Relationel praksis - MacMann Berg

macmannberg.dk

Relationel praksis - MacMann Berg

og udfordrende netværksledelse ved at arbejde

med tillid, tryghed og uenighed. Artiklen beskriver

nogle af deres metoder og resultater i kombination

med en teoretisk forståelsesramme.

MilleDuvander trækker i sit essay Med hjertet

i hænderne på fakta, oplevelser, erindringer og

refleksioner, når hun beskriver den påpasselighed

og ydmyghed, vi bør udvise i de øjeblikke, vi

alle – uanset profession – arbejder med hjertet i

hænderne. Her får de undersøgende og nysgerrige

spørgsmål og deres inkluderende karakter ekstra

betydning. Relationer forstærkes, når vi spørger til

det, som den anden brænder for. Når man fortæller

sin historie, skabes tillid.

Kaj Voetmanm giver sit konkrete bud og sætter

fokus på de historier, vi fortæller som basis for

anerkendende og uærbødig læring. I artiklen Intet

er skjult – om anerkendende og uærbødig læring

fortælles historier om skolelederen Henning og

Landsbyens skole, der skulle lukke som inspiration

til, hvordan vi kan anerkende det, der ikke

virker længere, hvordan vi kan samtale om fortid,

nutid og fremtid, samt hvordan vi kan profitere af

de ukendte, uhørte, ufortalte og ufortællelige historier.

Fra redaktionens side vil jeg gerne sige tak til bidragyderne.

Jeg håber, at dette nummer vil inspirere

dig til at udforske din organisations relationelle

praksis og evne til at have blik for stjernerne.

Jeg glæder mig til at høre fra de af jer, der får lyst

til selv at bidrage til kommende numre af Relationel

Praksis.

Mange hilsner

Charlotte Dalsgaard

Ansvarshavende redaktør af dette nummer

LEDER 5

More magazines by this user
Similar magazines