Besøgsrappport_ny forside.indd - RoboCluster

robocluster.dk

Besøgsrappport_ny forside.indd - RoboCluster

Kort om besøgsrapporten

Denne besøgsrapport er udarbejdet af deltagerne på en videnrejse til USA i perioden fra d. 27.

oktober til d. 4. november, som blev gennemført af MedicNet, RoboCluster på Syddansk Universitet.

Turen var arrangeret af Christian Klit Johansen og Conny Heidtmann, RoboCluster, og programmet

blev udarbejdet i tæt samarbejde med Johnny Killerup Pedersen og Jeanette Tynan, South Denmark

International, Phoenix, Arizona.

Formålet med turen var, at deltagerne fi k ny faglig viden inden for forskellige sundhedsteknologiske

områder med afsæt i robot- og automation og intelligente systemer - og at deltagerne fi k nye og re-

levante kontakter samt, at der blev skabt et forum for relationsskabelse, videndeling og networking.

Deltagerne var bredt sammensat – idet der var en eller fl ere repræsentanter fra:

Tre forskellige hospitaler, fra en projektorganisation for et nyt hospital, fra Teknologisk Institut og

fra Syddansk Universitet. Se deltagerliste bagerst.

Turen vekslede mellem oplæg fra besøgssteder, fra RoboCluster og fra Odense Universitetshospital.

Der har været besøg, hvor videnudveklingen foregik på dialog/diskussionsbasis. I planlægningen

af turen, har der været lagt vægt på, at deltagerne fi k præsenteret en bred vifte af forskellige

teknologier.

1

More magazines by this user
Similar magazines