Download folder - antikopi.dk

antikopi.dk

Download folder - antikopi.dk

Kampen mod designkopisterne

fortsætter!

Danske møbler – især møbler

med designmæssigt indhold

– har igennem flere år været

genstand for kopiering. Formålet

med kopiering er at score

kassen på andres bekostning

og gennem lavere salgspriser at

udkonkurrere originalproduktet.

Kopiering er derfor en trussel

for danske møbelproducenters

eksistens. Den koster tabte

arbejdspladser – ikke blot hos

producenterne, men også blandt

de designere, der lever af at

skabe producenternes møbler.

Kopiering er asocial og strafbar

– hvad enten der er tale om

tilnærmelsesvis efterligning

(plagiat) eller slavisk efterligning

(piratkopi).

Møbel+Interiør Brancheforeningen

- de danske møbelproducenters

brancheorganisation

– er initiativtager til Antikopi.dk.

Antikopi.dk er en videreførelse

af flere års advarselskampagner

fra foreningens side, rettet mod

alle der – af uvidenhed eller med

overlæg – tænker på at give sig i

lag med kopiering. Kampagnen

skal både afskrække svage sjæle

fra at gøre tanke til handling - og

informere om konsekvenserne,

hvis de svage sjæle alligevel

skulle dumme sig.

Og så skal Antikopi.dk naturligvis

tjene som informationskilde for

de mange hæderlige forhandlere,

importører og producenter,

hvis interesser kampagnen skal

beskytte.


Problemets

omfang

Kopiering er en trussel for mange

danske møbelproducenters

eksistens. Danske designmøbelvirksomheder

omsatte i 2009 for

mere end 2 mia. kr. og beskæftiger

godt og vel 1.000 medarbejdere,

inkl. arbejdspladser hos

involverede underleverandører

og møbeldesignere. Kopimøbler

krænker ophavsrettighederne

hos de møbeldesignere, der

har frembragt originalerne,

og fratager dem deres eksistensgrundlag.

Designernes

indtægtsgrundlag består nemlig i

vidt omfang af såkaldte royalties,

dvs. honorarer, som de modtager

fra originalproducenterne, og

som beregnes i procentandele

af salget af de møbler, de har

tegnet.

På europæisk plan er dansk

møbelindustri mest udsat

blandt alle møbelindustrier,

fordi vi i Danmark producerer

det største antal designmøbler,

målt i forhold til den samlede

møbelproduktion.


For virksomheder:

5 gode grunde

til at undgå kopimøbler

Du pådrager dig og din

virksomhed et strafansvar

Erhvervsmæssig produktion,

distribution og salg af kopimøbler

er strafbart med en straframme

på op til 6 års fængsel.

Dertil kommer risikoen for

store økonomiske tab, ligesom

virksomhedens omdømme vil

lide alvorlig overlast.

Du gambler

med brugernes sikkerhed

Kopimøbler overholder som regel

ikke de sikkerhedsmæssige forskrifter

som originalprodukterne,

hverken konstruktions- og

kvalitetsmæssigt eller med

hensyn til de anvendte materialer.

Ved at distribuere og sælge

kopimøbler løber man en alvorlig

risiko for at udsætte slutbrugeren

for sikkerheds- og sundhedsmæssige

farer.

Du kommer tæt

på kriminelle kredse

Ved handel med kopimøbler

er der ofte stor risiko for, at

man kommer i forbindelse med

organiserede kriminelle kredse

– med de heraf følgende indlysende

farer for såvel personlig

som økonomisk overlast, hvis der

opstår uenigheder.

Du ødelægger

branchens fremtid

Handel med kopimøbler stjæler

omsætning fra originalmøblerne.

Hvis ikke originalproducenterne

kan tjene penge på designmøbler,

forsvinder motivationen for

at udvikle nye designprodukter.

Det ødelægger fremtiden for den

store del af dansk erhvervsliv,

der netop skal konkurrere på

viden, innovation og kreativitet.

Din etik forsvinder

Kopimøbler er billige, bl.a.

fordi kopiproducenterne ikke har

udgifter til produktudvikling og

testning, til brand-udvikling og

forhandlerservice eller til royalties

til designeren eller dennes

efterkommere. Ved at handle

med kopimøbler snylter man på

den indsats, som producenterne

af originalmøblerne har haft

til udvikling, fremstilling og

markedsføring, og fratager

endvidere designerne deres

indtægtsgrundlag.


For forbrugere:

5 gode grunde

til at undgå kopimøbler

Din sikkerhed er på spil

Hvis man køber kopimøbler,

har man ingen garanti for at

produktet lever op til de samme

kvalitets- og sikkerhedsstandarder

som originalprodukterne.

Det betyder ikke kun, at der må

forventes kortere holdbarhed og

levetid for kopiproduktet, men

også at det kan være behæftet

med konstruktions- eller materialefejl,

der kan bringe brugerens

sikkerhed i fare. Man kan ikke

se på møblet, om det overholder

relevante sikkerhedskrav, eller

informationer herom kan være

forfalskede. Herudover har man

ingen sikkerhed for, at der ikke er

brugt sundheds- eller miljøskadelige

stoffer ved produktionen

af kopimøblet. Endelig kan man

udgå fra, at kopiproducenterne

ikke har tegnet produktansvarsforsikring

for kopimøbler. Hvis

der sker person- eller tingskade

ved anvendelsen af kopimøbler,

vil det være umuligt at få dækket

forsikringsskaderne.

Du mister

forbrugerrettigheder

Hvis man køber kopimøbler,

har man ikke krav på den

reklamationsret, som Købeloven

normalt indeholder. Man har

heller ikke ret til at få serviceret

eller repareret møblerne, hvis de

er fejlbehæftede.

Du støtter organiseret

kriminalitet

Hvis man køber ulovlige kopimøbler,

er der stor sandsynlighed

for at man er med til at understøtte

organiserede kriminelle

grupper, hvis aktiviteter både

skader originalproducenternes

interesser og unddrager samfundet

store beløb i ikke-erlagte

momsbetalinger m.v.

Du risikerer et strafansvar

Hvis man vil videresælge et

kopimøbel – også et brugt – gør

man sig skyldig i overtrædelse

af den danske ophavsretslov og

risikerer dermed retsforfølgelse.

Det har ødelæggende

konsekvenser for samfundet

Handel med kopimøbler stjæler

omsætning fra originalmøblerne.

Hvis ikke originalproducenterne

kan tjene penge på designmøbler,

forsvinder motivationen for

at udvikle nye designprodukter.

Det ødelægger fremtiden for den

store del af dansk erhvervsliv,

der netop skal konkurrere på

viden, innovation og kreativitet.


Hvad gør jeg, hvis jeg

støder på et kopimøbel?

For virksomheder

Har du mistanke om, at du får

tilbudt et kopimøbel, bør du

straks kontakte originalproducenten

for at få at få verificeret

produktets ægthed.

Vi hjælper dig gerne med at finde

kontaktdata på originalproducenten

– send en mail til mail@

antikopi.dk

For forbrugere

Der kan være tale om kopimøbler

når:

• Prisen på møblerne er meget

lavere end den normale

markedspris.

• Kvaliteten af møblerne virker

dårligere end forventet.

• Møblerne i reglen sælges over

internettet fra en udenlandsk

hjemmeside.

• Møblerne bliver solgt fra et

midlertidigt salgssted, f.eks. et

kræmmermarked.

• Møblerne ikke leveres

med originale dokumenter

(brugsanvisning, garantibevis

o.l.).

Er du i tvivl, så kontakt originalproducenten.

Vi hjælper dig

gerne med at finde kontaktdata

på originalproducenten – send

en mail til mail@antikopi.dk


Center Boulevard 5

DK-2300 København

T 70 26 81 11

Similar magazines