Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

aquacircle.org

Tvilho Dambrug: Statusrapport for 1 - AquaCircle

48

13 Litteraturliste

Bekendtgørelse om modeldambrug (2002). Bekendtgørelse om modeldambrug.

10 s. - BEK nr. 923 af 08/11/2002 pp.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om modeldambrug (2004). Bekendt

om ændring af bekendtgørelse om modeldambrug. 2 s. – BEK nr.

328 af 15/03/2004.

Dambrugsudvalget (2002). Dambrugsudvalget. Udvalget vedr. dambrugserhvervets

udviklingsmuligheder. 78 s. Rapport. Ministeriet for

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Dansk Standard (1999). DS 2399 Afløbskontrol. Statistisk kontrolberegning

af afløbsdata.

Fjordback, C., Larsen, S.E., Skriver, J., Svendsen, L.M., Nielsen, P. &, Riis-

Vestergaard, J. (2003) Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug. Resultater og

konklusioner. Danmarks Miljøundersøgelser. 272 s. – Faglig rapport fra

DMU nr. 260.

Larsen, S.E. & Svendsen, L.M. (1998). Afløbskontrol af dambrug. Statistiske

aspekter og opstilling af kontrolprogrammer. Danmarks Miljøundersøgelser.

86 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 260.

Larsen, S.E. & Svendsen, L.M. (1998). Notat vedr. tilpasning af udlederkontrol

ved overgang fra tilstandskontrol til transportkontrol. Notat fra

Danmarks Miljøundersøgelser.

Miljøstyrelsen (1998). Biologisk vandløbsbedømmelse af vandløbskvalitet.

Miljø- og Energiministeriet. 39 s. – Vejledning nr. 5/1998.

Pedersen, P.B. Grønborg, O., & Svendsen, L.M. (red.) (2003). Modeldambrug.

Specifikationer og godkendelseskrav. Rapport fra faglig arbejdsgruppe.82

s. - Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183

Ribe Amt (2004). Mijøgodkendelse af Tvilho Dambrug, 27s.

Skriver, J., Riis, T., Carl, J., Friberg, N., Ernst, M.E., Frandsen, S.B., Sode, A.

& Wiberg-Larsen, P. (1999). Biologisk overvågning i vandløb 1998-2003.

Biologisk vandløbskvalitet (DVFI). Udvidet biologisk program. NO-

VA2003. Danmarks Miljøundersøgelser. 41 s. – Teknisk anvisning fra

DMU nr. 16.

Svendsen, L.M. & Pedersen, P.B. (reds.) (2004). En undersøgelse af muligheder

for etablering af måleprogram på såkaldte modeldambrug. 118 s. -

DFU-rapport nr. 132-04,118 p.

More magazines by this user
Similar magazines