BankTanker - Lollands Bank

lollandsbank.dk

BankTanker - Lollands Bank

Farvel til Kapitalpension

og goddag til Aldersopsparing

Ændringen vil få indflydelse på mange danskeres

pensionsordninger, hvilket også gør, at de fleste

skal foretage sig noget aktivt for at få mest

muligt ud af de nye regler.

Vi anbefaler som udgangspunkt, at man får

omlagt sin Kapitalpension til en Aldersopsparing,

som i princippet og lidt enkelt fortalt, er det

samme som en Kapitalpension - blot uden

fradragsret i skatten for indbetalingen, og tilsvarende

afgiftsfri ved udløb.

Banken finder, at Aldersopsparing indgår som

afløser for Kapitalpensionen i en hver pensionsordning,

idet renterne på Aldersopsparing bliver

lavere beskattet, der kan indføjes begunstigede,

ligesom kontoens indestående ikke kan kreditor-

forfølges sammenlignet med opsparing i frie midler.

I Lollands Bank sætter vi 2013 i fokus på, at vores

kunder får en gennemgang af deres pensions-

ordninger. Bankens rådgivningsværktøjer gør os

i stand til at udfærdige en overskuelig pensions-

opgørelse, der giver et samlet overblik ved

opnået pensionsalder.

Ved pensionsgennemgang kan det konstateres,

at det ofte vil være en fordel at samle flere

pensionsordninger under ét. I forbindelse med

skift af arbejdsplads glemmer man ofte at tage

sin pensionsordning med sig, hvorfor der kan

være flere ”små-pensionsordninger”, hvor

omkostningerne for at opretholde pensions-

ordningerne kan være forholdsmæssigt store.

Udover at det giver et bedre overblik ved at

samle pensionsordningerne har kontohaveren

- på baggrund af det større indestående - i tillægsgevinst

fået et højere afkast end der ellers

var opnået.

Ved at samle pensionsordninger i Lollands

Bank får man ”Noget for pengene”.

Vi hilser på bankens nye formand

I august måned konstituerede bestyrelsen sig

med statsautoriseret revisor Preben Pedersen

fra Ringsted som ny formand.

Hvordan lå det i kortene, at Preben Pedersen

skulle blive bankens nye formand?

Det er muligt, at Preben Pedersen langt ude har

nogle familiemæssige relationer et eller andet

sted på det nordlige Vestlolland, men det var ikke

denne relation, der var indgangen til formandsskabet

for banken, hvor formandsskabet hidtil i

bankens 105-årige historie havde været varetaget

af personer med afsæt i landbrug eller handel på

Vest- eller Midtlolland.

De lovmæssige krav til kompetencer i penge-

institutbestyrelser er gennem de senere år øget,

hvilket også var årsag til, at banken for at opfylde

kravet om særlige regnskabsmæssige kompetencer

i pengeinstitutters bestyrelser i 2010 måtte ”gå

over åen” (læs til Sjælland) for at finde én person

med disse kompetencer.

Arbejdet var stort for at finde personen med den

rette profil, men til sidst lykkedes det med Preben

Pedersen, der blev indvalgt i bankens bestyrelse,

som bestyrelsens uafhængige og særligt kvalifi-

cerede medlem med regnskabsmæssige

kompetencer.

Det viste sig hurtigt, at banken med Preben

Pedersen havde set rigtigt, og det var derfor et

helt naturligt valg for bestyrelsen, at pege på

Preben Pedersen som formand, da bankens

tidligere formand gennem 19 år, proprietær

Peter Ege Olsen ikke ønskede genvalg.

Preben Pedersen er ikke en af de personer, der

har bestyrelsesposter som ”levebrød”. Preben

Pedersen´s eneste bestyrelsespost er posten i

Lollands Bank, som han helhjertet gør et stort

arbejde for.

At Preben Pedersen ikke har større lokale

relationer giver nogle helt nye perspektiver for

bestyrelsesarbejdet, idet denne uafhængighed

giver gode kontraster til den øvrige bestyrelse,

der alle repræsenteres af personer med stort

lokalkendskab.

”Afstanden fra Ringsted til Nakskov opleves ikke

som nogen hindring” siger Preben Pedersen, der

elsker at køre bil, og gerne tager køreturen,

ligesom de moderne kommunikationsmidler

smidiggør den tætte kontakt til banken.

BankTanker Forår 2013

Banken finder,

at Aldersopsparing

indgår som afløser for

Kapitalpensionen i

enhver pensions-

ordning, idet renterne på

Aldersopsparing bliver

lavere beskattet...”

Til højre ses bankens tidligere formand

Peter Ege Olsen der ønsker bankens nye

formand Preben Pedersen held og lykke

med formandsskabet

More magazines by this user
Similar magazines