28.07.2013 Views

L Æ S O M - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

L Æ S O M - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

L Æ S O M - Hospitalsenheden Vest - Region Midtjylland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UNDERVESTEN no 0309<br />

L<strong>Æ</strong>S L<strong>Æ</strong>S OM<br />

Den mest eftertragtede<br />

mand holder 10 års<br />

jubilæum<br />

- Mød manden og massøren i<br />

Hernings kælder…<br />

Billeder fra<br />

100 års fødselsdag<br />

Hjælp, dronningen kommer!<br />

Åbent hus i Holstebro<br />

TEMA:<br />

For eller imod Facebook<br />

- skal vi åbne for Facebook igen?<br />

Læs lederens, medarbejderens<br />

og ekspertens holdninger<br />

Vejen Frem til arbejdsglæde<br />

- de brede smil fylder det hele på<br />

n3 i Lemvig<br />

Nyt fra<br />

personaleforeningerne<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

MEDARBEJDERBLAD for <strong>Hospitalsenheden</strong> vest<br />

1


2 Under vesten nr. 3 2009<br />

INFO<br />

UNDER VESTEN<br />

REDAKTION:<br />

kommunikationschef Finn Møller<br />

fi mll@ringamt.dk<br />

driftschef<br />

Jens peter Østergaard<br />

ajps@ringamt.dk<br />

kvartermester<br />

svend erik andersen<br />

asea@ringamt.dk<br />

sygeplejerske dorthe Hvisthule<br />

dohv@ringamt.dk<br />

sekretær Birgit Brun<br />

hecbbr@ringamt.dk<br />

Cheffotograf andreas duedahl<br />

(billedred.) hecad@ringamt.dk<br />

kommunikationsmedarbejder<br />

Merete Friis Jeppesen (red.)<br />

mefje@ringamt.dk<br />

Ansvarshavende redaktør:<br />

Hospitalsdirektør Henning vestergaard<br />

Kontakt Under <strong>Vest</strong>en:<br />

9927 2713 / mefje@ringamt.dk<br />

FORSIDE: Ledende overlæge<br />

Carsten Byrjalsen<br />

Foto: Michael Lange<br />

OPLAG: 5.500 stk.<br />

UDGIVELSE: Fire gange årligt.<br />

næste nummer udkommer december 2009<br />

GRAFISK PRODUKTION:<br />

rounborgs Grafi ske Hus<br />

Artikler og indhold i Under <strong>Vest</strong>en er ikke nødvendigvis<br />

i overensstemmelse med hospitalsledelsens<br />

eller redaktionens holdning. Alle bidrag til bladet er<br />

velkomne, når de holder sig inde for bladets formålsbeskrivelse<br />

og opfylder de almindelige presseetiske<br />

og juridiske principper. Redaktionen forbeholder sig<br />

ret til at indhente svar på indlæg og vil af hensyn til<br />

omfang og bladformat beskære artikler og indlæg.<br />

For eller imod Facebook<br />

I januar måned, da vi lagde fra land med første udgaven af dette blad,<br />

skrev jeg i denne spalte: - her skal vi turde diskutere oplevelser og<br />

synspunkter, vi kan lære af og blive udfordret på.<br />

En udmelding jeg selvfølgelig står ved. Også når spaltepladsen i<br />

denne udgave nr. 3 udstiller uenigheden om en kilden sag som f.eks.<br />

Facebook.<br />

En uenighed der stritter i fl ere retninger med delte meninger blandt<br />

ledere og medarbejdere. Det var tydeligt, da vi tidligere på året drøftede<br />

holdningen til Facebook i vores HMU. Det er tydeligt, når man<br />

kigger rundt på vores nabohospitaler og andre store arbejdspladser i<br />

regionen. Her har man fl ere steder lukket ned for Facebook i arbejdstiden.<br />

Grundlæggende har vi i hospitalsledelsen tillid til, at ledelse og medarbejdere<br />

lokalt på afdelinger og afsnit kan håndtere både Facebook<br />

og andre spørgsmål om arbejdsmiljø og trivsel. Men vi har også lyttet<br />

os til, at der fra både leder – og medarbejderside efterlyses spilleregler<br />

for, hvordan vi håndterer brugen af Facebook.<br />

I hospitalsledelsen har vi den holdning, at vi er tilbageholdende med<br />

at give Facebook fri. Ikke fordi vi er berøringsangste eller fortsat er<br />

bekymrede for sikkerheden. Men fordi vi indtil videre ikke er blevet<br />

overbevist om, at Facebook er et vigtigt redskab at have til rådighed<br />

for os som medarbejdere i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>. Men vi tror på<br />

dialogen. Vi vil lytte til argumenterne, og har vi overset vægtige<br />

uimodsigelige argumenter, så ser vi på sagen igen.<br />

For jeg mener, det er essentielt, at vi fastholder dialogen som en<br />

grundlæggende personalepolitisk værdi her i <strong>Vest</strong>. En dialog båret<br />

af ordentlighed – dvs. vi argumenterer og lytter med respekt for den<br />

anden.<br />

Derfor er Facebook også et tema for et medarbejderblad, der både er<br />

dit og mit.<br />

God læselyst<br />

Henning <strong>Vest</strong>ergaard<br />

Ansvarshavende redaktør<br />

Hospitalsdirektør i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>


INDHOLD<br />

den mest eftertragtede mand<br />

holder 10 års jubilæum 4<br />

Billeder fra<br />

100 års fødselsdag 10<br />

Hjælp, dronningen kommer! 11<br />

Åbent hus i Holstebro 12<br />

teMa: For eller imod Facebook 13<br />

vejen Frem til arbejdsglæde 24<br />

er du klar til outlook? 30<br />

Jubilæer og navne 32<br />

nyt fra personaleforeningerne 37<br />

Bagsideklummen: vild med Golf 44<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

3


4 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af Merete Friis Jeppesen · foto: Andreas Duedahl<br />

portræt<br />

Et års ventetid på gratis massage<br />

Jeg er en af de heldige, der får en tur på massagebriksen,<br />

for der er et års ventetid på at komme<br />

under Leif Hejendorfs kyndige hænder. Normalt<br />

ville han holde lukket denne onsdag, hvor jeg<br />

har fået en tid.<br />

Vi er i kælderen under den gamle buegang<br />

Den mest<br />

eftertragtede<br />

mand<br />

holder 10-års jubilæum<br />

Leif Hejendorf er måske den mest eftertragtede person på regions-<br />

hospitalet Herning. det er i hvert fald, hvad flere afdelinger kalder<br />

den fysiurgiske massør, som i år kan holde 10-års jubilæum med sin<br />

klinik ved siden af CH-motions lokaler.<br />

på <strong>Region</strong>shospitalet Herning og sidder i en<br />

lys og venlig massagepraksis. Der er afslapningsmusik,<br />

anatomiplakater og hyggelige<br />

vittighedstegninger på væggene. Midt i rummet<br />

troner en moderne massagebriks med tæpper og<br />

håndklæder. Jeg bliver bedt om at sætte mig ned<br />

og drikke noget vand.


- Det er vigtigt at få fyldt væskedepoterne op, inden<br />

vi går i gang, fordi massagen sætter gang i kroppens<br />

udrensning, siger han. Derefter bruger han nogle<br />

minutter på at tale med mig om, hvad der skal ske. Vi<br />

har aftalt på forhånd, at han skal massere min ryg,<br />

skuldre og nakke. En massage tager typisk 45 minutter,<br />

og man kan vælge enten at få masseret ryggen og<br />

opefter eller få en lænde- og benmassage.<br />

” Folk melder sig generelt mere syge med<br />

f.eks. hovedpine og rygsmerter, når de ikke<br />

kan få spændingerne ud af systemet. det<br />

er et faktum, at massage har reddet fl ere<br />

medarbejdere på hospitalet fra længere tids<br />

sygemelding. de bliver gladere og friskere,<br />

og som bonus får afdelingen mindre sygefravær.<br />

desværre har jeg alt for få timer til<br />

at efterkomme behovet for massage, og<br />

resultatet bliver så derefter.<br />

Hvordan kan det være, du er efterspurgt, når du aldrig har<br />

annonceret din klinik?<br />

- Jeg har arbejdet på hospitalet som portør i 27 år og<br />

allerede for år tilbage, da jeg arbejdede på Gynækologisk<br />

Obstetrisk afdeling i Herning, vidste kollegerne,<br />

at de kunne få en massage hos mig, når de trængte<br />

til det. Da jeg så fi k uddannelse som fysiurgisk massør<br />

i 1998 og praksis på hospitalet året efter, var det<br />

slet ikke nødvendigt at gøre reklame. Jeg brugte to<br />

dage udelukkende på at tage imod tidsbestillinger<br />

i telefonen, så rygtet gik hurtigt fra mund til mund<br />

blandt afdelingerne. I løbet af tre dage havde jeg en<br />

venteliste på et år, og den har holdt sig i alle de ti år,<br />

jeg har arbejdet som massør.<br />

Afdelingerne: Mere tid hos Leif, tak!<br />

Føler du, at du drukner i din egen succes?<br />

- Både ja og nej. Her trækker Leif Hejendorf på smilebåndet:<br />

- Jeg føler nogen gange, at jeg må ”snige” mig af sted<br />

langs væggene på arbejde for at undgå opmærksom-<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

hed, for alle afdelinger efterspørger mere tid til massage.<br />

Alle der har været hos mig én gang, vil gerne<br />

til igen og hurtigst muligt, så jeg har altid kunder i<br />

butikken, siger han.<br />

Leif Hejendorf holder sin venteliste ajour i en lommebog<br />

og tager folk ind fra toppen af listen. Er der afbud<br />

eller sygdom, kan man være heldig at rykke frem i<br />

køen.<br />

Massagen er gratis for medarbejderne, så hvordan<br />

fi nansieres din klinik?<br />

- I dag ser det sådan ud, at <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

fi nansierer fi re timers massage om ugen, og personaleforeningen<br />

betaler to timer om ugen. Hele onsdagen<br />

er sat af til at massere, og for at nå så mange på ventelisten,<br />

som muligt springer jeg gerne en pause eller<br />

to over.<br />

Hver fjerde onsdag skal Leif Hejendorf passe sit<br />

normale portørarbejde hele dagen, så der må han<br />

holde lukket. Det ærgrer ham, for så bliver ventelisten<br />

kun endnu længere. Om aftenen passer han desuden<br />

sin private praksis, hvor der også er godt fyldt op i<br />

kalenderen.<br />

Massage mindsker sygefravær<br />

Leif Hejendorfs erfaring er, at medarbejderne får min-<br />

FAKTA<br />

Hvad er fysiurgisk massage?<br />

En fysiurgisk massør er bl.a. uddannet inden<br />

for anatomi, kroppens opbygning og sygdomslære.<br />

Fysiurgisk massage løsner bl.a. op for<br />

spændte muskler, fjerner infi ltrationer og afhjælper<br />

lidelser som ”musearm”, iskias-smerter<br />

og spændingshovedpine. Massagen sætter desuden<br />

gang i blodcirkulation og forbrænding.<br />

Erfaring viser, at fysiurgisk massage kan<br />

mindske sygefravær på en arbejdsplads pga.<br />

øget fysisk og psykisk velvære.<br />

5·0209<br />

▲<br />

5


6 Under vesten nr. 3 2009<br />

▲<br />

- Nogen tror, at jo mere ondt det gør, jo bedre massage får du, men det er en skrøne. Det drejer sig udelukkende om at fokusere på de ømme<br />

punkter med lette, faste tryk. Jeg kan mærke, hvor du er øm, ligesom blinde der læser via blindeskrift, siger Leif Hejendorf.<br />

dre sygefravær ved at komme til massør, fordi de får<br />

løsnet op for deres fysiske og psykiske dårligdomme.<br />

Drømmer om at massere i <strong>Vest</strong> fuldtid<br />

Var det ikke nemmere at droppe dit arbejde og bare<br />

køre din egen praksis fuldtid?<br />

- Det ville jeg kunne leve af, men jeg elsker mine kolleger<br />

og mit job som portør, så jeg vil ikke undvære<br />

min arbejdsplads gennem 27 år. Min drøm ville<br />

tværtimod være at få en ekstra dag om ugen til akutte<br />

klienter og drosle ned på min private klinik. Jeg<br />

kunne godt tænke mig at udvide tilbuddet, sådan at<br />

også medarbejdere i resten af <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

kunne få muligheden for massage. Det er jo bare et<br />

spørgsmål om at køre hen til klienterne.<br />

Gang i blodomløb og forbrænding<br />

På briksen ligger jeg først på maven. Leif Hejendorf<br />

stryger hen over ryggen gentagne gange med olie for<br />

at gøre musklerne varme. Efter ca. fem minutter går<br />

han i gang med at søge efter mine ømme punkter i<br />

ryggen. Fingerspidserne mærker efter og stopper ved<br />

venstre skulderblad, hvor han lægger et tryk i fi re<br />

sekunder. Jeg føler kun et kort stik af smerte, før han<br />

har fundet ét til punkt og laver samme øvelse. Derefter<br />

får hele overkroppen samme tur.<br />

Efter massagen føler jeg mig lidt ør og udmattet, fordi<br />

kroppen arbejder på højtryk, hvilket er en helt normal<br />

virkning ved fysiurgisk massage. Leif Hejendorf<br />

giver mig det råd, at jeg skal drikke en masse vand for<br />

at få skyllet affaldsstofferne ud af kroppen. Den fulde<br />

effekt af behandlingen kommer efter halvandet døgn.<br />

Blodcirkulationen og forbrændingen pisker af sted,<br />

musklerne føles bløde og afslappede, og mine genstridige<br />

nakke- og skulderspændinger ser langt om længe<br />

ud til at have opgivet ævred efter fl ere års kamp. ■<br />

FAKTA<br />

Massageklinikken<br />

Fysiurgisk massør Leif Hejendorf holder åbent<br />

hver onsdag i sin klinik på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Herning. Klinikken er lukket hver fjerde onsdag.<br />

Tidsbestilling fra mandag til fredag på<br />

tlf. 9927 1997.<br />

Nye klienter tilbydes tre gange massage i alt.


i<br />

kort nYt<br />

Du kender sikkert situationen: En patient med<br />

en vanskelig diagnose, en sjælden komplikation,<br />

en usikkerhed i personalegruppen om, hvordan<br />

man bedst behandler eller plejer i denne eller<br />

hin situation – kort sagt en faglig problemstilling,<br />

du ikke lige kender svaret på. Du slår op i<br />

de gængse håndbøger, I har på afdelingen, men<br />

får ikke helt præcist svar – eller du er utryg ved,<br />

om tekstbøgerne er helt opdaterede.<br />

Du får nu tilbud om at lære mere om, hvad man<br />

kan gøre i den slags situationer: Søge viden<br />

i de faglige databaser. Medline er den store,<br />

brede database, der dækker alle specialer og lidt<br />

til. Cinahl er især for sygeplejersker og andre<br />

”allied health” personer. De to databaser har<br />

forskellige muligheder og faciliteter.<br />

På tre timers fyraftensmøde kan du få trænet<br />

En fl ot og solrig forsommeraften 16. juni deltog<br />

Børneafdelingens personale med et hold på 22 friske<br />

kvinder i Kvindeløbet i Ikast. Nogle løb for en god<br />

tid, andre løb eller gik for en hyggetur, og alle deltog<br />

for at få en dejlig oplevelse sammen med kollegerne.<br />

Det hele begyndte med en løs bemærkning, da nogle<br />

af Børneafdelingens sygeplejersker mødte hinanden<br />

på Kvindeløbet i 2008.<br />

Der var repræsentanter både både fra fra C1, C2 og Børneambulatoriet, og en sagde: ”Vi<br />

kunne da lige så godt stille med et hold fra Børneafdelingen og melde til samlet”.<br />

Under vesten nr. 3 2009 7<br />

Lær at søge viden<br />

redskaber, som sætter dig i stand til selv at<br />

udnytte disse faciliteter, også næste gang du og<br />

dine kolleger står og mangler opdateret viden.<br />

Kan du lidt mere<br />

selv, men vil gerne<br />

have hjælp til at<br />

komme videre,<br />

tilbyder vi workshops,<br />

hvor du kan<br />

komme med dine aktuelle problemstillinger og<br />

få konkret vejledning.<br />

På intranettet under Fagpersoner > For ansatte<br />

> Bibliotek > Kurser, workshop kan du se mere.<br />

Er du interesseret, så ring eller mail til bibliotekar<br />

Jane Kjemstrup Andersen på 8927 3461 /<br />

jane.k.andersen@viborg.rm.dk. ■<br />

Kvindeløb i limegrønt<br />

Ideen blev til virkelighed og der var god tilslutning - især fra C2. Vi fi k bestilt et sæt af <strong>Region</strong>ens<br />

nye løbetrøjer, og så var vi klar med et fl ot hold i limegrønt!<br />

Vi tror også at Røntgenafdelingen, som selv har stillet hold i fl ere år, syntes, at vi var fl otte ... De tog<br />

i hvert fald billeder af vores trøje.<br />

Vi fi k en placering blandt de ti største hold. Flere af deltagerne talte allerede om næste år, før aftenen<br />

var slut, så mon ikke vi stiller hold igen i 2010?! ■


8 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af oversygeplejerske Thea Sjørslev Madsen<br />

✍<br />

artikeL<br />

Journalbunker væk på rekordtid<br />

Børneafdelingen havde et problem: Mere end 700 journaler lå<br />

uskrevne i sekretariatet, og stakkene hobede sig op i vindueskarme,<br />

på reoler og hen ad gulvet. sekretærernes arbejdsglæde var for-<br />

svundet. noget måtte gøres. Læger, sygeplejersker og sekretærer<br />

smøgede ærmerne op og kom derefter til bunds i papirbunkerne på<br />

lidt over en måned. Læs mere hvordan.<br />

Arbejdsglæden begravet i papirbunker<br />

Man ser det ikke i dag, men i foråret 2009 var<br />

sekretærernes arbejdsglæde på Børneafdelingen<br />

efterhånden blevet forvandlet til en by i en fjerntliggende<br />

provins.<br />

- Alle sekretærer brugte masser af tid på at lede<br />

efter journaler til svar på prøver og på at besvare<br />

forespørgsler fra utilfredse og utrygge forældre og<br />

kolleger. Samtidig skulle vi ordne henvisninger<br />

og svarbreve, som havde ligget uskrevne hen<br />

i månedsvis. Det var skruen uden ende, siger<br />

lægesekretær Lene Vels Pedersen fra Børneambulatoriet.<br />

Der måtte handling til. Personalet lagde derfor en<br />

plan og satte sig et mål: I løbet af fi re til fem uger<br />

- inden påske - skulle bunkerne være væk.<br />

Udfordringerne var mange: Lægernes arbejdsplan<br />

var ikke blevet gjort helt færdig, så arbejdet i<br />

Børneambulatoriet kunne ikke planlægges frem i<br />

tiden, bookingsystemet kunne ikke konfi gureres<br />

mere end få måneder frem. Det betød, at der ikke<br />

kunne bookes tid til nyhenviste patienter, som<br />

kunne vente længere end to måneder.<br />

Antallet af patienter, som skulle ses igen til opfølgende<br />

besøg i løbet af tre til fi re måneder, hobede<br />

sig derfor også op, og huskelisterne på sekretærernes<br />

skriveborde blev længere og længere.<br />

Fred og ro til at rydde op<br />

Børneafdelingen holdt en time-out. Afdelingsledelsen<br />

spurgte den enkelte sekretær, hvordan<br />

hun syntes, at opgaven skulle gribes an, og<br />

hvad der skulle til, for at hun kunne gå glad på<br />

arbejde.<br />

- Vi efterlyste først og fremmest fred og ro til at få<br />

ryddet op i prøvesvarene og få skrevet journalerne<br />

færdige, fortæller lægesekretær Janni Seidelin<br />

Christensen fra Børneambulatoriet. Det var den<br />

foretrukne løsning til at få indhentet hængepartierne,<br />

mente hun og hendes sekretærkolleger.<br />

Efter mødet med sekretærerne etablerede afdelingen<br />

to stillepladser, en hjemmearbejdsplads, og<br />

generelle ændringer i arbejdstilrettelæggelsen for<br />

at sikre en højere grad af kontinuitet i opgaverne.<br />

Bl.a. fi k de pressede sekretærer i Børneambulatoriet<br />

hjælp fra sekretærerne på sengeafsnittene, og<br />

sekretærernes kursusaktiviteter og møder ud af<br />

huset blev afl yst i perioden.<br />

Lægernes arbejdsplan blev gjort færdig, og sekretærerne<br />

kunne konfi gurere booking for resten af


2009. Alle visiterede henvisninger blev gået igennem<br />

af læger og sygeplejersker og prioriteret, hvorefter de<br />

kunne lægges ind i booking sammen med alle opfølgningerne<br />

fra huskelisterne. Efter adskillige dage var<br />

samtlige prøvesvar omsider lagt sammen med deres<br />

respektive journaler.<br />

Sygeplejerskerne i ambulatoriet påtog sig sekretær-<br />

funktionen i skranken, hvor de passede telefonen og<br />

tog imod patienter.<br />

Læger og sygeplejersker til skriveblokken<br />

Samtidig blev strømmen af nye diktater ind i sekretariatet<br />

delvis stoppet, og alle skrivende hænder kom i<br />

sving. Læger og sygeplejersker håndskrev notater på<br />

de patienter, der ikke var akutte eller nyhenviste. Journaler<br />

med håndskrevne notater kunne lægges direkte<br />

i arkivet, mens sekretærerne skrev de sædvanlige henvisninger,<br />

samt nye patienters og indlagte patienters<br />

journaler.<br />

Læger håndskrev de akutte journaler på børn, der kom<br />

hjem fra Observationsafsnittet ved at følge en færdig<br />

disposition. Der blev sendt en kort epikrise, dvs. et<br />

sammendrag af patientjournalen, til patientens læge.<br />

Alle registreringer foregik ”efter bogen”.<br />

Startskuddet til nye arbejdsgange<br />

Fredagen inden påske var hylderne ryddet og sekretærerne<br />

nået til bunds i bunkerne.Afdelingsledelsen<br />

gav Othellolagkage til alle som tak for den store<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

fælles indsats. Oprydningen blev startskuddet til, at<br />

arbejdsgangene og planen for arbejdet for sekretærerne<br />

i ambulatoriet blev ændret.<br />

- Hver dag holder vi fælles status for arbejdsmængden<br />

og ressourcerne både i Børneambulatoriet og på sengeafsnittene.<br />

Sekretærer fra sengeafsnittene hjælper til<br />

med at skrive journaler i ambulatoriet efter en fastlagt<br />

plan, så vi forhåbentlig undgår fremtidige flaskehalse,<br />

siger Janni Seidelin Christensen.<br />

Børneafdelingen har som mål at forebygge stress og<br />

fremme arbejdsglæden. En af handlemulighederne er<br />

at arbejde med kulturen på arbejdspladsen, en anden er<br />

at se på arbejdsgangene.<br />

Foreløbigt har lægesekretærerne i Børneambulatoriet<br />

haft besøg af en arbejdspsykolog fra Koncern HR to<br />

gange, og der er udarbejdet et sæt regler for sekretærernes<br />

interne samarbejde. Det er planen, at der følges op<br />

over en rum tid. Senere kommer et tilbud om øvelse i<br />

kommunikation for alle sekretærer i Børneafdelingen<br />

Der skal i løbet af efteråret ses nærmere på arbejdsgan-<br />

gene i sekretariatet, fordi Børneafdelingens sekretariat<br />

har flere opgaver, der skal varetages, end der umiddelbart<br />

er ressourcer til.<br />

For at bunkerne ikke igen skal hobe sig op, er der brug<br />

for, at der bliver arbejdet med at rationalisere arbejdsgangene.<br />

■<br />

9


10 Under vesten nr. 3 2009<br />

100 lys i lagkagen er værd at fejre! Og det blev <strong>Region</strong>shospitalet Ringkøbing så ad fl ere omgange.<br />

Lørdag den 15. august holdt det jubilerende hospital åbent hus for alle Ringkøbings borgere, tidligere<br />

ansatte og andre som havde lyst. Personalet bidrog til festlighederne med en udstilling om hospitalet<br />

gennem 100 år og viste rundt i huset.<br />

Fredag den 21. august fortsatte festlighederne med jubilumsreception for indbudte gæster og personalet<br />

på sygehuset. Her fi k hospitalet en fl ot jubilæumsgave fra regionen. Et maleri af kunstneren Bente<br />

Merrild med den optimistiske titel: ”Hvor lys er, kommer mere lys”.<br />

Se Se fl ere fotos fra festlighederne på www.vest.rm.dk ”Ringkøbing”<br />

100 års<br />

fødselsdag


Solen smilede om kap med kjoler, jakkesæt og hospitalskitler, da H.M. Dronningen offi cielt åbnede<br />

Onkologihuset 1. september 2009.<br />

Alt klappede som det skulle, og måneders forberedelse og forventninger blev til fulde indfriet.<br />

Køkkenet præparerede egne tapasmenuer i stor stil til 170 gæster. I Onkologihuset<br />

kologihuset fi k vinduer og trapper fi k en ekstra polish. Dannebrog Dannebrog og rød<br />

løber blev rullet ud, og personalet troppede forventningfuldt op for at få<br />

et glimt af H.M. Dronningen. Alt sammen til ære for patienternes nye<br />

kræfthus i Midt- og <strong>Vest</strong>jylland. Flot så det ud.<br />

På www.vest.rm.dk/aktuelt www.vest.rm.dk/aktuelt kan du se fotoalbum fra den store dag.<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

Hjælp,<br />

dronningen kommer!<br />

11


12 Under vesten nr. 3 2009<br />

Traditionen tro blev åbent hus på hospitalet i Holstebro den 5. september noget af et tilløbsstykke med<br />

tæt på 1000 besøgende. Plus alle dem, som lagde vejen forbi vores ambulance med demonstration af<br />

livreddende førstehjælp og vores uddannelsesstand på gågaden i Holstebro. Igen i år var det dagen, hvor<br />

alle kunne få et helbredstjek og prøve at være patient for en stund.<br />

Fotoalbum fra åbent hus kan ses på www.vest.rm.dk www.vest.rm.dk > ”Holstebro”<br />

Åbent hus<br />

i Holstebro


TEMA: FaCeBook<br />

Under vesten nr. 3 2009 13<br />

For eller imod Facebook<br />

Facebook har været lukket for alle medarbejdere i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> siden februar. I første<br />

omgang af hensyn til hospitalets it-sikkerhed. Siden har HMU drøftet holdninger for og imod brugen<br />

af Facebook og senest har regionens informationssikkerhedsudvalg netop afgjort, at hensynet<br />

til patientfølsomme oplysninger ikke er et argument for at lukke dele af nettet ned for regionens<br />

medarbejdere.<br />

Under <strong>Vest</strong>ens tema handler denne gang om holdninger for og imod en fortsat lukning af Facebook<br />

for <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>s ca. 4.000 medarbejdere. ■


14 Under vesten nr. 3 2009<br />

TEMA: FaCeBook Af freelancejournalist Lotte Winkler · Foto: Kommunikation<br />

Mangler argumenter<br />

for at tillade Facebook<br />

Hospitalsledelsen vil muligvis genoverveje lukningen af Face-<br />

book, men Hr-chef Lasse p. Hansen savner gode argumenter<br />

for at ændre beslutningen.<br />

I slutningen af februar tog hospitalsledelsen en<br />

hurtig beslutning: Adgangen til det sociale medie,<br />

Facebook, blev blokeret for hospitalets ca. 4.000<br />

medarbejdere. Blokeringen skete af hensyn til<br />

it-sikkerheden. Medierne havde fl ere gange omtalt<br />

en mulig risiko for, at patientfølsomme oplysninger<br />

kunne trænge ud til omverden via sprækker<br />

i Facebook. - Det var en hurtig beslutning, som<br />

straks blev effektueret, fortæller HR-chef i <strong>Region</strong>shospital<br />

<strong>Vest</strong>, Lasse P. Hansen.<br />

Siden har hospitalsledelsen i forsommeren 2009<br />

rådført sig med HMU og givet sig selv en tænkepause.<br />

Men nu kan en åben dialog om Facebook<br />

igen være aktuel, da regionens sikkerhedseksperter<br />

20. august slog endelig fast, at Facebook og lignende<br />

sociale netværk ikke udgør en større risiko<br />

for it-sikkerheden end andre sites på nettet. For<br />

HR- chef Lasse P. Hansen rokker udmeldingerne<br />

nu ikke meget ved den kurs, der er afstukket i<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

- Ledelsens overvejelser og drøftelserne i HMU<br />

har drejet sig om, hvad det giver af personalepolitiske<br />

udfordringer at håndtere brugen af<br />

Facebook. Og det er der ingen færdig opskrift på,<br />

pointerer Lasse P. Hansen.<br />

Omvendt er HR chefen også klar over, at når itsikkerheden<br />

ikke længere er et problem, så kan<br />

lukningen af Facebook blive opfattet som en mistillidserklæring<br />

fra ledelsen. Som om medarbejderne<br />

ikke selv kan kende forskel på fritid og arbejdstid.<br />

- Vi er jo en værdibaseret organisation med frihed<br />

under ansvar, og beslutninger som denne med<br />

Facebook kan opfattes i modstrid med værdibaseret<br />

ledelse - men vi står ikke alene. Der er en<br />

række andre organisationer med værdibaseret<br />

ledelse, der har truffet samme principielle beslutning,<br />

fortæller Lasse P. Hansen.<br />

Lasse P. Hansen er åben over for at genoverveje<br />

ledelsens beslutning om Facebook. Men han råder<br />

til besindighed.<br />

- Indtil nu har jeg ikke set et brugbart argument<br />

for, hvorfor 4.000 medarbejdere skal kunne gå<br />

på Facebook i arbejdstiden. Jeg er bekymret for,<br />

hvordan en åbning af Facebook kan blive fortolket<br />

af vores omverden. Det kan hurtigt hedde sig, at<br />

vi alle er på Facebook i arbejdstiden, siger han og<br />

fortsætter:<br />

- Vi balancerer på en knivskarp æg mellem hensynet<br />

til, hvad vi slipper løs i det offentlige rum<br />

af negativ omtale og medarbejdernes oplevelse af<br />

tillid fra ledelsen.<br />

Et godt argument for at fjerne Facebook-blokeringen<br />

kunne være, at <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

kan bruge Facebook konstruktivt til videndeling,<br />

faglige netværk og f.eks. lægge stillingsopslag ud<br />

på sitet. Eller måske oprette mødefora i Facebook<br />

for medarbejdere, der er spredt over fl ere adresser.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong>s kursus for før-ledere, Apollo,


TEMA: FaCeBook<br />

bruger netop Facebook som platform for kursisternes interne dialog<br />

og gruppearbejde.<br />

- Det er meget nyt at bruge sociale medier som it-platform for organisationer,<br />

men jeg tror, at det er en udvikling, som kommer, og derfor<br />

skal vi også her til at tage stilling til, om det er noget, som vi også<br />

skal prøve. Og i så fald hvordan. Så langt er vi bare ikke nået endnu,<br />

siger Lasse P. Hansen og tilføjer, at før-ledere fra <strong>Hospitalsenheden</strong><br />

<strong>Vest</strong> indtil videre må møde de andre Apollo-kursister på Facebook i<br />

fritiden. ■<br />

FAKTA<br />

Hvad er Facebook<br />

Under vesten nr. 3 2009 15<br />

Facebook er et website, som fungerer som socialt netværk, og siden er den mest besøgte af sin<br />

slags på hele World Wide Web. Siden har mere end 160 mio. medlemmer, og hver dag kommer<br />

250.000 nye medlemmer til.<br />

Sociale medier er tjenester, der understøtter at mennesker kan indgå i sociale fællesskaber<br />

online ved bl.a. at skrive sammen og dele tanker, holdninger, fotos, videoer med hinanden.<br />

Ordet facebook refererer til de bøger, der uddeles på amerikanske universiteter med billeder<br />

af de studerende - det man i Danmark kender som en blå bog. Facebook bliver især benyttet til<br />

at lægge billeder ud på nettet, hvor man så kan dele dem med sine venner. Der bliver dagligt<br />

lagt 14 millioner billeder ud på facebook.<br />

Som andre sociale netværk tilbyder Facebook brugerne mulighed for at oprette en profi l,<br />

skabe forbindelse til venner og bekendte, udveksle beskeder og søge efter personer osv. Siden<br />

giver brugerne mulighed for at samle sig i grupper og kommentere andres profi ler ved at efterlade<br />

noter på deres sider. Siden april 2008 har man desuden kunnet chatte med de venner, der<br />

er online.<br />

Ifølge Gemius, der måler den danske netbrug for Foreningen af Danske Interaktive Medier,<br />

besøgte over 2,25 mio. danskere Facebook i december 2008.<br />

(kilde: Wikipedia og Den Store Danske – Gyldendals Åbne Encyklopædi)


16 Under vesten nr. 3 2009<br />

TEMA: FaCeBook Af freelancejournalist Lotte Winkler<br />

Blokeret Facebook<br />

Facebook skal fortsat være lukket. Også selvom sitet<br />

ikke udgør en risiko for it-sikkerheden. Opstår<br />

der overskydende tid i løbet af arbejdsdagen, er<br />

det bedre at dyrke det gode kollegiale fællesskab,<br />

end at isolere sig foran skærmen og chatte med<br />

fjerne kolleger eller venner via Facebook.<br />

Det mener social- og sundhedsassistent og fællestillidsrepræsentant<br />

Elin Randrup på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Holstebro.<br />

- Vi taler meget om at skabe et godt arbejdsmiljø,<br />

og derfor opfatter jeg en fortsat lukning af Facebook<br />

som et positivt signal fra ledelsen om, at<br />

vi skal værne om de nære sociale relationer på<br />

arbejdspladsen – og så selvfølgelig koncentrere sig<br />

om at arbejde i arbejdstiden, siger Elin Randrup.<br />

Hun har ikke selv savnet Facebook i arbejdstiden,<br />

og hun kan ikke se nogen grund til, hvorfor<br />

blokeringen af sitet skal fjernes. Heller ikke hvis<br />

Facebook bliver brugt som mødeforum for faglige<br />

kolleger eller andre.<br />

- Jeg er med i en faglig gruppe af social- og sundhedsassistenter<br />

fra intensiv afdelingerne. Vi bruger<br />

mailboxen til at informere hinanden om nyt<br />

og holde kontakt. Det fungerer fi nt. Selvfølgelig<br />

ville vi på Facebook lettere kunne lægge billeder<br />

og andet ud til gruppen, men så ville der jo også<br />

er et godt signal<br />

Lukningen af Facebook er et signal fra ledelsen om, at vi skal<br />

værne om vores arbejdsmiljø, mener fællestillidsrepræsentant.<br />

gå tid med det. Det er der ingen grund til, siger<br />

Elin Randrup.<br />

Facebook er kun en ud af mange fristelser på nettet,<br />

som kan forstyrre koncentrationen i arbejdstiden.<br />

Det er Elin Randrup fuldt ud klar over.<br />

Alligevel giver det mening for hende, at lukke det<br />

ene site ned for alle medarbejdere.<br />

- Ved at holde den lukket viser ledelsen netop,<br />

at den type tidsfordriv ikke høre hjemme i arbejdstiden.<br />

De statuerer et eksempel, siger Elin<br />

Randrup. ■


Af freelancejournalist Lotte Winkler<br />

TEMA: FaCeBook<br />

Sygeplejerske og tillidsrepræsentant Inger Søndergaard<br />

har ikke selv en profi l på Facebook og<br />

bruger det aldrig. Hendes kolleger på henholdsvis<br />

hospitalerne i Tarm og Ringkøbing har heller<br />

ikke givet udtryk for, at de har savnet adgang til<br />

Facebook i arbejdstiden. Alligevel mener Inger<br />

Søndergaard, at adgangen skal genetableres af<br />

principielle grunde.<br />

- Når der nu ikke er nogen risiko for it-sikkerheden<br />

ved Facebook, så kan jeg ikke se nogen grund<br />

til at opretholde lukningen. Vi er jo voksne mennesker,<br />

som går på arbejde for at arbejde, og det<br />

bør ledelsen have tillid til, siger hun.<br />

Fortsætter blokeringen af Facebook, bør ledelsen<br />

klart melde en årsag ud til medarbejderne. Ellers<br />

mener Inger Søndergaard, at signalet til medarbejderne<br />

er meget uheldigt.<br />

- Det vil jo være svært at tolke på andre måder,<br />

end at ledelsen har mistillid til medarbejdernes<br />

evne til at skelne fritid fra arbejdstid, siger hun.<br />

Hun understreger, at hun absolut ikke mener, at<br />

privat småsnak over Facebook hører hjemme i<br />

arbejdstiden. Men hun er åben for, at der fi ndes<br />

nye muligheder på internettet, som måske kan<br />

Under vesten nr. 3 2009 17<br />

Ingen grund til<br />

fortsat blokering<br />

Ledelsen må fi nde på et nyt argument, hvis Facebook fortsat skal<br />

være lukket. ellers lugter det af mistillid til medarbejderne, mener til-<br />

lidsrepræsentant.<br />

bruges konstruktivt i kommunikationen mellem<br />

hospitalets mange medarbejdere.<br />

- Facebook er kommet for at blive, og vi vil se<br />

mange andre medier komme til på nettet. Derfor<br />

synes jeg, at vi skal overveje, hvilke muligheder<br />

udviklingen giver os. Facebook kan måske være<br />

anledning til en mere overordnet diskussion om,<br />

hvordan vi bruger internettet til bl.a. vidensøgning,<br />

siger Inger Søndergaard.<br />

Hun studser desuden over, at <strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong><br />

bruger Facebook som mødeforum for kursister<br />

på før-lederkurset, Apollo. Et kursus der også er<br />

målrettet medarbejdere på <strong>Region</strong>shospital <strong>Vest</strong>.<br />

- Medarbejdere, der har et arbejdsrelateret behov<br />

for at komme på Facebook skal selvfølgelig have<br />

mulighed for det. Også uden at andre kolleger ser<br />

skævt til dem af den grund. Det er ledelsens pligt<br />

at melde det klart ud, siger hun. ■


18 Under vesten nr. 3 2009<br />

TEMA: FaCeBook Af freelancejournalist Lotte Winkler · Foto: Privateje<br />

Se mulighederne – ikke truslen<br />

Facebook, twitter og andre sociale medier er kommet for at blive.<br />

Brug dem konstruktivt i stedet for at afvise de nye muligheder, mener<br />

webrådgiver natasha Friis saxberg.<br />

Ifølge webrådgiver Natasha Friis Saxberg kan en<br />

organisation hente masser af viden på Facebook -<br />

både om patienternes syn på hospitalets service og<br />

om hvilke emner, der optager medarbejderne lige nu.<br />

Uanset om direktioner og ledere rundt omkring<br />

kan lide det eller ej, så er Facebook en af de mange<br />

nye kommunikationskanaler på internettet, som er<br />

blevet en del af millioner af menneskers hverdag.<br />

Det faktum kan organisationer lige så godt kan<br />

vælge at se som en ny mulighed frem for en trussel.<br />

Det mener Natasha Friis Saxberg, der rådgiver<br />

organisationer i internetbåren kommunikation.<br />

- Det er ærgerligt, at mange ledelser ser Facebook<br />

og andre sociale medier som noget useriøst, der<br />

kun hører til i medarbejdernes fritid. I stedet<br />

burde de overveje, hvordan de nye kanaler kan<br />

understøtte organisationens strategi og herunder<br />

behov for kommunikation. Både internt, men<br />

også med kunder eller brugere, siger Natasha Friis<br />

Saxberg.<br />

Skaber fællesskab<br />

Som eksempel på en virksomhed, der har forstået<br />

at vende it-udviklingen til egen fordel, nævner<br />

hun den amerikanske virksomhed, Blue Shirt<br />

Nation. For få år siden oprettede virksomheden et<br />

lukket forum på et Facebook-lignende medie for<br />

sine 200.000 medarbejdere, der er fordelt over hele<br />

USA. Her kunne medarbejderne ”møde” hinanden<br />

personligt og fagligt og udveksle erfaringer og gode<br />

råd. Det blev en succes, og effekten var mærkbar.<br />

- Pludselig kunne medarbejderne dele viden på<br />

store afstande og hjælpe hinanden med at løse<br />

problemer eller tackle svære kunder. Resultatet er,<br />

at medarbejderne i Blue Shirt Nation i dag er bedre<br />

rustet til at løse deres opgaver end før, og at de<br />

har en større fællesskabsfølelse i organisationen,<br />

fortæller Natasha Friis Saxberg.<br />

Bedre samarbejde<br />

På samme måde kan Facebook bruges konstruktivt<br />

af danske organisationer. Især er lukkede fora på<br />

sitet genialt til arbejdspladser, hvor medarbejderne<br />

er placeret på fl ere adresser og savner kendskab til<br />

hinanden. Både fagligt og socialt.<br />

- Facebook kan erstatte den uformelle snak i en<br />

kantine. Der, hvor man snakker både fagligt og<br />

privat og fornemmer det hele menneske bag navneskiltet.<br />

Det kendskab skaber stærkere sociale


ånd og er utroligt vigtigt for at etablere gode<br />

samarbejder, siger Natasha Friis Saxberg.<br />

Lukkede fora kan oprettes i mange forskellige<br />

medier på nettet. Ikke kun i Facebook. Men<br />

fordelen ved Facebook er, at mange medarbejdere<br />

allerede kommer jævnligt ind på sitet.<br />

Samme trafi k er svær at opnå på et intranet.<br />

- Intranet er generelt hærget af tunge og<br />

klodsede systemer, der ikke altid fungerer<br />

optimalt. De er dyre og komplicerede, og der<br />

er alt for meget fokus på det tekniske frem for<br />

indholdet. Facebook er derimod gratis og nemt<br />

at bruge, siger hun.<br />

Brug for retningslinier<br />

I stedet for at afvise de nye medier anbefaler<br />

hun derfor, at lederne tager en snak med<br />

medarbejderne om organisationens værdier<br />

og melder klare retningslinier ud for, hvordan<br />

man kommunikerer i de nye medier. Uanset<br />

hvor uformel dialogen kan være på Facebook,<br />

så er den synlig, og det kræver, at medarbejdere<br />

overvejer, hvad de skriver.<br />

Organisationer, der vælger at anerkende de<br />

nye medier, kan hente mængder af værdifulde<br />

informationer om, hvad der optager<br />

medarbejderne, og hvordan kunderne – eller<br />

patienterne – opfatter servicen. Uvurderlige<br />

input i arbejdet er med til at skabe en god<br />

arbejdsplads og få tilfredse patienter.<br />

- I de nye sociale medier kan alle få en stemme<br />

og blive hørt. Pludselig er der ikke så langt<br />

fra bund til top i en organisation. Det giver<br />

ledelsen helt nye muligheder for at høre, hvad<br />

patienterne og medarbejderne mener, og hvordan<br />

de opfatter arbejdspladsen, siger Natascha<br />

Friis Saxberg og fortsætter:<br />

- Dialogen kører allerede derude. Lederne skal<br />

bare afgøre, om de vil ignorere den, lytte til<br />

den eller deltage, siger hun. ■<br />

Under vesten nr. 3 2009 19<br />

Red livet!<br />

Husk at tilmelde dig et kursus<br />

i genoplivning hurtigst muligt,<br />

hvis du ikke allerede har væ-<br />

ret af sted.<br />

De basale genoplivningskurser er obligatoriske for<br />

alle medarbejdere. Herudover er der avancerede<br />

kurser for klinikere. Begge kurser løber hen over<br />

efteråret 2009.<br />

Du kan altid tilmelde dig elektronisk på fællesdrevet:<br />

F:\Kursus-Genopliv, hvor du også kan se<br />

datoer og tidspunkter for kurserne.<br />

Har du spørgsmål til, hvordan du tilmelder dig,<br />

kan du ringe eller skrive til lønmedarbejder Birgit<br />

Ebbensgaard i Administrationen på lokalnr. 6057<br />

/ subek@ringamt.dk ■


20 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af freelance journalist Lotte Winkler · Foto: Michael Lange<br />

TEMA: FaCeBook<br />

– skal Facebook fortsat være lukket,<br />

Thomas Larsen, reservelæge,<br />

Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro.<br />

- Jeg har en profi l på Facebook, men bruger den<br />

sjældent, og jeg har aldrig været på Facebook i<br />

arbejdstiden. Derfor får ledelsens beslutning ikke<br />

nogen mærkbar konsekvens for mig. Blokeringen<br />

af Facebook er helt på sin plads, hvis quizzer,<br />

konkurrencer og andet man åbner på Facebook på<br />

nogen måde kan kompromittere sikkerheden på<br />

hospitalets computere. I øvrigt mener jeg, at Facebook<br />

hører til i fritiden.<br />

Charlotte Eberhardt Hermansen, lægesekretær,<br />

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herning.<br />

- Hvis ledelsen frygter Facebook som en tidsrøver,<br />

så er der jo så mange andre sites de også bør lukke<br />

ned. Ja, hele internettet faktisk. Og hvad så med<br />

private mobiltelefoner? Dem kan der jo også gå en<br />

del tid med. Hvor stopper det? Jeg har ikke været<br />

generet af lukningen af Facebook, men jeg synes, at<br />

det er sørgeligt, hvis det virkelig er nødvendigt at<br />

gå så vidt. Af principielle grunde mener jeg derfor,<br />

at Facebook skal åbnes.<br />

Rikke Viborg, sekretær, Administrationen,<br />

Holstebro.<br />

- Det betyder ikke noget for mig. Selvom jeg er på<br />

Facebook dagligt derhjemme, så har jeg ikke savnet<br />

adgangen til Facebook her. Om det skal være åbent<br />

eller lukket, må være ledelsens afgørelse. Hvis<br />

ledelsen vælger at holde det lukket, så tolker jeg<br />

det som, at ledelsen har kendskab til problemer<br />

et sted i organisationen med at håndtere Facebook<br />

i arbejdstiden, og så er det i orden at holde det<br />

lukket. ■<br />

vox pop<br />

selvom sitet ikke udgør en risiko for hospitalets it-sikkerhed?


Tekst og foto: Lene Schlosser Lykkegaard · Foto: Private<br />

✍<br />

artikeL<br />

Under vesten nr. 3 2009 21<br />

Kølig nyhed i blodbanken<br />

Som det eneste sted i Skandinavien er Klinisk Immunologisk<br />

Afdeling & Blodbank i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

klar til opstart på det ene af to udleveringskøleskabe,<br />

som er indkøbt til blodbankerne i Herning og Holstebro.<br />

Formålet med disse køleskabe er at bibeholde den<br />

høje sikkerhed omkring udleveringen af blod til<br />

patienter samtidig med, at personalet der skal afhente<br />

blod, er mere uafhængigt af hjælp fra blodbankspersonalet.<br />

Hver måned udleverer hver af blodbankerne i<br />

Herning og Holstebro mellem 400 og 600 portioner<br />

blod. Udlevering af blod kræver p.t. deltagelse fra<br />

afdelingerne samt personalet i blodbanken. Med det<br />

nye udleveringskøleskab bliver det muligt for afdelingerne<br />

selv at hente en portion blod, og dette hurtigere<br />

end før.<br />

Udover at det bliver nemmere for afdelingerne at<br />

hente blod, så vil udleveringskøleskabet ligeledes<br />

hjælpe personalet i blodbanken. Personalet vil undgå<br />

mange afbrydelser i de andre hverdagsopgaver, og det<br />

- Blodudleveringskøleskab klar til brug i Herning<br />

vil spare mange opkald til bioanalytikeren i vagtperioden.<br />

Blodbankspersonalet vil stadig være til stede<br />

på afdelingen og kan kontaktes ved problemer.<br />

Det personale der skal afhente blod, skal igennem en<br />

kort oplæring i blodbanken, hvor de får udleveret en<br />

personlig stregkode. Stregkode og gyldig transfusionsjournal<br />

er det eneste, man skal bruge for at kunne<br />

hente en blodkomponent.<br />

I slutningen af september starter Blodbanken i<br />

Herning op med det nye køleskab, som er placeret<br />

i udleveringsrummet i blodbanken. Onkologisk<br />

Ambulatorium har indvilliget i at være de første,<br />

som prøver kræfter med det nye køleskab. Opstart for<br />

de resterende afdelinger i Herning og Holstebro vil<br />

foregå løbende derefter.<br />

Bioanalytiker Lene M. Jespersen i Holstebro og<br />

bioanalytiker Lene S. Lykkegaard i Herning står for<br />

introduktion og undervisning. Ved spørgsmål eller<br />

ønske om yderligere information kan de kontaktes i<br />

blodbankerne. ■


22 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af hygiejnesygeplejerskerne Anette Jensen og Ian Peter Gottlieb · Foto: Andreas Duedahl<br />

✍<br />

artikeL<br />

Til kamp mod<br />

bakterier og virus<br />

i uge 38 lancerede rådet for Bedre Hygiejne en national kampagne<br />

om håndhygiejne. kampagnen havde forskellige fokusområder for<br />

hver dag i ugen, f.eks. håndhygiejnens betydning for sygefravær, læ-<br />

ringssituationer m.m.<br />

Hygiejneugen satte fokus på især håndhygiejne<br />

og med de udvalgte temaer i løbet af ugen. Formålet<br />

har naturligvis været at skærpe opmærksomheden<br />

på håndhygiejnens betydning for<br />

både patienter og personale, således at vi undgår<br />

smittespredning i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

Ugen blev skudt i gang med en konkurrence om<br />

håndhygiejne. Den heldige vinder sygeplejerske<br />

Selma Fage, Øjenafdelingen, <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Holstebro fi k to teaterbilletter til Herning Kongrescenter<br />

– vi ønsker endnu engang tillykke,<br />

og takker for stort engagement og deltagelse i<br />

konkurrencen.<br />

Fakta om kampagnen<br />

Hygiejneorganisationen stod for gennemførelse


i<br />

kort nYt<br />

af hygiejnekampagne i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> i<br />

samme uge. Fokusområderne var tilrettet hospitalet,<br />

og hospitalsledelsen stod bag med gaver<br />

til alle personalemedlemmer i form af håndsprit<br />

Under vesten nr. 3 2009 23<br />

Shop med din bruttoløn<br />

Du kan nu læse meget mere om muligheden for bruttolønsfi nansierede personalegoder på regionens<br />

intranet. http://intranet.rm.dk/personale/bruttolønsfi nansierede+personalegoder<br />

Goderne kan bestilles fra torsdag 1. oktober - fredag 23. oktober 2009. Nogle af goderne kan bestilles på<br />

blanketter. Bestillingsmulighederne er beskrevet i det katalog, som sendes ud til<br />

medarbejderne sidst i september.<br />

Der afholdes informationsmesser i Holstebro og Herning, hvor der er mulighed for at høre om de forskellige<br />

tilbud/produkter:<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Holstebro - 2. oktober 2009 kl. 14-17 i Restoen<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Herning - 19. oktober 2009 kl. 14-17 i Restoen ■<br />

og badges, og der var ophængt banner ved hovedindgangene.<br />

Til lejligheden var der lavet to<br />

logoer, som gik igen i materialet til ugen. ■


24 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af Merete Friis Jeppesen · Foto: Helle Kristensen<br />

✍<br />

artikeL<br />

Vejen frem til arbejdsglæde<br />

teams med et bredt fagligt miks danner grobund for arbejdsglæde,<br />

innovation og ny viden. det har neurorehabiliteringsafsnit n3 på<br />

regionshospitalet Lemvig erfaret og forstået at anvende til et unikt<br />

rutetræningsprogram ”vejen Frem” for apopleksipatienter, der skal<br />

genoptrænes efter en blodprop.<br />

N3 er ikke kommet sovende til resultatet: - Vi<br />

prioriterer kompetenceudvikling som noget af det<br />

vigtigste, og det har givet os glade medarbejdere,<br />

siger ledende terapeut Teresa Bjorholm.<br />

Forandring var ikke en dans på roser<br />

Der var frustration at spore blandt medarbejderne,<br />

da man samlede al apopleksibehandling<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> på <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Lemvig i 2006.<br />

Sengepladserne røg op på det fi redobbelte i løbet<br />

af to år, og der blev ansat mange nye ansigter<br />

på N3. Afdelingsledelsens vision var at bløde<br />

faggrænserne op og lade faggrupperne arbejde<br />

sammen i tværfaglige teams til gavn for patientbehandlingen.<br />

Det betød, at medarbejdere, som<br />

havde haft samme kolleger i mange år, fi k vendt<br />

op og ned på hverdagen.<br />

Ledende fysioterapeut på N3 Teresa Bjorholm er<br />

del af afdelingsledelsen og mener, at man kan<br />

sammenligne det at lave om på arbejdsrelationer<br />

med en skilsmisse.<br />

En faglig smeltedigel<br />

I dag er samarbejde på tværs af faggrupper en<br />

naturlig del af hverdagen på N3, og AKU-undersøgelsen<br />

fra 2008 viser, at medarbejderne er glade<br />

for deres arbejdsplads. Måske fordi gevinsten ved<br />

tværfagligt samarbejde er slået igennem.<br />

Portør Henrik Thomsen mener, det er en grund<br />

til, at han glæder sig til at gå på arbejde hver dag,<br />

også fordi han får mulighed for at blive klogere.<br />

- Det er dejligt at bidrage med sin erfaring i<br />

arbejdsgrupper og være med til at bryde nogle<br />

gængse opfattelser omkring, hvad man kan, og<br />

hvad man ikke kan som portør. Jeg arbejder både


- Vi opfordrer medarbejderne til at prioritere<br />

videreuddannelse. Der sker altid noget nyt på rehabiliteringsområdet,<br />

og vi skal følge med. Hver<br />

medarbejder har fået beskrevet sine basiskompetencer<br />

og ved, at særlige kompetencer herudover<br />

er et must for at arbejde på N3. Det gør også, at<br />

faggrænserne godt kan fl yde, så længe man kender<br />

sin ”kerne”.<br />

Tværfaglighed i praksis<br />

På N3 arbejder personalet i dag sammen i fi re<br />

mini-teams, som hvert især består af en social- og<br />

sundhedsassistent, en sygeplejerske, en fysioterapeut,<br />

en ergoterapeut og en læge. Et teammedlem<br />

udpeges som patientens kontaktperson.<br />

Alle faggrupper i teamet er omkring patienterne<br />

hele ugen, aftener og weekender, og hvert teammedlem<br />

hjælper med sin ekspertise. De fi re<br />

teams sparrer løbende med en neuropsykolog,<br />

socialrådgiver og talepædagog.<br />

Under vesten nr. 3 2009 25<br />

tæt sammen med patienterne og fysio- og ergote- En gang om ugen samles teamet for at drøfte<br />

rapeuterne, og det har givet mig en masse nyttig deres fælles indsats. De ugentlige evalueringer<br />

viden om brugen af hjælpemidler. Jeg tager også bruges senere på personalemøderne som læringsud<br />

sammen med terapeuterne for at se på nyt udstyr<br />

til patienterne, så jeg ved, hvad der rører sig.<br />

og erfaringseksempler.<br />

– Vi har brug for forskellige faglige indgangs-<br />

Videreuddannelse er et must<br />

vinkler til genoptræning og rehabilitering. Det er<br />

Teresa Bjorholm mener, at arbejdsglæde og kom- en styrke både for patienterne og for os. Vi bliver<br />

petenceudvikling går hånd i hånd:<br />

udfordret og lærer noget nyt. Desuden holder vi<br />

” der er følelser på spil, når man bryder arbejdsmønstre, som har eksisteret<br />

i mange år, og som folk er glade for. det skete ikke fra den ene<br />

dag til den anden, at alle medarbejderne syntes, det var en god idé at<br />

følge den nye kurs. de skulle have lov at opleve, at der var en gevinst<br />

ved de nye teams.<br />

ugentlige ”time-outs” i teamet på 30 minutter,<br />

hvor vi diskuterer aktuelle problemstillinger,<br />

siger fysioterapeut Marianne Nygaard.<br />

Vejen Frem – videndeling bar frugt<br />

De fl ydende faggrænser bliver også tænkt ind,<br />

når der dannes arbejdsgrupper. N3 blev spurgt af<br />

en lokal initiativgruppe i byen, om de ville udarbejde<br />

gangruter i Lemvig, sådan at både patienter<br />

og gangbesværede kunne træne udendørs.<br />

Teresa Bjorholm, Birgitte Langberg Tofte, Marianne<br />

Nygaard og Henrik Thomsen dannede en<br />

projektgruppe sammen med portør Jens Christian<br />

Byskov og Karen Hastrup, som er specialist<br />

i neurorehabilitering:<br />

- Vi har naturligvis gangruter inden for på N3,<br />

men ideen om at udnytte naturen omkring Lemvig<br />

by til glæde for patienterne og borgere med<br />

gangbesvær, var oplagt. Så vi udarbejdede seks<br />


26 Under vesten nr. 3 2009<br />

▲<br />

Birgitte Langberg Tofte, Teresa Bjorholm, Henrik Thomsen og Marianne Nygaard.<br />

naturruter. Vi fi k lavet oversigtkort med info om<br />

ruternes længde og terrænets tilgængelighed, og<br />

vi fi k en aftale med kommunen om udgivelse af<br />

et hæfte med naturskønne vandreture i Lemvig<br />

by. Udgifterne til tryk af rutekort og plakater fi k<br />

gruppen dækket via sponsorer hos støtteforeninger<br />

og et grafi sk bureau.<br />

Projektgruppen har desuden videreudviklet konceptet<br />

til at omfatte de patienter, som modtager<br />

kognitiv genoptræning pga. en blodprop, som<br />

f.eks. har ramt indlæring og hukommelse. Der<br />

består træningen f.eks. i at udforme et rutekort på<br />

en computer for at træne hukommelsen.<br />

Kender ikke til rekrutteringsproblemer<br />

Vejen Frem har givet god omtale. <strong>Æ</strong>ldresagen<br />

har rost N3 for deres initiativ med naturruter for<br />

gangbesværede, og hæftet ”10 vandrestier i Lemvig<br />

By” sælges i boghandlen, på turistbureauet og<br />

på museet.<br />

- Vi har en god profi l udadtil, og vi har ingen<br />

problemer med at rekruttere medarbejdere. Det<br />

er ret få, som fi nder nye græsgange. Vores medarbejdere<br />

er ildsjæle, og de får muligheden for at<br />

udvikle sig derhen, de gerne vil sammen med os.<br />

Det tror jeg, betyder meget for, at vi kan beholde<br />

medarbejderne, siger Teresa Bjorholm.<br />

Mere info<br />

Læs mere om Neurorehabiliteringsafsnit N3 på<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Lemvig:<br />

www.vest.rm.dk/fagpersoner/for+ansatte/afdeling/<br />

kliniske+afdelinger/neurologisk+afdeling<br />

Vælg ”Afsnit” og ”N3 Neurohabilitering”.<br />

For mere information om Vejen Frem, kontakt<br />

projektgruppen via ledende terapeut Teresa Bjorholm<br />

på lstb@ringamt.dk.■


Af ledende overlæge Jens Jørgen Jensen · Foto: Rikke Viborg<br />

✍<br />

artikeL<br />

Urinvejskirurgisk afdeling har fået chokolade<br />

og et stort klap på skulderen af Nuklearmedicinsk<br />

afdeling for at sætte et godt eksempel for<br />

andre afdelinger, når det handler om at sende<br />

korrekt udfyldte og maskinskrevne henvisningsblanketter.<br />

- Vi har foretaget to stikprøver af henvisningskvaliteten<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> i 2005 og<br />

igen i 2009. Her kan vi se, at Urinvejskirurgisk<br />

afdeling, som i forvejen havde de bedste<br />

henvisninger, også har været de bedste til at<br />

forbedre deres henvisninger og udfylde dem<br />

hensigtsmæssigt siden 2005, siger ledende<br />

overlæge Jens Jørgen Jensen på Nuklearmedicinsk<br />

afdeling.<br />

Under vesten nr. 3 2009 27<br />

Bedst til henvisninger i <strong>Vest</strong><br />

Urinvejskirurgisk afdeling henviser bl.a. prostatapatienter til kræftundersøgelse af knogler på Nuklearmedicinsk<br />

afdeling. På spørgsmålet om, hvorfor afdelingen har talent for at skrive gode henvisninger,<br />

svarer ledende overlæge Peder Graversen:<br />

- Det er naturligt for lægerne og sekretærerne at lave maskinskrevne henvisninger, da det er alles ønske,<br />

at det vi sender ud, er læsbart. Afdelingerne sparer tid og undgår misforståelser, når de slipper for at<br />

læse håndskrift. Det kommer også patienterne til gode, fordi de oplever færre forsinkelser, som ellers kan<br />

opstå, når henvisningsblanketterne ikke er skrevet og udfyldt korrekt.<br />

TOP 3<br />

afd. med den bedste henvisningkvalitet<br />

1. Urinvejskirurgisk afdeling<br />

2. Reumatologisk afdeling<br />

3. Medicinsk afdeling,<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Ringkøbing<br />

Se hele tjeklisten og læs vejledningerne til<br />

udfyldelse af henvisningsblanketterne på<br />

www.nuklearmedicin.dk eller www.vest.rm.dk<br />

/fagpersoner/afdelinger/nuklearmedicinsk<br />

+afdeling/henvisningsblanketter<br />

TJEKLISTE<br />

for en god lægehenvisning<br />

• Dato og afsender, dvs. den henvisende<br />

læges navn, telefonnummer og afdeling<br />

• Patientdata, inklusiv adresse og telefonnummer<br />

• Anamnese, tidligere betydende sygdomme,<br />

tidligere operationer, resultater af andre<br />

relevante undersøgelser / blodprøver etc.


28 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af uddannelseskonsulent Erna Leth og afdelingssygeplejerske Hanne Skytte · Foto: Vibeke Pedersen<br />

✍<br />

artikeL<br />

Social- og sundhedsassistenter<br />

udfordres


novice, kyndig eller ekspert?<br />

social- og sundhedsassistenterne<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> vest har fået<br />

en skarpsleben kompetenceprofi l.<br />

Profi len beskriver bl.a. assistentens arbejdsopgaver og<br />

viser kompetencer og erfaring frem. – Det er en stor<br />

hjælp at have en tydelig profi l med sig i baglommen, fordi<br />

mange opgaver og arbejdspladser i dag fl ytter mellem<br />

faggrupper og matrikler, siger uddannelseskonsulent<br />

Erna Leth.<br />

Klar gevinst ved ny profi l<br />

Den nye kompetenceprofi l skulle gerne vise sig at være<br />

en gevinst både for afdelingerne og social- og sundhedsassistenterne,<br />

siger uddannelseskonsulent Erna Leth,<br />

som er en af udviklingspersonerne bag den nye profi l i<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.<br />

Profi len består af fem kompetenceniveauer - fra nybegynder<br />

til ekspert - hvor den generelle profi l svarer til<br />

novicen med sine kompetencer fra grunduddannelsen<br />

og introduktionsperioden.Når social- og sundhedsassistenten<br />

går i gang med et systematisk oplæringsprogram,<br />

bevæger hun sig fra noviceniveauet til avanceret<br />

begynder, for derefter at stige i erfaring til at være<br />

kompetent, kyndig og til sidst ekspert.<br />

Fuld fart på Medicinsk Afdeling<br />

Medicinsk Afdeling er en af de afdelinger, som er gået i<br />

gang med det specialerettede kompetencearbejde sammen<br />

med social- og sundhedsassistenterne. Kompetenceprofi<br />

len er vigtig, fordi to afsnit med henholdsvis det<br />

hæmatologiske og kardiologiske speciale er slået sammen.<br />

Patientgrupperne er forskellige fra hinanden på<br />

de to afsnit, og det er social- og sundhedsassistenternes<br />

kompetencer også. Assistenterne skal uddannes til nye<br />

opgaver, og her er uddannelsesmappen en stor hjælp,<br />

siger afdelingssygeplejerske Hanne Skytte på M1:<br />

- Med den nye kompetenceprofi l følger også en uddannelsesguide,<br />

hvor man selv skal vurdere, hvilket<br />

kompetenceniveau man ligger på, og hvilken uddan-<br />

Under vesten nr. 3 2009 29<br />

nelse der kræves, for at man kan videreudvikle sine<br />

personlige og faglige kompetencer og dermed rykke op<br />

ad erfaringsstigen.<br />

Selvanalyse er en stor udfordring<br />

- Den nye profi l betyder, at man skal kigge ind ad og<br />

spørge sig selv: Hvor er jeg i min udvikling, og hvad er<br />

mine kompetencer? Det er en stor udfordring at skulle<br />

vurdere sin egen indsats, siger social- og sundhedsassistent<br />

Jette Jacobsen på Medicinsk Afdeling M1 i<br />

Holstebro. Hun tilføjer:<br />

- På nogle områder kan jeg kalde mig selv ”kyndig” og<br />

på nogle områder ”ekspert” med 30 års erfaring, men jeg<br />

skal også uddanne mig i nye opgaver, fordi vi er to store<br />

specialer, som er blevet slået sammen i maj 2009. Jeg<br />

føler, jeg har fået et konkret redskab til at sætte ord på<br />

mine stærke og svage sider, også i forhold til medarbejderudviklingssamtalen<br />

som jeg skal til senere på året.<br />

Hanne Skytte forventer ikke, at alle bliver eksperter,<br />

men hun mener, at videreuddannelse er et must: - De<br />

nye opgaver forpligter, så får man muligheden for at uddanne<br />

sig, skal man også gribe den. ■<br />

FAKTA<br />

Fordele ved den nye profi l<br />

Gevinsten for social- og sundhedsassistenterne<br />

er, at de nu får en tydelig kompetenceprofi l, de<br />

kan tage med sig, både ved fl ytning af arbejdsplads<br />

internt i organisationen og ved opgavefl ytning<br />

mellem faggrupper.<br />

Afdelingssygeplejerskerne får overblik over de<br />

samlede kompetencer, de har blandt assistenterne<br />

på sit afsnit. Det samme gælder oversygeplejersken,<br />

som får overblik over hele afdelingen.<br />

Hospitalsledelsen får et samlet overblik over<br />

kompetencerne i <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong>.


30 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af kommunikationsmedarbejder Anne Charlotte Abildgaard · Foto: Andreas Duedahl<br />

✍<br />

artikeL<br />

Er du også klar til Outlook?<br />

1. december 2009 er den forventede dato, hvor der lukkes op for<br />

outlook i <strong>Hospitalsenheden</strong> vest. outlook er region <strong>Midtjylland</strong>s fæl-<br />

les post- og kalendersystem, hvori man blandt andet vil kunne fi nde<br />

oplysninger på alle ca. 30.000 medarbejdere i regionen. Chefkonsulent<br />

ole teglgaard fra administrationen i vest fortæller her nærmere om<br />

skiftet fra notes til outlook.<br />

Sammen med systemadministrator Søren Munch<br />

Pedersen fra it-afdelingen har Ole Teglgaard<br />

siden foråret 2009 deltaget aktivt i den regionale<br />

projektgruppe, der skal implementere Outlook<br />

i hele regionen. Ole Teglgaard fungerer i denne<br />

sammenhæng som organisatorisk projektleder<br />

og formand for den lokale Outlook-gruppe i <strong>Vest</strong>,<br />

mens Søren Munch Pedersen er tovholder på den<br />

tekniske del af projektet.<br />

Ingen tvivl om gevinsterne<br />

- Ved indførelsen af Outlook vil vi få mere effektive<br />

arbejdsgange og dermed spare tid, fordi vi<br />

lettere kan kommunikere med andre hospitaler<br />

og samarbejdsparter. Vi vil kunne se adressekartoteket<br />

med alle regionens ansatte og få adgang<br />

til kalendere og mødelokaler på tværs<br />

af regionen. Mange glæder sig også til at slippe<br />

af med ringamt.dk-mailadressen her næsten<br />

3 år efter amterne blev nedlagt! Den nye adresse<br />

vest.rm.dk signalerer blandt andet, at de forskellige<br />

regionshospitaler i <strong>Vest</strong> arbejder sammen ud<br />

fra en enhedsstrategi, forklarer Ole Teglgaard.<br />

I første omgang gælder skiftet kun for mail- og<br />

kalenderdelen i Notes. Notes mail og kalender<br />

bliver således til et arkiv, hvor man stadig kan se<br />

sine gamle mails og aftaler. Dog er det planen,<br />

at <strong>Vest</strong> ligesom resten af regionen også skal have<br />

installeret Microsoft Offi ce-kontorpakken.<br />

- Når vi også skifter over til Offi ce-pakken med<br />

blandt andet Word som tekstbehandlingsprogram,<br />

så vil vi kunne sende mails med vedhæftede<br />

dokumenter uden at skulle gemme i pdf- eller<br />

andre formater, pointerer Ole Teglgaard.<br />

Offi ce-pakken vil løbende blive udrullet, så<br />

alle brugere har den inden udgangen af 2010.<br />

På nuværende tidspunkt har knap halvdelen af<br />

hospitalets brugere adgang til Microsoft Offi cepakken.


Notes forsvinder ikke<br />

Lotus Notes er mere end et mail- og kalendersystem.<br />

Det indeholder en lang række databaser, som er blevet<br />

fl ittigt anvendt lige siden amtets tid. Databaserne bruges<br />

blandt andet til dagsordener og referater, kørselsafregning,<br />

TRIO telefonbog og meget andet.<br />

For Ole Teglgaard er det vigtigt at understrege, at der<br />

under ingen omstændigheder bliver ændret på mulighederne<br />

for at bruge de i dag aktive databaser i Notes,<br />

før der er fundet fornuftige alternative løsninger:<br />

- Notes databaserne vil fortsat kunne anvendes. Der<br />

vil blive igangsat et arbejde med at se på, hvor meget<br />

database-delen rent faktisk bliver brugt. Mange data er<br />

gamle data, som ikke længere er aktive, eksempelvis<br />

helt tilbage fra amtstiden. Når vi har overblik over dette,<br />

vil det blive vurderet, hvordan Notes fremadrettet<br />

skal bruges og være tilgængeligt, siger Ole Teglgaard,<br />

og påpeger samtidig den økonomiske side af sagen:<br />

- Det koster naturligvis licensmidler at fortsætte med at<br />

bruge Notes samtidig med, at der investeres i Outlook.<br />

Hospitalsledelsen i <strong>Vest</strong> går derfor også aktivt ind i at få<br />

Under vesten nr. 3 2009 31<br />

skabt en sammenhængende strategi for implementering<br />

og økonomi, da indførelsen af Outlook jo hænger sammen<br />

med vores brug af Notes, kontorpakker og mobiltelefoner,<br />

forklarer han.<br />

Overgangen i praksis for medarbejderne<br />

Den 1. december vil alle mailbrugere kunne åbne op<br />

for den nye Outlook-konto, der som udgangspunkt er<br />

tom. Indtil 8. december vil man kunne sende mails<br />

fra sin gamle Notes-mail, hvorefter denne bliver til et<br />

arkiv, der ikke kan sende og modtage, men hvor man<br />

blot kan gå ind og se sine gamle mails og aftaler. Man<br />

skal som udgangspunkt også selv sørge for at overføre<br />

sine kalenderaftaler til sin nye kalender.<br />

I alle afdelinger vil der blive udpeget mellem en og fem<br />

’Outlook-ambassadører’ afhængigt af afdelingens størrelse<br />

og geografi ske spredning. Ambassadørerne bliver<br />

uddannet helt særskilt i Outlook, inden der åbnes op, og<br />

de vil være behjælpelige i deres respektive afdelinger:<br />

- Outlook-ambassadørerne bliver nogle meget centrale<br />

personer i overgangen til Outlook. Ambassadørerne<br />

skal hjælpe kollegerne under implementeringen og<br />

samle op på de spørgsmål, som kræver it-mæssig<br />

support. Desuden vil ambassadørerne blive bindeled<br />

mellem vores lokale Outlook-gruppe og den lokale<br />

ledelse. Der vil blive lagt en liste over ambassadører på<br />

intranettet sammen med anden relevant information<br />

om Outlook-projektet, fortæller Ole Teglgaard.<br />

Alle brugere vil få mulighed for at få en introduktion<br />

til Outlook, alt efter den enkeltes behov. Mange kender<br />

allerede Outlook fra tidligere arbejdspladser eller hjemmefra,<br />

så derfor bliver det et tilbud - ikke et krav.<br />

Nye mobiltelefoner<br />

På linje med de øvrige hospitaler og regionshuse i<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> vil <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> i løbet<br />

af efteråret 2009 overgå til at købe HTC-telefoner i<br />

stedet for de nuværende Nokia-telefoner. De nuværende<br />

Nokia-telefoner og også PDA’er/Ipaqs vil som udgangspunkt<br />

fortsat kunne anvendes, men nyanskaffelser vil<br />

blive HTC.<br />


32 Under vesten nr. 3 2009<br />

▲<br />

Nyttigt link<br />

På regionens intranet fi ndes forskellige vejledninger til<br />

Outlook, blandt andet magasinet Bliv en haj til Outlook<br />

med farverige vejledninger, gode tips og inspiration til<br />

Outlook – http://intranet.rm.dk/it/it-vejledninger/outlook<br />

Om projekt Fælles post- og kalendersystem<br />

i <strong>Region</strong> Midt<br />

Projektleder for det samlede projekt Fælles post- og<br />

kalendersystem i RM er Jakob Bækgaard Riis fra<br />

projektkontoret i regionens fælles it-afdeling (It). Projektet<br />

gik i gang i foråret 2008, og de første hospitaler<br />

i Øst, der tidligere anvendte mailsystemet GroupWise,<br />

kom på Outlook i efteråret 2008. Første hospital var<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Randers, hvorefter Silkeborg, Århus,<br />

Skejby og Risskov fulgte efter. I år er det <strong>Region</strong>shospitalet<br />

Horsens, der starter 15. september, efterfulgt af<br />

<strong>Region</strong>shospitalet Viborg 27. oktober og endelig <strong>Vest</strong> 1.<br />

december. Du kan læse projektbeskrivelsen med mere<br />

på projektets infoside, som fi ndes under http://intranet.<br />

rm.dk/it/projekter. ■<br />

25<br />

år<br />

25 års jubilæum<br />

afdelingssygeplejerske sonja Hougaard, Børneafdelingen<br />

i <strong>Hospitalsenheden</strong> vest , har haft 25 års jubilæum<br />

1. oktober 2009.<br />

FAKTA<br />

den lokale outlook-gruppe i vest<br />

I foråret 2009 blev der nedsat en lokal Outlookgruppe<br />

i <strong>Vest</strong>. Gruppen består af:<br />

• Chefkonsulent Ole Teglgaard, Administrationen,<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

• It-brugerkonsulent Jacob Høyer, It-afdelingen<br />

• EPJ-Koordinator Jan Rosenbjerg,<br />

<strong>Region</strong>spsykiatrien Herning og Holstebro<br />

• It-koordinator Rene Tindbæk Lunderskov,<br />

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Risskov<br />

• Systemadministrator Søren Munch, It-afd.<br />

• Ledende lægesekretær Bente Fruergaard,<br />

Klinisk Biokemisk afdeling<br />

• Kvalitetskonsulent Henriette Fyhn,<br />

Kvalitet og Udvikling, <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

• Kommunikationsmedarbejder<br />

Merete Friis Jeppesen, Kommunikation,<br />

<strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

• Sekretær Susanne Hjannung,<br />

Sekretariatet, <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong><br />

Jubilæer i vest<br />

25<br />

år<br />

25 års jubilæum<br />

Ledende overlæge ole aagaard, klinisk Biokemisk<br />

afdeling i <strong>Hospitalsenheden</strong> vest, har haft 25 års jubilæum<br />

1. oktober 2009. Jubilæet blev markeret 5. oktober<br />

i foredragssal 1 i Holstebro.


annonCe<br />

40<br />

år<br />

40 års jubilæum<br />

sygeplejerske elly Farevang opstrup, Medicinsk afdeling<br />

i Holstebro, har haft 40 års jubilæum 1. september 2009.<br />

dagen blev markeret 2. september 2009.<br />

25<br />

år<br />

25 års jubilæum<br />

sygeplejerske Marianne Jensen, B5 i Herning, har haft<br />

25 års jubilæum 1. oktober 2009. Jubilæet blev markeret<br />

i restoen i Herning.<br />

40<br />

år<br />

40 års jubilæum<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

Et dejligt pusterum til patienterne<br />

er man indlagt og ligger og venter på behandling eller på at komme sig,<br />

kan tiden være lang, men der er der råd for nu!<br />

Anitta H. Thomsen, kosmetolog og lægeeksamineret<br />

fodplejer, tager ud til patienterne og<br />

behandler dem i deres seng,<br />

Der kan bestilles tid til alt fra skønne fodbehandlinger,<br />

til luksus ansigtsbehandling med massage,<br />

samt hårfjerning m.m. Se mere på www.<br />

klinikvelvaere.dk<br />

Patienterne eller personalet skal blot ringe og<br />

booke en tid - så kommer Anitta og giver vedkommende<br />

et tiltrængt frikvarter.<br />

Tilbuddet er mod egenbetaling. Dankort eller<br />

kontanter modtages.<br />

Anitta H. Thomsen kan kontaktes på tlf. 2743<br />

5476 eller mail: anitta@klinikvelvaere.dk<br />

sygeplejerske else Marie andersen, intensiv afdeling i Holstebro,<br />

har haft 40 års jubilæum 1. september 2009. dagen<br />

blev markeret 1. september i i foredragssal 1 1 i Holstebro.<br />

Holstebro.<br />

40<br />

år<br />

40 års jubilæum<br />

sygeplejerske karin agnete ravn, dialysen i Holstebro,<br />

har haft 40 års jubilæum 1. september 2009. dagen blev<br />

markeret 1. september i foredragssal 1 i Holstebro.<br />

33


34 Under vesten nr. 3 2009<br />

Af kommunikationsmedarbejder Anne Charlotte Abildgaard<br />

✍<br />

artikeL<br />

eAPV i gang i <strong>Vest</strong><br />

trods forsinkelse<br />

I sidste udgave af Under <strong>Vest</strong>en kunne man læse<br />

om, at <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> skal i gang med at<br />

anvende <strong>Region</strong> Midts nye fælles system til APV,<br />

eAPV. Inden sommerferien var alle sikkerhedsgrupper<br />

i <strong>Vest</strong> nemlig igennem det forberedende<br />

uddannelsesforløb til eAPV. Her kan du læse en<br />

opfølgende artikel på implementeringen af eAPV.<br />

I april og maj blev sikkerhedsgrupperne i <strong>Vest</strong><br />

uddannet i brug af eAPV. Det var regionens<br />

it-afdeling og HR-afdeling, der sammen stod for<br />

undervisningen. 2009 er året hvor <strong>Vest</strong> igen skal<br />

udarbejdes en lovpligtig arbejdspladsvurdering.<br />

Derfor vil de fl este sikkerhedsgrupper i resten af<br />

2009 sætte fokus på kortlægningen af arbejdsmiljøet<br />

på de enkelte afsnit, og her i gennem gøre<br />

brug af eAPV. Nogle afdelinger har dog allerede<br />

udarbejdet APV for 2009.<br />

Arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Stobberup, der<br />

har sin faste plads på <strong>Region</strong>shospitalet Holstebro,<br />

var en af de 150 kursister, der deltog i undervisningen.<br />

Hun er også superbruger på eAPV i<br />

<strong>Vest</strong>. Ifølge hende er der en række fordele ved det<br />

nye, regionale APV-system:<br />

- At eAPV giver værktøjer til alle faser i APVarbejdet,<br />

synes jeg rigtig godt om. I særdeleshed<br />

er det en fordel, at det også giver mulighed for<br />

statistikmateriale, så man f.eks. fra år til år kan<br />

følge med i udviklingen af det lokale arbejdsmiljø.<br />

En anden rigtig god funktionalitet i systemet er,<br />

at der kan foretages en risikovurdering af sagerne,<br />

hvilket kan hjælpe sikkerhedsgruppen i prioriteringsarbejdet.<br />

Derudover kan det også hjælpe<br />

LMU og HMU med at prioritere APV-problematikkerne”,<br />

fortæller Maj-Britt Stobberup.<br />

Maj-Britt Stobberup peger dog også på, at et nyt<br />

system ofte vil give lidt ekstra arbejde for sik-<br />

kerhedsgruppen. Hun har nogle gode råd til, hvad<br />

man bør være opmærksom på, når man som sikkerhedsgruppe<br />

går i gang med at kortlægge:<br />

- Først og fremmest medfører et nyt system selvfølgelig<br />

en vis tilvænning, og dermed er der nogle<br />

ting, der kan tage ekstra tid”, siger hun.<br />

Maj-Britt Stobberup pointerer vigtigheden i, at<br />

den enkelte afdeling planlægger konkret hvilken<br />

metode, der skal gøres brug af til kortlægningen.<br />

Det er vigtigt at der vælges den metode, som<br />

giver størst mening i hver afdeling. Alle sikkerhedsgrupper<br />

har modtaget forslag til metoder af<br />

Maj-Britt.<br />

- I forhold til vores gamle APV-database i <strong>Vest</strong>, er<br />

noget af det nye ved eAPV, at den enkelte medarbejder<br />

kan udfylde et kortlægningsskema elektronisk<br />

direkte i eAPV-systemet. Denne mulighed<br />

har medført et stort arbejde med at registrere alle<br />

medarbejdere under den rigtige sikkerhedsgruppe<br />

i systemet. I <strong>Vest</strong> lægger vi dog stor vægt på<br />

metodefrihed, men vælger man denne metode,<br />

er det nødvendigt at sikkerhedsgruppen første<br />

gang verifi cerer denne liste for at sikre, at alle<br />

medarbejdere er registeret. Fremover forventer<br />

man, at opdateringer kan foregå<br />

automatisk opdatering gennem<br />

systemet, pointerer arbejdsmiljøkonsulent<br />

Maj-Britt Stobberup.<br />

Frustrerende forsinkelse<br />

skyldes ’børnesygdomme’<br />

Processen med at få implementeret<br />

eAPV i <strong>Vest</strong> blev udsat ca.<br />

to måneder, for at alle ønsker om<br />

tilretninger i systemet kunne blive<br />

indarbejdet og fungere ordentligt.


Som med alle andre nye it-systemer, der sættes i drift,<br />

er der i starten megen uforudsigelig fi npudsning og<br />

justering af systemets funktionaliteter. I it-afdelingen<br />

siger man også, at it-systemet har ’børnesygdomme’.<br />

Når først alle lokationer er ’på systemet’ og det er i fuld<br />

anvendelse over hele regionen, vil børnesygdommene<br />

være et overstået kapitel.<br />

Forsinkelsen gav nogle frustrationer, som Maj-Britt<br />

Stobberup oplevede:<br />

- Det, at systemet ikke kunne frigives til brug før sidst<br />

i juni, gav nogle frustrationer blandt enkelte sikkerhedsgrupper.<br />

De kunne jo ikke gå i gang eller øve sig<br />

lige efter undervisningen, hvor lærdommen om det<br />

nye system var i frisk hukommelse. Der var også fl ere<br />

sikkerhedsgrupper, der tidligere på året var klar til at<br />

bruge systemet i deres APV-proces. Ydermere har sommerferieperioden<br />

gjort, at nogle har måttet udskyde<br />

APV-processen , hvilket kan give travlhed i dette sidste<br />

halvår, hvis vi skal følge med APV-Budgethjulet, forklarer<br />

Maj-Britt Stobberup.<br />

Hun understreger dog samtidig, at Koncern HR i regionen<br />

har stået klar med support, hvis der har været brug<br />

for det i forbindelse med forsinkelsen.<br />

På trods af forsinkelsen og børnesygdommene, er Maj-<br />

Britt Stobberup alligevel overbevist om, at systemet på<br />

sigt er en gevinst for alle.<br />

- Jeg synes, det er et godt system, som<br />

kan kvalifi cere APV-arbejdet<br />

uanset hvilken kortlægningsmetode,<br />

der vælges. Det er<br />

min overbevisning, at når<br />

sikkerhedsgrupperne er<br />

blevet dus med systemet,<br />

så vil størstedelen opleve<br />

systemet som en hjælp.<br />

Samtidig er jeg meget<br />

spændt på det videre<br />

forløb med at udbygge det<br />

arbejdsmiljøsystem, som<br />

eAPV er en del af. ■<br />

FAKTA<br />

om apv<br />

Under vesten nr. 3 2009 35<br />

APV står for ArbejdsPladsVurdering og er<br />

vurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.<br />

Arbejdsmiljø omhandler alle de faktorer, som<br />

påvirker medarbejderne, mens de er på arbejde.<br />

Det kan være fysiske, ergonomiske, kemiske,<br />

biologiske og psykiske forhold. APV er et godt<br />

redskab til at få overblik over problemerne, samt<br />

få et mere synligt arbejdsmiljøarbejde med konsekvens<br />

i opgaveløsningen.<br />

<strong>Region</strong> <strong>Midtjylland</strong> har besluttet at der hvert 2. år<br />

skal udarbejdes ny APV – det vil sige, at der hver<br />

andet år skal laves en ny kortlægning, hvor de<br />

fysiske, ergonomiske, kemiske, biologiske og psykiske<br />

forhold gennemgås. Udarbejdelse af APV<br />

er et krav, som fremgår direkte af arbejdsmiljøloven,<br />

hvor der også er krav om medarbejderinddragelse.<br />

For <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> betyder det,<br />

at der udarbejdes en ny APV i ulige år.<br />

FAKTA<br />

apv<br />

- Den 23. juni 2009 gav Maj-Britt Stobberup endelig<br />

besked til sikkerhedsgrupperne i <strong>Vest</strong> om,<br />

at de kunne gå i gang med at benytte systemet til<br />

deres APV 2009.<br />

- På regionens intranet fi ndes en infoside om<br />

eAPV. Her fi ndes små fi lm med visuel og forklarende<br />

vejledning til eAPV. Se http://intranet.<br />

rm.dk/personale/eapv.<br />

- Alle medarbejdere kan logge ind i eAPV – ikke<br />

kun sikkerhedsgrupper. Sikkerhedsgrupperne<br />

har blot en udvidet adgang til systemet, hvor de<br />

kan udarbejde handlingsplaner og meget mere.<br />

Øvrige medarbejdere har adgang til egne sager<br />

og kortlægningssvar med mere.


36 Under vesten nr. 3 2009<br />

Journalbøffer<br />

Hun besværer sig over, at egen<br />

læge blot har slået det hen, når<br />

hun har spurgt, om hans hoved<br />

ikke var for stort.<br />

Time Out<br />

Patienten er en herlig<br />

gammel gut, fi n i tricot og<br />

uden suffl ørkasse i<br />

vesten.<br />

Det viser sig, der også har<br />

været et alkoholproblem.<br />

Faderen var slamsuger.<br />

I det område,<br />

hvor patienten bor,<br />

er der ingen jævnald-<br />

rende legekammerater<br />

(præsten er fl yttet).<br />

Anfaldet svandt efter<br />

stesolid-behandling<br />

af tilkaldt læge.<br />

Vinder af Kryds og<br />

Tværs-konkurrencen<br />

Redaktionen har trukket lod blandt de indsendte svar, og<br />

vinderen blev:<br />

Sygeplejerske Britta Clausager Jørgensen på A2 i Herning<br />

Tillykke med sejren og de to fl asker rødvin.


Af Dorthe Hvisthule, Personaleforeningen i Herning · Foto: Dorthe Hvisthule<br />

Undervejs holdt vi en pause og indtog kaffe og<br />

rundstykker. Stemningen var god, og snakken<br />

gik fl ittigt. Efter pausen fortsatte vi øst på.<br />

Kl. 12:30<br />

holdt vi på Rådhuspladsen - det første stoppested,<br />

hvor fl ere valgte at stå af for at nyde stemningen i<br />

de københavnske gader nogle timer. Derefter fortsatte<br />

bussen til Dyrehavsbakken i Klampenborg,<br />

hvor resten af gruppen nød eftermiddagen.<br />

Kl. 18:00<br />

var alle samlet igen for at få årets største grin i<br />

Cirkusrevyen, og det blev sandelig indfriet! Der<br />

var bl.a. parodier på den afgåede og nuværende<br />

statsminister. Sidst, men ikke mindst, var der<br />

også en parodi på den afgåede kvindelige politichef<br />

med vores populære skuespiller Ulf Pilga-<br />

Under Under vesten vesten nr. nr. 3 3 2009<br />

2009 37<br />

Alle tiders tur til Cirkusrevyen<br />

Lørdag den 13. juni havde personaleforeningen i Herning en fantastisk<br />

tur til københavn. kl. 08:00 holdt to busser klar på regionshospitalets<br />

parkeringsplads ved n2. der indtog 100 personer de to busser, og af<br />

sted det gik til københavn. det gode vejr havde vi bestilt i forvejen - 18<br />

grader og ingen vind.<br />

ard. Det var en fantastisk oplevelse at se, hvordan<br />

han kunne gøre det uden selv at grine.<br />

Kl. 20:30<br />

gik turen hjemad til det jyske igen. Der var ro<br />

i bussen. Alle var trætte efter dagens mange<br />

indtryk.<br />

Kl. 00:30<br />

var vi tilbage ved <strong>Hospitalsenheden</strong> <strong>Vest</strong> i Herning,<br />

og vore veje skiltes atter.<br />

Alt i alt en rigtig god tur, som sagtens kan gentages.<br />

Hilsen Dorthe Hvisthule.<br />

Formand for personaleforeningen i Herning.


38 Under vesten nr. 3 2009<br />

Medlemstilbud<br />

Firma aftale<br />

Herning Auto Textyl: Neksøvej 6 i Herning giver 10 % rabat på undervognsbehandling af din bil, dog kun ved direkte<br />

henvendelse. Vis kort.<br />

Henning Jørgensen Cykler: Tjelevej 48 i Tjørring giver 10 % rabat på alt i butikken, undtaget tilbudsvarer. Vis kort.<br />

Shell: Vi har lavet en aftale med Shell angående benzinkort. Rabatterne vil være: Benzin<br />

21 øre pr. l. Diesel 70 øre pr. l. Vask 20 % Fyringsolie 200 kr. pr. 1000 l. For<br />

at få et Shell kort skal man udfylde skemaet fra Shell. Man kan kun få rabatten<br />

så længe, man er ansat på <strong>Region</strong>shospitalet Herning. Rabatten gælder kun alle<br />

Shell-stationer i Danmark, men kortet kan bruges over hele Europa. Pengene vil<br />

blive trukket over ens lønkonto. Det vil være en stor hjælp for foreningen, hvis<br />

man melder tilbage til os, hvis man ændrer adresse, afdeling, tjenestenr. eller<br />

navn. Skemaet kan fås ved henvendelse til Receptionen, hvis man ønsker en<br />

regning, kan dette aftales med Vivi Styr Rokkjær. (Vivi Styr Rokkjær står for<br />

alt kontakt og spørgsmål vedr. Shell, fi ndes under ”Styr” i mail kontakter).<br />

TopDanmark: Få op til 18 % i rabat på dine forsikringer i TopDanmark og endnu bedre<br />

rabatter som medlem af personaleforeningen, selvom du i forvejen er forsikret<br />

der. Læs mere og bestil på www.topdanmark.dk/herningsygehus eller kontakt<br />

kundeservice på 70 13 7-9-13 alle hverdage mellem kl. 8 og 18 - husk at oplyse<br />

om at du er medlem af personaleforeningen på Herning sygehus.<br />

Garant: Industrivej Syd 1, Herning giver 10 % rabat på alle varer i butikken undtaget specielle udsalgsvarer. Vis kort.<br />

KUMO Møbler A/S: Gartnerivej 46 - 50 i Holstebro - tlf. 96 11 11 11. KUMO Møbler giver 10 - 20 % rabat på skiltepriser, undtagen på udsalgsvarer.<br />

Vis kort.<br />

Butik Sanne: HerningCentret giver 10 % på alle varer - undtaget nedsatte varer. Vis kort.<br />

Paw Sko: Bredgade 11, Herning og Herning Centret giver 10 % rabat på alle varer, undtaget tilbudsvarer. Vis kort.<br />

Flügger: Sakskøbingvej 1A i Herning giver 15 % rabat på alle varer, undtaget tilbudsvarer. Vis kort.<br />

Hjulcentret: Silkeborgvej 42 og Lillelundvej 34 - rabat på dæk, udstyr, og tilknyttet service, se rabatten på opslag om personaleaftale<br />

med Hjulcentret. Ved henvendelse informér om medlemskab af<br />

personaleforeningen. Ved betaling - vis kort.<br />

Beck & Jørgensen: Orebygårdvej 8, Tjørring - maling, redskaber og mere, når man skal male til engrospris + moms.Vis kort.<br />

Prisliste kan lånes i Receptionen.<br />

Malericentralen: Snejbjerg Hovedgade 28, Snejbjerg giver 10 % rabat på alle ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

Herning Svømmehal: Personaleforeningen har indkøbt billetter til Herning Svømmehal. Billet til<br />

SVØM eller MOTION eller SOL, for voksne 16 kr. pr. billet. Billet til SVØM-<br />

NING /SAUNA for børn. 10 kr. pr billet. Kan købes i Receptionen<br />

Galleri Bonne: Silkeborgvej 6C, Herning. Giver 10 % rabat på alle varer, også udsalgsvarer. Vis kort.<br />

Falck Redningskorps: Personaleforeningen har indgået en samarbejdsaftale. Aftale med Falck<br />

indebærer, at du som medlem kan få en række fordele og rabatter på dit abonnement.<br />

Tegningsskema hentes i Receptionen. Se også http://www.falck.dk<br />

Sunds Farvehandel: Nørrevang 4, Sunds giver 20 % rabat på alle varer, dog ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

Kronborg Flise og Pejsecenter ApS: Orebygårdvej 22, Herning giver 10 % rabat på fl iser og pejse, dog ikke nedsatte varer. Vis kort<br />

Center for Velvære: Risbjergvej 35, 7330 Brande giver 10 % rabat på MBT sko eller sandaler (Masai Barefoot Technology). Åben<br />

tirsdag og torsdag fra 18 - 20, samt første lørdag og søndag i måneden fra kl. 10 -<br />

13. Vis kort.<br />

Vinspecialisten: HerningCentret, giver 10 % rabat på ikke nedsatte vine. Vis kort.<br />

Herning Plæneklipper service: Fyrrevej 14 Herning, giver 10 % rabat, på ikke nedsatte varer. Vis kort.<br />

bloom. k: Blomsterdekoratør Karen Lauridsen Fonnesbechsgade 16, Herning. Giver 10 % rabat ved køb af varer, gælder ikke tilbudsvarer. Vis kort.<br />

Herning<br />

Forever Living Products: Forhandler af Aloe Vera Anita Døfl er, giver medlemmer af personaleforeningen mulighed for at opnå en bonus i form<br />

af et gratis produkt.Se produkter og priser på www.aloeveraforalle.dk, og bestil<br />

på tlf. 9711 8276 eller mobil 2331 1182 alle hverdage efter kl. 16, eller på mail<br />

ak@aloeveraforalle.dk.<br />

Claire: Torvet 1A, Herning 2-3 gange årlig indkøbsaften, hvor der gives rabatter til medlemmer af personaleforeningen.<br />

Midtjysk Fodboldgolf: Munklindevej 39 · 7441 Bording 30 % rabat på alle faciliteter på Midtjydsk Fodboldgolf, dvs..70 kr. for alle faciliteter<br />

pr. dag. Børn under 16 år: 35 kr. Medlemmerne må invitere venner og<br />

familie med til samme pris. På kuverten med betaling skrives medlemsnr.<br />

Danetech: Kæret 25, 7400 Herning, www.kajaksalg.dk giver ved fremvisning af kort 10 % på kajakker og udstyr hertil, dog ikke på<br />

nedsatte varer.<br />

Dubuy. dk: www.dubuy.dk Er en internet butik med fokus på brugskunst, interiør, tekstiler og livsstilsprodukter.<br />

Ved at taste rabatkoden: 0209hos på vej gennem kassen gives der<br />

automatisk 10 % rabat. Rabatten gælder ikke på auktionsvarer eller i forvejen<br />

nedsatevarer.<br />

Change: i Herning centeret Meld dig ind i Club Change og opnå 10 % på alle varer der ikke er nedsatte<br />

varer. Der gives 50 % på alle bh’er der købes i 2009. Du skal tilmelde dig inde i<br />

Change i Herning centeret.


Herning<br />

PERSONALEFORENINGENS<br />

seniorafdeling regionshospitalet Herning<br />

Har du besluttet at gå på efterløn eller pension, så<br />

meld dig ind i Seniorafdelingen. Her kan du bevare<br />

en vis tilknytning til din gamle arbejdsplads og til<br />

gamle kolleger, ligesom du har mulighed for fortsat<br />

at deltage i personaleforeningens arrangementer<br />

samt benytte dig af indkøbsafdelingens rabattilbud.<br />

Kontingentet er 180 kr. årligt.<br />

Program for 2009 er:<br />

29. september: Thora Hedager fortæller om det nye<br />

Onkologihus og vi får en rundvisning.<br />

27. oktober: Specialeansvarlig overlæge Troels<br />

Niemann fortæller om den akutte<br />

hjertepatient og hvordan den nye<br />

afdeling fungerer.<br />

24. november: Demenskoordinator Lena Baungaard<br />

fortæller om demens, primært<br />

med focus på Chorea Huntington.<br />

8. december: Julemøde med julefrokost, snaps,<br />

julesang, julehygge og pakkespil.<br />

Husk at medbringe en gave til ca.<br />

20 kr. Bindende tilmelding senest<br />

1. december.<br />

Under vesten nr. 3 2009 39<br />

Seniorafdelingen har i øjeblikket 115 medlemmer.<br />

Vi holder møde i Restoen den sidste tirsdag i måneden<br />

kl. 14.30 – 16.00, dog undtaget maj, juni, juli<br />

og august. Decembermødet er den anden tirsdag i<br />

måneden. Til møderne serveres kaffe/the med boller,<br />

ost og pålæg til en pris á 30 kr.<br />

Aktivitetsudvalget består af:<br />

Formand: Henning Pedersen · tlf. 97221784<br />

Kasserer: Lykke Refshammer · tlf.27122553<br />

Bodil Lund · tlf. 97267322<br />

Ellinor Bach Jørgensen<br />

tlf. 97129008<br />

Jenny Riis · tlf. 97124496<br />

Vel mødt. Vi glæder os til at se dig.<br />

PERSONALEFORENINGEN<br />

Program for 2009 er:<br />

1. oktober kl 18:30: Generalforsamling i personaleforeningen<br />

på Søgården i<br />

Sunds<br />

8. oktober kl. 19:30: Team teatret: ”Koldere end her”<br />

8. november: Tur til Skive travbane kl.<br />

11:00-18:00<br />

i Herning<br />

25. november: Julemarked<br />

4. december: Julefrokost Teaterkælderen<br />

12. december: Julehygge i skoven med gløgg<br />

og æbleskiver, samt afhentning<br />

af juletræer


40 Under vesten nr. 3 2009<br />

Medlemstilbud<br />

Firma aftale<br />

Q8<br />

att. Chr. Pilgaard · Herningvej 75 · 7500 Holstebro<br />

Holstebro PAVA Center<br />

Joachim Wellersvej 20 · 7500 Holstebro<br />

Tlf. 97 42 75 80<br />

Sonofon<br />

Gartnerivej 42 · 7500 Holstebro · Tlf. 72 12 49 50<br />

Sapa A/S<br />

Lavhedevej 54 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 43 00<br />

Kitchn Holstebro<br />

Gartnerivej 2 · 7500 Holstebro · Tlf. 9740 5453<br />

Email: holstebro@kitchn.dk · www.kitchn.dk<br />

Agerfeld Gl. Skole<br />

v/ Birthe Thorup · Toftvej 15 · Agerfeld<br />

7500 Holstebro • Tlf. 97 43 88 50 eller 28 74 00 91<br />

Holstebro Badeland<br />

Jeppe Schous Gade 14 · 7500 Holstebro<br />

Netto dæk<br />

Fabriksvej 36 · 7600 Struer · Tlf. 97 44 37 39 eller<br />

direkte 218 00 238 · www.nettodaek.dk<br />

Struer Undervognscenter<br />

Fabriksvej 11 · 7600 Struer · Tlf. 97 85 05 05<br />

www.tektrol.dk<br />

Plus offi ce<br />

Lægårdvej 91 · 7500 Holstebro<br />

Bjarne‘s frø og planter<br />

Bjarne Højlund · Nørlundvej 52 · 7500 Holstebro<br />

Tlf. 21 49 99 13 · www.barney.dk<br />

Autocentret A/S - Biludlejning<br />

Dækcenter · Trailercenter<br />

Fabersvej 110 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 13 43<br />

www.autocentret-as.dk<br />

Falck<br />

att. Diana Sørensen · Frøjkvej 2 · 7500 Holstebro<br />

Tlf. Johan 27 36 03 88<br />

Stark<br />

Hjermvej 1 · 7500 Holstebro · Tlf. 96 10 88 00<br />

www.stark.dk/holstebro<br />

Holstebro - PEHOC<br />

Rabat på brændstof over hele landet samt 50 % rabat på vask i<br />

Holstebro og Herning. Trækkes via lønnen. Fyringsolie med rabat<br />

ved henvendelse til Ian Gottlieb. Rabat på benzin og diesel bliver<br />

afregnet på samme måde. Dvs. hvis der er priskrig på stationen,<br />

vil købet blive afregnet enten til vejledende udsalgspris minus den<br />

aftalte rabat eller til den lokale pumpepris - afhængig af, hvilken af<br />

de to priser der er mest fordelagtig for kunden.<br />

15 % rabat på undervognsbehandling plus miljøafgift og moms.<br />

Oplys om medlemskab ved bestilling.<br />

Rabat på mobil og tilbehør. Kan KUN oprettes hos Sonofon Erhverv,<br />

Gartnerivej, Holstebro.<br />

SONOFONs nye ordning giver dig mulighed for at købe ny telefon<br />

til kampagnepris hvert halve år uden at oprette nyt nummer. Der<br />

er samtidig mulighed for fri sms og andre spændende tillæg til<br />

jeres nye abonnenter. Vedr. fremvisning af personalekort gives der<br />

følgende rabatter - ved køb af ny telefon og tilbehør - og navigation<br />

til bilen: Mobiltelefon: 5 % - Tilbehør: 10 % - Hardware: 10 %<br />

Ved ekstra ordinære tilbud/Kampagner bortfalder rabatter.<br />

Rabat på kontorartikler og møbler. Vis Pehoc-kort.<br />

15 % rabat på køkken, bad, garderobe og hvidevarer.<br />

Kan dog ikke kombineres med øvrige kampagner og tilbud.<br />

Der ydes 10 % på køb af tøj.<br />

Rabataftale ved besøg i svømmehallen. 10 og 20 turs kort købes i<br />

omstillingen. Pris: 240 kr./ 400 kr. Gælder tre år. Rabat på Badeland,<br />

voksne 47 kr., børn 33 kr.<br />

Ring og få en fordelagtig pris på tlf. 2180 0238<br />

10 % rabat på undervognsbehandling.<br />

10 % rabat på alt undtagen tilbudsvarer og IT produkter.<br />

Vis PEHOC kort ved kassen.<br />

Pehoc medlemmer får 10 % rabat ved køb af frø og planter.<br />

Varerne bestilles på www.barney.dk. Under betaling indtastes<br />

koden ”PEHOC2008” og rabatten fratrækkes automatisk.<br />

7 % på dagspris. Vis Pehoc-kort.<br />

15 % rabat på minimum et hovedprodukt<br />

(bilabonnement eller strakskørsel).<br />

10 % rabat på alle varer (tilbudsvarer undtaget og køb under kr.<br />

280,00 inkl.. moms pr. debitering, udløser ikke rabat)<br />

Kontoaftale med rentefri kredit, løbende måned + 15 dage.<br />

Mulighed for kontant betaling over kontoaftalen. Mulighed for gratis<br />

levering ved køb over kr. 2.500,00 inkl.. moms. Specielle tilbud i<br />

løbet af året. Mulighed for tilmelding til ByggePartner.


Topdanmark<br />

att. Jørgen Nielsen · Enghaven 1 · 7500 Holstebro · Tlf. 70 13 79 13<br />

HG Data og elektronik<br />

Brombærbakken 12 · 7600 Struer · Tlf. 97 85 22 75<br />

www.hgdata.dk<br />

KUMO møbler<br />

Gartnerivej 46-50 · 7500 Holstebro • Tlf. 96 11 11 11<br />

www.kumo.dk<br />

Gunnars glas<br />

Bülowsvej 12 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 41 05 85<br />

Skala Farvehandel<br />

Lavhedevej 26 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 02 50<br />

Morten Gardiner<br />

Nordvang 11 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 24 44<br />

Mobil nr. 22 36 08 19<br />

Nørreport Estate Wine<br />

& Beer Paradise<br />

Nørregade 54 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 40 54 54<br />

www.estatewine.dk<br />

Scala Biografen<br />

Ved Hallen 15 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 60 60<br />

www.scala-holstebro.dk<br />

Art of Hair<br />

Østergade 10 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 42 06 10<br />

www.artofhair-holstebro.dk<br />

Flex Fitness<br />

Gl. Struervej 7 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 41 27 22<br />

www.fl ex-holstebro.dk<br />

Sportmaster<br />

Nørregade 20 · 7500 Holstebro · Tlf. 97 40 64 88<br />

www.sportsmaster.dk<br />

Team Evers<br />

Snerlevej 70 · 7500 Holstebro · Tlf. 29 91 95 59 / 25 34 76 16<br />

www.team-evers.dk<br />

”Krop & Coach”<br />

v/Ellen Kastberg Hinrichsen · Nygade 1, 1.sal · 7500 Holstebro<br />

tlf. 41 10 94 16 · ellen.kastberghinrichsen@gmail.com<br />

www.kropogcoach.dk<br />

Thomsen Treatment<br />

Niels Ebbesensvej 8 · 7500 Holstebro · Tlf. 2135 9495<br />

www.thomsentreatment.dk<br />

Gardineksperten Botex<br />

Nørregade 3 · 7500 Holstebro ·Tlf. 97 42 54 55<br />

Under vesten nr. 3 2009<br />

18 % rabat og ekstra fordele. Jo højere tilslutningsprocent, jo højere<br />

Pehoc-rabat. Ring til assurandør Jens Jørgen Nielsen.<br />

Spørg om pris og opgiv derefter Pehoc-medlemskab, så du opnår en<br />

fordelagtig pris.<br />

DanBO 10 - 20 % rabat på ikke nedsatte varer. Vis dit Pehoc-kort.<br />

15 % rabat på indramning.<br />

10 % rabat. Vis dit medlemskort. Malerarbejde - spørg om Pehocpris<br />

i forretningen.<br />

15% på solafskærmning og gardiner.<br />

Der ydes 10 % rabat på køb hos Nørreport Estate Wine & Beer Paradise.<br />

Kig ind til Nørreport Estate Wine ~ for all occasions. Beer<br />

Paradise - Byens største udvalg i øl. 200 forskellige øl i Gågadens<br />

hyggeligste kælder.<br />

Firmakupon à 65 kr. købes i omstillingen. Ved telefonbestilling oplyses,<br />

at det drejer sig om fi rmakupon. Film med forhøjet billetpris<br />

tillægges gebyr.<br />

10 % på frisørbehandling og tøj.<br />

Ca. 20 % på alle medlemskaber.<br />

Læs mere på deres hjemmeside.<br />

Alle Pehoc medlemmer kan få 10 % rabat på ikke nedsatte varer<br />

hos Sportmaster, Holstebro mod fremvisning af PEHOC kort.<br />

Samarbejdende forhandlere af Forever Living Products. 10 % rabat<br />

til Pehoc medlemmer på hudpleje-, skønheds- og helseprodukter.<br />

Et åndehul · Et rum til stille bevægelse, afspænding, mindfullness,<br />

ro og eftertanke – hjælper dig til at stresse af og forebygge stress · Et<br />

sted at hente energi og redskaber til at fokusere, fi nde ro, nærvær<br />

og overblik i hverdagen. Pris: 225 kr. pr. gang.<br />

Medlemmer af PEHOC 10 % rabat.<br />

20 % på ansigtsbehandlingerne ”Den lille luksus” samt ”Den komplette<br />

luksus”. 10 % på AINHOA hudplejeprodukter og make-up.<br />

Fremvisning af PEHOC kort nødvendig.<br />

15 % på solafskærmning og gardiner.<br />

10 % på alle varer i butikken.<br />

peHoC-kalenderen 2009<br />

Her er de planlagte aktiviteter for PEHOC i 2009:<br />

7. november vestjysk halvmaraton<br />

28. november Hent dit juletræ<br />

Læs mere om personaleforeningen i Holstebro på www.pehoc.dk<br />

6. december Børnejuletræ<br />

11. december Julefrokost<br />

41


42 Under vesten nr. 3 2009<br />

CH-motion har startet løbetræning<br />

op for begyndere<br />

Projektet startede tirsdag d. 25. august, og til første omgang træning mødte der ca. 25 kommende løbere op.<br />

Programmet betyder, at vi startede med at gå og løbe på skift i meget korte intervaller. Alle gennemførte de første 3<br />

km. i meget fi n stil – og humøret var højt ved den efterfølgende snak i motionslokalerne. Og allerede den første gang<br />

blev der truffet nye løbeaftaler.<br />

Som ny får man udleveret programmet og skal som minimum af sted en gang selv, inden vi mødes næste gang - enten<br />

sammen med en anden fra holdet, sin mand, kone, kæreste, hund eller…<br />

Herefter skal mødes vi hver tirsdag klokken 16.00 – ved indgang N1 – og der er plads til fl ere – så alle er velkomne.<br />

Der er kun et krav, at man skal være medlem af CH-motion – eller være parat til at melde sig ind. De koster 85 kr. om<br />

måneden – men så kan man også bruge alle faciliteterne i centeret.<br />

Første store mål er at kunne løbe et 5 km. løb.<br />

14. november (evt. sammen med et hold fra Holstebro?) vil vi arrangere et løb for at prøve de nye færdigheder af.<br />

Er man interesseret, kan man møde op til træning – eller henvende sig til Inge Merstrand i Røntgenafdelingen.<br />

Selv med bind for øjnene blev der arbejdet godt<br />

sammen.


Ringkøbing<br />

PERSONALEFORENINGEN<br />

VELKOMMEN i Personaleforeningen i Ringkøbing!<br />

Bestyrelsen består af<br />

Formand Marie Hvistendahl Doyle<br />

Kasserer Carsten Meller<br />

Sekretær Irene Lemqvist<br />

Conny Søgaard<br />

Susanne Flensborg<br />

Arrangementer 2009<br />

24. september 2009 Biograftur: ”Pigen, der legede med ild” i Ringkøbing Bio<br />

21. september 2009 Foredrag om tsunami ved anæstesisygeplejerske Martin Finseth<br />

og jordemoder Sanne Sand<br />

4. december 2009 Julefrokost på Hotel Ringkøbing<br />

12. december 2009 Juledrømmen<br />

i ringkøbing<br />

Under vesten nr. 3 2009 43


44 Under vesten nr. 3 2009<br />

BAGSIDEKLUMME<br />

En fl ok forventningsfulde golfspillere mødte søndag<br />

den 13.september kl. 9.30 op i Golfclub Storådalen. Folk<br />

mødte frem fra Holstebro og Herning – beklageligvis<br />

manglede vi deltagere fra ”de 3 små sygehuse”. Da<br />

tilmeldingen fra de ansatte ikke var helt så stor som forventet,<br />

havde vi åbnet op for tilmelding af ægtefæller.<br />

Det var det mest fantastiske golfvejr, solen skinnede fra<br />

en skyfri himmel – dog var det noget blæsende!<br />

Efter ”en spand” øvebolde og velkomst gik spillerne på<br />

banen til de huller, hvor de skulle spille ud fra - rækkerne<br />

var inddelt, efter forhåndsopgivet golfhandicap<br />

(HCP). HCP-fordelingen var spredt, fra 10, 2 – 48. Det<br />

var positivt, da intentionen med matchen netop var at få<br />

golfspillere på alle niveauer til at deltage.<br />

En af banens kendetegn var vand på 15 ud af de 18 huller<br />

– det betød, for nogen, at der forsvandt en del bolde.<br />

For andre var det ”roughen”/”semiroughen”, der voldte<br />

problemer. Som trøst kunne vi konstatere, at der også<br />

var andre, der havde problemer i det høje græs, for -<br />

mens man ledte efter egen bold, blev der ofte fundet andre<br />

bolde. Så nederlag kunne hurtigt vendes til succes!<br />

vild med golf<br />

Af Bente Fjordside, Svend Erik Andersen og Birgitte Nielsen · Foto: Svend Erik Andersen<br />

Kl. ca. 15.00 begyndte de første spillere at komme til<br />

klubhuset, hvor de kunne sidde på terrassen i korte ærmer<br />

og nyde solen. Kl. 16.00 var der buffet – og efter den<br />

værste sult var stillet, var der præmieoverrækkelse.<br />

Vindere i de 4 rækker:<br />

Herre A: Niels Erik Espersen<br />

B: Jens Henrik Baltsersen<br />

Dame A: Inge Christensen<br />

B: Tina Grace Herluf<br />

Der var indsamlet mange og gode sponsorater, – så der<br />

var både præmier til ”nærmest fl ag” og ”til trøstepræmier.<br />

Alt i alt en glimrende dag, som vi håber, kan blive en<br />

fast tradition for golfspillere i <strong>Vest</strong> – så derfor blev vi tre<br />

arrangører genvalgt til næste år.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!