SENNEPS - Brødremenighedens Danske Mission

bdm.dk.dk

SENNEPS - Brødremenighedens Danske Mission

Matt. 13, 31-32

Gud, lad dit ansigt lyse over os,

så din vej kendes på jorden og

din frelse blandt alle folkene.

Salmernes Bog 67, 2-3

Det minder os om velsignelsen, ordet

fra Salme 67; og så drager det også

konsekvensen af velsignelsen.

Når Gud velsigner, gør Han det,

for at Guds Rige skal udbredes

iblandt mennesker på jorden - folkene.

Ja, det er dybest set Guds velsignelse,

der er årsagen til, at mission

kan lade sig gøre og kan lykkes…

Velsignelse – den virkelighed, der

ifølge Bibelen findes foran Guds ansigt.

Det lysende ansigt.

Mission er i høj grad at gøre Guds vej

kendt på jorden, og Guds frelse kendt

blandt alle folkene. Når BDM udsender

missionærer til arbejdet i Tanzania,

Albanien og med tiden måske også

D.R. Congo, så er det egentlig udtryk

for, at vi allerede har oplevet

Guds velsignelse, sådan som den fin-

SENNEPS

KORNET

88. årgang Okt. - Dec. 2008 Nr. 4

Velsignelse

des alene foran Guds ansigt. Derfor vil

mission gøre Guds velsignelse kendt

for alle andre mennesker.

Men så er mission jo i virkeligheden

ganske naturlig for et kristent menneske!

Så sandt vi i alle fald lever under

Guds velsignelse.

Ordet ’ansigt’ og ordet ’åbenbaring’

udspringer på Gammel Testamentes

sprog af den samme rod. Det er en

tanke til trøst for den, som ind imellem

bliver træt og modløs: Foran Guds ansigt

er der godt at være, fordi dér er

velsignelsen, og dér åbenbares Gud, så

jeg får kærlighed til tjenesten.

Så har vi da alle vores plads foran

Guds ansigt – og hver især med den

tjeneste, vi fik lov til at udføre, uanset

om det er forbønnens tjeneste, kaldet til

at rejse, muligheden for at give penge,

arbejde eller hvad det nu måtte være.

Tillykke med Guds velsignelse –

pladsen foran Guds ansigt!

Sten Nielsen


1


af Sten Nielsen,

BDMs landssekr.

Bestyrelsesmødet i august

Det er snart længe siden, men alligevel

skal et par enkelte ting nævnes

her: Som det fremgår andet steds i

Sennepskornet, er der stor lydhørhed

for evangeliet i D.R. Congo.

Bestyrelsen drøftede indgående

BDMs fremtidige rolle i D.R. Congo

i lyset af de seneste rapporter og de

uroligheder, der stadig er i det enorme

land. Brødrekirken dér har hårdt

brug for hjælp både åndeligt og menneskeligt.

Programmet for generalsekretær

Erik Bauns rejse til Tanzania i oktober

08 blev gennemgået, og ellers var

det BDMs økonomi, der stod højt på

dagsordenen.

Revideret budget for 2008 blev

fremlagt og godkendt. Det viser et

underskud, som primært skyldes udsendelse

af to nye missionærpar i

2008, indkøb af bil i Tanzania og forskellige

medarbejerforhold.

Nye medarbejdere

Som nævnt har BDM med stor glæde

udsendt to nye missionærpar til arbejdet

i løbet af sommeren 08.

Det er Anne-Dorthe & Thomas

Moesgaard-Christensen fra Odense,

der sammen med børnene Ingeborg

og Ludvig rejste til Albanien i juli måned.

Opgaven her er at hjælpe kirken

Nyt fra sekretariatet

med organisation, ledertræning, undervisning

og ikke mindst evangelisation

og alt det andet, der er brug for. Og de

er allerede godt i gang!

Det andet par er Susanne & Just

Lauridsen, der med børnene Anna, Esther

og Thea, der siden august har gået

på sprogskole på Riverside ved Iringa i

det sydlige Tanzania. Ved juletid begynder

hverdagen i Kigoma ved Tanganyikasøen

i det nord-vestlige hjørne

af Tanzania. Brødrekirken har brug for

hjælp til evangelisation, undervisning,

kvinde- og børnearbejde, opsøgende

arbejde i landsbyer ude i landet og meget

mere.

Tak for forbøn for og støtte til også

disse to nye missionærfamilier.

Økonomi

Det økonomiske behov har været meget

stort i indeværende år – og samtidig

er gavestrømmen ikke så stor som forventet.

Derfor har BDM hårdt brug for

en rigtig god økonomisk håndsrækning

her i slutningen af 2008.

Tak for en ekstra gave til arbejdet

på Bankkonto 9743 4672 131928 eller

Giro 400-6666.


Mogens Kappelgaard

Glimt fra missionsmarken

af Marianne og Karsten

Højgaard Larsen,

Volontører i Kipili

Ude fra – et glimt af noget af

det, der sker lige nu på missionsmarken

Fra Kipili fortæller volontørerne hos

missionær Knud E. Knudsen om

Cheke Chea, et før-skoleprojekt i

landsbyen Kipili. Det er et tilbud til

børn i 5-års alderen om nogle få timers

undervisning dagligt.

Det foregår i kirkerummet, og hensigten

er både at samle nogle børn op

”fra gaden”, som ellers går lidt for lud

og koldt vand, og at forberede børnene

til skolegang. Skolen i Tanzania –

og specielt i Kipili – er ikke af nogen

høj standard. Men samtidig véd vi, at

en god basisskolegang er afgørende

for de unges uddannelsesmuligheder.

Marianne Højgaard Larsen,

volontør i Kipili, fortæller:

Mandag d. 29. september kl. 8.30 gik

startskuddet til Chekechea

i Kipili, og 25 nypudsede

og velfriserede

børn sad bænket i

kirken klar til første

”skoledag”. De første

par uger har været bå-

Marianne lærer børnene at børste tænder.

de frustrerende og glædelige. Alt er nyt

for børn og voksne, tanzanianere og

danskere.

Der er ansat en kvindelig tanzaniansk

leder, som står for selve Chekechea,

mens vi volontører bidrager med

kreative ideer til, hvad børnene kan lave

samt hjælper til i Chekechea (primært

os piger – Karsten og Thomas

spiller fodbold med drengene af og til).

Den tanzanianske leders styrke er,

at hun er dygtig til at få ro på børnene

på en rolig måde (uden brug af fimbo –

spanskrør – hvilket ellers er meget almindeligt

i opdragelsen af børn hernede).

Desuden er hun positiv overfor vores

”sære” kreative påfund fra det danske

land, hvilket er nødvendigt for at

kunne gøre denne Chekechea anderledes

end f.eks. Chekechea i Sumbawanga,

som vi besøgte inden Chekechea i

Kipili startede op.

Vi vil gerne have indført noget mere

leg frem for udenadslære ved små skolepulte.

Børn skal have lov til at lege,

og der er læring i legen. Derfor skal vi

have lært den Lisbeth tanzanianske og Steen leder en

masse lege, inden vi rejser hjem hver

især, så hun har noget at arbejde videre

med. For hun vil nemt falde tilbage på

udenadslæren, når hun står alene tilbage

med børnene.

Heldigvis kommer der en flok nye

volontører efter os, der forhåbentlig

kan tage over, hvor vi slap.


4

Dronning Ester i Albanien

Af Anne-Dorthe og

Thomas Moesgaard-

Christensen, missionærer

i Albanien

I sommeren 2008 rejste Anne-Dorthe

og Thomas Moesgaard-Christensen

sammen med deres to børn, Ingeborg

og Ludvig, til Albanien som nyt missionærpar

for BDM.

Deres primære opgave er at hjælpe

og støtte BDMs samarbejdskirke, den

lutherske kirke i Albanien, som er en

meget lille kirke, der netop i år har fejret

15 års jubilæum.

I første omgang består arbejdet i

at finde ud af, hvordan missionærparret

bedst muligt kan gøre gavn ind i en

på alle måder nøjsom hverdag for såvel

kirken som dens medlemmer.

Nogle af indsatsområderne vil i

fremtiden blive børnearbejdet, ledertræning

både bibelsk og ledelsesmæssigt

og lørdagens gudstjenester.

Anne-Dorthe og Thomas har sendt

os denne beretning fra en lørdag i

oktober i Tirana:

Lørdag er virkelig en af vores vigtigste

arbejdsdage, så her er et lille indblik

i, hvad denne lørdag bragte med

sig:

Børneklubben i Tirana mødes i kirkens

lokaler kl. 10. De første børn er

dog allerede i kirken omkring ved 9-tiden.

I dag var der dobbelt så mange

børn som sidst, så vi var ca. 30 børn,

to teenledere og fem voksne. Det

øgede antal skyldes dels, at børnene

sidste lørdag blev opfordret til at tage

en ven med, og dels at kirkens personale

har brugt de sidste par uger på at

ringe rundt til alle forældrene til de

børn, som var i klubben sidste år for

at invitere dem til at komme og være

med igen i år.

Desuden var det rygtedes, at kirken

ville dele gaver ud til børnene

denne lørdag som en slags velkommen

til en ny sæson i børneklubben.

Programmet

Alida, en af de fem albanske ledere,

stod for gruppens program, og Thomas

fortalte den første del af beretningen

fra Esters bog i Bibelen om

Dronning Ester – med brug af flonellograf.

Alida oversatte til albansk.

Børnene var meget optaget af de

fine billeder og fortællingen, så det var

dejligt. Som aktivitet lavede børnene

fine papir-dronninge-kroner, og til

sidst fik hvert barn en skotøjsæske

med børnevenligt indhold. Det var

nogle kristne i Tyskland, der havde

doneret gaverne til børnene. Og sikken

en fest!

Eftermiddag

Efter klubben holdt vi en pause og

brugte lidt tid sammen med vores familie.

Kl. 16 stod Thomas for kirkens

første bibelstudie i den tid, vi har været

her. Det var hovedsageligt folk fra

kirkens ungdomsgruppe, der dukkede

op, men alle er velkommen.

Vi har i samarbejde med kirkens medarbejdere

tilrettelagt det sådan, at man


kan komme til bibelstudie kl. 16, få en

kop kaffe i pausen og derefter blive på

stedet og være med til gudstjeneste kl.

17.30.

Bibelstudiet

Vi er gået i gang med et bibelstudieforløb,

som introducerer Det Gamle Testamente

(GT). Deltagerne fik en introduktion,

der søger at vise, hvorfor vi

som kristne har behov for at arbejde

med bibelen igen og igen og dernæst,

hvilket forhold der er mellem GT og

kristendommen/Det Nye Testamente

(NT).

Der blev udtryk stor tilfredshed

med dette ny projekt, så det ser vi

frem til at forsætte med.

Gudstjenesten

Kl. 17.30 begyndte gudstjenesten. Vores

gudstjenester er af overskuelig varighed,

så alle kan være med. Gudstjenesterne

afholdes i et kirkerum, som er

indrettet til formålet.

De faste elementer i disse gudstjenester

er nogle sange, bønner, trosbekendelsen

og Fader Vor. Desuden er

der fast en læsning fra GT og NT.

Thomas har de sidste lørdage holdt

en kort prædiken over teksterne.

Det er dejlige gudstjenester, som vi

holder meget af. En af deltagerne i

dag udtrykte stor glæde over, at de

nu ikke blot hører bibelteksterne,

men også kan få dem forklaret og

udlagt af en, som er vant til at arbejde

med, hvad biblen betyder - det er

bare sådan en dejlig og vigtig opmuntring

at få!

Så vore lørdage er fulde af arbejde -

dejligt arbejde. Vores børn er med os

hele dagen. Og indtil videre passer

Thomas dem, mens Anne-Dorthe er

til børneklub og så skifter vi til bibelstudiet.

Til gudstjenesten kan de fint

være med. Der er også mulighed for

at lege i rummet ved siden af.

Og så nyder vi vores søndage uden

program – men med så meget positiv

respons, kan vi godt holde til nogle

flere lørdage….

5


Bådmission i Kipili - D.R. Congo

I august 2008 sejlede Knud Elmo

Knudsen fra Kipili på missionstur til

D.R. Congo. Med sig havde han et

volontørpar og en del lokale kristne

og et kor fra Kipili.

Læs et udsnit af hans spændende

beretning her:

Kalemie er en meget stor by og dækker

et enormt område, men menighederne

er små og splittede. Det lykkedes

os at få bragt orden og samhørighed

inden vi forlod byen. Til friluftsmøderne

og filmforestillingerne mødte

der hver gang flere tusinde... Kalemie

er stadig meget præget af krigen.

Ankomst Tembwe

Vi forlod Kalemie og ankom til

Tembwe kl. 23 om aftenen efter problemer

med bådmotoren. Næste morgen

måtte vi møde for den stedlige

kommandant og forklare os og vort

forehavende. Han var mentalt krigsskadet

og betragtede os som indtrængende

fremmede. Efter en hel del

vanskeligheder fik vi lov at blive.

Vi holdt friluftsmøde om middagen

og eftermiddagen, og aldrig har jeg

oplevet børn så aggressive mod hinanden

som i den landsby. De kunne

simpelthen ikke tåle hinanden, og hele

6

Af Knud E. Knudsen

Missionær i Kipili

tiden måtte vi dæmpe dem ned, fordi

de brugte den mindste lejlighed til enten

at hakke på hinanden eller slås –

og det helt fra de små, som stavrede

omkring. Krigen sætter sine spor også

hos den opvoksende generation.

Til aftenens filmforestilling mødte

alt, hvad der kunne krybe og gå, og jeg

skønnede løseligt omkring 5000 mennesker.

Da vi den følgende formiddag

forlod byen tog vi afsked med en flok

på 40 mænd og kvinder, der ville starte

en menighed.

Historisk by

Vi ankom til Mpala med en dags forsinkelse.

Mpala var den by, hvorfra

’de hvide fædre’ bragte kristendommen

til det vestlige Tanzania. Der var

et enormt klosterprojekt, som nu kun

bebos af to patere. Forfaldet prægede

de engang så smukke bygninger fra

forrige århundrede, og det eneste, der

stadig var i brug, var den store katedral

og et hus til beboelse for de to unge

patere, som drev lidt skoleprojekt i de

omgivende landsbyer.

Det påstås at være den ældste kirke

i Congo, hvilket nok er tvivlsomt. Hele

komplekset samt lignende kirkebygninger

på Tanzaniasiden (Karema, Utinta,

Kipili og Kala) blev bygget i en periode

på kun 10 år (1880-90).

Bygningsarbejdere var frikøbte slaver

fra de transporter, der stadig gik til

Arabien fra det indre Congo, selv efter

at slavehandelen officielt var ophørt.


Vi blev godt modtaget både af politiet

og befolkningen og kunne rejse

derfra efterladende en menighed på

35 mænd og kvinder.

I de gamle spor

Næste dag gik det videre til Kapakwe

ikke så langt fra Moba. Nu

var vi atter sammen med en af de

gamle menigheder, og væksten i tilgang

af unge og børn var ikke til at

tage fejl af – et håb for yderligere

udvikling. Pga. forsinkelsen valgte vi

at springe den næste menighed Kinzungi

over og fortsætte til Kituku.

Nederlag og sejre

Den følgende morgen blev vi transporteret

op til en landsby, Kala, på

ladet af en lastbil – to timer, hvor

man står op som sild i en tønde og

klamrer sig fast til et gitter, giver lidt

krampe i hænderne, og man skal hele

tiden finde en ny måde at holde

sig fast på for ikke falde af på den

humplede vej.

Vi nåede godt frem men blot for

at se, at det arbejde, der tidligere på

året var blevet gjort af koret fra Kituku,

var gået kraftigt tilbage pga.

stridigheder i menigheden.

De nye menigheder er meget

svage og trænger virkelig til støtte

og rådgivning, men ofte er det ikke

muligt, da afstandene er store og

midlerne små.

Da koret havde været deroppe

for at evangelisere havde de gået 7

timer frem og 7 tilbage. Men også

her forlod vi menigheden med håb

om, at den ville rette sig og begynde

at vokse igen. På vejen tilbage til Kituku

var vi omkring menigheden i Kasangu –

der var ikke rigtig sket noget siden sidst

og evangelistens mange løfter og ord

bygger hverken menighed eller kirke.

Tilbageblik

Overalt holdt vi friluftsmøder med god

tilslutning og den samlede seerskare til

’Jesusfilmen’ kom over 30.000 mennesker

i løbet at turen.

Da vi tog afsked med menigheden i

Kapoka om aftenen, sejlede vi tilbage til

Kizike for at overnatte der, så vi kunne

være klar til at sejle hjem den følgende

morgen. Om aftenen holdt vi en afskedandagt

for at få sagt ordentligt farvel og

takket af med dem, der havde fulgt os

hele vejen.

Tidligt næste morgen fik vi teltene

pakket sammen, og endnu et kapitel var

afsluttet i den mission, der udgår fra

Kipili.

Læs hele Knud E. Knudsen beretning

på www.bdm-dk.dk

7


Formand: Generalsekretær Erik Baun

Redaktør: Landssekretær Sten Nielsen

Kasserer: Kontorassistent Inge Sick

Layout: Vibeke V. Gravesen

Adresse: Nørregade 14,

6070 Christiansfeld

Telefon: 74 56 22 33

Bankkonto: 9743 4672131928

Giro: 400-6666

Oplag: 2300.

Tryk: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Ringkøbing

8

Foreningen SENNEPSKORNET støtter

Brødremenighedens Danske Mission

Foreningen SENNEPSKORNET

(Tidligere 10-Øre Foreningen)

Årsløsenet for 2008:

Jesus Kristus siger:

Jeg lever, og I skal

leve.

Johs. 14,19

BDMs Husandagtskalender

og Løsenbogen 2009

Husandagtskalenderen for 2009 er udkommet.

Den kan købes hos Lohses Forlag tlf.

75934455 eller via web: www.lohse.dk

Pris kr. 149,95

Løsensbogen for 2009 er også

udkommet og kan købes samme

sted.

Pris kr. 99,95

Adventsstjerne

Den ægte Adventsstjerne,

fremstillet af Brødremenigheden i Herrnhut, kan købes hos

BDM eller på Lohses Forlag.

Mange forskellige typer, størrelser og priser.

Kontakt Lohses Forlag eller BDMs Sekretariatet på tlf.

74562233 eller bdm@dmr.org for yderligere oplysninger

More magazines by this user
Similar magazines