december 2011 - februar 2012.pdf - Hjordkær kirke

hjordkaerkirke.dk

december 2011 - februar 2012.pdf - Hjordkær kirke

hjordkær kirke

1

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 1 11/4/2011 10:54:18 AM

2012

Nyt fra menighedsrådet 2

Præsteord 3

Det sker i kirken 4

Særlige gudstjenester 5

Sket i kirken 6-7

Børn i kirken 8-10

Kirkelige foreninger 11

Gudstjenester 12

december 2011februar 2012


Vejviser

Sognepræst

Robert Strandgaard Andersen

tlf. 74 66 66 23 – email rsa@km.dk

Organist

Margrethe Wohlenberg

tlf. 30 42 95 57 eller 0049-4637-963787

Kirkesanger

Vibeke Kjøller, tlf. 41 16 23 25

Graver

Edvard Høst

tlf. 40 33 81 35 / 74 66 60 48

Træffes bedst på mobil tirs-fre kl. 8-14

email: eh@hjordkaerkirke.dk

Menighedsråd

email: 9011@sogn.dk

Formand

Anna Kristine Schumacher

tlf. 74 66 69 98 / mobil 25 85 06 28

email: 9011fortrolig@sogn.dk

Kirkeværge

Hans Christian Hansen, tlf. 23 27 62 04

Regnskabsfører

Tove Carstensen - træffes mandag og onsdag

kl. 10-12 på Rise kirkekontor tlf. 74694007

email: tc@svenet.dk

Kirken på internet

www.hjordkaerkirke.dk

Tysk præst

Frank Menke, tlf. 74 58 23 13

Sidste frist for aflevering af indlæg til næste

kirkeblad: 15. januar 2012

Kommende arrangementer

• Fangekoret fra Vrisløselille Statsfængsel

giver koncert den 24. marts

kl. 19.30.

• Gospel i kirkeskoven og teltgudstjeneste

9.-10. juni.

• Konfirmation 6. maj kl. 09.00 (7.a) og

kl. 11.00 (7.b).

2

Sæt kryds i kalenderen!

Nyt fra menighedsrådet

Kommende menighedsrådsmøder:

10. januar 2012

Nyt fra menighedsrådet

Nu går menighedsrådet ind i det sidste år i

denne valg periode. Menighedsrådet skal til

at arbejde med vision og mål for perioden

2013 – 2017.

Nye tanker

Der er lige tænkt nye tanker omkring faste

ind samlinger til gudstjenesterne, og det er

vedtaget ved vort menighedsrådsmøde den

26. oktober. Tanken er at have en hel måned

med fast kollekt, derved håber vi, at det vil

give mere penge til månedens faste kollekt.

Vi vil prøve at have mere fokus på det, og

flere chancer for at give.

Hvad er en kollekt?

Ordet ”kollekt” kommer fra latin og bruges

i dag om indsamling ved gudstjenesten i kirken.

At give kollekt og dele ud af sit overskud

er en kristen tradition, der går helt tilbage til

Det Nye Testamente, og som altid har været

et element i den kristne gudstjeneste.

Besøg af korene i hjemmet?

Kirkens børnekor vil meget gerne komme ud

for at synge i hjemmene hos mennesker, som

ikke har så let ved at komme til gudstjenester

og kirkelige arrangementer. Man kan henvende

sig til organist Margrethe Wohlenberg

for at aftale nærmere (se kontaktinfo på side

2). Besøget kræver ingen beværtning af koret

og heller ikke meget plads. Hvis du har lyst

til at få besøg eller kender nogen, der kunne

have glæde af et besøg, da hold dig endelig

ikke tilbage.

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 2 11/4/2011 10:54:18 AM


præsteord

Glædelig jul!

Nu er det december, og vi tænder adventskranse.

Nu til dags er december en julemåned

med julehyg, julklip, julefrokoster og megen

anden julen. I gamle dage var december dog

en fastemåned, hvor man gennem advent

fastede fra fx kød og alkohol. Julen startede

først til midnat den 24.12, og i tolv dage var

det så jul indtil Helligtrekongersaften, 6.

januar. Derfor er det også, at man i mange

lande først får gaver om morgenen den 25.

december.

Advent betyder komme, og det er en tid,

hvor man i kirken ikke hører ret meget om

jul. Man hører nogle tekster, der fortæller

om Jesu komme og om Johannes Døberens

komme. Så selvom det ikke er jul, er det en

tid, der peger hen på julen.

Julens mest provokerende budskab er

kristendommens kerne: At Gud ikke blot er

fjern og ukendelig, men at han på et tidspunkt

lød sig føde som menneske for at vise verden,

hvordan han er. Der står fx om Jesus, at han er

”Guds herligheds afglans” og ”Guds væsens

udtrykte billede.”

På den måde står vi faktisk juleaften og

siger, at alt det med Gud slet ikke behøver

at være så svært at forholde sig til. Han kan

kendes, fordi han har gjort sig kendt. Men

med det siger vi jo også, at når andre siger

noget markant anderledes om Gud, som ikke

stemmer med den måde Jesus var på, så tager

de efter vores bedste overbevisning fejl.

Julen er derfor fejringen af Guds gode

gave til mennesker. Og advent er en tid, hvor

man forbereder sig til at lytte til det gode

budskab om, at Gud er blevet menneske for

at gøre sig kendt for os mennesker. At Gud

talte menneskesprog, der kan oversættes til

dansk og som ikke skal høres gennem et

medium, der har kontakt til åndeverdenen.

At Gud har gjort almindelige menneskelige

handlinger, som viser, hvem han er, så vi ikke

skal finde på myter om, hvordan han er. At

Gud har givet sig til kende som en, der bedst

kan kaldes far og ikke boss.

Nogle mener, at jeg som præst har lidt

mere kontakt til Gud end andre, i hvert fald

når de i spøg vil have mig til at fixe vejret.

Men jeg har hverken mere eller mindre

kontakt med Gud, end det er muligt for alle

andre. Gennem tro og dåb får vi nemlig den

Gud, der har givet sig til kende i julens gode

budskab, som far. Når I juleaften kommer i

kirke, så er Gud der allerede, og vi kan synge

om, hvordan han blev menneske, og hvad

det betyder for os. Og det kan vi så leve i

resten af året: Visheden om at himmelens og

jordens skaber vil os og elsker os. Det er den

gode julenyhed.

Velkommen i kirken i julen. Velkommen

hver gang, vi holder gudstjeneste.

Nyt babysalmesangshold

starter onsdag den11. januar. Forløbet

strækker sig over 10 gange og er for små

børn i alderen ca. 2-12

mdr. samt én voksen. Efter

en lille times musik og

sang i kirken går vi over

i konfirmandhuset og får

en lille forfriskning. Det

koster 50 kr at deltage i hele forløbet.

Tilmelding hos organisten.

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 3 11/4/2011 10:54:18 AM

3


Koncert for det yngre publikum

Torsdag d. 8. december

kl. 19.00 får vi

besøg af det canadiske

band Bondless. De er

kommet til Danmark

i et samarbejde med

Youth for Christ og

skal i løbet af dagen

undervise Hjordkær

Skoles store klasser

og undervise konfirmanderne.

Om aftenen

er der så koncert

i kirken og tid til en

sodavand i Missionshjemmet

bagefter, hvor man kan snakke med bandet. Koncerten er gratis, men sodavand,

chips og kage bagefter koster 10 kroner.

Kirkens Formiddagscafe.

Kaffe, hygge, sang og foredrag. 20 kroner

pr. person.

December

9/12 kl. 14.30 Adventsfest i kirken ved

Robert Strandgaard Andersen.

Januar

27/1 Knud Erik Hansen fortæller om

Fru grisehandler Larsen fra Matador.

Februar

24/2 Axel Christiansen taler om: ”Fra

hyrdedreng til altmuligmand.”

4

”Syng julen ind”

onsdag den 7. december kl. 19.00 med

børnekor og AdHocKor. En festlig aften

med masser af julesang. Kom og syng

med. Bagefter er der æbleskiver i Missionshjemmet.

Alle er velkomne!

Adventsfest med Aabenraa Visevenner

Fredag d. 9. december kl. 14.30 har vi adventsfest i kirken. Festen starter i kirken, hvor vi

i år får besøg af Aabenraa Visevenner,

som vil synge både til gudstjenesten

og det efterfølgende samvær i Missionshjemmet,

hvor menighedsrådet er

værter til kaffe og kage. Adventsfesten

er en mulighed for en hyggelig eftermiddag

og alle, som ikke er på arbejde

er meget velkomne til at deltage. Der

er ingen betaling.

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 4 11/4/2011 10:54:20 AM


Gudstjenesterne i Advent

Første søndag i advent tænder vi for første

gang adventskransen, og vi holder en familiegudstjeneste,

hvor der er noget for alle generationer.

Anden og fjerde søndag i advent

bliver den musikalske side af gudstjenesten

beriget af en lille strygekvartet anden søndag

i advent og af en fløjtenist fjerde søndag i

advent. Velkommen til adventsgudstjenesterne.

Gudstjenester i julen

I julen har vi gudstjenester tre dage i træk.

Juleaften har vi både kl. 14 og kl. 16. Ved

den første gudstjeneste medvirker kirkens

børnekor med et lille krybbespil. Juledag har

vi gudstjeneste kl. 10.30, hvor vi fortsætter

med at forundres over julens budskab og

synge de julesalmer, vi ikke nåede juleaften.

Anden juledag er der igen gudstjeneste kl.

10.30 og fokus flytter sig allerede lidt væk fra

julen med beretningen om, hvad det kostede

de første kristne at bekende deres tro på, at

Gud var blevet menneske.

Nytårsdag

Nytårsdag, søndag d. 1. januar, starter vi det

nye år med at holde gudstjeneste kl. 14.00

v/ Inge .With.

Fastelavn

Igen i 2012 vil vi fejre en fastelavnsgudstjeneste

for hele familien. Søndag den 19.

februar kl. 14.30 er alle byens

børn inviteret til at komme

udklædte i kirken. Efter gudstjenesten

går vi i samlet flok

hen til Brugsen, hvor vi slår

katten af tønden. Brugsen er

værter, og spejderne sørger for

stativer til alle tønderne.

Askeonsdag

Onsdag d. 22. februar holder vi så en aftengudstjeneste

kl. 19.30. Askeonsdag var i

gamle dage den første dag i fasteperioden

frem til påske. Den fulgte efter fastelavn,

der var den sidste store fest, inden man i 40

dage ikke måtte spise fx kød eller drikke

alkohol. I år vil vi i Hjordkær Kirke markere

indledningen til fastetiden med en traditionel

askeonsdagsgudstjeneste, der som navnet

indebærer også benytter sig af aske som

symbol på den virkelighed, der rammer os

alle før eller senere, at også vi bliver til støv.

Det er en gudstjeneste med god tid til stilhed

og refleksion.

Et par nyttige gloser.

Omkring advent og jul er der mange ord i

kirken, som kan være svære at forstå. Her

er et par af dem:

• Advent: Ordet kommer fra latin og

oversættes bedst med ”komme.” En

forventingstid op til jul, hvor man

tæller ned til julefejringen. Der er fire

søndage i advent..

• Hosianna: Et gammelt råb fra hebraisk

som betyder: ”Frels dog!”, men som

også er en hyldest, fordi det siges i

troen på, at det har han netop gjort, i

og med at Gud blev menneske.

• Evangelium: Det er et græsk ord som

betyder ”gode nyheder.”

• Frelse: Et dansk ord, der kommer fra

ordet fri-hals, når man købte en slave

fri og tog kæden af halsen på dem.

Bruges til at beskrive, hvordan Jesu

fødsel, død og opstandelse køber os

fri fra syndens, dødens og djævelens

fangeskab.

• Profeti: En forudsigelse om noget, som

skal komme. I adventstiden læser vi

profetier om Jesu komme, talt mange

hundrede år før det skete.

• Amen. Det bruger vi godt nok hele

året, og det betyder ”Lad det ske!”

Et ord vi bruger til at afslutte bønner

med i kirken, og som man også kan

bruge selv.

5

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 5 11/4/2011 10:54:20 AM


sket i kirken

Døbte august-oktober 2011

7/8 Mads Frerichs Nissen

14/8 Savannah Kramer

21/8 Hjalte Juhler Kjær Larsen

16/10 Mathias Dyhrholm Liseborg

16/10 Julius Stokbæk Knudsen

23/10 Sophia Michelle Lorenzen

Viede august-oktober 2011

6/8 Conny Thorning Nielsen og Brian

Iglsø Nielsen

15/10 Susanne og Jan de Groot

Begravede august-oktober

2011

28/7 Johanne Marie Petersen

12/8 Hans Thomsen

27/8 Peter Christian Haase

14/9 Margit Jacobsen

Dåbsjubilæum i 2012

I oktober startede vi en ny tradition med at

indbyde dåbsbørn fem år efter deres dåb. Vi

gav dem en lille hilsen og en gave, som var

sponsoreret af Hjordkær Missionsforening /

Indre Mission. Om foråret vil vi gerne gør det

samme for dem, der blev døbt tre kalenderår

tilbage. Derfor vil der inden spagettigudstjenesten

fredag den 23. marts blive sendt

invitationer ud til alle, der blev døbt i 2009.

Til en spagettigudstjeneste i efteråret vil

alle, der blev døbt i 2007 få en invitation. Vi

kan i vores kirkebog kun se, hvem der blev

døbt her i kirken, og ikke hvem der senere er

flyttet til. Når tiden derfor nærmer sig, og du

hører om andre, der har fået et brev til deres

børn, må du endelig henvende dig. Alle der

blev døbt i 2009 er velkomne, uanset om det

var i Hjordkær eller et andet sted. Tilmelding

til sognepræsten.

6

Mads Frerichs Nissen blev døbt 7. august

Savannah Kramer blev døbt 14. august

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 6 11/4/2011 10:54:23 AM


Mathias Dyhrholm Liseborg blev døbt 16.

oktober

Hjalte Juhler Kjær Larsen blev døbt 21.

august

Julius Stokbæk Knudsen blev døbt 16.

oktober

Conny og Brian Nielsen blev viet 6. august

Susanne og Jan de Groot blev viet 15. oktober

7

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 7 11/4/2011 10:54:26 AM


Kirkelige tilbud til børn i Hjordkær

I Hjordkær er der mange kirkelige tilbud til

børn, som kan være til hjælp i oplæringen

i den kristne tro. Noget af det er kirkens

arbejde, andet er frivilligt kirkeligt arbejde

knyttet til enten spejderne eller Missionshjemmet.

Her kan du få et lille overblik over,

hvilke tilbud der er.

Babysalmesang

Kirke, gudstjeneste og salmer er ikke kun

for voksne. Babysalmesang er et tilbud til

ganske små børn fra ca. 2-3 md. til ca. 9

md. sammen med én voksen. Det kan være

mor eller far, men det kan også være en af

bedsteforældrene.

Vi mødes i kirken, hvor der vil være lagt

tæpper og puder frem, så vi sidder varmt og

godt. Vi synger, vi vugger børnene i tæpper til

klavermusik, vi bevæger os sammen til salmer

og børnesange, vi blæser sæbebobler, og

for at stimulere sanserne bruger vi rasleæg,

triangel, klokkespil, bolde mm. Børnene lærer

klangen af guitar, klaver og selvfølgelig

kirkens instrument: Orglet.

Efter ca. 40 minutter går vi over i konfirmandhuset

og får en kop kaffe eller te

til lidt frugt eller kiks. I kirken foregår det

med børnene i centrum – der koncentrerer

vi os om sangene, musikken og oplevelsen.

I konfirmandhuset er der fin mulighed for at

snakke med hinanden over kaffen.

Det er sjovt at opleve og tydeligt at se,

at de børn, der har gået til babysalmesang

8

genkender kirken, orglet og musikken, når

de kommer i kirken igen. Det er blevet deres

kirke!

Næste hold babysalmesang starter den 11.

januar kl. 10.00 - ca. 11.30. Det koster 50

kr. at deltage i et forløb.

Kirkekor

Spirekoret er koret for kirkens yngste san-

gere, 0. - 3. klasse. Vi mødes hver onsdag

fra 14.00 til ca. 15.00. Vi synger børnesange,

børnesalmer og leger gode sangvaner ind.

Man behøver ikke at kunne noder for at

deltage, da vi lærer det hele udenad.

I korene er vi glade, sjove, larmende,

lyttende, hurtige, langsomme, syngende.

Nogle gange keder vi os, nogle gange er vi

sure. Nogle gange ligger vi, nogle gange

hopper vi.

Børnekoret er koret for de større børn fra

4. klasse. Vi mødes hver onsdag fra 14.45 til

ca. 15.45. Koret befinder sig i øjeblikket i opbygningsfasen.

Målet med koret er at udvikle

det, der er påbegyndt i spirekoret. Samtidtig

med at vi har det rart, lærer vi at bruge stemmen

rigtigt. Vi lærer noget om noder og om at

synge efter dem. Vi vil lære at synge og lytte

flere stemmer på én gang. Vi lærer gudstjenestens

musik og forløb at kende. Desuden

vil vi deltage i Folkekirkens Ungdomskor

(FUK) stævner. Her har vi mulighed for at

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 8 11/4/2011 10:54:28 AM


synge sammen med flere hundrede børn fra

hele landet. Det er en kæmpeoplevelse, som

giver motivation til det daglige.

For begge kor gælder, at målet er at deltage

i det kirkelige liv med vores sang.

Det fællesskab, der opstår ved at synge

sammen, er unikt og uvurderligt. Alle bidrager

med hver sin stemme til, at vi sammen

kan løse en opgave bedst muligt. Dette giver

maximale betingelser for at dyrke individet

i fællesskabet. Gennem sang har vi en enestående

mulighed for at udtrykke følelser

og tanker med andet end det talte sprog. Vi

får mulighed for at skabe og udvikle vores

kulturelle identitet gennem korsangen.

Det er gratis at deltage og modtage

undervisningen, men vi forventer et godt

fremmøde og at man melder afbud, hvis man

ikke kan komme.

Minikonfirmand

Alle børn i 3. klasse på Hjordkær Skole får

nu tilbud om at deltage i minikonfirmandundervisning

i kirken. I denne omgang starter vi

i uge 2, tirsdag d. 10. januar og fortsætter til

tirsdag d. 27. marts, i alt ti gange. Vi starter

lige efter skolen er slut og slutter ca. 14.30

Undervejs er der spagettigudstjeneste og

fastelavnsgudstjeneste, som man også kan

deltage i. Som en afslutning deltager vi med

noget af programmet ved familiegudstjenesten

palmesøndag d. 1. april. Minikonfirmand

er en tidlig indføring i kirkens liv og tro

og er et frivilligt tilbud, som ikke er et krav,

hvis man senere vil konfirmeres. Men det er

hygge, det er sjov og det er til at blive klog

af. Fx får man set, hvad der er på loftet over

kirken og i kælderen under kirken. Og måske

er der noget med en overnatning i kirken lidt

senere på året. Der kommer en seddel rundt

til alle i 3. klasse, og man kan spørge sogne-

præsten hvis man vil vide mere.

Spagetti- og familiegudstjenester

I 2012 vil vi holde spagettigudstjeneste

seks gange og i måneder uden spagettigudstjenester

holder vi familiegudstjenester

søndag formiddag. På den måde er der hver

måned en gudstjeneste, der er særligt egnet

til børnefamilier. Men husk at børn altid er

velkomne. Spagettigudtjenesterne i foråret

er fredag d. 27.1, fredag d. 23.3 og fredag

d. 25.5. Familiegudstjenesterne er fastelavn

søndag d. 19.2 og palmesøndag d. 1.4 samt

søndag d. 10.6, hvor vi holder gudstjeneste

i kirkeskoven

KFUM spejderne

I Hjordkær har vi spejder hver mandag,

og spejderne i

Hjordkær er en

del af KFUMspejderne

i Danmark.

Vi laver

mange forskellige

ting så som

pionering, knob,

overnatninger, og

en gang i året har

vi Jota/Joti, som foregår i oktober mdr. Ved

Jota/joti snakker man med andre spejdere fra

hele kloden over kortbølge radio og skriver

over nettet, og det er meget spændende.

fortsættes næste side

9

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 9 11/4/2011 10:54:29 AM


fortsat fra side 9 Junior-teen

Vi er også med til spagettigudstjeneste,

hvor vi laver nogle ting for andre børn, så

de kan få indblik i, hvad det er, spejderne

går ud på. Når der er konfirmation, så står

vi med faner i kirken oppe ved præsten. Det

giver også lidt selvtillid for de nye børn, som

kommer til os.

De yngste spejdere hedder bævere (1.-

2. klasse) og ulveunger (1.-3. klasse). De

mødes mandag 16.30-18.00. Fra femte

klasse bliver man så spejder, og lige nu er

der omkring 11 spejdere. Spejderne mødes

kl. 16.30-18.30. Der er i alt 9 ledere ved

spejderne i Hjordkær.

Alle er velkomne til at blive spejdere,

både drenge og piger.

Hjordkær børnetime.

Hjordkær børnetime

en børneklub

under Hjordkær indre

mission. Vi er

tilsluttet Danmarks

folkekirkelige søndagsskoler

(DFS).

Vi mødes mellem

5 og 16 børn, i alderen 3 – 13 år hver fredag

eftermiddag fra kl. 14.30 – 16.00 i Missionshjemmet.

Vi laver rigtigt mange spændende aktiviteter

– hører bibelhistorie, nogle gange har

vi besøg af Emma og Henrik (dukketeater),

eller vi har besøg af en udefra, som fortæller

os noget om Jesus. Derudover så får vi altid

saftvand og kage.

Børnetimen er en aktiv del af spagettigudstjenesterne,

ligesom vi deltager ved

forskellige familiegudstjenester samt familie

aftener i Missionshjemmet, bl.a. julefesten

den 28. dec. Vi deltager også ved teltmøderne

i skoven om sommeren.

I børnetimen vil der altid være plads til

flere børn.

10

Junior – teen klubben er en klub for juniorer

og teenager. Vi samles i Missionshjemmet,

Klintvej 2 A, mandage i ulige uger fra kl.

19.00 – 20.30. Ved bibelarbejde, drama,

sang, bøn, ture i det fri, sjove og hyggelige

timer sammen med forskellige aktiviteter, vil

vi gerne være med til at fortælle om Jesus

Kristus til unge mennesker i alderen fra 5.

– 7. klasse.

Du skal vide, at du er hjertelig velkommen.

Vil du vide mere så ring 74 66 67 05.

Hilsen Thomas S. T. Hansen og Johs. &

Anette Christensen.

Kirkens Unge – IMU

I ”Kirkens Unge - IMU” er vi en flok unge

drenge og piger fra 7. klasse og op i gymnasiealderen.

Vi mødes hver tirsdag, med

udgangspunkt i missionshjemmet, men også

i private hjem hos mennesker fra kirken. Vi

kommer hovedsageligt for at snakke om

bibelen og styrke vores tro, men også for

fællesskabet. Det er virkelig hyggeligt og så

sent som sidst, var vi 13 unge. Vi bliver en

større og større flok og ønsker, at netop du

kommer med! Du kan se programmet bagerst

i bladet og er altid velkommen til at ringe til

kontaktpersonen.

Eftermiddagsmøderne

v/ Las Jensen, tlf. 74 66 67 89

& Astrid Thiesen, tlf. 74 66 68 48.

December

9/12 Adventsfest i kirken v/ Robert

Strandgaard Andersen.

Januar

4/1 v/ sognepræst Jørgen Jørgensen,

Aabenraa.

Februar

1/2 v/ Jes P. Hansen, Tinglev.

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 10 11/4/2011 10:54:29 AM


Hjordkær Missionsforening

v/ Margrethe Pedersen, tlf. 74 66 69 61.

(møderne begynder kl. 19.30).

December

2/12 Cafe-aften.

16/12 Årsfest v/ valgmenighedspræst

Martin Eskesen, Agerskov.

28/12 Julefest v/ fritidskonsulent i DFS

Lene Larsen, Astrup.

Januar

9-13/1 Evangelisk Alliances bedeuge.

21-22/1 Vinterstævne (kredsarrangement).

Februar

2/2 Møde v. missionær Bjarne Taulborg,

Haderslev.

3/2 Café- aften.

23/2 Undervisningsaften v/ sognepræst

Robert Strandgaard Andersen.

KIRKENS Unge - IMU

Kontaktperson Jens Pedersen tlf. 22 94 83 75.

(møder begynder kl. 19.30, hvor intet andet er nævnt)

December

2/12 Cafeaften.

7/12 Syng julen ind.

13/12 Mødes kl. 18.00.Vi spiser og synger

julen ind.

16/12 Julefrokost i Sønderborg.

20/12 Robert S. Andersen kommer.

28/12 Julefest.

Januar

3/1 Skøjtetur til Aabenraa. Mødes kl.

18.00 ved Missionshjemmet.

10/1 Fælles bedeuge.

17/1 Bibeltime hos Johanne Hansen.

24/1 Filmaften + hygge.

31/1 Vi tager I svømmehallen.

Februar

7/2 Bibeltime i Missionshjemmet.

21/2 Generalforsamling.

28/2 Kreativ aften v/ Birgit Sangild.

Bibelkredse

Kontaktpersoner:

Birgit Christensen, tlf. 74 66 63 24.

Las Jensen, tlf. 74 66 67 89.

Inge Boysen, tlf. 74 66 61 66.

Januar

25/1 Gr. 2 hos Birgit og Kaj Christensen,

Stamplundvej 5.

25/1 Gr. 3 hos Monika og Kay Grigoleit

Snur-om 8.

26/1 Gr. 1 hos Astrid og Dine Thiesen,

Lunden 8.

Februar

8/2 Gr. 2 hos Margrethe og Thomas

Pedersen, Lunden 18.

8/2 Gr. 3 hos Inge og Bent Boysen,

Tøndervej 24.

9/12 Gr. 1 hos Anna Bothilde og Frode

Thams, Kirkegade 47.

Børnetimen

v/ Kirsten T. Hansen, tlf. 74 66 68 60, email:

hck@lynhurtig.dk.

Hver fredag 14.30 – 16.00 i Missionshjemmet.

Junior/teen klub

v/ Johs. Christensen, tlf. 74 66 67 05.

I Missionshjemmet. Pris: 75 kr. pr. halvår.

December

5/12 Julehygge

Januar og februar se program.

KFUM-spejderne

v/ Casper Nielsen, tlf. 21 62 69 37.

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 11 11/4/2011 10:54:30 AM

11


December

til adresselabel

Gudstjenester

4. december 2. s. i advent 10.30 m/ kammermusik

9. december 14.30 adventsfest

11. december 3. s. i advent 09.00 v/ Inge With

18. december 4. s. i advent 10.30 m/ kammermusik - kirkekaffe

20. december skolen

24. december Juleaften 14.00 & 16.00

25. december Juledag 10.30

26. december 2. juledag 10.30

Januar

1. januar Nytårsdag 14.00 v/ Inge With

8. januar 1. s.e.h. 3. k. 10.30

15. januar 2. s.e.h. 3. k. 10.30 spejdernes nytårsparade - kirkekaffe

22. januar 3. s.e.h. 3. k. 09.00 v/ Inge With

27. januar 17.00 spaghettigudstjeneste

29. januar Sidste s.e.h. 3. k. 10.30 kirkekaffe

Februar

5. februar Septuagesima 10.30 kirkekaffe

12. februar Seksagesima 14.00 Henrik Bo Jacobsen

19. februar Fastelavn 14.00 kirkekaffe

22. februar 19.00 askeonsdagsgudstjeneste

26. februar 1. s. i fasten 10.30

Hvor intet andet er bemærket, er gudstjenesten ved sognepræst Robert Strandgaard Andersen.

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester

senest kl. 21.00 dagen før hos Flemmings Taxi,

tlf. 74661500. Man betaler selv 5 kr.

Optagelse af gudstjenester i kirken på CD

kan fås gratis ved henvendelse til Anna Kristine

Schumacher, tlf. 74 66 69 98.

Morgensang i kirken hver tirsdag kl. 08.00.

Indsamlinger

December: Kirkeligt børne- og ungdomsarbejde

i Hjordkær.

Januar: KFUM/K’s sociale arbejde.

Februar: Søndagsskolerne i Danmark.

Kirkebladet udgives af Hjordkær menighedsråd. Layout: phnet.dk. Tryk: HOTTRYK.

kirkeblad hjordkaer 2012-1.indd 12 11/4/2011 10:54:44 AM

More magazines by this user
Similar magazines