EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

marineforeningen.dk

EBELTOFT MARINEFORENING - Danmarks Marineforening

NR. 4 APRIL 2013

EBELTOFT MARINEFORENING

6 måneder i helvedes

forgård...........................3

Ebeltoft fi k

fl ådebesøg......................4

Søværnets Dag...................7

Tømmermandens

helligste........................16


JAGT

FISKERI

SKIBSUDSTYR

GARN + RUSER

SEJLSPORT

Flügger farver

Malerfi rma Skriver Møller

Ndr. Strandvej 4, 8400 Ebeltoft, Tlf. 8634 1344

GOD BETJENING

Din sport: Vor speciale

Webshop: www.bygholm-online.dk

Adelgade 20-22 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4900 · ebeltoft@bygholm-online.dk

Næste kammeratskabsaft en

“Sæson-afslutning” - Torsdag den 18. april

Bemærk datoen : - Da den sidste

torsdag i april er Store Bededagsaften

er kammeratskabsaft enen fl yttet

til torsdagen før, - altså den 18. Da

KABYSRYGTET APRIL 2013

Næste kammeratskabsaften..............1

5. maj................................................5

Gaver til foreningen..........................5

Søværnets dag...................................7

Marineforeningen fylder 100 år....... 8

Ebeltoft fi k fl ådebesøg......................9

det samtidig er den sidste kammeratskabsaft

en i sæsonen indleder vi med

en fællesspisning, hvortil vi har ”vore

bedre halvdele” med.

Altså mødes vi denne aft en kl. 18.00 med ægtefæller/ledsagere til

en hyggelig gang FÆLLESSPISNING, hvor der serveres

kylling i kapers-sauce

til en pris af 50,-kr. pr. couvert

(excl. drikkevarer, selvsagt)


Skyttelauget...................................10

Slupkorets meriter..........................15

Kompasset rundt............................16

Kommende arrangementert...........20

Nyheder fra Havfruerne.................21

Faste programpunkter....................22

1


KABYSRYGTET

Ebeltoft Marineforenings medlemsblad,

udkommer 10 gange om året.

Deadline: Den 15. i måneden før hver udgivelse.

Redaktør:

Jørgen Brøgger,

Stenhøjevej 14, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8636 2538

E-mail: jb@joergen-broegger.dk

Grafi sk tilrettelægning:

Niels Poulsen

Dådyrvej 5, 8400 Ebeltoft

Tlf. 2211 6945

E-mail: np@v-g.dk

EBELTOFT MARINEFORENING

Stockfl ethsvej 7

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3030 (Marinestuen)

Tlf./fax 8634 3070 (Kontoret)

marineforeningen-ebeltoft@mail.dk

BESTYRELSEN :

Formand:

Jørgen Brøgger

Tlf. 86 36 25 38 – 40 35 22 11

Næstformand:

Heniz Tønder Thompson

Tlf. 22 30 81 61

Kasserer

Erik Lyager

Tlf. 87 52 1045 - 20 57 52 17

Ansvarlig for bygningsvedligeholdelse, og

foreningens fartøjer:

Erich Franzen

Tlf. 86 36 10 33 – 40 27 10 33

Ansvarlig for udenomsanlæg:

Børge Pedersen

Tlf. 86 34 00 86 - 20 56 98 59

Repræsentant i paraplyorganisationen vedr.

Maritime Dage:

Frank Heede

Tlf. 86 34 38 12 - 51 70 89 56

Formand for Skydeudvalget

Peter Brøgger

Tlf. 40 71 95 09

Suppleanter:

1. Niels Kofoed Hansen

Tlf. 51 52 42 14

Ansvarlig for tekniske anlæg

2. Niels Jørgen Tastum

Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01

Flaggaster:

Tommy Schmidt (fl agbærer)

Tlf. 86 34 35 25

Erik Lyager (1. reserve)

Tlf. 87 52 10 45 - 20 57 52 17

Niels Jørgen Tastum (2. reserve)

Tlf. 86 98 81 67 - 30 88 27 01

Interne revisorer:

Erik Grønlund, tlf. 86 34 63 82

Ib Petersen.

Tlf. 86 36 14 80

UDPEGET UDENFOR BESTYRELSEN:

Leder af Slupkoret:

Uwe Weissfeld

Tlf. 86 34 65 20 - 24 99 90 20

Leder af travalje-restaureringen:

Christian Koudal

Tlf. 86 34 18 17

Leder af praktisk vedligeholdelse af

fartøjerne

Kurt Nielsen

Tlf. 86 34 36 69

Leder af Pudselauget (pudsning af Marinestuens

sølv- & messingtøj m.v.):

Per Snejbjerg

Tlf. 87 52 20 90

Leder af Kanonlauget (vedligeholdelse af

kanoner og minebøsser):

Thorkil Thorsen Tlf. 40 33 50 65

Leder vedr. Flagalléen:

Erik Grønlund

Tlf. 86 34 63 82 - 51 52 63 82

Vicevært

Gunnar Christensen.

Tlf. 86 34 16 54

Eft er spisningen giver vi ordet til orlogskaptajn

Carsten Bryrup, S.O.K., der

i ord og billeder vil fortælle om sine

oplevelser som udsendt FN-observatør i

Syrien. En udstationering, som Carsten

Bryrup selv har kaldt

”6 måneder i helvedes forgård”

Sammen med andre observatører var

Carsten Bryrup udsendt for at skulle

følge implementeringen af FN-generalsekretær

Kofi Annans 6-punkts plan

til løsning af konfl ikten i Syrien. Som

alle ved, udviklede situationen i Syrien

sig anderledes. Carsten Bryrup var først

installeret i Hama og siden i Homs, hvor

observatørerne på deres ture ud i landet

blev udsat for forskellige episoder.

Blandt andet blev de en gang på vej hjem

i deres pansrede mandskabsbil ”fanget”

i et begravelsesoptog, som kom under

beskydning af Assads styrker, og da de

forsøgte at komme væk, sprængtes en

bombe foran den første bil i kortegen,

og observatørerne var tvunget til at overnatte

i en landsby. Heldigvis i selskab

med moderate oprørere. Andre gange

blev deres pansrede mandskabsbiler

beskudt med AK 47 maskingeværer af

oprørere, der på denne måde ville vise,

at de var uønskede i området.

Dette og meget mere vil Carsten Bryrup

fortælle om og vise billeder fra. Der venter

os helt sikkert en spændende aft en

om dette højaktuelle brændpunkt, hvorfor

bestyrelsen også håber på god tilslutning.

HUSK: Emblem skal bæres. – Uden emblem

skal betales bod på 10,- kr. Nye

medlemmer, der endnu ikke har modtaget

emblem, vil få dette overrakt i

forbindelse med aft enens velkomst.

2

3


4

Adelgade 29 - DK 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3600

www.vandmand.dk

www.fi at-ebeltoft.dk

ADELGADE 27 · 8400 EBELTOFT

TLF. 8634 1211

Steen Kok

Nedergade 34

Tlf. 21 45 66 29

VI GØR DE STORE HANNER STØRRE

5. MAJ

ved mindestenen på Havnen,

årsdagen for Danmarks Befrielse

Traditionen tro vil vi markere årsdagen

for Danmarks befrielse den 5. maj 1945

ved at lægge en buket rød-hvide blomster

ved foreningens mindesten ved

Havnen.

Alle de af foreningens medlemmer, der

har lyst til at deltage i denne lille højtidelighed,

er meget velkomne hertil.

Gaver til foreningen

Foreningen er atter blevet beriget med

en række fornemme bog-gaver.

Poul Agger har foræret os bogen ”Dagbog

fra Danica White”, - skrevet af

26-årige Jens Peter Skov Jensen, der var

sømand ombord på den danske coaster

”Danica White”, da skibet blev bordet

og kapret af pirater ud for Somalias kyst

den 1. juni 2007. Det blev starten på 83

dages tilfangetagelse, hvor de danske

søfolk ikke anede, om de ville slippe levende

fra skibet. Den unge sømand skrev

dagbog under hele kapringen, - som et

redskab til at tackle sin angst, frustration

og afmagt. Den er nu udgivet i bogform.

Ole Bisp, hvis far var søoffi cer, har

foræret os en række maritime bøger. Det

er: ”Danske Sejlskibe” af B. v. Munthe

af Morgenstjerne, ”Fregatten Fortæller”

Der skal mødes kl. 10.00 i Marinestuen,

hvorfra vi samlet begiver os til mindestenen,

hvor blomsterbuketten lægges,

og der siges nogle få ord i anledning af

begivenheden.

Traditionen tro er foreningen eft er

højtideligheden vært ved en kop kaff e

for de deltagende.

af Frits Hammer Kjølsen, ”Fra Trefoldigheden

til Fregatten Jylland” af R.

Steen Steensen, ”Om ankre”, udgivet

af Søfartens Bibliotek, ”Den 5” 28 ctnr

B.K.” (lærebog om kanoner) og ”Marineordbog”

1903-04.

Vi siger rigtigt hjerteligt TAK til de to givere.

– De spændende bøger kan beses i

biblioteket.

5


6

“Den Skæve Bar”

Overgade 23 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 37 97

info@denskaevebar.dk

RUGAARD-EL/TOTAL SECURITY

TOTAL SECURITY ALARM

EL- INSTALLATION

STOCKFLETHSVEJ 9 - 8400 EBELTOFT

TELEFON 86 34 26 00

E-MAIL: SERVICE@RUGAARD-EL.DK

WWW.RUGAARD-EL.DK

Jørgen Nyhuus

Bliv fordelskunde,

og få de gode renter

Ring og aftal tid på 87 52 15 93

Jernbanegade 7 · 8400 Ebeltoft · Tlf. 8634 1711

Trip Trap Ebeltoft ApS er en selvstændig forretning,

der ejes af Mogens Holmriis

og drives efter en franchiseaftale med Trip Trap Denmark A/S

A

Når du mister en af dine kære

er det vores opgave at

hjælpe med det praktiske.

Alle aftaler kan træffes i hjemmet.

Begravelsesforretning

BJARNE SØRENSEN

Strandlyngen 4 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 34 47

9. maj

“SØVÆRNETS DAG” ved Fregatten Jylland

Markering af årsdagen for Slaget ved Helgoland

Også i år vil årsdagen for Slaget ved Helgoland

naturligvis blive højtideligholdt

med ”Søværnets Dag” ved Fregatten

Jylland.

Det er i år 149 år siden, at Fregatten Jylland

sammen med Fregatten Niels Juel

og korvetten ”Hejmdal” besejrede den

prøjsisk-østrigske fl åde.

Dagens program ser således ud:

Kl. 11.00: Søværnets Tamburkorps

marcherer fra Sundhedscentret gennem

byens gader ad ruten Nørrebakke, Adelgade,

Overgade, Kirkegade, Nedergade

og Juulsbakke til Torvet.

Kl. 11.25: Søværnets Tamburkorps musicerer

på Torvet.

Kl. 11.35: Parade med Søværnets Tamburkorps,

Faneborg, Søværnspersonel

og Marineforeningsrepræsentanter marcherer

fra Torvet til Fregatten Jylland.

Kl. 11.45: Paraden ankommer til Fregatten

Jylland. Tamburkorps, Faneborg og

Parade tager opstilling, hvoreft er Søværnets

Tamburkorps opfører Tattoo.

Kl. 11.55: Velkomst ved Fregatinsti-

tutionens bestyrelsesformand, Jørgen

Brøgger,

”Søværnets hilsen”, - tale ved stabschefen

ved S.O.K., fl otilleadmiral Jan Leisborch.

Kl. 12.15: ”Dansk Løsen” – kanonsalut

fra Bastionen, ved Søværnets Salutkommando.

Kl. 14.00-16.00: ”Åbent Skib” på

Søværnsfartøj af ”Diana-klassen”, der vil

ligge i Fregathavnen.

I dagens anledning er der fri adgang til

Fregatpladsen indtil kl. 12.00, og det er

både Fregatinstitutionens og Marineforeningens

håb, at rigtig mange vil

møde op og overvære højtideligheden.

Dette er en oplagt mulighed for Marineforeningsmedlemmer

til at invitere familie

og venner med til en god oplevelse.

Ikke mindst Tamburkorpsets tattoo er

en stor oplevelse.

De af Marineforeningens medlemmer,

som vil blive bedt om at deltage som

offi cielle repræsentanter i paraden vil

blive kontaktet direkte.

7


Marineforeningen fylder 100 år

Jubilæumsbogen kan købes/bestilles

Danmarks Marineforening fylder som

bekendt 100 år i år. Det fejres den 26.-28.

april med afh oldelse af sendemandsmøde

i København. Den 26. står Københavns

Marineforening som arrangør af den

traditionelle kammeratskabsaft en, der

afh oldes i Søoffi cerskolen på Holmen.

Inden selve sendemandsmødet den 27.

er der Gudstjeneste i Holmens Kirke ved

orlogsprovst Eigil Bank Olesen, hvortil

Prinsgemalen har meldt sin deltagelse.

Under Gudstjenesten, hvor fl agene fra

de deltagende Marineforeninger føres

ind under præludet, medvirker også

Kvindelige Marineres Musikkorps samt

Holmens Kirkes kantori.

Eft er Gudstjenesten marcherer alle sendemændene

– med afdelingsfl agene i

spidsen – eft er Søværnets Tamburkorps

gennem byen til Børsen, hvor selve sendemandsmødet

afh oldes i Børssalen.

Aft enfesten afh oldes i Frimurerlogen på

Blegdamsvej.

Alle er velkomne til at deltage i festgudstjenesten,

så hvis Du alligevel er i

København den 27. april, kan vi kun anbefale

at gøre det. Det bliver helt sikkert

en meget stemningsfuld oplevelse.

Tirsdag den 30. april – selve jubilæumsdagen

– er der reception for særligt indbudte

ombord på Fregatten Peter Willemoes

ved Amaliehaven.

Ebeltoft Marineforening er selvfølgelig

”på plads” med sendemænd samt fl ag

og fl aggaster til deltagelse i jubilæumsparaden.

Og der skal her fra Ebeltoft

Marineforening lyde et stort og rungende

HJERTELIGT TILLYKKE med

de 100 år til landsforeningen !

I anledning af jubilæet udgiver landsforeningen

en jubilæumsbog – ”For

Søværn og Søfart – Danmarks Marineforening

1913-2013” – der dels fortæller

landsforeningens historie, dels har en

omtale af alle landets Marineforeninger,

herunder selvfølgelig også Ebeltoft

Marineforening. Bogen, der er skrevet

af marinehistorikeren Hans Christian

Bjerg, præsenteres ved receptionen den

30. april. Vi har forhånds-bestilt et antal

eksemplarer, og medlemmer, der gerne

vil sikre sig et sådant kan allerede nu

bestille dem ved formand Jørgen Brøgger

eft er ”først til mølle-princippet”.

Ligeledes i anledning af jubilæet er der

fremstillet en såkaldt ”rejseudstilling”,

der skal skabe PR for Marineforeningen,

hvor den udstilles rundt i landet. Her i

Ebeltoft satser vi på at markere 100-års

jubilæet i forbindelse med Ebeltoft Maritime

Dage, der afvikles i dagene 16.-18.

august, hvor vi vil forsøge at få rejseudstillingen

hertil og udstille den i et telt på

Havnen, hvor vi bl.a. også vil sælge lokalmaritim-historiske

bøger og Slupkorets

CD’er m.v.

Ebeltoft fi k fl ådebesøg

Den 2.-4. marts var der ”stort fl ådebesøg”

i Havnen i Ebeltoft . Minestrygerne MSD

5 ”Hirsholm”, MSD 6 ”Saltholm” og MSF

3, som er en ”Drone”, havde lagt ind for

at bunkre og tage forsyninger ombord,

og de tre fartøjer prydede i den grad

havnebilledet, at Kristian Rønholm ikke

kunne lade være med at fange disse mo-

tiver i sin fotolinse. Kristian oplyser endvidere,

at søndag åbenbart var idrætsdag

for besætningerne, idet et hold var på løbetur,

medens resten spillede hockey på

havneasfalten. Da de forlod havnen, var

det med kurs mod Samsø Bælt, hvor de

skulle bortsprænge nogle gamle miner,

som de havde fundet.

8 9


Skyttelauget

Foreningsmesterskabet

Foreningsmesterskabs-skydningen den

23. marts kunne ikke beskyldes for ligefrem

at være noget tilløbs-stykke. Til

gengæld havde de fremmødte alle en virkelig

hyggelig eft ermiddag. Men der blev

da snakket en del om, hvorfor så mange

”oplagte deltagere”, ikke deltog. Måske

var det fordi det var lørdagen før ”påskeugen”.

Måske var det glemsomhed, eller

måske har vi ikke været gode nok til at

gøre opmærksom på det. For det kan vel

ikke være fordi man mener, at ”det altid

er de samme, der vinder” ? – Det har vi

netop sikret os mod ved at have både

en ”åben” og en ”lukket” klasse samt

konkurrencen ”bedste resultat i forhold

til eget gennemsnit af 5 bedste træningsskydninger.

Der kunne nemt have

været en 10-15 mand mere, og alt andet

lige, ville det jo have skærpet konkurrencen.

Iøvrigt var der så meget konkurrence,

at der måtte omskydning til. I den

lukkede klasse, var der tre, der alle havde

skudt 99, - og da der så blev talt x-tiere,

var der 2, der begge havde 6 af slagsen,

og der måtte derfor omskyd-ning til, før

vinderen kunne fi ndes.

Resultaterne i de enkelte klasser var

(vi nævner de 5 bedste i hver klasse) :

Åben klasse:

Nr. 1: Flemming Kristensen 199. -

Foreningsmester.

Nr. 2: Jørn Mortensen, 198.

Nr. 3- delt: Bent Olsen og Christian Koudal,

begge 196

Nr. 4: Gert Agger, 195.

Lukket klasse:

Nr. 1: Jørgen Brøgger v. Jørn Mortensen,

99/6x/49. - Foreningsmester.

Nr. 2: Jørn Mortensen v. Jørgen Brøgger,

99/6x/48.

Nr. 3: Jørgen Halling-Illum v. Flemming

Kristensen, 99/3x.

Nr. 4 – delt: Christian Koudal v. Mikkel

Brøgger, 98,

Gert Agger v. Steen Dideriksen, 98.

Nr. 5: Steen Dideriksen v. Gert Agger, 97.

Bedste resultat i forhold til eget

gennemsnit af 5 træningsskydninger:

Nr. 1: Mikkel Brøgger, 150 mod

gennemsnit på 146. - Foreningsmester.

Nr. 2: Pia Skarritsø, 150 mod gennemsnit

på 148,6

Nr. 3: Jørn Mortensen, 150 mod gennem-

snit på 150

Nr. 4: Lars Skriver Kragegaard, 141 mod

gennemsnit på 139,5

Nr. 5: Jørgen Halling-Illum, 140 mod

gennemsnit på 140,8

Pokaluddelinger

Der blev også foretaget pokaluddelinger

for resultater ved forskellige skydninger

i det forløbne år, herunder bedste resultat

af 5 træningsskydninger henholdsvis

med og uden anlæg:

Uden anlæg:

Nr. 1: Jørn Mortensen, 149, - eft er veteranfradrag

143 - Pokalvinder

Nr. 2: Tommy Schmidt, 142,2, - eft er veteranfradrag

136,2

Nr. 3: Jørgen Brøgger, 138,2, - eft er veteranfradrag

132,2

Nr. 4: Christian Koudal, 132,6, - eft er

veteran-fradrag 126,6

Nr. 5: Peter Brøgger, 125,8

Med anlæg:

Nr. 1: Jørn Mortensen, 150 - Pokalvinder

Nr. 2: Carl Erik Schmidt, 149,0

Nr. 3 – delt: Gert Agger og Tom Skarritsø,

begge 148,6

Nr. 4: Georg Sand, 148,2

Nr. 5 – delt: Pia Skarritsø, Flemming

Kristensen og Jørgen Brøgger, alle 148,0

Den af Restaurant ”Havskum” udsatte

pokal for bedste resultat ved den

udendørs Fællesskydning:

Jørn Mortensen, 149 – Pokalvinder. –

Erindringsbæger til: Jørn Mortensen.

Det af Per Brønner udsatte sølvfad,

”Lilly” for bedste resultat ved Distriktsskydningen:

Jørgen Brøgger, 146 – Fad-vinder. – Erindringsplaketter

til Tommy Schmidt og

Jørgen Brøgger.

10 11


12
Hos Walter

VIN, OST OG SPECIALITETER


v/Karina & Kristian Glerup Busk

Nørrebakke 8, 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4331

E-mail: info@hos-walter.dk

www.hos-walter.dk

Hanne Sloth

Adelgade 1

8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 4633

Mobil 4030 9633

hanne.sloth@mail.tele.dk

Hanne Sloth MODE

Landsskyttestævnet

Vore skytter leverede en hæderlig indsats

ved landsskyttestævnet i Randers. I

holdkonkurrencen kom de ind på en 7.

plads ud af i alt 17 deltagende laug. Det

gjorde de med et resultat på 428 points,

- hvilket var 6 points færre end sidste

år. Vinder blev Nyborg med 456 points.

Fremskridtspokalen tilfaldt i år Grenaa,

der med 411 points havde en fremgang

på 39 i forhold til sidste år.

Som sidste års vinder af Fremskridtspokalen

kom vi hjem med ”Laugspokalen”,

Kommandør Evers Fond.

Desværre lykkedes det ikke for Jørn

Mortensen at forsvare sin titel som veteran-landsskytte.

Jørns 97 points rakte

”kun” til en 4. plads. Veteran-landsskytte

blev i år landsskytteudvalgsformand Jørgen

Kjeldsen fra Brøndby, der med ”fuldt

hus” (100) sikrede sig sejren.

Landsskytte, fritstående, blev Hans Jørgen

Hansen, Halsnæs, for et resultat på

91 points.

Stor tak til vore 7 skytter for indsatsen

ved Landsskyttestævnet, - og ligeledes en

stor tak til Randers for et godt arrangement.

13


Også pæn indsats i den landsdækkende hjemmebaneskydning

Det er som bekendt også ved Landsskyttestævnet,

at resultaterne af vinterens

hjemmebaneskydning off entliggøres.

Her fra Ebeltoft deltog vi med 18 skytter.

Det er som bekendt de 5 bedste resultater,

der udgør holdresultatet. Det blev

sammenlagt til 1745 points eft er ”de obligatoriske”

veteran-fradrag.

Også her rakte det til en samlet 7. plads, -

her ud af de 13 laug, der deltog i konkur-

Makkerskydningerne er slut for denne gang

Når disse linier læses, er den sidste makkerskydning

i denne ”sæson” afviklet (3.

april). Men de ugentlige træningsskydninger

fortsætter naturligvis hver onsdag,

- og i juni, juli og august gennemfører

vi ligesom sidste år ”sommerskydninger”

den første onsdag i hver af

månederne. Mere herom i næste ”Kabys-

rencen. Vinder blev Nyborg med 1841

points.

Holdskytte hos os blev Jørn Mortensen

med 366 points (eft er fradrag af 16 ”veteran-points”).

I hjemmebaneskydningen

deltog i alt 23 fritstående og 123 veteranskytter.

Også her skal der lyde en stor tak til de

18 skytter, der var med til at ”forsvare

Ebeltoft s farver”.

rygte”.

Resultatet af marts måneds makkerskydning

var som følger: Nr. 1: Steen Dideriksen

& Jørn Mortensen, 299, - Nr. 2:

Carl Erik Scmidt & Gert Agger, 294, - Nr.

3: Erik Lange & Steen Zacho, 291, - Nr. 4:

Tom Skarritsø & Steen Zacho, 290, - Nr.

5: Vagn Hansen & Jørgen Brøgger, 285.

Slupkorets meriter siden sidst:

Den 26. februar havde vi øveaft en på et

lokale på Hyrdestien. Det var vores gode

medlem Ib Petersen, der havde inviteret

os derop. Han havde arrangeret lidt

sandwichs samt lidt øl og snaps i anledning

af hans 80 års fødselsdag. Vi var dog

de eneste, der var der, men om det var

fordi, han ikke ville være os bekendt eller

hvad, vides ikke.

Vi havde dog en hyggelig aft en, fi k øvet

os lidt og lavede ellers ingen skandaler,

selvom der var en 3-4 stykker ved den

ene bordende, der havde svært ved at

slippe snapsfl asken.

Den 9. marts drog 21 sangere samt 3

musikkere i bus afsted til Den Hvide

Skole i Laurbjerg. Alle var enige om, at

det giver mere sammenhold med en bus,

end når vi kører afsted i 5-6 biler. Det var

Vagn Pedersens 80 års fødselsdag, der

skulle fejres. Der var blandt de mange

gæster en tidligere Ebeltoft er, så der var

en enkelt, som vi kunne genkende blandt

de mange gæster.

Vores sidst ankomne mand på spillesiden,

Nikolaj, var med for første gang,

og han klarede sin opgave fi nt og befandt

sig godt blandt de mange lidt ældre herrer

i koret, selvom nogen af os kunne

være hans bedstefar, ja altså aldersmæssigt.

Sangeren og dirigenten for musikafslutningen,

Ole Th oudal, var dog ikke helt

oppe på dupperne, han mente, at han

ligesom vores musiker Preben tidligere

har gjort, kunne tage sig et lille hvil under

vores optræden. Ole blev dog hurtigt

hjulpet på plads igen.

Jeg vil lige påpege overfor koret, at skal

man sove, bør det foregå hjemme hos

sig selv. I langt de fl este hjem står der en

seng i soveværelset, denne er indrettet til

at sove i.

På forhånd tak.

m.v.h. Knud L.

14 15


Som reaktion på vores ”Må vi få din historie”

har Bernt Kure sendt os en avisartikel,

han skrev i Politiken den 26. marts

1978 – nøjagtigt 35 år før jeg nu i dag

sidder og skriver den af. – Overskrift en

på avisartiklen lyder

Tømmermandens helligste

og med underteksten

Skibstømrer Bernt Kure har været på

togt med skoleskibet Danmark, hvor

den uforfalskede brugskunst overlever

Og her er så selve artiklen:

Foto taget af Bernt Kure på togtet i 1977

16

Jeg føler det som et helligt sted. Her er

kofi lnagler, der trækker i fi n gammel linolie,

og fi nsk trætjære af den rigtige lyse

og tynde kvalitet, der duft er bedre end

Chanel nr. 5. Her er håndværktøj, der

har fundet sin perfekte facon gennem århundreders

brug. I dag ting og sager, man

snart kun kan læse om i gamle bøger eller

studere på væggen over pejsen.

Det hellige sted er tømrershoppen på

Statens Skoleskib ”Danmark” – og jeg er

tømmermanden. På endevæggen hænger

kalfatregrejet. Kalfatrekøllen, jernene og

begskraberen er, hvad jeg har brug for af

værktøj til at holde teaktræsdækket på

”Danmark” tæt. Med køllen og jernene

drives optrævlet tjæret tovværk ned i mellemrummene

mellem dæksplankerne, før

der hældes beg på.

Det optrævlede tovværk gøres til en tyk

tråd, inden det drives i, ved at rulle det på

låret. Som lærling var det et helt eventyr

en tidlig vintermorgen ude på Holmen at

sidde på sin værktøjskasse i halvmørket

sammen med de gamle svende og med

valne hænder ”trille værk” i en fortættet

atmosfære af snustobak, teaktræshøvlspåner

og løgnehistorier.

Før i tiden skar skibstømrerne fl øjter i

kalfatrekøllen, så de, ligesom søfolkene,

der sang deres seamansshanties, når de

halede i tovenderne, havde en slags musik

til arbejdet. Der skal have været fi n rytme

når 15 skibstømrere taktfast slog dæk,

det må have lydt som noget i retning

af granater, der kom fl øjtende og ramte

dækket med hule drøn. Fløjten mangler i

min, men ellers er den god nok, drejet ud

i pokkenholt i den lange slanke facon med

karnisprofi len, det antikke Grækenlands

klassiske profi l, anbragt, hvor hovedet

bliver tykkere for at give plads til asketræsskaft

et.

Begskraberen, der bruges til at kradse den

gamle beg op med, er et kapitel for sig.

Den er lavet af en gammel bajonet, som

jeg trak ud af ruinerne fra de huse, der

blev revet ned til fordel for det nye udenrigsministerium

på Christianshavn. Til

stor fortrydelse for samlere fi k jeg spidsen

“Danmark” på Ebeltoft Vig 1972. Foto: Jørgen Brøgger, der var tømmermand ombord

på dette togt.

17


på det fi ne slanke mordvåben bøjet over

essen i smedjen på Holmen - i samme

sekund smedens træhammer ramte den

hvidglødende spids, fi k den gamle tingest

sin sjæl igen og blev til et dejligt stykke

værktøj.

Bliver pladsen i shoppen for trang (en

tømrer med en pæn ølmave kunne ikke

have været der), går jeg ud i mit rige og vederkvæger

mig ved synet af alle de smukke

og typiske skibsdetaljer, der fi ndes overalt.

Henne ved fokkemasten står to store saltkar,

der nu bruges til at lægge vasketøj

i blød i. De er en god repræsentant for

tingenes kvalitet ombord. Bødkeren har

skabt dem til at stå på et skib med deres

kraft ige messingbånd og teaktræsstaver.

Faconen bliver bredere nedeft er ligesom

på de gamle skibskister, så de ikke tørner

over, når skibet ruller. De har stået der

siden skibet blev bygget i 1930rne, det ville

et plastickar ikke kunne have klaret.

Ombord på et sejlskib, hvor vind og vejr

bestemmer farten, forandrer man indstilling

til mange ting, og man tvinges til

at slække på den hastesag, livet ellers er

blevet. I dag er et job som håndværker

under disse betingelser simpelthen et

privilegium. Det forhold, man mistede til

sit håndværk som montagearbejder i akkordsystemerne,

kommer igen. Man nørkler

igen med solide materialer fremfor de

”hurtige”, der bare skal ”kastes” på plads.

Det er en fornøjelse at klare sig uden ildelugtende

komponenter med numre

på, der blandes sammen til vidunderstoff

er, der kan alt, eller spraydåser med

drivgasser, der ødelægger tøjet og atmosfæren

og hvad ved jeg. Der bliver igen stillet

krav til snilde og originalitet, og man

får igen lov til at bruge sit håndværktøj i

stedet for støjende, livsfarligt specialgrej,

18

hvor man står magtesløs, når det bryder

sammen.

Labsalve er noget, kun få kender nu om

stunder, det blev brugt i tonsvis i skibene

for et par menneskealdre siden. Dette effektive

stof bliver stadig brugt i ”Danmark”

til vedligeholdelse af den stående

rig, der holder masterne, og består af så

fornøjelige ingredienser som fi sketran,

trætjære, tælle og kønrøg. At høre den

knirkende lyd fra klædekøllen og se skibmandsgarnet

stramme sig om stålwiren,

så labsalven presses ud og driver ned ad

hænder og bukser, det må være noget for

en lyriker at beskrive. Den gamle bådsmand

på ”Danmark” labsalvede sine sko,

og rygtet vil endda vide, at han også kom

labsalve i håret. Da skibet kom tilbage

fra værft et i Fredericia var der blevet ført

et el-kabel op i riggen ved hjælp af nogle

små plasticholdere, der mindede om

livremme til påklædningsdukker. Disse

små livremme sprang i øjnene som en

dråbe under en blåfrossen næse, der bliver

fanget af sollyset en frostklar dag, så de

blev omhyggeligt udskift et med fine tacklinger

af skibmandsgarn.

Hermed ikke være sagt, at man bør sejle

rundt med kødsæk hængende i riggen

og kulfyret komfur i kabyssen, men nye

impulser skal modtages med kritik og

kun langsomt have lov til at vinde indpas,

således at det værdifulde i dem får

lejlighed til at forene sig med det, der er

prøvet gennem generationer. På forrige

rejse skete der noget vigtigt ombord på

”Danmark”, sejlmageren syede det sidste

håndsyede hampesejl til skibet. For fremtiden

skal det være dacron, så nu er sejlmagerbænkene

stuvet af vejen i lasten,

og sejlmageren sidder med en hoppende

symaskine og får kildrende småstød i fi n-

gerspidserne fra den statiske elektricitet i

nylonmaterialet.

Dette materiale har sine fordele, det er

klart, f.eks. kan det ikke rådne, hvilket var

hampedugens største ulempe. Til gengæld

havde hampesejlene den utilsigtede fordel,

at de blæste i stykker, før belastningen på

rig og skib blev kritisk, hvis man ikke

nåede at bjærge dem, f.eks. ved en pludselig

byge.

Nylondugen er tæt og stærk og blæser ikke

i stykker, hvad skal så give sig ? desuden er

de vanskeligere at bjærge, da det er svært

at få tag i den glatte nylondug. Endelig har

de den ulempe, at man ikke længere kan

gå ned i sejlkøjen, hvor sejlene og tovværket

er stuvet, og blive ”høj” af at sniff e til

den fortættede atmosfære af hamp.

Set gennem en skibstømrers briller har

”Danmark” en vigtig funktion udover den

egentlige som skoleskib. I dette og nogle få

andre skibe overlever den specielle form

for uforfalsket brugskunst, der har udviklet

sig i skibe og som vi alle forbinder

med det at være ombord i et skib: Solide

formfuldendte beslag, spartansk, men

gennemtænkt inventar, det karakteristiske

rat, lanternerne o.s.v., alt sammen

udført af ægte gedigne materialer.

Tendensen i de skibe, man bygger i dag,

går i retning af at få dem til at ligne et

pensionat mest muligt – søfolkene skal

mindes mindst muligt om, at de er til søs.

Til gengæld har man i land fået næsen

op for den maritime brugskunst, derom

vidner de mere eller mindre heldige efterligninger,

der i stigende grad fi nder

plads i hjemmene: Skibsure, der slår glas,

skibsbrikse, dæksstole, koøjer med spejl i.

Grov hampesejldug, som man rynkede på

næsen af før i tiden, er nu anerkendt selv

til arkitekttegnede møbler.

Vi siger rigtigt hjerteligt tak til Bernt

Kure for denne – ja, man kan nærmest

sige lyriske – beskrivelse af tømmermandens

verden på det gamle sejlskib,

der stadig har ”sjæl”.

Foto: Jørgen Brøgger, Botniske Bugt 1972.

19


20

Kommende arrangementer

18. april: Kammeratskabsaft en med fællesspisning, - jvfr. side 1

26.-28. april: Marineforeningens 100-års jubilæum, - sendemandsmøde i

København

30. april: Reception i anledning af Danmarks Marineforenings 100-års

jubilæum

05. maj : Mindehøjtidelighed ved mindestenen på Havnen, - jvfr. side 5

09. maj : ”Søværnets Dag” ved Fregatten Jylland, - jvfr. side 7

01. juni: Soldaterforenings-udfl ugt til Aalborg, - jvfr. ”Kabysrygtet”,

marts 2013

05. juni: Sommerskydning

15. juni: Valdemarsfest

Nyheder fra Havfruerne

Torsdag den 14. Marts var vi 16 Havfruer

samlet til vor årlige generalforsamling.

Da vi desværre har mistet et af vore

medlemmer Liva Jørgensen, som er afgået

ved døden, startede vi med at holde

et øjebliks stilhed.

Dereft er sang vi en livsbekræft ende sang,

hvoreft er vi gik over til dagsordenen:

Ad 1. Bente Klemmensen blev foreslået

som dirigent og modtog valget. Takkede

for valget og konstaterede, at generalforsamlingen

var varslet rettidigt.

Ad 2. Valg af stemmetællere: Pippe og

Lull blev valgt.

Ad 3. Formandens beretning: Denne

blev godkendt.

Ad 4. Regnskabet blev fremlagt og

gennemgået. Der var ingen bemærkninger.

Ad 5. Det årlige kontingent på kr. 150,blev

fastlagt (kontingentet skal være indbetalt

inden sommerferien).

Ad 6. Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7. Valg af bestyrelse:

Bente Klemmensen modtog genvalg

Helle Dalhoff modtog genvalg

Ulla Lægs modtog genvalg

Lillian Jensen modtog genvalg

Inge-Lise Adamsen modtog genvalg

Ingrid Jensen modtog genvalg

Bestyrelsen vil senere konstituere sig

Ad 8. Det blev foreslået, at kaff e/brød

fremover skulle koste kr. 25,-.

Dette blev vedtaget.

Inge-Lise A. bragte emnet op om nye

medlemmer. Vi har tidligere

talt om et åbent hus arrangement. Dette

vender vi tilbage med.

Eft er generalforsamlingen fi k vi kaff e

og kage. Kringle fra formanden, da hun

havde fødselsdag og i den anledning

havde Ingelise Lyager bagt den skønneste

kage med fl ag, parasoller og tillykke

skrevet i glasur. Heldigvis blev den

ikke helt spist op, så jeg fi k resten med

hjem. Og jeg har nydt den.

Vi sluttede af med vort traditionelle

bankospil. I år var der bare så mange

gaver. Det var mere spændende end

juleaft en. Astrid havde fået fat i nogle

sponsorer nemlig Irma Møller og hendes

egen datter Kirsten fra Bådshoppen.

Det siger vi tusind tak for. Det gjorde

det hele mere sjovt. Og meget mærkeligt

havde vi alle sammen vundet mindst 1

gave, da der til slut lå en lille ensom gave

tilbage, men nu gav Herdis lyd fra sig:

”Jeg har altså ikke vundet nogen”. I retfærdighedens

navn plejer Herdis altid

at løbe med alt, hvad der er værd at løbe

med. Vi blev enige om, at uanset hvad

der skete, skulle den sidste pakke tilfalde

Herdis, og hvad sker der så, Herdis råber

BANKO. Helt uden snyd. Det må være

skæbnen.


21

21


22

THORKIL BROUER A/S

GERT SKOVSEN

ANDERS ANDERSEN

THORKIL BROUER A/S

Martin Hansens Vej 5 · 8400 Ebeltoft

Tlf.: 86 34 34 33 / 20 33 15 96 · fax 86 34 52 30

th-brouer@th-brouer-as.dk

www.th-brouer-as.dk

Ebeltoft Optik

v/aut. optiker Ann Christensen

Adelgade 29 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8633 7373

E-mail: ebeltoftoptik@os.dk

Jesper’s Biler

En god og ærlig handel

Ebeltoftvej 38, Tåstrup

8410 Rønde

20815078

Autoriseret Louis Poulsen forhandler

Nørreport 1 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 87 52 14 34

TØMRERFIRMA

EBELTOFT · 86 34 34 33

MURERFIRMA

EBELTOFT · 86 34 29 57

TØMRERFIRMA

KEJLSTRUP · 86 36 70 90

Jensens Møbler og Gulve ApS

Falcksvej 2 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1934 · 21477336

E-mail: gulvjensen@mail.dk

www.gulvjensen.dk

Flyvefi sken

Stockfl ethsvej 12

Fiskerihavnen

8400 Ebeltoft

www.fl yvefi sk.com

Tlf.: 8634 0680

CVR-nr.: 20 08 55 41

A. Knudsensvej 3 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 5477 · Fax. 8634 5778

Specialværksted for reparation og vedligeholdelse

af elektriske maskiner

El motorer · Pumper · Håndværktøj · Startmotorer

Gear · Dynamoer · Generatorer

SEVER & ICME el motorer · BONGFIGLIOLI

gear

MAKITA & HITACHI elværktøj

GRUNDFOS pumper · FAG kuglelejer · EXIDE

batterier til alle vogne

Vi var godt nok udmattede, da vi gik

hjem. Adrenalinet havde kørt i dobbelt

takt. Der var simpelthen ikke kræft er til

at synge godnat sang.

Torsdag den 4. april skal vi til “HUMLE”.

Mere om det i næste Kabysrygte.

Marinestuen:

Åben hver onsdag kl. 19.00-22.00 og

hver lørdag kl. 10.00-13.00.

Bemærk: Lukket påskelørdag, pinselørdag

og 23.-31. december

Kammeratskabsaftener:

Den sidste torsdag i månederne januar,

marts, april, september, oktober og

november

Generalforsamling:

Den 28. februar

Skydning:

Hver onsdag, kl.1900-22.00

Torsdag den 23. maj besøg hos “Furierne”

i Grundfør

Pbv

Kirsten

Mail: daisy7@olesen.mail.dk

Tlf.: 86344177

Mobil: 22881727

Faste programpunkter og åbningstider 2013

Fregatskydning den 2. marts

Foreningsmesterskab den 23. marts

Juleskydning den 11. december

Slupkor:

Øveaften hver tirsdag, kl. 19.00

Travaljeroning:

Hver onsdag, kl. 19.00 i sæsonen

Julebanko:

Den 12. december

Børnejuletræ:

Den 28. december

23


24

Sir Henry

Nedergade 34 - 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 1987

CVR 29387826

MARTIN HANSENS VEJ 15 · 8400 EBELTOFT · 86 34 15 78

MARTIN HANSENS VEJ 15 · 8400 EBELTOFT · 86 34 15 78

Ebeltoft Autocenter ApS

v/Flemming Laigaard

CAR SERVICE

Martin Hansens Vej 2 · 8400 Ebeltoft

Tlf. 8634 3366 · Fax 8634 5566

Mobil 4017 2131

e-mail: info@ebeltoftautocenter.dk

Ebeltoft & Omegns Begravelsesforretning

Carsten B. Mikkelsen eftf.

Svend Aage Egelund

Reberbanen 5

8400 Ebeltoft

8634 2082

svarer hele døgnet

Bil 2048 7752 · Fax 8635 1359

Kvalifi ceret hjælp vedr. begravelse og bisættelse

· Alle aftaler kan træffes i hjemmet

Balle

Entreprenørforretning

&

Aut. kloakmester

ERNST THYGESEN

Søndervang 6 · 8444 Balle

Mob. 2330 7401 – Tlf. 8633 7401

Nørrebakke 14 · 8400 Ebeltoft

www.annisblomster.dk - Tlf. 86342100

Strandvejen Konditori

Vibæk Strandvej 12 - 89400 Ebeltoft

Tlf. 86 34 07 77

Her skal hverken sælges isenkram, tekstil,

madvarer eller hverves medlemmer.

Vi har såmænd bare købt pladsen her, for at

støtte en god sag og sende dig en venlig

hilsen fra

EBELTOFT Besøg os på

- byens varehus www.kvickly.dk/ebeltoft

Tlf. 8634 1988

EN BUTIK MED OPLEVELSER

B. & E. ANDERSEN

ADELGADE 51

TLF. 8634 3455 / 8634 1009

Adelgade 7 - 8400 Ebeltoft

Østergade 7 - 8500 Grenaa

Telefon 70 27 84 84

revision rådgivning

Strandvejen 29, 8400 Ebeltoft

Hovedgade 34, 1., 8410 Rønde

Vestre Ringgade 61, 8200 Århus N

Tlf. 7022 0999

25


Ebeltoft Låseteknik

SKAFOR godkendt

More magazines by this user
Similar magazines