Download-fil: DEN 7. STRÅLE - Hardy Bennis - Visdomsnettet

visdomsnettet.dk

Download-fil: DEN 7. STRÅLE - Hardy Bennis - Visdomsnettet

7. stråle − den ceremonielle magis stråle − vil have en meget dybtgående virkning

på det fysiske plan. Det fysiske plans stof vil blive modtageligt for positiv kraft, for

det feminine deva-aspekt er negativt, og derfor bliver det påvirkeligt over for 7.

stråles positive energi. Energien finder altid vejen med mindst modstand, og derfor

vil den frit kunne strømme ind i det fysiske plans stof, former og legemer.

7.-stråle kraften vil medføre, at devaevolutionen i stort omfang skal beskæftige sig

med formidlingen af prana til enheder af de tre højere naturriger. Sideløbende med

denne lettere prana-formidling, vil der også være en lettere formidling af åndelig

eller psykisk kraft fra den 4. kosmiske æter − det buddhiske plan. Resultatet vil

blive sundere fysiske legemer i menneskeheden. Men der er ingen grund til at være

opmærksom på dette på nuværende tidspunkt, for åndsvidenskaben oplyser, at det

først bliver mærkbart om ca. 200 år, når der inkarnerer så mange 7.-stråle sjæle,

at de til den tid bliver opfattet som den fremherskende mennesketype.

De æteriske devaer og de fysiske legemer

Den Nye Tidsalder vil være en særlig gunstig periode for de æteriske devaer, og de

fysiske legemer, der bygges i den periode, vil være karakteristiske ved:

12

More magazines by this user
Similar magazines