skovtrold 288 feb 05- enkelt side m farve.pub (Skrivebeskyttet) - OK73

ok73.dk

skovtrold 288 feb 05- enkelt side m farve.pub (Skrivebeskyttet) - OK73

Skovtrolden

____

Nr. 288 februar 2005

Kim er toppen. Herstedhøjebesøg i Dres´optik. Slagskyggerne er

tyvetals interesserede klubmedlemmer.

Orienteringsklubben i Gladsaxe

www.orientering.dk/OK-73

—— ——


Bestyrelsen:

Fra redaktionen 288 ____

Jørn ____ Andreasen, formand

____

Snebærhaven 82

Beretninger fra formand, kasserer og

2620 Albertslund

de meniges stille applaus gav et posi-

Telefon: 43 96 02 42

tivt lydbillede af generalforsamlingen.

jorn@andreasen.cc

Vi var OK-tilfredse med bestyrelsens

arbejde samt deres nye visioner, der

Jan Madsen, kasserer

blev holdt op i lyset og ikke syntes

Vejlebrovej 16 F

gennemsigtige. Læs videre histomme.

2635 Ishøj

Denne Skovtrolds natursyn er præget

Telefon: 43 54 16 41

af 2 timers øget positivt dagslys:

Giro: 8230056

børst muggen af løbeskoene,

inge.jan@ishoejby.dk

- nå, det er sket!

og powernap et par bakker før

Inge Madsen

b-løbene, flow et par jævne skovstier

Vejlebrovej 16 F

og pisk pulsen op ned ad højen, før

2635 Ishøj

du lunter opstemt hjem.

Telefon: 43 54 16 41

Når stavgængerne har stukket en løj-

inge.jan@ishoejby.dk

pe ud i fjeldtragterne venter natcuppen

i Geel Skov og træningsløbene

blandt andet.

Fuld rulle!

Charlotte Grauert

Fægyden 1

3500 Værløse

Telefon: 44 35 00 44

lotte@grauert.dk

Tom Petersen

Syrenvænget 30

3520 Farum

Telefon: 44 95 42 07

tnp@privat.dk

Men ikke for skriverkarlene. Forladt af

orlovstrængende Anne Mette.

Og nu det bare for meget drenge!

Sat´me du bli´r svær at undvære!

Indholdsfortegnelse

Årsberetningen s 3

Jens Erik Larsen

Nyt fra bestyrelsen s 9

Rønne Alle 5

Sidste fra kassereren s 10

2800 Lyngby

Barnedåb s 11

Telefon: 45 87 26 23

Brev fra Børge s 12

jrybo@get2net.dk

Go west my son s 14

Vintercuppen s 15

Løbstilmelder

Træningsløb s 16

Keld Olsen

Dr Schnitt s 17

Agertoften 3

Påskeløb s 18

2970 Hørsholm

Referat fra forsamlingen s 20

tlf: 45 86 76 49

Løbsindbydelser s 23

kirsten.keld@mail.tele.dk

Østkarussellen s 26

——

Klubhus

Bagsværdvej 144 B

forts...

Aktivitetsoversigt s 27

——


____

OK-73, Årsberetning for 2004 28. januar 2005

Aktiviteterne i OK-73 har i 2004 ikke adskilt sig så meget fra de tidligere

år, men der har dog været lidt variation i billedet.

Jeg har i år valgt at dele årsberetningen op i fire hovedelementer

1. Ud af huset

2. Interne arrangementer

3. Løbsdeltagelse

4. Bestyrelsen

Løb ud af huset (Take away)

• Børnekarrusel

Det er en fornøjelse at være med til, fordi der kommer så mange

glade og forventningsfulde børn. Vi kunne blot ønske, at der

var flere, der blev hængende. Børnekarrusellen, der i årets løb

har over 2000 startende, slutter af med Skov-Cuppen hvor OK-

73 står for den populære kiosk.

• Døvania

Idrætsklubben Døvania havde 100 års jubilæum, og deres orienteringsafdeling

havde bedt os om at hjælpe med til et sprintløb

i Bøndernes Hegn. Det endte med, at vi faktisk kom til at stå

for hele løbet. Efter ihærdig indsats fra kassereren, lykkedes det

også at hale det lovede honorar i land.

• Jættemilen

Jættemilen er vores hjertebarn og samlede igen en stor mængde

deltagere fra flere lande. Planlægningen af løbet kræver en

stor indsats, både i det lange træk, i spurten og i afslutningen,

og derfor er det glædeligt, at der kommer rundt regnet 700 deltagere,

og at de efter løbet praktisk taget kun har ros til arrangementet.

Det gælder både baner, selve afviklingen og vejret.

• Karruselløb

To af vores onsdagstræningsløb blev udbudt som en del af karruselløbene

og trækker dermed nogle flere deltagere, end vi

sædvanligvis ser om onsdagen.

—— ——


____

____ ____

• Kommunens kulturdag

På kommunens kulturdag præsenterede vi, hvordan man løber

orienteringsløb, selv om man ikke lige har en skov. Kulturdagen

blev afholdt i området ved rådhuset og Buddinge kirke. Der kom

mange friske børn og voksne, som prøvede en bane på ca. 500

meter i området. Nogle af børnene løb indtil flere gange. De

voksne var mere tilbageholdende med at løbe, men fik en klar

opfattelse af den indsats, der ligger bag at arrangere et o-løb. I

er altid velkomne.

• Skoleløb

Kvikmarken Skole er efterhånden fast kunde i butikken, og de

er glade for det, vi kan tilbyde dem, men også her er det småt

med den efterfølgende tilslutning.

• Valbyparken

I forbindelse med en Sundhedsstyrelsens landsdækkende motionskampagne

bad Københavns kommune os om at arrangere Oløb

for dem i SV kvarteret, som var deres satsningsområde. Valget

faldt naturligt nok på Valbyparken, hvor vi har tegnet Okort.

Det vil være en overdrivelse at påstå, at det blev et tilløbsstykke,

men vi fik vist flaget og havde et godt samarbejde med

kommunens folk.

Klubaktiviteter

• Barnedåb

Årets klubfest blev holdt, viste det sig senere, for foreløbig sidste

gang i lokalerne på Hagavej, fordi beboerne selv har brug

for dem. Som sædvanlig god mad, god stemning og god instruktion

til squaredance, der udgjorde aftenens motionselement.

Vi har ved den sidste barnedåb fået udmærket erstatning

for de tabte lokaler og holdt en god fest oven på købmanden i

Vadbro.

• Gymnastik

Vi har i flere år haft glæde af at kunne bruge Blågård Seminariums

store gymnastiksal og omklædningslokaler. Det kan vi ikke

længere, men vi har fundet os til rette i Gladsaxe Skoles mindre

sal og et omklædningslokale, der med skyldigt hensyn til blufærdigheden

udelukker, at vi får bad efter gymnastikken. Men vi

—— ——


____

har stadig vores gode træner, der kæmper for at holde styr på

tropperne og med glæde tager mod deltagernes kærlige kommentarer.

• Juleløb

Ind imellem arrangerer vi det traditionelle juleløb, hvis eneste

tradition, bortset fra frokosten, er det utraditionelle.

• Klubmesterskab

Klubmesterskabet havde stævneplads på Damtofte ved Tokkekøb

Hegn, hvor både mesterskabsløbet og andendagsløbet blev

afviklet. I 2004 var T-shirt præmierne skiftet ud med medaljer.

Glæden over medaljerne fremgår af forsidebilledet på Skovtrolden

nr. 284. En af medaljetagerne var så glad, at han sov med

den om natten.

• Løbetræning

Som supplement til gymnastikken tilbyder vi vores løbetræning

søndag formiddag fra klubhuset i vinter sæsonen. Træneren på

cykel og med fugl (knæskaden)

• Medlemsmøde

I efteråret tog bestyrelsen initiativ til at arrangere et medlemsmøde

for ud over de sædvanlige kanaler (Skovtrold, mund til

øre o.l.) at informere yderligere om vores forskellige aktiviteter.

Der var et godt fremmøde, og vi opfatter mødet som en succes,

som vi har fulgt op med den nyligt afholdte tur til Vestskoven.

• Skiture

Vi er på stikkerne året rundt, som der stod i et nummer af

Skovtrolden. Når der ikke er et mylder af orienteringsløb, samles

vi til gymnastik og til løbetræning, så vi er klædt ordentlig

på når O-sæsonen starter. Flere af medlemmerne prøver også

at styrke konditionen på skiferien, der i mange år har gået til

Sjusjøen ved Lillehammer. For at styrke konditionen til skiferien

dyrker enkelte medlemmer træning på rulleski.

• Træningsløb

Løbene, som vi har afholdt onsdage i forår og sensommer, har

haft lidt svært ved at tiltrække banelæggere, så nogle gæve folk

—— ——


____

____ ____

har været på spil flere gange. Jeg vil her opfordre til, at flere

går sammen og hjælper hinanden. Træningsudvalget har gjort

en stor indsats for at skaffe skove og tilladelser, så jeg håber, at

flere vil hjælpe dem i deres arbejde. Materialeudvalget har også

bidraget ved at udstyre to kasser med alt nødvendigt udstyr.

• Fitness

I vores udmærkede klubhus har vi placeret en motionscykel og

en romaskine som vi har lånt. Jeg kan anbefale, at man benytter

dette gode tilbud til at styrke andre muskelgrupper, end dem

vi plejer.

• Skovtrolden

Skovtrolden kommer jævnligt ud med informationer om kommende

arrangementer og uden visse telefonnumre og adresser.

De reaktioner vi modtager, tyder på at læserne følger omhyggeligt

med i, hvad der sker, og det vækker selvsagt glæde i redaktionen,

men måske knap så meget hos dem, der bliver

”amputeret”

Løbsdeltagelse

• Divisionsmatcher

Divisionsmatchen i foråret i Tisvilde Hegn klarede vi i fin stil og

optimismen var stor med hensyn til oprykning efter den sædvanlige

rytme med 4. division i lige år og 3. division i ulige år.

Men det var ved at gå grueligt galt i efterårets løb i Valborup,

hvor vi med nød og næppe klemte os op i 3. division. Lad os nu

håbe, at vi kan trække os selv op ved hårene og undgå at rykke

ned igen.

• DM

DM løbene lå alle i det jyske men trak alligevel deltagere fra

klubben.

Det blev til medaljer i følgende løb:

DM lang: Bronze til Ole Hansen

DM Stafet: Guld til Keld Olsen, Ruski og Arne Bech

Bronze: Jens Nørgaard, Bjarke og Peter Østergaard

DM individuel: Guld til Børge Mogensen

Bronze til Misser

—— ——


____

• Påskeløb

Løbene fandt sted i Billund området og havde god tilslutning i de

gode terræner

• Sommerløb

Sommerløbene plejer at bringe os vidt omkring. Klubbens medlemmer

deltog i svenske, østrigske og italienske løb, foruden

dansk 5-dages, der blev afviklet i forbindelse med Europamesterskaberne.

• Åbne løb

Vi kan ikke prale af at være en stor klub, men jeg mener, at vi i

al beskedenhed har mange aktive løbere, der sætter deres præg

på de løb, vi deltager i, og på klubbens liv i øvrigt. Men vi kan

sagtens være flere. Jo flere løb, jo bedre kondition og bedre oteknik.

Det kan vi godt have brug for, når vi skal holde os i 3.

division. Det bliver svært men ikke umuligt.

Bestyrelsen

Året startede med noget af en kold tyrker, idet hele den tidligere bestyrelse

gik af. Det gav anledning til en del snakken både i og uden for krogene.

Med et forudgående benarbejde lykkedes det at samle en god

flok, der nu i et år har gjort sit til at samle trådene. Arbejdet har for det

meste bestået i at få tingene til at fungere, og det synes vi er lykkedes.

Men vi lægger gerne øre til andre opfattelser, herunder ideer til eventuelle

nye initiativer. Alene opretholdelse af vores hidtidige aktivitetsniveau

kræver en vældig indsats af medlemmerne, og det har ikke i alle

tilfælde været lige nemt at få uopfordret tilmelding til vores aktiviteter.

Skal vi præstere mere må vi appellere til en større opbakning af de

medlemmer, der mest befinder sig på sidelinien.

Bestyrelsen håber, at det i løbet af det kommende år bliver muligt at

fremme tilslutningen til vore egne arrangementer og de åbne løb. Vi må

erkende, at det er vanskelligt, at fastholde dem, vi kommer i kontakt

med på skolerne, ved kulturdagen og ved anden udadvendt virksomhed,

men vi glæder os over de nye medlemmer, der er kommet til i årets løb.

Vi håber, at I er faldet godt til, og at vi fortsat ser meget til jer.

Vi vil gerne, om vi kan variere træningsløbene. Vi har allerede afholdt to

—— ——


____

____ ____

kurser i løbet af januar samt et medlemsmøde, og vi håber, at vi med

det kommende klubmesterskab i Sverige får en sportslig og hyggelig

weekend, som yderligere kan styrke vores, synes vi, gode sociale

klubliv. Vi håber også, at vi ikke rykker ned fra 3. division.

Endelig vil jeg sige tak til alle i klubben, der står for de forskellige udvalg,

til alle der enkeltvis eller samlet er ansvarlige for vores nødvendige

og sociale aktiviteter, og for de der gør en indsats i østkredsen.

Til slut ikke mindst tak for den store opbakning til bestyrelsen

Formanden, Jørn Andreasen, Dres

Her blot et enkelt delområde formanden nævner i sit fyldige referat af

klubbens mange gøremål: vintertræningen.

—— ——


Bestyrelsesmøde 10/1-2005

Jættemilen gav et overskud på

21.052 kr. Årsregnskabet for

2004 giver herefter et overskud

på 11.152 kr.

Kontingentforhøjelsen, som bestyrelsen

foreslår, svarer til det

beløb, vi skal betale mere til DOF.

Der er indberettet medlemstal til

Gladsaxe kommune og ansøgt

medlemstilskud og lokaler til

gymnastikken 2005/2006. Vi har

nu 123 medlemmer.

Vi har fået oplyst, at vores ansøgning

til Nordea Fonden bliver behandlet

22/2-2005.

Ved 1. afdeling af SM-nat 9/3-

2005, som OK 73 arrangerer i

Geelskov er Tom stævneleder og

Bjarke banelægger.

Klubmesterskabet 11-12/6-2005

vil foregå med Gillastig som indkvartering.

Gillastig ligger i Sverige,

så der bliver her mulighed for

at stifte bekendtskab med svensk

terræn.

Jættemilen 13/11-2005 i Hvalsøskovene

har Jens Nørgaard

som stævneleder og Jørn Andreasen

som banelægger.

Der er sat gang i kort over Kvikmarken

skole. Ole rekognoscerer.

Jan tegner. Skolen er interesseret

i aktiviteter i uge 41, der er

skolernes motionsuge.

Inge

En reminder

____

HUSK: vi har kursus i skridttæl-

ling og kompas for begyndere

lørdag den 12/3-05 kl. 10.00

fra den store P-plads i Aldershvile

skov.

Inge

Nye medlemmer:

Svend Åge Larsen

Thyrasvej 21,

3630 Jægerspris

4750 0292

sv.aage@larsen.mail.dk

Gitte Grauert

Snedkerstræde 4,

3670 Veksø

4717 2907

Gitte@Grauert.dk

Udmeldte medlemmer 1/1 –05:

Preben Quist Jensen

Jesper Lykking

Kjeld Wogensen

Adresseændringer:

Søren Rasmussen

Bondehavevej 10F, 1.mf.

2880 Bagsværd

20204388

Anne Mette Oddsen,

Thyrasvej 21,

3630 Jægerspris

4750 0292

sv.aage@larsen.mail.dk

Jørn Andreasen

jorn@andreasen.cc

—— ——


____

____ ____

Nyt fra kassereren.

Med denne skovtrold følger, til dem der ikke har fået det udleveret

personligt:

1. Kontoudskrift for hele året 2004

2. A’jourført medlemsoversigt pr. 1. februar 2005

Eventuelle rettelser til medlemsoversigten, inkl. evt. manglende

mail-adresse, bedes meddelt Inge Madsen.

På generalforsamlingen blev følgende årskontingent for 2005 vedtaget:

1. Børn 0-7 år kr. 50 2. Børn 8-12 år kr. 100

3. Juniorer 13-20 år kr. 150

4. Seniorer kr. 500

5. Familiekontingent kr. 400

Hvis der bor 2 eller flere senior-medlemmer på samme adresse, betaler

den ene kun familiekontingent.

Kontingentet debiteres din konto med halvdelen den 1. april og

1. oktober 2005.

I 2005 betaler klubben:

1. Startafgift for børnemedlemmer og juniorer i alle DOF-løb incl.

DOF-løbet i Sverige. Egenbetaling for åbne baner refunderes

ikke.

2. Startafgift for medlemmer der starter i divisionsturneringen.

3. Startafgift for børnemedlemmer og juniorer i Børnekarrusellen

og Skovcup.

4. Deltagergebyr på DOF’s ungdomskurser og halvdelen af deltagergebyret

på DOF’s sommerlejre.

5. Børnemedlemmer og juniorer skal ikke betale for indkvartering

og mad på klubbens fællestur til påskeløbene 2005.

—— ——


____

6. På grund af de store transportomkostninger er deltagelse i klubmesterskabet

2005 incl. spisning gratis for alle medlemmer.

(drikkevare dog for egen regning). Klubmesterskabet afholdes

ved Gillastig på Söderåsen i Sverige.

Til de 7 medlemmer der pr. 1. februar 2005 skyldte eet års kontingent

(2004) eller mere vedlægges tillige et girokort til brug ved indbetaling

på klubbens girokonto nr. 8230056.

Jan

Barnedåb 2005

“Same procedure as last year” – ja

vi kan bruke samme uttrykk som i

”90 års fødselsdag”. Der er nemlig

ikke de store endringer i OK 73’s

barnedåbsfest fra år til år.

Gjesterne er så og si de samme –

der er kun noen få forandringer fra

gang til gang. Maten varierer litt. I

år fikk vi laks til forrett, tre forskellige

typer kjøtt, bakte poteter og

salat til hovedrett. Desserten var

som den pleier med ost, kjeks og

brød, og selvfølgelig is til barna.

I år holdt Børge atter en tale hvor

han blant annet beskrev hvor dejlig

OK 73’s damer er. Tusen takk.

Som nytt uddelte han en

”Kratlusker medalje” til sin største

konkurrent Thorkild Hansen.

Om vi er gode til å danse square

dance kan nok diskuteres, men vi

har det sjovt hvert år under denne

seance. Bent har ansvaret for at

alle lære trinnene – 1, 2, 3, 4 frem

– ”dubi dub”. Det er en utfordrende

oppgave – det er nok nemmere å

løpe orienteringsløp. Trinnene

bliver ikke helt riktige hver gang,

men både gamle som unge er

med, og dansen er en succes

hvert år.

I år var der en endring i arrangørkomiteen.

Henny stiller stadig

opp, – denne gang sammen med

Misser og Charlotte G. Takk for

festen.

Nå får vi se om der bliver noen

store endringer til neste år. Eller

om vi også da kan si ”Same procedure

as last year.” A-Mette

dinner and dance, foto Bent

—— ——


____

____ ____

Året der gik 27/1—05

Brev fra Børge

Da jeg tidligere har skrevet noget

om de enkelte o-løb i den

forløbne sæson, vil jeg gå let

over de store oplevelser og bare

konstatere, at personligt har jeg

haft en rigtig god sæson med

mange gode oplevelser både i

ind- og udland, så appetitten og

lysten til endnu en travl sæson

er fuldt til stede.

Forberedelserne er jo godt i

gang; Vinter cup og nat cup er

nogle af de grund-læggende

ting, der indgår i mine oplæg til

forårets dyster; dette er blevet

suppleret med et nyt moment

på grund af ORKANEN d. 8. januar.

Efter at have stridt mig igennem

vintercuppen i Aldershvile skulle

jeg med cykel og S-tog fra Bagsværd

over Ryparken, hvor der

skiftes til den nye ringlinie til

Danshøj.

I toget summede det med rygter

om indstillet kørsel. Så på

Ryparken benyttede jeg mig af

DSBs servicetelefon og fik bekræftet,

at al kørsel VAR indstillet.

Så dér stod jeg. Ned ad

trapperne under Lyngbyvej og

dér kommer sku en bus mod

city. Cyklen lod jeg stå, konstaterende

at bussen passerede

Damhustorvet, så det lettede;

det var jo tættere på hjemmet.

Trygheden varede kun til St. Kongensgade,

hvor 2 brandkøretøjer

forhindrede al kørsel.

Efter ca. 10 minutter bad passagererne

om lov til at stå af for at

komme videre på den ene eller

anden måde. Buschaufføren nægtede

at åbne dørene: - Ifølge reglementet

er her ikke noget stoppested!

Efter debat med guruen, skubbede

man ham til side og forlod

bussen via fordøren. De 4, der

blev tilbage, fik tilbud om at køre

med tilbage til Østerport Station

uden mulighed for at komme videre

derfra.

Det korte af det lange:

Jeg begyndte at gå mod Nørreport

— Vesterport i håb om, at

der skulle vise sig en mulighed

for at få et lift på en eller anden

måde. Men det blev til ca. 12 –

13 km. travetræning helt hjem!

Moral og kondi fejler, som I ser,

ikke noget. Bagsværd – Landlystvej

godt 3 ½ time ( i enestående

vindstyrke, red. )

Humøret fejler ikke noget heller,

så kom bare an i den nye sæson.

Rigtig godt Nytår og tak for en fin

Barnedåb. Vi ses.

Børge-

—— ——


Børges netværk er enestående

stort. Damer her og damer der.

Chauffører fra det offentlige til det

private — fra S-tog til Lancia.

Julekonkurrence

I forrige nummer var der konkurrence

for børnene – det var ikke

nogle succes. Enten så læser ikke

de yngre medlemmer Skovtrolden

eller så kan de ikke tælle. Der var

faktisk ikke nogle som sendte ind

en besvarelse.

Så præmien beholder jeg selv –

det skal blive dejlig med god chokolade

til kaffen fremover.

Anne Mette

KLUBBLUSER

____

Skal du have udstyret i orden

inden sæsonen starter ??

Klubben har nylonbluser på la-

ger:

X-large med lange/korte ærmer

Large med lange/korte ærmer

Medium med korte ærmer

140/150 m/korte ærmer

PRIS 200,00 KR. pr. stk.

Kontakt Inge hvis du er

interesseret.

Sidste:

Bestyrelsens sixpack nedkom

med en gladsaxeborger under

generalforsamlingen—se referat.

Kassereren ville gerne have årsungen

som side 2 pige. Nu har

Skovtrolden jo ikke ”Lange Peter

Madsen” - formatet. Derfor denne

placering.

Fortsat fra s. 2

Charlotte Hansen

Lillegårds Alle 41

2730 Herlev

44 91 71 90

lotte.torben@privat.dk

—— ——


____

____ ____

Go west my son!

Det råd lød til mange unge mænd

fra deres fædre, der var blandt de

tidlige indvandrere i Amerika.

Som sagt så gjort, men der var

heldigvis også en del kvindfolk

med. En solskinsrig vinterdag tog

et tocifret antal af klubbens medlemmer

udfordringen op, læssede

de 80-90 hestes diligencer og

ekvipagerne drog vestpå til den

relativt ukendte og tyndt befolkede

prærie. Der hvor det yderste

fremskudte fort for nylig er oprettet

for at fortælle nybyggerne om

de vilde bæster, der ind til for få

år siden havde deres gode udkomme

af præriegræsset, men

som siden er skammeligt bortskudt,

fordi den nye præsident i

hovedstaden synes, at de var for

dyre i drift.

Med andre ord, Vestskoven lagde

jord og hus til årets første medlemsmøde

og Skovridder for Københavns

Skovdistrikt Kim Søderlund

tog os på en tur op på ”bjerget”

,som den godt 30 meter høje

bakke Herstedhøje kaldes lokalt.

Den er opstået efter tilkørsel af

tusindvis af vognlæs byggejord

fra København og Omegn. Fra

toppen kan man se til adskillige

kirkesogne herunder Roskilde,

Stevns og Bispebjerg.

Kim fortalte at tilplantningen af

skoven tog fart efter en kronik i

Politiken hvor redaktør Hakon

Stephensen i begyndelsen af

1960´erne slog et slag for oprettelse

af Vestskoven: Giv en ti´er

til et træ i den nye Vestskov. Til

afgræsning af området bortforpagtes

jorden til fåreholdere.

Nogle får æder mere end andre

og hvor der kommer noget ind

skal der noget ud. Det gav et sådant

svineri at naturen blev for

nærværende. Vestskoven er jo et

udpræget rekreativt sted sagde

Kim, så vi fyrede de får og lukkede

andre ind, der ikke producerede

så meget fra den anden ende.

Vi lytter i det hele taget til skovens

publikum og deres opfattelse

bliver taget med når vi ud fra

drifts- og forstmæssige hensyn

skal tilrettelægge hvad der skal

ske i skoven.

På den øvrige del af turen fortalte

Kim om de forskellige beplantninger

og om hvilke hensyn og ideer,

der lå bag det arbejde der

foregik i de enkelte skovparter.

Bl.a. havde man tyndet temmelig

godt ud i en granbeplantning af

Apis Grandis der havde nået en

tykkelse på ca. 40 cm. På den

måde tydeliggør man for publikum

hvor store disse træer er

blevet. De kunne blive den lokale

udgave af den californiske redwood

hvor en bil kan køre igennem.

I Vestskoven bliver det nok

kun et løbehjul.

Vi sluttede med kaffe og god kage

i det nye naturcenter hvor vi

—— ——


lev bænket om det lange bord,

der er skåret af én planke fra et

af Danmarks højeste træer, de

såkaldte von Langens graner i

Nørreskoven. Den tyske forstmand

Von Langen kom til Danmark

i 1763 og blev foregangsmand

for dansk forstvæsen.

Med tak til Kim for en interessant

og informativ tur i skoven og i det

nye naturcenter gik vi ud i mørket,

der var dybt og koldt. Jeg

har senere hørt, at alle er kommet

hjem fra det vilde vest.

dres

Vintercuppen

Som Børge skriver 2 steds. Forbered

næste sæson.Det er vi så

en lille håndfuld OK 73´re, der

gør et forsøg på. D 50: en dyst

mellem Elsa og Else. H 19: Peter

Østergaard i dyst med drengene.

H 40: Jens Erik mod Steen Poulsen.

H 60: stabile Ole og Jørgen P

& Bent på gæstevisit. Gunner når

også lige at få blæst lungerne

igennem, før han skal til Barnedåben.

I klassen light dyster Børge

og Thorkild med Børge som

den konstante løber. Søren er i

en klasse for sig.

Vi har nogle løb under vinterens

luner: Tokkekøb Hegn i december

i regn, slud og mørke før juleløbet

i sol, Aldershvile i orkanen Gerdas

____

begyndende stormstød, solbeskinnet

St. Dyrehave over stormfældede

stammer og på baner,

hvor start- og stjernepost var

blevet blæst over en bakke og

var havnet i en alternativ grøft en

halvtreds meters penge derfra og

endelig en 4 sløjfet våd og tung

Rude Skov.

De endelige resultater tikker netop

ind:

Elsa dropper de sidste løb og en

tæt dyst med Else, som stikker

præmiecheken under foret. Peter

følger momentet: ingen bom op

og bliver en flot 4´er. Jens Erik

slår unge Steen Poulsen 5 gange.

Jørgen Poulsen løber og løber

bagvendt og løber ikke og overlader

andre sin bane. Ole, der skal

huske at tælle alle sløjferne omhyggeligt,

bliver nr. 8 efter fuld

rulle.

Søren

Sammenbidte miner ved tidligere

start i vindomsust stafetventen

—— ——


____

____ ____

Træningsrunden i foråret 2005

Bestyrelsen har lagt et blidt pres på arrangørerne for afvikling af sæsonens

træningsløb. - Vi ser gerne solskin, medvind på gyngerne og gang

i karrusellerne.

Løbsarrangørerne forlanger udvalgte skove og løberne råber på varierede,

spændingsfyldte og momentvis bundforskellige løbeoplevelser.

Sørme om de ikke får det; kom selv og se.

De nominerede skove er:

Træningsløb i foråret 2005

dato skov mødested arrangørerne moment

6/4 Geel Skov Bag Holte Rådhus Jørgen C

13/4 Tokkekøb Hegn Stumpedyssevej Jens Erik

20/4 Rude Skov S Rudegård Stadion Ruski

27/4 Bøndernes Hegn Skovbrynet 117 G 5 Henny + Else karussel

11/5 Slagslunde Festpladsen Anne Mette +

18/5 Ravnsholt Mørkebakkevej Keld O

25/5 St. Dyrehave Overdrevsvej Gunner karussel

1/6 Rude Skov N Femsølyng Tom

8/6 Jonstrup Vang

15/6 Geel Skov Væreboled Bent & Lone

For debutanter fremme i skoen, der godt vil prøve at arrangere et træningsløb,men

liige vil se tiden an. Fat en af de erfarne og del opgaven.

Du researcher fx, tegner baner, får ros af makkeren og sammen sætter

I posterne, som altid står klar i kasser i kælderen på Hagavej. Så slår I

om, hvem der skal samle flest poster ind. Jonstrup vang venter!

Søren

—— ——


Dr. Schnitt på kostskole.

Livsstilsanalytiker, sekretærløs og

anbragt

Samfundstjeneste lød dommen

på. Utallige gange er de fejltrin/

faux pas, der er trådt i rundkreds,

- dance og yes, det der

overklasse boogie: lancier.

- Bagsvært Kostskole, Herlufsholm

eller Sorø Akademi, har været

afsoningsmulighederne.

De dræbende lange uger går med

en bekendtskabskreds af uniformerede,

forældrefrasorterede og

rollemodelerede præfekter samt

deres luner.

Få det bedste ud af situationen,

sagde Dr. Schnitt til sit alter ego:

overjeget

idet han gjorde det.

Han lod sin indre senpubertetiske

puddelhund få lov at løbe linen

ud. ———————————-Snap!

HO HO, Hanne Vibeke var en af

de første uniformerede females

fra lærerstaben, han øjnede.

Lyrik flød ud ad munden:

Lækker lækker, do

vil do vær´ min ho

nu ikk´ al den rysten

bare frem på knysten

og så ryst den røsten

lækker lægger bitchen frakken

ho yo, hit med almanakken

mine homies ryster

ved tanken om dyster

i superliga 3 på spil, dér

vi styrer bare for vildt, dér

Hø, hø, Holst und gewitter

når forårssolen titter

OK på 1. pladser sitter

her er ikk´ nogen nitter

og til sommer, beach

vi lækker lægger der, each

- tea, son of a freudian Vater,

far out.

Lysene bliver snart slukket på

sovesalene.

Tankerne over dynen.

____

Shit Schnitt!

—— ——


____

____ ____

PÅSKELØB

Så er der igen kaldt til Påskeløb i det jyske. Denne gang foregår det i

terrænerne nord for Fjerritslev nær ved Vesterhavet:

Torsdag den 24. marts i Kollerup Her udgravede man i 1978 et skib

der ca år 200 forliste i Jammerbugten. Kollerupkoggen, som den blev

kaldt, er den ældste kogge der til dato er fundet herhjemme.

Fredag den 25. marts i Vester Torup, et fiskerleje. Stedet er et af de

sidste steder i landet hvor man trak fiskerbådene op på stranden.

Lørdag den 26. marts i Svinkløv, stenalderklinten af skrivekridt, der

er furet af vandet. Mellem furerne er der opstået brede kegler, der har

form som svineklove. Deraf navnet. Desuden ligger her et berømt badehotel

med en ganske særlig atmosfære.

I området findes desuden en lyngklædt hollandsk mølle og det nyligt

istandsatte Klim Kalkværk. På vej syd fra passerer man Limfjorden over

Aggersundbroen og vest herfor ligger vikingeborgen Aggersborg. En af

fire danske ringborge fra vikingetiden.

Jeg vil stærkt anbefale at mange af klubbens medlemmer melder sig til

påskeløbene. Det er som sagt en enestående chance for at løbe i et anderledes

terræn, og da vi i år har en lejet en lejrskole, har vi alle tiders

mulighed for at få nogle gode dage sammen, med samvær og snak om

dagens strabadser, madlavning, opvask, et slag kort og hvis Bent tager

musikken med, kan vi genopfriske tværdansen eller svær dansen, eller

hvad det nu hedder fra barnedåben. Jeg tror han vil blive glad for at se,

hvor gode vi er blevet.

Lad mig lige genopfriske det enestående tilbud, som er udførligt omtalt i

Skovtrolden nr 286:

Prisen for 3 overnatninger (onsdag, torsdag og fredag) og 2

middage er ikke mere end 450,- gode danske kroner. Juniorer er

gratis.

Morgenmad og frokost, kaffe og basser er for egen regning. Det

gælder også drikkevarer til maden

—— ——


____

Den nyistandsatte lejrskole hedder Klitbo og ligger i naturskønne omgivelser

med 28 tønder land skov og hede. Tæt ved Svinkløv og 4 km til

Vesterhavet. En perle af en lejrskole med service til 35 personer, Spisesal,

en stor stue med brændeovn, lederrum (til formanden eller familier

med barn under 1 år). Max 8 km fra løbsområderne. SÅDAN

Va´dælen nøler I efter, vent ikke til sidste sekund men meld jer på Oservice

til Keld Olsen senest den 22. februar og tal med Ruski om betaling

for overnatning. Telefon 39 29 17 78

eller mail: misser_ruski@hotmail.com

Billederne er af Klim Kalkovn.

Den forpjuskede hollænder er den

lyngklædte Grønne Strand mølle.

Arkitektens bud kunne også være

Børges logi for påsken.

Vedvarende energi, nøgler se Jan.

Snesen af udfordrende klubløbere

ved mere efter påsken 2005.

Er du en af deltagerne?

—— ——


____

____ ____

GENERALFORSAMLING MANDAG 7. FEBRUAR 2005

Formanden bød velkommen til de ca. 24 fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jens Nørgaard, der blev valgt.

Jens konstaterede, at general-forsamlingen var lovlig indvarslet.

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse – formandens

beretning er gengivet andet sted i bladet – derfor kun yderligere bemærkninger

og kommentarer her.

Formanden håbede, at flere ville melde sig som banelæggere til vore

træningsløb, gerne flere sammen f.eks. en ny og en med erfaring. Nye

momenter i træningen er også velkomne.

Formanden oplyste, at Nordea Fonden er søgt for midler til indkøb af

SPORTident udstyr. Vi er lovet svar sidst i denne måned. Anne Mette

har søgt og fået tilskud fra bladpuljen til Skovtrolden.

Keld O fandt, at det afholdte medlemsmøde samt turen i Vestskoven

var gode tiltag.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

- Jan oplyste, at klubben har fået 13 nye medlemmer og sagt

farvel til 8. Vi er herefter 123 (pr. 31/12-04). Jan takkede den foregående

bestyrelse fordi de ”efterlod” en klub med en velordnet økonomi.

Nogle af regnskabets konti blev forklaret. Regnskabet slutter med et

overskud på 11.151,96 kr. bl.a. på baggrund af overskud på Jættemilen

med 21.052,34 kr. Hareskovaftalen (sammen med Ballerup og Skærmen

om salg af Hareskovkortet) har i 2004 givet os i alt 4.500 kr. og

derud over har vi sparet penge, da vi til vore egne løb kun betaler 2 kr.

pr kort. Vi har investeret ved indkøb af bærbar computer.

Efter at DOF den 2/2-05 har frafaldet kontingentforhøjelserne for 2005,

udviser budgettet for 2005 et overskud på 5.000 kr. Jan takkede Jørgen

C. for et godt arbejde med Jættemils regnskabet. Keld O. for hans

arbejde med vores tilmeldinger til løb. Bent, Rolf og Inge for salg af

klubbens kort. Sidst en tak til medlemmerne, der har været flinke til at

indbetale startgebyrer forud. Pr. 31/12 var det 24.042,84 kr.

Bent så gerne, at klubben investerede i SPORTident, også selvom vi

ikke får noget fra Nordea Fonden, og Jan oplyste, at bestyrelsen gerne

vil bruge noget af formuen for at komme i gang.

Keld O var meget positiv overfor en sådan investering, der også kan

lette indlæring i brugen både som arrangør og løber.

Bent oplyste, at hvis vi kunne få basisudstyret og et mindre antal poster,

kunne vi komme i gang. Postantallet kan så suppleres efterhånden

—— ——


____

som økonomien rækker.

Da der var stemning for at starte op med SPORTident, går bestyrelsen

i gang med at planlægge dette, når svaret fra Nordea Fonden er

kendt.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af næste års kontingent - Jan fremlagde bestyrelsens

forslag til kontingent. Vi vil indføre kontingent for børnene, da

kontingentbetaling er en forudsætning for at søge kommunetilskud til

disse. Vi foreslår: Børn 0-7 år 50 kr. (pt. har vi ingen) Børn 8-12 år

100 kr. – disse medlemmer var tidligere gratis, men vi betaler 90 kr.

til DOF pr. medlem. Juniorer 13-20 år 150 kr. er uændret. Seniorer

(fra 21 år) 500 kr. en stigning på 50 kr. Familiekontingent 400 kr. en

stigning på 25 kr.

Generalforsamlingen fandt forslaget rimeligt, og det blev herefter godkendt.

5. Behandling af og afstemning om indkomne forslag – Bestyrelsen

foreslog en udvidelse af bestyrelsen, da kommunen henstiller, at

vi har et medlem af bestyrelsen med bopæl i kommunen. Charlotte

Hansen har accepteret at lade sig opstille med opgaven: kontakt til

kommunen.

6. Valg af:

A. Formand - Jørn Andreasen blev genvalgt

B. Kasserer – Jan Madsen blev genvalgt

C. Bestyrelsesmedlemmer efter behov, dog mindst 3 –

Charlotte Grauert, Jens Erik Larsen, Tom Petersen og

Inge Madsen blev genvalgt Charlotte Hansen blev nyvalgt.

D. 1 revisor og 1 revisorsuppleant - Thomas Raun-

Petersen blev genvalgt som revisor og Keld Olsen blev genvalgt

som revisorsuppleant

E. Alle valg gælder for 1 år.

7. Eventuelt - Søren G oplyste, at han har kontakt til Hylte OK

(Sverige), der har en hytte, som vi har mulighed for at leje.

Tom oplyste, at han har kontakt til Rävetofta med hensyn til kort og

muligvis baner til klubmesterskabet. Området ligger ca. 10 km fra Gillastig.

Området ved Gillastig er naturreservat og må ikke benyttes. Vi

er blevet opfordret til ikke at lave for svære baner, da ikke alle har

prøvet at løbe i Sverige, og derfor måske ville afstå på svære baner. Vi

håber rigtig mange vil tage udfordringen op 11.-12. juni – det bliver

gratis at deltage – kun transporten skal man selv betale.

Tom foreslog, at klubbens medlemmer ved vort børnekarruselløb agiterede

overfor de forældre, der kom uden at være medlem af en klub.

—— ——


____

____ ____

Tom fandt at medlemmernes opbakning til Jættemilen havde været god,

men vi kører på grænsen med hensyn til hjælpere. I må agitere for at

flere medlemmer stiller op som hjælpere. Som jeg ser det, magter vi pt.

kun at lave et arrangement om året.

Bent beklagede den ringe kortkvalitet ved flere arrangementer (ikke

vore egne), og dette synspunkt blev støttet af flere. Formanden kunne

berette, at problemet havde været oppe på kredsens repræsentantskabsmøde,

så forhåbentlig bliver der gjort noget ved det.

Torben gjorde opmærksom på, at der er problemer pt. med hjemmesiden,

man kan ikke se Skovtrolden. Det må undersøges hos Bjarke.

Søren G oplyste, at Anne Mette ønsker at træde ud af redaktionen af

Skovtrolden (hun har ikke tid), så vi skal finde en afløser.

Ruski oplyste, at der pt. er 20 tilmeldt til overnatning i Påsken. Der er

plads til flere, så meld jer.

Med hensyn til påsken 2006 er det endnu ikke lykkedes at finde overnatningsmuligheder.

Man kunne jo også tage til Sverige, hvor der også

arrangeres løb i påsken. For overnatning i forbindelse med DM-stafet og

DM-klassisk har der været kontakt til Danland og Vandrerhjem, men de

kræver 2 overnatninger.

Tom: vores skoleløb giver ikke nogle nye medlemmer. Foreslår klubtræning

for de børn vi har i klubben, med baner der passer og evt. hente

og bringe, hvis forældrene ikke har mulighed.

Jens Erik oplyste, at vi gør noget overfor skolerne. Kvikmarken har vi

længe haft god kontakt til, og der har netop været et positivt møde med

Værebro skole. Vi har planer om at indbyde flere skoler til et skoleløb i

uge 41. Endvidere vil vi opfordre skolerne til at deltage i børnekarrusellen.

Da talelysten herefter var slut, takkede dirigenten for god ro og orden

og formanden takkede dirigenten for god ledelse.

Referent: Inge Madsen

1.pladser siden sidst:

Få er vinter o-løbene. Perioden benyttes typisk til opbygning af lungekapaciteten

gennem tung skovtræning, se Bents, og gode lange løb for

mental opbygning. Blandt andet. Dog Vintercuppen lokkede OK 73´ere

Vintercup 1. afdeling: Elsa Bratholm D50

4. afdeling: Bent Mortensen H 60

Sammenlagt: Else Gudme D 50

—— ——


____

Tilmeldinger sendes til Keld Olsen eller via o-service. Frist onsdag i ugen før løbet.

Beskrivelser af klasser, baner og reglement på østkredsens hjemmeside. Alle løb

annonceres i O-løberen og på DOFs hjemmeside.

LØRDAG 5. MARTS LØRDAG 5. MARTS

Køge OK indbyder til Regional Syd 1 Køge OK indbyder til Regional Syd 1

Kort : Vallø storskov, 1:15 000/1:10 000, 2.5 ekv. Rev. 2000

Stævneplads:Vordingborgvj 169, 4682 Tureby.

Parkering : I forbindelse med stævneplads

Afstande : Stævneplads – start 1000m

EKT : SPORTIdent

Start : Put & Run kl. 12 – 13.30

Baner : I henhold til Øst-kredsens reglement for D-stævner

Åbne baner :Tilmelding på dagen til de 10 tilbudte baner. Først til mølle

Børnebane : Ja

Pris : H/D-12 kr. 30, H/D 13-20 kr. 45, H/D 21- kr. 60.

Tilmelding : O-service senest torsdag 20. februar

SØNDAG 6. MARTS SØNDAG 6. MARTS

Herlufsholm OK indbyder til Langdistance i Troldens fodspor.

Herlufsholm OK indbyder til Langdistance i Troldens fodspor.

Kort : Valdemarskilde, 1:15 000, 2.5 ekv. , 2004

Stævneplads :Søndermarkskolen, Byskov Alle 41, Slagelse. Afm. på rute 150

Baner : 2 baner - 12 og 21 km

EKT : Klippetænger

Start : Kl. 9.30 påklædt. Samlet afgang til start kl. 9.45.

Åbne baner : Nej

Børnebame : Nej

Pris : Kr. 85

Tilmelding : O-service senest torsdag 23. februar

SØNDAG 13. MARTS SØNDAG 13. MARTS

Søllerød OK indbyder til BOM løb

Søllerød OK indbyder til BOM løb

Kort : Jægersborg Hegn, 1:10 000, 2.5 ekv. 2004

Stævneplads: Græsmark midt i skoven.

—— ——


____

____ ____

Parkering : Kantparkering på offentlig vej (Hegsnvej)

Afstande: Parkering – Stævneplads max. 800m

Stævneplads – start 1 1500m, start 2 2400m

Baner: 1) 8–9km svær 2) 6-7.5km svær 3) 4.5-5.5km svær

4) 3.5–4.5km svær 5) 6–7.5 km msvær, 6) 4–5km msvær,

7) 3-4km msvær, 8) 4–5 km let , 9) 2.5–4.5km let, 10) 2-

2.5km begynder

EKT: SPORTIdent

Start: Første start kl. 10.00

Åbne baner: Ja – Put & Run. Kl. 10 – 12.

Børnebane: Ja – 10-12

Pris : H/D10-12 kr. 30, H/D 13-20 kr. 50, H/D21- kr. 65

Tilmelding : O-service senest torsdag 28. februar

SM nat 2005 SM nat 2005

Tisvilde Hegn OK indbyder til SM nat onsdag 30. marts.

Kort: Klosterris Hegn, 1:10 000, 2004

Stævneplads/ P: Havreholmsvej nord for skoven (Krak 16F7)

Afstande: Parkering – stævneplads 0-300m

Stævneplads – start 200m

Baner: Se reglement

EKT: SportIdent

Start: Første start kl. 20.45

Åbne baner: Ja. Sælges kl . 20.30 – 21.15. 1)7-9km svær, 2)3.5-4.5km

svær 3)4-6km msvær, 4)3-4km let, 5)2-2.5km begynder

Pris: D/H-20 kr. 45, D/H 21- kr. 60

Tilmelding: Via O-service senest fredagen før løbet

Spring cup 2005

Spring Cup går af stabelen 18. – 20. marts. Tid for tilmelding er overskredet,

men åbne baner – alle tre dage.

18/3 Nat Sprint i Teglstrup Hegn

19/3 Klassisk i Tisvilde Hegn Øst

20/3 Stafet i Grib skov Nord

Stævneplads: Nat sprint i Helsingørhallen.

EKT : SportIdent

Åbne baner: Ja. 1)7.5km svær, 2)4.5km svær 3)4.5km msvær, 4)3km

let

Pris : kr. 80

—— ——


Påskecup 2005

____

Som nyt i år ”åbner” Helsingør OK sin årlige påskecup for eksterne klubber. Der

er 4 løb, hvor 3 løb tæller i konkurrencen. Der kan max. 125 løbere.

24/3 Nyrup Hegn – Mød op ved Smedebakken. Kraks 37F7

25/3 Hornbæk Plantage. Mød op på P på vandsiden. Kraks 16K3

27/3 Gl. Grønholt Vang. Mød op ved Kratbjerg Industripark. Kraks 55K3

28/3 Teglstrup Hegn. Gl. Hellebækvej 63. Kraks 28D6

Baner: 1)2km 2)3km 3)4km 4)7km

EKT: SportIdent

Start: Put & Run kl. 10 – 11

Åbne baner: Ja. Hvis deltager antal tillader. Check hjemmesiden.

Pris: 50 kr. per løb. Løbere under 21 år kr. 40. Samlet pris henholdsvis

kr. 145 og kr. 175

LØRDAG 2. APRIL

OK PAN indbyder til DM sprint.

Kort: Skåde/Emiliehøj, 1:4000, 2.5 ekv. 2005

Stævneplads: Skolegården ved Skåde Skole. Afmærkning fra Oddervej (vej 451).

Parkering: Nær skolen på det område, som anvises. P til stævneplads 700 m

Baner: Almindelig klasseinddeling.

EKT: SPORTIdent

Start: Første start kl. 11

Åbne baner: Der er mulighed for at købe en af de udbudte DM-baner så længe

lager haves (herefter kopi). Pris kr. 100

Børnebane: Ja

Pris: H/D-16 kr. 50, H/D 17-20 kr. 80, H/D21 kr. 100, H/D 35- kr. 70

Tilmelding: O-service senest torsdag 16. marts

LØRDAG d. 2. april: DM nat er aflyst grundet stormskader!

SØNDAG 3. APRIL SØNDAG 3. APRIL

Helsingør OK indbyder til Regional Nord 1

Kort: Egebæksvang, 1:10 000, 2.5 ekv. 2004

Stævneplads: Ved P-plads ”Mirasol” , Strandvejen 230, Skotterup. Krak 48 C2

Afstande: Parkering – Stævneplads max. 800m

Stævneplads – start 1 1500m, start 2 2400m

Baner: Se reglement for Regionale løb

EKT: SPORTIdent

Start: Put & Run kl. 10 - 11.30

Åbne baner: Ja – Sælges mellem kl. 10 – 11. Start senest kl. 11.15

Børnebane: Ja – 10-12

Pris: H/D10-16 kr. 25, H/D 17-20 kr. 40, H/D21- kr. 65

Tilmelding: O-service senest torsdag 20. marts

—— ——


____

____ ____

Østkredsens karrusel

dato skov mødested Krak starttid

sø 6/2 Rude Skov Svaneparken 96 K2 9.30 *

lø 12/2 Uggeløse Skov Krogenlundvej 94 C6 13.00

lø 19/2 Tokkekøb Hegn 13.00

sø 20/2 Tokkekøb Hegn 9.30

ma 5/3 Teglstrup S Gurrevej 37 K4 13.00 *

lø 12/3 Horserød Esrumvej 26 J7 13.00 *

ti 29/3 Farum Park Ryttergårdsv. 105 G2 17.00

ti 5/4 Li. Hareskov Skovlystvej 115 K7 17.00

ti 5/4 Danstrup Hornbækvej 46 K1 17.00 *

ti 12/4 Farum L-vang Slangerupvej 105 B1 17.00

ti 12/4 Hammermølle Skindersøvej 27 G1 17.00 *

ti 19/4 Lystrup Skov Gørløsevej 83 17.00

ti 194 Nyrup Hegn Gurre Kirke 37 H4 17.00 *

ti 26/4 Gl. Grønholt V. Præstemosev. 56 A5 17-00

ti 26/4 Egebæksvang Flyndergård 47 K1 17.00 *

* : starttiden; HSOK benytter er kun en ½ time

andre klubber giver mindst en time

Lørdag d.9. april

OK dan indbyder til Kreds

klassisk 2 i Sverige.

Lørdag d. 16. april

OK Roskilde indbyder til SM

stafet i Ny Tolstrup.

Søndag d. 17. april

Ballerup OK indbyder til SM klassisk

i Nøddebo/ Grib Skov

Ingen indbydelser er sendt ud

til disse 3 løb ved deadline!

—— ——


Aktivitetskalender

februar marts april

ti 1 ti 1 fr 1

____

on 2 gymnastik on 2 gymna/Lystrup n lø 2 Skåde DM sp+nat

to 3 to 3 sø 3 Egebæksvang

fr 4 fr 4 ma 4

lø 5 Rude Sk. cup lø 5 Vallø Storskov ti 5

sø 6 sø 6 V-sjælland langd. on 6

ma 7 Generalforsam ma 7 to 7

ti 8 ti 8 fr 8

on 9 gymnastik on 9 gy?/Geel Sk nat lø 9 Sverige!

to 10 to 10 sø 10 Sverige!

fr 11 fr 11 ma 11

lø 12 lø 12 ti 12

sø 13 sø 13 Jægersborg Hegn on 13

ma 14 ma 14 to 14

ti 15 ti 15 fr 15

on 16 gymnastik on 16 gym/ Hareskov n lø 16 Ny Tolstrup stafet

to 17 to 17 sø 17 Grib Skov S kls

fr 18 fr 18 Teglstrup Sprg n ma 18

lø 19 lø 19 Tisvilde Ø Spr kl ti 19

sø 20 sø 20 Grib Sk N stafet on 20

ma 21 ma 21 to 21

ti 22 ti 22 fr 22

on 23 gymnastik on 23 lø 23 Hannanov 3. div.

to 24 to 24 Nyrup H påskcup * sø 24 Grib Skov V

fr 25 fr 25 Hornbæk do * ma 25

lø 26 lø 26 *Aalborgsk p-løb ti 26

sø 27 Lyhnes Langf. sø 27 Gl. Grønh. V cup on 27

ma 28 ma 28 Teglstrup H p-cup to 28

ti 29 fr 29

on 30 lø 30

to 31

Løbetræning under Bent Mortensens ledelse finder sted:

Søndag —— fra klubhuset kl.10.00

——

Tirsdag og torsdag fra Bagsværd Stadion kl. 17.00

Gymnastikken onsdag på Gladsaxe Skole ledet af Lone kl. 19.00


____

____ ____

Kontaktpersoner til redaktionsgruppen:

Jørn Andreasen, Snebærhaven 82, 2620 Albertslund

Tlf. 43 96 02 jorn@andreasen.cc

Søren Gudme, Jacob Appels allé 24, 2770 Kastrup

Tlf. 32 50 30 28 soreng47@hotmail.com

Teknik: John Cappelen, Niels Finsens alle 72

2860 Søborg, tlf. 39 67 33 20 john.cappelen@mail.dk

Ræv har færten af løbegale mennesker skjult i civil opmærksomhed

—— ——

More magazines by this user
Similar magazines