nr. 2 - april 2010 - Danish Association of American Square Dance ...

squaredancedanmark.dk

nr. 2 - april 2010 - Danish Association of American Square Dance ...

22. årgang - nr. 2 - april 2010


Formand:

BESTYRELSEN I DAASDC

Næstformand: Claus Hansen Storebjergvej 5, 30 7 / 40 5 95 80

Holbæk Square Dance Club 3390 Hundested vice.president@daasdc.dk

Kasserer:

Sekretær: Kristen Foged Bjerrebyvej 5, Tåsinge 6 54 4 07

Svendborg Square Dance Club 5700 Svendborg secretary@daasdc.dk

Best. medlem Bjarne Trampedach Akacievej 3. 75 54 4 07

Sydjysk Square Dance Kolding 6000 Kolding boardmember@daasdc.dk

Suppleant: Birthe Simonsen Ægirsvej 4 st. tv. 75 60 8 30

Bredballe Square Dance Vejle 8700 Horsens suppleant @daasdc.dk

Suppleant: Hans Pitters Bryggervangen 3 75 8 45 56

Bredballe Square Dance 7 0 Vejle Ø suppleant @daasdc.dk

Revisor: Ruth Nielsen Kulbyvej 0 58 85 87

Slagelse-Zeeland Square Dance 4 70 Høng revisorl@daasdc.dk

Revisor: Lene Skaarup Kærtoften 3, Ganløse 48 8 34 77

Nord West SQ og Linedancers 3360 Stenløse revisoru@daasdc.dk

Revisor suppl.: Benja Nielsen Røsnæsvej 4 7, 59 5 74 78

Kalundborg Square Dancers 4400 Kalundborg

Homepage Jan Hansen Lilliendalsvej 34 9 7 3 76

Granny’s Square & Line Dancers DK 600 Glostrup webmaster@daasdc.dk

Arrangements koordinator:

Nord: Leif Martin Pedersen Kongensgade 6, 60 86 34 4

Løvvangens Square Dancers 93 0 Hjallerup arrangement.nord@daasdc.dk

Syd: Ej besat

arrangement.syd@daasdc.dk

Øst: Tommy P. Larsen Toftevænget 5, Magleby 6 04 55

Caller 479 Borre arrangement.oest@daasdc.dk

DAASDC:Internet hjemmeside http://www.daasdc.dk


Formanden har ordet

Endelig sender forårssolen sine meget

varme stråler ned til os efter en

lang hård vinter, indlæg til Highlights

skal skrives, selvom det trækker

i mig at komme ud i solen. Foråret

venter forude med alle de skønne

små forårsbebudere af blomster i

kække farver – og dernæst kommer

forhåbentlig en dejlig lang god sommer

– en sommer som vi alle trænger

til.

Dansesæsonen 009/ 0 0 er ved at

være slut – de fleste klubber stopper

undervisningen her til april/maj. Og

kære dansere, så er det med at komme

ud til stævner og bruge det, der er

lært gennem den lange vinter.

Det er glædeligt at høre, der kom nye

dansere i nogle klubber sidste sæson.

Nu skal der arbejdes for, at der kommer

nye til den kommende sæson,

men samtidig er det vigtigt, at der

også gøres noget for at holde på de

dansere, der er i klubben. Dette kaldes

medlemspleje – disse to nævnte

ting er meget vigtige for, at klubben

består.

Gennem mange år var der noget, der

hed square dansens dag, det var den

sidste søndag i august – hvor rigtig

3

mange squaredansere

var på gader og

stræder for at vise

square-dansen. Det

kunne også være i forlystelseshaver,

turistattraktioner m.m. – det var altid

en stor oplevelse at være med. Vi

mødtes med kaffekurven og dansede

og hyggede os et par timer – efterfølgende

var der måske arrangeret grill

party. Måske klubberne vil gå sammen

om et sådant arr., så lærer man

jo også hinanden at kende og knytte

nye venskaber. En square dance dag

med formidling/PR for square dansen

– hvor er denne tradition blevet

af?

Skal vi ikke tage den tradition op

igen?

Ligeså er gradueringen blevet puttet

i syltekrukken – en stor dag for

danserne, der var gjort meget ud af

denne dag, af de graduerede dansere.

Der kunne være lagt op til et

tema, opgaver der skulle løses inden

mødetid. Det var meget hemmeligt,

hvad der skulle foregå, danserne

blev sat op til dagens ”eksamen” .

Efterfølgende var der arrangeret en

dans, hvor de graduerede hyggede

sig og talte med de andre graduerede

om, hvad dagen havde bragt af op-

Fortsættes side 6


FORBUNDSBLADET

SQUARE DANCE HIGHLIGHTS

INFO

ANSVH. REDAKTØR

LAYOUT

Ruth Nielsen(Run)

Kulbyvej 20, 4270 Høng

Tlf. 58 85 22 87

Email: highlights@daasdc.dk

Alle meddelelser angående

klubberne medlemstal,

adresser

skal gives til kassereren på

treasurer@daasdc.dk

ANNONCEPRISER

For reproklart materiale.

Medlemsklubber

Sort/hvid Farver

Helside pr. nr. 600,- 800,-

Halvside - - 350,- 475,-

Kvartside - - 200,- 350,-

Ikke medlemmer

Highlights HL+Hjemmeside Highlights HL+Hjemmeside

Sort/hvid Farver

Helside pr. nr. 900,- 1.150,- 1.100,- 1.350,-

Halvside - - 500,- 750,- 625,- 875,-

Kvartside - - 300,- 550,- 400,- 650,-

Alle

Rabat for 2 nr. - 10 %

Rabat for 4 nr. - 20 %

Side 3 + 30%

Næstsidste side + 20 %

4

DEADLINES . . .

Highlight udkommer 3 gange

årligt.

ca. 1. april, deadline 10. marts

ca. 1. oktober, deadline 6. sept.

ca. 1. januar, deadline 5. dec.

Redaktøren forbeholder sig ret

til at forkorte indlæg til bladet.

Indlæg modtaget efter

deadline vil blive

bragt i det følgende nummer!

Meddelelse om antal blade i

hardcopy skal sendes til Tommy P.

Larsen

arrangement.oest@daasdc.dk

Ved reproklart forstås at annonce leveres som PDF dokument.


Redaktørens spalte

Nu er foråret endelig på vej. Små

blomster pibler frem af jorden. Endelig

har sneen og frosten sluppet sit

tag. Også i forbundet er der gang i

græsrødderne.

Som I har kunnet læse i sidste nummer

af Highlights ønskede den siddende

formand og kassereren ikke

at fortsætte på posterne efter dette

års repræsentantskabsmøde. Da det

imidlertid ikke var muligt at finde

nogen, som ville stille op som formand,

blev repræsentantskabsmødet

afbrudt. Det betyder, at der nu er

indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

d. 5. april.

Siden repræsentantskabsmødet har

der været hektisk aktivitet rundt om i

klubberne for at finde egnede kandidater

til de poster, som skal besættes

på mødet d. 5. april. Forhåbentlig

lykkes det at finde de nødvendige

personer, og jeg vil gerne opfordre

alle til at se jer om i personkredsen

i jeres egen klub om der skulle være

en egnet kandidat. Hvis vi ikke finder

nogle personer som brænder for

square dansen og har visioner og kan

få dem formidlet ud til nuværende og

kommende dansere, kan jeg frygte,

at square dansen vil dø helt ud.

Det er dog ikke nok, at vi får en

aktiv bestyrelse i DAASDC, vi må

også selv være aktive og komme

5

op med nye ideer til,

hvordan vi kan promovere

square dansen

og holde på nye dansere.

Jeg vil derfor gerne opfordre alle til,

hvis de går med en ide, så fortæl din

bestyrelse om den eller send den til

DAASDC’s bestyrelse.

Benja fra Kalundborg Square Dancers

har også gjort sig nogle tanker

om square dansens fremtid. Læs

hans debatindlæg på side 0.

Sommeren nærmer sig og med den

dansk Convention som i år foregår i

Frederikshavn i dagene 4. – 6-juni.

Convention er traditionelt et af årets

største stævner, hvor dansere fra

hele landet samt nabolandene mødes

og sammen har 3 farverige, festlige

og fornøjelige dage. Alt tyder på, at

i år ikke bliver nogen undtagelse.

Så reserver dagen og glæd jer til en

danseoplevelse ud over det sædvanlige.

New Friends, som er værter ved

dette års Convention, har gjort deres

for at give jer en uforlignelig danseoplevelse.

Med squarelig hilsen

Ruth Nielsen


Fortsat fra side

levelser. Alle vi graduerede dansere

mindes vor gradueringsdag med stor

glæde – noget vi ikke ville undvære

at have oplevet.

Vi har diplom på, at vi danser square

dance. Er det ikke noget at tage op

igen?

Sommeren byder på store arrangementer

- Convention i Frederikshavn

i juni og Europæisk Convention i

Karlstad/Sverige. Desuden er der en

del sommerarrangementer i klubberne

at tage til, se arrangementlisten

– så square dansens glæder vil også

kunne dyrkes i sommervarmen.

Dette er så mit sidste indlæg som

formand. Jeg har besluttet efter 5 år

at sige stop og det samme har vor

vice president og kasserer + de to

suppleanter. Repræsentantskabsmødet

i marts skal så finde nye personer

på disse poster – i skrivende stund er

mødet endnu ikke afholdt.

Det har været 5 år med mange opgaver

at tage vare på, og ikke mindst

mange gode snakke med dansere

rundt omkring.

Der er brugt megen tid på arbejdet

i DAASDC – for mig har det været

vigtigt, at DAASDC har sendt signaler

om åbenhed – alle henvendelser

er blevet besvaret, måske ikke lige

det svar man forventede, men bag

6

alle svar har der stået en enig bestyrelse.

Bestyrelsen er blevet holdt til ilden

– deres mailboxe vil ikke mere svulme

af mails fra mig – noget de nok

ser frem til.

Jeg vil altid have øje for square dansen

og brænde for den – man smider

ikke lige 3 års fritidsinteresse væk.

Jeg har valgt noget andet at beskæftige

mig med i den tid, jeg tidligere

brugte på bestyrelsesarbejdet i DA-

ASDC.

Tak til alle dem, der gennem tiden

har sendt søde mails, telefonopringninger

– de mange knus der er givet

til mig. Tak til klubbernes bestyrelser

for samarbejdet.

Med ønsket om fortsat vækst i DA-

ASDC og medlemsskaren takker jeg

af.

Med venlige forårshilsener

Jette Nielsen


Gran Canaria! Jo, vi var der, i uge 49.

For første gang. Men bestemt ikke

sidste. Mange roser til Bent og Elin

for et stort vellykket arrangement!

Sol fra en blå himmel, 5° C i skyggen,

gode venner, god mad, koldt

øl, billig sprut og dans 3 gange om

dagen. Så beder jeg ikke om meget

mere. Det, jeg kunne finde på at bede

om i form af venligt personale, standard

på lejligheden, indkøbsmuligheder

og tur-muligheder, blev såmænd

også opfyldt. Så jeg var med på den,

da Ken meldte os til igen næste år,

5 minutter efter vi var ankommet til

hotellet højt på bjergtoppen. Jo, der

var faktisk overskyet et par eftermiddage

dernede, men det tog bare den

værste hede af eftermiddags-dansen.

Det gjorde ikke ligefrem noget.

Turen går fra Danmark tidligt lørdag

morgen dvs. hjemmefra midt i den

sorte kolde nat, og man ankommer i

Las Palmas 5 ¼ time senere. Til sol

og varme, yeee-haaw. Derfra med

bus til Colina Mar, et lejligheds-hotel,

der ligger på en bjergtop i byen

Puerto Rico på øens sydkyst.

Lejlighederne er bygget på bjergskråningen,

og har mange niveauer. Der

er derfor også swimming-pools,

der begge er opvarmede, barer, og

restaurant, hvor der bliver serveret

morgenmads-buffet, og hvad man

ellers kan bruge en restaurant til.

Gran Canaria!

7

Der er et lille storcenter med restauranter

og butikker i gå-afstand

oppe på bjergtoppen, og så er der

selve Puerto Rico by, hvor man også

kan gå ned til ad et sindrigt trappesystem,

men hvor det er væsentligt

sjovere at tage en taxa, når man skal

hjem, for så går det stejlt opad. Der

er en havn og en strand i byen, og

også en anden kunstigt anlagt strand

i nærheden, med sand importeret fra

Caribien.

Man kunne tage på forskellige ture

på øen, og en guide var parat til at

hjælpe os med det praktiske.

En typisk dag stod jeg op lidt før

8:45, fulgtes med Ken ned til den rigelige

morgenmads-buffet, dansede

fra 0- på en overdækket terrasse

ved den store swimmingpool, læste

f.eks. derefter mens jeg tog solbad,

hvis ikke jeg tog på en tur, fik en let

frokost, f.eks. ved baren ved den lille

swimming-pool, og dansede igen fra

6:30 – 8:30, igen ved den store

pool.

Efter eftermiddagsdansen var der

Happy hour, hvor man kunne købe

simple drinks for prisen på , og

når de var nydt, var det af sted til en

restaurant i det nærliggende Europa-center

for at nyde en veltillavet

spansk aftensmad.

Tilbage til hotellet, hvor der var dans

Fortsættes side 16


Vi er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne

til Convention i Frederikshavn.

Vi har aftale med restauratør

omkring forplejning- og den bliver god-,

med vore venner i hjemmeværnet omkring

brand / natvagt og MASH-telt.

Vi venter på at primi.camp’en skal dukke

op fra under sneen, så vi kan få den

målt op med skyldig hensyn til lovens

mindstekrav om afstand mellem enhederne.

Det bliver store pladser på 100

x100 meter, men bare rolig, der skal nok

blive plads til alle- også med el- tilslutning

. Skoleovernatningen er også på

plads ( der er ca. 500 m. mellem Arena

Nord og skolen) .

Den eneste aftale, vi endnu ikke har på

plads, er egentlig den med vejrguderne,

men vi er fortrøstningsfulde!!

Forhåndstilmeldingerne drypper stille

og roligt ind, men vi modtager naturligvis

gerne mange flere. Det vil også

hjælpe os med at få skruet det bedst

mulige danseprogram sammen, så flest

muligt får mest muligt ud af dagene.

Som I har set, er også linedancerne inviteret,

og vi glæder os rigtig meget til

også at have dem med i familien.

Der er dog et problem, som vi meget

gerne vil have jeres hjælp til at få løst:

Linedancerne har tilsyneladende ikke

den fælles struktur, som vi i Daasdc

har. Derfor har vi desværre erfaret, at

rigtig mange L-D’ere ikke har hørt om

convention - selv om alle de klubber, vi

har kendskab til ( flere end 100 ), har

fået tilsendt invitation.

DERFOR: Vær søde at agitere for sagen

blandt de L-D’ere I kender, så også

Convention 2010

Nu sker det snart.

8

de kan få denne oplevelse med!!!

Vi glæder os til juni- og til at se jer heroppe

i Frederikshavn til nogle forhåbentlig

sjove og svedige dansedage.

Bare det snart var nu.

Mange hilsener

og på gensyn

New Friende Squaredancers.


Gr. Canaria 20 2010

Paul Bristow

Vi følger lger succesen op, og det er nu 7. . gang vi skal ned i varmen og danse. danse.

Vi rejser med Bravo Tours, og de kan sende os derned i en uge med ophold på

Hotel Colina Mar

Pris. 4.775 Kr. inklusive morgenbuffet

Inkl. Deltagerafgift, samt rejse og ophold i 2 vær. Lejlighed,

inklusive mad i fly og transfer til hotel

Niveau; M 69 – Plus – A1

afrejse 27.-11. 11.-2010 – Hjemkomst: 04. – 12. -2010 2010

Vi flyver både fra Billund og Kastrup Kastrup

Har du lyst til at danse i sommer temperaturer tæt ved poolen i december, tage

på udflugt i Bjergene, købe julegaver i de lækre but butikker?

Der er masser af muligheder.

Tilmelding til: Elin og Bent Petersen på 43 54 37 60

mobil: - 51903897 – mail – bentelin@yahoo.dk

www.123hjemmeside.dk/ebsquaredance

Hotellets side: www.colinamar.com

Ændringer kan forekomme

9

James Wyatt Wyatt


Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

April . . .

11-04-10 13.00-17.30

17-04-10

18-04-10 11.00-17.00

18-04-10 13.00-17.00

24-04-10 14.00-21.00

5-04- 0 .30- ?

25-04-10 11.00-17.00

Maj

01-05-10 13.00-21.00

Arrangementsliste April - Oktober 2010

Østjysk Square Dance Club

Midtjysk Square Dance

Old Town Dancers

Søndagsdans

Rønbækskolen

Ådalsvej 100

8382 Hinnerup

Join Hands

Jail House dans

AFLYST

PÅ GENSYN I 2011

Midtjysk Square Dance

Forårslinedance 2010

Rønbækskolen

Ådalsvej 100

8382 Hinnerup

Ocean City Square Dancers

Begynderstævne

Solrød Gl. Skole

Højagervænget 29

2680 Solrød Strand

Sydkystens Square Dancers

Fødselsdagsdans

Strandgårdsskolen

Ishøj Søvej 200

2635 Ishøj

DAASDC

EKSTRA ORDINÆRT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Hældagerskolen

Nørremarksvej 57

7 9 Vejle Øst

Østjysk Square Dance Club

C1 Workshop-dans

Hadsten Skole

Hadbjergvej 12

8370 Hadsten

Djurs Square Dance Club

Forårsdans

Rosmus Skole

Bispemosevej 5

8444 Balle

0

M - P - A1 - A2

Mathilde Vinter

Leif Brock

Linedance

Nina Wilckens

Christina Edal

B - M

(Gulvets niveau)

Klubcallere

M - P - A1

Leif Ekblad

Tommy P. Larsen

Dagsorden

Følgebrev

C1

Carsten Nielsen

M53 - P - A1

Mathilde Vinter

Einar Sølvsten

Leif Brock

Janni

86 24 78 81

Hanne

86 16 31 05

Marianne

86 25 77 78

Freddy

75 64 33 12

27 64 33 12

Hanne

86 16 31 05

Per

30 31 28 97

Viggo

46 56 34 14

28 86 06 03

Claus

40 5 95 80

Janni

86 24 78 81

Mogens

86 38 64 74

61 74 17 06

Kaj

86 33 47 52


Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Maj

04.05.10 18.30-21.30

08-05-10 12.00-18.30

09-05-10 11.00-17.00

15-05-10 13.00-18.00

17-05-10 19.00-21.30

17-05-10 19.00-21.45

20.05.10 18.30-21.30

Arrangementsliste April - Oktober 2010

Vordingborg Square Dance

Club

Sommerdans

Marienberg Skole, kantinen

Parkvænget 12

4760 Vordingborg

North West Square &

Linedancers

10-års Jubilæumsdans

Syvstjerneskolen, festsalen

Skovløbervangen 2

3500 Værløse

Østjysk Square Dance Club

C1 Workshop-dans

Hadsten Skole

Hadbjergvej 12

8370 Hadsten

Salten Square Dancers

Bornholmerdans 2010

Toftebjerg medborgerhus

Røllikevej 3

8653 Them

Slagelse-Zealand Square

Dancers

Sommerdans

Slagelsevej 50, 4270 Høng

Hillerød Square Dancers

Sommerdans

Skanseskolen

Østervang 124

3400 Hillerød

Vordingborg Square Dance

Club

Sommerdans

Svend Heinild Centret

Præstegårdsvej 14B

4760 Vordingborg

P - A1

Leif Ekblad

B - M - P - A1 - A2

Christer Bern

Tommy P. Larsen

C1

Carsten Nielsen

P - A1 - A2/C1

Christian Wilckens

Morten Vang

Ebbe Steen Hansen

Ib Bendtsen

Bent Husted

Gulvets Niveau

Henrik Alberg

M - P - A1

Tommy P. Larsen

M - P

Tommy P. Larsen

Tommy

26 11 04 55

Marianne

48 18 43 39

Lene

48 18 34 77

Janni

86 24 78 81

Eva

51 24 42 29

Arly

24 27 75 85

Ruth

58 85 22 87

Steffen

47 17 26 18

Tommy

26 11 04 55


Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Maj

22-05-10 13.00-18.00

Holbæk Square Dance Club

A1 Dans

Bjergmarkshallen

Bispehøjen 2

4300 Holbæk

A1

Søren Lindergaard

Juni . . .

4-06-10

5-06-10

6-06-10

17.00-22.00

13.00-21.15

10.00-15.00

14-06-10 19.00-21.30

17-06-10 19.00-21.45

19-06-10 11.00-17.00

25-06-10 18.00-22.00

28-06-10 19.00-21.45

Arrangementsliste April - Oktober 2010

New Friends SquareDancers

19 th Danish

Convention 2010

Arena Nord

Rimmens Alle 37

9900 Frederikshavn

Registrate/Anmeldung/Tilmel

ding

Linedance-

Registrate/Anmeldung/Tilmel

ding

Slagelse-Zealand Square

Dancers

Sommerdans

Slagelsevej 50, 4270 Høng

Hillerød Square Dancers

Byskolen, Festsalen

Carlsbergvej 13

3400 Hillerød

Frederikshavn Square Dance

Club

Hjørring Square Dance

Campingdans

Camping Rolighed

Grønhøj Strandvej 35,

Ingstrup

9480 Løkken

Østjysk Square Dance Club

Sommerdans 2010

Gjern kultur & Idrætscenter

Skovvejen 6

8883 Gjern

Hillerød Square Dancers

Byskolen, Festsalen

Carlsbergvej 13

3400 Hillerød

B - M - P - A1 - A2 -

C1 - C2

Christian Wilckens

Kenny Reese

Lars-Inge Karlsson

Tomas Hedberg

Christina Edal

Nina Wilckens

Susanne Mose

10 CSD Callere

Gulvets Niveau

?

P - A1 - A2

Lars-Inge Karlsson

Gulvets Niveau

Henning Pedersen

P - A1

Johnny Preston

B - M - P

Finn Gregersen

Karina

20 78 67 28

Anni

+45 98 46 32 61

+45 23 25 20 61

Ruth

58 85 22 87

Steffen

47 17 26 18

Bjarne

21 65 66 40

Janni

86 24 78 81

Steffen

47 17 26 18


Arrangementsliste April - Oktober 2010

Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

Juli

07-07-10 18.30-22.00

12-07-10 18.30-22.00

15.07.10 18.30-22.30

21-07-10 ?

19-07-10

20-07-10

21-07-10

22-07-10

23-07-10

25-07-10

26-07-10

27-07-10

28-07-10

29-07-10

31-07-10 19.00-21.30

August

03-08-10 18.00-22.00

?

?

Hillerød Square Dancers

Byskolen, Festsalen

Carlsbergvej 13

3400 Hillerød

Hillerød Square Dancers

Byskolen, Festsalen

Carlsbergvej 13

3400 Hillerød

Vordingborg Square Dance

Club

Sommerdans

Svend Heinild Centret

Præstegårdsvej 14B

4760 Vordingborg

Fredensborg Square Dance

Club

Sommerdans

Penguins

Summerdance 2010

Tranum Strand Kursuscenter

Strandvejen 83, Tranum

Strand

9460 Brovst

Penguins

Summerdance 2010

Summerdance 2010

(english)

Tranum Strand Kursuscenter

Strandvejen 83, Tranum

Strand

9460 Brovst

Slagelse-Zealand Square

Dancers

Grillaften/Sommerdans

Kulbyvej 20, 4270 Høng

Midtjysk Square Dance

Sommerdans

Rønbækskolen, festsalen

Ådalsvej 100

8382 Hinnerup

3

P - A1 - A2

Johnny Preston

P - A1 - A2

Freddie Ekblad

P - A1 - A2

Jerry Jestin

?

Jerry Story

C1 - C2 - C3A - C3B

Ross Howell

Don Moger

Bronc Wise

A1 - A2

Don Moger

Bronc Wise

Gulvets Niveau

?

P - A1

Johnny Preston

Steffen

47 17 26 18

Steffen

47 17 26 18

Tommy

26 11 04 55

Dorte

30 29 29 80

Arne

40 61 09 90

Arne

40 61 09 90

Ruth

58 85 22 87

Hanne

86 16 31 05


Arrangementsliste April - Oktober 2010

Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

August

04-08-10 18.00-22.00

13-08-10

14-08-10

15-08-10

16-08-10 19.00-21.30

18-08-10 ?

21-08-10 15.00-18.00

September

04-09-10 ?

05-09-10 13.00-17.00

10-09-10 19.00-21.45

11-09-10

Midtjysk Square Dance

Sommerdans

Rønbækskolen, festsalen

Ådalsvej 100

8382 Hinnerup

? New Friends SquareDancers

Campingdans

Slagelse-Zealand Square

Dancers

Sommerdans

Slagelsevej 50, 4270 Høng

Fredensborg Square Dance

Club

Sommerdans

Hillerød Square Dancers

Sommerdans

Frederiksborg Byskole

Carlsbergvej 13

3400 Hillerød

Trade By Square Dancers

Gribskovdansen

Østjysk Square Dance Club

Sensommerdans 2010

Hadsten Skole, festsalen

Hadbjergvej 12

8370 Hadsten

Sydkystens Square Dancers

Fredagsdans

Strandgårdsskolen,

Samlingssalen

Ishøj Søvej 200

2635 Ishøj

Hedens Squaredansere

Septemberdans på Heden

AFLYST

PÅ GENSYN I 2011

18-09-10 ? Holbæk Square Dance Club

Rainbow Festival

4

A2 - C1

Johnny Preston

?

Gulvets Niveau

Ken Depner

?

Johnny Preston

P - A1 - A2

Nils Trottmann

?

M - P

Carsten Nielsen

B - M - P

?

?

Hanne

86 16 31 05

Arne

98 46 18 71

Ruth

58 85 22 87

Dorte

30 29 29 80

Steffen

47 17 26 18

Finn

25 32 33 40

Janni

86 24 78 81

Viggo

46 56 34 14

28 86 06 03

Birgit

97 25 09 10

Karina

20 78 67 28


Arrangementsliste April - Oktober 2010

Dato Tid Klub/Sted Program/Caller Kontakt

September

25-09-10 13.00-21.00

25-09-10

26-09-10

Oktober

13.00-21.00

10.00-15.00

02-10-10 ?

07-05.10 18.00-22.00

08-10-10 19.00-21.45

13-10-10 ?

Big River Square Dance Club

River Valley Dance

Mejrup Kultur & Fritidscenter

Elkjærvej 26

7500 Holstebro

The Diamond

Challenge Dance

2010

Byplanvejen Skole

Byplanvej 2

9210 Aalborg SØ

Please registrate in

advance

Granny's Square & Line

Dancers

Autum Dance

Silkeborg Modern Square

Dance

Hyggedans

Lunden

Vestergade 74

8600 Silkeborg

HUSK TILMELDING

Sydkystens Square Dancers

Fredagsdans

Strandgårdsskolen,

Samlingssalen

Ishøj Søvej 200

2635 Ishøj

Frederikshavn Square Dance

Club

Mortensdans

16-10-10 ? Ocean City Square Dancers

Fødselsdagsdans

23-10-10

24-10-10

?

?

Midtjysk Square Dance

Midtjysk Jamboree 2010

5

M - P - A1 - A2

James Wyatt

Lars-Inge Karlsson

Lokale Callere

C1 - C2 - C3A - C3B

Ian McConnell

Ross Howell

Bjørn Andersson

?

M45 - P - A1

Leif Broch

Henrik Svendsen

B - M - P

?

?

?

?

Knud

97 42 32 67

25 14 54 62

Mona

25 60 16 58

Jan

29 72 13 16

Kirsten

61 79 15 75

Viggo

46 56 34 14

28 86 06 03

Juan

24 22 84 18

Per

30 31 28 97

Hanne

86 16 31 05


ved den lille swimmingpool under

åben himmel fra :00 til 3:00. Efterfulgt

af nok en happy hour. Hygge

og sengetid. Det, synes jeg egentlig

var en ganske god dag. Og så var den

typisk!

For at vende tilbage til dansen:

Forrygende callere, Freddie Ekblad

(S) og Paul Bristow (UK) holdt os

på tæerne hele tiden. Vi sørgede til

gengæld for, at de selv måtte være

med i forreste række, når der skulle

vises opmærksomhed mod gulvet. Vi

holdt os ikke for fine til at bytte rundt

på, hvilken side vi dansede til, eller

hvem vi dansede med, så d’herrer

callere ikke kunne tage noget som

helst for givet.

Da Paul Bristow på et tidspunkt

spurgte min square, om vi nu havde

tænkt os at blive stående, som vi

stod, kunne jeg derfor højtideligt

love ham, at vi ikke lovede noget.

Jeg havde lagt mærke til, at Paul Bristow

brugte vendingen ”Good girls”

flere gange, når han skulle sætte damerne

til at gøre noget. ”Good girls

run” eller lignende.

Så jeg spurgte ham

en dag ved lejlighed:

”When you

say for instance

‘Good girls run’,

what should the

bad girls do?” Jeg

tror, han har fået

6

det spørgsmål før, for han var lynhurtig

til at svare, at ”That particular

girl should go to my room later on.”

Da jeg senere spurgte ham, om jeg

måtte citere ham for det svar, sagde

han at ja, det måtte jeg gerne, men

der var svar. Det andet svar var, at

”The bad girls have more fun.”

Jeg tror det kommer lidt an på humøret,

og hvem der spørger, hvilket

svar man får.

Ved den sidste eftermiddagsdans

blev der taget fotos af os. Nogle

havde square dance udstyr på, andre

ikke. I løbet af ugen blev der danset i

T-shirts og shorts, lette kjoler og lignende

pga. varmen. Jeg har ikke set

nogen som helst billeder derfra endnu,

men jeg regner da med, de dukker

op senere. Jeg er klar over, der

må være et stort sorteringsarbejde,

der skal klares først.

Som sædvanen er, blev vore to fortræffelige

callere begavet, da dansen

var slut fredag eftermiddag. Johanna,

Freddie Ekblads kæreste, var præmie-overrækker.

De to gentlemen

sagde også pænt tak

for deres gaver, og

for at vi havde været

sådan et trofast

publikum. Freddie

sagde noget mere.

Til Johanna. Han


6:e Europaconvention

i Karlstad, Sverige

CALLERS

2010-06-18 ---- 2010-06-20

Solen, Vinden och Vattnet i sköna Värmland hälsar Er Välkomna

CUERS

http://www.europeanconvention2010.org/

7


spurgte hende oppe på scenen, på

knæ og med en ring som sig hør og

bør, om hun ville gifte sig med ham.

Og sørme om ikke hun sagde ja, da

hun var kommet sig lidt over overraskelsen.

Der var ikke et øje tørt i

forsamlingen.

Vi havde nogle gæste-callere på scenen,

i løbet af ugen og fredag aften,

også mange tak for indsatsen til

Finn Sørensen, Karen Weggers og

Ken Depner.

Om lørdagen skulle vi med flyet

nordover, og det gik også helt gnidningsfrit,

selv om det kan være træls

at stå i kø i lufthavnen. Men det er

trods alt at foretrække frem for at gå

hjem.

I 0 0 er det også Paul

Bristow,derstårforcallingen,

men han deler med James

Wyatt. Vi får Freddie Ekblad at

se igen, men denne gang i rollen

som danser.

Jeg havde en masse overskud, og

var faktisk først rigtigt landet

igen om fredagen, en lille uge

efter vi var kommet hjem.

Om jeg kan bruge mere af

samme skuffe? Ja, det kan jeg godt.

Vi glæder os til at være med igen.

Yellow rock

Tina Depner

8


I fortsættelse af igangværende (og

tidligere) debat omkring afvikling

af danse inden for Modern Western

Square Dance.

Jeg kan ikke helt forstå den igangværende

debat omkring hvilke danse,

der skal nyde fremme, og hvilke

der ikke skal.

Hvorfor kan man ikke bare sige,

hvad man vil, eller endnu bedre bare

afskaffe reglerne omkring afvikling

af danse og så lade det frie marked

råde? Jeg kan jo forstå på den debat,

jeg har overhørt/deltaget i, at

det for flertallet kun drejer sig om at

begrænse ”Traditionsdanse” og ikke

alle andre ”spotdanse”. Den diskussion

er unødvendig, for det regulere

sig selv (økonomi), så længe dansernes

antal kun går nedad.

Min mening er:

Der må først tages stilling til, hvad

man vil med square dans.

Vil man en stille og ubemærket afvikling,

hvor man har nok i sig selv

og sit eget program, og i øvrigt ingen

interesse har for square dansens

fremtid i øvrigt, ja så er det helt sikkert

den rette vej.

Vil man derimod det modsatte, nemlig

fremme square dansen og udbrede

kendskabet til denne herlige

fritidsinteresse, og gode fantastiske

motions- og samværsform, ja så tror

jeg, det er den forkerte vej!

Debatindlæg:

0

Jeg tror, det skaber mere ”sult” hos

danserne, når der er mindst 4 dage

mellem hver dans, jeg tror det giver

mere sammenhold/fællesskab, når

danserne samles i større forsamlinger.

Jeg ved:

DET er meget lettere at skabe synlighed

– presse – bevågenhed fra politikere/kommunal

administration osv.

– osv. ved større events – jo større jo

nemmere, specielt uden for hovedstaden.

Det er denne synliggørelse og bevågenhed,

der er brug for, hvis det skal

lykkes at rejse interessen for square

dans på bekostning af andre fritidsinteresser!

Så efter min mening bør alle kræfter

sættes ind på – gerne styret centralt

– at arbejde mod en tilstand hvor al

fokus rettes mod synliggørelse og

sammenhold – mod forøgelse og

foryngelse af den samlede mængde

square dansere i Danmark.

LØSNING:

Der findes sikkert flere løsninger,

men jeg vil gerne her fremføre en

enkel grundmodel:

Der fremstilles en opvisnings model,

hvortil der ydes støtte, når denne er

godkendt af DAASDC, evt. et PRudvalg

Planen skal indeholde en række op-


VI HAR DANMARKS STØRSTE UDVALG I

COUNTRY OG WESTERN

ALT TIL SQUARE DANCE

ALT TIL LINE DANCE OG COUNTRY OG WESTERN UDSTYR

VI HAR ALT I SKØRTER, BLUSER, NEDERDELE, TRUSSER,

STRØMPEBÅND, SMYKKER, DANSESKO, STØVLER MED ELLER

UDEN FRYNSER

BUTIKKEN DER ER ET BESØG VÆRD.

ÅBEN TIRSDAG, ONSDAG,TORSDAG, FREDAG KL. .30 - 7.30

LØRDAG KL. 9.00 - .00

visninger med tilhørende pressemeddelelse.

Der fremstilles/genfremstilles gode

pressemeddelelser til brug ved arrangementer.

Der forsøges hjælp til dette arbejde

fra DAASDC, såfremt det ikke kan

lykkes af den enkelte klub.

Der opfordres til sammenhold om

sådanne tiltag fra alle programmer,

og mellem alle klubber!

Jeg ved og kan garantere, at der ikke

findes nemme løsninger, men kun

hårdt arbejde!

Man kan også vælge det nemme

– synke ind i sig selv, mundhugges

lidt om strutskørter eller ikke, om

dansen skal være A eller B – fredag

eller søndag, og så ellers vente på, at

vi uddør!

Med SQUARLIG hilsen

Benja

Kalundborg Square Dancers


Medlemsklubber i DAASDC

Belles & Beaus Square Dance Club

Gytha Nielsen, Købmagergade 38, Gylling

8300 Odder

60 9 53 63

Big River Square Dance Club

Knud Kyed Søndergaard, Vembvej 5

7500 Holstebro

97 4 3 67

Bornholm Square Dance Klub

Lene Due, Smørengevejen 16

37 0 Åkirkeby

56 97 08

Bredballe Square Dancers

Hans Pitters, Bryggervangen 13

7 0 Bredballe, Vejle Ø

75 8 45 56

Brønderslev Square Dance Forening

Jørn Christensen, Horsermosevej 81

9740 Jerslev

96 83 4 94

Callers' Society Denmark

Mads Nielsen, Søvejen 10, Række Mølle

6900 Skjern

Coordinate Denmark

Jette Nielsen, Sætervej 1

95 0 Skørping

97 36 8 08

98 39 5 96

Djurs Square Dance Club

Mogens Andersen, Bønnerupvej 13

8585 Glesborg

86 38 64 74

Fredensborg Square Dance Club

Dorte Westergaard, Enebærhaven 308

980 Kokkedal

49 4 3 00

Frederikshavn Square Dance Club

Juan Dohn-Berg, Herdelundsvej 3

9970 Strandby

98 48 9 93

Fyn Square Dance Club

Torben B. Poulsen, Longvej 16

576 Vester Skerninge

5 54 3 86

Granny's Square- & Linesdancers

Jan Hansen, Liliendalsvej 34

600 Glostrup

9 7 3 6

Greve Square Dance Club

Hans Ahrens Jensen, Tjurgården 228

670 Greve

43 90 07 09

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

8

45

58

05

8

86

3

8

6

4

9

5

Hadsten Square Dance Club

Lisbeth Rasmussen, Norgesvej 52

8370 Hadsten

Hedens Squaredansere

86 98 3 37

Birgit V.H. Kristensen, Bjørn Nørgårdsvej 14

7430 Ikast

97 5 09 0

Hillerød Square Dancers

Steffen Knak-Nielsen, Damgårdsvej 6

3660 Stenløse

Hjørring Square-Dance

Bjarne Nielsen, Karolinevej 3F

9800 Hjørring

47 7 6 8

65 66 40

Holbæk Square Dance Club

Karina Dalgaard Hansen, Vimmelskaftet 9 A

4300 Holbæk

Join Hands

Freddy Juhl Nielsen, Bollervej 81

8700 Horsens

0 78 67 8

75 64 33

Kalundborg Square Dancers

Mona Gross, Møllevej 4

4400 Kalundborg

59 56 50 9

Løvvangens Square Dancers

Leif Martin Pedersen, Kongensgade 6

93 0 Hjallerup

60 86 34 4

Main City Square Dancers

Winnie Toft, Vestgrønningen 1A, st.

79 Dragør

Midtjysk Square Dance

60 6 87 03

Hanne Anholm Hansen, Slotslyngen 18

8 0 Århus V

86 6 3 05

New Friends Squaredancers

Arne Christensen, Kratvej 55, Sulbæk

9900 Frederikshavn

98 46 8 7

North West Square- & Linedancers

Marianne Ziegler Christiansen, Ellekærvænge 5

3660 Stenløse

48 8 43 39

Næstved Square Dancers

Hanne Nordstrøm Mach, Birkehegnet 161

4700 Næstved

66 98 6

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

5

66

0

30

37

0

33

5

6

0

0

63

8


Medlemsklubber i DAASDC

Nørresundby Square Dance Club

Tove Sigh, Skoleparken 8

9460 Brovst

98 3 0 3

Ocean City Square Dancers

Per Hertz, Postboks 45

680 Solrød

Old Town Dancers

56 7 53 97

Henrik Svendsen, Orøvænget 38

838 Tilst

Penguins

Arne Pedersen, Frydenslund 1

875 Gedved

Piraterne

Finn Glargård, Tangetvej 300

9830 Tårs

8 4 48 57

86 9 83

98 93 3 00

Rold Skov Square Dancers

Hugo Høyer, Anlægsvej 17

954 Suldrup

98 37 80 09

Roskilde Square Dance Club

Vang Christensen, Fælledvej 27, 3.tv.

4000 Roskilde

Salten Square Dancers

Eva Stenholt, Skærskovvej 77

8600 Silkeborg

46 37 5 74

86 85 4 05

Silkeborg Modern Square Dance

Hanne Storgård, Skovsrodvej 24

8680 Ry

86 89 4 8

Slagelse-Zealand Square Dance Club

Ruth Nielsen, Kulbyvej 20

4 70 Høng

58 85 87

Stoholm Square Dance Club

Egon Jensen, Kjeldbjerg Toft 1

7800 Skive

97 54 98

Svendborg Square Dance Club

Kristen Foged, Bjerrebyvej 115. Tåsinge

5700 Svendborg

40 8 8 5

Syddjurs Square Dance Club

Inge Marie Rasmussen, Kolindvej 3

84 0 Rønde

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

47

03

5

9

0

0

5

35

40

58

38

70

5

3

Sydjysk Square Dance Kolding

Bent Bisgaard, Pjedsted Kirkevej 8

7000 Fredericia

75 95 44 58

Sydkystens Square Dancers

Viggo Orle, Bakkevej 7, Fløng

3640 Hedehusene

46 56 3 4

Sydsjællands Square Dance Club

John Nyberg Nielsen, Platanvej 47, Fensmark

4684 Holmegaard

The Diamond

55 54 7 38

Michael Fagerberg, Bogfinkevej 10

9000 Aalborg

8 07 3

Trade By Square Dancers

Finn E. Sørensen, Bjørnebakken 20

3400 Hillerød

5 3 33 40

Vordingborg Square Dance Club

Tommy P Larsen, Toftevænget 5, Magleby

479 Borre

6 04 55

Væggerløse Line- og Square Dance

Carrie Cederbye, Mælkeurtevej 3,Bakkebølle

4760 Vordingborg

55 34 5 04

West Coast Square Dance Club

Linda Vejling, Houlindvej 16, Sdr.Tørrin

76 0 Lemvig

3 44 57 97

Wild West Square Dance

Søren Loft Mikkelsen, Darumvej 38

6700 Esbjerg

30 4 7 9

Østjysk Square Dance Club

Janni Thye, Fejøvænget 18

838 Tilst

86 4 78 8

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

M.

93

4

4

4

5

6

9

7

7

86

More magazines by this user
Similar magazines