- På tværs af generationer - Svendborg kommune

svendborg.dk

- På tværs af generationer - Svendborg kommune

“ Ingen andres, men kun

min egen dom over mig

selv har betydning”

Et af Søren Lolks mange ordsprog

Søren Lolk iført sin nationaldragt

med sølvknappet vest.

20 Impulser 1/09

Kulturcentret

”Vejlegården” blev efterhånden

kendt for sine folkemøder, hvor der

kom forskellige foredragsholdere.

Betingelsen for at få adgang til talerstolen

var, at foredragsholderne

havde noget, de virkelig brændte

for. Den højeste anerkendelse de så

kunne få var en ”Mette” - et billede

af den 100 årige Mette Skræders

- som Søren regnede for et af sine

bedste.

Original og landsbytosse

folk på Tåsinge betragtede ham

som en original og en landsbytosse.

De forstod ham i hvert fald ikke og

var heller ikke parat til at gå med

på hans mange, efter deres mening,

tåbelige ideer, som bl.a. gik ud på at

leve i pagt med naturen og spise af

naturens spisekammer (vegetarisk

mad), respektere fortidsminder

og lokal bygningskultur, dyrke

nøgenkultur under markarbejdet

samt afskaffe revselse af børn og

en, efter hans mening, terpende og

verdensfjern skolegang.

Som led i forsøget på at få rusket

op i, som Søren Lolk kaldte det,

folks stillestående tankeverden,

holdt han bl.a. en masse foredrag

på fyn og øerne om det, han

brændte for og som han så inderligt

ønskede at finde forståelse for.

Pioneren Søren Lolk

Da Søren Lolk havde overtaget

fæstet på gården (fæstesystemet

blev ophævet 1910 på Tåsinge) og i

1911 købt ”Vejlegården” reformerede

han driften. Han indførte bl.a.

løsdrift af kreaturer, nye afgrøder,

der ikke tidligere havde været avlet

i større omfang, men det var især i

frugtavlen, han så en stor fremtid,

og det fik han ret i. ”Vejlegaarden”

havde i 1914 en 20 tdr. land stor

frugtplantage. fra 1920 til 1925 var

det meste af jorden forpagtet ud. i

denne periode boede han og familien

i ”Lille Vejlegård”, som var det

ene af hans små særprægede huse,

Søren Lolk var af den mening, at

det var nødvendigt for bonden, at

dygtiggøre sig og for at symbolisere

”den oplyste bonde”, drog han til

Svendborg, hvor han lod sig fotografere

stående med sin elskede

møggreb i den ene hånd og i den

anden hånd en bog – et sigende

foto, som han selv holdt meget af.

Søren Lolk og kulturen

Søren Lolk arrangerede i løbet af

sommeren oplysende foredrag i

”Vejlegårdens” have. Jeppe Aakjær,

Johan Skjoldborg og Martin

Andersen nexø blev inviteret til at

tale (tidens provokerende forfattere)

Senere arrangerede han en

foredragsturné rundt omkring til

småøerne med Skjoldborg og sig

selv som talere. Desuden var der

også mange højskolefolk og præster

blandt talerne. Peter Sabroe,

som var en kendt redaktør, politiker

og børneretsforkæmper, holdt

sit livs sidste tale her i 1913, hvor

han på vejen hjem omkom ved en

togulykke i Bramminge. entréen til

disse foredrag var 25 øre!

Ved alle arrangementer var Søren

Lolk iført sin nationaldragt og

medbragte sit uundværlige horn, på

hvilket han spillede Tåsinges natio-

More magazines by this user
Similar magazines