og principperne i

Ny Løn.

Har du brug for yderligere oplysninger

om jobbene, kan du kontakte

HR-konsulent Charlotte Hald på telefon

4397 9274.

Ansøgningsfrist onsdag den

23. februar 2005, inden kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til

Greve Kommune

Økonomisk Forvaltning

Att. Pia Hinge

Rådhusholmen 10

2670 Greve

eller

E-mail: ofansogninger@greve.dk

Vi skaber nye

løsninger og

løser nye

opgaver, fordi

vi kan lide det.

Vi øver os

hele tiden i at

blive bedre til

det, vi allerede

er gode til.

www.greve.dk


e-mail

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk

PERSONALE- OG LØNADMINISTRATOR

EFTERLYSES!

Lokalcenter Bispebjerg

Lokalcenter Bispebjerg, Teknisk-Administrativt

Team -personaledelen- mangler en kollega der

har lysten og evnen til, at arbejde med løn- og

personaleadministrative opgaver. Teknisk-

Administrativt Team er et af lokalcentrets 5

teams. Ud over personaledelen er der 21 andre

kollegaer i Teknisk-Administrativt Team, som

beskæftiger sig med andre af teamets mangeartede

opgaver.

Målet i personaledelen er, at yde en

høj service og nøjagtighed i forhold til

de opgaver som varetages

• enhver form for sagsbehandling i forbindelse

med personaleadministration

• ansættelse og afskedigelse

• fortolkning af overenskomster og aftaler

• formidling af nye tiltag, forretningsgange og

procedurer

• rådgivning, vejledning og servicering om

løn- og ansættelsesforhold til 4 borgerrettede

team, 12 kommunale daginstitutioner

og 2 legepladser

• indberetning til lønsystemet, registrering af

flex, ferie og sygefravær

• forestår annoncering

• lønforhandling

• undervisning i mindre omfang.

Det er en forudsætning, at du

• har relevant kommunal eller anden tilsvarende

uddannelse

• har erfaring i forhold til arbejdet med lønog

personaleadministration

• kan arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst

samt udvise fleksibilitet og

omstillingsevne

www.kk.dk

• har overskud og lyst til at arbejde i et

travlt og uhøjtideligt miljø

• besidder humoristisk sans og i perioder

kan arbejde i et højt tempo med meget

varierede opgaver.

Du kan tilbydes daglige udfordringer, en

spændende hverdag, hvor du i høj grad selvstændigt

skal forholde dig til mange forskelligartede

opgaver, samt et godt

kollegialt samarbejde og samvær i teamet.

Løn- og ansættelsesvilkår

sker i henhold til overenskomst og efter

principperne i ny løndannelse.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til teamchef Anders

Fürst på tlf. 3317 5231.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 24. februar 2005.

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført i

uge 9-10.

Ansøgning

vedlagt C.V, dokumentation for tidligere

beskæftigelse, uddannelses- samt anden

relevant dokumentation, sendes til

Lokalcenter Bispebjerg

att. Grith Pontoppidan

Ørnevej 55

2400 København NV.

27


28

Arbejdsmarkedsafdelingen

Dygtig sagsbehandler, kontanthjælp

Er du interesseret i at hjælpe borgere tilbage til arbejdsmarkedet?

Kan du være venlig, samtidig med at du kan fastholde en beslutning?

Og kan du dit lovstof, ja, så tror vi på, at du er den rette.

Vi er en afdeling bestående af 40 mennesker, der arbejder på, at

flest mulige borgere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet helt

eller delvist.

Din løn vil afspejle dine kvalifikationer, og efter gældende overenskomst

og Ny Løn.

Hør evt. mere om jobbet hos Arbejdsmarkedschef Liselotte

Pedersen på 8851 9410 - og kig ind på www.korsoer.dk.

Vi glæder os til at se din ansøgning. Send den til

Korsør Kommune

Arbejdsmarkedsafdelingen

Dahlsvej 3, 4220 Korsør

så vi har den senest den 18. februar 2005. Vi har planlagt ansættelsessamtaler

i uge 8.

Korsør Kommune www.korsoer.dk

Økonomiafdelingen

ROSKILDE Budget- og

regnskabsmedarbejder

KOMMUNE

Vil du være med til at holde styr på økonomien på det sociale område?

Så har du chancen for at blive én af 32 medarbejdere i Økonomiafdelingen, og vi

tager som en selvfølge, at du har lyst til og flair for talbehandling. Vi har organiseret

os i team, der varetager hovedparten af opgaverne i forbindelse med budgetlægning,

budgetopfølgning og regnskab for hele kommunen.

Arbejdsopgaverne, som vedrører det sociale område, løses i et tæt samarbejde både

med fagforvaltningen, teamets øvrige medarbejdere og i Økonomiafdelingen som

helhed. Arbejdsopgaverne indebærer såvel personlig som telefonisk kontakt med

forvaltninger og institutioner. I dette samarbejde fungerer vi både som konsulenter,

controllere og teknikere.

Den ledige stilling er en fuldtidsstilling (37 timer) i team 2 – det sociale område og

ønskes besat snarest mulig.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst indgået mellem

Kommunernes Landsforening og HK (Ny Løn).

Er dette noget for dig, så klik ind på www.roskildekom.dk og læs mere om jobbet.

Du er også velkommen til at ringe til budget- og regnskabschef Henrik Feldt

Jørgensen tlf. 4631 3070 eller økonomichef Kirsten Thune tlf. 4631 3060.

Vi håber at se din ansøgning. Du skal sende den til Roskilde Kommune, Økonomiafdelingen,

Rådhuset, Indgang H, 4000 Roskilde, så vi har den senest fredag den

25. februar 2005. Vi regner med at holde ansættelsessamtaler i uge 10.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge

ledige stillinger i kommunen.

ROSKILDE KOMMUNE

www.roskildekom.dk

Birkerød Kommune

GENOPSLAG

For at udvide kredsen af ansøgere genopslås stillingen

som sagbehandler i Borgerservice. De tidligere fremsendte

ansøgninger vil indgå i den samlede vurdering.

Sagsbehandler

til Borgerservice

Borgerservice i Birkerød Kommune søger en sagsbehandler.

Der er tale om en fast stilling på 31 timer om

ugen, som er ledig til besættelse snarest.

Der er stærk fokus på Borgerservice i kommunen og

der vil i de kommende år ske en kraftig udvikling af

området. Kommunerne skal således i fremtiden være

hovedindgangen til den offentlige sektor for borgere

og virksomheder. Du skal derfor være fleksibel og

indstillet på at støtte og hjælpe denne udvikling.

Du kan læse mere om Birkerød Kommune på vores

hjemmeside www.birkerod.dk

Dine primære opgaver

• Sagsbehandling. Der er for tiden især behov for

viden om og støtte til opgaver som børnebidrag,

boligydelse, sygesikring og afstemning.

• Modtagelse og betjening af borgere i borgerservice.

Vi ønsker, at du har

• Kommunomuddannelse eller anden relevant

uddannelse.

• Erfaring – gerne fra arbejde i en Socialforvaltning

eller i en borgerservice.

• Interesse for at deltage i udvikling af borgerserviceområdet.

Vi kan tilbyde dig

• Et udfordrende job med en afvekslende hverdag,

hvor der lægges vægt på kompetenceudvikling.

• En afdeling med dygtige og engagerede kolleger

• Flekstid.

Løn- og Ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst indgået

mellem HK og KL samt efter principperne i Ny Løn.

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til

at kontakte Souschef Eva Høj på telefon 4599 0471 eller

Overassistent Lene Andresen på telefon 4599 0653.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning på følgende mail

permail@birkeroedkom.dk eller med post til:

Birkerød Kommune, Personale, Stationsvej 36,

3460 Birkerød. Ansøgningen skal være os i hænde

senest mandag den 21. februar 2005 kl. 8.00

(morgenposten).

Samtaler afholdes onsdag den 23. februar.

Birkerød Kommune har ca. 22.000 indbyggere og er en grøn

kommune med et rigt kultur- og fritidsliv. Vores vision er at

være en attraktiv og professionel arbejdsplads til gavn for borgere,

virksomheder og politikere. Vi arbejder ud fra

kerneværdierne: Troværdig – Inspirerende - Målrettet.


Roskilde Amt

Personaleafdelingen

Løn- og personalekonsulent

Personaleafdelingen

Vil du være med til at danne den nye region

Sjælland?

Så har vi en plads til dig i Roskilde Amts Personaleafdeling.

Hvis du

• har erfaring med arbejdet på et offentligt lønog

personalekontor

• har erfaring med KMD lønsystems forskellige

faciliteter

• har en relevant uddannelse

• har kendskab til (amts)kommunale overenskomster

• kan arbejde med tekstbehandling, regneark

og internet

• kan lide at arbejde, når det er fart på

• ser udfordringerne frem for begrænsningerne

i den nye kommunale struktur.

Så tilbyder vi

• et spændende og udfordrende job, hvor du får

ansvar for egne opgaver

• et hektisk miljø med en frisk omgangstone

• flextid og mulighed for efteruddannelse

• løn efter principperne i Ny Løn.

Spørgsmål til stillingen

kan rettes til leder af lønsektionen Peter Stig

Jensen, telefon 4630 3466, mail cfpsj@ra.dk eller

leder af personalesektionen Ann Leikersfeldt,

telefon 4630 3475, mail cfal@ra.dk.

Læs hele stillingsopslaget samt mere om Roskilde

Amt på vores hjemmeside www.ra.dk

Ansøgningsfrist 21. februar 2005.

Ansættelsessamtaler den 24. februar 2005

Birkerød Kommune

Afdelingsleder for

kontorgruppen

Birkerød Bibliotek

Pr. 1. maj har vi et job ledigt til en faglig drivkraft med

både indblik, overblik og udsyn.

Du får ansvar for arbejdstilrettelæggelse og udvikling i

gruppen, dagligt arbejdsområde i administration og

skranke - og du skal være med til at føre biblioteket

igennem de kommende udfordringer af teknologisk

og anden art. Læs mere på www.birkebib.dk

Birkerød Kommune har ca. 22.000 indbyggere og er en grøn

kommune med et rigt kultur- og fritidsliv. Vores vision er at

være en attraktiv og professionel arbejdsplads til gavn for borgere,

virksomheder og politikere. Vi arbejder ud fra

kerneværdierne: Troværdig – Inspirerende - Målrettet.

Virksomhedskonsulent

i Center for Job- og

Erhvervsservice

Ser du en udfordring i at forbinde

virksomhedernes behov for arbejdskraft

med lediges behov for beskæftigelse?

Greve Kommune er langt fremme med organisatoriske

ændringer på beskæftigelsesområdet.

Vi er i gang med et forsøgsprojekt –

samarbejde mellem AF, Greve Kommune og

Udviklingspark Øresund. Vi er dermed både

med til at afprøve nye muligheder, med til at

skabe erfaringer for arbejdet med den kommende

arbejdsmarkedsreform og ved at forberede

os selv til denne reform.

Du skal være med til at styrke den tværgående

indsats og forbedre ledige borgeres jobmuligheder,

herunder udvikle en vifte af tilbud og

sikre at disse bliver udnyttet.

Virksomhederne skal have den arbejdskraft de

har brug for og du skal medvirke til at udvikle

nye potentialer i virksomhederne.

Vi tilbyder blandt andet et inspirerende

arbejdsmiljø og stor indflydelse på dit og

teamets arbejde.

Er det noget for dig, så læs mere om Greve

Kommune, Center for Job- Erhvervsservice

og stillingen på

www.greve.dk eller www.joe-service.dk

Roskilde Amt

Vi er til for

borgerne

Socialrådgiver/

socialformidler

Brugerkontakten for stofmisbrugere

RABS Køge

Yderligere oplysninger på tlf. 5666 1122.

Ansøgningsfrist den 21. februar 2005.

Se stillingen på www.ra.dk

Vi har fokus

på borgerens

og virksomhedens

behov

www.greve.dk

29


30

www.lsjob.dk Ledøje-Smørum Kommune

Sekretær

til PPR

Læs mere om

stillingen på

www.lsjob.dk

Læs mere om

kommunen på

www.lskom.dk

Vi søger en erfaren sekretær til et alsidigt job på Pædagogisk

Psykologisk Rådgivning i 30 timer ugentligt med tiltrædelse

snarest. Du skal kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt i et

travlt miljø. Mødetid er kl. 8.00.

Kendskab til kommunale edbsystemer en fordel.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

ifølge aftalerne om Ny Løn.

Nærmere oplysninger kan fås hos chefpsykolog Birgit Bruun

eller tale-høre-læsekonsulent Elisabeth Glasius på telefon

44 65 82 71 eller mobil 51 50 88 53.

Ansøgningfrist den 17. februar 2005 kl. 12.00.

Ansøgning mærket “Sekretær” vedlagt dokomentation for

uddannelse m.v. sendes til:

PPR, Brændekær 5, 2765 Smørum

Se uddybende om stillingen og PPR på kommunens hjemmeside.

Amtssygehuset i Glostrup

LØN- OG PERSONALE-

AFDELINGEN

Lønsagsbehandler

En spændende stilling som

lønsagsbehandler er ledig til

besættelse pr. 1. maj 2005.

Ansøgningsfrist

1. marts 2005.

Information

om amtet:

www.kbhamt.dk

Se hele stillingsopslaget på

www.kbhamt.dk/job

under jobnr. ka52908

Du kan få mere at vide mere

om stillingen hos faglig

koordinator Michael

Zimmermann på telefon

4323 2028.

Stenløse Kommune

Klinikassistent

En af vores dygtige klinikassistenter skal have barselsorlov.

Vi søger derfor en klinikassistent som vikar på 32 arbejdstimer om

ugen med tiltrædelse 25. april 2005 eller snarest derefter. Ønsker

du et andet timetal, kan vi måske tale om det. Ansættelsesperioden

slutter formentlig i april 2006 efter nærmere aftale.

Har du lyst til et spændende og udfordrende arbejde i et travlt og

levende miljø, og kan du bestride eller brænder du for nogle af

nedenstående opgaver, vil vi meget gerne høre fra dig.

• Kan lide at arbejde med børn

• Forberede og assistere ved tandbehandling

• Optage digitale røntgenbilleder

• Tilgodese et højt hygiejneniveau

• Foretage fluorpenslinger

• Foretage afpudsninger med roterende instrumenter

• Tage aftryk og udstøbe gipsmodeller

• Passe telefon

• Deltage i omsorgstandplejen

• Tilrettelægge og udføre undervisning i klasserne

• Instruere i opnåelse af god mundhygiejne

• Arbejde i projektgrupper

Da aftalebøger, journaler og meget andet føres på edb, vil det

være en fordel, hvis du har kendskab til edb.

Vi forventer, at du er i stand til at arbejde selvstændigt – er åben,

samarbejdsvillig, flexibel og omstillingsparat.

Vi regner ikke med, at du kan det hele. Teamet i tandplejen,

som består af 3 tandlæger og 8 klinikassistenter, vil støtte og

hjælpe dig.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Løn fastsættes

efter principperne i Ny Løn og vil blive fastsat ud fra dine

kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås på tlf. 4717 2625

hos tillidsmand Annette Dich eller hos klinikchef Anette Bach

Andersen.

Ansøgningen vedlagt relevante uddannelsesbeviser og udtalelser

skal være os i hænde senest torsdag den 3. marts 2005. Ansættelsessamtale

vil finde sted tirsdag den 15. marts 2005

Ansøgningen skal sendes til Klinikchef Anette Bach Andersen, Stenløse

Kommunes Tandpleje, Præstegårdsvej 30, 3660 Stenløse.


Er du HK’er,

og søger du nye

udfordringer?

Opret en

jobagent

Så får du besked

som én af de første,

når dit drømmejob

bliver slået op.

Klik ind på

www.kommunalbladet.dk

- vælg ‘jobsøgning’ og

derefter ‘jobagent’

STORSTRØM

ØKONOMISK KONTOR

Økonomimedarbejder

Et spændende og afvekslende job tæt på det

politiske miljø.

Er du interesseret i et afvekslende job som

økonomimedarbejder i et politisk miljø, hvor

du kommer tæt på beslutningerne, har vi stillingen

til dig i Storstrøms Amts centrale økonomifunktion.

Vi søger en medarbejder til

Regnskabsfunktionen snarest muligt.

Regnskabsfunktionen er en del af Økonomisk

Kontor, der yderligere består af en budget-,

analyse- og rådgivnings-, en konsulent-, en

system- og en indkøbsfunktion samt et sekretariat.

Regnskabsfunktionen har 10 medarbejdere,

som varetager forvaltningen af de centrale

regnskabs- og opfølgningsopgaver, herunder

drift, budget, likviditet og finans samt en

lang række ad hoc-opgaver i forbindelse hermed.

Vi kan tilbyde dig et selvstændigt og afvekslende

job med gode muligheder for både

faglig og personlig udvikling i et spændende

og til tider hektisk arbejdsmiljø. I en stor

organisation som Storstrøms Amt er der

mulighed for at prøve kræfter med mange

forskellige udfordringer, og du får en bred

kontaktflade i hele organisationen.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være

• koordinering og sagsbehandling i forbindelse

med regnskabsaflæggelse samt budget-

og økonomiopfølgning primært i forhold

til Social- og psykiatriudvalgets område

• medvirken i koordineringen af amtets samlede

regnskab

• løbende sagsbehandling i forhold til

Direktion, Social- og psykiatriudvalg,

Økonomiudvalg samt Amtsråd

• medvirken ved forskellige analyseopgaver

og andre tværgående opgaver

• driftsopgaver generelt.

Vi lægger vægt på, at du

• både kan arbejde selvstændigt samt indgå i

en gruppe

• kan kommunikere med personale i forvaltninger

og decentrale institutioner

• er ansvarlig, troværdig, engageret og har

udpræget gode samarbejdsevner

• har kendskab til og interesse for offentlig

økonomi

• har et godt humør og er i stand til at have

gang i mange forskellige sager på samme

tid og ikke mindst få dem afsluttet

• har erfaring fra amt, kommune eller lignende.

Stillingen er ledig til besættelse snarest og

kan besættes af en ansøger med en akademisk,

HK eller anden relevant uddannelse.

Relevant erhvervserfaring er en fordel.

Løn og ansættelsesvilkår

ifølge gældende overenskomst mellem

Amtsrådsforeningen og pågældende organisation

med udgangspunktet i principperne i

Ny Løn.

Yderligere oplysninger

om stillingerne kan fås ved henvendelse til

funktionsleder Birgitte Clausen tlf. 54 84 45

66 eller fuldmægtig Marie-Louise Lange tlf.

54 84 46 82. Stillingsopslaget kan også findes

på Storstrøms Amts hjemmeside

www.stam.dk.

Ansøgning

vedlagt eksamensbevis og anden relevant

dokumentation sendes til

Storstrøms Amt

Økonomisk Kontor

Parkvej 37

4800 Nykøbing F.

mærket “Økonomimedarbejder til

Økonomisk kontor”, j.nr. 05-000982

Ansøgningsfrist senest torsdag den 18. feb.

februar 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8.

31


32

SAGSBEHANDLER

Pension og Omsorg Christianshavn/Amager

Er du sagsbehandler og har du mod


• spændende arbejdsopgaver, hvor kvalitet

og ansvar vægtes højt

• synlige forventninger i forhold til vores

struktur

• tværfagligt samarbejde

• løbende omstilling og udvikling

• at servicere områdets ældre borgere

•gode kolleger

•god personalepleje

• flekstidsordning

• en centralt beliggende arbejdsplads.

Vi arbejder efter følgende værdier

• vi er her for borgerens skyld

• vi behandler hinanden og andre med

respekt

• vi tager selv et ansvar for vores arbejdsplads

• vi er effektive.

Hvis svaret er ja, må du være lige den person

vi søger.

Da én af vore sagsbehandlere har fået job i

et andet Pensionskontor i København søger

Pensions- og Omsorgskontoret Christianshavn/Amager

en sagsbehandler på 37 timer

ugentligt til vores pensionsafsnit fra den

1. april 2005 eller snarest derefter.

Afsnittet består af 17 medarbejdere og

1 leder og vi giver områdets ældre borgere,

den bedste service vedrørende folkepension

og boligstøtte.

Dit arbejdsområde består bl.a. af

• sagsbehandling af områdets borgere indenfor

specielt folkepension og boligstøtte

• administrative opgaver i forbindelse med

sagsbehandling

• udadvendte arbejdsopgaver som borgermøder

m.m.

www.kk.dk

Er du stadig interesseret, håber vi du

har følgende kvalifikationer

•kommunalt uddannet sagsbehandler, socialformidler

eller socialrådgiver

•kendskab til lovgivning indenfor områderne

pension og boligstøtte

•ovenstående er ikke et krav og vi kan tilbyde

oplæring

• IT-kendskab.

Ønsker du yderligere information kan du

ringe til sagsbehandler Marianne Meyer,

tlf. 3530 5612 eller teamleder Vibeke

Sneistrup, tlf. 3530 5608.

Ny løn og ansættelsesvilkår er efter gældende

overenskomst.

Københavns Kommune betragter mangfoldighed

som et aktiv og opfordrer derfor

alle, uanset alder, køn, race religion eller

etnisk tilhørsforhold til at søge den ledige

stilling.

Ansøgningsfrist

senest den 21. februar 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted den 24.

februar og den 25. februar 2005.

Ansøgning

med relevante bilag og mærket “sagsbehandler”sendes

til

Pension og Omsorg Christianshavn/Amager

Staben,Vibeke Øskov

Amagerbrogade 150,2.

2300 København S.


Er du stærk...

til lønadministration

Kunne du tænke dig at blive vores nye kollega i personaleafdelingens

løngruppe? Vi varetager lønadministrationen for

kommunens ca. 2.000 ansatte. I det daglige har vi et tæt

samarbejde med resten af Personaleafdelingen, og vi bistår

gerne hinanden på tværs af grupperne.

Det vil være en fordel – men ikke afgørende – hvis du har erfaring

med lønadministration.

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst mellem KL og HK efter

principperne for Ny Løn.

Er du interesseret

i at høre mere, så ring til Lena Nejlund på telefon 72 10 81 43

eller Connie Friis på telefon 72 10 81 42.

Ansøgningsfrist

Ansøgning, mrk.: 05-039-2, vedlagt relevante bilag

skal være modtaget senest 21. februar 2005 kl. 10.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 2005.

Ansøgning sendes til:

Værløse Kommune

Center for Personale og Udvikling

Stiager 2, 3500 Værløse

Se hele stillingsopslaget på www.vaerloese.dk

VÆRLØSE

KOMMUNE

Sagsbehandler

Økonomi- og Udviklingskonsulent

Sorø Kommune søger snarest

muligt en engageret økonomi-

og udviklingskonsulent til et

varieret og spændende job i den

centrale Økonomifunktion.

Du bliver en del af et team,

der på det økonomiske område

varetager tværgående drifts-,

udviklings- og kontrolopgaver

i forhold til fagafdelinger, institutioner

og politiske udvalg.

Dine primære arbejdsopgaver

bliver omkring:

- den koordinerende

budgetlægning

- budgettering af skatter

og generelle tilskud

- medvirken i den løbende

budgetopfølgning og regn-

skabsaflæggelsen.

Som en del af økonomifunktionen

vil du også få en central rolle

i forbindelse med kommunesammenlægningen,

hvor vi kan

tilbyde en række spændende

projekt- og udviklingsopgaver.

Vi lægger vægt på:

At du har en bred økonomierfaring

fra kommuner eller

lignende.

Du er superbruger af KMD-ØS

og har et indgående kendskab til

budget- og regnskabssystemet for

kommuner.

Til gengæld giver vi dig mulighed

for at videreudvikle dig

fagligt i et uhøjtideligt miljø

på en arbejdsplads under

udvikling.

Socialrådgiver, socialformidler eller socionom

- kontanthjælp og revalidering

Vil du være vores medspiller i teamet. Arbejde seriøst, men

samtidig ha' det sjovt?

Vores arbejde bygger på tillid, respekt og åbenhed – og vi forsøger

at sætte visionen om vækst og trivsel i centrum for alt,

hvad vi gør.

Om du er nyuddannet eller erfaren er mindre vigtigt, undtagen

i forbindelse med lønnen, bare du har lyst til at ta' fat og engagere

dig. Vi er en mindre kommune, så der er masser af faglig bredde

i opgaverne.

Du kan se job- og funtionsbeskrivelse på www.skaevinge.dk

Ring også gerne og hør mere hos Per Poulsen på 4827 2003.

Løn og vilkår følger overenskomsten.

Vi glæder os til at få din ansøgning. Send den så vi har den

senest den 20. februar. – til

Skævinge Kommune

Erhvervs- og Pensionsafdelingen

Harløsevej 20

3320 Skævinge

Skævinge Kommune har vedtaget en rygepolitik, der begrænser

adgangen til at ryge på kommunens arbejdspladser.

Lønnen fastsættes efter gældende

overenskomst og derudover giver

vi tillæg for kvalifikationer.

Du kan få mere at vide om stillingen

hos chefkonsulent Birgit

Jensen tlf. 5787 0229.

Vi ser frem til at modtage din

ansøgning med relevante oplysninger

om uddannelse, tidligere

beskæftigelse mv.

Du skal sende din

ansøgning til:

Økonomifunktionen

Sorø Kommune

Rådhusvej 8

4180 Sorø

Ansøgningsfrist: mandag den 21.

februar 2005 kl. 12.00. Vi forventer

at holde ansættelsessamtaler

umiddelbart efter i uge 8.

Sorø Kommunes vision:

"Vi vil sammen skabe

attraktive muligheder

for helhed og udvikling

- hele livet."

Sorø Kommunes

værdier:

- Ordentlighed

- Loyalitet

- Ansvarlighed

- Glæde og entusiasme

Vi arbejder projektorienteret,

og sætter

herved fokus på udvikling

og fremdrift.

Fremtiden er en kommune

med ca. 28.000

indbyggere fra de

nuværende Dianalund,

Stenlille og Sorø

Kommuner.

33


34

DYNAMISK OG UDVIKLINGSORIENTERET

SOCIALRÅDGIVER/SOCIALFORMIDLER

Lokalcenter Vanløse

Ved Lokalcenter Vanløse, Familie- og

arbejdsmarkedsforvaltningen er en stilling

som sagsbehandler i Børnefamilieteamet

ledig til besættelse snarest mulig.

Børnefamilieteamets målgruppe er

Socialt truede børnefamilier med børn og

unge i alderen 0 – 18 år, der har behov for

en særlig indsats. Målgruppen omfatter således

familier og unge, der har brug for hjælp

i forhold til fx rådgivning, vejledning, støtte,

familiebehandling og anbringelse af børn

udenfor hjemmet.

Jobindhold

Børnefamilieteamet består af en tværfaglig

medarbejdergruppe på ca. 18 personer.

Medarbejderne arbejder tværfagligt indenfor

en teamstruktur med udstrakt delegering

af ansvar og kompetence.

Vi er et team, der står overfor at skulle i

gang med en spændende omstillings- og

udviklingsproces, hvor du bliver en aktiv

medspiller.

Du vil komme til at arbejde med

familier, børn og unge med særlige

behov, hvor dine arbejdsop -gaver

bl.a. vil være

• rådgivning til børnefamilier med særlige

behov

• undersøgelser iht. Servicelovens § 38

• iværksættelse og opfølgning af hjælpeforanstaltninger

• samarbejde, mødeledelse og koordineringsansvar

i sociale sager

• konsulentfunktion og samarbejde i forhold

til skoler og daginstitutioner.

Vi tilbyder

• et spændende fagligt og personligt udviklende

arbejde

• et arbejde med høj grad af indflydelse og

ansvar

• et tværfagligt og dynamisk team med en

stærk faglighed

• et team som arbejder udviklingsorienteret,

og som har fokus på kvaliteten i arbejdet

www.kk.dk

• et team, der lægger vægt på et godt

arbejdsmiljø, hvor teamets medarbejdere

hjælper og støtter hinanden i opgavevaretagelsen

• et særligt introduktionsforløb og faglig

sparring, hvis du er nyuddannet.

Vi forventer

• at du har en faglig interesse i arbejdet med

socialt truede børnefamilier og truede

børn og unge

• at du engageret vil deltage i teamets fortsatte

faglige udvikling

• at du deltager aktivt i det tværfaglige samarbejde,

hvor vidensdeling, læring og faglig

refleksion er centralt.

• at du har gode samarbejdsevner og har

lyst og mod på at arbejde i et spændende

og fagligt travlt miljø

• at du løbende udvikler dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til gældende overenskomst med

relevant faglig organisation, herunder regler

om Ny Løn.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Yderligere oplysninger

Kan fås hos sagsbehandler Jette Brøns 3317

5878 eller teamchef Hanne Ilona Sørensen

3317 5861.

Københavns Kommune ser mangfoldighed

som en ressource og værdsætter, at medarbejderne

hver især bidrager med deres særlige

baggrund, personlighed og evner.

Ansøgningsfrist

Senest den 22. februar 2005 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted den

25. februar 2005.

Ansøgning

og CV mrk. ”socialrådgiver/formidler” sendes

til

vanlose.personale@faf.kk.dk eller til

Lokalcenter Vanløse

Teknisk – administrativ team

Linde Allé 40-44

2720 Vanløse

e-mail

annoncer@kommunalbladet.dk

send stillingsannoncen til Kommunalbladet på e-mail


Biblioteksassistent

til Brøndby-Bibliotekerne

I udlånsekspeditionerne på Brøndbyvester Bibliotek og Brøndby Strand

Bibliotek er en stilling på 30 timer ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er tilrettelagt med 4-dages arbejdsuge - 2 dages tjeneste i

Brøndbyvester og 2 dage i Brøndby Strand Bibliotek.

Den nye medarbejder skal primært indgå i den direkte lånerbetjening,

men skal også deltage i afdelingernes kontormæssige opgaver.

Begge biblioteker får i løbet af februar opstillet selvbetjeningsautomater

til lånerne. Indkøring af selvbetjening vil derfor blive en vigtig

opgave hen over foråret.

Vi søger en medarbejder, der ...

◆ er udadvendt og serviceorienteret

◆ har kendskab til edb og sans for orden og systematik

◆ meget gerne må være uddannet Kommunom og have bibliotekserfaring

◆ er fleksibel og indstillet på skiftende arbejdstider

◆ har en god fysik

◆ er god til teamarbejde

Vi kan tilbyde dig ...

◆ et varieret job med publikumsbetjening og forskellige kontoropgaver

◆ et godt samarbejde med engagerede kolleger

◆ en udfordrende og travl hverdag

◆ en arbejdsplads med vægt på trivsel og udvikling

Løn- og ansættelsesvilkår

◆ Der skal påregnes skiftende arbejdstider og lørdagstjeneste ca. hver 3. lørdag.

◆ Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes

Landsforening og HK. Lønnen forhandles efter principperne i Ny Løn.

◆ I Brøndby Kommune er der en generel politik om, at nyansatte skal forevise

straffeattest.

◆ For ansatte, der har kontakt med børn under 15 år indhenter Brøndby

Kommune også pædofiliattest.

◆ Brønndby Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Nærmere oplysninger

om stillingen kan fås hos

vicekulturchef Birgitte Bang Mikkelsen på tlf. 4328 2006.

Du kan læse mere om Brøndby-Bibliotekerne på www.brondbybibliotekerne.dk.

Ansøgningsfrist: 24. februar 2005.

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til

BRØNDBY KOMMUNE

Brøndby-Bibliotekerne

Brøndbyøster Boulevard 22, 2605 Brøndby.

søges med tiltrædelse snarest muligt. Der er p.t. ansat to sagsbehandlere

på området, men vi ønsker at gøre en yderligere indsats

på området.

Jobbet

Da vi ønsker at styrke det samlede område, forestiller vi os at opgaverne

deles, således at bl.a. arbejdet med familier med handicappede

børn udskilles. Det betyder, at du vil få ansvar for dette område,

men må samtidig være indstillet på at indgå i de øvrige opgaver,

der ligger på børn- og ungeområdet.

Hvem er du

Du er uddannet socialrådgiver eller formidler, og du kan se en udfordring

i at sikre handicappede børn og deres familier den bedst

mulige tilværelse. Du kan skabe en god kontakt til familierne og

formidle et godt samarbejde. Men du kan også arbejde selvstændigt

og er dynamisk og engageret i arbejdet med børn og unge.

Vi tilbyder

• en fuldtidsstilling og løn- og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende

overenskomst

• et uformelt arbejdsklima med masser af arbejde og stor mulighed

for selv at tilrettelægge det

• gode kollegaer og gode muligheder for kompetenceudvikling.

Vil du vide mere

Så ring til afdelingsleder Jette Petersen på 5487 7440 eller gå ind

på www.nysted.dk.

Ansøgning fremsendes til

NYSTED KOMMUNE

Sagsbehandler

til job- og familieafdelingen på børn- og ungeområdet

Nysted Kommune

Adelgade 61

4880 Nysted

eller mail nysted@nysted.dk

Vi skal have din ansøgning senest den 18. februar 2005.

Over halvdelen af

Kommunalbladets godt132.000 læsere

ser altid stillingsannoncerne i bladet.

LÆSERUNDERSØGELSE FORETAGET AF DICAR, FEBRUAR 2004

35


36

LEJRE KOMMUNE søger

socialrådgiver/socialformidler

til børne- og familieområdet

Vi søger en barselsvikar, 37 timer ugentligt, hvor du sammen med en anden kollega vil

få ansvaret for arbejdet med børne-, unge- og familiesager. Vikariatet er for perioden

1. april 2005 til 31. marts 2006 - eventuelt med mulighed for forlængelse.

Du skal primært arbejde med

•behandling af sager hvor børn, unge og familier har behov for særlig støtte

• udarbejdelse af handleplaner samt oplæg til iværksættelse af foranstaltninger for

børn og unge efter serviceloven § 40

• udmåling af merudgiftsydelser samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre

med børn, der har nedsat fysisk/psykisk funktionsevne efter servicelovens §§ 28

og 29.

Vi søger en kollega, der

• er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• har erfaring i arbejdet med børn, unge og deres forældre

• er god til at samarbejde, og har god systematik i arbejdet

• kan arbejde tværfagligt.

Vi kan tilbyde dig

• et udfordrende job med en afvekslende hverdag og forskelligartede opgaver

• stor beslutningskompetence

• engagerede kolleger

• supervision.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og forhåndsaftale om ny løn.

Du kan få mere at vide om stillingen hos teamkoordinator Marianne Dose, telefonnr.

4646 2571 eller leder af Borgerservice Per Eriksson, telefonnr. 4646 2570.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse kan sendes

til Lejre Kommune, Lejrevej 15, 4320 Lejre senest mandag, den 21. februar 2005.

Kan du få vores sygemeldte

borgere i arbejde ?

- så bliv rådgiver i Opfølgningsteamet

2 af vores medarbejdere går på barselsorlov.

Derfor har vi brug for dig til at koordinere indsatsen

for borgeren og følge intensivt op på vores sygemeldte

borgere.

I Greve Kommune er vi ambitiøse og arbejder hele

tiden med at forbedre vores metoder, så vi kan hjælpe

borgeren hurtigt tilbage i arbejde.

Vi arbejder for eksempel med projekt ”Hold dig aktiv”

hvor vi fokuserer på borgerens ressourcer og muligheder.

Vi tilbyder gode kollegaer i en uformel omgangstone,

kollegial supervision og stor kompetence.

Lyder det spændende ? - så læs mere om jobbet på

www.greve.dk

Stillinger på

www.greve.dk

Greve

Kommune

STENLILLE KOMMUNE

Løn- og personalekontoret

Hovedgaden 60, 4295 Stenlille

Social og Kulturforvaltningen søger

En engageret og dygtig socialrådgiver eller socialformidler, der

• har erfaring med arbejdet med kontanthjælp og revalideringsområdet

• brænder for at hjælpe samfundets svageste og stor lyst til at arbejde i en

kommunal enhed

• ser det som en udfordring at hjælpe og støtte borgerne ud af offentlig forsørgelse.

I socialafdelingens voksenafsnit vil du særligt komme til at arbejde med aktivering

af voksne med behov for særlig støtte, revalidering og integration. Men

du skal også kunne beregne og udbetale kontanthjælp og andre ydelser efter

aktivloven.

Den ledige stilling er på 37 timer på Jobkontoret. Jobkontoret består af en

administrativ sagsbehandler, en jobkonsulent og to socialrådgivere. Udvidet

stillingsopslag kan ses på kommunens hjemmeside www.stenlille.dk.

Der er ansøgningsfrist den 21. februar 2005.

En faglig konsulent med fokus på pensions- og arbejdsmarkedsområdet.

Stillingen er delt op således at arbejdstiden delvis skal bruges som faglig

konsulent og delvis på konkret sagsbehandling.

Konsulentdelen omfatter bl.a. at:

• yde faglig sparring til sagsbehandlerne

• yde faglig sparring til ledelsen

• analysere arbejdsgange

• kvalitetsudvikle fagområderne

• eventuelt forberede sagsfremstillinger til det politiske niveau

• eventuelt deltage i arbejdet omkring Formidlingscenter Midtsjælland og

Koordinationsudvalget.

Sagsbehandlerdelen omfatter konkret sagsbehandling på udvalgte områder,

der meget vel kan ændres over tid og dermed tilpasses forvaltningens

aktuelle behov og ansøgerens ønsker.

Der er tale om en 37 timers stilling, der er ledig til besættelse snarest.

Udvidet stillingsopslag kan ses på kommunens hjemmeside www.stenlille.dk.

Der er ansøgningsfrist den 21. februar 2005. Der afholdes samtaler den

23. februar 2005.

Ansøgningerne til begge stillingerne sendes til ovenstående adresse.


Socialformidler/socialrådgiver

til arbejdsmarkedsafdelingen

Pr. l. maj 2005 til 31. december 2005 søger vi en barselsvikar til

sygedagpengeområdet. Der er tale om en stilling på 37 timer om ugen.

Søger du nye udfordringer eller er du nyuddannet og ønsker at arbejde med

et spændende område i rivende udvikling, er der mulighed for at prøve kræfter

med sygedagpengeområdet.

Dagpengegruppen arbejder målrettet på at motivere sygemeldte borgere og

understøtte deres fastholdelse på arbejdsmarkedet, og medvirker til at udvikle

metoder til at målrette indsatsen.

Arbejdsopgaverne er:

• opfølgning i sygedagpengesagerne

• iværksættelse af revalidering, fleksjob og behandling af førtidspensionsansøgninger.

Vi forventer, at du:

• er uddannet socialformidler/-rådgiver

• gerne har kendskab/erfaring med arbejdsmarkedsområdet

• arbejder systematisk, har overblik og er ansvarlig

• er i besiddelse af gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt

• har kendskab til edb på brugerniveau.

Vi tilbyder:

• en spændende arbejdsplads med mulighed for at påvirke den udvikling

og forandring der sker på området

• et afvekslende arbejde med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes

i principperne om ny løn under medvirken af den forhandlingsberettigede

organisation.

Er du interesseret i stillingen, kan du får nærmere oplysninger hos afdelingsleder

Holger Davidsen, eller fagleder Bodil Jakobsen, på tlf. 5769 0000.

Ansøgning med relevante bilag bedes indsendt til: Suså Kommune, lønog

personaleafdelingen, Realskolevej 5, 4171 Glumsø.

Ansøgningsfristen er den 8. marts 2005 og ansættelsessamtaler forventes

at afholdes i uge 11.

Kommunalbladet

Socialrådgiver/socialformidler

til pensions- og ældreområdet

Da en af vores sagsbehandlere i pensionsgruppen efter mange års

ansættelse har valgt at gå på pension, har vi en fuldtidsstilling ledig

til besættelse fra den 1. marts 2005.

Vi er i forvaltningen i gang med en mindre omstrukturering. Når

denne er afsluttet, vil opgaverne i stillingen overordnet være: sagsbehandling

for førtids- og folkepensionister, herunder

• ansøgninger om personlige tillæg,

• kontrol- og forhøjelsessager

• udarbejdelse af handleplaner for personer med nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne

• sagsbehandling vedrørende førtidspensionister i løntilskudsordninger

• bilansøgninger

• hjælpemidler

• delpension.

Vi forventer, at du:

• har uddannelse som socialrådgiver eller socialformidler eller erfaring

fra tidligere lignende job

• har kendskab til lovgivningen vedrørende arbejdsområdet

• har administrative evner og kendskab til EDB

• er fleksibel og åben for forandringer

• har humor og gode samarbejdsevner

• kan bevare overblikket i en travl hverdag.

Vi kan tilbyde:

• et selvstændigt og afvekslende job med store udfordringer

• et godt arbejdsmiljø med faglig støtte og gode kolleger.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Lønnen fastsættes efter principperne i ny løn. Ansøgere med mere

end 2 års erfaring og relevant uddannelse indenfor arbejdsområdet

indplaceres på grundløn 33 og ansøgere med mindre end 2 år erfaring

på grundløn 28.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til socialchef

Dorte Olsen tlf. 5888 0261 eller souschef Arne Poulsen tlf. 5888

0241.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse

vedlagt kopier af eksamenspapirer og evt. udtalelser, skal være

Høng Kommune, Hovedgaden 37, 4270 Høng i hænde senest

fredag den 25 februar 2005.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9 eller 10.

BRUGER DU DET RIGTIGE VÆRKTØJ I DIN JOBSØGNING ?

Hvis ikke, så brug www.kommunalbladet.dk

i din jobsøgning

Partner i profiljob.dk

37


38

Souschef

til KompetenceKompagniet

Vil du være med til at lede og udvikle kommunens

aktiverings- og afklaringstilbud til

ledige og sygemeldte borgere? Så har vi

et spændende job til besættelse hurtigst

muligt.

Med reference til chefen for KompetenceKompagniet

skal du fungere som dennes stedfortræder

og varetage den daglige drift og fortsatte

udvikling af Prøvestenen.

KompetenceKompagniet leverer en vifte af tilbud

til kommunens ledige og sygemeldte borgere,

der har behov for afklaring og opkvalificering

i forhold til integration på arbejdsmarkedet.

Prøvestenen er den del af Kompetence-

Kompagniet, som primært henvender sig til

sygemeldte borgere.

Som en del af et ledelsesteam får du ansvaret

for Prøvestenens daglige drift og ledelse af et

tværfagligt team. Desuden skal du i samarbejde

med chefen for KompetenceKompagniet

og forvaltningen løbende udvikle og målrette

Prøvestenens tilbud.

Vi forventer, at du har en relevant teoretisk

uddannelse, dokumenteret ledelseserfaring,

kendskab til afdækning af sygemeldte og lediges

ressourcer og er dynamisk, engageret og

positiv. Vi forestiller os et lønniveau omkring

370.000 kr. årligt eksklusiv pension.

Læs hele stillingsopslaget på Greve

Kommunes hjemmeside www.greve.dk

under ledige job.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2005.

Vi er en ambitiøs

virksomhed

Vi udvikler

til stadighed

tilbud og

metoder,

så vi sikrer

opkvalificerende

tilbud

til ledige

borgere.

www.greve.dk

Sagsbehandler

- Team Aktiv

Vi er et arbejdsmarkedsteam på 4 sagsbehandler og 1 jobkonsulent

der søger en ny kollega. Vi lægger vægt på en person

der kan se ressourcer frem for barriere, som kan indgå i

samarbejdet med at gøre en forskel i arbejdet med den enkelte

borgere. Vi er et team med stort engagement, der deler

viden og ansvar. Stillingen er på fuld tid.

Dine opgaver er:

• Råd og vejledning til arbejdsledige kontanthjælpsmodtagere,

hvor målgruppen er borgere med problemer udover

ledighed.

• Opfølgningssamtaler og opfølgningsplaner, udarbejdelse af

ressourceprofil til revalidering, fleksjob og førtidspension.

• Beregning og udbetaling af kontanthjælp m.m.

• Vejledning og opkvalificering samt aktivering og opfølgning

derpå.

• Administrative opgaver

Vi tilbyder:

• Et udfordrende og spændende job

• Engagerede kollegaer med høj faglighed

• Kollegaer med en god portion humor

• Personlig og faglig udvikling

Vi forventer du:

• Er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller kommunom

• Er fortrolig med EDB systemer

• Har lyst til at arbejde i en organisation i udvikling

• Arbejder struktureret, ansvarsfuldt, målrettet og med sans

for det administrative arbejde

Løn og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst og aftale om Ny Løn.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte teamleder Lisbeth Lind på tlf.

47 96 70 83 eller sagsbehandler Joan Andersen på tlf. 47 96

70 65 og få mere at vide om stillingen.

Ansøgning

med uddannelsesbevis, oplysning om tidligere beskæftigelse

skal være Hundested Kommune, personaleafdelingen,

Nørregade 61, 3390 Hundested eller via mail:

job@hundested.dk. i hænde senest den 20. februar 2005.


Ny stilling på Personalekontoret

- er det dig?

Personalekontoret i Ølstykke Kommune søger en erfaren lønog

personalekonsulent med kendskab til lønbudgetter og lønsumsstyring.

Hovedarbejdsopgaverne er indenfor udarbejdelse og opfølgning

af lønbudgetter, vejledning vedr. lønsumsstyring samt lønog

personaleadministration. Herudover formidling og vejledning

om løn- og ansættelsesforhold og andre udviklingsopgaver

indenfor området.

Din uddannelsesbaggrund kan være kontoruddannelse med

overbygning - eller du har måske en anden faglig baggrund?

Vi forventer, at du har flere års erfaring fra løn- og personaleområdet

og erfaring med KMD-OPUS, LBN og Decentral Lønstyring.

Du er vant til at arbejde med kommunale lønbudgetter,

lønsystemer, overenskomster og aftaler, edb- og talbehandling

og du har en god skriftlig og mundtlig formuleringsevne.

Vi lægger stor vægt på at du som person er energisk, selvstændig,

kan samarbejde og gå i dialog med medarbejdere,

ledere, chefer og direktører. Du kan bidrage til teamarbejdet i

afdelingen og klare et ofte hektisk arbejdstempo med mange

bolde i luften. Du må evne at arbejde analytisk og kunne rådgive

og følge konkret op på lønbudgetter overfor bl.a. kommunens

ledere.

Vi kan tilbyde dig en spændende, udfordrende og travl arbejdsplads

med 7 kolleger, som kan hjælpe dig med de opgaver, du

får brug for.

Der vil være tæt samarbejde og sparring til en kollega i afdelingen

og til kollegaer i økonomisk forvaltning omkring arbejdet

med lønbudgetter og lønsumsstyring.

Ølstykke Kommune skal i 2007 lægges sammen med

Stenløse og Ledøje-Smørum Kommuner, så i fremtiden får vi

flere kolleger.

Stillingen er en fuldtidsstilling, som ønskes besat snarest

mulig. Der er fleksibel arbejdstid, vi tager gerne hensyn til dine

ønsker og planlagt ferie. Du vil få løn j.f. overenskomst - med

udgangspunkt i grundløn 28/33/39 alt efter dine kvalifikationer,

og med mulighed for forhandling af yderligere kvalifikationsløn.

Flere oplysninger fås hos Tina Hansen 4718 8123, eller personalechef

Bolette Bendixen, 4718 8122.

Se mere om Ølstykke Kommune på www.oelstykke.dk

Vi skal have din skriftlige ansøgning senest 22. februar 2005

kl. 8.00, att. Personalekontoret, Ølstykke Kommune, Rådhus

Alle 1, 3650 Ølstykke.

Ansættelsessamtaler gennemføres den 24. februar 2005.

Haslev Kommune Ledige stillinger

Faglig konsulent til Social Service

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2005 eller snarest derefter.

Det ugentlige timetal udgør 37 timer.

Den ledige stilling er i afdelingen for voksenområdet (sygedagpenge -

kontanthjælp - integration), hvor vi har en travl hverdag. På kontanthjælp

og integration er der 5 sagsbehandlere og 3 administrative medarbejdere.

På sygedagpengeområdet er der 4 sagsbehandlere og 3 administrative

medarbejdere.

Vi har netop udarbejdet profiler for begge områder, således at vi kan

bruge vores ressourcer bedst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst og aftale

med den faglige organisation om lokal løndannelse. De første tre måneder

betragtes som gensidig prøvetid.

Straffeattest indhentes inden ansættelse.

Se uddybet stillingsopslag på www.haslev.dk eller få yderligere oplysninger

ved at ringe til Karen Nordlund på tlf. 5636 4141.

Send en ansøgning vedlagt relevante bilag til nedenstående adresse, så

vi har den senest den 17. februar 2005 med morgenposten eller i rådhusets

postkasse inden kl. 7.30.

Mærk din ansøgning i øverste højre hjørne med nr. 4 angiv, hvor du har

set annoncen.

Haslev Kommune · Personaleenheden

Frederiksgade 9 · 4690 Haslev www.haslev.dk

Kommunalbladet

Lars Friis Holm, redaktør (ansv.)

lfh@kommunalbladet.dk

Mette Mørk, journalist

mem@kommunalbladet.dk

Mogens Jepsen, journalist

mkj@kommunalbladet.dk

Joan Rask Maack, journalistpraktikant

jrm@kommunalbladet.dk

Ann-Beth Bach, adm./annoncer

abb@kommunalbladet.dk

Tina Halvorsen, adm./annoncer

tih@kommunalbladet.dk

Henrik Munksgaard

kommunikationschef

44hmu@hk.dk

Pernille Siegumfeldt,

informationsmedarbejder

44psi@hk.dk

Henrik Harsbo, webredaktør

44hho@hk.dk

Udgiver: HK/Kommunal

Kommunalbladet

Park Allé 9

8000 Århus C

Telefon: 86 76 13 22

Fax: 86 76 13 10

ISDN: 87 30 00 43

Kontrolleret oplag: 69.410

redaktionen@kommunalbladet.dk

www.kommunalbladet.dk

Stillingsannoncer:

annoncer@kommunalbladet.dk

Tekstsideannoncer:

DG media as, tlf. 70 27 11 55

Layout/Produktion: Datagraf Auning AS

Tryk: DataGraf A/S

Forside: Joachim Ladefoged

Læsertal if. Index Danmark/Gallup:

132.000

Ved varig adresseændring kontakt din lokale HK-afdeling.

Find telefonnummeret på www.hk.dk

Telefonnr. til HK Forbundet, København 3330 4343

39


KOMMUNALBLADET

PARK ALLÉ 9

8000 ÅRHUS C.

SORTERET MAGASINPOST

"Skiferie til Norge eller en ekstra

god sommerferie sydpå

– det er

over 4.000 kr. vi pludselig tjener ekstra. Vi kan nok ikke

få begge dele lige nu, men det bliver til mange penge.

Det er jo hvert år vi sparer over 4.000 kr. på lige at bruge

10 minutter på at ringe ind. Løber du også på ski?"

Hvor meget sparer du?

Ring til os på 77 32 55 00 og få at vide, hvor meget

du og din familie kan spare på forsikringerne.

Du kan også besøge os på www.sparetesten.dk

Velkommen!

ID.NR.: 41009

Rikke Jørgensen

Sekretær i Hals

Kunde siden 27. juni, 2002

KommuneForsikring A/S er et velkonsolideret, selvstændigt forsikringsselskab med 155 dygtige medarbejdere. Ud over at tilbyde

samlede løsninger for kommuner og amters forsikrings- og sikringsbehov, vil vi også være det foretrukne forsikringsselskab for alle

familier med tilknytning til den kommunale sektor. Det opnår vi gennem sikring af den vitalitet og livsappetit, der florerer i livet mellem

mennesker. Det gælder i det store samfund - og i det lille samfund for den enkelte familie. Derfor arbejder vi tæt sammen med

kunderne og hinanden. Som mennesker, der hjælper andre mennesker med at sikre værdierne i livet.

More magazines by this user
Similar magazines