KIRKEBLADET - Nøvling kirke

noevling.kirke.dk

KIRKEBLADET - Nøvling kirke

KIRKEBLADET

Gunderup - Nøvling

INDHOLD

Side 2

Hvor skal jeg henvende mig?

Side 3

Præsten skriver:

Peter Hansen: Når de siger ja

Side 4

Farshad Kholghi

”Rutgrut met flut”

Side 5

Koncert i børnehøjde

Side 6

3 foredrag om Egypten

Side 7

Sognepræst Marianne Christiansen

"Tro, håb og kærlighed"

Side 8

Hvornår skal jeg i kirke

September · oktober · november 2009 · Nr. 4 · 75. årgang

Nr. 4 - 75. årgang 1

September · oktober · november 2009


Kirkelig vejviser Hvor henvender man sig?

Præster:

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Nøvling Skolevej 10, 9260 Gistrup

Mail: LRKU@km.dk

Tlf. 9636 6666

Træffetid: Tirs.-fre. kl. 12.00-13.00

Torsdag tillige kl. 17.00-18.00

Fridag: mandag

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Kst. Kirkebogsfører og

begravelsesmyndighed

Gunderupvej 1, 9260 Gistrup

Mail: MNS@km.dk

Tlf. 9833 3015

Fax 9833 3145

Træffetid: Man.-tors. kl. 12.00-13.00

Mandag tillige fra kl. 17.00-18.00

Fridag: fredag

Kirkekontor:

Kordegn Helle Lo Sørensen,

Gunderupvej 1, Gunderup,

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3552

Fax 9833 3542

Mail: HELS@km.dk

Træffetid: Man.-fre. kl. 9.30-13.00

Tordag tillige kl. 15.30-18.00

Gistrup Kirke: Onsdag kl. 8.00-9.00

Kirkebladet

Udgives af et udvalg under Gunderup-

Nøvling menighedsråd: Birgitte Libak,

Renate Uhrenholdt, Lene Riger-Kusk

og Rosa Pedersen (ansvarshavende).

Stof til næste nummer af Kirkebladet

vedr. Nøvling sogn sendes til:

Rosa Pedersen, pp-byraad@aalborg.dk

Vedr. Gunderup sogn til:

Renate Uhrenholdt,

frugtgaarden@uhrenholdt.dk eller

Birgitte Libak, birgitte.libak@privat.dk

Senest d. 9. okt. 2009.

Næste nummer af Kirkebladet udkommer

december 2009 og dækker månederne

december 2009, januar og

februar 2010.

Grafisk Produktion

NordPro

Mølleå 1, 3. sal, 9000 Aalborg

Telefon 9811 6555

Telefax 9811 6550

Fødsler

Meldes på kirkekontoret senest 2

dage efter fødslen. Fødselsanmeldelsen

samt forældrenes dåbs- eller

navneattest og vielsesattest medbringes.

Dåb

Tidspunkt aftales med kirkekontoret.

Vielser

Aftales ved henvendelse til kirkekontoret.

Husk prøvelsesattest fra borgmesterkontoret

samt dåbs- eller navneattest.

Navneændring

Henvendelse på kirkekontoret eller

udfyld blanket på:

www.personregistrering.dk og send

blanketten til kirkekontoret.

Gunderup menighedsråd

Formand

Kirsten Westenholz

Vårstvej 180, Vårst, 9260 Gistrup

Tlf. 9833 3361 · Fax 9833 3007

Kirkeværge

Søren Haals

Oppelstrupvej 115, Gunderup

9260 Gistrup

Tlf. 9833 3296

Renate Uhrenholdt, Essendrup

Elsebeth Buchhave Andersen, Fjellerad

Birgitte Libak, Håls

Lasse Bergstedt, Fjellerad

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Organist i Gunderup

Elisabeth Dorthea Bech

tlf. 2624 9706

Mail: lizzer@lizzer.dk

Graver i Gunderup

Lars Windahl Jensen

Tlf. 2081 5557

Fridag: Torsdag

Mail: Graver-gunderup@mail.dk

Besøg af præsten

Ønsker man præstens besøg hjemme,

eller er man som pårørende, nabo eller

ven, bekendt med, at en person –

f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse

– ønsker præstens besøg,

er man altid velkommen til at kontakte

en af sognets præster.

Begravelser

Dag og klokkeslæt for begravelsen aftales

med kirkekontoret.

Kirkeværge og graver kontaktes vedr.

gravsted.

Nøvling menighedsråd

Formand

Ernst Rosqvist,

Ladegaardsvej 11 Visse,

9210 Aalborg SØ

tlf. 9831 5238

Mail: erosqvist@gvdnet.dk

Kirkeværge

Grete Nielsen, Oppelstrupvej 32

Nøvling, 9260 Gistrup

tlf. 9831 4506

Gunnar Greve, Visse

Oda Huse, Nøvling

Rosa Pedersen, Visse

Thorkild Jensen, Visse

Helle Nygaard Kristensen, Nøvling

Sognepræst Lene Riger-Kusk

Sognepræst Mette Nøhr Shaw

Organist i Nøvling

Marina Sørensen

Tlf. 9817 3195 Mobil: 5172 2750

Mail: organist@noevling-kirke.dk

Graver i Nøvling

Jens Sørensen

Nøvling Skolevej 10

9260 Gistrup

tlf. 9831 4262

Mail: graver@noevling-kirke.dk

Nr. 4 - 75. årgang 2

September · oktober · november 2009


Der er en præst med mange års præstegerning

bag sig, som engang blev

spurgt af en dame, som ifølge præsten

var meget from (utåleligt from

faktisk), om kirkebryllupper. Kan man

ikke blive træt af at vie folk, som ikke

mener noget med det? Som ikke mener

noget kristeligt med det, altså.

Præsten svarede: Det ved jeg ikke, for

det har jeg aldrig prøvet. Et kvikt svar,

men gad vide, om det også var sandt?

Det er af og til muligt at komme i tvivl

om, hvorvidt brudeparrene ”mener noget

med det”.

Om ikke andet, så skal brud og brudgom

vide, hvad det er, de siger ”ja”

til. ”Ja” til at leve sammen resten

af livet i kærlighed både i medgang

og modgang, naturligvis,

men det skal uddybes,

hvis det skal give mening

at have et større

ritual. I Folkekirkens

ritualbog står der, at

præsten skal holde

en ”tale”. Der står

ikke ”prædiken”. I

ritualet indgår der

dog tre bibeltekster,

og det må være oplagt

at tale om dem,

og så er det en prædiken.

Teksterne er små

og løsrevne, og når man

tager alle tre i betragtning,

så betyder de tilsyneladende

simpelthen, at:

ægteskabeligt samliv har Guds særlige

velbehag, og derfor må man ikke

blive skilt; det har Jesus selv sagt, og

det skal nok gå, når man bare følger

Pauluses vejledning om samlivet, at

man skal være god, ydmyg, mild og tålmodig.

Den første tekst om menneskets skabelse

indeholder ordene om, at mennesket

skal herske over alt liv. Det er

et kæmpestort ansvar. Det kan ikke

Præsten skriver

Når de siger ja

Af præst Peter Hansen · Vikar i sognet marts, april og maj

bare overses i, og det kan heller ikke

kun gælde for ægtepar. Men Gud

velsignede menneskene, manden og

kvinden, og den velsignelse gælder

også for dem, der er pålagt ansvaret.

Det ansvar er velsignet af Gud, og

Guds velsignelse hersker vi ikke over.

Vi har samlivet, ægteskabet, som er

del af det, og som er med til at gøre

livet muligt. Det samliv er velsignet,

fordi det er del af Guds opgave til

mennesker, og Guds velsignelse må

mennesker ikke gøre til intet. Det er

det, som fremgår af den næste tekst:

Jesus siger: Hvad Gud altså har sammenføjet,

må et menneske ikke adskille.

(I parentes bemærket: Vi ved godt, at

det kan gå i stykker alligevel, men det

skal ikke være del af vielsen. Det hø-

rer hjemme i de triste erfaringer, vi gør

undervejs i livet, og det hører hjemme

i tilsigelsen af syndernes forladelse.)

Tredje tekst er fra Pauluses hånd, ordene

om barmhjertighed, inderlig godhed

etc. Det har ikke noget med ægteskabet

at gøre, men med de kristnes

samliv i menighederne. Som dem, der

har modtaget ordet om Kristus, er vi

forpligtet over for hinanden. Vores liv

og ansvar er ikke bare vores eget som

enkeltperson eller som par, men som

del af den kristne menighed.

Derfor er det ikke kun deres private

samliv, brud og brudgom siger ”ja”

til. De siger ”ja” til hele det liv, de

har at leve, og som leves ud

fra bevidstheden om Guds

påbud og bevidstheden

om, at Guds velsignelse

gælder alle. Dertil kommer,

at deres liv skal

leves på den nåde,

som budskabet om

Kristus er.

Når de siger ”ja” til

hinanden, siger de

”ja” til alt det, og det

gør de, fordi de nu er

blevet del af det i indbyrdes

kærlighed, fællesskab

og ægteskab.

Derfor siger de også ”ja”

på alles vegne, alle som er

til stede i kirken. ”Ja” til det

velsignede liv, det velsignede

samliv og til den kristne nåde, som

gør alle i kirken til et fællesskab, som

skylder hinanden inderlig barmhjertighed,

godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.

Det er et løfte, som det er

værd at holde bryllup på.

Nr. 4 - 75. årgang 3

September · oktober · november 2009


Gunderup kirkes

åbningstider

Kirken er åben i graverens arbejdstid.

Lørdag lukket. Søndag og helligdag er

der åbent i forbindelse med gudstjenesten.

Besøg os på hjemmesiden

og se gudstjenesteliste,

sognearrangementer

og meget andet

www.gunderup-kirke.dk

Telegrammer og kort med

motiv fra Gunderup kirke

Kan fortsat købes på kirkekontoret.

Overskuddet går til vores venskabsmenighed

i Batakiai.

Gunderup sogns

lokalhistoriske arkiv

Har til huse i den gamle konfirmandstue

i Gunderup præstegård. Arkivet har

åbent den første onsdag i hver måned

fra august til juni kl. 19.00 til 21.00.

Uden for åbningstid kontaktes formand

Elsebeth Rasmussen, Polshøjvej

15, Gunderup, 9260 Gistrup – tlf.

9833 3392.

Konfirmandindskrivning

Konfirmand 2010

Alle kommende konfirmander og deres

forældre inviteres hermed til gudstjeneste

i Gunderup kirke søndag d. 6.

september klokken 10.30.

Efter gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuen

hvor vi får mulighed for

at hilse nærmere på hinanden og hvor

jeg vil fortælle lidt om konfirmationsforberedelsen.

Konfirmanderne bedes medbringe deres

navne- eller dåbsattest.

Første undervisningsgang bliver tirsdag

d. 2. september i konfirmandstuen. Der

kører bus fra skolerne men mere herom

ad anden vej. Vel mødt!

Mette Nøhr Shaw

Gunderup

Rutgrut met flut

Farshad Kholghi fortæller meget underholdende

om mødet med Danmark

og danskerne og ønsket om at blive

accepteret som menneske og ikke et

etnisk offer.

I 1984 flygtede Farshad Kholghis familie

fra Iran til Danmark for at beskytte

ham mod at blive mineføde i krigen.

Farshad Kholghi er skuespiller, foredragsholder,

historiefortæller m.m. og

bl.a. kendt fra Nikolaj og Julie, Nordkraft,

Pizzaking og Polle fra Snave.

Onsdag den 7. oktober 2009 kl.

19.30, Gunderup konfirmandstue.

Hvad får en præst til at forlade sin

familie i seks måneder, sit trygge job

som præst og Danmark for at tage

med et hold soldater i krig i det uroplagede

Afghanistan.

Giver det mening at have præster

med i krig?

Er man bange når man er i krig?

Hvilke tanker gør man sig som civil i

et krigsområde?

Hvad laver en præst midt ude i den

afghanske ørken når han har fri?

Disse spørgsmål og meget mere, vil

sognepræst og feltpræst Oral Shaw

Drømmene må briste -

fred i mellemøsten?

”Drømmene må briste” er titlen på Steffen

Jensens nye bog. Steffen Jensen er

et af landets bedst kendte ansigter, når

han rapporterer fra Mellemøsten - og

ofte midt i krige og opstande.

Han har oprindelig læst forhistorisk

arkæologi i Århus, Biblical and Roman

Archaeology i Jerusalem, Middle East

and North African Studies i Jerusalem.

Som journalist har Steffen Jensen arbejdet

for en række aviser, og han har

siden 1988 været ansat på TV2 og var

med til at starte stationen op. Steffen

Jensen har været mellemøstkorrespondent

fra stationens start, og med fast

bopæl i Jerusalem siden 1991. Han

har dækket talrige krige og konflikter i

Mellemøsten fra borgerkrigen i Libanon

og den israelske invasion i 1982 til

kampene i Libanon 2006.

Onsdag d. 18. november 2009 kl.

19.30, Gunderup konfirmandstue.

Der er også brug for sognepræster i Afghanistan

forsøge at give svar på i sit rejseforedrag.

Foredraget vil være en

blanding af rejsefortællinger, rejsebeskrivelser

og personlige overvejelser,

og alt sammen vil det være krydret

med humor, billeder og musik.

Onsdag d. 21. oktober 2009 kl.

14.00, Gunderup konfirmandstue.

Nr. 4 - 75. årgang 4

September · oktober · november 2009


FDF Visse

Har du lyst til at være med så ring

til kredsleder Anette Bundgaard

Christensen på tlf. 9832 3769

Se også vores hjemmeside

www.fdfvisse.dk

Hvem ringer klokkerne for

Nej det er ikke Hemingway, som kommer

og holder foredrag, men den

meget mere levende og kendte journalist

fra DR - Anders Laugesen, som

er journalist på det meget kendte og

hørte program: Tro og eksistens.

Et kritisk foredrag om folkekirken med

bud på, hvilke udfordringer folkekirken

står over for i den nære fremtid

"Vi har kun otte år til at redde folkekirken

i. Han efterlyser en reformation af

kirken, så den igen rører det danske

folk, ellers kan det få fatale følger"

Anders Laugesen vil slutte aftenen

af med at reflektere over voldens væsen.

Erfaringer fra hans mange rejser

gennem 30 år bl.a. til Sierra Leone.

Toften, Nøvling tirsdag den

27. oktober kl. 19.30

Høstgudstjeneste og

høstmiddag

Efter gudstjenesten i Nøvling kirke er

det blevet en tradition at vi bagefter

spiser høstmiddag i Toften. Både kirken

og Toften vil være smukt pyntet i

høstens farver.

Pris: 50 kr. Tilmelding til Grete Nielsen

– tlf. 98 31 45 06 senest d. 12/9

Søndag 20. september kl. 10.30

Nøvling og Visse

Det lokalhistoriske arkiv

for Gistrup, Visse og Nøvling

Har til huse på Nøvling skole i den sydlige

ende af den grønne pavillon, Perlevej

10, Nøvling, 9260 Gistrup, Arkivet er

åbent onsdage kl. 15.00 – 17.00. Uden

for åbningstiden – henvendelse til formand

Kirsten Kjølby – tlf. 9832 3929.

Arkivet har lukket i skolernes ferie.

Adventshygge for børn og

barnlige sjæler

Vi begynder med gløgg og æbleskiver

og fortsætte med at lave adventskranse,

dekorationer og juleklip. Indimellem

synger vi og slutter af med kl.

17.30 at nissemor serverer risengrød

med smørklat.

Toften 24. november kl. 15.30

Julehygge for voksne

En aften hvor julehyggen vil

brede sig med julesange, fortællinger,

gættekonkurrence

og gløgg og æbleskiver.

Toften 1. december kl. 19.30

Konfirmandindskrivning

Ved søndagsgudstjenesten den 6. september

kl. 10.30 bydes alle nye konfirmander

og deres familie velkommen.

Efter gudstjenesten er der indskrivning

i Toften, og jeg vil fortælle om den kommende

konfirmationsforberedelse. Konfirmanderne

bedes medbringe udfyldt

konfirmandkort samt kopi af dåbsattest/navneattest.

Første gang der er

konfirmandundervisning er onsdag den

9. september

Lene Riger-kusk

Besøg os på hjemmesiden

og se gudstjenesteliste,

sognearrangementer

og meget andet

www.noevling-kirke.dk

Koncert i børnehøjde med sange fra en dejlig have.

Nu Na spiller og fortolker sange fra Johannes Møllehaves Børnebibel i en

koncert, hvor stemning og hygge bliver krydret, med historier fra bibelen og

smuk musik.

Tag et tæppe under armen og dansesko, snøresko, større sko, tørre sko,

mindre sko eller ingen sko på fødderne, og vær med til at give børn og

voksne en musikalsk oplevelse.

Koncerten henvender sig til børn under seks år og deres voksne, den er gratis

og finder sted i Nøvling kirke tirsdag d. 1. september 2009 kl. 17.00

med efterfølgende spisning.

Nu Na består af fire studerende fra

Det Nordjyske Musikkonservatorium

Vocal Nina Rostock Esbensen

Piano Mie Færch

Bas Kenneth Jensbye Hove

Trommer Andreas Halgreen Eiset

Fællesspisning koster kr. 20,- pr. kuvert og tilmelding hertil skal ske til

Grete Nielsen på tlf. 9831 4506 senest tirsdag d. 25. august 2009

Nr. 4 - 75. årgang 5

September · oktober · november 2009


Menighedsrådsmøder

Gunderup

holdes i konfirmandstuen kl. 19.00

Tirsdag d. 8. sept.

Tirsdag. d.6. okt.

Tirsdag d.10. nov.

Nøvling

holdes i Toften kl. 19.30

Torsdag d. 17. sept.

Torsdag d.15. okt.

Torsdag d.19. nov.

Nøvling Kirkes kor

Korleder: Marina Sørensen,

tlf. 9817 3195 el. 5172 2750

Nye medlemmer er meget velkomne

- har du lyst til at synge i kirkekor

og er mindst i alderen 3.-4.

klasse – så ring til Marina på ovennævnte

tlf.nr.

Gistrup Kirkes kor

øver torsdage, børnekoret ( fra 3. kl.)

kl. 16.00 – 18.00.

Ungdomskoret kl.17.00 – 19.45

Vil du være med i koret? – så kontakt

organist Elisabeth Bech. tlf. 2624 9706

eller mød op om torsdagen kl. 16.

Harry Potter gudstjeneste

Temaet er hentet ud fra bogen Harry

Potter og Halvblodsprinsen, der havde

filmpremiere i sommer. Harry Potter

er elsket og hadet af mange, både i

bøgernes verden og i virkeligheden.

Her tages livets store spørgsmål op

i et fantasy-univers, med inspiration

blandt andet fra kristendommen.

Hvordan, det vil du kunne opleve til

gudstjenesten søndag den 8. november

kl. 13.00 i Gunderup kirke.

Løst og fast i vore sogne

”Fra Egypten kaldte jeg

min søn”

- om vore bibelske og kirkelige rødder

i Egypten

Verner Tranholm-Mikkelsen, tidligere

præst og provst, vil ud fra sin

mangeårige interesse for og arbejde

med kristendom sammenholdt med

islam fortælle om vore bibelske og

kirkelige rødder i Egypten og den

koptiske kirkes position i dag.

Gistrup kirke onsdag den 26.

august kl. 19.30

Muslimske sheiker,

kristne præster og en

kvindelig dansk teolog

- om dialogarbejde mellem muslimer

og kristne i Egypten

I 2004 blev teolog Christa Lund

Herum udsendt af Danmission til

Egypten for at deltage i den religionsdialog,

der i stigende omfang

foregår mellem muslimer og kristne

i landet.

Christa Lund Herum, vil fortælle om

sit arbejde i Egypten gennem tre år.

Et arbejde der bød på udfordringer,

berigelser og pudsige oplevelser,

særligt når man som eneste kvinde

skal begå sig blandt præster og

sheiker.

Gunderup konfirmandstue torsdag

den 10. september kl. 19.30

JULEHJÆLP

Der er mulighed for at søge legatmidler

for borgere i Gunderup-Nøvling-Gistrup

sogne.

Hjælpen tildeles efter skriftlig eller

mundtlig henvendelse inden d. 1. december

2009 til én af pastoratets præster.

Legatudvalget

Ny præst

Ejnar Grønlund indsættelse d. 13. sept.

Nøvling kirke kl. 9.00

Gistrup kirke kl. 10.30

Gunderup kirke kl. 14.00

I næste kirkeblad vil vi bringe omtale af

vores nye præst, der skal bo i præsteboligen

i Gistrup med virke i alle 3 sogne.

Egypten i dag

- en introduktion til det politiske,

kulturelle og religiøse landskab

Præsident Mubarak er 81 år og hans

regime lakker mod enden. En ny elite

af veluddannede, pro-amerikanske,

pro-israelske erhvervsfolk er så småt

ved at tage over, men har de den fornødne

støtte fra militæret, og hvor

stor en udfordring udgør Det Muslimske

Broderskab og de islamistiske

terrorgrupper? Pernille Bramming,

en af Danmarks fremmeste Mellemøst-eksperter,

har udover at have

været på reportagerejser i de fleste

arabiske lande også boet fast i Kairo

i fem år, hvor hun arbejdede som korrespondent

for Politiken. I dag er hun

debatredaktør på Weekendavisen og

kommentator om arabiske og Mellemøstlige

forhold i radio og tv.

Toften i Nøvling tirsdag d. 15.

september kl. 19.30

Gistrup Kirke

for børn og unge

Spaghettigudstjeneste – en god udnyttelse

af ulvetimen!

Tirsdag den 29. september

og 17. november

Kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde

Kl. 17.30 Aftensmad (spaghetti, kødsovs

og salat)

Bagefter kan børnene lege, mens de

voksne snakker og drikker kaffe. Aftenen

slutter senest kl. 19.00. I behøver

ikke melde jer til og prisen er 20

kr. for voksne og 10 kr. for børn og

max. 50 kr. for hele familien.

Alle er velkomne!

Nr. 4 - 75. årgang 6

September · oktober · november 2009


Tro, håb og kærlighed

– hvad mener vi

med de store ord?

Fælles sogneaften for alle tre sogne:

Foredrag ved sognepræst Marianne

Christiansen, Thisted. Om aftenens

indhold siger Marianne Christiansen:

"Kirken er rummet for de store ord. Og

hver af os lægger vores livs erfaringer,

frygt og håb ind i dem. Engang imellem

kan det være godt at samtale om,

hvad ordene egentlig betyder -for os

selv og for andre."

Udover at være sognepræst i Thisted,

er Marianne Christiansen en af kandidaterne

til det kommende forårs bispevalg

i Aalborg Stift. Hun har tidligere

været sognepræst i Skørping og Fræer

og provst for Hadsund Provsti. Ved siden

af præstetjenesten er Marianne

Christiansen aktiv i en række bestyrelser,

med undervisning af bl.a. præster

og som forfatter og foredragsholder.

Læs mere om Marianne Christiansen

på www.mariannechristiansen.

wordpress.com/

Alle i Gistrup, Gunderup og Nøvling er

velkomne og kirkebilen kan benyttes.

Onsdag d. 11. november kl. 19.30 i

Gistrup Kirke.

Babysalmesang

Det er 2½ år siden, vi begyndte med

babysalmesang i Gunderup, Nøvling

og Gistrup sogne. Og her som i resten

af landet er tilbuddet blevet taget

utrolig godt imod. Rygtet om et

godt tilbud spredes hurtigt.

Vi mødes en formiddag om ugen og

synger enkle salmer med de små

(3-8 mdr.), som sanser tonerne, melodierne

og ikke mindst mors/fars

Løst og fast i vore sogne

Kr. Himmelfart i Lundby Krat

Hvilken forløsning

Efter godt et halvt års forberedelser

skulle det vise sig om det store arbejde,

de forskellige grupper havde

påtaget sig, kunne fungere. Gennem

annoncer og artikler var der

blevet orienteret om denne begivenhed,

der skulle finde sted i Lundby

Krat, nemlig en gudstjeneste for

hele provstiet på Kr. Himmelfarts

dag. I dagene forinden kunne trafikanter

der passerede Lundby Krat

se et stort banner, der vajede ved

indkørslen til ”vores kirke”.

Jeg tror nok, jeg på alles vegne kan sige, at vi var utrolig spændte på om

det faldt i menighedernes smag. Hvordan ville vejret arte sig? Ville der

komme nogen og være med? Kunne det lade sig gøre, at flytte så mange

menigheder til Lundby Krat?

Ved første blik ud af vinduet torsdag morgen kunne vi hurtigt konstatere, at

det ikke ville være vejret, der skulle blive en hindring. Solen skinnede fra en

skyfri himmel – så der var stor optimisme, da vi mødtes på pladsen.

Første punkt på dagens programpunkt var 3 pilgrimsvandringer. Vi, der blev

tilbage på pladsen og gjorde klar til gudstjenesten, så af og til hen mod

indkørslen, og lidt efter lidt begyndte der at dukke kirkegængere op og da vi

begyndte med gudstjenesten kl. 11- var vi vel omkring 400 kirkegængere.

Hvilken lettelse.

Alle præster var til stede – kirkernes børne- og voksenkor, et hornorkester,

kirkernes ansatte, menighedsrådsmedlemmerne - alle var med til at gøre

denne dag uforglemmelig.

Da vi efterfølgende ved ”kirkekaffen” snakkede om dagens forløb, havde vi

en rigtig god fornemmelse i maven. Det skal prøves igen, hvis der kan skaffes

økonomi til det. Det er bestemt ikke billigt at flytte ud i det fri. Men en

god oplevelse – det var det. Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke alle,

der medvirkede til at gøre dagen til en stor oplevelse.

stemme ved at høre, se, føle og bevæge

sig.

Et forløb strækker sig over 10 gange.

Der er plads til 10 babyer på et hold,

og næste hold begynder tirsdag den

26. august kl. 10.30. I skrivende

stund ligger det ikke fast hvilken kirke

det bliver i – men kig på www.gistrupkirke.dk,

hvor alle oplysninger findes.

Hvis babysalmesang ikke er i din

Lasse Bergstedt

egen sognekirke, er der mulighed for

kørelejlighed.

Tilmelding og yderligere information

hos sognepræst Lene Riger-

Kusk.

Nr. 4 - 75. årgang 7

September · oktober · november 2009


September

06.09.09 13.s.e.trin.

13.09.09 14.s.e.trin.

20.09.09 15.s.e.trin.

27.09.09 16.s.e.trin.

Oktober

04.10.09 17.s.e.trin.

11.10.09 18.s.e.trin.

18.10.09 19.s.e.trin.

25.10.09 20.s.e.trin.

November

01.11.09 Alle Helgens dag

08.11.09 22.s.e.trin.

15.11.09 23.s.e.trin.

22.11.09 Sidste søndag i kirkeåret

29.11.09 1. søndag i advent

Gudstjenester

Gunderup Nøvling Gistrup

Kirkebil, Gunderup: kan bestilles på kirkekontoret, tlf. 9833 3552, til gudstjenester senest fredag kl. 13.00 og til

sognearrangementer senest samme dag kl. 11.00.

Kirkebil, Nøvling: kører, når der er højmesse, fra Visse Ladegård kl. 10.15. Kan bestilles til sognearrangementer

ved henvendelse til kirkekontoret på tlf. 9833 3552 senest samme dag kl. 11.00.

Gudstjenester på:

Skovbrynet kl. 14.00: 1/9 Shaw (altergang); 15/9 Riger-Kusk ; 29/9NN (altergang); 13/10 Riger-Kusk;

27/10 Shaw (altergang); 10/11 NN; 24/11 NN (altergang); 8/12 Riger-Kusk.

Beltoften kl. 10.00: 2/9 Riger-Kusk; 7/10 NN; 4/11 Shaw; 2/12 Riger-Kusk.

Gunderup

26/8 kl. 19.30: Verner Tranholm-Mikkelsen

”Vore bibelske og kirkelige rødder”

Gistrup kirke

10/9 kl. 19.30: Christa Lund Herum

”Dialogarbejde mellem kristne i Egypten”

Gunderup konfirmandstue

15/9 kl. 19.30: Pernille Bramming

”Egypten i dag” - Toften, Nøvling

7/10 kl. 19.30: Farshad Kholghi

”Rutgrut met flut”

Gunderup konfirmandstue

21/10 kl. 14.00: Oral Shaw

”Der er også brug for en sognepræst i

Afghanistan, Gunderup konfirmandstue

11/11 kl. 19.30: Marianne Christiansen

”Tro, håb og kærlighed” Gistrup kirke

18/11 kl. 19.30: Steffen Jensen

”Drømme må briste-fred i Mellemøsten”

Gunderup konfirmandstue

10.30 MNS

14.00 MNS Høstgudstj.

9.00 LRK

10.30 LRK

10.30 NN

9.00 LRK

10.30 NN

10.30 MNS

16.30 NN

13.00 MNS Harry Potter

gudstjeneste

10.30 LRK

10.30 NN

10.30 MNS Familiegudstj.

Opslagstavlen

Nøvling

10.30 LRK

9.00 MNS

10.30 LRK

10.30 MNS

9.00 MNS

10.30 LRK

10.30 LRK

14.00 LRK

25/8 kl. 17.00: Koncert i børnehøjde

Nøvling kirke

26/8 kl. 19.30: Verner Tranholm-Mikkelsen

”Vore bibelske og kirkelige rødder”

Gistrup kirke

1/9 kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste ved

dammen i Nøvling

10/9 kl. 19.30: Christa Lund Herum

”Dialogarbejde mellem kristne i Egypten”

Gunderup konfirmandstue

15/9 kl. 19.30: Pernille Bramming

”Egypten i dag” - Toften, Nøvling

20/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste med

efterfølgende middag Nøvling kirke og

Toften

27/10 kl. 19.30: Anders Laugesen

Toften, Nøvling

11/11 kl. 19.30: Marianne Christiansen

”Tro, håb og kærlighed” Gistrup kirke

24/11 kl. 15.30: Julehygge for børn og barnlige

sjæler, Toften

1/12 kl. 19.30: Julehygge for voksne, Toften

10.30 MNS

10.30 LRK Familiegudstj.

16.30 NN

10.30 MNS

16.30 NN

Gistrup

14.00 Sognets præster

10.30 NN

10.30 NN Høstgudstj.

9.00 LRK

10.30 MNS

10.30 NN

9.00 NN

10.30 LRK

10.30 NN

16.30 LRK

10.30 NN

16.30 MNS

10.30 NN

1/9 kl. 14. 00: Skovtur med naturvejleder

Esben Buch

11/9 kl. 18.00: Familieforum

29/09 kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste

5/10 kl. 11.00: Herreværelset

6/10 kl. 14.00: Fællessang med Elisabeth

Bech

19/10 kl. 19.30: Lettisk aften

m. Marina Sørensen og Laura Daugule

2/11 kl. 11.00: Herreværelset

3/11 kl. 10.00: ”Dansk Politimand i Irak

og Kosovo” v. Per Andreasen

6/11 kl. 18.00: Familieforum

11/11 kl. 19.30 Fælles sogneaften:

Marianne Christiansen

17/11 kl. 17.00: Spaghettigudstjeneste

30/11 kl. 19.30: Adventskoncert, Aalborg

Postorkester

Nr. 4 SePtember · OKtOber · NOVember 2009

75. årgang

More magazines by this user
Similar magazines