Skoleblad efterår 2011 - Rugvængets Skole

rugvaengetsskole.dk

Skoleblad efterår 2011 - Rugvængets Skole

Efterår 2011

Rugvængets Skole


Nyt fra skoleledelsen

Skoleåret 2011-12 er nu godt gang. Elever og lærere har vænnet sig til de nye skemaer og

husker nu på rygmarven hvilke ugedage, der skal idrætstøj med, og hvilke ugedage der skal

afleveres hjemmeopgaver.

I de første efterårsmåneder har vi haft nogle gode fælles oplevelser med skoleidrætsdag,

fordybelsesdag og legedag for de yngste elever.

Der har også været et par EVA-dage, hvor lærere og elever har evalueret på elevplanen fra

foråret, og herefter er der aftalt nye overordnede mål for elevernes arbejde i det kommende

halve år. Elevernes mål følges op på skolehjem-samtalerne, der typisk finder sted i oktobernovember.

I ugen op til efterårsferien var der fælleskommunal international uge, hvor der var tid til

fordybelse i andre landes og verdensdeles kulturer og skikke. Det var meget flotte og

varierede arbejder, der blev lavet i klasserne.

Sidste dag inden efterårsferien var der den traditionsrige motionsdag. Igen i år gik ruten ud fra

skolen til landskaberne i Harrestrup Ådal. En flot og hyggelig dag for alle i det smukke

efterårsvejr.

I forbindelse med dette skoleårs start flyttede tale-læse-klasserne ind på skolen. Tale-læseklasserne

er faldet godt til på skolen, selvom der selvfølgelig har været forandringer for lærere

og elever i forhold til Måløv Skole.

Som bekendt blev den lokale kommunale lærerarbejdstidsaftale opsagt inden dette skoleårs

start. I stedet arbejder skolerne i Ballerup efter den såkaldte tilbagefaldsaftale, der er indgået

mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening. Denne aftale gør det noget

mere tungt og besværligt for forældre og lærere at aftale ekstra møder, og i det hele taget er

det mere besværligt at lave om på planerne for lærerne. Aftalen betyder også mere

administrativt arbejde på kontoret. Vi håber alle, der snart kommer en ny lokalaftale, så der

kan komme mere fleksibilitet ind i skolen.

Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år at BFO-afdelingerne Kirstinevang og Rugvænget 10C

skulle sammenlægges til en afdeling, der har til huse på skolen i Rugvænget 10C’s lokaler.

Børnene har besluttet det nye navn ”Tivænget”. I forbindelse med sammenlægningen af de to

afdelinger bliver der foretaget en større tilbygning af garderobe og desuden ekstra

kvadratmeter til ophold.

Adgangsforholdene til BFO og indskolingsbygning har i skoleårets første måneder været

besværet af byggeriet, men vi er blevet lovet at hele byggeriet står færdig senest d. 12.

december. Det glæder vi os til, og vi glæder os til at tage det nye indskolingshus i brug, hvor

der bliver bedre forhold for både skole og fritid.

I forbindelse med sammenlægningen af Kirstinevang og Rugvænget 10C vil den flotte nye

legeplads, der er ved Kirstinevang blive flyttet til skolen i området nær indskolingshuset.

Nu vi er ved udearealerne, så har vi desværre været plaget af rotter i området. Der har været

en åbning til kloaksystemet, hvorfra rotterne har kunnet trænge op. Hullet er lukket nu og

rottefængeren tilkaldt, så forhåbentlig er der styr på det.

Siden sommerferien har skolen et nyt tilbud for forældre og børn: familieklassen. Her kan man

efter aftale med sit barns klasselærer indgå en aftale om at forældre og barn deltager i

familieklassens undervisning onsdag formiddag i en periode på typisk 12 uger. Familieklassen


er et tilbud for børn, der har brug for at organisere og planlægge, være mere rolige og begå

sig bedre med jævnaldrende.

Skolens viceskoleinspektør og medarbejder gennem 44 år, Kurt Kondrup, overgik i sommers til

en ny og velfortjent tilværelse som pensionist. En af skolens lærere Jill Lerche har derfor siden

august været konstitueret som administrativ leder. Vi søger aktuelt en fast i stillingen, og vi

forventer i næste nummer at kunne meddele, hvem der bliver Rugvængets Skoles nye

administrative leder.

Vi ønsker alle et godt efterår. Husk cykellygter og reflekser i den mørke tid.

Skolens ledelse

v/ Jesper Würtzen

I 6b arbejdede vi med Skotland i den internationale uge.

Vi lavede Loch Ness uhyret i papmaché, dens æg og unge (frit efter en film vi så) Vi lavede også en

sækkepibe, som blev malet skotskternet.

Vi så indslag med nogle seje trommeslagere fra Edinburgh Tatoo på youtube. Der var en

journalistgruppe, der fandt oplysninger om Skotland, og hele vores klasse blev pyntet med skotske

flag (hvidt kryds på blå bund)

Sammen med 9b bagte vi skotske kager: shortbread, muffins og scones, og hver dag drak vi te og

spiste vores kager.

Hilsen 6b


Hjemkundskab

Skrevet af Nicoline, 6.a Rugvængets skole

Jeg er en pige i 6.a, der gerne vil klage over

hjemkundskab. Jeg synes ikke, det kan være

rigtigt, at min klasse skal rydde op efter de

andre klasser, fordi de ikke kan finde ud af at

rydde ordentligt op. Vi når næsten aldrig at

lave maden færdig i tide, fordi vi skal rydde

op efter de andre klasser, det er da sygt.

Når vi er i gang med at lave maden og skal

bruge et redskab, og det ikke er der, det er da

hul i hovedet. Eller hvis vi skal bruge knive,

skeer og gafler, og de ikke er rene, og vi selv

skal vaske det op, det er da åndssvagt.

Når vi åbner køleskabet, så lugter det, og det

er så klamt. Man kunne tage al maden ud og

rydde op i det, så kan det være, at det ikke

lugter så meget mere.

Det er da også lidt kedeligt at stå og lave

maden. Det kunne være meget sjovere at have

hjemkundskab, hvis der var en radio, så kunne

vi stå og lave maden og høre musik samtidig.

Det ville også være bedre, hvis vi havde flere

koste, så gik det hurtigere at feje.

Hilsen Nicoline 6.a

Engelsktimerne

Skrevet af Amanda, 6.a

Jeg går i 6.a og har engelsk. Min engelsklærer

taler kun engelsk, og det er der mange i min

klasse, der ikke kan forstå. Når vi skal lave en

opgave, og vi får den forklaret, er det også på

engelsk. Det hjælper jo ikke noget, for vi kan jo

ikke forstå, hvad læreren siger. Så kan vi jo ikke

lave opgaven, for vi forstod jo ikke, hvad læren

sagde. Jeg synes, at når vores –eller, når alle

engelsklærere har sagt noget på engelsk, skal de

oversætte det til dansk, for det nytter jo ikke noget

at sige på engelsk, hvad en stol hedder, og så ikke

fortælle hvad det engelske ord, læreren sagde på

engelsk, betyder på dansk, så når engelsklæreren

siger noget på engelsk i timen, så synes jeg, at

han/hun skal oversætte det til dansk, så man kan

forstå læreren. Men hvis man nu har fået lektier

for i engelsk, og man kommer hjem og skal lave

det, og man ikke ved, hvad man skal, fordi

læreren kun snakkede engelsk, og ens mor og far

ikke kan engelsk, så er det nok en ide, at læreren

også lige siger det på dansk.

Med venlig hilsen Amanda. W 6.a

Skoleinspektør Jesper Würtzen svarer:

”I et sprogfag som engelsk er det vigtigt, at man

lærer at bruge sproget. Det er en kendt metode, at

læreren i fremmedsprogsundervisningen i perioder

kun taler det fremmede sprog – her engelsk. På

den måde bliver eleverne tvunget til at have

opmærk-somhed på sproget – med til at bruge et

sprog hører også man gætter kvalificeret.

I nogle perioder vil det derfor være sådan, at

lærerne i klasserne vurderer, at eleverne er klar til

at mod-tage al undervisningen på det fremmede

sprog.

Man kan også tænke på nogle af de elever, vi har

her på skolen, som har lært at tale et andet sprog

end dansk som deres første sprog. Når de følger

under-visningen i klasserne, er det ikke alt, de

forstår på deres eget sprog. Her er ingen til at

oversætte til polsk, tyrkisk, arabisk eller hvilket

sprog, de nu taler. De lærer dansk ved at høre

dansk – gætte og på den måde bliver de faktisk

rigtigt gode til dansk.”


Smartboard

Her på Rugvængets skole er jeg elev i 6.A .

Jeg hedder Dilan. Jeg synes ikke, at man kan

se så godt op på Smartboardet. Altså man ikke

kan se det, der står og nogle gange, når det er,

vi skal se nogle billeder, læreren skal vise, så

kan vi heller ikke se så godt. De fleste andre

fra klassen synes også, at det er irriterende, at

man ikke kan se så godt op på smartboardet.

Jeg synes, der skulle gøres noget ved det.

F.eks. at det skulle blive sagt op på kontoret,

så Hans kan komme og gøre det lysere, så vi

alle kan se bedre. Men vi har fået lavet det. Så

nu kan vi alle se meget bedre. Måske kunne

man også få rullegardiner i sort, så lyset fra

solen ikke kommer på Smartboardet. Så kan

man se bedre. For altså det er ikke en god ide,

når det er, man har købt noget meget dyrt, og

så bruger man det bare ikke. Fordi man ikke

kan se noget op på Smartboardet. For det er jo

en meget dyr ting, altså man kan søge på alt

på Smartboardet, så det ville være en god ide

med rullegardiner.

Hilsen Dilan 6.A

SIKKE NOGET L...

Jeg er en pige på 13 år, og jeg går i en helt

almindelig skole.

Skolen er gammel, og det kan ses visse steder.

Selvom det er forholdsvis nye toiletter, og der

bliver gjort rent hver dag, så oplever jeg tit, at

de er beskidte.

Der mangler ofte papir og sæbe. Hvis der så

endelig er noget papir, bliver det smidt rundt

omkring og/eller brugt til at tilstoppe wc'et.

Jeg vil helst ikke gå på toilettet i skolen, fordi

der også lugter grimt.

Jeg tror desværre ikke, at der er noget, man

kan gøre, så det bliver bedre. Fordi der vil

altid være nogle, som synes, at det er ”sjovt”

at svine til…


Rotter igen!

Skrevet af Julie P fra 6.a

Jeg hedder Julie P, og jeg går i 6.a.

Igen er der rotter på skolen og hvorfor mon? Nok fordi der ligger affald på skolen, og efter det har

regnet, er kloakkerne blevet oversvømmet, og det er derfor, rotterne er kommet tilbage.

Jeg synes, at det er lidt ulækkert, at de løber rundt og æder alt.

Kan man ikke gøre noget ved det, for det er virkeligt ulækkert?

Kan man ikke sætte nogen rottefælder op og lægge rottegift? Hvis man ikke gør noget ved det nu,

så kommer der jo bare flere.

Så kommer de til at være overalt, og så kommer man måske til at træde på en, og det er ulækkert. Så

hvorfor gør man ikke noget ved det? Kunne man ikke lige købe nogle katte til skolen, så kunne de

æde alle rotterne. Jeg har ikke noget imod katte, men rotter er skadedyr, og derfor skal de ikke være

her!

Men altså, kan man ikke gøre et eller andet, for det er så ulækkert, at de render rundt og får flere

unger. Jeg ved godt, at man ikke kan gøre noget ved kloakkerne, men så kan man jo sætte

rottefælder op.

Svar vedr. rotter

Det er desværre rigtigt, at der er blevet konstateret rotter omkring Rugvængets Skole. Årsagen har

været, at et kloakdæksel i nærheden af skolen har været defekt, således at der har været fri passage

fra kloakkerne og op for rotterne.

Dækslet er nu blevet lukket, og der skulle ikke komme flere op den vej.

I efterårsferien har vi også fået ryddet buskene ned mod søen, hvor nogle rotter havde bo.

Skolen har også været i kontakt med en rottefænger. Rottefængeren har sat flere giftfælder ud, der

gerne skulle have en effekt, men han beder os hjælpe med, at der ikke bliver smidt madrester og

lignende i området nær skolen.

Hvis der er madrester, spiser rotterne disse – og ikke giften fra fælderne. Så derfor må eleverne

indtil videre ikke tage mad med ud i frikvartererne.

Nogle af rotterne er ikke ret bange for mennesker, så de løber ikke, selv om man kommer tæt på

dem. Man må under ingen omstændigheder prøve at ”kæle” med rotterne!

Vi håber, vi med denne indsats kan få fjernet vores uvelkomne gæster.

Jesper Würtzen

Skoleinspektør


Blokhyttetur i 3.c

I september havde 3.c. forældrefest og overnatning i Blokhytten i Jonstrup Vang.

Nogle af eleverne har skrevet lidt om oplevelser og forventninger til turen.

Emilie: Vi kom herud med bus, og vi gik en tur i skoven. Mange af drengene og pigerne legede

rollespil. Jeg syntes, vi har haft en dejlig dag, og i nat skal de voksne sove sammen med os. Lene og

Majken går hjem, når vi har spist og haft fest, og så skal vi sove sammen med vores forældre. Det

bliver hyggeligt.

Cecilie: Jeg syntes, at det var sjovt at være ude at gå en tur i skoven. Vi var henne ved en sø og gik

rundt i den med gummistøvler. Jeg skal sove sammen med min mor og Aisa, Clara, Emilie og Viki.

Og vi skal huske at børste tænder sammen, det bliver sjovt.

Magnus: Jeg hedder Magnus og vil fortælle jer om 3.c`s. hyttetur. Vi kom ind i vores klasse, og der

fortalte Lene og Majken, at vi skulle køre med bus derud. Efter skoletid ville vores forældre komme

ud i skoven. Da vi stod af bussen, gik vi forbi nogle heste, og så fik vi en speciel rundvisning ved

Blokhytten. Om aftenen lavede vi fælles buffet, og så skulle vi overnatte og spise morgenmad og

bare hygge.

Kübra: Vi klatrede i et stort træ og spiste boller med smør. Jeg skal ikke sove i Blokhytten, men

tage bussen hjem til skolen sammen med mine lærere. Jeg skal hygge mig på BFO´en, og der skal

vi også spise kage.

Viki: På vores hyttetur snakker drengene om, at de i aften skal skræmme pigerne. Det bliver sjovt.

Vores forældre kommer, og så skal vi holde klassefest for 3.c – juhuuu det bliver sjovt.


3.b på Cykeltur til Hareskoven

Vi cyklede på en lang række. Marianne var fortrop, Layla var i

midten, og Lone var bagtrop. Når vi var kommet over en stor vej

med lyssignal, skulle vi stoppe og vente på, at de næste kom over,

før vi kørte videre.

Da vi kom til Hareskoven, drejede vi ind forbi et savværk, hvor de

var ved at skære brænde ud med en maskine.

Vi cyklede ned ad en stejl bakke, og der var nogen, der ikke kunne

bremse, så de kørte i grøften, men der skete ikke noget.

Vi kørte over en lille bro i nærheden af Djævleengen. Her standsede vi og spiste vores 10-mad. Der

var rigtig mange myg.

Vi kastede pinde i vandet på den ene side af broen, og så gik vi over på den anden side og så, når

pindene kom sejlende forbi.

Så kørte vi videre, men vi standsede for at se på nogle rønnebærtræer med røde rønnebær.

Vi skulle hjem til Marianne, men der var en sti i skoven, der var spærret af grene, så vi måtte cykle

en lille omvej.

Det var dejligt at komme ud på en rigtig vej, for der var mange, der var trætte i deres ben.

Vi sad i Mariannes have og spiste vores madder. Bagefter legede vi dåse i haven, og det var rigtig

sjovt. Elias løb ind i en gren og fik en ridse på kinden.

Så fik vi en kage, som Marianne havde bagt.

Så skulle vi hjemad. Vi cyklede ud på vejen, og så drejede vi ind i skoven. Stierne var meget små

og meget mudrede. Nogle gange måtte vi stå af og trække, og der var mange, der fik mudder på

skoene.

Vi kom forbi rideskolen, og vi standsede for at se på hestene.

Så var resten af turen ude på vejen. Da vi kom til Ballerup, ville lyssignalet ikke skifte til grøn for

cyklister. Der var rødt hele tiden, og vi ventede og ventede. Til sidst kørte vi over, da der var grønt

for fodgængere.

Vi cyklede i alt 15 km., og vi var trætte, da vi kom hjem.

Alle sammen synes, det var en super god tur, og vi vil gerne på cykeltur igen.


DER VAR EN CYKEL

Nøglen var sort og hvid

Jeg er en hurtig cykel

Til sidst var jeg flad af grin

Jeg er med i Tour de France

Jeg vinder ja ja ja

Nu har jeg vundet

Jeg har en pokal

MIN CYKEL HEDDER

Min cykel hedder pykel.

Min cykel hedder nykel

Og vores tandem cykel

hedder pykelnykel.

Og en magen til den hedder

nykelpykel.

De er tvillinger.

Så derfor kalder vi dem for cyklinger.

Ida og Sarh


Rugvængets Skole har fået sin helt egen Legepatrulje.

15 elever på Rugvængets Skole har meldt sig til at gøre en forskel ved at sætte fut i skolens

frikvarterer, skabe nye aktiviteter og liv på skolen samtidig med, at de hjælper de yngre

elever til at blive mere sunde!

Legepatruljen består af elever fra 4. 5. og 6. klassetrin, der sammen med deres kammerater

sætter gang i legen i frikvartererne.

Legepatruljens opgave:

Børn trives godt, når de leger, og ved at fremme legen i frikvartererne kan

man øge børns fysiske aktivitetsniveau. Desuden har de forskellige

klassetrin mulighed for at komme tættere på hinanden og danne nye

sociale relationer gennem glæde og fysisk udfoldelse.

Det er legepatruljens opgave at sætte gang i legen for de yngre skoleelever.

Legepatruljen er på den måde både med til at skabe mere liv i

skolegården - både fysisk og socialt!

For alle børn på tværs af klassetrin, kan det være medvirkende til et

bedre socialt fællesskab på skolen.

Faste rammer både for patruljen og de yngre elever:

Tirsdag, onsdag og torsdag i 12 frikvarteret, vil Legepatruljen tilbyde

lege for eleverne i indskolingen.

I fællesrummet i I.A., er der sat et skema op, hvor der står ugens

aktiviteter, hvor det foregår og billede af hvem, der står for legen.

Alle – børn som forældre, lærere og pædagoger, har herved mulighed

for at holde sig orienteret om Legepatruljens arbejde.

Tag godt i mod Legepatruljen – og vær med til at skabe et livligt og

sejt skolegårdsmiljø på Rugvængets Skole.


Brandøvelse:

Ganske uventet lød brandalarmen tirsdag morgen

d. 20/9. Heldigvis viste det sig hurtigt, ”kun” at

være den årlige brandøvelse.

Klasserne gjorde som de skulle – gik stille og

roligt ud i gården og stillede op på de anviste

pladser. De lærere, der ikke havde klasser

hjalp ”kontoret” med at tjekke skolen igennem for

at finde eventuelle mennesker, der ikke havde hørt

alarmen. Da alt var tjekket igennem og fundet i

orden, blev øvelsen afblæst, og skoledagen kunne

fortsætte.

Brandøvelsen gik godt; skolen fik senere ros for at

have klaret opgaven fint.

Da øvelsen var slut, fik de klasser, der havde lyst, lov til at se nærmere på brandbilen.

Skrevet af: Redaktionen

Idrætsdag:

Tirsdag d. 6/9 havde hele skolen omlagt dag. Mellemtrinnet var på stadion til ”7-kamp” i forskellige

discipliner. Der var længde- og højdespring, stafet- og 100 meter løb, kuglestød mm. Klasserne var

delt med hold på tværs, kun drenge eller kun piger.

Vejret var med os, og alle deltog ivrigt.

Der blev opnået mange fine resultater, og det viste sig, at flere elever havde talent for atletik.

Det var et godt arrangement, så tiden gik hurtigt.

Redaktionen


Find farverne frem og hyg dig lidt.

Deadline til næste nummer af skolebladet er: onsdag den 1. februar 2012.

Indlæg modtages gerne løbende.

Redaktionen

HMØ – LM – IDA.

More magazines by this user
Similar magazines