Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

frederikskirkenparis.dk

Frederikskirken - Den danske Kirke i Paris

Frederikskirken

Hilsen fra

Den danske Kirke i Paris

Vinter 2011/12 • december 2011 - februar 2012 • www.frederikskirkenparis.dk


adresser

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Præstepar

Marianne og Asger

Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Træffes bedst om formiddagen.

Ved personligt

fremmøde kontakt venligst

præsten inden. Mandag er

fridag.

Ungdomsrådgiver

Gabriela Anna Cieploch

Tlf 09 51 13 82 31

E-mail ungkontor@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15 samt 20-22

Torsdag 15-18

Fredag 10-15

Træffes iøvrigt efter aftale.

Mandag er fridag.

Kirkeassistent

Ida Marie Nørgaard Holm

Organist

Johan Sigvard Jensen

2

Økonomimedarbejder

Lotte Nør Larsen

Tlf 01 42 89 66 46

E-mail kirkeadm@free.fr

Kontortid

Tirsdag 10-15.30

Torsdag 10-15

Lukket i de franske

skoleferier

Kirkerådet

Formand

Søren Eskildsen

Tlf 01 42 25 90 03

Næstformand

Lisbeth Alkjærsig

Sekretær

Marianne Papiau

M

Øvrige medlemmer

Ulla Smidt, Katja Dombernowsky,

Christian Mourlaque,

Frederik Paulsen,

Klavs Ebbe, Christian

Geertsen

Suppleanter

Kirsten Legorec Nielsen og

Lise Bernard

Avenue de Friedland


Avenue des Champs-Elysées

M

åbningstider

Mandag lukket

Tirsdag 10-22

Onsdag 15-21

Torsdag 15-22

Fredag 10-15

Lørdag 10-14

Søndag 10-14

Frederikskirken er tilknyttet

Danske Sømands- og

Udlandskirker, DSUK

• www.dsuk.dk


præsten skriver

Fest og farver i

Frederikskirken

Kirkebladet Hilsen fra Frederikskirken har fået en ansigtsløftning.

Frederikskirken har gennemgået en renovering, hjemmesiden,

www.frederikskirkenparis.dk, er ny, og vi håber, I

læsere vil tage godt imod det nye kirkeblad i farver.

Frederikskirken genåbner i nye klæder – ikke Kejserens –

men brugervenlige klæder så også handicappede kan finde vej

uden besvær.

For en kirke er det ydre aldrig det væsentligste. Det væsentligste

er, sagt med ord fra Den lille Prins, altid at se med hjertet.

Kirken er grundlæggende forskellig fra alt andet. Kirken er ik-

ke forening af ligesindede. Ikke en forening, hvor „vi” mener

sådan og sådan, for så er der ikke længere tale om kirke.

Kirke er med Grundtvigs ord „de levende stene” mennesker

der danner menighed. Mange fællesskaber etableres af lige-

mænd med samme holdninger. Folkekirken i Danmark og kirkerne

i udlandet er et fællesskab af forskelligheder, forskellige

meninger og holdninger. Godt så. Man behøver ikke være enig

for at være i et meningsgivende fællesskab.

Kirken som sådan kan noget andet, som ikke findes andre

steder. Guds ord er byggesten i tilværelsen til trøst og opmuntring

– organiseret i en kirke med plads for mennesker i

sorg og jubel. „Et folk kan blive til det rum - i eftertænksomhed”,

som Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen udtalte det.

Kirken er et fællesskab i mangfoldigheden, og det er og bliver

dens styrke. Her kan man være forskellige og dog fælles. Som

en dansk kirke i udlandet er vi fælles om det nationale og fælles

om det at være kirke.

Velkommen til julebasar i slutningen af november - nu

med lidt mere plads. Velkommen til gudstjenster og mange

arrangementer her, hvor året hælder, og et nytår 2012 snart

begynder.

Glædelig jul og godt nytår.

› FOTO BO NYGAARD LARSEN

Af Marianne Nørgaard

Gyldenkærne, præst

3


kolofon

Hilsen fra

Frederikskirken

Den danske Kirke i Paris

Vinter 2011/12 • december 2011 - februar 2012 • www.frederikskirkenparis.dk

Hilsen fra Frederikskirken

udgives af kirkerådet

Den danske Kirke i Paris

17, rue Lord Byron

75008 Paris

Ansvarshavende redaktør

Marianne Gyldenkærne

Tlf 01 42 56 12 84

E-mail dankirke@free.fr

Design & layout

Bo Nygaard Larsen

E-mail

bo@bonygardlarsen.dk

Tryk

Glumsø Bogtrykkeri

Oplag

1.000 eksemplarer

Næste nummer

Udkommer den 1. marts

2012

Forsidefoto

Jacob Lorentzen var fra

1992 til 1992 organist ved

Frederikskirken. Tirsdag

den 20. december medvirker

han ved kirkens

julekoncert.

FOTO THOMAS JUUL

4

manu sareen

danmarks nye

kirkeminister

Mandag den 3. oktober blev Danmarks nye regering dannet.

Den består af Socialdemokraterne, De Radikale og SF. Statsminister

er Helle Thorning-Schmidt (S), og hun udnævnte

Manu Sareen (R) til ny minister for kirke, ligestilling og

nordiske anliggender. Som kirkeminister vil Manu Sareen

også komme til at arbejde med de danske kirker i udlandet,

herunder Frederikskirken.

undervisning i frederikskirken

Lørdagsskole

Cirka 12 lørdage om året kl.

10-13 fra og med børn i collegealderen.

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Onsdagsskole

Onsdag kl. 10-13 for børn fra

6 til 13 år

Kontakt

Asger Gyldenkærne, leder

Tlf 01 42 56 12 84

Børnehave

Onsdag kl. 9-16 for børn fra

3 til 6 år.

Kontakt

Maya Kokott, leder

Tlf 06 03 13 46 29)

Vuggestue

Torsdag kl. 9-15 for børn

fra 1 til 3 år.

Kontakt

Ulla Smidt, leder

Tlf 06 45 21 18 73


Julebasar

i Frederikskirken

Fredag den 25. - søndag den 27. november

Fredag kl 12-21.30

Lørdag kl. 12-20.

Restauranten er åben til kl. 21.30

Søndag kl. 11-16

Danske julespecialiteter: mad,

stearinlys, julepynt, slik og chokolade,

håndarbejde, brugskunst, blomster

og adventskranse, tombola og

auktion, dansk smørrebrød,

lagkage, øl og snaps.

Auktion lørdag kl. 20.

Velkommen til årets flotte julebasar!


det sker

også i kirken

Nordisk gudstjeneste

Søndag den 19. februar kl. 11 er der fælles nordisk gudstjeneste

i Frederikskirken. Elna Wahlgren-Lundquist,

præst i Den svenske Kirke, Reidar Strand, præst i Den

norske Kirke, samt præst Marianne Gyldenkærne medvirker.

Efter gudstjenesten er der nordisk buffet.

6

Julekoncert

Der er lagt op til en storslået julekoncert, når Jacob Lorentzen,

orgel og klaver, Monica Nørgård Stevns, sopran, og

Malena Skanne, mezzosopran, besøger Frederikskirken.

Det sker tirsdag den 20. december kl. 20. De vil spille

dansk og svensk julemusik samt opføre arier af blandt andre

Bach og Händel. Jacob Lorentzen er tidligere organist

ved Frederikskirken.

Lørdagsfrokost

Lørdag den 18. februar inviteres

der til lørdagsfrokost kl. 13.

Seniorfrokosten skifter navn, og

alle der har lyst til at hygge sig

med en dansk frokost og synge af

Højskolesangbogen er velkommen.

Husk tilmelding.


Februargækker af Fuzzy

Søndag den 12. februar kl. 13 opfører

Frederiksberg Kirkes Pigekor

under ledelse af Lis Vorbeck

Februargækker, som er en samling

digte af Rune Kidde med musik af

den danske komponist Fuzzy.

Koret, der også medvirker ved

gudstjenesten kl. 11, bliver akompagneret

af Grethe Krogh.

De ni Læsninger & julefrokost

Efter engelsk model afholdes De ni Læsninger

i søndagens gudstjeneste den 11. december kl.

11. Onsdagsskolens elever og Torsdagskoret

medvirker.

Efter gudstjenesten er der julefrokost. Husk

tilmelding.

Juleaften i Frederikskirken

FOTOS COLOURBOx, THOMAS JUUL, FREDERIKSBERG KIRKES KOR, BO NYGAARD LARSEN

Kyndelmisse & suppe

Kyndelmisse – eller Mariæ renselsesdag

– er en gammel dansk helligdag,

der falder hvert år den 2. februar. Det

markerer vi søndag den 5. februar kl.

19. med en aftengudstjeneste

Efter gudstjenesten serveres der

suppe og pandekager.

Der er intet som en god, gammeldags

jul. Heller ikke når

man opholder sig i udlandet.

Igen i år indbyder Frederikskirken

derfor til juleaften.

Vi begynder i kirken, hvor der er

gudstjeneste både kl. 15 og 17. Kl. 19 er

der julemiddag og alt det, der hører en

ægte juleaften til.

Bindende tilmeldig er nødvendig.

Pris for julemiddagen er 25 Euro. For

studerende er prisen 20 Euro og børn

10 Euro.

Medbring en lille gave til maksimalt 5

Euro til juletræet.

7


frederik pepin mand & au pair

8

„Jeg vil bare gerne bo i Paris. Dyppe min

croissant i café au lait om morgenen,

drikke rødvin og kindkysse mine venner„

Han udgør en minoritet.

Men det betyder intet for

Frederik Pepin, der er

eneste danske mandlige

au pair i Paris. Her skriver

han om sine oplevelser på

jobbet og i byen.


d rømmen om at komme væk

fra lillebitte Odense, hvor alle

kender alle, til en af verdens

metropoler, skulle helst gå i

opfyldelse efter gymnasiet.

Men hvordan gør man lige det? For mig

var den mindst komplicerede måde at blive

au pair. Med kost og logi betalt og en løn/

lommepenge, som svarer nogenlunde til en

hjemmeboende gymnasieelevs SU, kan det

da ikke gå helt galt.

Umiddelbart lyder det ikke som nogen

stor udfordring. Jeg kan koge et æg eller en

portion pasta. Jeg kan tale fransk. Og jeg

kan være ansvarlig.

Men jeg er ikke ret god til at være far. Jeg

har endnu ikke den samme autoritet som

en far eller en mor, og derfor kan en dreng

på ti år godt være noget af en udfordring,

når det kommer til lektier, broccoli og

sengetider.

I teorien lyder det, som det mindst problematiske

at være den rare onkel, som

giver cola og burger for at få fred. Men det

er ikke sådan, det fungerer i virkeligheden.

Man kan ikke finde sig i hvad som helst. Så

hyggeonklen kommer nok ikke til at leve

længere. Det tager tid at tilpasse sig en ny

familie med en rutine, som man ikke er

vant til.

Kom sent ind i kampen

Min første store overraskelse var, at børn, i

modsætning til voksne, ikke nødvendigvis

spiser det, som er på tallerkenen eller går i

seng på et fornuftigt tidspunkt, når de skal i

skole dagen efter.

Jeg troede naivt, at autoritet og disciplin

tilhørte magtsyge forældre og pædagoger,

indtil jeg tog mig selv i at skælde ud, som

jeg selv blev skældt ud for ti år siden.

Inden mine fordomme blev bekræftet,

var jeg sikker p,å at jeg ikke ville være den

eneste mandlige au pair i Paris. Det er

jeg nok heller ikke, men det var noget af

en overraskelse, at være ene mand i hele

flokken af danske au pais. Jeg forstår ikke

helt hvorfor det er sådan. Det er klart, at

der, af historiske grunde, er flest piger, men

jeg troede nu, at kønsrollerne efterhånden

var blevet til en by i Rusland. Jeg tror, at

jeg er blandt de bedste Au Pair piger, til at

spille fodbold, stå på skateboard og lege

krig, mens pigerne sandsynligvis har mere

talent, når det kommer til Barbiedukker og

My Little Pony.

Kindkys og fremtiden

Det er ikke min intention at løse kønsrolleproblemer.

Jeg vil bare gerne bo i Paris.

Dyppe min croissant i café au lait om

morgenen, drikke rødvin og kindkysse

mine venner. Og det gør jeg så.

Jeg har fået mig en stamcafé: Café Home

in Paris, hvor jeg kan blive genkendt af

personalet, og jeg er heller ikke den eneste

babysitter, som venter foran skolen hver

dag. Så lidt kindkys har jeg da fået. Planen

er også at finde et arbejde om formiddagen,

så jeg kan skabe mig et netværk, tjene

lidt ekstra penge og bruge tiden på noget

fornuftigt.

Hvis det lykkes, og min kærlighed til

denne byernes by ikke forsvinder, er målet

med dette år opfyldt. Målet med at tage til

Paris i et år er nemlig at prøve, om jeg kan

holde til at være væk fra lillebitte Odense i

lillebitte Danmark i en længere periode.

I så fald er planen at blive her og studere,

kindkysse og tale fransk uden accent.

9


kalender gudstjenester

December

Søn 04. 2. søndag i advent. Ingen

Søn 11. kl. 11.00 3. søndag i advent. De ni Læsninger. Husk tilmelding

Søn. 18. kl. 11.00 4. søndag i advent

Lør 24. kl. 15.00 Juleaften

Lør 24. kl. 17.00 Juleaften

Søn 25. kl. 11.00 Juledag

Januar

Søn 8. kl. 11.00 1. søndag efter Hellig Tre Konger

Søn 15. kl. 11.00 2. søndag efter Hellig Tre Konger

Søn 22. kl. 11.00 3. søndag efter Hellig Tre Konger

Genåbningsgudstjeneste og reception. Husk tilmelding

Søn 29. kl. 11.00 Sidste søndag efter Hellig Tre Konger

Prædikant: Flemming Fleinnert Jensen

Februar

Søn 5. kl. 19.00 Kyndelmisse. Bagefter suppe og pandekager

Søn 12. kl. 11.00 Seksagesima. Frederiksberg Kirkes Pigekor medvirker

Søn 19. kl. 11.00 Nordisk fællesgudstjeneste. Bagefter nordisk buffet

Søn 26. Ingen gudstjeneste på grund af vinterferie

Kirkekaffe

Efter gudstjensten er der kaffe og

hjemmebagt kage.

Når der er koncert om søndagen er

der sandwich ml gudstjeneste og

koncert.

10

Døbte

Tess Bohn døbt den 25. september

Aurélie Mogensen døbt den 30.

oktober.

Viede

Julie W Lund og Kasper Joseph

Brand viet den 5. november


kalender arrangementer

December

Tors 1. kl. 20.00 Torsdagskoret

Tirs 6. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Ons 7. kl. 19.30 Kirkerådsmøde

Tors 8. kl. 20.00 Torsdagskoret

Lør 10. kl. 10.00 Konfirmander/lørdagsskole

Tirs 13. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Tors 15. kl. 20.00 Torsdagskoret

Tirs 20. kl. 20.00 Julekoncert

Lør 24. kl. 19.00 Juleaftensmiddag

Januar

Tirs 10. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Tors 12. kl. 15.00 Læsekredsen

Tors 12. kl. 20.00 Torsdagskoret

Tirs 17. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Tors 19. kl. 20.00 Torsdagskoret

Man 23. kl. 15.00 Sykredsen

Tirs 24. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Tors 26. kl. 20.00 Torsdagskoret

Tir 31. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Februar

Tors 2. kl. 15.00 Læsekredsen

Tors 2. kl. 20.00 Torsdagskoret

Lør 4. kl. 10.00 Studievejledningsdag

Tirs 7. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Tors 9. kl. 20.00 Torsdagskoret

Lør 11. kl. 10.00 Lørdagsskole/konfirmander

Tirs 14. kl. 20.00 Tirsdagsaften

Tors 16. kl. 20.00 Torsdagskoret

Lør 18. kl. 13.00 Lørdagsfrokost

Man 20. kl. 15.00 Sykredsen

11


- Vi har ofte flyttebiler i Paris

Som Danmarks største flytteforretning

har vi mange biler kørende i Europa

RELIABLE

WORLDWIDE

WORLDWIDE

- Vi giver dig en tryg flytteoplevelse

100 års erfaring sikrer at du og din

En familie tryg kommer flytteoplevelse

En tryg trygt flytteoplevelse

hjem eller videre

til et nyt land Faste priser

Faste priser

Biler i hele Europa

- Biler Vi tilbyder i hele konkurrencedygtige Europa

priser

Uden uforudsete overraskelser eller

ekstra udgifter for dig

12

København - Aarhus - Aalborg - Odense – Malaga

+45 70 10 44 00 www.mobel.dk

Svensk tandlæge i Paris

Dr Golsara Mehryar

Uddannet på Karolinska Instituttet i Stockholm

Børne- og voksentandlæge

Taler svensk, engelsk og fransk

14, rue Christophe Colomb, 75008 Paris

Tlf 01 47 20 73 25 / 06 62 88 49 06

Dansk psykoanalytiker

og psykolog

Lis Hougaard

83, rue Saint Honoré, 75001 Paris

Tlf 01 40 26 31 56

+45 70 10 44 00 www.mobel.dk

+45 70 10 44 00 www.mobel.dk

En bank med

Eurokonto

– til dig med

bolig i udlandet

Få en fordelagtig rente på dit

indestående med en Eurokonto

hos Nykredit

Med en Eurokonto hos Nykredit kan du:

• Administrere din daglige drift af dine

udenlandske betalinger

• Spare vekselomkostningerne, hvis

du har en privatøkonomi med både

indtægter og udgifter i euro

• Få en fordelagtig rente på dit indestående

Kontakt os allerede i dag, book et

personligt møde med en af Nykredits

repræsentanter i Cannes og hør mere om

vores Eurokonto.

Læs mere på nykredit.dk/frankrig

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på

nykredit.dk/internationalbolignyt

Nykredit Representative Office Cannes

13, Rue des Etats-Unis, F-06400 Cannes

Tlf.: 0 493 39 10 10, cannes@nykredit.dk

Nykredit, International

Kalvebod Brygge 1-3, DK-1789 København V


BLIV MEDLEM AF

FREDERIKSKIRKEN

Hermed sendes årsbidraget _________________ Euro

Sæt kryds her, hvis du ønsker kvittering til brug som dokumentaion for det franske

skattevæsen. Vedlæg venligst frankeret svarkuvert

EFTERNAVN

FORNAVN

GADE OG NR.

POSTNR.

BY

TLF

E-MAIL

14

DANSK BØRNETANDLÆGE

DR. JONA ANDERSEN

15, rue Freycinet

75116 Paris

Tlf. 01 47 23 01 00

FRANSK - DANSK SPROGSERVICE

• Få oversat hvad du vil

(også officielle attester)

• Lær fransk

• Lær dansk

ELIN LASSEN

elin.lassen@laposte.net

Tlf. 01 3916 0517 / 06 7769 5065

Mindste årlige bidrag

pr. person er

35 Euros

Stemmeret


generalforsamlingen

Dansk psykolog

Anne Hald-McLean

13, avenue Duquesne, 75007 Paris

Tlf. 01 47 23 40 27

annehaldmclean@gmail.com

Psykologisk rådgivning ved socialpsykolog

Eva Schrøder

aut. cand. psych.

06 32 23 02 01 (kl. 18-20)

Dansktalende psykolog-psykoterapeut

INGRID TOLEDANO

29, rue Aupain

78100 St Germain en Laye

Tlf 06 22 53 54 77


ZENTROPA LANCERER

ZENTROPA ON DEMAND

Som det første filmproduktionsselskab i verden

lancerer Zentropa sin egen Video on Demand-platform

– www.zentropaondemand.

com.

Zentropa har siden stiftelsen af selskabet i

1992 manifesteret sig som en unik filmproducent

både på den danske og internationale

scene. Zentropa var initiativtager til det banebrydende

Dogme95-koncept og har vundet

adskillige priser ved filmfestivalerne i Cannes

og Berlin, ved Oscar-uddelingen og mange

andre prestigefulde sammenhænge.

Med Zentropa on Demand får du direkte adgang

til hele Zentropas katalog, der strækker

sig fra Lars von Triers banebrydende

spillefilmsdebut Element of Crime fra 1984

op til sidste års Oscar-vindende film Hævnen

(2010) af Susanne Bier. Desuden byder kataloget

på film af de mest succesfulde danske

instruktører, som foruden von Trier og Bier

bl.a. tæller Per Fly, Niels Arden Oplev, Annette

K. Olesen, Kristian Levring, Lone Scherfig

og Thomas Vinterberg. Med Zentropaondemand.com

får Zentropa-fans i hele verden

one-stop-shop adgang til Zentropas samlede

filmskat.

Klik ind på www.zentropaondemand.com og

oplev en unik verden af film!

Følg også vores Facebook-side, Zentropa

on Demand, hvor vi løbende vil holde dig

informeret om nye tiltag.

God fornøjelse!

ZENTROPA

ON DEMAND

ZENTROPA-ON-DEMAND.COM

Come and try

La Gym Suédoise !

Over 500 classes per week

120 halls in Paris and suburbs

• Instructors with a Swedish Education

• Bas-, senior-, medel-, junior,

familje- and intensivjympa

• Qi Gong and Core

New: We are also in Chatou, Le Pecq

and Versailles and København!

Välkomna!

Lyon. Marseille, Lille, Montpellier, Nice

Strasbourg, Toulouse

Tel.: 01 45 00 18 22

www.gymsuedoise.com

15


faste aktiviteter

16

Torsdagskoret

Læsekredsen

Kom og vær med i Torsdagskoret. Vi

øver hver torsdag kl. 20 i kirken. Korleder

er organist Johan Sigvard Jensen.

Koret er åbent for alle, der har lyst til

at synge. det gælder unge som ældre og

øvede og uøvede sanglærker.

Koret synger med ved De ni Læsninger

og ved genåbningsgudstjenesten

søndag den 22. januar.

Har du lyst til at diskutere en bog og få ny inspiration til dansk og

nordisk litteratur, så er du velkommen i kirkens læsekreds. Der

skiftes mellem nyere og klassisk litteratur.

Torsdag den 12. januar læser vi Kejseren af Portugalien af Selma

Lagerløf, og torsdag den 2. februar læser vi novellesamlingen Agerhønen

af Martin A. Hansen. Begge gange varer det fra 15-17.

Kontakt Marianne Gyldenkærne for tilmelding.

Sykredsen

Det handler om håndarbejde og socialt

samvær, når Sykredsen samles. Det

sker den tredje mandag i hver måned,

hvor der laves håndarbejde

til kirkens julebasar.

Alle er velkomne.

Kontakt gerne Jytte Nordfjeld,

tlf 01 60 14 80 26.

www.

frede-

rikskir-

kenpa-

ris.dk


NYTTIGE NETVÆRK

for danskere i paris

+25-klubben

Kom og mød nye venner i +25-klubben, der er for yngre fastboende

og studerende i Paris. Vi mødes cirka én gang om måneden

til udstillinger, koncerter, restaurant- og teaterbesøg samt

udflugter.

Nærmere oplysninger Camilla Christiansen

cc@camillachristansen.dk

Gabriela Cieploch

ungkontor@free.fr

Familiekredsen

Vi er en forening for danske forældre og familier med tilknytning

til Danmark. Vi mødes privat og til fællesarrangementer som

skovtur, familiedag og juleklip.

Nærmere oplysninger Alette Wernberg

Tlf 01 46 02 99 78

alette@familiekredsen.com

Modern Dance

Der bliver uden tvivl mulighed for

at bevæge arme og ben, når der

fra januar bliver afholdt Modern

Dance i kirkens læsesal. Det sker

hver tirsdag kl. 10.30. Vi arbejder

med kropsplacering, balletøvelser,

dansetrin, rumbevisthed, åndedraet,

barre au sol og afslapning.

Marianne Felsenburg

Tlf 01 34 71 22 83

marianne@familiekredsen.com

Dansk for voksne

Cercle

Franco-Danois

142, avenue de Champs-

Elysées. 75008 Paris

cercle-franco-danois

@hotmail.com

Les Petites

Sirenes

Vi er mange danske

kvinder i Paris både

på gennemrejse og

fastboende der mødes

hver tredje torsdag til

hyggeligt og festligt

samvær

Lotte Bassompierre

Tlf 01 42 96 00 34

Hanne Charalambous

Tlf 01 64 38 02 86

E-mail hannescheby@

gmail.com

Der undervises i dansk for voksne i Danmarks-

huset og i Frederikskirken. Det sker på hverdage

i aftentimerne 18-20 eller 20-22.Underviseren

er Lis Overby.

For nærmere information kontakt venligst

Lis Overby

Tlf 01 43 26 66 62

E-mail lisoverby@wanadoo.fr

17


padam padam

Af Gabriela Cieploch,

ungdomsrådgiver

Julen står for døren og dermed også kirkens årlige julebasar.

Sidste år var der mange unge, der ydede en stor hjælp

ved basaren, og jeg håber, at mange af jer i år har lyst til

at komme og bidrage med jeres gode humør og uundværlige

energi.

Hvis I er begyndt at savne julehyggen, så kom og hyg med

de sidste tirsdagsaftener inden jul, hvor der vil blive budt på

julegodter, fransk julefilm og ikke mindst dejlige julesalmer

sunget af et dansk kor, som kommer og besøger os.

Siden de fleste af jer ankom i efteråret, har I været en masse

forskelligt igennem: Der har været omvæltninger, tilpasninger

og eventyr på mange fronter med alt, hvad det har båret med

sig af godt og skidt.

I kan give jer et klap på skulderen for at have klaret skansen

indtil nu, og jeg tror at det først vil gå op for jer i det kommende

halve år, hvor meget I egentlig har suget til jer: Sproget

virker sikkert ikke så fremmed nu, Paris synes mindre end før,

og I har sikkert fået knyttet nogle bånd, med andre unge og

nogle af jer med jeres au-pair børn.

Det er jeres personlige eventyr, som det næste halve år vil

udfolde sig yderligere.

Og slut er nomadetilværelsen! Vi kan nu holde tirsdagsaftener

i huset, så glæd jer til et forår med spændende foredrag,

franske filmaftener, studievejledningsdag i februar, udflugt

i foråret og meget mere – se kalenderen her, eller på padam

padam.

ungkalender december

18

6. december kl. 20

Tirsdagsaften i Frederikskirken

13. december kl. 20

Tirsdagsaften med fransk kult julefilm

20. december kl. 20

Tirsdagsaften med julekoncert


Hvad skal du efter Paris?

Studievejledningsdag i kirken

Ved du, hvad du skal lave efter dit sabbatår? Går du rundt med

tanken om en videregående uddannelse?

Lørdag den 4. februar kl. 10 er der studievejledningsdag i kirken.

Vi får besøg af studievejleder Pia Baggesen fra Studievalg i København,

og hun vil fortælle om proceduren for den koordinerede tilmelding

til de videregående uddannelser, ligesom hun vil vejlede

jer individuelt.

Kom og få styr på ansøgningen og få derudover inspiration og

vejledning til din egen fremtid.

Det koster 10 euro at deltage, og der er frokost med i prisen. Tilmeldingen

skal ske senest tirsdag den 31. januar hos Gabriela.

Når Ida Marie Nørgaard Holm, vores kirkeassistent, til jul vender

hjem til Danmark, vil hun arbejde som pædagog og derefter søge

ind på jordemoderstudiet. FOTO BO NYGAARD LARSEN.

januar februar

17. januar kl. 20

Første tirsdagsaften i det nye år

med psykolog Annelise Højhus

24. januar kl. 20

Tirsdagsaften

4. februar kl. 10

Studievejledningsdag (tilmelding nødvendigt)

7. februar kl. 20

Tirsdagsaften

14. februar kl. 20

Valentinsdag og tirsdagsaften med korkoncert

21. og 28. februar

Ingen tirsdagsaften på grund af vinterferie

tirsdagsaftener

Hver tirsdag klokken

20 mødes alle unge

danskere i Paris til

hyggeligt samvær.

Nogle gange finder

arrangementet sted i

kirken, andre gange

ude i byen. Hvis ikke

andet er oplyst, er

aftenerne gratis.

Har du ideer til en

aktivitet, skal du bare

kontakte Gabriela.

padam padam

Vi er selvfølgelig også

på facebook. Vores

gruppe hedder padam

padam, og her kan

du hele tiden bliver

opdateret i seneste

nyt og eventuelle ændringer.velkommen

til

padam padam.

Gabriela

19


Genåbningsgudstjeneste med jazz

Der er sandelig noget at fejre. Efter ét års ombygning, udbygning

og renovering fejrer vi, at Frederikskirken atter kan

tage imod de mange gæster, der ugen igennem kommer

forbi.

Derfor inviterer vi til festgudstjeneste søndag den 22.

januar kl. 11.

Efter gudstjenesten er der reception og rundvisning i vores

nye, flotte lokaler.

Både under og efter gudstjenesten vil brødrene Johan

Sigvard Jensen, orgel og el-bas, og Nikolaj Holger Jensen,

klaver, spille jazz.

Velkommen i Frederikskirken.

Johan Sigvard Jensen er

organist ved Frederikskirken.

Sammen med sin bror,

Nikolaj Holger Jensen, vil

han stå for den musikalske

underholding ved kirkens

genåbningsgudstjeneste.

FOTO BO NYGAARD LARSEN

More magazines by this user
Similar magazines