Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

36

LEJRE KOMMUNE søger

socialrådgiver/socialformidler

til børne- og familieområdet

Vi søger en barselsvikar, 37 timer ugentligt, hvor du sammen med en anden kollega vil

få ansvaret for arbejdet med børne-, unge- og familiesager. Vikariatet er for perioden

1. april 2005 til 31. marts 2006 - eventuelt med mulighed for forlængelse.

Du skal primært arbejde med

•behandling af sager hvor børn, unge og familier har behov for særlig støtte

• udarbejdelse af handleplaner samt oplæg til iværksættelse af foranstaltninger for

børn og unge efter serviceloven § 40

• udmåling af merudgiftsydelser samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre

med børn, der har nedsat fysisk/psykisk funktionsevne efter servicelovens §§ 28

og 29.

Vi søger en kollega, der

• er uddannet socialrådgiver eller socialformidler

• har erfaring i arbejdet med børn, unge og deres forældre

• er god til at samarbejde, og har god systematik i arbejdet

• kan arbejde tværfagligt.

Vi kan tilbyde dig

• et udfordrende job med en afvekslende hverdag og forskelligartede opgaver

• stor beslutningskompetence

• engagerede kolleger

• supervision.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og forhåndsaftale om ny løn.

Du kan få mere at vide om stillingen hos teamkoordinator Marianne Dose, telefonnr.

4646 2571 eller leder af Borgerservice Per Eriksson, telefonnr. 4646 2570.

Ansøgning med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse kan sendes

til Lejre Kommune, Lejrevej 15, 4320 Lejre senest mandag, den 21. februar 2005.

Kan du få vores sygemeldte

borgere i arbejde ?

- så bliv rådgiver i Opfølgningsteamet

2 af vores medarbejdere går på barselsorlov.

Derfor har vi brug for dig til at koordinere indsatsen

for borgeren og følge intensivt op på vores sygemeldte

borgere.

I Greve Kommune er vi ambitiøse og arbejder hele

tiden med at forbedre vores metoder, så vi kan hjælpe

borgeren hurtigt tilbage i arbejde.

Vi arbejder for eksempel med projekt ”Hold dig aktiv”

hvor vi fokuserer på borgerens ressourcer og muligheder.

Vi tilbyder gode kollegaer i en uformel omgangstone,

kollegial supervision og stor kompetence.

Lyder det spændende ? - så læs mere om jobbet på

www.greve.dk

Stillinger på

www.greve.dk

Greve

Kommune

STENLILLE KOMMUNE

Løn- og personalekontoret

Hovedgaden 60, 4295 Stenlille

Social og Kulturforvaltningen søger

En engageret og dygtig socialrådgiver eller socialformidler, der

• har erfaring med arbejdet med kontanthjælp og revalideringsområdet

• brænder for at hjælpe samfundets svageste og stor lyst til at arbejde i en

kommunal enhed

• ser det som en udfordring at hjælpe og støtte borgerne ud af offentlig forsørgelse.

I socialafdelingens voksenafsnit vil du særligt komme til at arbejde med aktivering

af voksne med behov for særlig støtte, revalidering og integration. Men

du skal også kunne beregne og udbetale kontanthjælp og andre ydelser efter

aktivloven.

Den ledige stilling er på 37 timer på Jobkontoret. Jobkontoret består af en

administrativ sagsbehandler, en jobkonsulent og to socialrådgivere. Udvidet

stillingsopslag kan ses på kommunens hjemmeside www.stenlille.dk.

Der er ansøgningsfrist den 21. februar 2005.

En faglig konsulent med fokus på pensions- og arbejdsmarkedsområdet.

Stillingen er delt op således at arbejdstiden delvis skal bruges som faglig

konsulent og delvis på konkret sagsbehandling.

Konsulentdelen omfatter bl.a. at:

• yde faglig sparring til sagsbehandlerne

• yde faglig sparring til ledelsen

• analysere arbejdsgange

• kvalitetsudvikle fagområderne

• eventuelt forberede sagsfremstillinger til det politiske niveau

• eventuelt deltage i arbejdet omkring Formidlingscenter Midtsjælland og

Koordinationsudvalget.

Sagsbehandlerdelen omfatter konkret sagsbehandling på udvalgte områder,

der meget vel kan ændres over tid og dermed tilpasses forvaltningens

aktuelle behov og ansøgerens ønsker.

Der er tale om en 37 timers stilling, der er ledig til besættelse snarest.

Udvidet stillingsopslag kan ses på kommunens hjemmeside www.stenlille.dk.

Der er ansøgningsfrist den 21. februar 2005. Der afholdes samtaler den

23. februar 2005.

Ansøgningerne til begge stillingerne sendes til ovenstående adresse.

More magazines by this user
Similar magazines