Søby - Alt er vand ved siden af Ærø

arre.dk

Søby - Alt er vand ved siden af Ærø

ÆRØGUIDE

08


Fyr

SKJOLD

NÆS

SKJOLDNÆSVEJ

Næbbet

HAVEN

Haven

SØBY VESTERMARK

Mommark, Als

VITSØ

● Hamborg

SØBY BUGT

VITSØ

Fåborg

SØBY MARK

Vorbjerg

LEBYMARKSVEJ

SØBY

SØBY NØRREMARKSVEJ

SØBY LANDEVEJ

BLÆSHØJ

BAKKE

Leby

RØNDAL SKELHAVE

STENAGRE LANGE

SØNDERSØ

V. MØLLE

BAKKE

Kort om Ærø

Ærø er en rigtig ø uden broer og ligger midt i Det Sydfynske Øhav.

Ærø omfatter et areal på 90 km2 og er ca. 30 km lang og på det bredeste sted 9 km

bred.

Af de ca. 6900 indbyggere bor hovedparten i byerne Marstal og Ærøskøbing og

ellers i Søby samt i de små landsbyer rundt omkring på øen.

Det er nemt at komme til Ærø, idet øen råder over 4 færgeruter.

Kommer man fra Sønderjylland kan man sejle fra Mommark på Als til Søby.

Fra Fyn er der forbindelse både fra Fåborg til Søby og fra Svendborg til Ærøskøbing.

Fra Langeland, der er landfast med Fyn kan man tage Rudkøbing-Marstalfærgen.

Der sejles med moderne bilfærger med restauration ombord.

Fra Svendborg tager det 75 minutter.

De øvrige ruter klarer sejlturen på kun 1 time.

VRÆTTE

SØBYGÅRDSVEJ

TVÆRBY

MARK

GAMMEL

LØKKEVEJ

SÆKKEMOSEVEJ

SKOLEVEJ

TVÆRBY MARK

SNORLØKKE

KULEBJERGVEJ

RØNNE-

Skovby

BREG-

NINGE

NEDERSTE SKOVBYMARK

BREGNINGE MØLLEVEJ

BREGNINGE LANDEVEJ

MOSEVEJ

TVÆRBY

ØVERSTE SKOVBYMARK

SKOVBY

MARK

BREGNINGE

VESTER

MØLLEDAMSVEJ

VESTER BREGNINGEMARK

Vester

Bregninge

ØSTER BREGNINGE

Øster

Bregninge

Blakstensodde

ØSTER BREGNINGEMARK

STRANDVEJ

GAMMELGÅRD

GRØNNEMOSEVEJ

Voderup

Klint

VESTERLØKKE

VODERUP

Vodrup

BORGNÆSMØLLEVEJ

VINNEBALLEGADE

Vinde

balle

TRANDERUP MARK

BORGNÆSVEJ

BORGNÆS GRØNVEJ

PRÆSTENS VEJ

BORGNÆS

Ornum

TRANDERUPGADE

LØKKESHØJVEJ

HUSMARKEN

Borgnæs

nakke

LISBETHSVEJ

Tranderup

Mark

Tranderup

TIDSELHØJVEJ

OLDE MARK

KLINTEVEJ

NØRREMARK

STOKKEBY

NOR

OLDEGADE

Olde

OLDE MARKSVEJ

DYNDEBÆKVEJ

SNEKKEMOSE

KRINGHOLMEN

Ure

hoved

Vrå

ØSEMARKSVEJ

VRÅVEJEN

STOKKEBY LANDEVEJ

Stokkeby

ST. RISE LANDEVEJ

RISEMARKSVEJ

LILLE RISEMARKSVEJ

FÆSTEVEJ

Store

Rise

RISE MARK

SØNDREKYSTVEJ

VESTRE STRANDVEJ

TIVOLI

LAMMEHUSENE

DEGNEVEJ

SØNDRE

STRANDVEJ

SYGEHUS-

VEJEN

BY-

MARKS-

VEJ

NEVRE

Sven

Æ

Lille

Stokke

KIRKEVEJ

ST. RISE

LILLE STOKKEBYVEJ

Sto

To

Bro

TO

Du

DU

M

ØSTERSØVEJ BROVE


J

RYGGER

dborg

y

re

up

NEVRE

nkær

Lille

Torup

Dejrø

RØSKØBING

RUPVEJ

MØLLE GYDEN

LINDSBJERGVEJ

HOLMEVEJ

ILLE RISEVEJ

MØLLESØVEJ

NKÆR

ARK

SKOVBRYNET

NEVRE

DUNKÆRVEJ

Turistinformation

Ærøskøbing

Havnen 4

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 13 00

Fax 62 52 14 36

post@arre.dk

www.visitaeroe.dk

VEJSNÆS

ELLEMOSEVEJ

ESKEVEJ

Lilleø

GRØNNÆSVEJ

Lille Rise

FRYDENDAL

HELLEBAKKEN

Grønnæs

Langagre

LANGAGRE

ØSTERMARKSVEJ

HAVSMARKEN

Vejsnæs nakke

Ommels

hoved

Nyholm

Kragnæs

hoved

Kragnæs

GRÅSTEN NOR

Turistinformation

Marstal

Havnegade 5

5960 Marstal

Tlf. 62 52 13 00

Fax 62 52 14 36

post@arre.dk

www.visitaeroe.dk

DORTHEA DALSVEJ

Ronæs

Vesterskov

KRAGNÆSVEJ

MIDTVEJ

NORVEJEN

DREJET RONÆSVEJ

Store

Egholm

VESTERSKOVVEJ

Ommel

Havn

KATTE-

BAKKEVEJ

Kleven

FÆRGEVEJ KIRKEVEJEN

SKOVVEJ

RONÆSVEJ

Rolpested

Græs

vænge

Halmø

Strandby

Havn

SKOVLANDET

GRÆSVÆNGEVEJ

KLAUSENSKOV

VEJ

GUDSGAVE

TROUSLØKKEVEJ

KNASTEBJERGVEJ

Turistinformation

Søby

Havnen

5985 Søby Ærø

Tlf. 62 52 13 00

Fax 62 52 14 36

post@arre.dk

www.visitaeroe.dk

MARSTALVEJEN

Lille Egholm

MØLLEVEJEN

MIDTMARKSVEJ

ØVERSTE

MIDT-

MARKSVEJ NEDERSTE

Birkholm

OMMELSVEJEN

REBERBANEN

Birkholm

Udgivet af:

ÆRØ UGEAVIS

BOGTRYKKERI ApS

Møllevejen 33 A

5960 Marstal

Tlf. 62 53 11 53

Fax 62 53 11 73

info@aeroeugeavis.dk

Forbehold for evt. trykfejl

og prisændringer.

MARSTAL

Rudkøbing

Erikshale

© Ærø Ugeavis Bogtrykkeri ApS

Eftertryk kun mod tilladelse

Indhold

Velkommen til Ærø . . . . . . . . . . . . . . 4

Årets gang på øen . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Ærøs fortid og historie . . . . . . . . . . . . 5

Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Ærøskøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Søby og landsbyerne . . . . . . . . . . . . 10

De ærøske kirker . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Sankt Alberts Kirke - Kirkernes åbningstider

På opdagelse i det åbne land . . . . . . 12-14

Skjoldnæs Fyr og Næbbet -

Søby Volde og Vitsø Nor - Voderup Klint

Gråsten Nor som besøgsmål - Øhavsstien - Birkholm

Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Museernes åbningstid og entré . . . . . 15

Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17

Ærø Museum - Flaske-Peters Samling -

Hammerichs Hus - Søbygaard -

Marstal Søfartsmuseum

Aktiv ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19

Havkajak - Windsurfing og Kitesurfing - Sejlads

i Øhavet - Cykling - Vandring - Lystfiskeri

Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Golf på Ærø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Naturlegeplads »Lunden« -

Ærø på fire poter . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Vedvarende energi . . . . . . . . . . . . . . 21

Blomstrende kreativitet . . . . . . . . . . 22

Økologiske livsværdier -

Velvære og sundhed . . . . . . . . . . . . . 22-23

Adresseliste på økologiske virksomheder

Festivaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25

Ærø Harmonika Festival - Single Folk Festival -

Ærø Jazz Festival - Ærø Irish Festival -

Klassisk Sensommer Koncerter

FilmoptagelserÆrø . . . . . . . . . . . 26

Flere oplevelserÆrø . . . . . . . . . . . 27

Rundflyvning - Nattevægteren i Ærøskøbing -

Solfangeranlægget - Sct. Alberts Kirke -

Fredsbænken - Jættestuer - Stendysser -

Dittes Have - Badehuse

Ærøske traditioner . . . . . . . . . . . . . . . 27

Marinemaleren Carl Rasmussen . . . . 28-29

Ærø Natur- og Energiskoles

sommerprogram 2008 . . . . . . . . . . . 29

200-året for englændernes

bombardement af Marstal . . . . . . . . . 30

Øhavets Dag 2008 . . . . . . . . . . . . . . 30

Begivenheder 2008 . . . . . . . . . . . . . . 31

Kunst/Lys/Galleri . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ture med guide . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Bed & Breakfast . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54

Primitive Teltpladser . . . . . . . . . . . . . 55

Vandrerhjem/Camping . . . . . . . . . . . 57

Hoteller/Kroer/Pension . . . . . . . . . . . 58-59

Annonceregister . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Bykort - Søby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Bykort - Ærøskøbing . . . . . . . . . . . . . 64

Bykort - Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . 65


4 ÆRØ GUIDE 2008

Velkommen til Ærø

Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen

har 3 byer Mar stal, Ærøs købing og Søby.

Ærø er et dynamisk og levende samfund med hovederhverv

indenfor søfart, skibsbygning, landbrug og skole- virksomhed.

Som gæst på Ærø får man mulighed for at se og komme tæt

på bl.a. havneaktiviteter omkring nye og gamle skibe, vedvarende

energianlæg og øens landbrug med frodige marker

og kreaturer på græs.

Øens landskab giver optimale mulig heder for aktiv ferie. Den

aktive turist kan benytte øens cykelrutenet og en nyanlagt

vandresti, som fører vandreren rundt i den smukke natur og

forbi øens største kulturelle attraktioner. Vore strande åbner

rige muligheder for lystfiskeri. En ny anlagt golfbane på øens

vestspids omgivet af hav på 3 sider er kaldt Danmarks

smukkeste og bedst beliggende golfbane.

For gæster med interesse for sejlads er havet omkring Ærø

ideelt, både til sejlsport og rosport.

En rigtig ø sejler man til, og det skal man for at komme til Ærø.

Sejlturen er en smuk oplevelse uanset hvilken af de 4 ruter,

man vælger. Øer, der ligger spredt i øhavet, fugle i massevis og

måske et marsvin gør turen til en op levelse, man sent glemmer.

Ærøs badestrande, museer, gamle by miljøer, spændende

havne, naturen, landskabet og stilheden tiltrækker mange

gæster fra ind- og udland. Mange mennesker kommer tilbage

år efter år, ikke mindst de mange sejlere, der gæster vore

havne.

Ærøs besøgssteder, overnatningssteder, forretningsliv og befolkning

ønsker at give vore gæster en god og indholdsrig

ople velse. Med til en god oplevelse hører viden og information

om det sted, man gæster. Ærø guiden, som du sidder med

i hånden, er et godt redskab til at finde oplysninger om øen, og

hvad der sker på øen.

På øens og egne vegne vil jeg, hvis du endnu ikke har været

her, invitere dig og din familie til at besøge øen. Og til dig,

der er kommet til Ærø, vil jeg sige hjertelig velkommen og

ønske et godt, spændende og indholdsrigt ophold på denne

smukke ø.

Med venlig hilsen

Jørgen Otto Jørgensen

Årets gang

på øen

Den største attraktion på Ærø er naturen i sig selv. Kombinationen

af blide strandlinjer mod det Sydfynske Øhav og mere vilde og forrevne

kyststrækninger mod Østersøen, med de bølgende bakker, de

inddæmmede nor og den imponerende flora er ganske unik – naturen

har et nyt ansigt hver dag året rundt!

Klimaet

Det er ikke uden grund, at man kalder øerne i det Sydfynske Øhav

for Sydhavsøerne. Klimaet i det Sydfynske er særligt mildt.

Ærø hører til de steder i Danmark, der er begunstiget af flest solskinstimer

om året. Således er det ikke usædvanligt at finde planter

i de ærøske haver, der normalt ikke burde kunne overleve i Danmark.

Går man f.eks. en tur langs Molestien i Ærøskøbing vil man i

byens haver helt sikkert opdage tropiske planter og blomster og

bemærke at normale haveplanter oftest udvikler en helt bemærkelsesværdig

størrelse og frodighed.


Foråret

Foråret på Ærø kommer gerne meget pludseligt. Nærmest som en

eksplosion springer blomsterne ud og øen forvandler sig til en

farvesymfoni af blomstrende buske og frugt træer afbrudt af saftige

grønne marker og det blå hav. Det er ligesom om øen våg ner af

vinterdvalen.

Butikker, cafeer og re stau ranter åbner for sæsonen og de først

lystbåde og store træskibe besøger hav nene.

ÆRØ GUIDE 2008

ÆRØ FLAGET. Ærø har selvfølgelig sit eget flag! Flaget stammer fra hertug Christian, som var Ærøs hertug mellem 1622

og 1633. Den øverste gule og nederste røde farve var hertug

Christians egne farver – den grønne stribe i midten symboliserer den grønne ø, Ærø.

Det oprindelige flag var lavet af kartek (et kraftigt, uldent stof) og målte 120 tommer x 117 tommer, hvilket svarer til

2,83 m x 2,75 m.

Ærøs fortid og historie

Overalt på Ærø findes spændende old tids -

spor. Kæmpehøje, jættestuer og stendysser

vidner om vore forfædres tilstedeværelse gennem

mere end titusin de år. Af nyere historie er

specielt tiden under hertugdømmerne interessant.

Perioden strak te sig fra 1300-tallet og

frem til 1864, og undervejs var Ærø henholdsvis

samlet og delt i en række enklaver.

Ærø lå uden for det danske kongeriges

toldmure, og der var skabt grundlag for et

blomstrende smugleri, som var leve vejen for

en lang række ærøboer.

Sommeren

Sommeren er den livligste tid på øen. Blomstrende stokroser pynter de

gamle huse. Det er festivaltid, hvor byer og havne summer af mennesker

og musik. Gallerier og gårdbutikker holder åbent og overalt

møder man cyklister, der udforsker øen på to hjul. Badehusene bruges

flittigt og der er masser af liv på strandene. Kendetegnende for Ærø er

dog, at man altid kan finde en fredelig plads på øen og heller ikke de

mange gæster på øen kan forstyrre den karakteristiske ro.

Efteråret

Sidst i september bliver der stille på Ærø. Man kan oftest stadigvæk

nyde de milde dage i haven, ja endda tage sige en dukkert. Bla dene

skifter farve og æbletræerne bugner med frugt. Naturen inviterer til

lange gåture langs mark og hav. Det er ligesom om roen sænker sig

over hele øen – man slapper af!

Vinteren

I 1750 samles Ærø til én administrativ enhed.

En mindesten ved Olde Mølle markerer

samlingen.

Ved denne samling tog man af prak tiske

hensyn den gamle Jyske Lov fra 1241 i anvendelse,

og den dag i dag er visse af bestemmelserne

i loven fortsat gældende på

Ærø.

Af nutidshistorie er kampen for overlevel -

se som udkantsområde et af de vigtigste

elementer. Ærøboernes sammenhold i den -

ne henseende kom specielt tydeligt til udtryk

i år 2000, hvor en folkebevæ gelse fik reddet

Marstal Navigationsskole fra lukning.

Det opvarmede havvand bevirker, at vinteren gerne sætter meget

sent ind.

Byerne pyntes op til jul og overalt holdes julemar keder, koncerter

og mange andre spæn dende aktiviteter. Der er igen liv i gaderne,

man drikker gløgg og spiser vafler, og den festlige belysning gør

juleshopping på Ærø til noget helt specielt.

5


6 ÆRØ GUIDE 2008

Marstal -

maritime traditioner

Marstal er Ærøs største by, og dens lange

maritime historie ses overalt.

Gennem år hundreder har Marstalskibe

sej let på verdenshavene, og den dag i dag

har et betydeligt antal moderne coastere

Marstal som hjemsted.

Søfarten er stadig byens livsnerve med

værfter, rederier og ikke mindst Naviga -

tions skolen, som gennem mere end hun -

drede år har uddannet navigatører til den

danske handelsflåde.

Marstal er en hyggelig by med stræder og

smalle gader. Det mangesidede forretnings -

liv byder gæsterne velkommen, ligesom re -

stauranter og cafeer indbyder til hygge.

Langs havnen finder man et charme ren -

de miljø med joller, fiskegarn, lystbåde og

coastere. Den lange havnemole med den

flotte, gamle kalkovn giver læ for østenvinden,

bygget til formålet af byens søfolk fra

1821 til 1841 og udbygget et par gange

se nere.

Marstal Søfartsmuseum giver et leven de

indtryk af byen og søfarten. Besøg også

den smukke kirke fra 1738.

Campingpladsen, vandrerhjemmet og

ho tellerne byder på gode overnatnings -

mu ligheder for byens gæster, og badelivet

ud folder sig ved stranden på Eriks Hale

med de yndige badehuse og det friske hav.

I Marstal Havn, i forbindelse med molen, ligger Frederiksøen. I daglig tale kaldes den for Kalkovnen. Øen

blev brugt som reparationssted for skibe, indtil den i 1863 blev lejet ud til kalk brænderi. Den imponerende

kampestensmole ved øen blev i 1825 opført af lokale beboere og søfolk på frivillig basis.


ÆRØ GUIDE 2008

7


8 ÆRØ GUIDE 2008

Eventyrbyen

Ærøskøbing

Midt på Ærøs nordkyst ligger Ærøskøbing –

Danmarks vel nok bedst bevarede 1700tals

by. Byen stammer fra tidlige middel -

alder og har for nylig fejret sit 750 års ju bi -

læum. Mange af byens huse er total -

fredede, og byen er som helhed underkastet

en bevaringsplan, der angiver retningslinier

for byens udvikling, og hvad der

kan byg ges.

Byens museer fortæller om århundre der -

ne som købstad, hvor søfart og handel var

de erhverv, man levede af udover landbruget

i baglandet. Ærøskøbing Kirke lige ved

torvet er den tredje på stedet, og på selve

torvet findes de gamle bypumper, som indtil

1952 forsynede byen med vand. Den gamle

Kogehuset. Grundet den store respekt for brandfare

og en forordning af 1787 med forbud om at bruge

åben ild om bord på træskibe, opførte man på havnene

kogehuse. I 1810 betalte »die Brückenkasse«

for et kogehus på havnen i Ærøskøbing for enden af

højbroen. For at sikre vedligeholdelsen måtte fremmede

skibe betale for brugen af det. Kogehusets

oprindelige funktion ophørte omkring 1860. Fiskerne

anvendte det herefter til begkogning af deres garn. I

1850ʼerne fik huset en kvist hvor man tændte et lille

havne- og ledefyr, der skulle gelejde skibe sikkert

ind i Ærøskøbing Havn. I dag opfylder kogehuset

igen lidt af sin gamle funktion, idet det bruges som

grillhytte.

havn er udvidet med en lystbådehavn, og

badestranden Vesterstrand med de farve -

strålende små badehuse ligger kun få minutters

gang fra byen og havnen.

Cam ping pladsen, vandrerhjemmet, pen -

sionater og ho teller byder på gode over -

nat nings mu lig heder for de mange gæster i

byen.

Ærøskøbing fremtræder med sine top -

pede brosten, stokroser og små, velholdte

huse med mange pudsige detaljer som en

ren idyl.

I rejsehåndbøger fra ind- og udland om -

tales den som Eventyrbyen. Man skal imid -

lertid ikke glemme, at der bag byens idylliske

facade findes en velfungerende by,

der gennem mange hundrede år har løst

skiftende generationers boligbehov. Det

skete rationelt og øko nomisk, styret af de

naturgivne vilkår – i dag kalder vi det bære -

dygtigt. Helt på samme måde som tilfældet

var i alle landets øvrige byer. Blandt dem

resterer i dag kun Ærøskø bing.

På Turistbureauet sæl ges et smukt,

informativt hæfte om byen – ud givet i an -

ledning af, at Ærøs købing i 2002 blev tildelt

den for nemme Europa Nostra pris for be -

va ring af euro pæisk kulturarv. Her rede -

gøres for byens struktur og det, der gør

husene karakte ristiske. Gade for løbene og

husenes konstruktion og detaljering be -

skrives, og der fortælles om de beva rings -

bestræbelser, der gennem man ge år har

ført til, at byen i dag fremtræder så hel og

uspoleret.

Det er værd at bemærke, at Europa No -

stra prisen blev givet – ikke på grund af

Ærøs købings bevaringstilstand som sådan

– men for den bagvedliggende folkelige

indsats for bevaring. Ærøskøbing by de -

monstrerer et forbilledligt initiativ taget på

demokratisk vis af byens indbyggere for at

bevare den middelalderlige bymæssige

helhed intakt, lyder dommerkomiteens

begrundelse for prisen. Byen kan ses som

et monument over fortiden, men samtidig

er den en vigtig model for nutidigt boligbyggeri

– fordi den udtrykker mange ge -

nerationers opsamlede erfaring og viden

om hus- og bybygning.


ÆRØ GUIDE 2008

9


10 ÆRØ GUIDE 2008

Hyggelige

Søby

Omgivet af noget af Ærøs mest spændende

natur finder man Søby, som danner centrum

for øens nordvestlige del. Den driftige erhvervs-

og handelsby er især kendt for øens

største og fremgangsrige arbejdsplads,

Søby værft, der stolt kan se tilbage på 75

års historie. Omdrejningspunktet i byen er

havnen, der hilser gæster fra vandvejen vel -

kommen med sine smukke gamle fyrtårne.

Her har Ærøs fiskerflåde hjemme og herfra

udgår de to færgeruter til henholdsvis Mommark

på Als og Faaborg på Fyn. Lystsej -

lerne kan glæde sig over en moderne

marina med pragtfuld udsigt ud over det

Sydfynske øhav.

Søby kan foruden restaurant, bodega,

supermarked og forskellige hyggesteder

byde på sommeraktiviteter som minigolf,

badminton, kroket og petanque samt en

centralt beliggende badestrand. Golfentusiaster

kan få kilometer uden for Søby finde

udfordringer i en af Nordeuropas mest attraktive

seaside golfbaner og for havørredfiskere

er området et sandt eldorado. Den

årlige havnefest og Single Folk Festival

bringer liv og musik til byen og er altid en

hyggelig oplevelse.

Går man på opdagelse i Søby fornemmer

man stadigvæk rigtig landsbystemning med

bindingsværkshuse i skøn blandet forening

med nyere bebyggelse. Et af de ældste

bygningsværker er den smukke kirke fra

1745, og Søby Mølle fra 1881 betragtes i dag

som byens vartegn. En møllefond, har ved

hjælp af mange bidrag, nu restaureret den

smukke stråtækte mølle.

Søby er udgangspunkt til pragtfulde na -

turoplevelser. Straks i udkanten af byen

finder man Låddenbjerg Plantage, der grænser

op mod det store og særprægede naturområde

Vitsø Nor og indbyder til dejlige

vandreture.

Der er heller ikke langt til Skjoldnæs Fyr

og næbbet med fuglereservat og badestrand.

Med ferielejligheder, Bed & Breakfast

og en naturskøn beliggende camping.

p lads er der også mulighed for et længerevarende

op hold i hyggelige Søby.

Landsbyerne

Landsbyerne på Ærø ligger som perler på en

snor langs med hovedlandevejen. Kør ind

gennem landsby gaderne og nyd den uforstyrrede

idyl. Køer græsser på de frodige

marker, som med diger og levende hegn

omkranser de små, velholdte huse og gårde,

som ofte har bindingsværk og ny restaur eret

stråtag. Velplejede haver med frugttræer og

blomster støder op til bygaden, og i gadekæret

trives ænder og andet dyreliv.

Bregninge, Tranderup, Rise og Ommel

har egne kirker og i Vindeballe, Dun kær og

Ommel er der kroer. De mange landsbyer

har deres egen uspolerede idyl, og Skov by

har i tillæg sin egen seværdighed, nemlig

Skovbystenen. Stenen bærer den ultra -

korte indskrift PN, der måske er init ia lerne

på en bonde, der engang har levet på stedet.

Runerne er af en type, der anvendtes i

middelalderen mellem 1100 og 1400. Ste -

nen blev fundet i 1994 og rejst på »Den

grønne Trekant« ved indkørslen til byen – få

meter fra fundstedet. I 2001 blev der

samme sted placeret en mulig helleristningssten

fra bronzealderen – fundet ved

Blakstens Odde.

Landsbyen Ommel har har to hyggelige

havne - Kleven og Strand byen - begge stemningsfyldte,

lokale havnemiljøer med små -

både.


ÆRØ GUIDE 2008

11

De ærøske

kirker

Ærø har 7 kirker med hver deres særpræg.

Det maritime islæt ses tydeligt i flere af

kirkerne. Rise Kirke er Ærøs ældste med en

historie, som strækker sig tilbage til 1100tallet.

I flere af kirkerne er de gamle kalkmalerier

afdækket, og her står du ansigt til ansigt

med svundne tiders kirkekunst og religions -

opfattelse. Et særkende ved Rise, Tranderup

og Bregninge kirker er de runde kirke gårde.

Se specialbrochure om kirker. Den fås på

turistbureauet.

Sankt Alberts Kirke

Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt Alberts

Kirke. Det genskabte anlæg måler ca.

60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og

et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug. Dateringen

af anlægget formodes at være vikingetid

omkring år 1000. I 1300-tallet omdannedes

anlægget, idet der blev opført en

betydelig kirke på stedet. Rundt om kirken er

afdækket et halvt hund rede grave, hvoraf

mange er børnegrave. Øvrige fund er bl.a. et

stort antal mønter, der daterer kirkens anvendelsestid

fra midten af 1300-tallet og

frem til reformationen i 1536. Herefter blev

kirken lukket og efterhånden nedbrudt. Bog

kan købes på Ærø Museum.

Kirkernes

åbningstider

MARSTAL KIRKE:

1/4-1/10 fra solopringning til

solnedringning.

Aftensang hver tirsdag kl. 19.30

i skolernes sommerferie.

OMMEL KIRKE:

Henvendelse til præst eller graver

RISE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

ÆRØSKØBING KIRKE:

08.00-17.00 – hele året

TRANDERUP KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

BREGNINGE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

Vejkirke. Tilbud om rundvisning

ved kirkeværter hver dag i

skolesommerferien kl. 12.00-16.00.

SØBY KIRKE:

Fra solopringning til 17.00 (sommer)

Fra solopringning til 16.00 (vinter)


12 ÆRØ GUIDE 2008

På opdagelse

i det åbne land

Skjoldnæs Fyr og

Næbbet

På nordspidsen af Ærø står et af landets

smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr. Det blev

bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund

bygning opført i granit.

En trappe med 57 trin fører op til

vagtrummet. Lanternen er fyrtårnets centrale

del og er ualmindelig velholdt og fuldstændig

intakt fra fyrets opførelse. Fra

rundgangen øverst på tårnet har man i klart

vejr en storslået udsigt over Østersøen,

Lillebælt og f det Sydfynske Øhav. Mod syd

skimtes Tyskland. Mod vest ligger Als, og

mod nord ses Lyø, Bjørnø og Avernakø med

Fåborg og Svanninge Bakker i baggrunden.

At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks

mest imponerende fyrtårne har en forklaring.

Efter nederlaget i 1864 fra Slesvig blev

Ærø underlagt Svendborg Amt. Traditionen

fortæller, at man derfor ville bygge et imponerende

fyr, der kunne ses helt til Kiel

som en hilsen til vore tabte venner og fa -

milie.

Der er adgang til fyret fra solopgang til

solnedgang mod en beskeden entré. Om -

kring fyret har man anlagt en af Europas

smukkest beliggende seaside golfbaner.

Det spændende naturområde »Næbbet«

strækker sig 300 meter ud fra den lave klint

på nordsiden mod det Sydfynske Øhav. Biologisk

set er det et af Ærøs vigtigste og

mest interessante områder for fugle- og

planteinteresserede med stor rekreativ

værdi. Samtidigt regnes det for et af de

store lystfisker-eldoradoer i Fyns Amt.

Næbbets landskab , der består af aflejringer,

lå ubeskadiget indtil man omkring

1890 byggede Kielerkanalen. Da begyndte

man her på råstofudvindingen, og efter 2.

verdenskrig blev der brug for materialer til

genopbygning af de nordtyske byer. Store

gravemaskiner ændrede i løbet af ganske få

år stedet til et næsten goldt månelandskab

med masser af kratere, der fyldtes med

vand. Først omkring 1975 blev grusgravningen

forbudt. Sådan opstod nye biotoper.

Blishøns, svaner, ænder og vadefugle

raster, fouragerer og yngler i stigende takt.

Og dagligt ses store flokke af rastende

skarver, som står yderst på Næbspidsen og

med udbredte vinger tørrer fjerdragten. Selv

den sjældne lille dværgterne er blevet observeret

på Næbbet.

Plantevæksten er præget af den salt -

holdige bund og domineres af græsser,

halvgræsser og star. Langs strandvolden

ses store klynger af strandkål, og længst

væk fra havet ses et større område dækket

af rød hestehov. Almindelige strandplanter

som strandsennep, -arve, -gåsefod, -ræddike

og mælde ses spredt langs kystlinien.

Og her vokser også den fredede strandmandstro.

Småbuske og dværgtræer som

pil og hvidtjørn langs skrænterne og voldene

ved vandhullerne nær land er med til at

camouflere en del af de skader, der er sket

mod naturen. Ved vandhullerne finder man

også tagrør og dunhammer.

Søby Volde og Vitsø Nor

Voldstedet ved Søbygård fortæller med sine

imponerende dimensioner at der her engang

har ligget en kongelig fæstning. Det

menes at være anlagt af Kong Niels i det 12.

århundrede for at beskytte Ærø mod overfald

fra venderne. Placeringen var ideel, idet

man havde en fremragende udsigt ud over

havet og øen, og skibene lå sikkert i havn

ved foden af voldene. For tilbage i middelalderen

lå forsvarsværket for enden af en

fjordarm, der var omgivet af enorme strandvolde,

opstået ved aflejringer fra havet.

Fjord armen blev afskåret fra havet og Vitsø

Nor opstod.

I 1700 tallet gjorde man det første forsøg

på at indvinde land ved at bygge videre på

den naturlige dæmning og pumpe vandet

væk. Det var en af de første inddæmninger


i Danmark og man tørlagde 11 ha eng. Hele

tørlægningen foregik i 1871, men blev året

efter ødelagt af stormfloden. Først i 1964

foretog man en effektiv afvanding. Mange

af de sjældne engplanter forsvandt da man

begyndte at dyrke jorden og manglende

kvæggræsning førte til ny vegetation. I dag

finder man et særpræget landskab med

enkle søer, der opstod ved ralgravning. Et

godt stisystem fører vandreren gennem området,

hvor fugleinteresserede vil kunne

opleve ynglende grågæs, mange vadefugle

og viber, der ved Søby Måe har fundet

deres eget fredede naturområde. Man har

nu vedtaget en ny lokalplan for området, der

inden for de næste år skal til at retablere vådområdet

Vitsø Nor med formålet at øge

udvaskningen af kvælstof og genoprette

den naturlige balance. Hent en gratis folder

over området på turistbureauerne.

Voderup Klint

Et af de smukkeste stederÆrø er Vo de -

rup Klint, og det er et område, man absolut

ikke må snyde sig selv for at opleve. Et

unikt panorama åbenbarer sig og får den

besøgende til aldrig at glemme stedet.

Klinten er 33 meter høj og består af flere

kilometer lange trappeformede skredterrasser,

der som kæmpemæssige trappetrin

forbinder havet og den høje ø.

Udskridningerne i terrasser skyldes de

jordlag, som klinterne er opbygget af. Ved

foden af klinterne kan man se et lerlag, der

er aflejret i den sidste mellemistid. Leret er

så fint og plastisk, at vand ikke kan trænge

igennem. Oven over leret er aflejret et

gigantisk sandlag. Hvis nedbøren er stor

flere år i træk, bliver dette 30 meter tykke

sandlag så tungt, at leret kommer til at fungere

som et glideplan for de overliggende

lag. Landskabsblokke på flere hundrede

meters længde kan da skride ned mod

kysten på én gang. Et eksempel er en mark

med køer, der for 40 år siden efter sigende

pludselig sank 14 meter. Køerne skal ifølge

beretningen have moret sig gevaldigt over

rutcheturen.

Det, at Ærø er omgivet af hav og ligger

sydligt og med lidt flere solskinstimer end

ÆRØ GUIDE 2008

13

normalt i Danmark, betyder, at gennemsnitstemperaturen

her ligger over resten af

landets. Og Voderup Klint vender mod syd,

hvilket giver stedet enestående muligheder

for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Yder -

mere er området, der ejes af Fyns Amt,

ikke blevet sprøjtet de sidste 30 år, ja, faktisk

heller ikke før.

Pak en frokostkurv og gå hen langs en af

terrasserne. Man behøver ikke gå særlig

langt, før man har en plet helt for sig selv.

Og det vel at mærke i noget af Danmarks

smukkeste natur.

Gråsten Nor som

besøgsmål

Ærø var indtil 1856 egentlig to øer, der blev

forbundet af en tre meter høj stenrevle, et

såkaldt »Drej«.

Mellem de to øer, Vest-Ærø og Lille-Ærø,

var et stort, fladbundet farvand, Gråsten

Nor, der var opkaldt efter den store hertugelige

gård, der lå på den vestlige ende af

Drejet. I 1856 blev der bygget en dæmning

mellem de to øer i Norets nordlige ende

mellem Kragnæs og Solnæs. Det var øens

læge, dr. Biering, der stod for projektet, og

ved hjælp af to pumpemøller var hele

området tørlagt i løbet af 24 år.


14 ÆRØ GUIDE 2008

Planen var at anvende det nyvundne

land til græsning og marker, og det blev til

mere end 700 tønder nyt land brugsområde.

Det blev især hø-slæt og græsningen, der

fik betydning, og som stadig er hovedfunktionen

med om rådet. Det enorme område

er Fyns Amts største sammenhængende

engområde.

Området er et besøg værd for natur -

interes serede. Græsningsengene byder

et væld af dyr og planter med en stor forskellighed

efter årstidernes svingninger.

Om vinteren er vandhuller og havet fristed

for stort set alle danske arter af andefugle.

Når foråret og yngletiden kommer, bliver

flere af dem i området. Og på dette tidspunkt

får de besøg af en variation af vadefugle,

der er på vej nordpå og her har et af

deres vigtige fourageringssteder. Nogle af

dem bliver sommeren over. Strandskade,

stor kobbersneppe, vibe, brushane og ryle

er ikke sjældne ynglefugle i Noret.

Langs kanten til Noret vil man indtil midsommer

kunne opleve en forrygende koncert

af kvidrende sangfugle i krattet.

Mangfoldigheden er stor. Det har rovfuglene

også fundet ud af. Den blå kærhøg yngler

her, og det samme gælder skov hornuglen.

Af planterne er den smukke og fredede majgøgeurt

måske den mest iøjnefaldende. Der

vokser omkring 10.000 af denne flotte or -

kidé i Noret. Det er nok landets største be -

stand af gøgeurt, men den er også her om -

fattet af fredning. Den blomstrer i slutningen

af maj til begyndelsen af juni.

En anden sjælden plante er den udrydningtruede

eng-ensian, der er en lille sart

blomst, der kan findes nær P-pladsen ved

flyvepladsen. Også den er naturligvis fredet,

men derfor kan man som naturinteresseret

jo godt nyde den og evt. tage et foto

af den.

Området ved parkeringspladsen på flyvepladsen

er i det hele taget yderst artsrigt.

Man kan inden for 20 x 20 m finde over 20

forskellige græsarter og der er bl. a. øjentrøst,

kongepen, mark-rød top, knude-firling,

jordbærkløver og trævle krone.

Der er i Noret anlagt en vandrersti på ca.

8 km længde. Man behøver natur ligvis ikke

gå hele turen rundt, og der er flere steder,

hvor man kan starte. Mange starter ved flyvepladsen,

andre ved P-pladserne på

Drejet.

Ved Naturcentret på Drejet er der in for -

mations materiale.

Øhavsstien

I 2007 åbnede den 220

km lange Øhavssti, som

løber over Sydfyn, Tå -

singe, Langeland samt

Ærø og der med om kran -

ser Det syd fyn ske Øhav.

Ærø starter Øhavs stien i skipperbyen

Marstal og går ud til Kragnæs, hvor der

tidligere var færgefart over Gråsten Nor, og

forbi den store jættestue med et autentisk

gravkammer. Videre over dæmningen ved

Gråsten Nor, hvor der er et spændende

fugle- og planteliv.

Fra Lille Rise og Stokkeby er der flotte

udsigter ud over Øhavet og til bl.a. Lilleø,

som var beboet frem til 1898.

Kort før Ærøskøbing passerer du natur -

legepladsen Lunden, hvor den barnlige sjæl

kan slippes løs. I Ærøskøbing lever historien

i de mange købstadshuse, som er op til

300-400 år gamle. På den anden side af

Ærøskøbing ses de velkendte små badehuse

ved Vesterstrand. Herfra går Øhavs -

stien langs kysten og op gennem Ærø

Na turpark, hvor du kan opleve et ene -

stående landskab og udsigt. Her kan du

også i maj og juni måned høre den sjældne

klokkefrø kvække.

Fra naturparken går Øhavsstien videre op

til Søbygaard, som tidligere var en borg, der

beskyttede Ærø mod de røveriske vendere.

I dag er det et renæssanceherregårdsanlæg,

hvor der bl.a. er udstillinger og koncerter.

Fra Søbygaard går du gennem Vitsø Nor,

hvis tørlægning begyndte i 1788 og sluttede

først i 1964. Øhavsstien ender på havnen i

Søby, hvor du kan tage færgen til Faaborg

og fortsætte din vandring på Øhavsstien.

Øhavsstien er lavet for vandrere og mar -

keret hele vejen med pæle. Der er udgivet i

alt 7 foldere, som kort beskriver de mange

seværdigheder undervejs. Folderne fås på

de lokale turistbureauer eller ved brochureholdere

undervejs på stien.

Birkholm

Øen Birkholm ligger midt i Det sydfynske

Øhav. Øen er blot 96 ha stor og ganske flad

– Birkholms højeste punkt hæver sig således

kun 1,8 meter over havet. Øen er præget af

smukke, gamle gårde, badestrande og gode

fiskemuligheder.

Birk holm er en af de mindste beboede

danske småøer. Birkholm hører under Ærø

Kommune. Birkholm besejles to gange dag -

ligt fra Marstal med en moderne postbåd.

Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles

det til besøgende på øen at holde sig på veje

og stier og være opmærksomme på, at

hunde bør holdes i snor.


Søfart

Havet har altid været af fundamental betydning

for Ærøboerne. Øens første indbyggere har

ernæret sig som jægere og fiskere. Fiskeriet fortsatte

op gennem årene og drives fortsat fra øens

havne. Skibsfarten kom imidlertid stærkt frem og

blev af overordentlig stor betydning fra 1700-tallet,

hvor de lokale fragtskibe, hovedsagelig den

étmastede jagt, sejlede med øens og nabo øer -

nes landbrugsprodukter til købstads havne i de

nære farvande. Fra midten af 1800-tallet begyndte

man at gå på de længere farter, og flåderne

fik vokseværk. Større skibstyper dominerede nu,

og specielt Marstalflåden voksede eksplosivt og

nåede i 1890’erne op på et antal af knap 350

fragtskibe, der blev betjent af 8 skibsværfter i

hjembyen.

Overgangen fra sejl til damp og motor kræ -

vede nye former for organisation og fordrede en

større økonomi, og antallet af skibe i de store

sejlskibscentre reduceredes. Samtidig høstede

verdens krigene voldsomt blandt søens folk, der

betalte en dyr told. Øen mistede omkring 150

søfolk og et halvt hundrede skibe under de to

krige.

I dag er der 13 hjemmehørende skibe og 2

skibsværfter på øen. Marstal huser en af landets

2 navigationsskoler og VUC med HF Søfart, og

Søby og Marstal havne er ramme om værftsvirksomhed

og erhvervsfiskeri. De ærøske havne er

Danmarks bedst besøgte hvad lystsejlere og

charterskonnerter angår. Ud over de tre større

havne kan man også anløbe de små idylliske

havne ved Ommel i Kleven og Strandbyen havn.

ÆRØ GUIDE 2008

15

Museernes

åbningstid og entré

Ærø Museum

Brogade 3-5, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 50

Kulturhistorisk museum.

Købstads-, søfarts- og bondekultur.

Nyanlagt haveanlæg fra 1920.

22. oktober – 14. marts, hverdage 10.00-13.00

15. marts – 18. oktober, hverdage 10.00-16.00

lørdag og søndag 11.00-15.00

Rundvisning efter aftale.

Fra 1. juli til 15. aug. rundvisning hver onsd. kl. 13.00.

Entré: voksne kr. 25,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

Hammerichs Hus

Gyden 22, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 50

Billedhugger Gunnar Hammerichs samling

af antikviteter fra Ærø og Sønderjylland, bl.a. 3000

hollandske fliser.

14. juni – 31. august, alle dage 12.00-16.00

Uden for sæsonen åbnes efter aftale med

Ærø Museum, 62 52 29 50.

Rundvisning efter aftale.

Fra 1. juli til 15. aug. rundvisning hver tirsd. kl. 13.00.

Entré: voksne kr. 25,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

Søbygaard

Søbygaardsvej, 5985 Søby Ærø. Tlf. 62 58 16 76

Hertug Hans den Yngres herregård fra 1580 med

rekonstrueret vindebro.

22. oktober – 14. marts, åbnes efter aftale med Ærø

Museum, 62 52 29 50

15. marts – 1. juni, 10.30-16.00

2. juni – 31. august, 10.00-17.00

1. september – 19. oktober, 11.30-16.00

Rundvisning efter aftale.

Fra 1. juli til 15. aug. gratis rundvisning på »Slottet«

hver torsdag kl. 15.00.

Entré: voksne kr. 25,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for grupperabat.

Flaske-Peters Samling

Smedegade 22, 5970 Ærøskøbing. Tlf. 62 52 29 51

Flaske-Peters flaske- og modelskibe

udstillet i byens gamle fattiggård.

22. oktober – 14. marts, tirsdag-fredag 13.00-15.00,

lørdag og søndag 10.00-12.00

15. marts – 22. juni, 10.00-16.00

23. juni – 15. august, 10.00-17.00

16. august – 19. oktober, 10.00-16.00

Rundvisning efter aftale.

Fra 1. juli til 15. aug. rundvisning hver tirsd. og torsd.

kl. 11.00.

Entré: voksne kr. 25,- / børn under 18 år gratis.

Mulighed for fællesbillet og grupperabat.

Ret til ændringer forbeholdes.

Marstal Søfartsmuseum

Prinsensgade 1, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 23 31

Maj, september og oktober:

alle dage 10.00-16.00

1. november – 1. maj: hverdage 10.00-16.00

lørdage 11.00-15.00

Juni : alle dage 9.00-17.00

Juli og august : alle dage 9.00-18.00

I juli og august gratis rundvisning hver tirsdag,

onsdag og torsdag kl. 11.00

Børn og unge under 18 år gratis.


16 ÆRØ GUIDE 2008

Ærø-oplevelser i

historisk perspektiv

Ærø Museum

Museet har til huse i den gamle Landfogedgård i Brogade i Ærøs -

købing. Det er øens lokale kulturhistoriske museum, som rummer

samlinger fra købstads-, søfarts- og landbomiljø – herunder en

enestående dragtsamling. Museumshaven er en rekonstruktion fra

ca. 1920 af en købstads have, hvori der også findes et gammelt

das. I Riddersalen er der skiftende særudstil lin ger.

Flaske-Peters Samling

Flaske- og modelskibs samlingen har været ud stillet i Ærøskø -

bings tidli gere fattiggård siden 1943. Samlingen, som rummer

flaske skibe, der er over 100 år gamle, er den ældste i verden.

Flaske-Peter (1873-1960) nåede at byg ge mere end 1700 flaske -

skibe og 50 modelskibe. I samlingen ses også hans selvgjorte

gravkors med syv flaskeskibe indbygget – et for hver af de syv

verdenshave, som han igennem mange år som hovmester besej -

lede i adskillige nationers skibe.

Lejlig hedsvis demonstre res flaske skibsbyggeri for børn og voksne.

Hammerichs Hus

Et af Ærøskøbings velbevarede 1700-tals bindingsværkshuse med

oprindelige skille vægge, snævre trapper og gamle ildsted bevaret.

Huset er indrettet af billedhugger Gunnar Hammerich (1893-1977)

og rummer en fin samling af antikviteter, bl.a. 3000 hollandske fli ser,

Kellinghusen fajancer og andet husgeråd fra 16-1800 tallets

Sønderjylland og Sydfyn ske

Øhav. Gunnar Ham merich

var igennem mange år ivrig

forkæmper for det bevaring -

s værdige miljø i den gamle

købstad – linjen herfra og til

byens for nemme Europa

Nostra Pris i 2002 er til at få

øje på. Hans kunstneriske

virke fremgår af flere mindesmærker

på øen.

Søbygaard (Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim)

Herregårdsanlægget er bygget af hertug Hans den Yngre i 1580.

Både det lille jagtslot og avlsbygningerne er anlagt på øer med 5-

6 m høje stensætninger. Over voldgraven er en nyetableret vindebro,

der er konstrueret i stolpehullerne på hertug Hans’

oprindelige vindebro. Herregården er nabo til et middelalderligt

voldsted fra 1100-tallet. Stedet emmer af historie – har også sin

»hvide dame« – og vidner om Ærøs fortid under hertugdømmerne.

Det omfattende, stadig igang værende restaureringsarbejde har

stået på siden begyndelsen af 1990’erne. I avlsbygningerne er der

café, ad mi nistration samt udstillings- og koncertsal med en år ligt

tilbage ven dende klassisk koncertrække i august måned. I selve

»Slottet« er der skiftende særudstillinger i sommerperioden.


Marstal

Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum er en saltvandsmættet

oplevelse for landkrabber og sø -

folk. Her leveres Ærø-opholdets saltvandsindsprøjtning.

Du finder fartøjer, kahytter

og større grej fra skibene. Man kan gå om -

bord på et sejlskibsdæk, hvor den oprindelige

kabys fra skonnerten BONAVISTA indgår,

og komme ind i et originalt styrehus fra

M/S DORA og ned i skibets kahytter. Sø -

gang og motorlyde hensætter dig til søens

verden. Blandt de 250 skibsmodeller og

panoramaer findes eksemplarer fra de første

sejlskibstyper op til moderne coastere

og færger. Der er et bådebyggeri sammen

med bådmotorer bl.a. en samling Marstal -

motorer.

På museet findes et hav af forunderlige

sa ger hjembragt af søfolkene fra deres

færd på De Syv Have fra eksotiske steder

og fra kolde polaregne. Her er sømandskoner

i gam le dragter i stuemiljøer med Kel -

ling husenfajance, og sager fremstillet på

fri vagten om bord bl.a. spadserestokke,

fremstillet af rygraden fra hajer. Ligeledes

er der skiftende særudstillinger.

I gården er anlagt en jollehavn, hvor børnene

kan gå om bord i både, bjærge ankeret,

lægge åre ud og »tage på langfart« eller

gå til vejrs i en skibsmast. Afsæt god tid til

besøget!

Mads Boyes Flaskeskibssamling

Søfartsmuseet har en armada af flaskeskibe.

Heraf er de godt 100 udført af Mads

Boye i tro kopi af tidligere tiders sejlskibe.

Minutiøst udført til mindste detalje er også

Flemming Frederiksens flaskemodeller, der

også omfatter coastere og færger.

Lorens Hansens modelskibssamling

Sømand og beslagsmed Lorens Hansen

var en modelbygger af de helt suveræne.

42 af resultaterne kan ses i udstillingerne

fra joller over lystsejlere til den femmastede

bark skoleskibet KØBENHAVN, der forsvandt

i 1928 med 60 mand om bord. Nævne vær -

dig er også kongeskibet DANNEBROG og

panoramamodel af H. C. Christensens

Skibsværft anno 1900.

ÆRØ GUIDE 2008

17

J. E. C. Rasmussen

marine- og grønlandsmaler

I Søfartsmuseets nordlige fløj findes tre rum

med en omfattende samling malerier af en

af landets store guldaldermalere, J. E. C.

Rasmussen, bedst kendt fra sine sø styk ker

og grønlandsstykker. Flere af Rasmussens

malerier er stærkt realistiske, til tider etnografiske.

Kunstmaleren omkom på Nord -

atlanten på vej hjem til Marstal fra Grøn -

land i 1893.

Forfatteren Carsten Jensen har netop

be skrevet kunstmaleren i romanen »Sidste

rejse« – en roman, der følger i kølvandet af

storromanen »Vi, de druknede«, der skildrer

Marstalsøfolkene i flere generationer.

Læseren af romanerne vil kunne nikke genkendende

til adskillige effekter i udstillingerne.


18 ÆRØ GUIDE 2008

Aktiv

ferie

Havkajak

At sejle havkajak er en helt særlig oplevelse

og faktisk ikke så vanskeligt at lære. Spe -

cielt det Sydfynske Øhav er et af Danmarks

mest attraktive farvande, hvor øhavets

mange øer og holme samt en enestående

Så til søs...

Det sydfynske Øhav er Danmarks maritime centrum. Her har

det siden fordums tid emmet af aktivitet på sundet, det være

sig smakker, paket skibe og skonnerter der har sejlet folk og

fæ, varer, post og kvæg til og fra. I dag er det alt sammen

historie men sundet er stadigvæk omdrejningspunkt for aktiviteter.

Maritimt Center arrangerer traditionen tro billet-sejlture med

paketskibet MJØLNER fra Ærø. Fra Marstal og Ærøskøbing er

der en tur ud til en ø i nærheden. F.eks. er der i år fra Marstal

en tur til Strynø. Turen er af 4 timers varighed og ophold derovre

er betinget af vind og vejrforholdene.

Fra Marstal sejles der flg. ture med paketskibet MJØLNER:

Tirsdage 1., 8., 15., 29. juli, 5., 12. august

Torsdage 3., 10., 17., 31. juli, 8., 15. august

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Strynø voksen/200 kr. børn/150 kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur voksen/150 kr. børn/100 kr.

Fra Ærøskøbing sejles der flg. ture med

paketskibet MJØLNEr:

Onsdage 2., 9., 16., 30. juli, 6, 13. august

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Drejø voksen/200 kr. børn/150 kr.

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur voksen/150 kr. børn/100 kr.

Billetter kan købes direkte på internettet på www.maritimtcenter.dk

eller på den lokale Turistinformation.

Forbehold for ændringer.

natur indbyder til eventyr i havkajak. Det lavvandede

farvand med de små øsamfund,

som hver især har bevaret deres særegne

charme, og hvor tid og mennesker har

skabt små individuelle kultursamfund.

Havkajak Center Marstal arrangerer dags- og

ugekurser, hvor du introduceres til hav -

kajakken og tager på guidede ture ud i

øhavet. Du er hele tiden under vejledning af

kyndige instruktører, og der er alt udstyr til

rådighed.

www.havkajakcenter-marstal.dk,

tlf. 62 53 21 50/ 24 44 14 50.

Windsurfing og

Kitesurfing

Ærø byder hele året rundt på

fremragende muligheder for

windsurfere uanset om man er

garvet eller nybegynder. Der er

aldrig langt til et egnet surfsted.

Kitesurfere finder specielt i

Marstal i det lille hav ved Eriks

Hale de bedste betingelser for

en aktiv ferie.

Foto: Jens Callesen

Skonnerten FYLLA

I de sidste 10 år har skonnerten FYLLAS karakteristiske

tre master været et hyppigt og smukt

syn i det sydfynske øhav, hvor skonnerten har

særstilling som den eneste tremastedes skonnert,

der sejler charter med udgangspunkt i det

sydfynske område.

Skonnerten FYLLA har basishavn i Ærøskøbing

og kan gennem hele sommerperioden ses i

havnen og i havet omkring Ærø. FYLLA er bygget

i 1922 og har en lang historie bag sig i Nordog

Østersøen og som fryseskib på Grønland,

med enkelte afstikkere til Canada. I 1982 blev

FYLLA - efter to års restaurering - sejlende lejrskoleskib

for Fyns Amt. Rederiet Fylla – en del

af Udvik lingsfonden Værftet i Ærøskøbing - har

med stor entusiasme overtaget roret efter Fyns

Amt blev nedlagt. FYLLA sejler stadig med lejrskoler

og institutioner fra hele landet – men private

kan også leje sig ind til uge-, weekendeller

dagssejladser.

Nyt samarbejde på tværs af øhavet

I den sæsonen 2008 vil rederiet i samarbejde

med 5 turist-aktører i Det sydfynske Øhav sørge

for, at skolebørn og andre gæster får den særlige

oplevelse, det er at opleve hav, øer og byer

i og omkring det sydfynske øhav. De fem aktører

er Marstal Vandrerhjem, Trente Mølle ved

Faa borg, Skovs gaard på Langeland, Danhostel

Svend borg og Smakkecentret på Strynø.

Alle er velkomne

– også private grupper af gæster!

I sæsonen 2008 vil FYLLA tilbyde weekend-pakker,

således at en gruppe på 24 personer, f.eks.

en interesseorganisation, en familie eller et

firma kan booke FYLLA fra fredag kl. 16 til søndag

kl. 16. Man kan overnatte om bord, og der

er mulighed for enten at bestille catering eller

selv medbringe sine madvarer, så man kan tilberede

sine måltider i den velfungerende kabys.

En sådan weekend pakke koster kun fra 1800

kr. pr. person. FYLLAS skipper vil sikre, at alle får

den oplevelse, der passer til deres behov.

Nogle ønsker at besøge en bestemt havn eller

ø, andre vil gerne være med til at sætte sejl, og

for andre igen er det bedste af alt at nyde en

dejlig middag og et glas vin i solnedgangen.

På Fyllas hjemmeside kan man se, hvor skonnerten

befinder sig. Der er installeret en GPSsender

om bord, så når man klikker på et link på

hjemmesiden, viser en rød prik på Danmarks -

kortet Fyllas placering.

Hvis der er brug for smukke og anderledes rammer

for firmaudflugter, receptioner, teambuilding,

møder eller familiefester, så er rederiet

Fylla klar med et tilbud!

Kontakt

REDERIET FYLLA,

Ærøskøbing Havn 7, 5970 Ærøskøbing.

Telefon: 62 52 12 22.

www.skonnertenfylla.dk.


Cykling

Ærø er som skabt til cykelferie.

Landskabet er varieret og øen har

en passende størrelse, så afstan -

dene aldrig bliver for lange. Cykelruterne

90, 91 og 92 snor sig 60

km langs med Ærøs kyster, og

man bjergtages af de stor slåede

panoramaer, der åbenbares undervejs.

Stop op ved de små vejboder,

hvor man kan for syne sig med

det, Ærøs natur frembringer eller

kig indenfor i de mange gallerier

rundt omkring på øen. Detaljeret

cykelkort kan kø bes på turistbureauerne.

Vandring

Oplev naturen på helt nært hold

og tag på vandreferie på Ærø.

Det er ikke mange mennesker

man møder når man bevæger sig

væk fra alfarvej og ud på småvejene,

stier og strande. Til gengæld

kommer man tæt på plante- og

dyreriget og det er ikke helt ualmindeligt

at rådyr og harer kryd -

ser din vej.

Langs ruten finder man overalt

gode overnatnings muligheder fra

primitive lejrplad ser over B&B til

hoteller.

Lystfiskeri

Ærø giver med sine varierede

kyster og 80 km kystlinje gode

betingelser for lystfiskeri efter

havørred, torsk, hornfisk og fladfisk.

Øen byder på en smuk og

afveks lende natur med masser af

plads til lystfiskeren.

For Ærøs vedkommende er

det svært at fremhæve den ene

plads frem for den anden, da det

en stor del af året er muligt at

fiske overalt fra kysterne. For ek -

sempel er Ærøs sydvestlige side

faktisk en lang fiskeplads kun

afbrudt af større eller mindre sandområder.

Ærø Sportsfisker forening har

hvert år siden 1979 ud sat 1- og

2-års havørreder direkte fra kysten.

Disse udsætninger er med -

vir ken de til det nu meget fine kystfiskeri

efter hav ørred, som finder

sted på Ærø.

På turistbureauerne kan man

erhverve bogen »117 fine fynske

fiskepladser« samt det lovpligtige

fisketegn.

ÆRØ GUIDE 2008

Aktiviteter

19

BOWLING

Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

MOTIONSCENTER

V/Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 40 72 03 06

RIDNING

Ærø Ridecenter

Tlf. 40 45 59 70

Dagligt kl. 8-12

Åbent hele året

Juli Turistridning om formid.

(undervisning)

MINIGOLF

Ærøskøbing, Havnen

Tlf. 62 52 25 52

Sommer

Søby, Havnevejen 2

Tlf. 62 58 14 60

Sommer

CYKELUDLEJNING – hele året

Pilebækkens Cykler

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Nørremarks Cykelforretning,

Marstal

Tlf. 62 53 14 77

Søby Cykeludlejning

Havnevejen 2

Tlf. 62 58 14 60

RUNDFLYVNING

Ærø Flyveplads / Starling Air

Tlf. 62 53 33 94

BEACHVOLLEY

Marstal lystbådehavn

Åbent hele året

FODBOLDBANE

v/ Marstal lystbådehavn

Åbent hele året

PETANQUE

Marstal Lystbådehavn

Åbent hele året

Ærøskøbing Havn

Åbent hele året

JOLLEUDLEJNING

Kalkovnen, Marstal

Jolle kan lejes for besøg til kalkovnen

Henv.: Ærø Turistinformation, Marstal

SEJLTUR TIL BIRKHOLM

Birkholmbåden

Tlf. 60 67 36 30

KAJAKRONING

Havkajak Center Marstal

Undervisning, dagkurser

Sommer

LEGEPLADS

Ærøskøbing Naturlegeplads

Ærøskøbing Lystbådehavn

Marstal Lystbådehavn

Marstal, hj. af Søvænget/Toftevænget

GOLF

v/ Skjoldnæs Fyr

Søby

Tlf. +45 62 52 16 99

www. aeroegolf.dk

HAVKAJAK

Havkajak Center Marstal

Undervisning, dagkurser

Sommer

Info 62 53 21 50/24 44 14 50


20 ÆRØ GUIDE 2008

Golf

Ærø

Længst ude mod vest, hvor Ærø strækker

armen ud i Østersøen op mod Lillebælt har

Ærø Golf Klub nu etableret en af de smuk -

keste seaside baner i Europa.

Omkranset af kyst på 3 sider og en ene -

stående udsigt over øhavet mod nordøst,

Lillebælt mod nordvest og Østersøen mod

syd er der skabt et golfanlæg af international

klasse.

Landskabet ved Skjoldnæs er en forunderlig

blanding af storslået panorama og intime

landskabsrum. Der er både seaside,

indland og højslette. Det er på én gang kuperet

og jævnt, åbent og afbrudt, kultiveret

og vildt. Landskabet og terrænet er fantastisk

velegnet til en højtliggende seaside

bane, med hav 300 grader rundt.

Langs skrænterne og på de høje partier

er der svære og dramatiske huller og bag

digerne og de bløde slugter er der venlige

og overkommelige huller. Udsigten, skrænterne,

digerne og vinden er de dominerende

karakteristika.

Området ved Skjoldnæs rummer alle de

variationer i landskabet der skal til for at opfylde

både naturmæssige såvel som sportslige

oplevelser og forventninger. En bane

der afspejler øen, spillemæssigt spænden -

de, afvekslende og venligt krævende uden

at være fysisk og teknisk anstrengende.

Første etape med 9 huller par 28, Driving -

range og klubfaciliteter blev indviet i september

2005. Anden etape med 18 huller

par 72 bane og indspilsgreen blev indviet

den 2. september 2006 og er nu åben for

aktive medlemmer og gæstespillere.

Ærø Golf Klub byder alle vore aktive med -

lemmer og gæster velkommen til en fantastisk

golfoplevelse i det Sydfynske Øhav.

For medlemskab og yderligere oplysninger

kontakt venligst:

ÆRØ GOLF KLUB

Skjoldnæsvej 8, DK-5985 Søby

Telefon +45 62 52 23 63

Info@aeroegolf.dk

www.aeroegolf.dk

Naturlegeplads »Lunden«

I efteråret 2005 fik Ærø en af landets første og

smukkest beliggende naturlegepladser. Den ligger

tæt på havnen i Ærøskøbing og lige ved vandrerhjemmet

og Natur- og Energiskolen. Legepladsen

er opført i en smuk park med nye og

spændende tiltag.

Pladsen er ikke kun forbeholdt børn, men appellerer

til alle aldersgrupper. Udover de spændende

legeredskaber er der mulighed for at familier

og grupper her kan finde en oase med stor

naturværdi, idet man har kombineret både skov,

strand og vand i et rekreativt område.

I »Lunden« findes et af Ærøs mest spændende

kunstværker i form af en »skibssætning«,

skabt af en af øens førende kunstnere, Ole Hartvig.

Værket må høre til et af Danmarks mest

spændende og særprægede legeredskaber.

»Lunden« er et besøg værd, og stedet bliver

flittigt benyttet til især familiefester (børnefødselsdage

o.l.)

Bålpladsen og de to træhytter giver mulighed

for at benytte stedet i al slags vejr.

Adgang til »Lunden« går fra havnen i Ærøskø -

bing, langs molen og stranden eller ved vandrerhjemmet

i Ærøskøbing.

Tag picnickurven med og nyd Ærøs storslåede

natur fra naturlegepladsen »Lunden«.

Ærø på fire poter

Ærø er som skabt for hundefolk. Her er dejlige

strande, marker og ingen trafik, så Fido rigtigt

kan komme ud og røre sig.

Også på Ærø gælder hundeloven, d.v.s. at i

byer og bymæssig bebyg gelse skal hunden

føres i snor. Når hunden går frit, skal ejeren

have fuld kon trol over sin hund.

I perioden 1. oktober – 31. april må hunde

løbe frit i strandkanten. Ærø har meget vildt,

husk det før du giver din hund lov til at gå uden

snor. Og efterlad aldrig din hund alene i et sommerhus.

Som en ekstra service for dig og din hund,

støder du i Ærøs byer på »Hømmeren« hvor du

gratis kan forsyne dig med hundeposer.


Vedvarende

energi

Ærø har målet at blive 100% forsynet med

Vedvarende Energi

I 1997 deltog Ærø i en konkurrence om at

blive Danmarks officielle vedvarende energiø.

Ærø vandt ikke konkurrencen, men be -

sluttede alligevel at sætte sig et mål om at

blive 80-100% forsynet med vedvarende

energi inden 2008. I dag bliver øen betragtet

som en af de førende vedvarende energiøer

i verden. Øen er derfor optaget i EU’s

sammenslutning af 100 samfund, der arbej -

der for 100% vedvarende enrgi.

Priser

Initiativerne på øen har opnået en række

priser. I år 2000 modtog øen den danske

hæderspris: Danmarks Solby år 2000, blot

var det hele øen, der fik prisen. I starten af

2001 vandt øen den internationale pris –

»Energy Globe 2001«, og i slutningen af

samme år vandt øen EU´s pris for bære -

dygtige samfund »Best Renewable Energy

Partnership in Isolated Communities«.

Solenergi

Øen har på nuværende tidspunkt opnået at

have 3,7 m 2 solfangere opsat pr. indbygger.

– Dette er verdensrekorden for et lokalt område.

Marstal

fjernvarmeanlæg

Marstal solvarmeanlæg er verdens største

(samlet 18.365 m 2 ) og dækker 30 procent af

fjernvarme- forsyningen i Marstal by. Anlægget

har hele 3 varmtvandslagre som

omfatter ståltank-lager (2.100 m 3 ) jordslange-lager

(3.500 m 3 ) og et nyt damvarme-lager

(10.000 m 3 ).

Hvis du gerne vil høre mere om anlægget,

så gå med på en rundvisning, som finder

sted i juli og første halvdel af august, hver

tirsdag kl. 14.00 og hver torsdag kl. 10.00.

Pris: voksne kr. 30,- / børn gratis.

Ærøskøbing

fjernvarmeanlæg

(Baseret på 100% vedvarende energiressourcer)

Ærøskøbing solvarmeanlæg (4.900 m2 ) og

ståltanklager (1.400 m3 ) dækker 18% af

fjernvarmeforsyningen i Ærøskøbing by.

Den resterende varme produceres med en

halmkedel (3,2 MW) samt en træpillekedel

(1 MW).

Rise fjernvarmeanlæg

(Fuldautomatisk anlæg baseret 100% på

vedvarende energi ressourcer)

Solvarmeanlægget (3.600 m2 ) med ståltanklager

(4.000 m3 ) dækker 50% af fjernvarmeforsyningen.

Den resterende varme

produceres med et træpillekedel (800 kW).

Vindmøller

På den sydvestlige del af øen er der placeret

3 store vindmøller. Møllerne er 100 m

høje, har hver en effekt på 2 MW (2000 kW),

og er ejet af et vindmøllelaug på 500 lokale

andelshavere. Vindmøllerne dækker

55% af øens elforbrug på årsbasis. Derudover

er der opstillet 5 mindre møller rundt

på øen.

Vindmøllepoesi

I forbindelse med det i 2006 afholdte VE-

Event lod digteren Kirsten Rask sig inspirere

ÆRØ GUIDE 2008

21

til nogle Haikudigte, der kan læses på rette

sted, nemlig ved parkeringspladsen Rise

Mark, foran de store vindmøller.

VE-Organisation Ærø har til formål at støtte

og koordinere øens vedvarende energi projekter.

I 2006 afholdt VE-Organisationen det

første VE-Event på øen, hvor fagfolk og interesserede

kunne diskutere vedvarende

energi.

VE-ORGANISATION ÆRØ

Vestergade 36

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 87

ve-organisation@mail.dk

www.aeroe-ve.dk


22 ÆRØ GUIDE 2008

Blomstrende

kreativitet

Ærø Kunstforening blev stiftet i marts 2003.

Det er en meget aktiv og dynamisk forening,

som tilbyder sine medlemmer et fællesskab

omkring udstilling, ideudvikling og

formidling.

Siden stiftelsen har foreningen tiltrukket

175 medlemmer – udøvende kunstnere,

kunsthåndværkere og kunst- og kul tu r -

interesserede.

Foreningen har stået for flere store

offentlige udstillinger og arrangementer

og flere af disse tiltag har allerede karakter

af institutioner på øen.

Således er den årligt tilbagevendende

Kunst på Havnen – i Værftsbygningen på

Ærøskøbing Havn – en publikumsmagnet,

og et fornemt udstillingsvindue for øens

skabende folk.

Øen har altid virket dragende på billedmennesker.

Som på Bornholm, Skagen og

i Odsherred er det først og fremmest lyset,

der drager. Hvor du end er på øen, vil havet

omkring altid sikre, at lyset reflekteres og

forstærkes, så konturerne skærpes, og

farverne mættes.

Nogle af øens skabende bruger naturen

direkte: sten, skaller, urter, træ. Andre

inspireres til at arbejde i papir – med kul og

akvarel – lærred og oliemaling.

Nogle skaber skulpturer eller drejer leret

op i form. Fælles for alle på øen er, at vi lever

med klinter, næs, morænebakker, stenede

strande, sandstrande, strand enge, skrænter,

marsk, overdrev, skov og marker, som

stadig er hegnet i sten, så landet her

øen endnu er småternet.

Godt for øjet.

Ærø er der åbne gallerier og værk ste -

der overalt. Hvor der skiltes er gæster vel -

komne til at besøge de udøvende og se på

værker og arbejdsmetoder.

Små butikker sælger unika – tøj, smyk -

ker, hatte og billeder.

Og alle er velkomne til Ærø Kunstfor e -

nings mange arrangementer i løbet af året.

Økologiske

livsværdier

Økologien er kommet

for at blive!

Der er mange på Ærø, der ønsker at passe

på den smukke natur, miljøet, grundvandet

og havet, som vi er en del af. I Foreningen

for Økologi på Ærø arbejder en gruppe aktive

folk for at Ærø fortsat skal være et sted,

hvor unge familier ønsker at bo for at give

deres børn den bedste opvækst.

Foreningen består af jordbrugere, økologiske

byggere med fokus på materialevalg

og vedvarende energiløsninger til opvarm -

ning af boliger og ikke mindst – bevidste

forbrugere!

Tankerne om økologi, bæredygtighed,

vedvarende energi, alternative og miljø -

venlige handlemåder er livsværdierne for

mange på Ærø.

Mere info på www.aeroe-oekologi.dk eller

Kivi La Boube tlf. 61 75 75 07


Velvære og sundhed

Sunde omgivelser er nøgleordet for et godt liv. Derfor har

mange traditionelle og alternative behandlere slået sig ned på

Ærø. For her passer rammerne til velvære og sundhed. Få lindring

for lidelser eller lad dig forkæle hos vores professionelle

behandlere. Vejen til et bedre liv begynderÆrø.

Få brochuren over wellness- og behandlingstilbud på turistbureauerne.

Økologi på Ærø

SÆBERIET

Søby Nørremarksvej 3 – 5985 Søby

Telefon 62 58 19 59

www.saeberiet.dk

inge_dahl@mail.tele.dk

Gårdbutik og arbejdende værksteder

Ærø Sæbe og Ærø Urtesalt fremstillet

i eget værksted af gode ægte råvarer,

som er behandlet med omhu

1/6-1/10:

Åbent alle dage på nær lørdag

kl. 10.00-15.00.

Torsdag kl. 10-12 laver vi sæbe.

1/10-31/5:

Åbent mandag, tirsdag, onsdag og

torsdag kl. 10.00-15.00.

Uden for de nævnte tider er der åbent

efter aftale.

Urter og krydderier er – så vidt det er

muligt – økologiske eller dyrket efter

økologiske principper

ALOTRIA

Øverste Skovbymark 16 – 5985 Søby

Telefon 63 52 70 63

suszkiewicz@alotria.net

Statsautoriseret økologisk fårebrug

Ring og aftal et besøg. Se vore dyr og

få en snak om fåreavl, kød, skind og

uld – og om økologi.

SOFIENLUND

Kivi Simone LaBoube

Borgnæs Grønvej 1, 5970

Ærøskøbing

Tlf. 61 75 75 07

Babou@mail.dk

Økologisk jordbrug med landhandel i

Ærøs runde halmhus. Salg af egne

produkter: Sirup, kryddersalt, marmelade.

Økologiske specialvarer, café og

is. Vejbod åbent dagligt.

ÆRØ SIVPLANTEANLÆG

Randi Lønblad og Jørgen Bjørgren

Søby Landevej 20, 5985 Søby

Tlf. 62 58 18 66

En naturlig 16 m2 spildevandsløsning

for kr. 23.000 + tank.

Se mere på www.watercleaner.dk

ÆRØ GUIDE 2008

23

POPPELGÅRDENS PRAKTISKE

JORDBRUGSSKOLE

Stine & Henrik Linde LaBoube

Lisbetsvej 3, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 28 38

poppelgaarden@dlgnet.dk

www.poppelgaarden.dk

Praktisk, kompetencegivende landbrugsskole

for unge med særlige

behov. Økologisk jordbrug med kornavl,

opdræt af kødkvæg samt hesteavl.

Salg af levende dyr: Kalve og

ungheste. Salg af ¼, ½ og hele kalve.

Salg af mindre kødudskæringer hos

Sofienlund, Borgnæs Grønvej 1.

Mulighed for rundvisning kun efter forudgående

telefonisk aftale.

SUNDHEDSKLINIKKEN

MARIJANNE MEYER

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 61 75 48 84

Alternativ medicinsk behandling:

Klassisk homøopati – Ernæringsterapi

– Synkronmassage. Vand – Salt –

Krystaller – Helsekost – Økologisk

kosmetik.

BED AND NATURE

Nils & Maja Wenzel Ørum-Nielsen

Vesteraas

Voderup 41, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 20

www.vesteraas,dk

Bondegården, der rummer lidt af det

hele, i naturreservatet ved Voderup

Klint. Kom på ugeophold i en af vores

to ferielejligheder. Endvidere tilbydes

zoneterapi, filosofisk samtale, naturog

miljøvejledning og sæsonens frugt

og bær. Åbent 1. maj til 1. okt. 2008.

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62582045

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Café med brug af overvejende

hjemmelavede og økologiske råvarer,

værelsesudlejning og butik med

mange økologiske produkter og

råvarer.


24 ÆRØ GUIDE 2008

Festivaler, by- og sportsfester

hele sommeren

Ærø er en festival-ø!

I 2008 er der ikke mindre end fem, vidt

forskellige af slagsen.

Alle har flere år på bagen og et godt tag

i publikum: Harmonikafestivalen i Marstal,

hvor harmonika spillere fra ind- og

udland mødes, Single Folk Festivalen i

Søby, hvor vægten er lagt på hyggen og

nærheden, Irsk Festival og International

klassisk SensommerSøbygaard,

hvor topnavne indenfor klassisk musik

byder på store oplevelser. Ærø Jazzfestival

tager hæderkronede ærøske jazztraditioner

op med fokus på dansk og international

jazz af høj kvalitet.

Se datoer for by- og sportsfester i begivenhedskalenderen

på side 31.

Ærø Harmonikafestival, Marstal

Den 30. maj – 1. juni 2008

De, der har været her før, kender den gode stemning og de hyggelige

om givelser i den gamle søfartsby.

Det internationale program omfatter harmonikaspillere fra Dan -

mark, Sverige, Norge, Tyskland m.m. – harmonikaorkestre, grupper

og solister på højt niveau.

Rammerne for træffet vil være i området omkring Sejlklubben,

30 m fra lystbådehavnen. Herfra er der udsigt til en del af havnen

med den 1,2 km lange kampestensmole, en del af Det Syd fynske

Øhav, Ristinge Klinter på Lange land og Øster søen. Ud over den

flotte udsigt kan det nævnes, at lige op ad spillestederne findes to

grønne områder med bænke/borde, fiskehuse, garn tørrepladser

samt 10 broer for lystsejlere og fiskejoller. Der er kun 500 m til

badestranden, skovområde og byens centrum. Vi er sikker på at

træffets rammer vil virke indbydende til en masse spontan »buskspil«

– så publikum får en ekstra musikalsk dimension.

BEMÆRK: Fri entré.

Single Folk Festival, Søby

Den 25. til 27. juli 2007

Ærø Single Folk Festival startede i år 2000. Idéen var at skabe

noget liv i Søby og gøre opmærksom på den sydfynske ø Ærø.

Man valgte at kalde det for en single fe stival, selvom det er

for alle, da det er nemmere for enlige at deltage, når man ved,

der er ligestillede. Iøvrigt er det den eneste single festival i

Danmark.

Festivalen star tede med folkemusik, men publikum øn skede

danse musik om aftenen, så der er noget for enhver smag.

Musiker ne kommer langvejs fra, men der er også indslag og

musik fra Ærø.

FioniaBank, Albani og lokale forretninger har fra starten støttet

idéen, og der er siden kommet støtte fra flere andre, bl.a.

diverse fonde.


Ærø Jazzfestival, Ærøskøbing

Den 27. juli – 2. august 2008

Sommer og Jazz! To begreber som uvæ gerligt hænger sammen,

når vi taler om Ærø!

Det startede i al beskedenhed i 1970 i kulturhuset/musikstedet

»Andelen« i Ærøs købing med en koncert med Niels Viggo Bentzon.

Primus motor i projektet var familien Sørensen og Vilhelm. Senere

var der tale om »Jazzdage på Ærø« – et yppigt 14 dages

overflødighedshorn af gedigen jazz musik, som hurtigt fik sit eget

stampublikum, såvel som sine egne stam-musikere: internationale

jazznavne som f.eks. Niels-Henning Ørsted Petersen, Poul

Dis sing, Søs Fenger, Bo Stief, Svend Asmussen, Jesper Thilo &

Ann Farholt, Jan Kaspersen, Cecilie Nordby og mange, mange

flere.

Midt i 90'erne tog »Foreningen Andelen« over, og musikgenren

blev mere »bred« – om end jazzen aldrig blev glemt eller overset. I

2002 opstod behovet for igen at opleve mere intens jazzmusik, og

»Ærø Jazzfestival« blev i sommeren 2003 en realitet.

Ærø og den klassiske musik

Hver onsdag aften fra den 16. juli til den 20. august 2008 er der

Ærø mulighed for at høre klassisk musik på nationalt og

internationalt topniveau.

Koncerterne foregår i Søby gaard Slots smukt restaurerede

lade, hvor der er indrettet en akustisk perle af en koncertsal helt

i træ. Her optræder førende kunstnere inden for ny og ældre

kammermusik. Pianister på verdensplan trakterer Søbygaards

nye fremragende Fazioli-klaver. I år spiller således danske

Ama lie Mal ling sammen med den rumænske stjerne pianist

Cristian Niculescu firehændigt på klaveret (23. juli). Sopraner

og tenorer fra de største operascener har hyldet klangen i lokalet

og fortolket klassiske og nykomponerede sange og arier, så

publikum gennem årene har fået enestående oplevelser (for

kun 120 kr. pr. billet). I år bliver der genhør med den verdensberømte

basbaryton Ronnie Johansen, Norge, der også i 2008

har sunget på Metropolitan i New York. Han ak kompagneres af

Irene Hasager (30. juli). Næstfølgende

onsdag (6. august) vil den unge fremragende

danske pia nist Marie Rør bech

tage plads ved Fazioliet og sammen

med cellisten Henrik Brendstrup trylle

med salens og klaverets muligheder.

Midtvejs i august (den 13.) får øen

besøg af Det jyske ensemble (9 musikere)

med et specielt sommerprogram

af ny og ældre musik, som også øens

børn får glæde af ved en koncert den

efterfølgende formiddag (14. au gust).

ÆRØ GUIDE 2008

25

Et absolut non-profit arrangement – ude lukkende initieret af en

mindre gruppe utrættelige og ganske enkelt jazz-glade mennesker.

Det er Ærø Jazzfestival foreningens for nemste opgave at videreføre

disse stolte ærøske traditioner med jazzmusik.

For 6. år i træk afholdes en uges Ærø Jazzfestival med den swingende

jazz på Værftet, de berømte/berygtede, sene og uden sammenligning

– intense jamsessions på Arrebo og de intime, sublime

koncerter på Andelen og Ærø Højskole.

Sæt kryds i kalenderen – altid jazz på Ærø i uge 31.

ÆRØ JAZZFESTIVAL

c/o Sten Lauritsen

Baggårde 11, DK-5970 Ærøskøbing

info@jazzisland.dk - www.jazzisland.dk

Ærø Irish Festival

For sjette år i træk af holdes Irish Fe -

stival i Marstal. Masser af irsk folkemusik

og et fantastisk riverdance show

gjor de sidste år festivallen til en kæmpe

suc ces, der tiltrak et stort publikum af

både fastboende og turister. Tradi tio -

nen tro afholdes festivallen i år i da ge -

ne 8. til 10. august med mas ser af irsk

musik og underholdning.

ÆRØ IRISH FESTIVAL

c/o Foley’s Irish Pub

Grønnegade 14, 5960 Marstal

Tlf.: +45 27 20 00 09

www.marstalirishfestival.com

Her lægges spiren til fremtidens blomstrende musikliv på øen af

de bedste musikerhænder.

Der er tradition for, at Søbygaard inviterer nye fremstormende

kammermusikensembler til Ærø. Det sker også i år, idet

Strygekvartetten Kaleido slutter sæsonen den 20. august, mens

et splinternyt barok ensemble med det maritime navn Løven -

dahls Galej lægger til kaj den 16. juli og indleder koncertrækken

med et festrepertoire fra Hertug Hansʼ tid.

Med denne glade og optimistiske søsætning af sæson 2008

markeres det, at Søby gaard for

alvor er kommet på det klassiske

musiks søkort.

Arrangør:

SØBYGAARDS VENNER

Billetbestilling:

Ærø Museum, tlf. 62 52 29 50 eller

info@arremus.dk.

Se i øvrigt www.arremus.dk.


26 ÆRØ GUIDE 2008

FilmFyn blev etableret i 2003 med ud gangs -

punkt i Mål2 programmet. En EU støtteordning

der skulle stimulere erhvervsudvikling

på Sydfyn.

Uden dette program var der næppe

mange, der ville tænke på filmproduktion

på Sydfyn.

De dengang ni sydfynske kommuner og

Fyns Amt bakkede dog alle op om denne

både risikable og noget specielle aktivitet

på Sydfyn.

Det er heldigvis gået over al forventning,

og kan måske også være inspiration for

andre lidt usædvanlige initiativer.

FilmFyn har i de sidste fire år investeret i

20 spillefilm, optaget over hele Sydfyn. Det

simple udgangspunkt er, at filmproducenten

kan få halvdelen af det beløb de om -

sætter fra FilmFyn. For at få 1 mio. skal de

omsætte 2 mio. Det har betydet en omsætning

på Sydfyn på over 60 mio. de sidste

fire år. Hertil kommer en ikke ringe side -

effekt ved at Sydfyn bliver eksponeret ikke

kun i danske biografer, men også i stor ud -

strækning i udlandet.

Filmoptagelser

Ærø

Et godt eksempel er filmen »Drømmen«.

Drømmen er optaget på Ærø i sommeren

2004. Den har omsat over 6 mio. på

øen, hvilket kunne mærkes. Filmholdet var

begejstrede for at arbejde på øen, hvor alle

var imødekommende, hjælpsomme og hvor

arbejdsvilkårene var optimale.

Inden filmens premiere blev der arrangeret

en »open-air« forestilling på fodbold -

banen i Ærøskøbing. Vi havde egentlig fore -

stillet os, at det skulle være i skolegården,

som spiller en rolle i filmen. Men hjemmeværnet,

som altid beredvilligt hjælper, b e -

lær te os om, at det var alt for småt. Der for

fodboldbanen.

Instruktøren, producenten og skuespillere

ankom, og blev en hel del overraskede.

Der sad næsten 3000 ærøboer ud af vores

7000 sjæle i spændt forventning.

Drømmen gik i opfyldelse. Filmen levede

op til forventningerne og er efter premieren

blevet set af over ½ mio. danskere i biograferne,

og selv om den allerede var set af

3000 Ærø boere, blev den også en stor

succes i vores lokale biograf, Andelen som

havde udsolgte huse og måtte forlænge

forestillingerne med en uge, for slet ikke at

nævne DVD salget. Den var udsolgt på 3

timer i SuperBrugsen i Marstal, den dag

den udkom. Den er desuden solgt i over 20

lande. Så Ærø bliver set over hele verden.

Se det var et rigtigt eventyr!

Efter »Drømmen« har vi haft besøg af

Thomas Vinterberg med »En Mand Kom -

mer Hjem« og senest Chistian Levring med

»Den Du Frygter«, og vi håber og tror flere

kommer ned til vor smukke ø i fremtiden.

FilmFyn fortsætter sit virke og har heldigvis

meget positiv opbakning fra de nu 4

sydfynske kommuner. Vi vil gøre alt hvad vi

kan for at leve op til forventningerne og

være med til at gøre Sydfyn og Ærø dynamiske

og nytænkende. Erik Crone


Flere oplevelserÆrø

RUNDFLYVNING

En oplevelse af de store er rundflyvning fra Ærø

Flyveplads. Det er helt specielt at se hele Øhavet fra

oven og få et ander ledes kig på nogle af de ting,

man har set fra landjorden. Nærmere oplysninger

på turistbureauerne eller www.starling.dk

NATTEVÆGTEREN I ÆRØSKØBING

Siden det herrens år 1702 har der gået vægter i de

gamle gader i Ærøskøbing ved nattetid. For at væg -

te, vogte og til anden almennyttig gavn! Vægteren er

en af de personer der kender byen bedst. Det deler

han gerne med sine gæster når han på sommeraftener

går sin runde i købstaden og synger de

gamle vægtervers. Turen varer ca. en time. Voksne

25.- kr./ Børn er gratis. Juli og august – Mødested

på torvet midt i Ærøs købing kl. 21.00. Vægteren kan

også lejes til private fester eller ture for lukkede selskaber.

Ring 62 58 17 57 eller 40 40 60 13 for mere info.

SOLFANGERANLÆGGET

Skolevej 15, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 15 64

Verdens største solfangeranlæg er på 18365 m2 og

dækker 30% af varmeforbruget i Marstal. Det svarer

til, at cirka 600 husstande udelukkende opvarmes

af sol energi hele året. Solvarmeanlægget sparer

hvert år et forbrug på 800.000 liter olie. Rund -

visning for grupper op til 25 pers. kan arrangeres.

SCT. ALBERTS KIRKE

Selv om kun sporene af kirken er tilbage, kaldes

dette område ved Vejsnæs Nakke stadig for Sct.

Alberts Kirke. Her kan man blandt andet se et stort

voldanlæg fra vikingetiden, og skilte på stedet fortæller

om historien og de arkæologiske udgravninger.

Fra vold anlægget har man også en pragtfuld

ud sigt over vandet.

FREDSBÆNKEN

Rastepladsen ved Olde Mølle.

Fredsbænken står på et af Ærøs højeste punkter,

midt på øen. Den er skabt af billedhuggeren Erik

Brandt fra Assens og står på et af Ærøs højeste

punkter som et symbol på håbet om fred i verden.

Bænken har form som en bro, og her kan man sidde

og gøre sig positive tanker, mens man nyder det

vide udsyn over ø og hav.

JÆTTESTUER / STENDYSSER

Kragnæs, Lindsbjerg, St. Rise.

Minder fra Ærøs oldtid ses flere steder på øen.

Både jættestuen i Kragnæs og langdyssen i St. Rise

er velbevarede. Det samme gælder langdyssen og

jættestuen på toppen af Lindsbjerg – et udsigtspunkt,

hvorfra man kan se næsten hele horisonten

rundt.

DITTES HAVE

Vesterskovsvej 25

På vejen til Ommelshoved ligger en privat besøgsnaturhave,

hvor man begiver sig ind i blomsternes

og havekunstens verden. Her er en mangfoldighed

af dufte og farver, og plantevældet er imponerende.

BADEHUSE

Eriks Hale, Marstal og Vester Strand, Ærøskø bing.

Både ved Marstal og ved Ærøskøbing kan man se

en perlerad af bittesmå træhuse i glade farver.

Husene ejes af private og går i arv fra generation til

genera tion.

Ærøske traditioner

Af museumsleder Karen Margrethe Fabricius

Helligtrekonger og Fastelavn

Traditioner lever i bedste velgående på Ærø. På

den vestlige del af Ærø fejrer man Hellig trekon ge -

r. Som en afslutning på julen bliver 3-4 dage og

nætter omkring den 6. januar brugt til at »gå

udklædt«.

Traditionen blev for næsten 150 år siden ført til

øen af en skræddersvend fra Bregninge, som

hentede ideen på Als. Da gamle Maren i Leby

skyldte ham penge, formummede han sig og

havde nær skræmt livet af hende, da hun troede,

at det var fanden selv!

Siden dengang har mange andre fået smag for

at gå maskeret til Helligtrekonger. Skikken lever

stadig. Mange hjem på den vestlige del af Ærø

har skabe og skrin fyldt med »udklædttøj«, som

kun er i brug denne ene gang om året. Hvis man

ikke lige har »stadstøjet” ved hånden, kan man

bruge hvad som helst, bare man forklæder sig til

ukendelighed. For eksempel gemmer der sig ofte

en ung mand bag den gamle konemaske. Med

fistelstemme drager man fra hus til hus og driver

gæk med folk.

Identiteten skal helst ikke afsløres. Hver da -

gens grænser må i et vist omfang overskrides,

men det er antydningens kunst, der er vigtig, og

hverdagen er et væsentligt element. Man skal

have et emne at starte snakken på, når man kommer

på besøg i hjemmene, og opfindsomheden

blomstrer disse aftener. Det kan være æbleskivefrø.

Jo, frøene skal sås sidst i september for at nå

at komme op til jul! Samtidig fremvises store

medbragte æbleskiver. Andre muntrer sig med

demonstration af en til lejligheden opfundet

evighedsmaskine.

ÆRØ GUIDE 2008

27

Udklædterne kigger efter lys over hoveddøren.

Dér er man ventet, og værterne er sammen med

evt. gæster klar til at tage imod og gå med på

spøgen. Værterne er en lige så væsentlig del af

spillet som de maskerede. Sugerør har man med

i lommen, og i aftenens løb kan det nå at blive til

mange små eller store glas.

Når udklædterne har forladt de gæstfrie

værter, starter gætterierne om, hvem der gemte

sig bag masken. De rigtig garvede kommer

måske to gange i løbet af aftenen i forskellig for -

klædning.

I Ærøskøbing og Marstal kendes masketraditionen

også, men her foregår udklædningen

faste lavnsmandag. Børnene går på besøg om

dagen og de voksne om aftenen. Der er ikke den

store forskel i måden, masketraditionen bliver

udført på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog

med den undtagelse at i Marstal skal maskerne

falde og identiteten tilkendegives, inden man forlader

huset igen.

Hvis du som udenforstående har lyst til at være

med i dette meget lokalbetonede spil, kan du

vælge at se maskerne på de offentlige steder,

som averterer med maskebal.

Påske

Påskelørdag er en af årets vigtigste dage, for da

koges der æg på stranden. Hvis du kommer til

Ærø på denne dag, skal du ikke blive forundret,

hvis du ikke møder mennesker i byernes gader

de er alle sammen på stranden. I Ærøskøbing

holder museerne lukket - en af årets få dage -

med et skilt på døren: vi koger æg!

I hundredvis samles man øen rundt i større og

mindre skarer. Det er ikke kun lokalbefolkningen,

der er med på stranden. Udenøs venner og be -

kendte valfarter hertil i stor stil år efter år.

Hvor gammel er denne tradition? Ja, den ken -

des tilbage til omkring år 1900, hvor de ældre

børn gik rundt til gårdene påskelørdag, sang for

beboerne og fik æg, som de tog med til stranden

og kogte i havvand.

I dag fordeler deltagerne sig over hele stranden

i små og store grupper omkring bålet, ofte

med tre generationer i et selskab. Der koges æg,

ristes pølser og skylles ned med håndbajere. De

venskaber, der på denne måde bliver grundlagt i

de unge år, holder ofte livet ud – måske kun

omkring denne ene tradition. Alle er lige i flokken

– også borgmesteren. Denne dag må man gerne

blive snavset og skeje ud. Vejret er ingen hindring.

Hvis det er blæsende, finder man læ. Selv

i snevejr koger man æg.


28 ÆRØ GUIDE 2008

Grønlands- og marinemaleren

J. E. C. Rasmussen

Med Carsten Jensens bestsellerroman »Vi, de druknede« blev

Marstal sat på det litterære verdenskort. I 2007 udkom endnu

en Jensen-roman med ærøsk afsæt, nemlig »Sidste rejse«, hvori

historien om Grønlands- og marinemaleren Carl Rasmussen udfoldes

med den frihed en forfatter nu en gang har til at fortælle sin

historie.

Her neden for står den korte faktuelle historie om ma leren Carl

Rasmussen.

Carl Rasmussen blev født 31. august 1841 i Ærøskøbing. Han var

ældste barn ud af en børneflok på ialt 13.

Da han i sit femtende år var konfirmeret, blev han sendt til

København og sat i lære hos en hosekræmmer, datidens manufakturhandlere,

ved Gammel Strand. Allerede i barneårene havde han

syslet med at tegne, han fortsatte dermed og benyttede lejlig -

hederne der gaves, til at studere kunst vær kerne på maleriudstil -

lingerne. Fra læretiden findes endnu flere tegninger. En viser

pak rummet på kvisten, en anden viser kramboden med den lange

disk og de mange varer på hylderne, på en tredie ser man kontoret

hvor købmanden får et slag kort og en toddy med sine venner.

Under sin læretid, vel i 1859, traf han da værende arkitekt, senere

professor Hans Holm, der tog sig af ham med stor venlighed og

underviste ham om søndagen efter at butikken var lukket. Holm fik

senere dyremaleren J. O. Frisch til at lære ham at male og arkitekten

C. V. Nielsen til at indvie ham i perspektivlærens hemmeligheder.

Han var nu kommet igennem læretiden, men hans hu stod ikke

til at fortsætte som handelsmand. Han arbejdede flittigt med sin

tegning og sine farvestudier. Foreløbig gav dette ingen indtægter,

og han måtte tjene til livets ophold ved at sy sække for sin tidligere

principal.

I sommeren 1861 tog han til søs med en slægtning og hjembragte

en del marine studier. Efter hjemkomsten blev han elev på

teknisk institut og opnåede ved nytårstid 1862 en friplads på

kunstakademiet. Aka demiets skole besøgte han til 1866. Samtidig


fik han adgang hos landskabsmaleren C. F. Aagaard, i hvis atelier

han modtog undervisning, og af hvem han - ligesom af sine tidligere

lærere Frisch og Holm - blev hjulpen på anden måde. Hos Aagaard

malede han i to vintre. I foråret 1863 fik han sit første billede antaget

til udstillingen på Charlottenborg. Et »Søstykke motiv nordvest for

Skaltene«. Meget havde han at kæmpe med i de nærmeste år, dels

øko nomiske kår og dels en del sygelighed. Efterhånden fik han

publikums opmærksomhed henledt på sig og solgte sine malerier

både til kunstforeningen og til privat- folk.

I 1865 og '67 modtog han fra akademiet stipendier til studie -

rejser i indlandet. I disse år malede han sø- og kystbilleder med

hjemlige motiver.

I 1870 drog han til Grønland og opholdt sig der omtrent et år.

Derfra hjembragte han en mængde forarbejder til den række bil -

leder, der mere end noget andet bidrog til at fæstne hans anseelse

som en dygtig original kunstner.

I 1872 købte Den kgl. Malerisamling hans store billede »Midnatsstemning

fra Grønland«, samme år udstilledes »De indfødte

danser fangedansen«. Med dette åbnede han rækken af sine figurmalerier

fra grønlændernes liv. Disse malerier blev alle godt modtaget

på grund af den friske og selv stændige opfattelse af mo tiverne

og den elskværdighed og det lune, hvormed han fremstillede

eskimoerne. Mange af disse billeder gik i sin tid til England. Blandt

de grønlandske malerier kan næv nes: »Fader og søn på søen«,

»Vinterdag i Grønland«, »De unge morer sig« fra 1874, »Bedstefar

på søen med de små«, 1875, og »Junidag på Godthåbs Fjord«,

1878.

I 1872 rejste Rasmussen med akade miets store stipendium over

Holland og Frankrig til Italien. Efter de hjembragte studier malede

han forskellige større ting, mest kystbilleder.

I 1878 besøgte han London og Paris. Fra 1880 tog han blivende

ophold på sin fødeø, i Marstal. Størstedelen af hans billeder er

i privateje. Foruden midnatsstemning fra Grønland, der blev købt til

Den kgl. malerisamling, findes billeder på Nivaagaard, Aarhus,

Rønne, Ribe, Ærøskøbing samt Marstal Museum.

I tiden fra 1877-1880 malede Jens Erik Carl Rasmussen nogle

altertavler til kirkerne i Marstal, på Strynø, og Anholt. I Godthåbs

Kirke på Grønland er der et maleri, der forestiller »Hans Egede

knælende i bøn ude på marken«.

I 1874 blev han gift med en slægtning, Anna Egidia Rasmussen,

fra København.

I 1893 tog han atter til sit kære Grønland og malede i sommerens

løb en mængde studier i olier og akvarel. På hjemrejsen faldt han

over bord fra skibet og druknede den 1. oktober 1893. Han blev 52

år og efterlod sig hustru og 8 børn, af disse 5 ukonfir merede.

Ved hans død skrev bl.a. P. Weilback i »Nyt kunstnerleksikon«:

»Den anselige sum, hans efterladte arbejder indbragte, viste

maaske bedst, hvilken beundret kunstner han havde været«.

ÆRØ GUIDE 2008

Ærø Natur- og Energiskoles

sommerprogram 2008

29

Dato og tidspunkt Seværdighed Mødested

Lørdag 26/4 kl. 14.00 Vitsø Nors natur Pumpemøllen i Vitsø

Lørdag 3/5 kl. 14.00 Fugle og planter omkring fyret Skjoldnæs Fyr

Lørdag 24/5 kl. 14.00 Orkidétur i Gråsten Nor Flyvepladsen

Lørdag 7/6 kl. 14.00 Klokkefrøer/snoge i Voderup Gadekæret i Voderup

Søndag 15/6 kl. 14.00 Vilde blomsterdag, Voderup Klint Voderup Klint

Tirsdag 1/7 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 2/7 kl. 14.00 Låddenbjerg Plantage i Søby Søby Måe

Torsdag 3/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Søndag 6/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint Voderup Klint

Mandag 7/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Vandrerhjemmet,

Ærøskøbing

Tirsdag 8/7 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 9/7 kl. 14.30 Ærø Naturpark Gammelgård 6

Torsdag 10/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Lørdag 12/7 kl. 14.00 Strandens fugle og planter P-plads på Erikshale

Søndag 13/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint Voderup Klint

Mandag 14/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Vandrerhjemmet,

Ærøskøbing

Tirsdag 15/7 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 17/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Lørdag 19/7 kl. 14.00 Sten på stranden P-plads på Erikshale

Søndag 20/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint Voderup Klint

Mandag 21/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Vandrerhjemmet,

Ærøskøbing

Tirsdag 22/7 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 23/7 kl. 14.00 Egehovedskoven i Marstal P-plads ved

campingpladsen

Torsdag 24/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Søndag 27/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint Voderup Klint

Mandag 28/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Vandrerhjemmet,

Ærøskøbing

Tirsdag 29/7 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Onsdag 30/7 kl. 14.30 Ærø Naturpark Gammelgård 6

Torsdag 31/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Søndag 3/8 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint Voderup Klint

Tirsdag 5/8 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 7/8 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Søndag 10/8 kl. 14.00 Sjældne planter i Gråsten Nor Flyvepladsen

Tirsdag 12/8 kl. 14.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Torsdag 14/8 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 15, Marstal

Søndag 28/8 kl. 13.00 Egehovedskoven i Marstal P-plads ved

campingpladsen

Pris for deltagelse i de planlagte ture: 30 kr. for voksne, børn gratis.

Der kan hele året arrangeres ture for lejrskoler, busselskaber samt større eller

mindre grupper.

Det kan være rundture på Ærø, naturvandringer, besøg på solfangeranlægget,

byvandringer i Marstal og Ærøskøbing m.m.

Timepris 2008: 400 kr.

Henvendelse kan ske til turleder Knud Nielsen på telefon 62 53 23 80,

e-mail: bondebygade@mail.dk.


30 ÆRØ GUIDE 2008

200-året for englændernes

bombardement af Marstal

»At Marstal med sin store Jagtflaade maatte

lide meget under Syvaarskrigen med England

er i sig selv indlysende. I Sognets Kirkebog

berettes følgende: Palmesøndag 10.

April 1808 blev formedelst Fjendens Anfald

paa Flækken ingen Gudstjeneste. Dagen tilforn

prøvede han paa at ville opbrænde Fartøjerne,

men det lykkedes ham ikke; den Højeste

afvendte Faren«.

Således indleder Pastor Høj kapitlet Særlige

Mærkeaar i bogen »Træk af Marstals

historie«. Danmarks ulyksalige deltagelse i

Napoleonskrigene 1807-14 med store land-

ØHAVETS DAG

Den 31. august 2008

Tag familien med til Øhavets Dag 2008

og få en aktiv dag i naturen med masser af

oplevelser – guidede ture, fiskeri, prøve

kajakker og robåde, sejladser i øhavet m.v.

Læs meget mere om

Øhavets Dag på

www.oehavetsdag.dk eller

hent programmet på

turistinfo.

afståelser og landets økonomiske ruin til

følge, er begivenheder, der formodentlig er

de fleste bekendt. Engelskmandens ran af

orlogsflåden og bombardementet af København

er mørke kapitler i Danmarkshistorien.

Søfartsnationen Danmark fik et skud for boven,

der sendte landet adskillige trin ned ad

den maritime verdensrangstige. Også Marstal

blev bombarderet. Hvorfor ville engelskmanden

mon bruge krudt på den lille flække

med godt 1400 sjæle. Jo, årsagen var den,

at 50 af byens 149 fragtfartøjer lå hjemme i

naturhavnen.

Efter det forgæves forsøg på at afbrænde

flåden d. 9. april, skruede Engelskmanden

bissen på dagen efter igen. Dagen var Palmesøndag.

Der blev sendt kanonkugler ind

over byen, og adskillige beboere flygtede ud

over markerne i stor skræk. Høj skriver

herom: »Adskillige Huse fik Mærker af de engelske

Kugler, i lange Tider legede Børnene

med dem, ligesom adskillige blev brugt til at

male Sennep med. En Skipperkone, Klaus

Madsens Ane Sofie, der stod og kogte Mad

ude i Korsgade, blev skrækslagen, da pludselig

en engelsk kugle kom ind til hende gennem

Vinduet og tørnede mod Skorstenen«.

Kuglen, der gik igennem det åbentstående

vindue, blev i familiens eje som et

minde om den krig, der satte en brat stopper

for »De gode gamle dage«. Kanonkuglen

blev anvendt i husholdningen til sennepsfremstilling.

Siden kom den på Marstal Søfartsmuseum,

hvor den kan besigtiges den

dag i dag.

Her ved deadline for Ærø Guiden, er der

nedsat en arbejdsgruppe, der vil forsøge at

få et arrangement op at stå, for at markere

200-året for Marstals bombardement. - Se

nær mere herom i dags- og ugepressen i

marts/april 2008.


BEGIVENHEDER ’08

FEBRUAR 03.02. Fastelavnsfest i Arrebohallen, Ærøskøbing.

ÆRØ GUIDE 2008

MARTS 12.03.-24.03. Påskeudstilling. Bl.a. med filtet kunsthåndværk. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

16.03.-25.05. Kunst fra Eksjö på Søbygaard.

MAJ 30.05 Bregninge By Night - åbent til kl. 21.00. Bl.a. med ølsmagning. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

30.05-01.06. Ærø Harmonika Festival. Marstal Havn. - Fri entré.

JUNI 05.06. Kl. 14.00-15.30. Grundlovsmøde på Kunsthøjskolen på Ærø. Vester Møllegård, Vester Møllebakke 4.

20.06.-23.06. »Heksejagt«. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

22.06.-25.07. Kunst på Havnen, Ærøskøbing.

27.06-29.06. RSI’s Sommerfest. Rise Stadion.

27.06. Bregninge By Night - åbent til kl. 21.00. Bl.a. med ølsmagning. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

27.06. Translokation på VUC Ærø for HF og HF Søfart.

JULI Indtil 25.07. Kunst på Havnen, Ærøskøbing.

03.07. Kl. 19.30. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen, Søbygaard.

03.07-06.07. Søby Havnefest.

03.07. Kl. 19.30. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen, Søbygaard.

10.07. Kl. 19.30. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen, Søbygaard.

10.07-13.07. Grollefest i Marstal, v/ lystbådehavnen.

11.07. Kl. 19.30. Koncert i Marstal Kirke - Ærø Sommerkor.

11.07. Marstal By Night. »60’er-tema«. Butiksåbent til kl. 22.00.

12.07. »Ø-dag« med et mix fra Ærø, Samsø og Læsø. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

14.07.-16.07. Kræmmermarked på cirkuspladsen v. Ærøskøbing lystbådehavn.

16.07. Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard med barokensemblet Løvendahls Galej.

17.07.-20.07. Eventyrfest. Torvet Ærøskøbing.

17.07. Kl. 19.30. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen, Søbygaard.

18.07. Marstal By Night. »Pirat-tema«. Butiksåbent til kl. 22.00.

23.07. Kl. 19.30. Dobbeltkoncert på Søbygaard – firhændigt klaver med Amalie Malling og

Christian Niculescu.

24.07. Kl. 19.30. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen, Søbygaard.

25.07.-27.07. Single Folk Festival, Søby.

25.07. Marstal By Night. »Western-tema«. Butiksåbent til kl. 22.00.

27.07.-02.08. Ærø Jazzfestival. Ærøskøbing.

30.07. Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard - Ronnie Johansen, basbaryton og Irene Hasager, klaver.

31.07. Kl. 19.30. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen, Søbygaard.

31.07. Kl. 19.30. Koncert i Marstal Kirke - Jochen Brusch, violin, Karsten Hermansen, Orgel.

AUGUST 01.08. »Beklædning i rene naturfarver«. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

06.08. Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard med Marie Rørbech, klaver og Henrik Brendstrup, cello.

07.08. Kl. 19.30. Koncert i Marstal Kirke - Claes Holmgren, orgel.

08.08.-10.08. Ommelsfest. Ommel Stadion.

08.08.-10.08. Ærø Irish Festival

09.08. Kl. 11.00. Asserballe Folkedansere, Torvet i Ærøskøbing.

09.08. Kl. 15.00. Asserballe Folkedansere, Søbygaard.

10.08.-31.08. Kunst i Pakhuset, Marstal Havn.

13.08. Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard med Det Jyske Ensemble.

14.08. Kl. 10.00. Skolekoncert for 3.-5. kl. på Søbygaard med Det Jyske Ensemble.

20.08. Kl. 19.30. Koncert på Søbygaard med Kaleido, en ny ung strygekvartet.

31.08. Øhavets Dag.

SEPT. 12.09.-14.09. Maritim løb Ærø.

OKT. 05.10. Kl. 10.30-13.00. Græskarkonkurrence. Den Grønne Gren, Bregninge.

11.10.-19.10. »Klædt på til løvfald«. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

Uge 42 Marstal By Night. Halloween. Endelig dato - se Ugeavisen.

Uge 42 EfterårsaktiviteterÆrø Museum, Flaske Peters Samling og Søbygaard.

15.10. Kl. 12.00-15.00. Legedag i haven for børn og voksne i alle aldre. Den Grønne Gren, Bregninge.

18.10. Jagtdag med vildtparade og festmiddag i Søbygaardsalen, Søbygaard - husk at bestille bord!

NOV. 08.11. Novemberfest i Arrebohallen, Ærøskøbing

22.11. Uldgårdens julestue åbner. Ærø Gårdbutik, Uldgården, Bregninge.

31

Begivenhedskalenderen er så komplet som det er muligt inden trykstart.

Se den aktuelle kalenderÆrøportalen: www.aeroe.dk el. www.ærø.dk

Du kan også følge med i Ærø Ugeavis - den ligger online på portalen.


32 ÆRØ GUIDE 2008

Havnene på Ærø

Søby Havn

Pos.: 54˚ 56,54’ N - 10˚ 15,65’ E

Ærø’s nordspids ligger fiskerbyen Søby

med nyere marina: 125 liggepladser,

moderne faciliteter og cafeteria.

Dejlig grillplads/legeplads.

Havnefoged: Tlf. 62 58 14 30

Fax 62 58 25 70.

Ærøskøbing Havn

Pos.: 54˚ 53,56’ N - 10˚ 24,67’ E

Midt på Ærø ligger »eventyrbyen«

Ærøskøbing med hyggeligt havnemiljø:

275 liggepladser, moderne faciliteter.

Fine legepladser og grillplads.

Havnefoged: Tlf. 62 52 12 53.

Marstal Havn

Pos.: 54˚ 50,93 N - 10˚ 31,44’ E

Mod øst ligger Marstal – Ærø’s driftige

skipper- og søfartsby med maritime traditioner.

400 liggepladser, moderne faciliteter,

livligt havnemiljø med stor grill/legeplads.

Havnefoged: Tlf. 63 52 63 65.


Åbningstider:

www.risebryggeri.dk - eller ring: 62 52 11 32

ÆRØ GUIDE 2008

Ærøs egen øl

33


Hotellet med idyllisk atmosfære

i centrum af Ærøskøbing...

Hotellets beliggenhed i Ærøskøbing midt på øen gør det til det ideelle

udgangspunkt for at udforske den storslåede natur på Ærø.

Badestrand inden for en gå-afstand på få minutter.

Hyggelige byture på de toppede brosten i en by med

velbevarede ældre huse, giver en helt enestående

oplevelse.

Guidet tur kan arrangeres.

DK-5970 ÆRØSKØBING · ÆRØ

TLF.: +45 62 52 10 03 · FAX: +45 63 52 31 68

www.aeroehus.dk · E-mail: mail@aeroehus.dk

Vor målsætning er at give vore gæster en god og

positiv oplevelse under opholdet på Ærø, og vort

personale vil altid være klar til at servicere Dem samt

være behjælpelig i enhver situation.

Hotel »Ærøhus« tilbyder

ophold med pension, sa

afholde familiefester

og semi narer for

150 personer.


mt at

, kurser

op til

Hotel »Ærøhus« har 1. klasses

restaurant, hvor der bl.a. serveres

friske fisk (efter årstiden).

I Sommersæsonen serveres der

terrassen foran hotellet samt i den

gamle hotelhave.

Vor specialitet er friskfangede

fladfisk og stegte ål med

persille sauce.

Der tages forbehold for,

at vejret kan betyde manglende

landing af fangst.

Ærøhus Seaside m/ havudsigt

Nyd udsigten over vandet mod Svendborgsund fra lejligheden.

Smagsfuldt møbleret med Erik Jørgensen møbler.

Hotel Ærøhus udlejer værelser/lejligheder i meget høj standard beliggende ved Ærø

Marina. Indretning med 2, 4 eller 6 sovepladser pr. værelse/lejlighed, alle med egen indgang,

bad og toilet. Lejlighederne er topisoleret med gulvvarme overalt og indrettet i høj

kvalitet med bl.a. fladskærm, telefon og internetadgang samt sol-terrasse med el markiser.

Enkelte med vaskesøjle, sauna og stort spabad (Jacuzzi for 2 personer). Eksklusivt køkken

veludstyret med ovn, microvn, køl og frost samt opvaskemaskine. Udlejes på uge og

dagsbasis som lejlighed eller som værelse med hotelservice. 10 minutters gang til Ærøs

bedste badestrand, 5 minutter til centrum af den gamle historiske by Ærøskøbing.

Udlejes til lejere der værdsætter kvalitet – uden husdyr og tobaksrøg (røgdetektor).

Hotel »Ærøhus« kan tilbyde

komfortable værelser med bad

og toilet samt telefon.

Hotel værelser med egen terrasse,

beliggende i gammel, smuk

hotelhave.

Værelser - Luxus.

Værelser - Comfort.

Værelser - Standard.

NE

ER

O

STATENE

VRÅVEJEN

»Ærøhus«

Tennisbaner

Tennisplatz

SLUTTER

GYDEN

HUSVEJEN

KILDE-

HAVEN

TVÆRV.

PILEBÆKKE

NYVEJ

VESTERGADE

SØNDERGADE

GYDEN

ØS

SØVGT.

VESTRE ALLE

BAGGÅRDE

»Ærøhus«

»Ærøhus«

Ferielejligheder

GILLEBALLETOFTE

BROGADE

NØRREGADE

SMEDEG.

STRANDVEJEN

JOMFRUVEJ

Vestre

Bådehavn/Yachthafen

Trafikhavn

Svendborg

Verkehrshafen


36 ÆRØ GUIDE 2008

Kunst/Lys/Galleri

GALLERI RITA LUND MALERIER

Rita Lund

Prinsensgade 6

5960 Marstal

Kunstmaler

Åben hele året når skiltet er ude

– ellers besøg efter aftale.

Ejendommen Prinsensgade 6,

der er naboejendom til Marstal

Søfartsmuseum, var oprindelig opført

i 1899 til rederiet H. C. Grube, nu

ombygget og indrettet til mit

private galleri og atelier hvor jeg

arbejder dagligt.

Tlf. 62 53 10 98 / 62 53 21 73

KIRSTEN OG DAVID THOMAS

Ø. Bregninge 30

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 22 23

Smykker af Ærøsten

Kunstudstilling

Åbent værksted

Åbent hele året

GALLERI RUSAGER

Søby Vestermark 10

5985 Søby

Tlf. 62 58 24 12

www.rusager.com

Skulptur og oliemaleri.

GALLERI KONDRUPS HUS

v. Ulla de Frey

Thorupvej 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36

Kunst af håndgjort papir m.m.

Åbent hele året efter aftale

GALLERI HAVGAARDEN

Skovbrynke 2,5970 Ærøskøbing

Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85

Papirkunstner, malerier, kunsthåndværk

ÆRØ GLASKUNST

Vestergade 45,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 13 24 / 22 98 03 24

info@aeroe-glaskunst.dk

www. aeroe-glaskunst.dk

Håndlavet glaskunst: smykker -

skåle - platter - vaser - lysestager mm.

OLE HARTVIG

Vråvejen 1,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 30

www.olehartvig.dk

Træskærerarbejde som skilte og

kunstværker & forgyldning

BILLEDVÆV

Franziska Kurth

Skovbygade 5, Skovby

5985 Søby, Ærø

Tlf. 62 58 28 29

franziska.kurth@post.opasia.dk

www.bildweberei-frosch.de

Atelierudstilling hele året.

Fantastiske farveglade billedtæpper

og kunsthåndværk (bl.a. keramik).

Billedvæverkurser.

KÆPHESTEN

Havnen (ved Fyns Amts Avis)

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 25 01

Butikskollektiv med ærøsk

kunsthåndværk


DE ÆGTE

ÆRØ NISSER

sælges kun på Ærø og fåes kun i

Nissehuset fra 1772 beliggende i Bro,

midt imellem Ærøskøbing og Marstal.

OBS! Ærønisserne sælges ikke i Tivoli.

Den lille butik har åben hverdage kl.

10-16. Lørd.-sønd. og helligdage kl.

10-14. Mandag lukket.

1/1-1/4 lukket.

ARTUNIQUE

www.artunique.dk

Juni: lørd.+sønd. 12-17

Juli/aug.: tirsd.-sønd. 12-17

Hele året:

efter aftale, 23 61 93 86

Antikke

indiske møbler

*

Bronzekar

*

Brugskunst

*

Smykker

*

Sjaler

Tværbymark 3

Bregninge

Træ Nisserne er lavet af NINA ROE og består af:

Mini Filur

Små Folket

Pakke Folket

Uld Folket

Nødde Folket

Bamse Folket

Afhent Ugeavisen

gratis i øens

postbutikker,

turistinfo eller

bladets kontor!

- den ligger også på

www.aeroeugeavis.dk

Møllevejen 33 A, 5960 Marstal.

Tlf. 62 53 11 53

Sne Folket

Heste Folket

Skov Folket

Køkken Folket

Silde Folket

Musik Folket

Træsko Folket

Pensionist Folket

Jule Folket

Julemanden

Julekonen

Stor Folket

Adr.: Møllesøvej 10 · Bro · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 20 55


Tværby 3 • Bregninge

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62581400

www.aeroegaardbutik.dk

gaardbutikken@aeore.dk

God busforbindelse til

og fra havnene.

Pinewood

Praktisk tøj til fritid,

arbejde, golf, jagt,

fiskeri, sejlads m.v.

100% naturmaterialer

Overnatning

Feriehuse udlejes

i Bregninge.

www.byhusaero.dk

Mobil 30343028

Juli, aug, & sept.: Alle ugens dage kl. 10-18

ÆRØ GUIDE 2008

med et anderledes udvalg

Stort udvalg af uldprodukter

i helt egne kvaliteter og

designs fra egen fabrik.

Outdoor

collection

Tøj i bomuld,

silke og hør

fra bl.a. The

Earth Collection, Troll

og Micha til fornuftige

Telt priser. fyldt Produceret med TILBUD med bl.a. stærkt

nedsatte omtanke og behageligt prøver og rester

at have på.

April, maj, juni, okt., nov. & dec.: Mandag til fredag kl. 12-16

Lørdage og helligdage kl. 10-17 • Søndag kl. 10-14.

Jan., feb. & marts: Mandag til fredag kl. 12-14 • Lør/søndag kl. 10-14

Tilbudsteltet

Stærkt nedsatte frasorterede

varer sælges

løbende i stedet for

halvårlige udsalg.

37

T-shirts, skjorter,

bukser, jakker, veste,

fleece, shorts, regntøj,

sokker, fodtøj o.m.a.

Dansk design

Toppe, t-shirts,

jeans, jakker,

nederdele,

trøjer, strik,

tørklæder m.m.

Beklædning,

plaider, garn,

strik, filt m.v.

Nature

100%

bomuld


25

www.saeberiet.dk

38 ÆRØ GUIDE 2008

N

KOMMENS

AGRE

KYSTVEJEN

HAVEVEJ

MOSEVEJ

JØRB ÆKSVEJ

© ÆRØ UGEAVIS/BOGTRYKKERI

Eftertryk kun mod tilladelse

2

4

KÆR VEJ

SØBY

TVÆR-

VEJ

MØLLEMARKSVEJEN

SKOV VEJEN

LANGEBRO

13

BUEVEJ

Søby

MOSE-

GÅRDS-

VEJ

30

29

N ØRREBRO

1

12

11

24

PRÆSTEVGT.

BUEVEJ

DOKVEJ

HAVNEVEJEN

LODSGYDEN

SØBAKKEVEJ

Fåborg +

Mommark

ABI LDVEJ

MINES-

VEJ

HAVNEVEJEN

SØNDERVEJEN

BIOGRAF-

VEJ

Finn’s Bageri

Tilbage til håndværket

Bageri - Konditori

Café - Pizzeria

NØRREBRO 2 · SØBY · TLF. 62 58 10 65

ÅBNINGSTIDER: SE OPSLAG I BUTIKKEN

16

31

9

6

26

21

28

ALLEEN

Lystbådehavn

14 15

22

5

LÆRKE-

VEJ

3

ØSTERBRO

S ÆRØ

æberiet

Gårdbutik

og arbejdende værksteder

Søby Nørremarksvej 3

5985 Søby

Telefon 62 58 19 59

ELLEHØJVEJ

RUMMES AGRE

SØBY NØRRE MARKSVEJ

10

KAPPELHØJ

Mod Ærøskøbing

Velkommen til Søby

Søby Strand

Søby Skole

SØBY

MIDTVEJ

27

23

Sommerhalvår

1/6-1/10:

Åbent alle dage

på nær lørdag

kl. 10-15.

Torsdag kl. 10-12

laver vi sæbe.

Vinterhalvår

1/10-1/6:

Åbent tirsdag,

onsdag og torsdag

kl. 10-15.

Uden for de nævnte

tider er der

åbent efter aftale.

1. DAGLI’BRUGSEN

2. SØBY CAMPING

3. A/S TRÆLASTEN - XL BYG

4. JØRBÆK DESIGN

5. JENA-BYG

6. ÆRØ MINIGOLF

9. FINN’S BAGERI

10. BOLIGHUSET, SØBY

11. SØBY VÆRFT AS

12. SØBY BODEGA

13. SALON EDEL

14. SØBY-MOMMARK RUTEN (TURIST-INFO)

15. RESTAURANT ØENS GRILL & SPISEHUS

16. FIONIA BANK

21. SØBY SOLCENTER

22. ÆBC, ÆRØSKØBING BÅDEVÆRFT OG

CHARTERCENTER APS

23. SÆBERIET

24. SØBY SKIBSELEKTRO

25. GALLERI RUSAGER

26. SØBY HAVESERVICE

27. KUNSTHØJSKOLEN ÆRØ

28. SØBY MALERFORRETNING

29. VESTÆRØ MURERFORRETNING

30. VOGNMAND P. PEDERSEN & SØN

31. SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER

SØBY ERHVERVSFORENING

www.soeby-erhverv.dk

Jørbæk Design ApS

Kig ind i vores butik

og få inspiration

• Vi har håndstøbte

lys i alle

kvalitetslys i alle

størelser og farver

størrelser og farver

Vi sælger også

Vi sælger også

• Legetøj Legetøj

• Brugskunst

• Is

Lyset fra Jørbæk

Tlf.

62 58 14 54

www.jorbak.dk

Jørbæksvej 4 · 5985 Søby Ærø

Åbent i sommersæsonen

Urter og krydderier er

- såvidt det er muligt

- økologiske eller dyrket

efter økologiske

principper

Ærø Sæbe og

Ærø Urtesalt

fremstillet i eget

værksted af gode

ægte råvarer,

som er behandlet

med omhu


DAGLI’BRUGSEN SØBY BYDER DEM

VELKOMMEN TIL ÆRØ

Vi kan tilbyde alle dagligvarer til ferien

Vi har også: ■ TIPS og LOTTO

■ POSTBUTIK

■ APOTEKSUDSALG

■ VAREUDBRINGNING

Dagli’Brugsen Søby ønsker Dem en god ferie.

DAGLI’ BRUGSEN SØBY

RESTAURANT

Lystbådehavnen · Søby · Ærø

Grill: Tlf. 6258 1823 · Restaurant: Tlf. 6258 1801

■ A la Carte

■ Fest menuer

■ Mad ud af huset

■ Busselskaber

Åben

alle dage

kl. 8 00 -18 00

- også lørdag

og søndag.

Langebro 13 · Søby · Tlf. 62 58 12 64

■ Burger

■ Pølser

■ Grill kyllinger

■ Is

Østerbro 48 · Søby

Tlf. 62 58 13 83

MØBLER - TÆPPER

og GAVEARTIKLER

SKOVBY

SMEDE- &

er Nordens mest

solgte traktor

DANMARK

GEORG PEDERSEN

SMEDEGYDEN 2

5985 SØBY, ÆRØ

TLF. 62 58 12 10

FAX 62 58 22 10

MASKINFORRETNING

AUT. VVS – VARME

STIHL

Have- og parkmaskiner

ÆRØ GUIDE 2008

Information

39

ALARM Tlf. 112

Redningskorps Tlf. 62 52 22 22

APOTEK

Marstal:

Kirkestræde 23 Tlf. 62 53 10 68

Ærøskøbing:

Vestergade 34 Tlf. 62 52 10 10

Søby:

Håndkøb – Dagli’ Brugsen,

Langebro 13 Tlf. 62 58 12 64

BIOGRAF

Ærøskøbing:

Bio Andelen,

Søndergade 28A Tlf. 62 52 17 11

FLYTRANSPORT

Starling Air, Ærø Tlf. 62 53 33 94

FÆRGE

Ærøfærgerne:

Søby,

Ærøskøbing,

Marstal Tlf. 62 52 40 00

Søby-Mommark Tlf. 62 58 17 17

Tlf. 62 52 40 00

Marstal – Birkholm Tlf. 62 54 17 77

Mobil: 21 68 35 90

LÆGE

Bregninge:

Lægehuset,

Ø. Bregninge 61 Tlf. 62 58 13 70

Marstal:

Lægehuset,

Rådhusstræde 7 Tlf. 62 53 10 28

Ærøskøbing:

Lægehuset,

Statene 10 Tlf. 62 52 11 77

Kirkestræde 1 Tlf. 62 52 13 30

Lægevagt Tlf. 63 52 30 90

Sygehus,

Sygehusvejen Tlf. 63 52 14 00

POLITI

Ærøskøbing:

Jomfruvejen 1 Tlf. 62 52 14 48

POSTBUTIK

Marstal:

Kongensgade 31 A Tlf. 62 53 10 77

mandag-fredag kl. 12.30-16.30

lørdag kl 10.00-12.00

Søby:

Dagli’ Brugsen, Langebro 13

mandag-fredag kl. 13.00-16.30

Ærøskøbing:

Statene 8 Tlf. 63 52 20 00

mandag-fredag kl. 12. 00-16.30

TANDLÆGE

Ærøskøbing:

Sluttergyden 4 Tlf. 62 52 10 15

Vesterbro 8 (tandtekn.) Tlf. 62 52 13 32

Vestergade 55 Tlf. 62 52 15 76

UDLEJNINGSBIL

Ærøskøbing Bilservice,

Vestergade 2,

Ærøskøbing Tlf. 62 52 10 96

Autogården,

Reberbanen 61

Marstal Tlf. 62 53 17 20

Ærø Auto-Center,

Skolevej 12,

Marstal Tlf. 62 53 13 02

TAXA

Oles taxa Tlf. 20 40 96 90/

20 20 82 02


40 ÆRØ GUIDE 2008

●33

●34

Ærøskøbing

Ærøs historiske købstad

●12

●13 ●11

●17 ●15

●14

●16 ●19●20●21

Åben daglig

Uge 27-33

Mandag-fredag . . . kl. 8.00-17.30 kl. 8.00-19.00

Lørdag . . . . . . . . . kl. 9.00-14.00 kl. 8.00-15.00

Søndag . . . . . . . . . kl. 10.00-15.00 kl. 10.00-15.00

FRISKBAGT BRØD HVER DAG.

SALG AF GAS.

GUL PRIS - lavpris på masser af

dagligvarer hver dag!

Den Gamle

Købmandsgaard

Torvet 5 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 37

●32

●18

●30

●10

●28

●25

●24

●9

●22

●23

●29

●3

●2

●1

●4

●5

●6

●8

●26

●27

ÆRØSKØBING

HANDELSSTANDSFORENING

●31


●7

Ærø

Bowlingcenter

Statene 42 A

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

www.arrebowl.dk

1 Kæphesten

2 Ærø Olie

3 Netto

4 Café Aroma

5 Ærøskøbing Bilservice

6 Havnebutikken

7 Ærøskøbing Røgeri

8 Regnskabscentret

9 Vaffelbageriet

10 Hotel »Ærøhus«

11 Ærø Glaskunst

12 Danske Bank

13 Sonjas Blomster

14 Creutzʼ Boghandel

15 Ærøskøbing Bageri

16 Røde Kors forretning

17 Advokatfirmaet Gottschau & West

18 Salon Grethe, frisør

19 Den Gamle Isenkram

20 Ærø Boligudstyr / Tøjshoppen

21 Restaurant »Mumm«

22 Blandede Bolcher

23 Klædeskabet

24 Kolorit

25 SPAR købmand

26 Fionia Bank

27 BonʼA Parte

28 Butik Gyden 10

29 Pilebækkens Cykler

30 Øens VVS

31 Ærø Møbler

32 Butik Store Claus, dyreartikler

33 Deloitte, revisionsfirma

34 Ærø Brand, forsikringsselskab

Sonjas

Blomster

Vestergade 58 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 66

Sonjas Blomster

Leverandør til dem,

der kan se forskel!

Autoreparationer af alle mærker

Dunkær Auto-Service

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38 · Mobil 61 36 65 13


Blue Riband Translations

❤ Oversættelser til og fra

hovedsprogene

Translatør

VIBEKE LYKKE FRIIS

Langeagre 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 81

www.riband.dk

big enough to cope ❤ small enough to care

ÆRØSKØBING MINIGOLF

VESTER BÅDEHAVN

Minigolf

Slik · Is

Sodavand

Sommeren 2008 åbner Inge-Marie og Andreas fra

DRÆSINEBANDEN en café og butik i Ærøskøbing,

Vestergade 51. »CAFÉ DRÆSINEN«. Køb spændende ting i

butikken og nyd et let og lækkert måltid mad i caféen.

Der vil også jævnligt være musik på stedet, hvor der,

udover DRÆSINEBANDEN selv, vil være gæstevisit

af flere landskendte, men også lokale musikere og

foredragsholdere. Læs mere på: www.draesinebanden.dk

Bordbestilling og info på tlf. 6537 1080.

Mail: apnmusik@mail.dk

»CAFÉ & BUTIK ... LEVENDE MUSIK«

ÆRØ FOLKEBIBLIOTEK

ÆRØ

FOLKEBIBLIOTEK

www.arrebib.dk

ÆRØSKØBING

BIBLIOTEK

Torvet

5970 Ærøskøbing

Tlf.: 6252 1442

Mail: bibliotek@arrebib.dk

Hotspot/Trådløst netværk

Mandag 10.00-13.00

Tirsdag 13.00-18.00

Onsdag 10.00-13.00

Torsdag 13.00-18.00

Fredag 13.00-17.00

MARSTAL

BIBLIOTEK

Skolegade 28

5960 Marstal

Tlf.: 6352 6360

Mail: marstal@arrebib.dk

Hotspot/Trådløst netværk

Mandag 13.00-18.00

Tirsdag 10.00-13.00

Onsdag 13.00-18.00

Torsdag 13.00-18.00

Fredag 10.00-14.00

SØBY

BIBLIOTEK

Østerbro 31 A

5985 Søby Ærø

Tlf.: 6258 1235

Mandag 15.00-17.00

(lukket i skoleferier)

ÆRØ GUIDE 2008

Ture

med guide

41

BYVANDRING

Turistinformationen i Ærøskøbing,

Ærøskøbing Havn 4:

7. juli – 11. august:

mandage kl. 14.30

Voksne 20,- kr. / børn gratis

Turistinformationen i Marstal,

Havnegade 5:

7. juli – 11. august:

mandage kl. 10.00.

Voksne 20,- kr. / børn gratis.

MED NATTEVÆGTEREN PÅ

BYVANDRING I ÆRØSKØBING

1. juli til 16. august:

tirsdag til lørdag kl. 21.00.

Voksne 25,- kr. / børn gratis.

NATURVANDRING

Se Naturskolens program side 29

SEJLTURE

Fra Marstal:

Tirsdage 1., 8., 15., 29. juli,

5., 12. august

Torsdage 3., 10., 18., 31. juli,

8., 15. august

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Strynø

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur

Fra Ærøskøbing:

Onsdage 2., 9., 16., 30. juli,

6, 13. august

Kl. 10.00 til 14.00 Ø tur til Drejø

Kl. 19.00 til 21.00 Solnedgangstur

Billetter kan købes direkte på internettet

på www.maritimtcenter.dk eller

på den lokale Turistinformation.

Forbehold for ændringer.


42 ÆRØ GUIDE 2008

Ærø Marina

Lejlighedskompleks bestående af 37 individuelle ferielejligheder beliggende

i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lystbådehavnen

og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste badestrande.

Lejlighederne (37 m 2 ) består af stue med køkkenniche, separat soveværelse

samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus. Lejlig -

hederne serviceres af Hotel Ærøhus. Hotellets tennisanlæg kan benyttes

til en fordelagtig pris. Marinaen ligger tæt ved indkøbsmuligheder. Et

lejlighedskompleks, der er yderst velegnet til gæster, der ønsker fred og

ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indvendigt skelnes der mellem

A og B kategorier da lejlighederne er ejet af 37 individuelle ejere, kan

der være forskellig indretning/udstyr i lejlighederne. Telefon og ADSL

linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Telefon +45 6252 1003 · Fax + 45 6352 3168

mail@aeroemarina.dk · www.aeroemarina.dk

DAMETØJ, HERRETØJ

BØRNETØJ, LINGERI

OG BADETØJ TIL

POPULÆRE PRISER!

DAMEKLEIDUNG,

HERRENKLEIDUNG,

KINDERKLEIDUNG

WÄSCHE UND

BADESACHEN ZUM

POPULÄREN PREISEN!

Torvet 7 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 50

BAGERI · BÄCKEREI · BAKERY

Ærøskøbing Bageri ApS

Vestergade 62 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 31

ÆRØ MØBLER A /S

Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER

GULVBELÆGNING

KØKKEN

MØBLER

DAME- & HERRETØJ

GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN

ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29

saft og kraft

læsmere på aero.dk


Den berømte is!

ÆRØ

SPECIAL

Valnødde-is

10% sukkerristede valnødder,

2% ahornsirup

i friskbagt vaffel.

VAFFEL

BAGERIET

VESTERGADE 21

ÆRØSKØBING

Leverandør til folk

der kan smage forskel!

Ærø Glaskunst

Vestergade 45, Ærøskøbing

Tlf. 6258 1324 · 2298 0324

info@aeroe-glaskunst.dk

www.aeroe-glaskunst.dk

www.ærø-glaskunst.dk

Pilebækkens

Cykler

Pilebækken 11

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning

Fra 55,- kr. pr. dag.

BENZIN & DIESEL

Efter lukketid på automat med

Dankort eller kontant (penge -

automat) 10,- 20,- 50,- 100,- 200,-.

Dametøj · Børnetøj

Klædeskabet

Tlf. 62 52 27 84

bp gas

Søndergade 28 · 5970 Ærøskøbing

Håndlavet glaskunst

Smykker Fade

Skåle Lysestager

Fugle Vaser

Drikkeglas og meget

mere...

Kig ind og oplev en

verden i glas!

Vestergade 44

Ærøskøbing

ÆRØ GUIDE 2008

Tlf. 62 52 22 98

www.vestergade44.com

43


44 ÆRØ GUIDE 2008

Fragt- og vognmandsforretning

P. Pedersen & Søn ApS

Tlf. 62 58 10 78 · Nørrebro 23 · Søby

The Foodstore for

Your Holiday Needs

Der Lebensmitteldiscounter

in Ihrer Nähe

Din närbutik i sommarlandet

Din nærbutik i sommerlandet

Vestre Allé 4

Ærøskøbing

Mandag til fredag kl. 9-19

Lørdag kl. 8-17

- en »lun« partner...

Velkommen

Welcome

Välkommen

Willkommen

Ærøskøbing Fjernvarme

Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06

www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel

på 3150 kw, solfangeranlæg på 4.900 m 2 samt et pillefyr. 630 for -

brugere er tilknyttet værket.

www.netto.dk

Din lokale samarbejdspartner

med globalt overblik

Statene 7

5970 Ærøskøbing Tlf. 63 14 69 50

www.deloitte.dk

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

DIT SIKRE VALG

Ring 62 52 28 29

aeroe-brand.dk

ØENS VVS

UDFØRER ALT

INDENFOR:

● Blikarbejde

● Udskiftning/rensning

af zink- og plasttagrender.

● Varme- og ventilationsarbejde.

● Gas-, vand- og sanitetsarbejde

ØENS VVS

v/ aut. VVS-installatør Johan Röhling

Ærøskøbing, tlf. 62 52 24 90 · Marstal, tlf. 20 13 72 40

Advokatkontoret på Ærø har indgående kendskab til de

lokale forhold og yder professionel juridisk rådgivning i

forbindelse med bl.a. handler og feriehushandler.

Ærøskøbing • Telefon 62521077 • jj@g-w.dk Marstal • Telefon 62531198 • ma@g-w.dk Svendborg • Telefon 62210000 • sv@g-w.dk


D E N N Y E Æ R Ø B O G

Danmark består af 406 øer. Få så smukke og varierede som Ærø. Den grønne

ø har stolte traditioner indenfor søfart, fiskeri, handel og landbrug. Ærøs

spændende historie er fortalt af museumsleder Erik B. Kromann fra Marstals

imponerende søfartsmuseum. Alle tekster er på dansk, tysk og engelsk.

Ærø før og nu

130 sider i farver

Ole Ege

Forlaget Esper

MMV

STORT FORMAT NYE FOTOS FLOT BILLEDBOG

FORLAGET ESPER · DISTRIBUTION: ÆRØ UGEAVIS

Indbundet

Kr. 249,-


46 ÆRØ GUIDE 2008

ÆRØ

Perlen i Det Sydfynske Øhav!

Et dejligt sted at bo, arbejde og holde fri

Ærø er en enestående naturskøn ø, der satser på en

erhvervsudvikling bygget op over temaerne:

● Vedvarende energi ● Uddannelse

● Miljø ● IT

● Skibsfart ● Turisme

Øen er støtteberettiget under EU’s Mål 2 program

og omfattet af EU’s Leader+ program.

Vi kan tilbyde dig:

● Gode færgeforbindelser.

● En flyveplads, der er åben 24 timer i døgnet,

året rundt.

● Billige huse og byggegrunde - til bolig og

erhverv.

● Attraktive bomiljøer med ideelle opvækstbetingelser

for børn.

● Kommunal pasningsgaranti for børn.

● Velfungerende folkeskoler.

● Et godt sundhedssystem bygget op om et

lokalt sygehus.

● Gode fritidsmuligheder med bl.a.:

- Rige naturoplevelser.

- Et blomstrende foreningsliv.

● Mange uddannelsestilbud:

- VUC med fuld HF

- Efter- og højskoler

- Marstal Navigationsskole.

Ærø er kort sagt det helt rigtige sted for dig, der

overvejer at placere din virksomhed eller dig selv

og din familie i skønne blå og grønne omgivelser.

INTERESSERET? SÅ KONTAKT OS

ÆRØ KOMMUNE

Rådhuset, Statene 2, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 63 52 50 00 · Fax 62 52 15 26

Mail: post@aeroekommune.dk

● MIDT PÅ ÆRØ ●

● Stort udvalg i dagligvarer

● Stor vinafdeling

● Blade & aviser

● Frisk morgenbrød hver dag

● Vareudbringning

● Tips & Lotto m.m.

VIKING’s MINIMARKED & VINHANDEL

TRANDERUPVEJ 31 – TRANDERUP

TELEFON 62 52 16 53 · FAX 62 52 16 63

DEN LILLE FORRETNING MED DEN STORE SERVICE

TRADITION FOR TRÆLAST

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY

Skovgyden 16 Ommelsvejen 32 Biografvej 6

5960 Marstal 5960 Marstal 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 53 11 21 Tlf. 62 53 11 80 Tlf. 62 58 10 90

Stort udvalg af

ferieboligerÆrø

Idylliske byhuse

Rummelige bondehuse

Ferielejligheder

Luksushuse med spa

1 uge i juli

fra . . . . . . . . kr. 2.585,-

3 overnatninger i juni

fra . . . . . . . . kr. 1.062,-

Oplev Ærø

MOB Sommerhusudlejning

Hasselvænget 1 · 5500 Middelfart

Tel. 64 41 23 22 · info@mob.dk

Mere feriehus - bare billigere

www.mob.dk


MØLLEVEJEN

SØBY

ÆRØS-

KØBING

TENNIS-

BANER

EGEHOVEDVEJ

A

B

C

D

E

300 m

DANMARKSGADE

VESTERGADE

barkvej

OMMEL

skonnertvej

SØBY

ÆRØSKØBING

300 m

SKOVGYDEN

JAGTVEJ

REBERBANEN

Apotek

Bodega

Bager

Boghandel

Bank

3 km

KOLLEGIUM

SPORTS-

PLADS

ELLENET

F

G

H

I

J

NØRREGADE

RØNNEVEJ

østergade

Bredgade

NØRRE VÆNG.

KONGENSGADE

4. MAJ STRÆDE

VESTERGADE

Cykeludlejning

Slagter

El-installatør

Helse

Servicestation

RÅD-

HUS

STRANDSTRÆDE

VESTERGADE

RÅDHUS STRÆDE

F

LÆGEHUS

VESTERGADE

PEDER SKRAMSGADE

MARKGADE

K

L

M

N

O

»KONTANTEN«

KIRKESTRÆDE

LÆRKEGADE

teglgade

TORDENSKJOLDSGADE

KONGENSGADE

TOLDBODGADE

NIELS JUELSGADE

SØLVGADE

NY MØLLERGADE

HVIDTFELDTSGADE

Frisør

WILLEMOESGADE

Gaveshop

Ejendomsmægler

Restaurant/Hotel

Isenkræmmer

H.C. CHRISTENSENSVEJ

FILOSOF G.

ENIGHEDSSTRÆDE

SKIPPERGADE

BRØNDSTRÆD.

STRANDSTRÆDE

KIRKESTRÆDE

H

400 m D

Navigationsskole

VELKOMMEN TIL ÆRØ

WC

DRONNINGESTRÆDE

PRINSENSGADE

TVÆRGADE

SKOLEGADE

NYGADE

KORSGADE

SKOV

P

Q

R

S

T

HERLUF TROLLES GADE

GASVÆRKSVEJ

HAVNEGADE

SØLVGADE

BUEGADE

FIOLSTRÆDE

VINKELSTRÆDE

NISSENS HAVE

PM Gang

EGEHOVEDVEJ

Døgnkiosk/Proviantering

Maritim Shop

Café/Restaurant

Fast-food

Optik/ure/guldsmed

D

FÆRGESTR.

FÆRGESTR.

MØLLERGADE

SNAREGADE

CAMPING

SØNDERGADE

U

V

W

B

X

Y

WC

A

BRO 1.

HAVNEGADE

ØSTERSØVEJ

C

Vandrerhjem/

Kajakcenter

Delikatesse/

Café

Sportsbutik

Skobutik

Mode-/

Tøjbutik

Radio/TV

WC

M Q

Kl. 10.00-11.00 eller

tlf. 62 53 14 77

STRAND

Z

I

II

2

3

WC

S

L

O

A

B

C

F

H

L

M

O

Q

S

V

WC

BRO 2.

BRO 3.

V

BRO 4.

BRO 5.

BRO 6.

Supermarked

BRO 7.

BRO 8.

BRO 9.

Dybde: 2 m

tief: 2 m

Blomsterhandler

Havnekontor

Færge Marstal-Rudkøbing

Søfartsmuseum

Miljøstation

Diesel/benzin til både

Posthus

Lægehus

»Maren Minors Hus«

Turistinformation

Bad

Legeplads

Minigolf

Beach-volley

P-Plads

Petanque

Rutebiler

Sejlklub

Vindmåler

Toilet

Telefon

Antikvitetsforretning

Møbelhus

Yacht Service

BRO 10.

LYSTBÅDEHAVN

4

5

6

7

0

Vaffelbageri

Vaskeri

Revisor

Byggemarked

Galleri


48 ÆRØ GUIDE 2008

Marstals hyggelige hjørne

– stedet hvor man får de bedste

gammeldags isvafler, softice, kaffe og

hjemmebagte kager.

Restaurant

Den gamle Vingaard

Kirkestræde/Skippergade · Marstal

Tlf. 62 53 32 87

Større tøj til større pi’r

VI SES I EN RIGTIG TØSESHOP

Kirkestræde 27 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 24 64

Åbent alle ugens dage i juli

● INTERNATIONALT

KØKKEN

● FRISK FISK

SKOLEGADE 15

5960 MARSTAL

TLF 62 53 13 25

BENZIN OG KIOSK

Nørremark

Cykelforretning

v/ PETER THYGESEN

Møllevejen 77 · Marstal

Tlf. 62 53 14 77

Fax 62 53 38 13

ÅBENT:

Hver dag . . . . . . . . . kl. 08.00-19,00

Søndage . . . . . . . . . kl. 10.00-18.00

VI HAR CYKELUDLEJNING

HVER DAG

(også lørd./sønd.)

v/ Marstal Lystbådehavn kl. 10.00-11.00.

Tlf. 62 53 14 77

www.marnav.dk

Tlf. 62 53 10 75

BOYE-BOLIG & ERHVERV

v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16

www.boyebolig.dk

e-mail:

post@boyebolig.dk

Night-Club

Møllergade 21 - Marstal

»Minde«

RESTAURANT

GÅRDHAVE

Kongensgade 13 . Marstal

Tlf. 62 53 15 26

BØGER

KONTORARTIKLER

SPIL m.m.

ÆRØ

BOGHANDEL ApS

KONGENSGADE 31A

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 10 77

FAX 62 53 25 77

E-mail: aeroe-bog@post.tele.dk

ÆRØS DISKOTEK

FREDAG OG LØRDAG KL. 23.00-05.00

Aldersgrænse 18 år


BOLIG-

TEXTILER

GARDINER

KANSAS

BEKLÆDNING

DAME- OG

HERRETØJ

CHR. H.

CHRISTENSEN

– et godt sted at handle!

MARSTAL

TLF. 62 53 10 60

Kalkovnen,

Marstal

Dukkehuset, Ærøskøbing

– så er du godt

udstyret...

Peter Bille

Kirkestræde 16-18

Marstal

Tlf. 62 53 12 79

GLAS PORCELÆN

KØKKENUDSTYR

N

YE SKO

ATURLIGVIS

FREDDY SKO

ÆRØ GUIDE 2008

RESTAURANT

B FRU ERG

– God mad i behagelige omgivelser

Kirkestræde 15 · Marstal

Tlf. 62 53 30 31

- Excellent food in pleasant surroundings

- Gutes essen in angenehme Atmosphäre

49

Kongensgade 36 · Marstal

Tlf. 62 53 17 44

ECCO · JACO · AMBRE · TAMARIS · ANGULUS

ØENS STØRSTE BUTIK

ÅBNINGSTIDER:

MAN-TORS: 9.00-18.00

FREDAG: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-16.00

SOMMER

ÅBNINGSTIDER:

MAN-FRED: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-16.00

SØNDAG: 10.00-16.00

Gælder fra 30. juni til 31. august

2008.

● Mange økologiske

produkter

● Slagter

● Delikatesse

● Betjent

blomsterafdeling

● Bager afdeling

● Tips - Lotto

● Bredt udvalg i

isenkram

KIRKESTRÆDE 2-4 MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

TANK I 24 TIMER

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)


50 ÆRØ GUIDE 2008

VUC Ærø udbyder

HF, HF-Søfart, AVU, FVU

m.m.

Kontakt vores kontor for nærmere oplysninger.

P. E. PÅLSSONSVEJ 1 · 5960 MARSTAL

TELEFON 62 65 65 90

Verdens største

SOLFANGERANLÆG

MARSTAL FJERNVARME

SKOLEVEJ 15 · TELEFON 62 53 15 64

SUNDHEDS

KLINIKKEN

Klassisk homøopati

ERNÆRINGSRÅDGIVNING

KRYSTALTERAPI

SYNKRONMASSAGE

- en anderledes behandling

- en vej til bedre helbred

Konsultation efter aftale

6175 4884

Boutique

med vidunderlige ædelsten,

smykker, Kreationer

Helsekost - Kosmetik

Himalayasalt, Ajurvedate,

og meget mere...

Galleri & Te

Øens kunst og økologisk te

Marijanne Meyer

Kirkestræde 25, Marstal

Vejsnæs 2, Ærøskøbing

E-mail: sundhed-aeroe@vip.cybercity.dk

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

Byens hyggeligste

værtshus.


Live Music


Dejlig gårdhave

Slagteren

med de

hjemmelavede

pølser og

møre bøffer

Ærøslagteren ÅBNINGSTIDER:

Mandag til

torsdag . . . . . . . 9.30-17.30

Fredag . . . . . . . 9.30-18.00

Lørdag . . . . . . . 9.30-13.00

Kate Alexandersen

MØLLEVEJEN 1, MARSTAL

TLF. 62 53 15 01

The Cottage Bar

Strandstræde 39 B - Marstal

Tlf. 62 53 13 23

Den skotske Pub


52 ÆRØ GUIDE 2008

Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

KARLA JOHANSEN

Alleen 20

5985 Søby

Tlf. 62 58 15 17

rottenborg@get2net.dk

www.rottenborg.dk

Åbent hele året

1 Dobbeltværelse m/ TV,

eget bad/toilet.

Egen indgang.

Pris inkl. morgenmad:

200,- kr. pr. person.

Centralt, tæt på strand og færge.

Husdyr tilladt efter aftale.

JOHN & LILIAN

Havnevejen 3

5985 Søby

Tlf. 62 58 29 60

funkholms.aeroe@nypost.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.

Pris inkl. morgenmad:

375,- kr. – 1.dag

325,- kr – flg. dage

Centralt, tæt på strand og færge.

Afstand til golfbane: 5 km.

Husdyr tilladt efter aftale.

EDEL OG KAJ KRISTENSEN

Godthåb 5, Godthåb

5985 Søby

Tlf. 62 58 17 81

www.godthaab5.dk

Åbent 01.05.-01.10.

3 Dobbeltværelser/Eget bad og toilet.

Pris inkl. morgenmad:

225,- kr. pr. person

Ca. 3 km fra Søby i naturområde.

ALBERTSLYKKE

Elsebeth og Peder Pedersen

Albertslykke 8 , Leby

5985 Søby

Tlf. 62 58 10 44

www.albertslykke.dk

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed.

Pris inkl. morgenmad:

Enkeltværelse: 275,- kr.

Dobbeltværelse: 450,- kr.

Ferielejlighed: ring for pris.

Ca. 8 km fra fra golfbane.

Ca. 3 km fra Søby, i naturområde.

SKINNER´s B & B

Godthåb 13, Leby

5985 Søby

Tlf. 63 52 70 11

teamskinners@gmail.com

Åbent hele året

3 Dobbeltværelser

1 Enkeltværelse

Pris inkl. morgenmad:

275;-kr. / 450,-kr.

Ca. 3 km fra Søby i naturområde.

BAKKEHUSET

Mogens Theisberg

Øverste Skovbymark 14

5985 Søby/Ærø

Tlf. 62 58 12 36

Mob. 27 59 12 36

info@bakkehuset-aeroe.dk

www.bakkehuset-aeroe.dk

Åbent 15.03-01.10.

ellers efter aftale

2 Dobbeltværelser/TV

Eget bad og toilet samt internet.

Pris inkl. morgenmad

870,- kr.

Ved 3 overnatninger 800,- kr. pr. nat

6 km fra Søby i naturområde.

MARIANNE LINNET

Vester Bregninge 20

5970 Ærøskøbing

Tlf. 26 14 00 03

Lille Ferielejlighed:

Værelse med 3 sovepladser,

thekøkken, eget bad og toilet,

egen indgang og lille have.

Pris: Pr. dag for 2 personer: 400,- kr.

For 3. person + 150,- kr.

Uden morgenmad.

Overfor Den Grønne Gren

(økologisk spisested & butik)

BED & NATURE

Nils & Maja Wenzel Ørum-Nielsen

Voderup 41,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 20

info@vesteraas.dk

www.vesteraas.dk

Åbent 01.05-01.10.08

2 komplette lejligheder udlejes på

ugebasis.

»Stalden«: 5.000,- kr./uge

uden morgenmad.

»Væksthuset«: 6.000,- kr./uge

uden morgenmad.

Økologisk gård beliggende i

naturreservat ved Voderup Klint.


Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

KONDRUPS HUS

v. Ulla de Frey

Thorupvej 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36

www.net-bb.dk ( H-62)

ulladefrey@besked.com

Åbent hele året

2 Dobbeltværelser/fælles tekøkken

A 400,- kr. / B 350,- kr.

Kun 1 nat i A + 50,- kr. ekstra.

Morgenmad 40,- kr. pr. pers.

Ikke-ryger hus med kat.

Ca. 5 km fra Ærøskøbing i landzone.

HAVGAARDEN

Skovbrynke 2

5970 Ærøskøbing

Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85

Keld-a@post6.tele.dk

www.net-bb.dk ( H-64)

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

Første nat kr. 450,-

Følgende nætter kr. 400,-

Pris pr. uge kr. 2580,-

Morgenmad kr. 40,- pr. pers./nat

På landet.

Ca. 12 km fra Ærøskøbing /

7 km fra Marstal.

TOLDBODHUS

Karin og John Steenberg

Brogade 8

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 11/Fax. 62 52 18 02

toldbodhus@mail.dk

www.toldbodhus.com

Åbent hele året.

4 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

750,- / 850,-

Centralt i Ærøskøbing.

Husdyr tilladt efter aftale.

KAREN-LISE RASMUSSEN

Sygehusvejen 25

5970 Ærøskøbing.

Tlf. 62 52 14 34

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

450,- kr., 2 personer

Etplanshus, beliggende centralt i

Ærøskøbing med gåafstand til dejlig

badestrand og indkøb. Mulighed for

morgenmad på overdækket terrasse.

Dankort mod tages ikke.

På landet 6 km fra Ærøskøbing

og Marstal.

ÆRØ GUIDE 2008

GUESTHOUSE» HARMONI«

Marijanne & Eckhard Meyer

Vejsnæs 2

5970 Ærøskøbing

Mob. 61 75 48 84 / Fax. 62 52 19 93

Sundhed-aeroe@vip.cybercity.dk

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

Åbent 01.05. – 31.10 og efter aftale.

2 Dobbeltværelser / 1 Enkeltværelse

Pris inkl. morgenmad

Dobbeltværelse: kr 495,-

Enkeltværelse: kr 295,-

Økologisk røgfrit B&B

På landet.

Ca. 12 km fra Ærøskøbing,

7 km fra Marstal.

GRAASTEN FARMHOUSE

BED & BREAKFAST

»Graasten«

Østermarksvej 20, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 23 26 11 38

greyfarm@adr.dk

www.aeroe.dk/graasten-farm

www.graastenfarmb-b.com

Åbent 01.01.-01.12.

3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

1. nat kr. 500,-

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

2 nætter kr. 950,-

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

3 nætter kr. 1175,-

Ekstra seng voksen og barn inkl.

morgenmad Kr. 230,- pr. nat

KIMBERLEYS MINDE

Økologisk Bed & Breakfast

Trousløkkevej 9

5960 Marstal

Tlf. 62 53 35 88/Mobil. 24 43 55 80

teglen7@mail.dk

www.aeroe.dk/kimberleysminde

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.

Eget bad og toilet.

Pris inkl. morgenmad:

550,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

Husdyr tilladt efter aftale.

MARSTAL COUNTRY HOUSE

Trousløkkevej 8

5960 Marstal

Tlf. 62 53 34 64/Mobil 40 28 75 28

www.marstalcountryhouse.dk

Åbent 01.05.-30.09. eller efter aftale.

4 Dobbeltværelser/3 Familierum

Pris inkl. morgenmad:

550,- kr. / 800,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

53


54 ÆRØ GUIDE 2008

Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

J ACQUES B ERG

VALERIE L OUBET

To gange ø

Deux fois île

YEU

ÆRØ

ÆRØ

YEU

STEENSENS COTTAGE

Trousløkkevej 6

5960 Marstal

Tlf. 39 29 79 29/30 59 79 59

info@steensenscottage.dk

www.steensenscottage.dk

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser/TV

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

International

18 huller par 72 seaside bane

9 huller par 28 korthulsbane

Drivingrange

-i det Sydfynske Øhav

Skjoldnæsvej 8, DK5985 Søby. Tel+45 62522363

info@aeroegolf.dk www.aeroegolf.dk

Hvad er det, der gør en ø til noget særligt? Ifølge Jacques Berg ligger det hele

i ankomst og afrejse. Ingenting bliver helt som før, når man har været på en

ø og mærket den parakdoksale frihed indenfor det begrænsede område, som

øen er...

Køb, læs og nyd de smukke illustrationer i denne lille bog, hvor Jacques

Berg sammenstiller Ærø med den lille franske ø Yeu, og finder at lig -

hederne er større end forskellene.

Bogen er rigt illustreret med fotos fra Ærø og Yeu af Valérie Loubet.

Den danske tekstdel er krydret med akvareller af Jørn Ørum-Nielsen og

den franske del med akvareller af Olivier Dumont.

JANE PETERSEN

Vesterskovsvej 33

Ommelshoved, Ommel, 5960 Marstal

Tlf. 28 63 72 47

www.aeroe.dk/vestergaard

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

1 overnatning i dobbeltvær.: 450,- kr.

Pris ved flere nætter:

Enkeltværelse m/u morgenmad:

350,- kr. / 325,- kr.

Dobbeltværelse m/u morgenmad:

425,- kr. / 375,- kr.

Ekstraopredning m/u morgenmad:

200,- kr. / 175,- kr.

På bondegård få km fra Marstal.

80 sider. Format 205x244 mm

KR.128,-

FORLAGET MARK & STORM

JESPER BUS

● Kørsel i ind- og udland

● Rundtur på Ærø

Ærø 62 58 13 13 · Fåborg 62 61 13 16

Fax 62 58 13 23

E-mail: jesperbus@aeroe.dk

ÆRØYEU


Fyens Mest Sælgende

Mægler

BestZeller Ærø

Kirkestræde 12 B • 5960 Marstal

Tlf: 62 533 000

e-mail: 596@edc.dk • www.edc.dk

Ærø Redningskorps ApS

Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

TEGN ABONNEMENT

MED FORBINDINGSKASSE

- til bilen - til hjemmet

- til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af

ILDSLUKKERE udføres.

Nye ildslukkere på lager.

15% RABAT på ildslukkere til abonnenter

LEJ EN CONTAINER

● KOMMUNER

● VIRKSOMHEDER

● HÅNDVÆRKSMESTRE

● PRIVATE

KURT HANSEN

ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 22 – Fax 62 52 26 22

E-mail: redning@post10.tele.dk

Guesthouse Harmoni

LAND - HIMMEL – HAV

Den rene idyl ved øko. Bed & Breakfast.

Udsigt til Østersøen fra hvert værelse.

Landvilla med stor have og sauna. 300

mtr til Østersøen. Helsetilbud og wellness.

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

Marijanne Meyer

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

Mobil. 6175 4884 og 6252 1993

E-mail sundhed-aeroe@vip.cypercity.dk

- også for private

Vi vasker, tørrer og lægger

sammen. Vi stryger og ruller.


Rensing af tøj.


Vi udlejer turistsæt med linned,

håndklæder, badehåndklæder,

viskestykker.


Vi henter og bringer over hele øen.


Vi vasker privattøj separat.

Kg-vask for turister.

Indlevering op til kl 10.00,

henter fra kl. 15.00

(kun i Vaskeri Marstal).


Vi har åbent

mandag- fredag kl. 8.00-16.00.


Indleveringssteder:

Søby: Dagli´Brugsen

Ærøskøbing: Tøjshoppen

Tranderup: Viking Marked


Ring til EDDA og hør

nærmere på tlf. 6253 1002

Vestergade 30 B, 5960 Marstal

E-mail aeroe-vask@dlgnet.dk

www.aeroe-vask.dk

ÆRØ GUIDE 2008

Primitive

Teltpladser

55

Dette er teltpladser – normalt uden

adgang til bad.

Kun for cyklister og vandrere, der

selv medbringer telt.

Bogen »Overnatning i det fri« kan

købes på Turistinformationen.

GRAASTEN

PRIMITIVE TELTPLADS

Østermarksvej 20

5970 Ærøskøbing

Tlf. 23 26 11 38

Fax: 62 52 13 49

www.greyfarm.dk

greyfarm@adr.dk

Adgang til bad og toilet.

Kun for cyklister og vandrere.

20 kr. / person / døgn.

HANS AAGE PEDERSEN

Havnevejen 2

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 60

hansaage.pedersen@gmail.dk

ULVEHOLM

Øster Bregningemark

5970 Ærøskøbing

Adm.: Ærøskøbing Kommune

Tlf. 63 52 50 00.

VINDEBALLE

Voderup

5970 Ærøskøbing

Adm.: Fyns Statsskovdistrikt

Tlf. 62 65 17 77

Følg skiltene fra cykelrute 91

SKOVPLADS I

LILLE RISE SKOV

Fra landevejen mellem Ærøskøbing

og Marstal

5970 Ærøskøbing

Adm.: Fyns Statsskovdistrikt

Tlf. 62 65 17 77

BIRKHOLM

Birkholm 17, Birkholm

Gustav Jensen

Tlf. 28 97 85 77

Teltpladsen ligger th. for havnen

EGEHOVEDVEJ 1

DK-5960 MARSTAL

TLF. (+45) 63 52 63 69

FAX (+45) 62 53 36 40

marstal.camping@mail.tele.dk

www.marstalcamping.dk

★ Gratis internet.

★ 2 gode legepladser samt boldbane.

★ Hyggeligt fælleshus med tv og brændeovn.

★ Luksushytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.

★ God velfungerende servicebygning.

★ 2 afdelinger for lette campister.


56 ÆRØ GUIDE 2008

VELKOMMEN PÅ

SØBY CAMPING

TLF. 62 58 14 70 · VITSØ 10 · 5985 SØBY ÆRØ

www.soeby-camping.dk · E-mail: soebycamping@mail.dk

● NU MED NY TOILETBYGNING ●

Hyggelig, familievenlig campingplads

i skønne omgivelser ved skov og strand.

Gode fiskemuligheder fra stranden.

Fisketegn og -udstyr sælges i butikken.

Åbent hele året. Plads skal bestilles fra 1/10-1/5

DANHOSTEL ★ ★ ★

ÆRØSKØBING VANDRERHJEM

SMEDEVEJEN 15 · 5970 ÆRØSKØBING

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54 · Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk · Mail: info@aeroecamp.dk

Ærøs smukkest beliggende vandrerhjem.

★ 87 senge i familie rum.

★ Stor naturgrund med legeplads, skov

og græsplæner direkte ned til havet.

Tlf. 62 52 10 44 · Fax 62 52 16 44

aeroeskoebing@danhostel.dk · www.danhostel.dk/aeroeskoebing

Ideel plads for

familie r og seniorer.

Separat afdeling for

lette campister.

Udlejning af

bjælkehytt er.

Lyse toilet-, badeog

køkkenforhold.

God legeplads med

boldbane.

Ny ekstra grill- og

bålplads.


Vandrerhjem / Camping

DANHOSTEL

CAMPING

DANHOSTEL

ÆRØSKØBING

VANDRERHJEM***

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 44 / Fax 62 52 16 44

aeroeskoebing@danhostel.dk

Åbent 15/4 - 15/10-08

27 Familierum/87 senge

Pris pr. person pr. nat:

Fællesrum 150,- kr.

Familierum:

1 pers. 300,- kr./2 pers. 350,- kr.

3 pers. 400,- kr./4 pers. 475,- kr.

5 pers. 550,- kr./6 pers. 625,- kr.

En stor del af værelserne har havudsigt.

Tæt på Ærøskøbing centrum,

ved vandet.

SØBY CAMPING

Vitsø 10

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 70

Fax 62 58 14 70

www.soeby-camping.dk

soebycamping@mail.dk

ÆRØSKØBING

CAMPING

Sygehusvejen 40B

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 54

Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk

info@aeroecamp.dk

MARSTAL CAMPING

Egehovedvej 1

5960 Marstal

Tlf. 63 52 63 69

Fax 62 53 36 40

www.marstalcamping.dk

marstal.camping@mail.tele.dk

Marstal Vandrerhjem

»FEMMASTEREN« ✶✶✶

Færgestræde 29 - 5960 Marstal

Tlf. 62 53 39 50 · Fax 62 53 39 60

danhostel@marstal.dk · www.marstalvandrerhjem.dk

★ Direkte ned til havnen ligger Marstals nyrenoverede

vandrer hjem »Femmasteren«.

★ Mulighed for overnatning i familierum fra 2 til 5 personer,

med eller uden bad. Pris fra kr. 350,- pr. værelse.

★ Gåafstand til skov, strand, by og færge.

★ Samarbejde med Marstal Havkajakcenter.

Åbent hele året.

Kr./døgn/person: Voksen 60,- /Barn 30,-

Vognplads 10,- kr./ Strøm 25,- kr. pr. døgn

Hyttepris: 4 pers. 300,-kr./døgn *

Leje campingvogn: 300,- kr. pr. døgn*

*i højsæson + overnatningsgebyr.

Kun i juli: Familietelte 100 kr./døgn

+ overnatningsgebyr.

Åbent 01.05. – 30.09.06 & eft. Aftale

Kr./døgn/person: Voksen: 66,-/Barn 35,-

Vognplads: 25,- kr./Strøm: 25,- kr. pr. døgn

Hytter fra 125,- - 275,- kr. pr. nat +

overnatningsgebyr pr. person

Åbent hele året.

Kr./døgn:

Voksen 69,-/Barn 35,-/Hund 15,-/Strøm 28,-

Pladsgebyr i højsæson (28/6-17/8) 25,- kr.

Luksushytte: Højsæson 5.500,-/ellers 3.500,- alt inkl.

4 pers. hytte: Højsæson 3.100,-/ellers 2.100,- alt inkl.

6 pers. hytte: Højsæson 3.500,-/ellers 2.450,- alt inkl.

ÆRØ GUIDE 2008

57

MARSTAL VANDRERHJEM***

Færgestræde 29

5960 Marstal

Tlf: 62 53 39 50

Fax: 62 53 39 60

danhostel@marstal.dk

www.marstalvandrerhjem.dk

Åbent 17/4 - 17/10-08

Åbent for grupper efter aftale indtil

12/12-08

85 senge.

Fra 2 til 5 pers.

Priser fra: kr. 350.- til 600.-

En del af værelserne har eget bad og

toilet og flere har også havudsigt.


58 ÆRØ GUIDE 2008

Hoteller / Kroer / Pension

HOTEL MARSTAL

Dronningestræde 1 A

5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 52

Fax 62 53 23 40

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

Beliggende centralt i Marstal

35 senge / 18 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

600,- kr. u. bad / 875,- kr. m. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

475,- kr. u. bad / 775,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 75 personer.

HOTEL ÆRØ STRAND

Egehovedvej 4

5960 Marstal

Tlf. 62 53 33 20

Fax. 62 53 31 50

www.hotel-aeroestrand.dk

sales@hotel-aeroestrand.dk

Beliggende i udkanten af Marstal.

200 senge / 100 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

945,- kr. m. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

775,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 250 personer

HOTEL »ÆRØHUS«

Vestergade 38

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 63 52 31 68

www.aeroehus-hotel.dk

mail@aeroehus.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

56 senge / 30 værelser

For priser:

Venligst forhør nærmere på hotellet.

Restaurant med plads til 200 personer

ÆRØ MARINA

HOTELLEJLIGHEDER

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 63 52 31 68

mail@aeroemarina.dk

www.aeroemarina.dk

Åbent hele året

Få meter fra lystbådehavn og centrum.

37 individuelle ferielejligheder

med plads til 4 personer/TV.

2 kategorier – ring for pris.

Dags- eller ugebasis.

Mulighed for telefon og bredbånd.

Rise Sparekasse

Tlf. 62 52 14 08

www.risespar.dk

er kursen sat...

Hotel Damgaarden’s ferielejligheder

Damgaarden’s 8 ferielejligheder ligger ca. 4 km fra Ærøskøbing

ved Borgnæs Bugt, tæt på skov og strand, hvor der er mulighed for

alsidige oplevelser.

Alle lejlighederne er smagfuldt møbleret og har alt det udstyr,

som gør ferien til en dejlig oplevelse.

2 af lejlighederne er handicapvenlig indrettet, så der er god plads

til kørestol.

Få mere information på

tlf. 40 34 51 61

info@hoteldamgaarden.dk

eller www.hoteldamgaarden.dk


Hoteller / Kroer / Pension

Lykken er at sove godt

Være gæst og føle sig hjemme

Spise morgenmad i haven i sutsko

- så er man på den grønne gren

PENSION VESTERGADE

Vestergade 44

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98

www.vestergade44.com

contact@vestergade44.com

Beliggende centralt i Ærøskøbing

12 senge / 6 værelser

Priser inkl. morgenmad:

780,- / 880,- / 950,- kr.

Enkeltværelse 600,- kr.

DET LILLE HOTEL

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 00

Fax. 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

mail@det-lille-hotel.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

16 senge / 6 værelser

Værelse u. bad/

inkl. morgenmad 750,- kr.

Restaurant med plads til 50 personer

VINDEBALLE KRO

Vindeballevej 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 16 13

Fax 62 52 23 49

www.vindeballekro.dk

Beliggende i Vindeballe ca. 6 km fra

Ærøskøbing

9 Dobbeltværelser 2 Enkeltværelser

Bad og toilet på gangen.

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

1 nat 600,- kr./Fl. nætter: 550,- kr. pr. nat.

Enkeltværelse inkl. morgenmad

1 nat 400,- kr./Fl. nætter: 350,- kr. pr. nat.

Restaurant med flere lokaler

med plads til ca. 18/26/100 personer

Den Grønne Gren ligger i hjertet af Ærø, i den

lille landsby Bregninge. På 1. salen er det gamle

købmandsloft indrettet til 5 lyse og moderne

værelser samt hyggekroge til vore gæster. Caféen

er kendt for sit gode og velduftende køkken med

brug af hjemmelavede og økologiske råvarer.

Bag facaden gemmer der sig en

pragtfuld have i 3 niveauer, hvor

der om sommer er udendørs ser-

vering, musikarrangementer m.m.

Stedet er særdeles velegnet til

mindre familiefester.

ÆRØ GUIDE 2008

HOTEL DAMGAARDEN`S

FERIELEJLIGHEDER

Borgnæsvej 4

Borgnæs

5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 34 51 61

www.hoteldamgaarden.dk

info@hoteldamgaarden.dk

Beliggende i Borgnæs bugt,

ca. 4 km fra Ærøskøbing

38 senge / fordelt på 8 ferielejligheder

Priser: se www.hoteldamgaarden.dk

eller kontakt Hotel Damgaarden.

SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER

Østerbro 2

5985 Søby

9 moderne ferielejligheder med egen

terrasse og spa.

4-8 pers.

Tæt på golfbanen.

500 m til lystbådehavn/færge/strand.

Se mere på www.søbylyst.dk

59

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

Fax. 62 58 20 44

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Beliggende i Bregninge ca. 10 km fra

Ærøskøbing

12 senge / 5 værelser

Bad og toilet på gangen

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

715,- kr.

Enkeltværelse inkl. morgenmad 475,- kr.

Opredning 250,- kr.

Restaurant med plads til 50 personer

DEN GRØNNE GREN

VESTER BREGNINGE 17

5970 ÆRØSKØBING

TLF. +45 6258 2045

DGG@DENGRONNEGREN.DK

WWW.DENGRONNEGREN.DK


60 ÆRØ GUIDE 2008

OPLEVELSER I ØHAVET

HOTEL ÆRØ STRAND

Øens eksklusive

ferie-hotel har stor

indendørs swimmingpool,

stor spapool,

sauna, solarium,

pool-borde, airhockey,morskabsautomater,restaurant,

bar, natklub

m.v. 80 komfortable

dobbeltværelser og

20 suiter med eget

spa-bad. Alle

værelser har directdial

telefon samt

radio/betalings-TV

med info-tainment.

- hold da helt

cykelferie...!

Cykelferie på Ærø

Sammen med familie eller venner, - en sjov og

aktiv ferieform i Danmarks allersmukkeste natur.

4 dage, 3 overnatninger incl. cykel

3 x stor ta´selv morgenbuffet, 2 x picnic-kurv,

3 x 2 retters aftenmenu

Pr. person kr. 1.645,-

1785,-

Egehovedvej 4, 5960 Marstal, Tel. 62 53 33 20, Fax 62 53 31 50

sales@hotel-aeroestrand.dk

www.hotel-aeroestrand.dk

DET LILLE HOTEL

Hyggelig restaurant (50 pers.)

Gårdhave · Krostue

6 værelser

STRANDSKOVEN

Selskaber og busselskaber.

Øens flotteste udsigt.

v/ Heidi og Klaus Thrane

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf./Fax 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

● Dansk kromad

● Mad ud af huset

● Selskaber op til 70 pers.

● Ægte krostemning

FAMILIEDREVET HOTEL

OG RESTAURANT

TÆT VED FÆRGEHAVNEN

12 DEJLIGE VÆRELSER

med bad/toilet, TV og køleskab.

6 PÆNE VÆRELSER

med bad/toilet på gangen.

HYGGELIG

RESTAURANT OG GÅRDHAVE

i hjertet af Marstal.

DRONNINGESTRÆDE 1 A, 5960 MARSTAL

TLF. 62 53 13 52

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

Vindeballe Kro

Ærø’s Midte

Vindeballevej 1 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. +45 62 52 16 13

Fax +45 62 52 23 49

ÅBEN HELE ÅRET RUNDT


HYGGELIG RESTAURANT

OG GÅRDHAVE


OVERNATNING

Ommel Kro

TLF. 62 53 11 07

Åbent hele året!


HIMMELSKE OPLEVELSER

FOR HELE FAMILIEN

International flyveplads

omgivet af øhavsidyl

STARLING AIR

Tlf. +45 62 53 33 94 www.starling.dk

ÆRØ

KOMMUNE

Øens eksklusive

ferie-hotel har stor

indendørs swimmingpool,

stor spapool,

sauna, solarium,

pool-borde, airhockey,morskabsautomater,restaurant,

bar, natklub

m.v. 80 komfortable

dobbeltværelser og

20 suiter med eget

spa-bad. Alle

værelser har directdial

telefon samt

radio/betalings-TV

med info-tainment.

Ærø Flyveplads

- Hurtigste vej til og fra Ærø!

● Flyvning til og fra hele Europa

● Rutetaxaflyvning til Svendborg og København

● Cykel- og biludlejning

● Kiosk

● Lille hyggelig flyveplads med international atmosfære

TLF. +45 63 52 63 67

ÆRØ GUIDE 2008

61

OPLEVELSER I ØHAVET

HOTEL ÆRØ STRAND

- miniferie...!

Mini-Ferie

1485,www.hotel-aeroestrand.dk

Ærø byder på et væld af fritidsmuligheder

- tag svigermor eller surfbrættet under armen

og oplev 2, 3 eller 4 feriedage i fulde drag.

F.eks. 4 dage, 3 nætter i dobbeltværelse

incl. halvpension

Pr. person kr. 1.299,-

(Sæsontillæg 1.6. - 31.8. kr. 75,- pr. døgn)

Egehovedvej 4, 5960 Marstal, Tel. 62 53 33 20, Fax 62 53 31 50

sales@hotel-aeroestrand.dk

Ta’ en tur til Birkholm!

FARTPLAN 1/4-19/10 2008 HVERDAGE SØNDAGE

AFGANG MARSTAL 08.30 13.30 10.30 14.45

AFGANG BIRKHOLM 09.15 15.00 11.15 15.30

I PERIODEN 20/10-31/3 2008* HVERDAGE

AFGANG MARSTAL 11.30

AFGANG BIRKHOLM 13.00

* Søn- og helligdage

bestilles før

på tlf. 60 67 36 30

Overfartstid:

30 min.

Kapacitet:

max. 9 passagerer.

Billettakster:

Passagerer

med fast bopæl

på Birkholm:

t/r 0 kr.

Andre passagerer:

t/r 70 kr.

Børn: t/r 35 kr.


62 ÆRØ GUIDE 2008

ADVOKATER

Advokatfirmaet Gottschau & West . . 44

AUTOMOBILER / AUTOREPARATION

Toyota - Dunkær Auto-Service . . . . . 40

BAGERIER

Finn’s Bageri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ærøskøbing Bageri ApS . . . . . . . . . . 42

BARER / DISKOTEKER

Miss Sophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

The Cottage Bar . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BEKLÆDNING

Ærø Gårdbutik, Uldgården . . . . . . . . . 37

Tøjshoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Bon’A Parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Klædeskabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Alberte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Chr. H. Christensen . . . . . . . . . . . . . . 49

BENZIN

Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . . . . . . 43

Nørremark Cykelforretning . . . . . . . . 48

OK Benzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BIBLIOTEKER

Ærø Folkebibliotek . . . . . . . . . . . . . . . 41

BLOMSTER

Sonjas Blomster . . . . . . . . . . . . . . . . 40

BOWLING

Ærø Bowlingcenter . . . . . . . . . . . . . . 40

BRYGGERIER

Rise Bryggeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

BUSKØRSEL / RUNDTURE

Jesper Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

BØGER / ÆRØSK LITTERATUR

Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Forlaget Esper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Ærø Boghandel . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Marstal Søfartsmuseum . . . . . . . . . . 51

Forlaget Mark & Storm . . . . . . . . . . . 54

CAMPINGPLADSER

Marstal Camping . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Søby Camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Ærøskøbing Camping . . . . . . . . . . . . .56

CYKLER

Pilebækkens Cykler . . . . . . . . . . . . . . 43

Nørremark Cykelforretning . . . . . . . . 48

DAGLIGVARER / SUPERMARKEDER

Dagli’ Brugsen Søby . . . . . . . . . . . . . 39

Den Gamle Købmandsgaard . . . . . . . 40

Netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Viking Minimarked & Vinhandel . . . . . 46

SuperBrugsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

EJENDOMSHANDLERE

Boye-Bolig & Erhverv . . . . . . . . . . . . . 48

EDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

FERIELEJLIGHEDER / PENSION /

SOMMERHUSE

Søbylyst Ferielejligheder . . . . . . . . . . 39

Ærø Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Pension Vestergade 44 . . . . . . . . . . . 43

ANNONCE REGISTER

MOB Sommerhusudlejning . . . . . . . . 46

Bakkehuset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Guesthouse Harmoni . . . . . . . . . . . . . 55

Hotel Damgaarden’s Ferielejligheder . 58

FJERNVARMESELSKABER

Ærøkøbing Fjernvarme . . . . . . . . . . . 44

Marstal Fjernvarme . . . . . . . . . . . . . . 50

FLYSELSKABER / FLYVEPLADS

Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ærø Flyveplads . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

FORSIKRINGSSELSKABER

Ærø Brand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

FOTO OG BRUGSKUNST

Irma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

FRAGT- /

VOGNMANDSFORRETNINGER

P. Pedersen & Søn ApS . . . . . . . . . . . 44

Ærø Redningskorps - Kurt Hansen . . 55

FÆRGEFART

Birkholmsposten . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Ærø Færgerne A/S . . . . . . . . . . . . . . . 68

GLAS / PORCELÆN

Imerco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

GOLF

Ærø Golf Klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

HANDELS- OG

ERHVERSFORENINGER

Søby Erhvervsforening . . . . . . . . . . . 38

Ærøskøbing Handelsstandsforening . 40

Marstal Handelsforening . . . . . . . . . . 47

HAVNE

Søby, Ærøskøbing, Marstal . . . . . . . . 32

HOTELLER / KROER /

RESTAURANTER

Hotel Ærøhus . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35

Øens Grill & Spisehus . . . . . . . . . . . . 39

Café Dræsinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Den Gamle Vingaard . . . . . . . . . . . . . 48

»Minde« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Restaurant Fru Berg . . . . . . . . . . . . . 49

Kabyssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

China House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Kongensgade 34 . . . . . . . . . . . . . . . .51

Den Grønne Gren . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Hotel Ærø Strand . . . . . . . . . . . . . 60, 61

Det Lille Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Vindeballe Kro . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ommel Kro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Hotel Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

ÆrøRøgerierne . . . . . . . . . . . . . . . 66-67

INTERNET PORTALER

Ærø Portalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

KIOSKER / IS

Vaffelbageriet, Ærøskøbing . . . . . . . . 43

Vaffelbageriet, Marstal . . . . . . . . . . . . 48

Nørremark Cykelforretning . . . . . . . . 48

KUNST / LYS / GALLERIER

Artunique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Skiltemageren - Ole Hartvig . . . . . . . 36

Ærø Nisser - Nina Roe . . . . . . . . . . . . 36

Kondrups Hus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Galleri Rita Lund Malerier . . . . . . 36, 51

Jørbæk Design . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ærø Glaskunst . . . . . . . . . . . . . . . 36, 43

MINIGOLF

Ærøskøbing Minigolf . . . . . . . . . . . . . 41

MØBLER

Danbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ærø Møbler A/S . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

MUSEER

Ærø Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Marstal Søfartsmuseum . . . . . . . . . . 51

OFFENTLIG FORVALTNING

Ærø Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

OPTIKERE / GULDSMEDE

Nyt Syn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

OVERSÆTTELSER

Blue Riband Translations . . . . . . . . . . 41

PENGEINSTITUTTER

Rise Sparekasse . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Fionia Bank . . . . . . . . . . . . . . 63, 64, 65

REDNINGSKORPS

Ærø Redningskorps . . . . . . . . . . . . . .55

REVISIONSFIRMAER

Deloitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

RUNDFLYVNING / RUNDTURE

Starling Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Jesper Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

RØGERIER

ÆrøRøgerierne . . . . . . . . . . . . . . . 66-67

SKOLER

Ærø Højskole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Marstal Navigationsskole . . . . . . . . . 48

VUC / HF Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

SKOTØJSHANDLERE

Freddy Sko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

SLAGTERE

Ærøslagteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

SMEDE- & VVS FORRETNINGER

Skovby Smede- & Maskinforretning . 39

Øens VVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

SUNDHEDSKLINIKKER

Sundhedsklinikken . . . . . . . . . . . . . . . 50

TRÆLAST / BYGGEMARKEDER

A/S Trælasten Marstal-Søby . . . . . . . 46

VANDRERHJEM

Ærøskøbing Vandrerhjem . . . . . . . . . 56

Marstal Vandrerhjem . . . . . . . . . . . . . 57

VASKERIER

Ø-Vask . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ØKOLOGI

Sæberiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38


N

Til

Skjoldnæs

JØRB

3

KY

AGRE

KK T JE

H V VE EJ

K VEJ


LL

SKOV EJEN

ØØØ

L A K EN

R B

N

B

VEJ

PRÆ T G .

BUEVEJ

DOKV KVEJ KV

HAANE EJEN

S BA

B

1 Turistinfo

2 Minigolf

3 Maaehallen

4 Havnekontor

5 Færgekontor

L DS Y EN

K

Få F borg +

Mommark

A E

AV

ABI L EJ

4

K

ALLEEN

VEJ

SØNDER JEN

Lystbådehavn

5

RKE-

VEJ

ØSTERBRO

ÆRØ GUIDE 2008

ELLEHØJVEJ

RUMMESS S AGRE

SØBY NØR E

KA

KK PP LHØJ

Mod ÆÆ øøskø kk bing


Sø S by Skole

63

Søby

Frit valg med

Fionia MasterCard

R SVEJ

SØBY

MIDTVEJ

www.fioniabank.dk


64 ÆRØ GUIDE 2008

N

Mod Søby

7

STATENE

Mod Marstal

MOSE-

AGER

Vesterstrand

BYAGERVEJ

VRÅVEJEN

HOLMEVGT.

K

8

VESTERBRO

VILH.

ANDERS.-

VEJ

SLUTTER

GYDEN

VESTRE STRANDVEJ

10

BAG-

GAVLE

11

SØTOFTEN

SØKILDEVEJ

SYGEHUSVEJEN

KILDE-

HAVEN

TVÆRV.

VESTERGADE

SØNDERGADE

PILEBÆKKEN

SMEDEVEJEN

LERBÆKKEN

NYVEJ

GYDEN

ØSTERG.

SØVGT.

VESTRE ALLE

BAGGÅRDE

2

3

Plejehjem

9

TOR-

VET

K

BØSSEHAGE

12

GILLEBALLETOFTE

4

BROGADE

9

8

NØRREGADE

Til Urehoved

STRANDVEJEN

JOMFRUVEJ

13

Vestre

Bådehavn

6

K

5

9 14

SMEDE-

GADE

1

K

K

Trafikhavn

Svendborg

2-timers parkering

P-skive påbudt

?

Ærøskøbing

1 Turistinfo

2 Bibliotek

3 Biograf Andelen

4 Apotek

5 Færgekontor

6 Minigolf

7 Arrebohallen /

Bowling

8 Lægehus

9 Museer

10 Rådhus

11 Tennis

12 Sygehus

13 Politistation og

toldkontrol

14 Petanque

© ÆRØ UGEAVIS/BOGTRYKKERI

Eftertryk kun mod tilladelse

Samler din friværdi støv?

Spørg os hvordan vi

pudser din friværdi af

www.fioniabank.dk


TULIPANV.

7

ÆRØ GUIDE 2008

N Marstal

Tidsbegrænset

parkering

P-skive påbudt

MØLLEVEJEN

SKONNERTVEJ

REBERBANEN

BYMØLLEVEJ

EGEHOVEDVEJ

Mod

Ærøskøbing

15

SYRENVEJ

P.E. PÅLSSONSVEJ

9

1 Turistinfo

2 Lægehus

3 Søfartsmuseum

4 Minors Minde

(museum)

5 Rådhusbutik

6 Bibliotek

7 Ærøhallen

PRIMULAV.

VIOLVEJ

HALVEJEN

GRØNNEGADE

GALEASEVEJ

MØLLEVEJEN

REBERBANEN

BARKVEJ

OMMELSVEJEN MELLEMGADE

ÆRØ-

GADE

VESTERGADE

SKONNERTVEJ

JAGTVEJ

BONDEBY

RØNNEVEJ

GADE GA

DANMARKS-

GADE

8

SKOVGYDEN

ELLENET VESTERGADE

TOFTE . VG.

SØVÆNGET

NØRREGADE

NØRREVG.

TOFTEVEJ

KONGENSGADE

4. MAJ STRÆDE

BREDGADE

ROSENVEJ

ØSTERGADE

STRANDSTRÆDE

VESTERGADE

PEDER SKRAMSG.

5

2

TEGLGADE

SKOVGYDEN

MARKGADE

8 Stadion og Tennis

9 Navigationsskole

10 Havkajakcenter

11 Havnekontor

12 Apotek

13 Petanque

14 Beachvolley

15 VUC / HF Søfart

KIRKE- STRÆDE

LÆRKEG.

NY MØLLEG.

TORDENSKJOLDSG.

NIELS JUELSGADE

HVIDTFELDTSGADE

WILLEMOESGADE

STRANDVEJEN H.C. CHRISTENSENSVEJ HAVNEGADE

BRØNDSTR. DRONNINGE-

STRÆDE

TOLDBODGADE

SØLV- GADE

SKIPPERG.

Plejehjem

PLANTAGEVEJ

STRANDSTR.

12

10

4

ENIGHEDS-

STRÆDE

3

PRINSENS- GADE

6

NYGADE

KORS-

GADE

TVÆRGADE

Nissens

Have

HERLUF TROLLESG.

P.M.

GANG

GASVÆRKSVEJ

EGEHOVED-

VEJ

SKOLEGADE

VINK E LST.

FIOLSTR.

BUE -GADE

FÆRGESTR.

MØLLERG.

SNAREG.

SØNDE RGADE

HAVNEGADEØSTERSØVEJ

1

13

K

Rudkøbing

11

Birkholm

BRO 1

K

14

DOK

BRO 2

BRO 3

BRO 4

BRO 5

BRO 6

BRO 7

BRO 8

65

Lystbådehavn

© ÆRØ UGEAVIS/BOGTRYKKERI

Eftertryk kun mod tilladelse

Tjek din konto eller overfør

penge via SMS-Bank

SMS til 1204 og skriv Bank

(Du skal være min. 18 år. Alm SMS-takst)

www.fioniabank.dk


Varmrøgede rejer

m/ brød og smør . . .29,-

Salat . . . . . . . . . . . . .14,-

Åbningstider

2. maj til 15.juni:

mandag til fredag

11.00-18.00

lørdag 10.00-16.00

Marineret sild

m/ brød og smør . . .32,-

Fiskefrikadelle m/

brød, smør, remoul. .29,-

Fiskefrikadelle

m/ kartoffelsalat . . . .39,m/

2 frikadeller . . . . . . . . . . 49,-

Café

ÆrøRøgerierne

MARSTAL

Kirkestræde 6 · Tlf. 62 52 40 08

Højsæson 16. juni til 16. august:

mandag til lørdag 11.00-19.00

(Søndage i højsæsonen 11.00-16.00)

Fra 18. august:

mandag til fredag 11.00-18.00, lørdag 10,00-16.00

Røget sildefilet

med brød og smør .24,m/

2 sild . . . . . . . . . . . . . . . 34,-

Sol over

Ærø . . . . . . . . . . . . .34,m/

2 sild . . . . . . . . . . . . . . . 44,-

Røget sildefilet

m/ kartoffelsalat . . . . 34,m/

2 sild . . . . . . . . . . . . . . . 44,-

Røget makrelfilet

m/ brød og smør . . .34,-

Røget makrelfilet

m/ kartoffelsalat . . . .44,-

Røget forel

m/ brød og smør . . .44,-

Røget forel

m/ kartoffelsalat . . . .54,-

Røget ål

m/ brød og smør . . .44,-

Varmrøget laks

m/ brød og smør . . .55,-

- eller med smørfisk

Varmrøget laks

m/ salat . . . . . . .55,-

Varmrøget smørfisk

m/ brød og smør . . .55,-

Varmrøget hellefisk

m/ brød og smør . . .55,-

Varmrøget laks

m/ kartoffelsalat . . . .65,-

Varmrøget smørfisk

m/ kartoffelsalat . . . .65,-

Varmrøget hellefisk

m/ kartoffelsalat . . . .65,-

Koldrøget laks

m/ flute og smør . . .34,-


NYRØGET

HVER DAG

Hos ÆrøRøgerierne kan du nyde nyrøgede sildefileter, makrelfileter,

foreller, ørred, laks, hellefisk, smørfisk, røgede rejer eller ål - med

brød eller kartoffelsalat og dertil fadøl, vin eller vand. En kop kaffe,

en cappuccino, chokolade eller en isdessert.

Oplev de hyggelige omgivelser på den gamle Ærøskøbing Havn

eller i Røgericaféen i Marstal (lige ved SuperBrugsen).

Der er mange pladser i gård haverne.

Du kan også købe med hjem, gerne i rejseemballage

- vi pakker også gerne

frokosten til din Ærø-tur.

TAG MED HJEM

Varmrøget sildefilet . . . . . . . . . 100 gr. 11,00

Varmrøget makrelfilet . . . . . . . 100 gr. 16,00

Foreller, 200 gr. . . . . . . . . . . . . .pr. stk. 28,00

Varmrøget laks . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 24,00

Varmrøget smørfisk . . . . . . . . . 100 gr. 24,00

Varmrøget hellefisk . . . . . . . . . 100 gr. 24,00

Koldrøget laks . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 32,00

Koldrøget laks, håndskåret . . . 100 gr. 40,00

Røget ål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 34,00

Kaffe/Te pr. kop

Chokolade

(flødeskum 3,-)

Chokomilk

Cappucino

Café latte

Café ay lait

Espresso

Pr. kop12,-

Varmrøgede rejer m/u hvidløg 100 gr. 15,00 ÅBNINGSTIDER

Skærtorsdag d. 20. marts til

søndag d. 13. april:

Torsdag, fredag, lørdag, søndag

Kl. 11.00-16.00

Torsdag d. 17. april til

søndag d. 15. juni:

- alle ugens dage kl. 11.00-17.00

HØJSÆSON:

- alle ugens dage

16. juni til 17. august

kl. 10.00-20.00

Mandag d. 18. august til

Søndag d. 28. september:

- alle ugens dage kl. 11.00-17.00

6,-


ÆRØFÆRGERNE A/S

Vestergade 1a · 5970 Ærøskøbing

E-mail: info@aeroe-ferry.dk

Booking:

www.aeroe-ferry.dk

More magazines by this user
Similar magazines