Download folder - antikopi.dk

antikopi.dk

Download folder - antikopi.dk

Kampen mod designkopisterne

fortsætter!

Danske møbler – især møbler

med designmæssigt indhold

– har igennem flere år været

genstand for kopiering. Formålet

med kopiering er at score

kassen på andres bekostning

og gennem lavere salgspriser at

udkonkurrere originalproduktet.

Kopiering er derfor en trussel

for danske møbelproducenters

eksistens. Den koster tabte

arbejdspladser – ikke blot hos

producenterne, men også blandt

de designere, der lever af at

skabe producenternes møbler.

Kopiering er asocial og strafbar

– hvad enten der er tale om

tilnærmelsesvis efterligning

(plagiat) eller slavisk efterligning

(piratkopi).

Møbel+Interiør Brancheforeningen

- de danske møbelproducenters

brancheorganisation

– er initiativtager til Antikopi.dk.

Antikopi.dk er en videreførelse

af flere års advarselskampagner

fra foreningens side, rettet mod

alle der – af uvidenhed eller med

overlæg – tænker på at give sig i

lag med kopiering. Kampagnen

skal både afskrække svage sjæle

fra at gøre tanke til handling - og

informere om konsekvenserne,

hvis de svage sjæle alligevel

skulle dumme sig.

Og så skal Antikopi.dk naturligvis

tjene som informationskilde for

de mange hæderlige forhandlere,

importører og producenter,

hvis interesser kampagnen skal

beskytte.