Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

Figur 1 Tvilho Dambrug, opbygning og vandflow. Nr. angiver målesteder som listet i tabel 1.

10

2.2 Måleprogram og måleperiode

Efter en kort indkøringsfase startede måleprogrammet på Tvilho Dambrug

som en del af forsøgsordningen officielt den 25. april 2005. Første

måleår er derfor fra 25. april 2005 til 24. april 2006 begge dage inklusive.

I første måleår har der kontinuert (hvert 10. minut) været målt vandmængde,

vandhastighed, vandstand, nedbør, temperatur, ilt, pH ved et

eller flere målepunkter på dambruget (tabel 1). De instrumenter som måler

kontinuert er typisk tilsluttet en datalogger, hvorfra data overføres til

en PC som er placeret på dambruget. Data overføres via internettet fra

PC’en til DFU og lægges ind i en fælles database som DFU og DMU anvender

i projektet. Vandmængder måles i de fleste målepunkter med en

elektronisk måler, et såkaldt vandur. I udløbet er der målt med vandur,

da det samlede udløb fra dambruget sker via et rør. Vandstand måles i

slambassinerne med en infrarød måler. I Svendsen & Bovbjerg (2004) findes

flere informationer og baggrund og krav til måleprogram og en række

tekniske detaljer. Der vil endvidere i den samlede statusrapport for de

8 modeldambrug for første måleår blive gjort rede for måleprincipper og

hvilke konkrete instrumenter, der er anvendt.

More magazines by this user
Similar magazines