Brugermanual - Inmedico

inmedico.com

Brugermanual - Inmedico

Brugermanual

Version 1.0.3

Oscilla ®

USB-100

USB-300

USB-300B

USB-300BS

USB-300I

USB-300IB

USB-300IBS

Audiometer

AudioConsole 3 for

Windows ®

Fremstillet af: Inmedico A/S, 8520 Lystrup – Danmark

Tel: +45 8674 2622 / Fax: +45 8674 2616

Mail: info@inmedico.com / Web: www.inmedico.com

-0543


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Indhold

1 Beskrivelse.................................................................................3

2 Minimum krav til computer.......................................................4

3 Installation af Oscilla USB........................................................5

4 Installation af AudioConsole....................................................6

5 Brug af AudioConsole ............................................................10

5.1 Betjening med musen (Cursor Control) ..................................... 13

5.2 Betjening med tastaturet ........................................................... 15

5.3 Patient Databasen..................................................................... 17

5.4 Toolbaren .................................................................................. 23

5.5 Instillinger vinduet...................................................................... 26

6 Gruppeaudiogrammer.............................................................32

7 Automatiske tests....................................................................35

8 USB-100....................................................................................37

8.1 Betjening ................................................................................... 37

8.2 Setup......................................................................................... 39

9 USB-300/USB-300I...................................................................42

9.1 Betjening ................................................................................... 42

9.2 Setup......................................................................................... 43

10 USB-300B/USB-300IB..............................................................47

10.1 Betjening ................................................................................... 47

10.2 Setup......................................................................................... 48

11 USB-300BS/USB-300IBS.........................................................52

11.1 Betjening ................................................................................... 52

11.2 Setup......................................................................................... 53

12 Afinstallering af AudioConsole..............................................58

13 Appendiks ................................................................................59

13.1 Microsoft .Net Framework 2.0 Installation ................................. 59

13.2 Brug af AudioConsole sammen med Novax.............................. 61

14 Tekniske specifikationer.........................................................62

14.1 EMC .......................................................................................... 64

AudioConsole 3 2


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

1 Beskrivelse

Tillykke med dit nye Oscilla® USB audiometer.

Oscilla® USB audiometre er et helt nyt koncept indenfor audiometri.

Audiometrene er designet til fremtiden og indeholder funktioner som

cursor control, såvel som muligheden for at definere hvilke taster der

skal anvendes til at betjene enheden. Sammen med AudioConsole

programmet har du en løsning, der giver utroligt mange muligheder

og fordele i det daglige arbejde.

Denne manual retter sig mod Oscilla® USB audiometeret og må

kun bruges i forbindelse med en computer og et komplet audiometer

bestående af:

Oscilla® USB serien

• SILENTA høretelefoner inklusiv indbygget audiometer

• Patientsvar

Oscilla® USB-I serien

• Audiometer inklusivt patientsvar

• Peltor høretelefoner eller EarTone 5A 10Ohm

Benleder (forbeholdt Oscilla® USB-300B / BS / IB / IBS)

USB kabel til computeren

CD-ROM indeholdende AudioConsole programmet

Du kan anvende en bærbar såvel som en stationær computer

eventuelt med forbindelse til et netværk.

Oscilla® USB audiometeret betjenes fra et computer tastatur eller en

mus. Audiometeret, som automatisk bliver installeret på computeren

vil blive vist som en del af brugergrænsefladen I AudioConsole

programmet.

AudioConsole 3 3


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

2 Minimum krav til computer

• Pentium PC

• 512MB RAM

• ledig USB-port

• opløsning på 1024 × 600

• 16bit farver

Understøttede operativsystemer:

• Microsoft Windows XP

• Microsoft Windows Vista 32-bit

• Microsoft Windows 7 Professional / Ultimate

AudioConsole 3 4


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

3 Installation af Oscilla USB

Forbind hovedsættet til en ledig USB port i

computeren som vist til højre.

Det følgende vil blive vist:

Windows forbereder automatisk dit system til brug af USB enheder

(printerere, mus osv.)

Når den nye hardware enhed er installeret, fortsæt installationen

som følger:

AudioConsole 3 5


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

4 Installation af AudioConsole

Indsæt den medfølgende CD i computeren.

Installationsprogrammet starter automatisk op og viser det følgende:

AudioConsole 3 6


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

AudioConsole 3 7


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

AudioConsole kræver at Microsoft .Net Framework 2.0 er installeret

på computeren. Hvis det ikke er tilfældet viser

installationsprogrammet følgende vindue:

Gå til Appendiks 13.1 for at få vejledning i at installere Microsoft .Net

Framework 2.0 på side 59.

AudioConsole 3 8


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Du kan nu fjerne CD´en fra computeren.

AudioConsole er nu installeret på din computer og du er nu klar til at

betjene Oscilla® USB audiometeret.

AudioConsole 3 9


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

5 Brug af AudioConsole

AudioConsole kan anvendes på flere forskellige måder:

• Som selvstændigt program

• I forbindelse med Novax. Se da Appendiks 13.2 ”

• Brug af AudioConsole sammen med Novax” på side 61.

OBS: I det følgende antages at AudioConsole anvendes som et

selvstændigt program.

Start AudioConsole (enten fra Start menuen eller via ikonet på

skrivebordet). Når audiometer og software er installeret korrekt vil du

se følgende på din skærm:

Den typiske fremgangsmåde i AudioConsole er beskrevet i det

følgende:

1

AudioConsole 3 10


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

1

2

Her vælger du først en

operator. Tryk derefter på

OK.

2

Dernæst åbnes

Patientdatabasen hvor du

kan vælge en eksisterende

patient eller oprette en ny.

For mere information se

side 17.

Du kan oprette en ny, ved at

klikke på ikonet til højre for dropdown

boksen.

Hvis du ikke har valgt en patient,

vil systemet ikke være i stand til

at foretage eller gemme

høretests.

AudioConsole 3 11


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

For at starte en ny test trykkes på Start test.

3

Audiometeret kan herefter betjenes på to måder:

• Via tastaturet

• Via musen (Cursor Control)

Begge betjeninger uddybes nærmere på de følgende sider.

AudioConsole 3 12


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

5.1 Betjening med musen (Cursor Control)

Cursor control giver fuld kontrol ved hjælp af musen, når der

foretages en manual test.

Du kan nu betjene muse cursoren i audiogrammet og vælge en

frekvens og et dB niveau.

AudioConsole 3 13


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Hold venstre museknap nede i

audiogrammet, og der sendes en tone til

patientens høretelefoner. En gul indikator

i cursoren tændes:

Tone: gul lampe

Tonen stoppes så snart du slipper

venstre museknap.

Den vertikale akse i audiogrammet viser

dB niveauet og den horisontale viser

Når patienten svarer, tændes en grøn

indikator i cursoren.

Svar: grøn indikator

Kun i Oscilla USB-300B / IB / BS / IBS

Når du klikker med højre museknap i

audiogrammet, sætter du Masking att. og

Masking frekvensen.

Ved klik på “M” knappen med

musen tænder/slukker du for

masking støjen.

I setuppen kan du indstille og

tilpasse en række funktioner i forbindelse

med audiometret og høretests.

Fra denne liste kan du vælge

mellem pulserende/konstant tone ved en

fast frekvens på 2.5 Hz.

AudioConsole 3 14


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

5.2 Betjening med tastaturet

Nedenstående tager udgangspunkt i Oscilla USB-100 audiometeret.

For:

Oscilla USB-300 / USB-300I se side 42

Oscilla USB-300B / USB-300IB se side 47

Oscilla USB-300BS / USB-300IBS se side 52

[Mellemrumstast] Ved tryk på mellemrumstasten

bliver der sendt en tone til det venstre eller højre

øre. Hvis der ikke er valgt en tonelængde, så vil

tonen fortsætte så længe du trykker på

mellemrumstasten. Du kan dog vælge mellem

følgende tonelængder: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 og 2.5

sekunder.

Med tonelængden sat, betyder det at uanset hvor

længe mellemrumstasten holdes inde, vil tonen

vare den valgte længe (f.eks. 2.5 sekunder).

[Venstre pil] Sænker frekvensen.

[Højre pil] Øger frekvensen.

Mulighed for at sænke/øge frekvensen ved at trykke henholdsvis F1

og F2. Frekvensområde: 125 – 8000 Hz. Den aktuelle frekvens vil

blive vist i displayet: “Frekvens”

AudioConsole 3 15


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

[Pil op] Sænker tonen.

[Pil ned] Øger tonen.

Mulighed for at sænke/øge tonen trin af 5 dB indenfor området: -10

til 110 dB. Aktuelt lydtryk vil blive vist i displayet ”dB niveau”.

[E] Vælger hvorvidt AIR tonen sendes til venstre

eller højre øre. Dette er en toggle funktion: ved

hvert tryk på tasten skiftes fra det ene øre til det

andet. Den lille lampe over tasten viser hvilket

øre, der modtager en tone.

[A] Starter en automatisk test.

[Home] Starter setup funktionen for audiometeret.

Her er det muligt at tilpasse audiometeret og

automatiske tests.

[P] Sætter en konstant tone eller pulserende tone

ved en fastsat frekvens på 2.5 Hz.

AudioConsole 3 16


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

5.3 Patient Databasen

Klik på denne knap, for at starte Patient Databasen.

Marker og dobbeltklik på en patient for at vælge den aktuelle patient.

Du kan også markere en patient og klikke Tilbage.

Brug af filterbaren til at finde en patient

Hvis du taster ”j” i

feltet Efternavn i

filterbaren, så vil

patienter, hvis efternavn

starter med “j”

blive vist.

Hvis du trykker Ny Søgning er alle patienter synlige igen.

AudioConsole 3 17


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Opret ny patient

Når en ny patient skal oprettes, trykkes på Opret ny patient og de

ønskede felter udfyldes. Bemærk at felter markeret med gult skal

udfyldes.

ID skal være unikt. Hvis patienten allerede har et unikt nummer, brug

da dette, ellers kan systemet generere et automatisk ved at markere

Autogenerér ID.

AudioConsole 3 18


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Database Setup

Såfremt der er felter i databasen, som ikke udfyldes, så kan de

deaktiveres her.

AudioConsole 3 19


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Importering af data

Importering af gammel AudioConsole database

Det er muligt at importere en database fra en tidligere installation af

AudioConsole. Tryk på knappen Importér data i Patient

Databasen. Herefter vises følgende vindue:

1

• Herefter vælges en eksisterende database (1).

• Tryk på knappen til højre (2) for at vælge placeringen af

kildedatabasen.

• Tryk derefter på Importér (3).

• I status boksen vises information om kildedatabasen. Her

vises også, hvis der er en fejl med kildedatabasen.

• Når importeringen er færdig tryk på Afslut.

AudioConsole 3 20

3

2


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Importering af patienter fra CSV fil

Det er muligt at importere en CSV fil indeholdende patientdata.

Når du skal lave din egen CSV fil, er det en god idé at kigge på

skabelonfilen, som kan findes her:

C:\Programmer\AudioConsole 3.0.0\Backup\

ImportPatientsTemplate.csv

Vær sikker på at din fil er struktureret på samme måde som

skabelonfilen. Den første linje med feltnavne må ikke fjernes fra filen.

Dataene er organiseret på følgende måde:

PatientID;Sex;BirthDate (DD-MM-YYYY)

;Title;Firstname;Middlename;Lastname;Street;PostalCode;City;Coun

try;Phone;Email;Notes;Job;FirmSchool;Department

Hvis du ikke har data til alle felter, så kan du blot efterlade en tom

kolonne til de manglende felter. Når du er færdig, så gemmer du filen

som *.csv

Bemærk: Patient Databasen kræver PatientID, Sex og BirthDate.

Tryk på knappen Importér data i Patient Databasen. Herefter vises

følgende vindue:

AudioConsole 3 21


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Følg denne procedure for at importere data fra en CSV fil:

1. Herefter vælges CSV fil (1).

2. Tryk på knappen til højre (2) for at vælge placeringen af CSV

filen.

3. Tryk derefter på Importér (3).

4. I status boksen vises information om CSV filen. Her vises

også hvis der er en fejl med CSV filen.

5. Når importeringen er færdig tryk på Afslut.

AudioConsole 3 22

1

3

2


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

5.4 Toolbaren

A

A

F

B D

Vælg Print rapport

C E

Fra dropdown listen kan du vælge mellem forskellige print rapporter.

Hvis du har brug for yderligere rapporter eller ønsker at tilpasse en

eksisterende rapport med dit eget logo osv., så kan dette gøres fra

Instillinger vinduet.

AudioConsole 3 23

G


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

B

C

D

Klik på tool-knappen Udskriv for at printe det viste

audiogram.

Klik på tool-knappen Vis Udskrift for at få vist audiogrammet

på skærmen før det eventuelt printes ud.

Du har mulighed for at eksportere det viste

audiogram/tympanogram som PDF fil.

OBS: Hvis du ønsker at eksportere til andre formater

end PDF, så kan dette gøres ved at vælge Vis

udskrift og klikke på tool-knappen Export

AudioConsole 3 24


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

E

F

G

Klik på tool-knappen Instillinger for at åbne

Instillinger vinduet. Her kan du tilpasse programmet,

så det passer til dine behov.

Klik på tool-knappen Håndtér operatører. Her kan du

oprette, redigere og slette operatører.

I denne drop-down boks vælger du den aktuelle

operatør.

AudioConsole 3 25


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

5.5 Instillinger vinduet

Når AudioConsole skal tilpasses i den ene eller anden

sammenhæng, gøres det fra Instillinger vinduet. Vinduet er

opbygget af en række faneblade efter hvilke funktioner de

indeholder. I det følgende gennemgås hvert faneblad.

Fanebladet Generelt

A

B

C

C

A B

Hvis en rapport skal ændres, kan det gøres ved at markere

rapporten og klikke Redigér.

Forskellige indstillinger i forbindelse med start af en ny test

Hvis AudioConsole skal anvendes sammen med et Oscilla ®

SM audiometer eller TSM tympanometer kræves en gyldig

licenskode. Indtast koden i feltet og klik på Aktivér.

AudioConsole 3 26

E

D

F


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

D

E

F

Ved tryk på drop-down listen kan du vælge et andet sprog.

Som standard vil programmet placere data på:

C:\AudioConsole_data.

Hvis du ønsker at gemme data et andet sted, så tryk på

knappen til højre og vælg en placering. På denne måde, har

du bl.a. mulighed for, at dele data på et netværksdrev,

hvilket giver stor fleksibilitet i det daglige arbejde.

Hvis AudioConsole skal anvendes sammen med et Oscilla ®

SM audiometer eller TSM tympanometer skal en eller flere

COM porte aktiveres. Aktivér en COM port ved at klikke i

checkboksen og vælg en port fra drop-down listen.

AudioConsole 3 27


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Audiogram Layout

A

B

C

D

A

C

Her kan du tilpasse farve og markørvidde for audiogrammet

AudioConsole 3 28

B

Tilpas talebananens farve og transparens

Her kan du vælge hvilke informationer der skal vises i

tabellen under audiogrammet.

Sæt tilbage til standardinstillinger

D


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Tympanogram Layout

A

A

Tilpas farven for tympanogrammer

AudioConsole 3 29


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Interfaces

A

B

C

D

E

D

A

AudioConsole 3 30

E

Vælg hvilket interface du vil tilpasse

Klik på knappen til højre for at ændre placering af input

filnavn

Klik på knappen til højre for at ændre placering af output

filnavn

Klik på knappen Beskrivelse for at få vist en

beskrivelse/definition af det valgte interface.

Klik i checkboksen hvis input filen skal fjernes.

B

C


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Avanceret

A

B

A

Sprogeditoren kan bruges til at oversætte AudioConsole til

et nyt sprog eller tilpasse et eksisterende sprog.

AudioConsole kan udvides med yderligere funktionalitet ved

hjælp af moduler. Indtast modulnøglen og klik Aktivér.

Klik på OK for at acceptere og gemme dine ændringer.

AudioConsole 3 31

B


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

6 Gruppeaudiogrammer

AudioConsole indeholder et modul til at håndtere

Gruppeaudiogrammer. Dette er nyttigt, når du ønsker et overblik

over flere audiogrammer, der er taget på en gruppe medarbejdere i

et firma for eksempel og gerne vil afklare gruppens høreevne.

Modulet startes fra Håndtér Audiogrammer tool knappen i

AudioConsole.

Du starter med at vælge et eller flere audiogrammer fra listen over

audiogrammer:

Der er rig mulighed for at søge / filtrere audiogrammerne, så du kan

vælge de rigtige. Hver kolonne kan sorteres stigende og faldende og

i tal felter kan du anvende logiske operatorer som og bruge

rækkevidde søgning som f.eks. 30-40.

Når du klikker på Gruppeaudiogram tool knappen, så vil de valgte

audiogrammer blive vist med deres tilhørende venstre og højre luft

værdier. Under audiogrammerne vises gennemsnitsværdierne:

AudioConsole 3 32


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Under fanebladene Yderligere Information har du mulighed for at

indtaste yderligere information omkring det aktuelle

gruppeaudiogram du er i gang med. Her kan du blandt andet

indtaste information som firma/skole, afdeling samt noter.

Fanebladet Gennemsnitsaudiogram viser et grafisk billede af de

gennemsnitlige audiogram værdier.

Gruppeaudiogrammet kan også printes ud via en printrapport. På

samme måde som en audiogram printes ud er det muligt at vise

udskriften, eksportere til en PDF fil samt at printe direkte.

Print PDF Eksport

Vis

udskrift

Redigér

Rapport

AudioConsole 3 33


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Nedenstående billede viser hvordan rapporten ser ud:

Rapporten er meget fleksibel og kan tilpasses til dine individuelle

behov. Hvis du klikker på Redigér Rapport, så har du mulighed for at

ændre rapporten med hensyn til f.eks. farver og indhold.

AudioConsole 3 34


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

7 Automatiske tests

20 dB

Denne test giver mulighed for at foretage en hurtig automatisk

screening test med et fastsat lydniveau på 20 dB. Efter hvert svar

ændrer frekvensen sig og lydniveauet starter på 20 dB. Testen

starter ved 1000 Hz i den venstre kanal og øges derefter i frekvens.

Når den højeste frekvens er nået, vender testen tilbage til 1000 Hz

og fortsætter ned. Samme sekvens gentages med højre øre.

20 dB Random (USB-300/B/BS)

Denne test er meget nyttig, idet den vilkårligt vælger frekvens og

kanal og dermed forhindrer at testpersonen kan finde et system i

testen og kan forberede sig til næste lydsignal. Testen starter ved

1000 Hz i venstre kanal, derefter 1000 Hz i højre kanal. Herefter

vælges frekvens og kanal vilkårligt.

Hughson Westlake (USB-300/B/BS)

Dette er en automatisk tærskelværdi test. Frekvensen er sat til 1000

Hz og en tone gives automatisk til højre øre ved et lydniveau på 30

dB. Så længe der ikke registreres et svar fra patienten, vil

lydniveauet blive øget med 5 dB hver gang en tone gives til

patienten. For hvert svar fra patienten vil lydniveauet blive sænket

med 10 dB.

Testen anvender 2-af-3 svar metoden til at bestemme hvornår der

skal fortsættes til næste frekvens. Dette betyder at testen kigger på

de to første svar og hvis de er på samme lydniveau fortsættes til den

næste frekvens. Hvis ikke, testes der en tredje gang og svarene

sammenlignes med de to foregående. Hvis det tredje svar matcher

en af de to foregående, fortsættes til den næste frekvens. Hvis alle

tre svar er forskellige fortsætter testen indtil 2-af-3 er ens.

AudioConsole 3 35


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Sekvensen for frekvenserne er forskellig fra 20 dB testen. Efter 1000

Hz er testet, vil frekvensen gå ned til den næste lavere frekvens i

stedet for højere som i 20 dB. Når den laveste frekvens er testet går

testen tilbage til 1000 Hz og går derefter videre til næste højere

frekvens. Denne sekvens gentages på det venstre øre.

xxdB Random test (USB-300/B/BS)

Denne test indeholder same funktionalitet som 20dB Random test,

bare med justérbart dB startniveau.

AudioConsole 3 36


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

8 USB-100

8.1 Betjening

[Mellemrumstast] Ved tryk på mellemrumstasten

bliver der sendt en tone til det venstre eller højre

øre. Hvis der ikke er valgt en tonelængde, så vil

tonen fortsætte så længe du trykker på

mellemrumstasten. Du kan dog vælge mellem

følgende tonelængder: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 og 2.5

sekunder.

Med tonelængden sat, betyder det at uanset hvor

længe mellemrumstasten holdes inde, vil tonen

vare den valgte længe (f.eks. 2.5 sekunder).

[Venstre pil] Sænker frekvensen.

[Højre pil] Øger frekvensen.

Mulighed for at sænke/øge frekvensen ved at trykke henholdsvis F1

og F2. Frekvensområde: 125 – 8000 Hz. Den aktuelle frekvens vil

blive vist i displayet: “Frekvens”

[Pil op] Sænker tonen.

[Pil ned] Øger tonen.

Mulighed for at sænke/øge tonen trin af 5 dB indenfor området: -10

til 110 dB. Aktuelt lydtryk vil blive vist i displayet ”dB niveau”.

AudioConsole 3 37


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

[E] Vælger hvorvidt AIR tonen sendes til venstre

eller højre øre. Dette er en toggle funktion: ved

hvert tryk på tasten skiftes fra det ene øre til det

andet. Den lille lampe over tasten viser hvilket

øre, der modtager en tone. Tasten er som

standard “V”.

[A] Starter en automatisk test.

[Home] Starter setup funktionen for audiometeret.

Her er det muligt at tilpasse audiometeret og

automatiske tests.

[P] Sætter en konstant tone eller pulserende tone

ved en fastsat frekvens på 2.5 Hz.

AudioConsole 3 38


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

8.2 Setup

Fanebladet Generelt

1

2

1

2

Ændrer tastatur-taster til betjening af audiometereret.

Dette flag bestemmer om der sættes et ”Ikke hørt” symbol

på audiogrammet ved test af en frekvens. Ellers sættes et

”Hørt” symbol.

AudioConsole 3 39


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Manuel Høretest

1

2

3

4

5

5

3

1 2

Mulighed for at ændre startfrekvensen for den manuelle test

(er som standard 1000 Hz).

Aktivér Cursor Control

Testøre ved opstart

Tilpas avancerede indstillinger.

Valg af fast tonelængde mellem 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5

sekunder.

AudioConsole 3 40

4


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Automatisk høretest

1

En meddelelse vises til operatøren, hvis patienten trykker på

responsknappen før tone er givet.

AudioConsole 3 41

1


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

9 USB-300/USB-300I

9.1 Betjening

Se først 8.1 USB-100 Betjening på side 37.

AudioConsole 3 42


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

9.2 Setup

Fanebladet Generelt

1

2

3

3

1 2

Ændrer tastatur-taster til betjening af audiometereret.

Mulighed for at deaktivere frekvenser.

Dette flag bestemmer om der sættes et ”Ikke hørt” symbol

på audiogrammet ved test af en frekvens. Ellers sættes et

”Hørt” symbol.

AudioConsole 3 43


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Manuel Høretest

1

2

3

4

5

5

3

1 2

Mulighed for at ændre startfrekvensen for den manuelle test

(er som standard 1000 Hz).

Aktivér Cursor Control

Testøre ved opstart

Tilpas avancerede indstillinger.

Valg af fast tonelængde mellem 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5

sekunder.

AudioConsole 3 44

4


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Automatisk høretest

1

2

3

1 2

3 6

4 7

5

Valg af fire forskellige automatiske tests:

20dB test

20dB Random test

Hughson Westlake test

xxdB Random test

For yderligere information om de automatiske test, se

beskrivelsen på side 0.

En meddelelse vises til operatøren, hvis patienten trykker på

responsknappen før tone er givet.

Ved en automatisk screening test kan du sætte

tonelængden til forskellige værdier: 0.3 – 1.5 sekunder (i trin

af 0.1 sek).

AudioConsole 3 45

8

9


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

4

5

6

7

8

9

Den tid patienten har til at svare

RANDOM interval: Under en automatisk test, kan du variere

den tid der går, fra svaret er givet fra patienten, til en ny tone

sendes til patienten.

Kun tilgængelig under en Hughson Westlake test: start

niveau i området: 0 til 50dB.

Maximum niveau i området mellem: 50 til 80dB.

Kun tilgængelig under en Hughson Westlake test: Minimum

niveau i området mellem: –10 dB til 40 dB.

Vælg antallet af korrekte svar i Hughson Westlake testen

AudioConsole 3 46


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

10 USB-300B/USB-300IB

10.1 Betjening

Se først 8.1 USB-100 Betjening på side 37

USB-300B tilføjer følgende knapper til USB-100:

[B] Vælger mellem AIR/BONE. Dette er en toggle

funktion: ved hvert tryk på tasten skiftes mellem

AIR og BONE.

[M] Masking til/fra

[K] Øger masking dB

[O] Sænker masking dB

Det aktuelle lydtryk vil blive vist i displayet “masking Level”.

[N] Låser masking niveau

[J] Skift masking lås niveau op

[E] Skift masking lås niveau ned

Separat masking kontrol [default]

Fælles masking kontrol

AudioConsole 3 47


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

10.2 Setup

Fanebladet Generelt

1

2

3

3

1 2

Ændrer tastatur-taster til betjening af audiometereret.

Mulighed for at deaktivere frekvenser.

Dette flag bestemmer om der sættes et ”Ikke hørt” symbol

på audiogrammet ved test af en frekvens. Ellers sættes et

”Hørt” symbol.

AudioConsole 3 48


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Manuel Høretest

1

2

3

4

5

6

3

6

5

1

Mulighed for at ændre startfrekvensen for den manuelle test

(er som standard 1000 Hz).

Aktivér Cursor Control

Testøre ved opstart

Tilpas avancerede indstillinger.

Tilpas masking indstillinger

Valg af fast tonelængde mellem 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5

sekunder.

AudioConsole 3 49

2

4


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Automatisk høretest

1

2

3

1 2

3 6

4 7

5

Valg af fire forskellige automatiske tests:

20dB test

20dB Random test

Hughson Westlake test

xxdB Random test

For yderligere information om de automatiske test, se

beskrivelsen på side 0.

En meddelelse vises til operatøren, hvis patienten trykker på

responsknappen før tone er givet.

Ved en automatisk screening test kan du sætte

tonelængden til forskellige værdier: 0.3 – 1.5 sekunder (i trin

af 0.1 sek).

AudioConsole 3 50

8

9


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

4

5

6

7

8

9

Den tid patienten har til at svare

RANDOM interval: Under en automatisk test, kan du variere

den tid der går, fra svaret er givet fra patienten, til en ny tone

sendes til patienten.

Kun tilgængelig under en Hughson Westlake test: start

niveau i området: 0 til 50dB.

Maximum niveau i området mellem: 50 til 80dB.

Kun tilgængelig under en Hughson Westlake test: Minimum

niveau i området mellem: –10 dB til 40 dB.

Vælg antallet af korrekte svar i Hughson Westlake testen

AudioConsole 3 51


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

11 USB-300BS/USB-300IBS

11.1 Betjening

Se først 8.1 USB-100 Betjening på side 37

USB-300BS tilføjer følgende knapper til USB-100:

[B] Vælger mellem AIR/BONE. Dette er en toggle

funktion: ved hvert tryk på tasten skiftes mellem

AIR og BONE.

[S] Starter en SISI test

[M] Masking til/fra

[K] Øger masking dB

[O] Sænker masking dB

Det aktuelle lydtryk vil blive vist i displayet “masking Level”.

[N] Masking låst til/fra

[J] Skift masking lås niveau op

[E] Skift masking lås niveau ned

Separat masking kontrol [standart]

Fælles masking kontrol

AudioConsole 3 52


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

11.2 Setup

Fanebladet Generelt

1

2

3

3

1 2

Ændrer tastatur-taster til betjening af audiometereret.

Mulighed for at deaktivere frekvenser.

Dette flag bestemmer om der sættes et ”Ikke hørt” symbol

på audiogrammet ved test af en frekvens. Ellers sættes et

”Hørt” symbol.

AudioConsole 3 53


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Manuel Høretest

1

2

3

4

5

6

6

1

3 4

5

Mulighed for at ændre startfrekvensen for den manuelle test

(er som standard 1000 Hz).

Aktivér Cursor Control

Testøre ved opstart

Tilpas avancerede indstillinger.

Tilpas masking indstillinger

Valg af fast tonelængde mellem 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 and 2.5

sekunder.

AudioConsole 3 54

2


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet Automatisk høretest

1

2

3

1 2

3 6

4 7

5

Valg af fire forskellige automatiske tests:

20dB test

20dB Random test

Hughson Westlake test

xxdB Random test

For yderligere information om de automatiske test, se

beskrivelsen på side 0.

En meddelelse vises til operatøren, hvis patienten trykker på

responsknappen før tone er givet.

Ved en automatisk screening test kan du sætte

tonelængden til forskellige værdier: 0.3 – 1.5 sekunder (i trin

af 0.1 sek).

AudioConsole 3 55

8

9


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

4

5

6

7

8

9

Den tid patienten har til at svare

RANDOM interval: Under en automatisk test, kan du variere

den tid der går, fra svaret er givet fra patienten, til en ny tone

sendes til patienten.

Kun tilgængelig under en Hughson Westlake test: start

niveau i området: 0 til 50dB.

Maximum niveau i området mellem: 50 til 80dB.

Kun tilgængelig under en Hughson Westlake test: Minimum

niveau i området mellem: –10 dB til 40 dB.

Vælg antallet af korrekte svar i Hughson Westlake testen

AudioConsole 3 56


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Fanebladet SISI test

1

2

3

4

1

3

Indstillinger for SISI testen vises grafisk.

2

4

Den tid, der går før SISI bump er sendt til patienten. Kan

variere fra 1-5 sekunder.

Den tid, der går efter SISI bump er sendt til patienten. Kan

variere fra 1-5 sekunder.

SISI dB niveauet over tærskelværdien.

AudioConsole 3 57


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

12 Afinstallering af AudioConsole

Hvis du ønsker at afinstallere AudioConsole gør følgende:

1. Afslut AudioConsole

2. Klik på Start Programs AudioConsole Uninstall

AudioConsole

Klik Ja

Klik Ok

AudioConsole programmet er ny afinstalleret.

AudioConsole 3 58


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

13 Appendiks

13.1 Microsoft .Net Framework 2.0 Installation

Hvis Microsoft .Net Framework ikke er installeret på computeren, vil

installationsprogrammet til AudioConsole starte installationen af .Net

Frameworket. Følg denne guide for at installere frameworket.

AudioConsole 3 59


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

AudioConsole 3 60


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

13.2 Brug af AudioConsole sammen med Novax

Følgende fremgangsmåde kan anvendes når AudioConsole skal

anvendes sammen med Novax:

1) Novax skal være indstillet til at fungere sammen med

AudioConsole (dette foretages typisk af en IT-medarbejder

på stedet).

2) Start Novax.

3) Find en patient.

4) Gå til fanebladet Syn/Hørelse.

5) Tryk på knappen AudioConsole. Når AudioConsole er

startet, vises patientdata til venstre.

6) Vælg automatisk test (tryk på A) eller manuel test.

7) Når testen er gennemført, luk AudioConsole ved at klikke på

det røde kryds øverst til højre.

Citrix

Hvis Novax og AudioConsole skal fungere sammen i et Citrix miljø

følg denne fremgangsmåde:

1) Novax skal være indstillet til at fungere sammen med

AudioConsole (dette foretages typisk af en IT-medarbejder

på stedet).

2) Find en patient.

3) Gå til fanebladet Syn/Hørelse.

4) Minimér Novax vinduet.

5) Start AudioConsole via ikonet på skrivebordet eller gennem

startmenuen. Når AudioConsole er startet, vises patientdata

til venstre.

6) Vælg automatisk test (tryk på A) eller manuel test.

7) Når testen er gennemført, luk AudioConsole ved at klikke på

det røde kryds øverst til højre.

8) Maksimér Novax vinduet og tryk på knappen Hent

audiometridata.

AudioConsole 3 61


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

14 Tekniske specifikationer

Standard: Audiometer: EN 60645-1, EN 60601-1,

EN 60601-1-1, EN 60601-1-2

Lydtryk fra TDH-39: EN ISO 389-1

Klassifikation: Group 1, klasse B EN 60601-1-2:2002

Medicinsk CE- mærke: Inmedico A/S er godkendt til at

anvende CE mærkning ved DGM

identifikationsnr. 0543

Strøm: 5VDC +/- 5%. fra USB-porten på

computeren

Frekvens/ Lydtryk:

Hz 125 250 500 750 1K 1.5K 2K 3K 4K 6K 8K

dB Luft 70 110 110 110 110 110 110 110 110 100 90

dB

Benleder

30 40 60 60 70 70 70 70 60 50 -

Tolerance frekvens: +/- 2 %.

Forvrængning for HT: THD39: 1 %, 4. og higher harmonizes

+ sub harmonizes 0,3 %.

Kalibrering: Kalibreringsdata gemmes i aparatets

EEPROM, EN 60604-1

Vægt: omkring 500 gram

Opvarmningstid: mindre end 3 sekunder

Temperatur ved brug: +15 til +35 graders Celsius.

Relativ fugtighed: 30 % til 90 %

Temperatur: +15 to +35 degree Celsius.

Tryk fra omgivelser: 98 kPa til 104 kPa.

AudioConsole 3 62


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Bemærk venligst

Ved tilslutning af dit Oscilla® USBxxx audiometer til computeren,

check venligst at computeren overholder standarderne EN60601-1

og/eller EN60601-1-1.

Hvis audiometeret udsættes for en stor mængde statisk elektricitet,

kan signalet blive afbrudt. Skulle dette ske, fjern da audiometeret og

tilslut det igen. Apparatet vil derefter fungere normalt igen.

Hverken patienten eller operatøren vil blive udsat for nogen fare.

Ydermere vil kalibreringen eller andre funktioner blive påvirket.

Hvis der skulle opstå en fejl, kontakt da venligst producenten.

Pakkeanbefalinger

Det anbefales af pakke produktet ind i bobble plastic og bruge en

standard kasse til forsendelse at apparetet. Ingen af audiometerets

dele må røre siderne i kassen. Audiometeret kan sendes som

standard pakkeforsendelse.

Symboler

Skal bortskaffes på forsvarlig vis

EN60601-1 Patient part, type B udstyr.

AudioConsole 3 63


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Procedure vedrørende reperation

Al reperation og service skal udføres af Inmedico A/S eller af en

autoriseret distributør eller service repræsentant.

14.1 EMC

Anbefalinger samt producentens deklaration – elektromagnetisk udstråling

Oscilla USB-XXX er beregnet til brug i følgende specificeret elektromagnetisk miljø. Kunden eller

brugeren af Oscilla USB-XXX skal sikre at apparatet anvendes i et sådant miljø.

Udstrålingstest Opfyldelse Elektromagnetisk miljøanbefaling

RF udstråling

CISPR 11

RF udstråling

CISPR 11

Harmonisk

udstråling

IEC 61000-3-2

Skiftende udstråling

IEC 61000-3-3

Gruppe 1

Klasse B

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

Oscilla USB-XXX anvender udelukkende RF

energi til dets interne funktion.

Derfor er dets RF udstråling meget lille og

derfor ikke tilbøjelig til at forstyrre andet

nærværende elektronisk udstyr.

AudioConsole 3 64


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Anbefalinger samt producentens deklaration – elektromagnetisk immunitet

Oscilla USB-XXX er beregnet til brug i følgende specificeret elektromagnetisk miljø. Kunden eller

brugeren af Oscilla USB-XXX skal sikre at apparatet anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest

Elektrostisk

afladning (ESD)

IEC61000-4-2

Electrisk fast

transient/burst

IEC 61000-4-5

Transient

IEC 61000-4-5

Korte reduktioner

i spændingsniveau

og

variationer i

strømforsyningens

input linier.

IEC 61000-4-11

Strømfrekvensens

(50/60 Hz)

magnetfelt

IEC 60601

Test niveau

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

± 2 kV for

strømforsyningslinier

± 1 kV for

input/output

linier

± 1 kV diffentieret

± 2 kV almindelig

95 % reduktion i

UT)

for 0,5 cycle

40 % UT

(60 % reduction i

UT)

for 5 cycle

70 % UT

(30 % reduktion i

UT)

for 25 cycle

95 % reduktion

in UT)

for 5 sekunder

3 A/m

Niveau for

opfyldelse

± 6 kV kontakt

± 8 kV luft

Ikke anvendelig

± 1 kV for

input/output

linier

Ikke anvendelig

Ikke anvendelig

3 A/m

IEC 61000-4-8

BEMÆRK UT er A.C. spændingniveauet før test niveauet.

Elektromagnetisk miljø –

anbefalinger

Gulve skal være af træ, beton,

eller keramik. Hvis gulvet er

dækket med syntetisk material

skal den relative fugtighed være

på mindst 30 %.

Strømkvaliteten skal være på

niveau med et typisk miljø på et

hospital eller lign.

Strømkvaliteten skal være på

niveau med et typisk miljø på et

hospital eller lign.

Strømkvaliteten skal være på

niveau med et typisk miljø på et

hospital eller lign. Såfremt

brugeren af Oscilla USB-XXX

kræver uafbrudt function selv

under strøm udfald anbefales

det at apparatet tilsluttes en

UPS (uninterruptible power

supply) eller et batteri.

Strømfrekvensens magnetfelt

skal svare til tilsvarende

niveauer ved et typisk hospital

eller lign

AudioConsole 3 65


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

Anbefalinger samt producentens deklaration - elektromagnetisk immunitet

Oscilla USB-XXX er beregnet til brug i følgende specificeret elektromagnetisk miljø. Kunden eller

brugeren af Oscilla USB-XXX skal sikre at apparatet anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest

Ledt RF

IEC 61000-

4-6

Strålings RF

IEC 61000-

4-3

IEC

60601

Test

niveau

3 Vrms

150 kHz

til 80 MHz

3 V/m

80 MHz til

2,5 GHz

Niveau for

opfyldelse

3 Vrms

3 V/m

Elektromagnetisk miljø - anbefalinger

Transportabelt og mobilt RF kommunikationsudstyr

skal bruges med en afstand, der svarer til den

anbefalede afstand beregnet ud fra følgende

ligning i forhold til frekvensen.

Anbefalet seperationsafstand:

d = 1,17

d = 1,17

d = 2,33

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,5 MHz

AudioConsole 3 66

P

P

P

Hvor P er det maksimale strømoutput for senderen

i watts (W) i henhold til senderens producent og d

er den anbefalede seperationsafstand I meter

(m).

Sendestyrken fra faste RF sendere bestemt ved

en undersøgelse på stedet a skal være mindre end

opfyldelsesniveauet for hver frekvensspænd b

Interferens kan opstå i nærhed til udstyr markeret

med følgende symbol:

Bemærkning 1: ved 80 MHz og 800 MHz anvendes den højere frekvens.

Bemærkning 2: Disse anbefalinger kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk

udbredelse er påvirket af absorbtionsevnen og reflektionsevnen i bygninger, objekter og

mennesker.


AudioConsole 3

Brugermanual til Oscilla ® USB

a) Styrken fra faste sendere som f.eks. radioer, mobile telefoner og land mobile radioer, amatør

radio, AM, FM radio sendere og TV sendere kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at

vurdere det elektromagnetiske miljø vedrørende faste RF sendere, kan man overveje at foretage

en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte styrke, på en placering, hvor Oscilla

USB-XXX anvendes, overgår det anvendelige RF niveau fra før, skal Oscilla USB-XXX observeres

for at sikre en normal funktion. Hvis der observeres unormal funktion, må der foretages yderligere

målinger eller anvendes andre placeringer til Oscilla USB-XXX.

b) Over frekvensspændet fra 150 kHz til 80 MHz skal styrken være mindre end 3 V/m

Anbefalede sperationsafstande mellem flytbare og mobile RF kommunikationsudstyr og

OSCILLA USB-XXX

OSCILLA USB-XXX er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø hvor udstrålede RF forstyrrelser

er kontrolleret.

Kunden eller brugeren af OSCILLA USB-XXX kan forebygge elektromagnetisk interferens ved at

holde en minimums afstand mellem flytbare og mobile RF kommunikationsudstyr (sendere) og

OSCILLA USB-XXX som anbefalet nedenfor i henhold til den maksimale output strøm fra

kommunikationsudstyret.

Rangeret maksimal

output strøm fra sender

W

Separationsafstand i henhold til senderens frekvens

m

150 kHz til 80 MHz

d = 1,17 P

80 MHz til 800 MHz

d = 1,17 P

800 MHz til 2,5

GHz

d = 2,33 P

0,01 0,18 0,18 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,70 3,70 7,37

100 11,7 11,7 23,3

For sendere rangeret på den maksimale output strøm, som ikke er listet ovenfor, kan den

anbefalede separationsafstand d i meters (m) vurderes ud fra ligningen vedrørende frekvensen på

senderen, hvor P er den maksimale output strøm rangering for senderen i watts (W) i henhold til

producenten af senderen.

Bemærkning 1: Ved 80 MHz og 800 MHz anvendes separationsafstanden for det højere

frekvensspænd.

Bemærkning 2: Disse anbefalinger kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk

udbredelse er påvirket af absorbtionsevnen og reflektionsevnen i bygninger, objekter og

mennesker.

AudioConsole 3 67

-0543

Similar magazines