Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

ekomsten af forureningstolerante faunaelementer mellem opstrøms og

nedstrøms lokaliteterne.

Tilstanden udtrykt som Dansk Vandløbefaunaindeks (DVFI) (Miljøstyrelsen,

1998 og Skriver et al, 1999) ud fra smådyrfaunaen har på begge lokaliteter

gennem hele perioden ligget mellem DVFI 5 til 7 (tabel 13), og målsætningen

på 5 er derfor opfyldt både op- og nedstrøms for Tvilho Dambrug

ved alle prøvetagninger.

Tidspunkt DMU/amt Nørrebæk, opstrøms Nørrebæk, nedstrøms

Marts 2004 Ribe Amt 5 5

December 2004 DMU 5 6

April 2005 Ribe Amt 5 5

August 2005 Ribe Amt 5 7

September 2005 DMU 7 5

Februar 2006 Ribe Amt 5 5

Juni 2006 DMU 5 5

Tabel 13 Tilstanden i Nørrebæk op- og nedstrøms Tvilho Dambrug udtrykt som Dansk

Vandløbsfaunaindeks. Målinger foretaget af henholdsvis Ribe Amt og DMU.

41

More magazines by this user
Similar magazines