Søby - Alt er vand ved siden af Ærø

arre.dk

Søby - Alt er vand ved siden af Ærø

22 ÆRØ GUIDE 2008

Blomstrende

kreativitet

Ærø Kunstforening blev stiftet i marts 2003.

Det er en meget aktiv og dynamisk forening,

som tilbyder sine medlemmer et fællesskab

omkring udstilling, ideudvikling og

formidling.

Siden stiftelsen har foreningen tiltrukket

175 medlemmer – udøvende kunstnere,

kunsthåndværkere og kunst- og kul tu r -

interesserede.

Foreningen har stået for flere store

offentlige udstillinger og arrangementer

og flere af disse tiltag har allerede karakter

af institutioner på øen.

Således er den årligt tilbagevendende

Kunst på Havnen – i Værftsbygningen på

Ærøskøbing Havn – en publikumsmagnet,

og et fornemt udstillingsvindue for øens

skabende folk.

Øen har altid virket dragende på billedmennesker.

Som på Bornholm, Skagen og

i Odsherred er det først og fremmest lyset,

der drager. Hvor du end er på øen, vil havet

omkring altid sikre, at lyset reflekteres og

forstærkes, så konturerne skærpes, og

farverne mættes.

Nogle af øens skabende bruger naturen

direkte: sten, skaller, urter, træ. Andre

inspireres til at arbejde i papir – med kul og

akvarel – lærred og oliemaling.

Nogle skaber skulpturer eller drejer leret

op i form. Fælles for alle på øen er, at vi lever

med klinter, næs, morænebakker, stenede

strande, sandstrande, strand enge, skrænter,

marsk, overdrev, skov og marker, som

stadig er hegnet i sten, så landet her

øen endnu er småternet.

Godt for øjet.

Ærø er der åbne gallerier og værk ste -

der overalt. Hvor der skiltes er gæster vel -

komne til at besøge de udøvende og se på

værker og arbejdsmetoder.

Små butikker sælger unika – tøj, smyk -

ker, hatte og billeder.

Og alle er velkomne til Ærø Kunstfor e -

nings mange arrangementer i løbet af året.

Økologiske

livsværdier

Økologien er kommet

for at blive!

Der er mange på Ærø, der ønsker at passe

på den smukke natur, miljøet, grundvandet

og havet, som vi er en del af. I Foreningen

for Økologi på Ærø arbejder en gruppe aktive

folk for at Ærø fortsat skal være et sted,

hvor unge familier ønsker at bo for at give

deres børn den bedste opvækst.

Foreningen består af jordbrugere, økologiske

byggere med fokus på materialevalg

og vedvarende energiløsninger til opvarm -

ning af boliger og ikke mindst – bevidste

forbrugere!

Tankerne om økologi, bæredygtighed,

vedvarende energi, alternative og miljø -

venlige handlemåder er livsværdierne for

mange på Ærø.

Mere info på www.aeroe-oekologi.dk eller

Kivi La Boube tlf. 61 75 75 07

More magazines by this user
Similar magazines