mikro - Sejs Gruppe

sejsspejderne.dk

mikro - Sejs Gruppe

Kom både spejder, forældre og evt. søskende - vi sørger for aftensmad

Sejs Gruppe indbyder igen i år til grupperådsmøde - vores årlige generalforsamling,

hvor vi skal have valgt medlemmer til bestyrelsen.

På grupperådsmødet får I lejlighed til at møde alle ledere i gruppen - I får mulighed

for at høre om fremtidsplanerne i gruppen - I har her mulighed for at

spørge ind til noget af alt det, I hører om, når jeres børn kommer hjem og fortæller.

Hvor skal vi hen på sommerlejr ? Hvornår skal vi sælge lodsedler, sælge juletræer?

Hvorfor skal vi det ?

Vi håber meget at I vil benytte jer af muligheden for at møde op og deltage -

Det kunne endda være, at du/i har lyst til at deltage aktiv i Sejs Gruppes arbejde,

enten som leder eller som bestyrelsesmedlem - Vi kan altid bruge flere

hænder og frisk blod - I er naturligvis også mere end velkommen selvom I ikke

er interesseret i en bestyrelses- eller lederpost. - Der er ingen forpligtelser J

Skulle du være interesseret i, at være med i Sejs Gruppe, kan du enten melde

dig på dagen eller kontakte vores formand Dorrit - Grib også fat i hende hvis du

evt. måtte have nogle spørgsmål du gerne vil have opklaret inden mødet.

Det er ikke så farligt eller tidskrævende, at sidde med i bestyrelsen - især hvis

der sidder så mange, at opgaverne nemt kan fordeles. Jo flere der er med, jo

færre opgaver til den enkelte. Dermed grobund for, at det bliver en sjov opgave,

hvor der er tid og lyst til at skabe nye ideer, eller drøfte noget af det spejderarbejde,

der foregår i dag.

Det er nemlig også jer forældre, der kan give os ideer, indspark, modspil og

sætte spørgsmål ved noget af det, vi går og gør. Når det er sagt, behøver man

selvfølgelig ikke at sidde i bestyrelsen for at give sin mening med - du er altid

velkommen til at kontakte bestyrelsen eller en leder, hvis du måtte have noget

på hjertet.

Vi afholder 4-5 bestyrelsesmøder om året, hvoraf 2-3 er kombineret leder og

bestyrelsesmøder. Bestyrelsen består af forældre, ledere og unge.

Og som en ekstra lille gulerod giver en bestyrelsespost også ret til at komme

med på mange af vores spejderlejre, som kan give mange fede oplevelser i rygsækken...

Så vel mødt vi glæder os til at se jer

2

Med Spejder Hilsen Sejs Gruppe


1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen (Beretninger findes i bladet)

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2011 samt godkendelse af budget 2011

4. Fremlæggelse af planer for det nye år

5. Behandling af indkommende forslag

6. Valg til bestyrelsen

Forældrerepræsentanter

Dorrit Pedersen - Formand - Ikke på valg

Peter Sørensen - Kasserer - Ønsker ikke genvalg

Lars Neubert - Ikke på valg

Hans-Kurt Bejer - Udtræder

Jens Hjort - Ikke på valg

Preben Damsgaard Thomsen - Ikke på valg

Ledere

Klaus Kjærsgaard-Rasmussen - Gruppeleder – ikke på valg

Peter Plett - Ønsker ikke genvalg

Søren Therkildsen - På valg

Unge

Suppleanter

DAGSORDEN

7. Valg til gruppens 2 medlemmer af Korpsrådet

8. Valg til gruppens 5 medlemmer til divisionsrådet

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Tirsdag den 21. februar 2012

Kl. 17.30 -19.30

I Bjørnholthytten, Borgdalsvej 5c 3


FORMANDEN

Godt nytår til jer alle - Ser vi klar til 2012 som helt sikkert vil byde på en masse

spejderaktiviteter.

Det forgangene år blev som sædvanlig et år, hvor der var gang i mange spændende

spejderaktiviteter i Sejs Gruppe - med en kæmpe indsats fra ledere og

assistenter, så lykkedes det dem endnu en gang, at lave ugentlige spændende

og udfordrende møder og være på flere lejrture ikke mindst et DRØN af en

sommerlejr - så jeg vil gerne give et STORT skulderklap og en kæmpe TAK til

lederstaben, som virkelig f? tingene til at ske for vores børn/unge i gruppen.

Årets store begivenhed i 2011 var Regattaen Et tilbagevendende projekt for

grupperne i Sejs/Silkeborg. Trods en noget stille start med få gæster onsdag &

torsdag, så kom der gang pladsen fredag og lørdag. Det bet? at vi økonomisk

kom rigtig godt ud af Regattaen, da den gav et pænt overskud til gavn for vores

gruppe - At et sådan projekt kan lade sig gøre skyldes en kæmpe indsats fra

vores ledere samt forældre, som valgte at bruge nogle timer på at hjælpe til på

pladsen - Et STORT tak til jer.

Knapt var Regattaen overstået før den årlige oprykningsweek-end til Ryekol

stod for døren - med god opbakning fra spejderne. Et ønske for det nye år,

kunne i den forbindelse være, at se flere forældre lægge vejen forbi Ryekol til

nogle spejderoplevelser sammen med spejderne.

Året 2011 bød i forbindelse med Ryekol på et ekstraordinært grupperådsmøde

i Sejs Gruppe, da vi pludselig i foråret stod den situation, at vores nyvalgte formand,

måtte trække sig fra posten, da udlandet kaldte. Det betød at undertegnende

blev ny formand i Sejs Gruppe samt at vi i bestyrelsen fik 2 nye forældrerepræsentanter.

Jeg er i den heldige situation, at jeg i min første beretning, som formand ikke

skal skrive noget om ledermangel, men i stedet kan konstatere, at vi i Sejs

Gruppe faktisk har haft en tilgang af ledere i nogle af grenene -super dejligt.

Den gode ledersituation betyder dog ikke, at vi ikke har brug for forældrene i

2012, snarere tvært i mod. Der bliver masser af forældreaktiviteter som salg af

4


Lodsedler, Hjælp på Vintertur & Oprykningstur til Ryekol og salg af juletræer-

Så husk at holde øje når der bliver meldt datoer ud og spring til når muligheden

er der - Det kan kun blive sjovt samt være med til at gøre spejderarbejdet i

dagligdagen meget sjovere for vores ledere !

Vi er kun lige trådt ind i 2012 og allerede nu, er der mange spændende aktiviteter

undervejs - Alle de for Sejs Gruppe sædvanlige i løbet af året og så er der

jo lige den store 2012-lejr ved Holstebro - en sommerlejr hvor vi kommer til at

møde med spejdere fra hele landet og ikke kun fra DDS.

Et af mine nytårsønsker for Sejs Gruppe er, at vi på det forestående grupperådsmøde

kunne får en skov af hænder, at se ved valget , da vi kun lige opfylder

korpsets mindste krav til antallet af medlemmer - Ja, tænk en gang om vi

kunne opleve et kampvalg det ville gå over i historien. Min opfordring er derfor

til alle jer forældre lige at overveje, om der ikke kunne findes tid, som kunne

tilfalde spejderne - En oplagt mulighed for at få lov til at snuse til det spejderliv,

som vi er flere, der har valgt at lade vores børn være en del af. Har du brug for

at vide lidt mere om hvad bestyrelsesarbejdet består af, så giv mig endelig et

ring - Et faktum er det, at bestyrelsen skal bestå af et vist antal forældre.

Endelig vil jeg her tilsidst komme med en tak til jer, som har hjulpet mig igennem

den lidt hovedkulds måde jeg kom til posten som bestyrelsesformand -

med jeres hjælp og

i m ø d e ko m m en h ed

kom jeg igennem det

første halve år - Tak

for det !

Dorrit Pedersen

Formand for Bestyrelsen

FORMANDEN

5


MIKRO

I foråret 2011 var vi stadig 3 ledere

og havde spejdere fra både 0. og 1.

klasse. Vi brugte foråret på at tage

”klar dig selv” mærket, hvor vi øvede

førstehjælp, trafik, at pakke taske til

tur osv.

I maj måned var vi af sted på mikrodivi

lejr med en flok glade mikroer.

Mange af dem var på lejr for første

gang, og klarede det super flot. Temaet

var Vikinger og der blev produceret

gaffa våben, hjelme mm. og

udkæmpet vikingedyster. På divilejren

mødes vi med mikroer fra de andre grupper i Gudenå divisionen. På den

måde lærer man andre spejdere at kende, som man måske møder igen på en

divisions- eller landslejr på et senere tidspunkt.

Da sommeren kom over os, var det tid til sommerlejr og der havde vi også en

stor flok mikroer med, faktisk fyldte vi hele 3 telte J Det var en lejr der handlede

om at være lidt spejder nørdet, så der blev bygget lejr, lavet mad på bål,

bygget med rafter, bundet knob, lavet diverse håndværk osv. Der blev dog også

plads til en udflugt til rovfugle show, som gjorde stort indtryk mange af

spejderne. Heldigvis var vejret med os og det gav mulighed for en god gang

vandkamp, til vældigt morskab for alle.

August var en travl spejdermåned med både regatta og Ryekol weekend.

Regattaen er en stor spejderbegivenhed, som kræver mange kræfter. Der blev

lagt mange timer og kræfter fra både ledere, spejdere og forældre. Heldigvis

bærer det jo også frugt og giver en pæn stor indtægt til gruppen, som vi så kan

få glæde af til andre ture, aktiviteter osv.

På Ryekol sagde vi farvel til 8 mikroer der skulle rykke op til mini og til Dorthe

som skulle til at være leder på minigrenen. Det efterlod os med 9 mikroer,

hvortil der er kommet nogle stykker mere, så vi nu er oppe på 12.

Efteråret har handlet om natur og udeliv, hvilket også udløste mærker. Vi har

været på mange ture i skoven både i lys og mørke, undersøgt naturen, lært at

kende forskel på blade fra træerne osv. Sidst på året er der blevet produceret

6


MIKRO

julegaver med stor energi.

Jeg vil gerne understrege at det er en flok rigtig seje spejdere vi har med at gøre

her. De møder talstærkt op hver tirsdag, er altid i super godt humør, fulde

af entusiasme og engagement. Jeg ved at jeg på både egne i Brians vegne kan

sige at det er en stor fornøjelse at lege med mikroerne hver tirsdag.

Jeg vil også benytte denne lejlighed til at takke jer forældre for den store opbakning

I viser. På alle lejrture har der været forældre med til at hjælpe og det

er virkelig en stor hjælp – TAK!!! Det har også været nødvendigt at bede om

hjælp til nogle af møderne, hvis enten Brian eller jeg har været forhindret, og

selv med kort varsel er der altid nogen der er sprunget til og sikret at møderne

ikke måtte aflyses – TAK!!!

Som I ved har vi valgt at slå os sammen med mini grenen fremover, det er der

flere årsager til.

Det kniber ofte med lederkræfterne både ved mikro og mini, så vi mener,

at vi kan skabe bedre vilkår og møder for alle, ved at være sammen.

Vores erfaringer viser at der ofte ikke er så mange spejdere fra 0. klasse,

hvilket gør at mikrogrenen nærmest starter forfra hvert år.

Fremover vil det derfor være sådan at man kan starte til spejder på minigrenen

når man starter i første klasse og så er man mini til og med 2. klasse.

De nuværende mikroer, skal naturligvis ikke snydes for oplevelsen af at rykke

op til mini, så til august på Ryekol, skal de selvfølgelig igennem de sædvanlige

oprykningsritualer J

Tak for 2011 og vi glæder os til mange spændende, inspirerende og sjove oplevelser

i 2012.

7


Mikro hilsner fra

Miriam og Brian

Her er Sarah’s kommentar

til årsberetningen

for mikroerne:

Mikro grane vi er

alle gode vender og vi

hygger ved bål . Vi

lare knop og leger

nogen lege . Og alle

har en spariteruniformer

som man har på

til sparitermøderne .

8

MIKRO


I år 2011, startede vi ud med 'klar-digselv'-mærket.

Det var lidt af en udfordring

for nogle af minispejderne, da

det omhandlede alt fra at lappe cykler,

sy knapper i, til at skulle pakke sit

'grej' selv og selvfølgelig lave mad.

Men alle klarede det selvfølgelig i fin

stil.

Vinterturen gik i år, til Paradislejren,

hvor emnet var fremtidens spejder.

Her var de blandt andet i en tidsmaskine,

konkurrerede og byggede i fællesskab

en kæmpe spejder i rafter.

Som det hører og bør sig, har vi også

bundet knob diverse steder på

'Bjørnen', så i den periode var der i

hvert fald ikke mulighed for at hytten

kunne blæse væk.

MINI

Lodseddelsalget er gået forrygende i år. Der blev både brugt en weekend på

salget samt et spejdermøde... og er der noget minispejdere går op i med liv og

sjæl, så er det bare at få solgt de lodsedler!!! - Godt gået :-)

Minidivi i Hinnerup blev i år en frygtelig våd omgang. Vi var mange med fra

Sejs, lige nok til at alle havde god plads, i de to tipier vi havde med. Vi var i Valhalla.

Der var blandt andet kamp mod Midgårdsormen, og kæmpe knoglekast,

og vores ene patrulje fik en rigtig flot 2. præmie i løbet. Vi ledere var selvfølgelig

pave stolte, men ikke overraskede ;-)

Vi har også været på patruljetur på Sindbjerg og Stoubjerg, som en afslutning

på orienteringsmærket. Spejderne var seje, og ikke en eneste for vild!

9


MINI

Sommerlejren gik i år til Lindehytten ved Them. Det var vist de eneste sommerdage

der var i Danmark i år, vi var afsted i. Der var fantastisk vejr de første

dage, hvor vi prøvede noget nyt, nemlig at spejderne selv kunne vælge hvad

de ville. Dvs, at posterne var selvfølgelig planlagt, men de kunne komme og gå

som de havde lyst til. Det var vist ikke så tosset. Så ud over at klatre meget højt

op i et træ, batikfarvning og kagebagning, var der også viden om naturen, dragebyggeri,

snitteri og små nørklerier.

Oprykningsweekenden på

Ryekol, betød som så mange

gange før, at vi skulle

sige farvel til en masse minier,

men også velkommen

til mange nye minier, samt

til 1 ny leder. Det er altid

spændende at lære en hel

flok nye børn at kende. Her

var temaet Disney. Vi oplevede

også det vildeste torden

og lyn jeg nogensinde

har set.

Vi fik en vaske ægte svampe

entusiast med på svampetur

rundt om Almindsø.

Det var skønt at se, hvordan

børnene gik op i det... Og vi (lederne), lærte faktisk en del. Ikke om svampe,

for det kan godt være lidt af en håndfuld at have ca 20 glade minispejdere

med i en dejlig skov, men at spejderne faktisk ikke behøver meget mere end

en skov, for at have et fantastisk møde... Meeeeen, de er nu også glade for at

lære om spejderarbejdet og mærkerne ;-)

Halloween blev holdt med manér, med diverse lygter, og løb. fandt også ud af,

at det er noget af en udfordring at brænde træperler i mørke, men det gik, Vi

10


skulle bruge dem til patruljesærpræg, for arbejdet i patruljer, er altid godt. Det

lærer både store og små af.

Noget spejderne altid syntes er fantastisk er, når vi kommer til juletid, og vi

starter på julegavefremstillingen. De elsker bare at lave gaver til mor og far. I

år stod den på pileflet, ringe, øloplukkere og nøgleringe.

Juletræssalget skal de også lige med her, hvor det hele lige er overstået. Det er

bare dejligt når både spejdere og forældre går op i salget med liv og sjæl.

I skrivende stund har vi gang i et forsøg...

Vi har slået os sammen med mikroerne. Det har vi gjort af flere årsager, men

den vigtigste er nok, at vi er knap så følsomme, hvad angår ledere. Dvs. at minierne

nu er fra 1. til 3. klasse. Der er 31 minispejdere, og 6 ledere (Brian, Miriam,

Dorthe, Charlotte, Lene og Carina).

Spejderne kender jo hinanden. Vi ledere har glædet os til sammenlægningen,

da det også er sjovere for os, når vi er flere ledere samlet. Det første ½ års program

er planlagt og er lige på trapperne/mailboksen.

Vi ser frem til endnu et sjovt og spændende spejderår med jeres børn.

Spejderhilsen

Minilederne.

MINI

11


JUNIOR

I løbet af 2011 har vi haft fornøjelsen af to næsten helt forskellige hold juniorer.

Før sommerferien havde vi en lille flok, hvorfra alle undtagen én skulle rykke

op til troppen på Ryekol. Der fik vi til gengæld en stor flok nye, friske spejdere.

Derudover er der kommet en del nye til efter sommerferien, hvor nogle

af dem desværre rykker op i troppen i år, 2012. Vi har også fået en ny leder.

Det er Marie fra seniorgrenen, som har valgt at bruge sine tirsdage hos os

fremover.

Mærkedage

I løbet af året har hele korpset

nogle faste traditioner,

som vi også markerer i Sejs

Gruppe. Det drejer sig om

Skt. Georgs dag, tænkedag

og spejderhjælpen. Skt.

Georg er en helgen spejderne

har taget til sig, fordi

han, som myten beskriver,

hjalp kongen med at redde

prinsessen og besejrede

den store drage, og da han

som tak fik tilbudt prinsessen

og det halve kongerige,

takkede han nej. Moralen

er, at man ikke behøver

hjælpe nogen, blot for at få

noget ud af det selv. Dette er en værdi, vi sætter højt i spejderbevægelsen. På

tænkedag afleverer alle spejderne 2kr for hvert påbegyndt spejder år, og pengene

sendes til nogle spejdere et andet sted i verden, der har brug for pengene.

Tænkedag går nemlig ud på at skænke en tanke og en skærv til andre spejdere

rundt omkring i verden. Det er det samme princip vi arbejder med til

spejderhjælpen. Her får spejderne nogle dage til at indsamle penge, også til et

udvalgt land, hvor der er brug for økonomisk støtte. Spejderne går fra dør til

12


JUNIOR

dør, og tilbyder at hjælpe til med noget i husstanden. Det kan være at støvsuge,

luge ukrudt eller hvad der ellers er af forefaldende arbejde. Det er op til

”arbejdsgiveren” at bestemme en pris for arbejdet. Det plejer at være rigtig

sjovt for spejderne, og det er for dem en god måde at kunne hjælpe andre

mennesker, både i lokalområdet, men også ude i verden.

Divisionsturnering

Hvert forår har vi divisionsturnering. Dette er en konkurrence, der bliver afholdt

i hver gren, hvor de, for juniorernes vedkommende, mødes med andre

juniorspejdere fra resten af divisionen, bygger lejr op og laver forskellige aktiviteter.

De bliver bedømt for samarbejde, bedste lejrplads og for de andre aktiviteter,

der bliver lavet. Selvom det i bund og grund er bygget op omkring konkurrence,

handler det lige så meget om at afprøve de færdigheder, spejderne

har lært i løbet af året, at møde nye venner og knytte stærkere bånd med

dem, man i forvejen kender.

Målsætninger

De enkelte grene har nogle mål for, hvad deres spejdere skal kunne, før de forlader

grenen. Juniorerne beskæftiger sig primært med at tage forløbsmærker,

lave pionerarbejde, få kendskab til kort og kompas, lære førstehjælp og arbejde

med kommunikation og samarbejde.

De altid tilbagevendende forløbsmærker er kniv-, økse- og savbeviset. Vi mener,

det er vigtigt, spejderne lærer sikkerhed i at håndtere de forskellige redskaber,

således at de passer på sig selv og hinanden, men også så de får det

bedst mulige resultat ud af deres arbejde med disse redskaber. De lærer også

hvordan man bedst passer på udstyret og hvordan det skal opbevares.

Vi har tradition for at lave et køkkenbord i rafter, når det bliver forår. Det er en

vigtig ting at kunne, både på divisionsturnering, men også på sommerlejren.

Det køkkenbord vi laver, tjener også til det formål, at vi har et arbejdsbord ved

bålpladsen. Med den slags pionerarbejde lærer de at lave en simpel konstruktion,

en såkaldt A-buk, der kan holde mange forskellige raftebyggerier op, de

lærer at binde de obligatoriske knob og samtidig er det en god øvelse i, at skulle

overskue et større projekt og ved fælles hjælp få det til at virke, og blive til

13


JUNIOR

et endeligt produkt.

Når vi lærer førstehjælp fokuserer vi primært på den hjælp, de selv kan give.

Her taler vi meget om småskader, men også mellemstore skader som et brækket

ben eller pulsåreblødninger. Vi har været på besøg på Falck stationen, hvor

de ser, hvordan de forskellige køretøjer er indrettede, og hvor en Falckredder

fortæller dem om deres arbejde, men også om, hvad spejderne kan gøre, hvis

de er vidner til en ulykke, eller selv er en del af en. Vi synes, det er vigtigt, de

har kendskab til førstehjælpens fire hovedpunkter, aflåst sideleje, kunstigt åndedræt

og hjertemassage. Dog forventer vi ikke, de selv kan udføre alt dette,

men vi mener, jo flere gange de får det at vide, des bedre vi det sidde fast. Når

de når en alder, hvor det er vigtigt for dem at kunne, har de allerede en basisviden

om emnet.

Kommunikation og samarbejde er en fast del af alt hvad vi foretager os, men vi

har også små forløb, hvor vi laver samarbejdslege, arbejder med koder eller på

anden måde udfordrer spejderne, så de får en forståelse for, hvad det egentlig

vil sige at arbejde sammen, og hvordan man bedst kommunikerer med hinanden.

Andre aktiviteter

Ud over dette er vi i de seneste år også begyndt at snakke meget om klima. Vi

har haft små forløb, hvor vi sætter fokus på, hvordan man bedst sparer på

energien, hvad der kan genbruges og hvad de selv kan gøre, for at nedsætte

CO2 udslippet. På møderne snakker vi også om klima, hvis vi støder på en opgave,

hvor det kan være interessant at tale om.

I år lavede vi individuelle samtaler med de juniorer der kom ind i grenen efter

Ryekol. Her snakkede vi med dem om deres styrker og svagheder, hvem de

kunne tænke sig at være i patrulje med, og hvilke aktiviteter de kunne tænke

sig. Vi forsøger så vidt muligt at inddrage spejderne og deres ideer i planlægningen.

Det samme er tilfældet når vi sammensætter patruljer.

Spejderne fik meget frie hænder, da de i 2011 skulle lave patruljesærpræg.

Denne aktivitet valgte vi, for at skabe fællesskab og samhørighed i patruljerne.

Det endte med nogle rigtig flotte og forskellige særpræg, og processen samlede

samtidig patruljerne, som vi havde håbet, den ville.

14


Året 2011 blev afsluttet med Lucia optog på Sejs Plejecenter. Her mødtes vi

med spejderne, hvor nogle af dem havde taget forældre med, der gerne ville

se optoget. Forældrene var desuden en rigtig god hjælp ved forberedelserne,

hvor vi skulle have styr på kjolerne og alle lysene. Vi sætter stor pris på alle former

for forældreopbakning, og det var bare skønt, at se så mange engagerede

forældre den aften! En af stedets medarbejdere guidede juniorerne rundt, både

på gangene, i opholdsrum og på enkelte af værelserne hvor beboeren er

sengeliggende. Det skaber altid meget glæde hos beboerne, når spejderne

kommer, og traditionen tro var der æbleskiver til alle spejderne, da de var færdige.

Mange af beboerne kom og spiste og hyggede med os, og vi fik sunget

nogle julesange med dem inden

mødet sluttede.

Den sidste tirsdag inden juleferien

havde vi juleklip på Bjørnholt,

for dem der havde lyst. Der blev

lavet julestjerner, julehjerter, tilog-fra

kort og en hel masse andet

skønt julepynt. Juniorerne

spillede ”mus” med pebernødder,

og vi havde en rigtig hyggelig

aften. Det var en dejlig afslutning

på året.

Juniorhilsen Karen, Thomas, Brian,

Marie og Ida

JUNIOR

15


Er der allerede gået et spejderår igen?

TROPPEN

Januar startede ud med at 3 friske spejdere drog på Troldefærd. Der er en 20

km heik med overnatning i bivuak.

Måneden efter var vi på den traditionsrige Vintertur, der igen i år gik til Paradishytten.

Årets tema var: spejder i fremtiden.

I 2011 blev Divi afholdt i Hadsten. Der var så mange patruljer, at vi var nødt til

at have teltene på den ene side af Hadstens hytte, og lejrpladsen på den anden

side af spejderhytten. Divi blandt andet på Bingo Banko med smadre tallet.

Lige så sikkert, som der er jul i december, lige så sikkert er det, at der er tropsspejdere

på påskekursus på Forlev.

Næste spejdertur, der var spejdere afsted på, var også et kursus, nemlig Indaba.

Der blev afholdt på Ryekol. Det lød bestemt til, at det havde været en rigtig

god tur, hvor dem der var afsted, fik nye spejder venner.

Sommerferien startede med at spejderne måtte op på jernhesten og cykle til

Lindehytten, ved Them, hvor vi holde DRØN sommerlejr sammen med resten

af gruppen. Sommerlejren bød blandt mange ting, på vandkamp, vandraket

affyring, heik med overnatning i bivuak… Netop den nat valgte himlen at åbne

sig… Det største skybrud i mands minde. Dagen efter heiken, var der nogen

meget trætte spejder.

Ligesom sommerferien startede med en spejder aktivitet, sluttede sommerferien

også med spejderaktivitet, denne gang i form af Regattan, hvor spejderne

og forældre gjorde en kæmpe indsats. Regattaen tillod også at der var plads til

hygge… bl.a. sov en flok spejdere i hængekøje inde på pladsen.

Efter denne kæmpe indsats der blev gjort til regattaen, nåde vi ikke at vende

et blad i kalenderen, før vi igen var på tur. Denne gang var det den årlige oprykningsweekend

på Ryekol, der i år havde temaet Disney. På oprykningsweekend

sagde vi farvel til 3 tropspejdere der nu er seniore. Til gengæld rykkede

der 6 op spejder fra junior og der er kommet yderligere 3 nye spejdere til. Det

betyder, at vi nu har vi nu en rigtig god trop på 15 spejder. – Velkommen til jer

alle.

16


Efteråret bød på en gruppe-gå-tur hvor to spejdere prøvede krafter med de 30

km. Man kan ligefrem sige ”godt gået”.

Samme weekend som der var gruppe-gå-tur, var Hajer på patruljetur. Det lød

som om I havde en rigtig god tur. På patruljeturen stod spejderne selv for

madplan, indkøb, aktiviteter, madlavning, opvask, oprydning og rengøring.

Efteråret bød også på det landsdækkende kursus: Plan, hvor 2 spejder deltog.

Vi har allerede set prøver på hvad I lærte på Plan på nogen af vores møder. Jeg

håber, at flere har lyst til at deltage på Plan, næste år.

I december, var I med til at gøre en rigtig

god indsats med juletræessalget. Vi solgte

omkring 150 træer.

2011 har ikke kun været spejderture. Der

har også været tropsmøder, hvor vi har

arbejdet med mange spejderaktiviteter,

såsom: kort, kompas, morse, planlægning,

pioner og en masse andre ting. Der har

også været fælles møder med gruppen,

såsom tænkedag, sct. Georges dag og fælles

sommerafslutning, hvor vi havde vandkamp

med en brandbil.

Efter sommerferien blev tropsmøderne

flyttet fra torsdag til tirsdag. Med denne

ændring betød det at tropsledelsen kunne

udvides med Lykke, og ydermere her fra

starten af 2012 med Søren.

Så er der vist kun at sige tak for et fantastisk

spejderår, og at vi glæder os til et nyt,

der blandt andet byder på Spejdernes lejr

2012.

Spejder hilsen

Lykke, Søren & Peter

TROPPEN

17


Et år er gået siden sidst vi skrev

og mange timer med spejd er blevet lavd’

Vi planlage løb til vor vintertur

til spejder og leder - det er noget der dur.

Mange balloner vi pustede op

smør skulle spise det var groft

en tøjkæde i sneen blev lavet så lang

det foregik under en dejlig klang.

Da foråret begyndte så småt

vi mærker vil tage for det var godt

kniv, sav, økse vi tog

vi tændte bål og besto’.

Men vi have ikke lyst til at stop

så en gedde blev bygget op

med byggeri og fællessang

vi byggede dagen lang.

Gedden færdig til Ryekol blev

og spejder igennem den drev

med nye senior til vores klan

tre styks de rykkede i vores

gren

når nu vi er ved det nye så

skal vi da også skifte navn

fra Nattesyn til Hoatzin – Vi

blev dog med vores råb lidt

til grin.

En mega fed oprykning vi

fredag aften fik og rigtig

meget rød sodavand og

blomkål blev til hik.

18

SENIOR

Fødselsdagshygge vi også skulle have

for vor nye klannavn vi lagkage skulle lave

men vi var for mæt, derfor blev kagen gemt væk

til lørdag morgen hvor drengene de kagen

spise må så de spejderløb om dagen kunne nå.

Lørdag aften lederløb vi lavede

og Disney figurer fra hele verden vi så

men lederne de var ikke nok derfor

tropsspejderne kom i flok og vandt det hele og vi

fik et lille hop.

Første møde vi spiste godt

rester fra Ryekol det mættede flot

hot-dogs og lagkage det er bare at smage.

Et kommunikationsspil kom frem

for nyt mærke skulle tages med sang.

Med pædagog løb og bål

efteråret var i mål.

med børnesange og hygge snak

det bare faldt i hak.


I november en Klantur vi fik

i Aakrogen med sang og musik

med Danmarksspillet, Frederik var sjov

en dejlig weekend vi gav os lov.

Pizza på bål vi lørdag bagt

5 km baglæns vi gik i takt

Frederik og Magnus i søen sprang

det foregik under dejlig sang

Julefrokost det skulle vi da ha´

med juleand og julebag

kend hinanden - sjovt spil vi tog

pakkeleg hvor pakkerne var go’e.

Nu vi glade og trætte var

men Magnus og Anne tog hjem til far

de andre drillede Ida men gik så i seng

inden de også tog hjem.

Marie fyldte 24

Nej, det nytter ikke at lyv’

med gaver og tysk fødselsdagssang

hendes fødselsdag blev rigtig lang.

På skattejagt vi blev sendt ud

men først gåde løse sku’

en tur til vandet vi måtte gå

inden vi ved skatten kunne stå.

Kage, muffins, gulerødder, slik og agurk

Det sunde er ikke en skurk.

sodavand med soda stream

det hele var bare plingeling.

Inden vi slutter for denne gang

håber vi ikke det var for lang

et godt nytår vi jer alle spår

vi ses igen til næste år.

SENIOR

19


På gensyn...

Similar magazines