ude i danmark - Dansk Folkeparti

danskfolkeparti.dk

ude i danmark - Dansk Folkeparti

leder

Holocaust er den engelske version

af et oprindelig græsk ord, som

betyder brændoffer.

I dag er Holocaust det brugte udtryk

for det systematiske mord på

seks millioner europæiske jøder. Denne

nærmest uvirkelige forbrydelse,

hvis opståen fødtes i syge nazistiske

hjerner. Denne skygge, der med rette

for altid vil hvile over Tyskland og

Østrig. For den jødiske nation et ubegribeligt

traume. En historisk realitet,

der aldrig må glemmes.

Det lød derfor rigtigt, da EUs daværende

statsministre i det tidlige forår

2000, til møde i Stockholm, blev

enige om, at der burde oprettes Holocaust-centre

rundt om i medlemslandene,

således at fremtidige europæiske

generationer ikke fik lov at

glemme historien.

Jo, det lød rigtigt, og alle Folketingets

partier bakkede op om oprettelsen

af Dansk Center for Holocaust,

som for et års tid siden blev lagt ind

under Dansk Center for Internationale

Studier og Menneskerettigheder

(DCISM). Og alligevel nagede en

tvivl et eller andet sted.

Den nagende tvivl havde dels at

gøre med lødigheden af den personkreds,

der i Stockholm traf beslutningen

om Holocaust-centrene, dels havde

den at gøre med den aktuelle begivenhed,

der gav anledning til, at sagen

overhovedet kom på dagsordenen.

Personerne var en samling socialdemokratiske

statsministre, herunder

vor egen Poul Nyrup Rasmussen, og

begivenheden var det netop da afgjorte

østrigske valg, som var gået de europæiske

socialdemokrater imod.

Meningsmålinger overalt viste den

samme tendens: I land efter land sagde

borgerne nej til fortsat at blive

trådt på af socialdemokratismen -

ikke mindst i sagen om masseindvandringen.

I Stockholm blev så denne

gemene beslutning truffet: Lad os slå

plat på Holocaust!

Ja, det vil sige - sådan blev det naturligvis

ikke formuleret, men dette

var ideen: At kalde dem, der protesterer

mod masseindvandringen for

nazister og at oprette nogle centre,

som kunne levere »videnskabelig dokumentation«

herfor. At afskrække

folkene rundt om fra at stemme på

modstanderne af masseindvandringen

ved at kalde dem for det værst

tænkelige.

At gøre deres modstand analog

med Brændofferet. Som det fremgår

inde i bladet - af artiklen om den nye

bog, Denmark and the Holocaust er

dette præcis, hvad det danske center

endte med:

Ren og uforfalsket uvidenskabeligt

plattenslageri. Og værst: Plattenslageri

mod jødernes tragedie. Platten-

2

Foto: Scanpix

Brændoffer...

slageri mod den verdenstragedie,

Holocaust var. En smagløs omgang

med begreberne.

Svækker fortællingen

Husker nogen endnu, hvordan en

af CDs ledere, Peter Duetoft, opildnet

af Stockholm-mødet, i sommeren

2000 sammenlignede Pia Kjærsgaard

med Adolf Hitler.

En fredelig, venlig dansk politiker

sammenlignede Duetoft med den

største djævel, verden endnu har set.

Hitler - selve personificeringen af det

onde, hjernen bag Holocaust. Det

samme, som seniorforsker Cecilie

Banke i DCISM nu er i gang med -

under dække af videnskab.

Men hvad får DCISM ud af en

sådan sammenligning?

Ja, politisk er det et selvmål. Det

fandt Duetoft og CD ud af ved valget

i 2001. Folk tager ikke noget sådant

alvorligt - det svækker kun afsenderen

af beskyldningerne.

Værre er det, at selve fortællingen

om Holocaust bliver svækket - og

hvordan nu det?

Jo, unge mennesker af i dag er beklageligvis

ikke så godt inde i historien.

Deres kendskab til nazismens

førerskikkelse er ganske overfladisk.

Pia Kjærsgaard kender de derimod

godt. Hende kender de fra bladene,

hvor de kigger billeder hjemme fra

hendes hus. Hun er med i talk-shows

i fjernsynet. Hun ses til fodboldlandskampe

og til teaterpremierer. De ved

ganske vist godt fra hjernevasken i

skolerne, at hende skal man ikke holde

med.

Men de kender hende. Og så melder

spørgsmålet sig: Nåhr, var Adolf

Hitler ligesom Pia? Jamen, så var

han da vist ikke så slem endda - vist

nærmest kun sådan lidt træls....

Og det var så præcis det, Cecilie

Banke, Peter Duetoft og DCISM opnåede.

Sådan går det, når ordenes

betydning svækkes. Analogt i øvrigt

med Højesterets mærkelige dom fra

forleden, som udvandede begrebet racisme

til det rene ingenting.

Nederdrægtigt og politisk missionerende

har vi altid vidst Dansk

Center for Internationale Studier og

Menneskerettigheder var. At centeret

tilmed arbejder uvidenskabeligt og

amatøragtigt er der med den nye bog

nu igen sat en tyk streg under.

Centeret gør ingen gavn - men volder

derimod mindet om Holocaust

ubodelig skade.

More magazines by this user
Similar magazines