Da flåden blev røvet og byen brændte ned ... - Skoletjenesten

skoletjenesten.dk

Da flåden blev røvet og byen brændte ned ... - Skoletjenesten

©: Skoletjenesten, Den Britiske

Ambassade København og forfatteren

2007

Redaktion: Jan Rindom og

Poul Vestergaard (ansv.)

Tekst: Jens Rahbek Rasmussen

Jens Rahbek Rasmussen er lektor i

britisk historie ved Københavns

Universitet og forfatter/udgiver af

Briterne og Europa (1997), Modernitet

eller åndsdannelse: Engelsk i skole

og samfund 1800-1935 (2003) og „Det

venskabelige bombardement“:

København 1807 som historisk begivenhed

og national myte (2007).

Layout: Kristin Wiborg/

Skoletjenesten

Tryk: Schultz Grafisk

Forsidebillede: Udsnit af

„Københavns bombardement 1807“.

Håndkoloreret kobberstik af

G.L. Lahde efter tegning af

C.W. Eckersberg, udateret.

Tilhører Det Nationalhistoriske

Museum på Frederiksborg.

Hæftet er udgivet i samarbejde med

og med økonomisk tilskud fra

Den Britiske Ambassade København

www.skoletjenesten.dk

Den Britiske Ambassade

Indhold

Foreword 3

Da Danmark var meget større 4

Slaget på Reden – en advarsel 5

Patriotisme og overmod 6

„Som en lus mellem to negle“ 8

Bombardementet 11

Krigen mod England 14

Konsekvenser for Danmark 16

Holdningen til England 17

Fra 1807 til 2001: „Verdenshistoriens første

terrorbombardement?“ 18

Litteratur 23

Foreword

by HE The British Ambassador, David Frost CMG

The 1807 bombardment of Copenhagen was one of the shocking events of the

Napoleonic Wars. It caused controversy in Britain itself, where to some it seemed

hard to reconcile with our self-image as the defender of peaceful relations and

of small countries in the face of Napoleon. It resulted in Britain and Denmark

being on opposite sides in the great confrontation of the era, with an impact on

our relations which took time to heal. Its impact was such that it left echoes in

the naval history of a much later time: even a hundred years later Imperial

German admirals worried about the Kaiser’s navy being “Copenhagen-ed” in

its ports.

For all that, despite the presence of one of Britain’s great national heroes, the

(future) Duke of Wellington, the bombardment is largely forgotten in Britain, or

confused with the earlier Battle of Copenhagen in 1801. It is forgotten for many

reasons, but including one good one: that relations between Britain and Denmark

are now so close and so friendly that an event like the bombardment

seems almost inconceivable. In 1807 we were enemies; in 2007, we are close

allies and friends. That is how it should be.

I hope that this year’s commemorations will help increase knowledge and

awareness of the events of 1807 in both Britain and Denmark, and I am sure

this booklet will make an excellent contribution. I wish it every success.

More magazines by this user
Similar magazines