Download Køresporten nr. 5 2001.pdf - Karetmager.dk

karetmager.dk

Download Køresporten nr. 5 2001.pdf - Karetmager.dk

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

5 • 2001

November


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund, og udkommer

medio februar, april, juni, august, november

Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts,

15. maj, 15. juli, 15. oktober

Redaktion

Ansvarshavende redaktør

Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ,

tlf 9814 7880, fax 9814 7820, e-mail ole@ekvipage.dk

Redaktionelt stof

Ingrid Berner Larsen, Mølleskovvej 125, Allindelille,

4370 St. Merløse, tlf og fax 5760 0431

Meddelelser fra selskaber

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Annoncer Lisbeth Hartmann og Ole Jespersen

Trykning Arden Bogtrykkeri A/S, Gutenbergvej 1,

9510 Arden, tlf 9856 1022, fax 9856 2220

Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2,

8370 Hadsten, tlf 8698 1439

DKF’s tilknyttede selskaber

Bornholms Køre Selskab, BKS

Dansk Køre Selskab, DKS

Fyens Køre-Selskab, FKS

Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR

Midtjysk Køre Selskab, MKS

Slesvigske Køre Selskab, SKS

Thy Køre Selskab, ThKS

Trekantens Køre Selskab, TKS

Vendsyssel Køreforening, VK

Vestjysk Køre Selskab, VKS

Østjysk Køre Selskab, ØKS

Website: www.hesteinfo.dk/dkf

Pris 25,- kr inkl moms – Oplag 1.500 stk

ISSN 1600-261X

2

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

Protektor

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Overordnede organisationer

Danmarks Idræts Forbund, Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby, tlf 4326 2626, fax 4326 2630,

www.dif.dk

Dansk Ride Forbund, Traverbanevej 10, Postboks 20

2920 Charlottenlund, tlf 3996 2070, fax 3996 2075,

www.rideforbund.dk

DKF’s ledelse

Præsident: Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7,

8300 Odder, tlf 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail ib_m@get2net.dk

Formand: Svend Åge Nissen, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf 7454 7060, fax 7454 7068,

e-mail post@hedegaarden.dk

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1, 2690 Karlslunde,

tlf 4615 2161, e-mail allanbjerre@privat.dk

Kasserer: Elsebeth Dehlholm, Strandelhjørnvej 16,

6500 Vojens, tlf 7454 7060, fax 7454 7068

e-mail post@hedegaarden.dk, giro 989 9693

Køreudvalg

Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore

4140 Borup, tlf 5682 2052, fax 5616 8341,

e-mail jepi@get2net.dk

Pløjeudvalg

Arne Hansen, Allerupvej 4,

6520 Toftlund, tlf 7483 1685

Uddannelsesudvalg

Marianne Seidenfaden, Dorthealyst,

4440 Mørkøv, tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Forside

Morten Birkely, FKS ved ‘Hestens dag 2001’ i Den

Fynske Landsby. Foto Jens Stougaard.


Glædelig jul - og på gensyn i det nye år

Er din interesse mest for pløjning med heste, er

dette sidste nummer af Køresporten for i år lige

noget for dig. Der har i efteråret 2001 været

afholdt adskillige stævner for hestepløjere rundt

om i landet lige fra træningsstævner, hvor man

også kunne blive hjulpet og undervist, til DM og

NM på Bornholm, og desuden har der været

afholdt verdensmesterskab på Eskjær Hovedgård

som toppen af 'kransekagen'. Alle disse spændende

arrangementer kan man læse om i dette

nummer af Køresporten.

Desuden har der sommeren igennem været flere

rigtig gode feriemuligheder for hestefolket,

hvor det sociale udbytte har været stort, og det er

en fornøjelse, at så mange deltagere i sådanne

arrangementer har fundet vej til computeren for

at delagtiggøre os andre i deres egne gode, lærerige

og sjove oplevelser. Tak for de indsendte

artikler, alle I, der har haft lyst til og brugt tid på

at sende os jeres feriedagbøger.

Mindre morsomt er det at læse om den tragiske

dødsulykke i Århus, berettet af Ib Møller, og

det kan kun give stof til eftertanke, om man nu

også selv er påpasselig nok med hensyn til sik-

kerhed og ansvarsfølelse overfor sig selv og

andre, når man beskæftiger sig med kørsel under

enhver form.

Artiklen om brødudbringning med hestevogn

er herlig, og her gøres læseren bekendt med, at

brødkusken forlod sin hest 80-90 gange om

dagen for at aflevere brød til kunderne. Set i

lyset af ovennævnte ulykke må man måske fundere

lidt over, hvordan det har været med ulykker

før i tiden, og hvorfor det kan gå så gruelig

galt i nutidens Danmark.

Et rigtigt Køresport julenummer får vi aldrig

lejlighed til at lave pga udgivelsesterminerne,

men om ganske få uger begynder alle de hyggelige

gøremål i anledning af højtiden, og hører du

til dem, der fx henter juletræ med hestevogn eller

kører juleoptog i byerne, ja, så ønsker vi fra

redaktionen en rigtig god fornøjelse (og pas nu

godt på!).

Til alle DKF'ere sender vi desuden vrinskelige

hilsner med mange ønsker om en glædelig jul og

på gensyn i det gode nye år.

Redaktionen

En del af DKF’s medlemmer ynder at passe marken med heste. Her ses Søren Karl Nielsen, ØKS. Foto Wulff Madsen

3


Af Henrik Køier Andersen

Søndag den 2. september blev der afholdt Concours

Traditionelle på baron Casiers slot Nokere,

som ligger ved Waregem i Belgien. Baron Casier,

som i dag er 93 år, er en af de største personligheder

indenfor kørsel gennem tiderne. Han

har gennem sit lange liv deltaget i alt, hvad der

har med traditionel og sportslig kørsel at gøre.

Herudover har han altid været den førende

indenfor samlere af sportskøretøjer.

For en del år siden solgte baron Casier hele sin

samling til USA, men har trods sin høje alder

igen formået at opbygge en imponerende samling.

Afsted mod Belgien

Natten mellem torsdag og fredag drog vores

team bestående af Merete, Mads, Elin og Thomas

Barslund, Hans Zøllner og undertegnede

afsted. Thomas Barslund og jeg kørte lidt i for-

4

Concours Traditionelle - CIAT Nokere 2001

vejen med de 2 frieserheste, landauer og seletøj i

min bil og trailer. Fredag eftermiddag blev de to

4-års vallakker, Sitse og Rimer, indkvarteret på

galopbanen i Waregem. Da resten af teamet

ankom, spiste vi en god middag i Waregem og

fik en enkelt øl, hvor 'Grev Hans af Horserød'

underholdt med gode historier.

Lørdag startede vi med at se Brügge, som er

en meget smuk gammel by, der i øvrigt har utroligt

mange kapervogne kørende under meget fine

forhold og af høj kvalitet, både hvad heste, vogne

og kuske angår. Lørdag sidst på eftermiddagen

var vi inviteret til garden-party hos Baron

Casier på Nokere.

Før selve garden-partiet fik vi lejlighed til at se

baronens samling af hestevogne. De stod i nogle

præsentable bygninger bag herskabsstalden.

Vognene præsenterede sig også utroligt godt, da

de stod, så man kunne se dem fra alle sider, i

modsætning til mange andre samlinger, som er

mast sammen og derved ikke kommer til deres

ret.

Den danske ekvipage på vej gennem slotsparken ved Nokere Alle fotos Luc Van Muylem


Sportsvogne af høj kvalitet

Det, som var specielt ved samlingen, var, at der

kun var en eneste vogn, som blev kørt af en ansat

kusk, og det var en mail-coach. Der var altså

ingen landauer, coupé, victoria eller lignende,

alle var eksklusive sportskøretøjer, som blev kørt

af ejeren selv. I det første rum stod de lette vogne,

dog-carts, phaetons mv, med alle vægge inkl

porte beklædt med ca 50 sæt kumteseler af

meget høj kvalitet. I det næste rum stod der flere

forskellige park-drags, føromtalte mail-coach

samt mange forskellige typer af roof-seat-, builtup-,

jagt- og shooting-breaks. I det 3. rum stod

2-hjulede sportskøretøjer af meget sjældne typer,

bla til tandem, 2- og 4-spand. De fleste af vognene

var fremstillet af de mest kendte, franske

vognfabrikker.

Halvdelen af vognene var sorte med røde

undervogne, og den anden halvdel var sorte med

gule undervogne. Disse farvesammensætninger

fremhæver vognenes elegance.

Dansker til præsentation ved VM

Idet jeg sidder og skriver dette, kommer jeg til at

tænke på en artikel i Ridehesten nr 10/01, hvor

Jørgen Konge og sikkert også andre undrer sig

over, hvorfor Lars Monk DKS ved VM i 2-spand

i Riesenbeck klarede sig så dårligt i præsentationen

i forhold til stævnerne i Danmark. Jeg tror,

at grunden til dette er, at de danske præsentationsdommere

ikke har de samme forudsætninger

Turen mellem opgaverne gik gennem slotsparken

Forhindringskørsel indgår som diciplin

som de udenlandske. Med det mener jeg, at vi i

Danmark har haft en tradition tilbage fra forrige

århundrede med sorte vogne og mørkt tøj. Lidt

hårdt skåret ud i pap, så er den vogn, som jeg i

øvrigt selv har restaureret, Lars Monk kørte i,

meget mørkegrøn med røde stafferinger og polstret

med grønt klæde, hestene var helt sorte, seletøjet

helt sort samt kusk og groom klædt helt i

gråt. Stiller man den ellers nydelige ekvipage op

imod en spider-phaeton, sort med rød undervogn,

med et spand skimler og kusk og groom i

tøj som matcher, så kan jeg godt forstå dommernes

vurdering. Hvis man derudover sammenligner

et spand trivelige, svære og rene oldenborgere,

som står pænt stille og roligt med hovederne

let hængende nedad, med et spand lippizanerhingste

med en udstråling, som om de er ved at

sprænge i luften, så er tingene vist sat i perspektiv.

Hvad angår præsentation og elegance, er det

almindeligt kendt, at sorte og røde heste brugte

man ved landbruget og til kommercielle formål.

Skimlede og brune heste blev brugt til sport.

Dette lille sidespring skal nok give nogen kritik,

men det kan forhåbentlig også give lidt debat.

Format og stor personlighed trods høj alder

Tilbage til CIAT stævnet i Nokere blev vi efter

rundvisningen i vognporten modtaget af Baron

Casier på broen over til selve slottet. Og fra det

øjeblik vi trådte ind på den lille ø, som selve

slottet ligger på, blev vi opvartet af adskillige tjenere

med alverdens delikatesser, vin og champagne.

I de 3 timer vi var på slottet, hvor baronen

i øvrigt sagde, at vi skulle lade, som om vi

5


Thomas og Mads Barslund

var hjemme (vi kunne gå rundt, hvor vi ville),

mødte vi en masse spændende mennesker fra

hele Europa med samme interesser som os.

Efterfølgende blev der serveret is fra en vogn

trukket af en fjordhest, ligesom der selvfølgelig

var et stort orkester, som spillede. Et utroligt format

og en utrolig gæstfrihed fra en stor personlighed,

som trods sin høje alder har sine sanser i

behold og holder stilen.

Om søndagen stod Thomas, Hans og jeg op kl

5.00 for at køre ned til galopbanen. Vi fodrede

og vaskede hestene, hvorefter vi kørte tilbage til

hotellet for at spise morgenmad. Herefter drog vi

til Nokere for at mødes med de knapt 50 andre

deltagere i konkurrencen. Det var en fantastisk

oplevelse at se de mange forskellige vogntyper

og modeller, som var repræsenteret. Jeg har set

meget i de næsten 25 år, jeg har haft med heste

og vogne at gøre, men det spændende ved denne

interesse er, at man hele tiden kan lære noget

nyt, hvis man bare er åben overfor det og ikke

har trukket en kasket ned over hovedet, hvorpå

der står, at den race hest og den type vogn er det

eneste rigtige.

Blandt deltagerne var enspænder, tandem,

tospand, trespand og firespand. Konkurrencen

var delt i 4 dele. Præsentation for 3 forskellige

dommerpaneler, hvor hvert panel havde sit speciale:

Heste, seletøj, vogn og påklædning. Ved

denne bedømmelse var vi forberedt på nogen

kritik, idet vi for det første kom med frieserheste,

og for det andet fordi vi kørte i en landauer,

som ikke er et sportskøretøj. Herefter blev vi

6

sendt ud på en rute, hvor vi skulle køre godt 14

km på ca 1 time. Starten på ruten lå inde i slotsparken,

hvor der også var indlagt nogle små

discipliner. I den første skulle vi bakke 3 meter

fra en linje til en anden. I den anden skulle

Thomas tage en kande vand fra et højt placeret

bord, køre omkring et vinkelret hjørne med en

hånd, hvorefter han skulle hælde vandet op i en

skål. I den tredje skulle Thomas med linerne i en

hånd køre ind gennem en port, rundt om en flagstang,

og ud af samme port. I den sidste skulle vi

igennem en forhindring, som var bygget op af

refleksbånd og kegler, der blev smallere og smallere.

Alle 4 discipliner klarede Thomas flot,

hvorefter vi kørte ud i egnen omkring Nokere, ad

veje og stier af forskellig beskaffenhed, og der

må man sige, at frieserne med den fyldte landauer,

som ikke er af de letteste vogntyper, fik deres

sag for. Men godt kørt af Thomas og hans bror

Mads, som havde styr på tiden og afstanden.

93-årige baron Casier kører stadig selv

Vi kørte ruten på præcist den angivne tid. Herefter

havde vi en lille pause, før vi skulle på forhindringsbanen.

Inden vi kørte på banen, vidste

vi godt, at vi nok nu kom til at betale prisen for

den fejlfrie tid på ruten, idet hestene så lidt trætte

ud. Det viste sig da også, at frieserne, som traditionelt

er svære at få på biddet, ikke reagerede

helt, som Thomas gerne ville have det, med et

par nedrivninger som resultat.


Baron, trommehvirvler og nervefast hest

Efter forhindringskørslen marcherede et større

orkester ind på banen, efterfulgt af den 93-årige

baron Casier, som kørte i en let gig med en

knabstrupper for. Samtidig med at orkestret spillede,

demonstrerede baronen, hvor nervefast

hans hest var, ved at køre rundt om, og holde

stille ved orkestret, samtidig med at blæsere og

trommehvirvler var på sit højeste. Herefter kørte

baronen forhindringsbanen uden fejl, og i en tid

som absolut var konkurrencedygtigt ved et dansk

stævne. Ved præmieoverrækkelsen kørte den

gangbesværede baron rundt med præmierne.

Resultatmæssigt placerede vi os midt i feltet, og

det er da en tilfredsstillende debut.

Den samlede konkurrence blev vundet af belgieren

Felix Brasseur med sit imponerende 4spand

lipizzanerhingste og en flot phaeton. I forbindelse

med den tidligere nævnte præsentation

og elegance kan jeg fortælle, at Brasseurs hingste

ikke viste et eneste tegn på, at de lige havde

kørt 14 km, da vi mødte ham i den indre slotsgård.

Alle 4 hingste pustede sig op og vrinskede,

som om de lige var trukket ud af stalden. Præs-

Orkestermusik forskrækker ikke en nervefast hest

entationen vandt Christian de Langlade fra

Frankrig med et 4-spand hannoveranere og en

smuk jagtbreak, som i Frankrig hedder en chará-banc.

Mandag morgen kørte vi hjemad, en stor oplevelse

og mange erfaringer rigere. Nu ved vi,

hvad der skal udskiftes, og hvad der skal arbejdes

med.

Hvis der er andre, som skulle få lyst til at deltage

i lignende arrangementer, er I velkomne til

at henvende jer til os. Måske kan vi koordinere

tilmeldinger, transport mv.

Belgieren Felix Brasseur imponerede alle med sit velgående hingstespand Fotos Luc Van Muylem

7


Af Henrik Køier Andersen

Da jeg nu har skrevet om vogntyperne jumpe,

char-á-banc og ponyvogn, er vi kommet til typen

dog-cart, der ligesom de føromtalte var en meget

populær vogn, dengang hestevognene virkelig

blev brugt.

Varianterne

Dog-carts findes i utroligt mange varianter, som

groft kan inddeles i to kategorier:

1. Dog-carts, hvor bagsædet enten kan vende i

kørselsretningen eller bagud, altså en vogn

til flere formål. Denne type er også del af en

anden vogntype, som kaldes en Trap. Men

den kommer vi ikke ind på her, da der igen

findes mange varianter af den, og så er vi

kommet langt væk fra dog-carten.

2. Dog-cart eller dos-a-dos, som den kaldes i

Frankrig og Benelux landene (dos-a-dos

betyder ryg mod ryg), hvor sæderne er faste

med ét i kørselsretningen og ét, som vender

bagud. Ofte har de fælles ryglæn, ihvertfald

de mere simple typer. På den mere eksklusive

dog-cart har hvert sæde sit eget ryglæn.

8

Dog-cart

Dog-carts kan være enten 2- eller 4-hjulede, men

her kommer vi kun ind på de 4-hjulede.

Fælles for alle dog-carts er, at de har 2 sæder,

hvor der er plads til 2 personer på hver. De har

alle en lodret bagklap, som udgør bagenden af

vognens kasse. Denne bagklap er hængslet i bunden

og fungerer som bund, hvor passagererne på

det bagudrettede sæde har deres fødder under

kørslen. Denne bagklap bliver holdt oppe af

enten et stykke jern, en kæde eller en læderrem,

som kan justeres.

Oprindeligt en 'hundevogn'

Som navnet antyder, var dog-carten en hundevogn.

Det vil sige, at man fortrinsvis i England

oprindelig havde de lavbenede jagthunde under

sæderne. De dog-carts, vi har i Danmark, bærer

dog tydeligt præg af, at de aldrig har været brugt

til hunde. Grunden til, at jeg er af denne mening,

er dels, at der ved fabrikation af danske dogcarts,

ikke er tænkt på luft til hundene under

sæderne, og dels, at den måde man gik på jagt på

i Danmark, var anderledes end den engelske.

Den danske dog-cart er ofte bygget op med

hele massive sider i den nederste del af vognkas-

Exclusiv, bredsporet dog-cart fra Henderson, Glasgow Foto Henrik Køier Andersen


sen, hvor den fra bunden af sæderne og opefter

fandtes i et hav af forskellige varianter af sider

og skærme. For eksempel disse:

1. Lige lodrette sider af træ, omkranset af

rundjern eller rundmessing i nogle cm

afstand, til at beskytte træet, med en lille

vandret skærm på den udvendige side.

2. Let dampbøjede gennemgående sideskærme

med en lille vandret underskærm på den

udvendige side.

3. Stærkt dampbøjede skærme, som både fungerer

som sider og skærme.

4. Langsgående vandrette lister med afstand

imellem. Ofte med rundjern ovenover og en

lille vandret skærm på udvendige side.

5. Den nyeste og billigste model, hvor skærmene

er af finér.

6. Den dyre, som havde to uafhængige sæder,

og hvor underskærme og forbrædt er af

læder.

Flere muligheder for indstigning

De dog-carts, der havde vendbare bagsæder, havde

flere muligheder for indstigning bagi:

1. Vognen var så bredsporet, at det var muligt

via et lille ekstra trin imellem baghjul og

vognkasse at stige op over den relativt høje

side.

2. Den mest udbredte i Danmark, hvor kuskesædet

var delt i to med to uafhængige ryglæn:

Musefælde. De, som ejer en sådan,

kalder den en Trap, da det lyder bedre end

Typisk dos-a-dos. Bemærk: ét ryglæn,

buede skærme og bremse. Foto H.K.A.

musefælde. Men Trap er ikke en korrekt betegnelse

for denne vogntype. En Trap er noget

andet, som jeg vil komme ind på en anden

gang. Sæderne havde lodretstående

hængsler imellem, og ligeledes hængslet ryglæn

på den ene side. Så kunne man klappe

det ene ryglæn ned fremad og sædet op

til siden. På denne måde gav det plads for

indstigning til de bageste passagerer.

3. Det forreste sæde var delt i to, som var

hængslet i bunden på ydersiden. Derved

åbnede den ene halvdel af kuskesædet ud af

vognen og gav derved plads til indstigning.

De engelske kunne være meget lig de danske,

men herudover kunne de være bygget op uden

langsgående jernvange og uden inderste navbånd.

Disse to ting er typiske engelske særpræg,

men dog-cartens sider var så ofte fastgjort af

nogle lodrette stykker jern, hvilket betød, at man

kunne tage enkelte stykker træ ud af siden. Fx

for at give luft til hundene, hvis de sad tæt i kassen

under sæderne. Derfor ser man ofte, at de

meget eksklusive dog-carts, hvor kassen ofte var

fremstillet i mahogni, havde to vandrette smalle

stykker lyst træ, som kunne tages ud til føromtalte

formål.

De eksklusive dog-carts kunne også have et

felt med jalousi i siderne, som luftindtag for hundene.

Disse eksklusive dog-carts, som har to uafhængige

sæder, havde ofte en løs plade imellem

sæderne, som var sat i, når man sad ryg mod ryg,

men var taget ud til plads for benene, når bagsædet

var vendt i kørselsretningen.

Dog-cart, Windower London, vendbart bagsæde, buede enspænderstænger,

bremse. Foto E. Palm Greisen

9


Enkelte af disse dog-cart typer havde kuskesædet

placeret højere end det bageste sæde, hvilket

er lidt ualmindeligt for en dog-cart, men som gav

vognen et mere eksklusivt og sportsligt præg.

Engelske dog-carts var populære

Det er da også åbenlyst, at de engelske dog-carts

var mest populære, da der blev importeret mange

engelsk fabrikerede dog-carts til Danmark.

Grunden til, at mange foretrak den engelske

fremfor den dansk fabrikerede dog-cart, skyldtes

nok både stil og komfort. Langt de fleste

danske dog-carts var små og enkle, var lidt

smalsporede, havde for små hjul og var nogle

bastarder, hvad stil angår. En engelsk dog-cart,

som var bredsporet, havde høje hjul med mange

eger, og var ofte fremstillet i mahogni, eller

havde læderforbrædt og skærme samt håndbremse,

Desuden havde de engelske ofte en let

undervogn med lange smalle fjedre og et elegant

fortøj med flotte udskæringer og en stilfuld

splinterbar med dokker til fast træk. Groft sagt,

så var det som at sætte Hyundais nye sportscoupe

op ved siden af en Ferrari.

Det tålte ingen sammenligning, hverken hvad

stil eller køreegenskaber angik.

Men vi skal måske også yde de danske og

øvrige skandinaviske karetmagere den retfærdighed

at nævne, at der selvfølgelig også var

forskel på vejenes kvalitet landene imellem. Det

er klart, at en dog-cart med en sporvidde på omkring

150 cm ikke gjorde sig så godt i et gammelt

dansk hjulsport, for ikke at nævne en

svensk eller norsk smal stenet vej.

Oprindelig et sportskøretøj

Dog-carten var oprindelig et udpræget sportskøretøj,

som blev brugt i forbindelse med jagter,

men sammenligningen med Ferrarien holder

også her. Det var også det foretrukne køretøj,

hvis ejeren skulle hurtigt frem, og han helst selv

ville køre. Samtidig var dog-carten også det foretrukne

køretøj, hvis en ungkarl skulle gøre

indtryk med et spand lette heste.

10

I Danmark var dog-carten derimod langt mere

udbredt som det lette køretøj for to personer

med mulighed for at slå bagklappen ned og derved

have to mere med. Ofte kunne det forreste

sæde skydes frem og tilbage i nogle skinner,

som vi kender det fra 2-hjulede vogne. Her er

det vægtfordelingen, det handler om, men på

dog-carten var det for at give lidt ekstra benplads,

når man kun kørte en eller to. Det var

altså en populær vogn blandt folk, som kørte

meget alene. Det kunne for eksempel være handelsfolk,

men også folk som boede alene, eller

hvor børnene var rejst. Sammenligningen i Danmark

kunne altså være, at man skiftede sin stationcar

(Char-á-banc) ud med en todørs (dogcart).

Dog-carten havde man alle steder, i byen og på

landet, på små og større gårde samt på godser.

Oprindelsesland, fabrikat, kvalitet, ekstraudstyr,

materiale og størrelse varierede, alt efter

hvem ejeren var. Udenfor Storbritannien tror jeg,

at Danmark var et af de lande, hvor dog-carten

var mest udbredt.

I Danmark var de fleste dog-carts sorte eller

lakerede i naturtræ, som dog først blev rigtigt

udbredt efter 1900. Her producerede eksempelvis

en fabrik som Larsen, København en masse

dog-carts i naturtræ. Jeg har set Henry Fife dogcarts,

som var bygget efter engelsk opskrift, fra

før 1890, men dog-carten havde helt klart sin

bedste tid efter 1890.

Sjællandsk musefælde Foto H.K.A.


Den nykårede verdensmester i hestepløjning,

Niels Schelde Petersen fra Trekantens Køre Selskab,

bevarede sine titler som dansk- og nordisk

mester ved det nyligt afholdte DM og NM i

hestepløjning på Bornholm.

Niels vandt mesterskaberne med de opnåede

200,9 point, mens Arne Hansen, Slesvigske Køre

Selskab måtte se sig slået med sine 200,4 point.

Ved danmarksmesterskabet gik bronzemedaljen

til den ene af de 2 kvindelige pløjere Lis Laumann,

Midtjysk Køre Selskab med 194,1 point.

I Nordisk Mesterskab gik bronzen til Roland

Wirenborg fra Sverige med 192,2 point.

Efter en spændende eftermiddag, hvor man

vidste, at Niels Schelde havde vundet stubjorden

om formiddagen, og hvor man kunne se, at han

havde problemer med et sprøjtespor i grønjorden,

var der lagt op til en nervepirrende afgørelse.

Men Niels havde 2 point fra formiddagens

pløjning at gøre godt med, og sammenlagt rakte

det lige akkurat til at genvinde mesterskabet.

Carl Th. Christensen, Vendsyssel Køreforening,

som i 1999 blev nr 3 ved DM, måtte nøjes med

en 4. plads. Hestens Værns vandrepræmie for

DM og NM i pløjning

'Good Horsemanship' gik til Birger Hansen,

Dansk Køre Selskab.

Bornholms Køre Selskab havde stablet et flot

arrangement på benene med 30 deltagere og ikke

mindre end 164 deltagere i plovgildet. Redaktionen

sender et tillykke til vinderne og de placerede

pløjere, og tillykke til BKS med det flotte

arrangement.

Programlodtrækning

Lodseddel nr. /gevinst nr.

230/1 399/11 237/21 132/31

017/2 347/12 011/22 099/33

411/3 316/13 486/23 010/32

027/4 544/14 072/24 350/34

022/5 315/15 281/25 004/35

302/6 002/16 386/26 095/36

012/7 087/17 157/27 006/37

001/8 020/18 290/28 052/38

499/9 213/19 008/29 182/39

412/10 111/20 200/30

Alle med endetal 56 og 85 har vundet 1 /2 kg BKI

kaffe. Ring til Inge og Cai Andersen, tlf 5697

5110 for aftale om præmieudlevering.

Fra venstre Lis Laumann MKS, Arne Hansen SKS og mesteren Niels Schelde Petersen TKS Foto Jørgen Konge

11


12

Resultater fra DM i pløjning 2002

Pløjer Selskab Stubjord Grønjord Samlet Plac.

Niels Schelde Petersen TKS 100,8 100,1 200,9 1

Arne Hansen SKS 98,8 101,6 200,4 2

Lis Laumann MKS 95,5 98,6 194,1 3

Carl Th. Christensen VK 97,3 95,8 193,1

Thorkil Nielsen MKS 96,4 92,3 188,7

Niels Hansen MKS 91,2 94,3 185,5

Flemming Jensen DKS 92,4 92,8 185,2

Einer Frielund SKS 92,3 92,8 185,1

Jan Guldborg DKS 93,0 91,9 184,9

Morten Birkely FKS 92,5 90,8 183,3

Søren Rasmussen FKS 90,0 92,8 182,8

Niels Jørgen Ramsdal HKR 91,4 91,1 182,5

Kjeld Kryger SKS 88,4 92,0 180,4

Kurt Hansen DKS 87,8 92,4 180,2

Carl Einer Jonasen ThKS 89,9 89,1 179,0

Lars Dau SKS 85,3 90,8 176,1

Tina Laumann MKS 85,8 89,8 175,6

Birger Hansen DKS 86,5 88,3 174,8

Leif Evald Andersen DKS 86,4 87,8 174,2

Jørgen Andersen DKS 85,2 88,4 173,6

Erling Larsen MKS 86,5 87,0 173,5

Lasse Jørgensen BKS 83,3 88,9 172,2

Arne Kofoed BKS 82,7 88,5 171,2

Johnny Jensen BKS 85,1 83,6 168,7

Bent Nielsen BKS 82,8 85,3 168,1

Kjeld Anholm DKS 82,2 84,8 167,0

Bent Hansen BKS 77,4 81,7 159,1

Resultater fra NM i pløjning 2002

Pløjer Nation Stubjord Grønjord Samlet Plac.

Niels Schelde Petersen DK 100,8 100,1 200,9 1

Arne Hansen DK 98,8 101,6 200,4 2

Roland Wirenborg SV 96,3 95,9 192,2

Göran Olsson SV 94,9 97,1 192,0

Arild Thun NO 87,4 89,9 177,3


Poul Erik Pedersen, VK på ved ned ad broen

VM i kørsel - Riesenbeck 2001

Danmark var endnu engang repræsenteret ved

VM for 2-spand. Mesterskabet skulle oprindeligt

være afholdt i juni i Schweiz, men arrangørerne

måtte melde pas, og i stedet trådte Riesenbeck til

som vært og arrangør af VM, der kom til at ligge

i august måned. De danske deltagere var danmarksmesteren

Poul Erik Pedersen, VK samt

Peter Chr. Jespersen, SKS og Lars Monk, DKS.

Heldet var desværre ikke med danskerne. Allerede

inden mesterskabet blev en af Peter Chr.

Jespersens heste halt, men det til trods kørte han

den bedste dressur af danskerne og opnåede

58,56 strafpoint. Poul Erik Pedersen fik 61,92 og

Lars Monk 62,88 sp. Vinderen af dressur blev

Vilmos Lazar fra Ungarn med kun 35,84 strafpoint.

I maratonforhindringerne glemte Lars Monk

en enkelt port og blev derfor desværre diskvalificeret.

De danske kuske klarede sig ellers pænt i

maraton, men det ligger fast, at tempoet skal

sættes betydeligt op, hvis man vil blande sig med

verdenseliten.

Vel hjemkommet fra maraton blev vognbredderne

målt, og desværre var Peter Chr. Jespersens

vogn 2 cm for smal. Vognen var blevet målt

og godkendt ved et internationalt stævne i Sverige,

men noget må være gået galt siden, for vognen

kunne ikke godkendes ved VM.

Ungareren Vilmos Lazar blev verdensmester

med 124,76 strafpoint, Frederico de Beck fra

Portugal nr 2 med 125,92 sp og Poul Erik Pedersen

nr 42 med 175,98 strafpoint.

Resultater

Kusk Nation Strafpoint Nr

Vilmos Lazar HUN 124,76 1

Frederico de Beck POR 125,92 2

Zoltan Nyul HUN 129,98 3

Riny Rutjens NED 130,28 4

Zoltan Lazar HUN 132,06 5

Mario Junghanns GER 133,60 6

Isidor Weber AUT 134,60 7

Yngve Käll SWE 134,56 8

Poul Erik Pedersen DEN 175,98 42

Peter Chr. Jespersen, SKS Lars Monk, DKS Fotos Jørgen Konge

13


14

Niels Schelde Petersen ny verdensmester i pløjning

Ib Møller overrækker præmierne til en glad verdensmester

Niels Schelde Petersen, TKS

Niels Schelde Petersen fra TKS vandt verdensmesterskabet

i hestepløjning, der fandt sted i

weekenden på Eskjær Hovedgård på Salling

nord for Skive.

12 deltagere fra Norge, Sverige, Tyskland,

Schweiz og Danmark dystede for anden gang i

hestepløjningens historie om titlen som verdensmester.

Danmark var repræsenteret med seks

deltagere, herunder den da regerende verdensmester

Keld Jensen fra Vendsyssel. England, Skotland

og Irland var også inviterede, men disse

nationer måtte desværre melde afbud på grund af

risikoen for mund- og klovesyge. Belgien og

Frankrig måtte ligeledes melde afbud.

Efter lørdagens stubjordspløjning var der lagt

op til en nervepirrende grønjordspløjning søndag,

idet fire pløjere lå så tæt som indenfor 1

point. Niels Schelde Petersen lagde sig hurtigt i

spidsen og beholdt føringen til slut.

Niels Schelde Petersen pløjer de sidste VM-furer Fotos Ole Jespersen


Køreopvisning

Mesterskabet blev afviklet sammen med VM i

traktorpløjning på Eskjær Hovedgård, nord for

Skive, og tusinder af tilskuere lagde i løbet af

weekenden vejen forbi stævnepladsen, hvor der

søndag også var køreopvisning ved Dansk Køre

Forbund. Jan Jensen FKS kørte enspænder, Peter

Chr. Jespersen SKS 2-spand, Knud-Erik Tomra

HKR einhorn og Henri Hage FKS 4-spand. De

fire kørte en fin lille opvisning søndag over middag,

og Ib Møller præsenterede løbende ekvipagerne.

Et godt indslag, der trak meget publikum

til hestepløjningen.

Pløjning med 4-spand

I løbet af weekenden var der også opvisning af

Niels Jørgen Ramsdal HKR, der pløjede med

sine fire jyder og en tofuret Fraugde dybdeplovplov

'Herregårdsploven' tilhørende plovsamleren

Torben Sørensen, Hadsund.

Torben Sørensen kunne berette, at gamle plovkataloger

dokumenterer, at Eskjær Hovedgård,

Gl. Wiffertsholm og Rosenfeldt i sin tid pløjede

med tilsvarende Fraugde dybdeplove.

Resultater fra VM i pløjning 2002

Pløjer Selskab Stubjord Grønjord Samlet Plac.

Niels Schelde Petersen TKS 98,9 102,2 201,1 1

Arne Hansen SKS 99,2 99,4 198,6 2

Thorkil Nielsen MKS 99,1 97,8 196,9 3

Carl Th. Christensen VK 97,2 99,5 196,7 4

Lis Laumann MKS 98,5 95,6 194,1 5

Roland Wirenberg Sverige 96,6 95,5 192,1

Gøran Olsson Sverige 96,5 94,4 190,9

Keld Jensen VK 87,2 92,7 179,9

Arild R. Tuhn Norge 86,0 94,0 170,0

Stefan Oser Schweiz 82,0 83,1 165,1

Poul Schludecher Tyskland 74,9 80,4 155,3

Rudolf Berger Tyskland 66,3 opg. -

Niels Jørgen Ramsdal, HKR demonstrerede tofuret pløjning med 4 jyske heste Foto Ole Jespersen

15


Af Per Ole Schovsbo, dr. phil

Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk er et oplevelsessted,

der kan kaldes for både et frilandsmuseum

og et økomuseum med et velfungerende

karetmagerværksted. Her istandsættes

de hestevogne, der indgår i det levende andelsmiljø

1870-1950.

Der er heldigvis andre museer, der har påtaget

sig at videreføre de gamle vognhåndværk, så

karetmageriet er i gode hænder. Anderledes stiller

det sig med det lokale hjulmagerhåndværk og

de traditioner, der knytter sig til fremstillingen af

de stive landbrugsvogne. Det kan være, at

Andelslandsbyens karetmagerværksted efterhånden

lægger sig op ad de gamle, sjællandske

hjulmagertraditioner - og at de jyske dyrkes af fx

Hjerl Hede eller Industrimuseet i Horsens. Men

det er vanskeligt, fordi landbrugsvognene blev

bygget uden tegning, hvorfor man må til at

opmåle de bevarede, gamle vogne fra forskellige

egne af landet, for at kunne komme videre med

bevaringsarbejdet. Måske ville det være et projekt,

der kunne interessere landbrugsmuseerne?

Efterlysning af værktøj og maskiner

Karetmagerværkstedet i Andelslandsbyen Nyvang

er etableret for få år siden, og værkstedsleder

Jens Haugaard mangler en lang række specialværktøjer

og maskiner - der må bruges. Det er

ikke museumsgenstande, der skal bevares bag

montre eller på magasiner, som Jens er ude efter.

Hvis Køresportens læsere kan hjælpe med at

fremskaffe sådanne brugbare værktøjer og

maskiner, vil Andelslandsbyen kunne tilbyde

bedre service overfor hestevognsejere - naturligvis

uden ufin konkurrence med de allerede eksisterende

værksteder. Målet må være, at alle

arbejder sammen om at bevare og videreføre en

del af den danske kulturarv, der er mere truet,

end bygnings- og restaureringshåndværkene,

som Centeret i Rådvad tager sig af.

Andelslandsbyens karetmagerværksted mangler

først og fremmest en komplet hjulmaskine

med stemmeværk, jern, bor og opspændings-

16

Karetmagerværksted i Andelslandsbyen Nyvang

værktøjer. Dernæst et bøsningsbor med centrererpatron,

et gammelt navbor af smedejern, stilbare

fælghøvle af jern og en kopifræser til hjulegre.

Desuden mangler værkstedet værktøjer til

pålægning af gummi på vognhjul.

Det er ikke nødvendigt, at maskiner og værktøjer

er i tip top stand, for Andelslandsbyens

smedeværksted vil kunne reparere en del. Værktøjerne

til pålægning af vogngummi kan smedeværkstedet

kopiere, hvis det er muligt at låne et

komplet sæt.

Vi vil i kommende numre af Køresporten orientere

læserne om karetmagerværkstedets produktion

og udbygning, så der bliver mulighed for

at følge denne del af Andelslandsbyens håndværksbevarende

indsats.

FAKTA

Oplev andelstiden fra 1880-1950 i et levendegjort

museum fyldt med arbejdende

mennesker, aktiviteter og udstillinger.

Se smørret og osten blive produceret i

mejeriet fra 1892. Følg dagliglivet og få

kaffe i statshusmandsbruget fra 1927. Køb

originale varer fra brugsforeningen fra

1940. Se de gamle radioer, cykler og meget

andet fra perioden. Spis i Landsbycaféen

Amada til rimelige priser eller nyd de 80

tønder land museum ved at køre rundt i

hestevogn.

Åbningstider: Tirsdag til fredag kl 10-16,

lørdag og søndag kl 10-17.


Foreningen 'De Sorte Ekvipager'

En ny forening med et traditionelt og alligevel

nyt indhold er stiftet. Formålet er 'at samle veltjente

kuske, som er medlemmer af køreselskaber

i Dansk Køre Forbund med henblik på at sikre

sig selv og de andre 'brødre eller søstre' en værdig

afskedskørsel med heste - til hver sin tid.'

Bryllups- og studenterkørsel med hestevogne er

et iøjnefaldende og festligt led i at fastholde

køretraditionerne. I udlandet gælder dette også

for begravelseskørsel - selv om det er knap så

festligt, men alligevel traditionsrigt.

I Danmark taler vi helst ikke om døden, selv

om vi alle skal opleve den. Når heste og kørsel

har været en stor del af ens tilværelse, har en

kreds af ældre og yngre kuske besluttet at fastholde

de gamle traditioner, der er forbundet med

døden. Medlemmerne vil hermed sikre, at ligesindede

får en værdig, sidste køretur til deres

begravelse.

Gammel kulturtradition

I Danmark har der siden 1400-tallet været liglaug

opdelt efter professioner eller stand. Det

nye initiativ sondrer ikke herved, men åbner

mulighed for, at alle kuske, der er medlemmer af

DKF, kan være med til at fastholde også denne

side af en ældgammel kulturtradition.

Bestyrelsen består af Keld Sigfredsen, Ole

Jespersen og Ib Møller, der gerne står til rådighed

med yderligere oplysninger:

Ib Møller, tlf 8655 8744, fax 8655 9744,

e-mail ib_m@get2net.dk

Ole Jespersen, tlf 9814 7880, fax 9814 7820,

e-mail ole@ekvipage.dk.

Keld Sigfredsen, tlf 8669 0160.

Ib Møller

I udlandet er der tradition for hestetrukken begravelseskørsel. Her en hollandsk ekvipage Foto Joop Berghof

17


Ved DKF's hovedbestyrelsesmøde den 3. november

blev Årets Hest kåret. Valget faldt på 35-årige

MacBeth fra Asbjørn Mohr Drewes, MKS.

Redaktionen ønsker tillykke, og iler med en

beretning om den alsidige og garvede hoppe.

Brugs- og avlspony

Bruslund MacBeth er en skimmel Welsh Mountain

pony, der blev født i 1966 hos direktør Hans

Chr. Lund i Gråsten. Hun blev som 2-årig købt

af fabrikant Ole Jensen, og har efterfølgende

været i familiens eje. MacBeth blev tilredet og

tilkørt som 3-årig og har siden været særdeles

aktiv i køresporten. Hun deltog således i de

første arrangementer, der blev afholdt i køresportens

spæde barndom. MacBeth har gået enspænder

og har været med i næsten alle andre former

for forspændinger såsom 2-spand, tandem, einhorn,

4-spand, 5-spand og 6-spand.

Hendes gemyt gjorde det muligt at sætte hende

ind på alle pladser, men hyppigst har hun gået

forløber pga hendes store stabilitet.

MacBeth har fået fem føl, der alle er køreponyer.

Det første føl 'Firebird' er ligeledes i familiens

eje - hun er 28 år og bliver stadig flittigt

brugt til både ridning og kørsel.

18

Årets Hest - MacBeth 35 år

Første hest i showet på Vilhelmsborg

MacBeth har været med til kørestævner og opvisninger

og har kørt landet rundt på sommerferieture

fra Nordjylland til Bornholm. Hendes

bedste placering i konkurrence var danmarksmesterskabet

i dressur for ponyer på Tjele i 1980.

Til åbningsceremonien på Vilhelmsborg var hun

den første hest i showet, idet hun gik forløber i

einhorn-forspandet med herregårdens 'muse'.

Ud over køresporten har hun været meget alsidig,

idet hun har gået aktionstraver, trojka og

ungarsk post. De sidste mange år har MacBeth

været i brug til de små ryttere på familiens rideskole,

og hun køres fortsat på kortere ture, fortrinsvis

i 2-spand.

Har stadig gnisten tilbage

MacBeth står i boks sammen med sin 28-årige

datter og trives godt i sit otium. Hun har stadig

gnisten tilbage og kommer hen til leddet, hver

gang 4-spandsvognen trækkes frem. Men hun

må desværre nøjes med at se til, når de unge

ponyer drager af sted på de mere anstrengende

langture.

MacBeth som nærmer forløber ved Skovgårdsmuseet i Viborg. Karen Drewes er på bukken Privatfoto 1994


Af Joan D. Olsen

Tilbage i 1989 var min mand og jeg forholdsvis

nye 'indvandrere' på det sydlige Fyn. Vi havde

overtaget et nedlagt husmandssted, og blandt det

vi fik eftersendt fra et tidligere liv i området

omkring København, var vores lille, lidt overvægtige

islændervallak. Vi havde endnu ikke selv fået

etableret ordentlige staldforhold, så vi ledte med

lys og lygte efter nogle søde mennesker, der kunne

passe ham for os.

Jeg kørte rundt i området i vores 2CV Charleston

for at se, om der mon gik andre islændere på

græs et sted i nærheden. Det bragte mig til Falsled,

hvor jeg talte med en meget sød dame, som

desværre ikke kunne have ham stående. Men hun

kendte da en beslagsmed, der vist nok også havde

islændere- eller sådan noget lignende, som hun

tilføjede, og jeg kunne da lige få telefonnummeret.

Og sådan mødte vi Troels Hviid Sørensen og

hans kone Lena.

Det gik meget hurtigt op for os, at som hesteejere

var vi rene amatørere, og at vi her stod overfor

et par mennesker, som havde haft med heste at

gøre igennem hele deres liv. Troels og Lenas

Et liv med heste - del 1

hestestald var næsten fyldt til randen. Vi blev

præsenteret for et par fjordheste, en araber og en

håndfuld Welsh Cobs, som alle gik og stortrivedes

ude hos dem i Gl. Stenderup. Fra stalden gik turen

ud i laden, hvor der stod et par dejlige, gamle hestevogne.

Troels fortalte om sin kørsel, og jo længere

han kom ind i sin fortælling, jo mere klart

blev det, at der her var tale om seriøs konkurrencekørsel

af en slags, som vi aldrig havde set eller

hørt om før. Det blev der rådet bod på, men det er

en helt anden historie.

I dag har de adresse i Kværndrup, hvor stalden

stadig er fuld af heste, laden fyldt op med vogne,

og Troels har stadig ambitioner med sin kørsel.

Men der er sket meget i mellemtiden, og vilkårene

har ændret sig en del både for ham og for hans

kone Lena.

I lære som kusk

Troels er født og opvokset på landet, hvor heste,

ridning og kørsel blev hans store interesse allerede

i en tidlig alder. De fleste børn vokser fra det i

løbet af teenageårene, men ikke Troels, han havde

fundet essensen i sit liv. I 14-års alderen fik han

Troels med sin første kørehest Termin Foto Elsebeth Sørensen

19


Selvbinderen trukket af hele familien: Blanke,Rollo og Laban

Foto Vibeke Trans 1985

sin første kørehest Termin. Det var en fjordhoppe,

som også indgik i en del af landbrugsarbejdet,

hvor hun blev spændt for plov og radrenser. Og

når der ikke skulle arbejdes, gik køre- eller rideturen

rundt i området, og helst så tit som muligt.

Først i 70'erne begyndte Troels og den erfarne

kusk Poul Nielsen at komme på Arreskov, hvor

Esther Thomsen og Axel Lysmose havde heste

opstaldet. 'Poul og jeg hjalp til med at køre hingstene

Sinus, Habbit og Editor, og de stillede jo forholdsvis

store krav til os, om jeg så må sige', fortæller

Troels med et smil på læben. 'Men det var

jo også det, der gav erfaringen og rutinen.' Snart

begyndte 'den dynamiske duo' også at komme på

Egeskov hos FKS. Køreglæden blomstrede, og

der kom for alvor gang i dressurkørslen.

For Troels er det ikke nok bare at være 'tømmeholder',

som han kalder det. Hvis man vil være en

god kusk, kræver det meget træning af de køretekniske

færdigheder, og ikke mindst en føling med

hestene, så man gennem deres daglige adfærd kan

fornemme fx begyndende sygdom eller ømhed.

'Siden min tidlige ungdom har Poul været min

mentor og læremester', fortæller Troels. 'Vi har tilbragt

utallige gode timer sammen, og jeg blev

simpelthen bidt af at køre med heste.' Nogle af de

ting Poul Nielsen lærte fra sig, er stadig væsentlige

værktøjer, når Troels arbejder med sine heste i

dag. Her er et par eksempler: 'Man slipper aldrig

tømmerne - uanset hvad!'

'Det er vigtigt, at vi har fat i hestene, inden de

får fat i os.'

'Jeg har haft utrolig mange oplevelser sammen

med Poul, og de var ikke allesammen lige ufarli-

20

ge', siger Troels. 'Men de gav stor indsigt og rutine,

og jeg fik lært, hvordan man stiller hestene

rigtigt, og hvor vigtigt det er at have en blød hånd,

så man kan opnå det, man vil', tilføjer han.

Der er ingen tvivl om, at de gamle hestefolk

har bidraget med en betydelig kulturarv, når det

gælder horsemanship og brugen af heste.

At Troels og Lena har stor erfaring og føling

med heste, oplevede vi på første hånd, da de i sin

tid tog os 'under deres vinger'. Vi var et par akavede

københavnere, som havde brug for hjælp til at

tolke hesteadfærd på den rigtige måde og til at

forstå, hvad god horsemanship er. Jeg har ofte

suget videbegærligt af begges erfaringer og fortælleglæde,

og igennem alle de år vi har kendt

hinanden, har de haft meget at bidrage med.

Hvis man ingen har, må man låne

I 1974 fik Termin hingsteføllet Rollo, og det gav

basis for at planlægge lidt længere ud i fremtiden.

Nu skulle der køres med eget tospand. 'Jeg har

altid været glad for fjordhesten som race', siger

Troels. 'Den har en stærk statur uden at være for

tung, og temperamentet er godt i forbindelse med

konkurrencekørsel.' Men en kusk kommer ingen

vegne uden vogn, uanset hvor mange heste han

har. Så er det godt at kende folk, som har vogne

og seletøj, de ikke selv skal bruge.

'Til at starte med lånte vi os til dressurvogne og

seler', fortæller Troels. 'At være lidt mere præsentabelt

kørende krævede en investering, som vi ikke

havde plads til i budgettet. Det varede faktisk en del

år, inden vi selv fik anskaffet os et par gode vogne.'

I 1976 var tospandet en realitet, og Troels kørte

Lena hygger sig i solen med sin araberhoppe Blitta

Foto Bent Sørensen 1980


opvisning for første gang på dyrskuet i Odense.

Siden har der været mange opvisninger, både med

to- og firspand og såvel med egne som med

andres køreheste. Men der blev ikke bare kørt

med hestene i de efterfølgende år. På grund af

Troels' erfaring med brug af heste i forbindelse

med landbrugsarbejde var det naturligt for ham

også at deltage i forskellige landbrugsorienterede

arrangementer, hvor der fx skulle pløjes, høstes og

harves med de gamle redskaber. Og det var ikke

ren nostalgi alt sammen. Skulle der flyttes eller

ordnes nogle ting, hvor det ikke var muligt at

komme til med en traktor, blev 'de gule' sat i

arbejde. 'Man får stabile og rutinerede køreheste

af at bruge dem', understreger Troels. 'Hver gang

jeg tog fat i tømmerne og lod dem arbejde under

forskellige forhold, var det god træning både for

dem og mig.'

Fuld fart frem

I 1982 blev hesteholdet forøget med hingsteføllet

Laban, der havde Rollo som far. Nogle år efter

blev Laban spændt for sammen med Rollo, og i

1986 var det nye tospand klar til at deltage i deres

første kørestævne. 'For mig var det også det første

stævne, og det var meget spændende at skulle

køre på en måde, som stillede nogle lidt andre

krav', husker Troels. 'Jeg havde jo ingen stævneerfaring,

så jeg kørte forkert i en forhindring og blev

disket.' Det slog ham nu ikke ud. Hestene havde

klaret det fint og havde arbejdet for sagen, det

bedste de havde lært, og snart blev der pudset

seletøj igen og gjort klar til det næste stævne.

Det kan være en temperamentssag hvilken type

heste, man synes bedst om at køre med. I mange år

var de to energiske og arbejdsvillige fjordheste

passende for Troels. 'Rollo og Laban var begge

hingste', siger Troels, 'og det gav jo lidt mere fart

og tempo. Jeg kan godt lide, når tingene kan gå

lidt kvikt, og med de to hingste havde jeg mulighed

for at slå lidt ekstra 'turbo' til, hvis der var

behov for det.' Det har nok været lidt usædvanligt

at køre hingste-tospand, og man skulle tro, at det

gav uro i geledderne, når de var med ude. Der

blev naturligvis prustet og vrinsket en del af hinanden

og af hopperne især, men så snart seletøjet

blev fundet frem, vidste de, at der skulle arbejdes,

og det ville de meget gerne. 'Jeg har jo haft dem

fra føl og har kunnet præge og opdrage dem lige

fra starten', påpeger Troels.

Kusken og konen

I anledning af Poul Nielsens 60-års fødselsdag kørte Troels sin Mentor en tur med firspand Foto Vibeke Trans 1988

21


Rollo og Laban var først og fremmest et par ualmindeligt

velopdragne og rutinerede køreheste, så

lysten til at køre stævner voksede, og der blev

brugt megen tid og mange kræfter på den konto.

'Heldigvis har han en kone, der brænder ligeså

meget for sagen', siger Lena med et stort smil. 'At

køre stævner på et nogenlunde seriøst plan kræver,

at man begge to er indstillet på at bruge det meste

af fritiden på det, og så skal man kunne fungere

som et team', tilføjer hun. I mange år har man da

også kunnet nyde synet af Troels og Lena køre

med de to fjordhingste i alle mulige sammenhænge.

Og ligesom sin mand er Lena også bedst tilpas

med, at tingene går lidt kvikt og effektivt.

'Da jeg var 12 år, fik jeg min første hest', siger

Lena. 'Det var en araberhoppe, og som bekendt

kan der være en del 'tænding' på sådan én.' Det

skortede heller ikke på gå-på-mod hos hverken

hest eller rytter, og at de aldrig for alvor kom galt

afsted, er ifølge Lena lidt af et mirakel. 'Blitta og

jeg var 'pot og pande' i mange år', fortæller Lena.

'Noget af det sidste, vi eksperimenterede med, var

westernridning. Da var hun allerede en del oppe i

årene, men hun fungerede faktisk helt godt som

westernhest.' Når Troels og Lena fortæller løs om

alle deres oplevelser, får man en tydelig fornemmelse

af, at hestene er omdrejningspunktet i deres

tilværelse. Og det er ikke så mærkeligt, for

kærligheden og interessen for heste strækker sig

også langt ind i deres professionelle liv. Lena er

uddannet socialpædagog med speciale i pædagogisk

arbejde med børn og heste. Til daglig arbejder

hun i en fritids- og ungdomsklub i nærheden

af Odense, hvor hun er ansvarlig for klubbens

hestehold og de børn og unge, der kommer i stalden.

Lena er desuden forfatter til fagbogen

'Hesten som pædagogisk redskab', der udkom i

foråret 1999.

Troels har i 14 år haft selvstændig virksomhed

som beslagsmed, hvor han har haft god brug for

sin viden om hesteadfærd. 'Jeg har tit været ude

for at skulle sko heste, som af den ene eller anden

grund var vanskelige at have med at gøre', siger

Troels. 'Så gælder det om at have god tid og at

håndtere hesten på en rolig og bestemt måde, som

indgyder tillid.' Og det virker efter hensigten, for

det siges, at han igennem alle årene kun har måt-

22

tet opgive at sko nogle ganske få stykker.

Stævnevognene blev parkeret

I en periode var Troels og Lena ikke at finde

blandt stævnedeltagerne rundt om i landet. Som

beslagsmed havde Troels meget travlt i sommerperioden,

og som noget nyt var de også begyndt

selv at avle heste. 'Vi brugte en del tid og kræfter

på at avle Welsh Cobs og Welsh Partbreds, som

skulle være vores fremtidige køreheste', forklarer

Lena. 'I den periode fokuserede vi meget på

avlsarbejdet, hvor det også var vigtigt, at vi deltog

i avlsforeningens kåringer og shows, og så blev

det altså svært at få tiden til at slå til.'

Vi var ofte med, når hele trailertoget tog afsted

til kåring i Roskilde, Odense eller Herning. Telte,

dyner, tøj, kogegrej og hunde blev pakket i bilerne

med kyndig hånd, og afsted det gik med håbet

om, at hestene ville opnå gode bedømmelser.

De to fjordhingste og Lenas araberhoppe er for

længst draget afsted til de evige græsmarker, og i

anden og sidste del af historien er det tiden at

høste frugten af avlsarbejdet hos Lena og Troels i

Kværndrup.

Læs del 2 i næste nummer af Køresporten.

Troels ved DM i Åbenrå Foto Vibeke Trans 1988


Af Henrik Køier Andersen

Traditionel kørsel i København

Søndag den 19. august blev der kørt traditionel

kørsel i København. Dagen skulle have været en

del af nogle indledende konkurrencer, som skulle

have været afholdt i forbindelse med dyrskuerne

i Roskilde, Herning og Odense. Dyrskuerne blev

som bekendt aflyst i år, og konkurrencerne i Traditionel

kørsel derfor ikke afviklet. Der var kommet

en del afbud, på grund af høst, VM med

mere, men vi valgte at gennemføre arrangementet,

på trods af det begrænsede deltagerantal.

Vi mødtes kl 10.00 på Christiansborg, vejret

var fint, og de fremmødte havde virkelig gjort

noget ud af deres ekvipager. I år blev ruten gennem

det gamle København udleveret sammen

med bedømmelsesskema til hver ekvipage. Herefter

var det frit for alle, om man ville køre i kortege,

eller om man ville køre alene. Alle var dog

indstillede på at køre med i kortegen, hvilket gav

mange københavnere et flot og imponerende

syn, da den lange række hestevogne kom kørende

gennem byen.

Efter at have kørt gennem mange af de små

gader i det indre København, fortsatte turen til

Nørrebro, hvor vi gjorde holdt i De Gamles By,

der, som navnet antyder, er et stille og roligt

kvarter med egne ubefærdede gader. Her gjorde

vi holdt for at gennemføre de små indlagte konkurrencer,

som i år bestod i at bakke 3 meter

over afmærkede streger, køre med linerne i en

hånd og et glas vand i den anden fra punkt A til

punkt B, køre ned ad en allé med flag med mere,

uden at overskride linierne på siden og den sidste

hvor man skulle køre over et brønddæksel med

kun det ene baghjul. Vores besøg i den gamle by

var til stor glæde for os, da der er god plads, og

som tidligere nævnt stille i gaderne, men jeg tror

også, at Den Gamle Bys beboere fik en oplevelse

ud af det.

Der var kun en ekvipage igang ad gangen, og

derfor kunne de øvrige benytte pausen til at få

nogle indtryk af de andre ekvipager, som de

skulle bruge i forbindelse med den demokratiske

bedømmelsesform. Hver ekvipage udfyldte et

skema, hvor de gav deres vurdering af hvis

Frede Svendsen, DKS med sin smukke ekvipage på vej gennem København Foto Jørgen Konge

23


heste, vogn, seletøj, påklædning og samlede indtryk,

der var flotteste. Efter De Gamles By kørte

vi gennem Kastellet og over Amalienborg slotsplads

tilbage til Christiansborg, hvor præmieoverrækkelsen

fandt sted på ridebanen.

Vinderne var som følger:

Bedste heste: Bent Bang-Jensen, Auderød

Bedste vogn: Onse Pontoppidan, Hillerød

Bedste seletøj: Bent Bang-Jensen, Auderød

Bedste påklædning: Thomas Barslund, Rungsted

Samlet indtryk: Frede Svendsen, Gammerød

Indlagte konkurrencer: Egon Larsen, Krårup

Samlet vinder: Thomas Barslund, Rungsted

Thomas Barslund og Hans Zøllner

Jeg vil gerne sige tak til de, som kom, da jeg

synes, de virkelig havde gjort noget ud af deres

ekvipager. Samtidig vil jeg gerne opfordre andre

til at være med næste gang, vi har et lignende

arrangement. Formålet er godt nok at fremme

den ægte og oprindelige kørekultur, men man

kan sagtens deltage for turens skyld, selvom man

ikke vil gøre så meget ud af ekvipagen. Tak til

Jørgen Konge for al hans hjælp, på trods af, at

han først var kommet hjem fra VM natten før. I

fremtiden havde jeg forestillet mig et arrangement,

som ligner de internationale lidt mere. Det

24

Egon Larsen Fotos Jørgen Konge

vil sige, at man starter med bedømmelsen af

ekvipagen, hvorefter man kører en given rute på

en bestemt tid, med indlagte øvelser. Efter en lille

pause, når man er kommet tilbage fra turen,

kører man en traditionel forhindringskørsel på en

opstillet bane, hvorefter præmieoverrækkelsen

finder sted. På denne måde er der også lidt mere

at se på for eventuelle tilskuere. I øvrigt har jeg

tænkt over, at 2 arrangementer af denne slags

ikke er nok, hvis man vil have fremmet interessen

og arbejde sig op på et højere niveau. Derfor

havde jeg tænkt mig at lave et par små uformelle

arrangementer hver vinter, hvor vi hver gang

mødes et nyt sted, så det ikke altid er de samme

ting, man ser. Selvom dyrskuet og København,

altid er spændende, så giver det altid nye oplevelser,

når man kører på en fremmed egn. Hvis

interessen er der, vil jeg henvende mig til nogle

større gårde og godser med interessante omgivelser,

for at spørge om lov til at afholde et sådant

arrangement. På denne måde vil vi udvikle os

indenfor traditionel kørsel, samtidig med at vi

ser noget nyt og prøver vore heste af i fremmed

terræn. De, som skulle have interesse i at deltage,

må gerne snarest muligt sende mig et brev,

en fax eller en mail, da jeg så vil have en liste

liggende over interesserede.


Af Ib Møller

Den 20. august dræbte en løbsk kaperhest i

Århus en 68-årig kvinde. Kusken forklarede, at

en ukendt havde taget hovedtøjet af hesten, hvorefter

den var blevet forskrækket. Politiet efterforsker

stadig sagen, og skylden er endnu ikke placeret.

Det forekommer imidlertid uforståeligt, at

nogen blot kan tage et hovedtøj af en hest, uden

at kusken straks bemærker det. Lå hovedtøjet

korrekt, og hvordan kunne det ske? Jeg har altid

lært, at en kusk aldrig må slippe linerne, enten

han sidder på bukken eller står ved siden af. En

hest må aldrig kunne trække et køretøj efter sig

uden kusk.

I avisen stod nogle dage senere, at den pågældende

kusk var blevet fyret, fordi hun var blevet

indblandet i endnu et uheld ved at køre ind i et

lysfyr. Var den pågældende kusk da uerfaren?

Den ansvarlige vognmand mente, at blot man

opholdt sig indenfor 5 meter fra hesten, var det

tilladt at forlade den. Det stod i politivedtægten

fra København, hævdede han, hvilket naturligvis

er forkert.

’Politivedtægten for hestedroskekørsel København’

trådte i kraft den 1. januar 1998. Den

kræver tegning af ansvarsforsikringer, syn af

ekvipagerne, fastsættelse af antal passager, takster

mm. Jørgen Konge bistår i bedømmelserne.

Fra Den gamle By 2001: Må selv rutinerede heste stå forspændte

uden at være bundet eller sikret på anden vis?

Dræbt ved løbskkørsel

Det er uforsvarligt at lade passagerer stige op før kusken.

Fra Den gamle By 2001. Fotos Ole Jespersen

Nu køres der dog erhvervsmæssigt i hele landet,

men uden tilsvarende vedtægter. Selv om

færdselsloven er udmærket fx overfor uforsvarlig

kørsel, er den jo skrevet for bilister og ikke for

kuske. Der er immervæk nogen forskel.

I DKF’s selskaber har de fleste af os lært at

køre med heste. Men et medlemskab sikrer dog

langtfra, at man kan køre et spand heste. Vi har

diskuteret, om politiet nu vil indføre tvunget syn

af de kuske, der kører erhvervsmæssigt – altså fx

bryllups- og studenterkørsel. Heroverfor har der

naturligvis nok været en del skepsis al den stund,

at kuske som regel ved mere om emnet end de

fleste politifolk. Omvendt vil dygtige og erfarne

kuske næppe kunne frygte, at de ikke får lov.

Men et krav om årligt syn vil kunne øge

opmærksomheden om ekvipagen og udelukke de

største uansvarligheder.

25


Sker en ulykke som den i Århus, falder det tilbage

på hele køresporten, og det vil være særdeles

uheldigt. Derfor må sagens videre udfald

have alle kuskes opmærksomhed.

Etik og æstetik

Etik er ifølge ’Nudansk ordbog’ læren om det

ene menneskes rette optræden overfor det andet,

og æstetik handler om skønheden.

Gennem køreselskaberne og fx ved disciplinen

’Præsentation’ kan vi lære noget om æstetik.

Men det er en privat sag, om man vil gøre sit

yderste for at fremtræde korrekt. Politiet kan

ikke blande sig i etikken eller æstetikken. Men

det kunne kaperkuskenes foreninger, som det er

tilfældet i fx Wien, hvor der er en høj grad af

selvdisciplin.

I Wrangels ’Håndbog for Hestevenner’ står

detaljeret, hvordan en kusk bør opføre sig med

sine heste, og når han sidder på en buk. Tilsyneladende

er bogen ikke særlig velkendt hos mange,

professionelle kuske.

Jeg har i Århus oplevet en kusk med skoene

oppe på sparkebrættet, cigaretten dinglende,

kasketten i nakken og råbende af fuld hals til

venner på fortorvet.

TV bragte for nogle år siden en TV-serie med

optagelser fra en erhvervskusks dagligdag.

Wrangel ville have roteret adskillige gange i sin

grav, hvis han derfra kunne have set den udsendelse.

Fra New York: Der er gjort meget ud af synligheden med den

hvide vogn. Fotos Ib Møller

26

Behov for tilsyn

Tre uger efter ulykken i Århus forlød det, at

Århus Hestedrosche, Århus Kaperkørsel samt

Ponyekspressen havde dannet ’Århus Kaperforening’

og udarbejdet detaljerede og skrappe regler

for hestevognskørsel. Om kommunen eller politiet

i Århus vil overtage tilsynet, er endnu uafklaret.

Behovet er dog efter min mening til stede

efter et par alvorlige uheld i 1991 og 1997. Et

årligt eftersyn af kapervogne, heste og seletøj var

også altid en rutine i Århus indtil 1966, ligesom

det nu er gennemført i København.

Uheld med heste kan aldrig undgås. Men det

er sørgeligt, at der først skulle ske en så alvorlig

ulykke, før emnet tages op. En trøst er det dog,

at man nu indenfor egne rækker vil stramme op.

Kaperkuske er uden tvivl velkommen til at drøfte

køreteknik – etik og æstetik med DKF og medlemmerne.

Kusken har ment, at kjole og hvidt hører sammen med islandsk

trøje og ørevarmere.


Bruun Rasmussens Auktioner

Ved Bruun Rasmussens indboauktion i september på Pedersholm

i Vejle var to kaner under hammeren. Dels var det en

lille, svensk kane. Længde 180 cm og højde 92 cm. Kanen

var vurderet til 10.000,- kr, men blev ikke solgt.

Desuden en kane fra ca 1900 af rødmalet træ og sortmalet

støbejern. Kanen er prydet med våbenskjold samt vognlygter,

og var vurderet til 8.000,- kr, men blev ikke solgt.

HAMMERSLAG

The Reading Carriage Sale

(lot 48)

Firhjulet ralli car fra Bligh, Canterbury ca 1908.

Grøn med beige Bedford cord polstring, elipsefjedre,

jernringe, håndbremse. £1.500,-

Privat omnibus, sort med guld staffering og blå polstring

i kabinen, håndbremse. Solgt med firspandsstang.

£3.500,-

27


Gentlemans cab fra Allen, Brigg. Typen også kendt som 'back

door cab'. Sjældent eksemplar og i god stand. Lonsdale

gul og sort og med original, brun polstring i kabinen.

£5.400,-

Victoria fra Wellington Carriage Company, Telford 1985.

God stand, mørkeblå med rød staffering, Blå vinyl-polstring,

men kaleche og skærme af sort læder. £4.100,-

Firhjulet ralli car fra Harrison & Brass, Scotland ca 1900.

Sort og maroon med rød staffering på hjul og undervogn.

Blå polstring. £1.850,-

28

Amerikansk surrey, bemærk tværstillet forfjeder, mørkeblå

lakering og blå velour polstring.

Sort kaleche, bremse og i god stand. £4.100,-

(lot 83)

Tohjulet ralli car, ca 1900. Maroon og sort med rød staffering

på undervogn. Polstret med blå klæde. Indtil 1965 tilhørte vognen

Lord Mowbray & Stourton, North Yorkshire. £350,-

Firhjulet handelsvogn af modellen 'luggage cart' fra Oxford

Carriage Works. Drejede pinde i sider, bremse, lygter og

dampbøjede enspænderstænger. £1.200,-


Af Herluf Holst, TKS

Med bagervognen fra Ejstrup Bageri

Far kørte bagervogn ud fra Ejstrup bageri med 2

heste fra 1947 til 1953. Ejstrup bageri var beliggende

ca 10 km vest for Kolding og var et gammelt

foretagende med hestetradition. På det tidspunkt,

jeg beskriver, var ejeren Laurits Larsen,

som havde købt Ejstrup bageri engang under krigen

i ca 1944.

I bageriet var der beskæftiget 3 udlærte bagersvende,

en lærling og mester selv. I butikken var

bagerkonen og en ung pige.

Foruden bagerbrød var der også udsalg fra

Højrup andelsmejeri. Der var ansat en chauffør

til brødbilen, der forsynede brødudsalg i Kolding,

og så var der min far, som var brødkusk og

kørte med to dejlige heste. Far kørte på landet,

man kan næsten sige i en vifteform ud fra

Ejstrup. Mandag kørte han ikke på brødtur, men

dagen skulle bruges til andre ting.

Der skulle købes og hentes halm på forskellige

gårde, hvor far i ugens løb på turene havde fundet

det. Seletøj rengøres og pudses, brødvognen

rengøres og smøres, hestenes sko efterses og

hestene til smed for at blive skoet, hvis det var

nødvendigt. Det skete sommetider, at han solgte

et læs møg til en haveejer, og leveret kunne det

indbringe 15 kr, som han og mester delte.

Jeg kan huske, at far af vejmanden købte hø,

som var sat af i små stakke langs grøftekanten.

Fra tirsdag til lørdag morgen cyklede far hjemmefra

kl. 6.15. Det første han gjorde, når han

kom til bageriet, var at gå i hestestalden, der var

en tilbygning til bageriet. Først skulle han forbi 2

grisestier (bagermesteren havde lidt grise for

bedre at kunne udnytte det overskydende brød.

Hestene blev vandet. Enkeltvis blev de løsnet og

trukket ned til et vandtrug i hjørnet af stalden.

Truget var altid fyldt med vand, for hestene skulle

have ’kuldslået’ vand og derefter skulle der

fodres og strigles og køres møg ud.

Så skulle vognen læsses

Nu var det så tid til at trække brødvognen ud i

gården og hen til lugen i bageriet, og læsningen

kunne begynde.

Det var ca 130 almindelige rugbrød og 40 sønderjyske,

30-40 sigtebrød, ca 50 franskbrød, en

bakke med ca 20 stænger wienerbrød og en bak-

Bagervognen fra Ejstrup Bageri 1951 Privatfoto

29


ke med snitter, nogle roulader og lagkagebunde,

en skuffe med tvebakker. Han havde ikke poser

eller papir med i vognen. Kunderne måtte selv

komme med en tallerken eller bruge forklædet til

indkøbene.

Cirka kl 8.30 var hestene spændt for vognen,

og turen kunne begynde. Men inden start var der

kaffe og rugbrød i det store hyggelige køkken,

der lå mellem bageriet og privatboligen. Hvis de

sidste brød så ikke var kommet ud af ovnen, gik

far frem og tilbage uden for bageriets store vinduer,

så bagersvendene kunne se, at han var utålmodig.

'Det er mig, der skal køre ud i mørket i

aften, fordi I ikke kan blive færdige', sagde han.

Hestene stod stille med tømmen på bremsen.

Far gik fra sine heste 80 til 90 gange om dagen,

og hestene stod der, hver gang han kom ud. Det

sidste sted før han holdt rast, var hestene ’lidt på

tæerne’.

Muleposer med brød og korn

På turene havde far bestemte steder, hvor han

holdt frokost. Nogle steder blev hestene spændt

Med en lille folder i lommeformat i hånden tænker

jeg, hvor smart, den indeholder korte facts

om DKF og køresporten på alle niveauer. Lige til

at putte i lommen til hjemmestudium for interesserede

og potentielle nye kuske/medlemmer. Jeg

fandt den ved VM i pløjning på Eskjær - men

husker ikke lige hvor!

Her er så mit hjertesuk, som intet har med

pløjningen, konkurrencen, teknikken, speakningen

eller vejret at gøre. Hvad så?

Sekretariatet var ladet på en lastbil, resultattavlen

så ud til at være trukket frem af glemslen,

som en nødvendighed, i sidste øjeblik - og placeret

på ladets side! OK - til et lokalt træningsstævne,

men kan man det til et så flot og unikt

arrangement, som et VM?

30

VM - et vindue til verden

fra vognen og sat på stald imens, og andre steder

fik de muleposerne med brød og korn og blev

stående forspændt vognen, mens far sad i køkkenet

og spiste og fik en snak.

Om vinteren, når der lå tøsne på hustagene, og

solen skinnede, var far altid meget opmærksom,

for hestene kunne ikke lide, når sneen styrtede

ned fra tagene. Om vinteren, når der lå sne og is,

skulle hestene broddes. Det havde smeden forberedt

med 2 lidt større sømhuller i hver sko, så

kunne far selv tage sømmene ud og sætte brodderne

ind. De dage, hvor solen havde tøet noget

af isen på asfalten op, kunne brodderne ikke holde

hele dagen og blev så skiftet ud, inden det

blev mørkt. Far ville absolut ikke have, at hestene

ikke kunne stå fast.

Turene sluttede ved 18-tiden, og om vinteren

var det mørkt, inden vi kom hjem, så da havde vi

tændt flagermuslygten, som hængte under vognen.

Hvis der kom rigtig meget sne, blev brødet

kørt ud med kane, hvor sæderne var taget af, og

kassen fra en tidligere brødvogn var monteret på.

Jeg var med på brødturen så ofte, jeg kunne.

Det kan gøres bedre

En campingvogn til sekretariatet, et fortelt med

flis på 'gulvet' og en nymalet resultattavle, hvor

dagens resultater kunne læses. Et par borde og

stole, hvor Køresporten og de flotte bøger, som

flittige og engagerede forfattere har frembragt i

de senere år - kunne studeres og evt købes, udenfor

et stort skilt, der forkyndte, at her var Dansk

Køre Forbund. Det havde matchet den lille folder

- stort set uden, at det ville ha’ kostet en krone!

Vi er vel stolte og glade for sporten, så hvorfor

ikke vise det, hver gang lejligheden byder

sig?

Hjertelige hilsener

Gyda Andersen, DKS


Stor oplevelse at deltage i kørestævnet i Billund

Af Tove og Knud Poulsen, TKS

At være aktiv deltager i et åbent kørestævne var

for os en helt ny udfordring. Ser vi bare et år tilbage,

ville vi ikke i vores vildeste fantasi have

troet, at vi kunne deltage i et sådan stævne. Vi

har kun få års erfaring med hestevognskørsel, og

ambitionen har hidtil været at kunne spænde for

og køre en dejlig tur ud i naturen, hvilket også

har givet os mange gode oplevelser og socialt

samvær. Det med konkurrencekørsel er kun

noget for 'de professionelle', var vores holdning

og da slet ikke noget, man kan starte på, når man

for flere år siden passerede de 50.

Mange beretninger om spændende situationer

og hård konkurrence har vi hørt om fra de gamle,

garvede konkurrencekørere. Det lød spændende,

og det gjorde, at vi alligevel tog os sammen og

deltog i et par træningsstævner, og hvad skete

der? Jo, vi oplevede den særlige spænding og

udfordring ved at skulle leve op til de mange

skrevne og uskrevne regler og normer, og det at

blive bedømt på vores præstationer. Det var de

gode oplevelser fra træningsstævner, der gjorde,

at vi turde stille op til et åbent stævne.

Selve stævnet i Billund Ridecenter var særdeles

vellykket med 25 deltagende ekvipager,

pragtfulde omgivelser og, synes vi, ideelle forhold

lige fra camping og cafeteria til opstaldningen.

Vi har fået stor hjælp

Uden hjælp er det svært. Vi har fået utrolig stor

hjælp fra venner i foreningen, både hvad angår

lån af udstyr, hjælp til at forstå regler og hjælp til

træning. Det er vi meget taknemmelige for, for

uden den støtte var det ikke gået. Med hensyn til

træningen, så nåede vi noget, men selvfølgelig

slet ikke nok.

Det gik godt på maratonruten med overholdelse

af tider mm, men forhindringerne, dér havde

vi problemer med at huske de 5 fra hinanden, så

der var virkelig brug for samarbejde, og tiderne i

forhindringerne blev da også derefter. Dagen

efter stod den på dressur. Nerverne var virkelig

på højkant, og hestene var så umulige (eller også

var det kusken), som aldrig før. Det at lære dressurprogrammet

er svært her første gang, og det

gik da heller ikke særlig godt, men vi trøster os

med, at vi ikke kørte direkte forkert. Men så kom

triumfen i forhindringskørslen. Godt nok var vi

ikke ordentlig klar, da vi kom trillende stille og

roligt ud for at varme lidt op, og vi til stor

undren hørte vores navn råbt op. Som rigtige

amatører kunne vi slet ikke huske, hvorledes

starten skulle foregå, men heldigvis fik vi et tilråb

om flyvende start – og det gjorde vi så. Den

fik bare hele armen og vi kørte som aldrig før.

Resultat - en første præmie i disciplinen, som vi

er ret stolte af.

Knud Poulsen, TKS i forhindringskørsel Knuds smukke ekvipage i dressur Fotos K. Poulsen

31


Ser vi os i forhold til de andre ekvipager, der

deltog, er vi jo ikke i tvivl om, at vil man noget

med konkurrencesporten, ja, så kræver det er

enorm indsats, og det gøres ikke med deltagelse

en enkelt gang. Nej, vi føler nok, at vi har endnu

mere at lære, end før vi begyndte. Men det er

måske heri, vi skal finde forklaringen på, at vi er

ret stolte over at have gennemført et stævne, og

at lysten til at lære mere om kørsel med heste

vokser, for vi kan jo sagtens se forskel på os selv

og dem, der kan.

Fantastisk stemning og atmosfære

Mange aktive kuske siger, at konkurrence ikke er

noget for dem. Det er naturligvis også helt ok,

men inderst inde ligger der måske alligevel en

lyst til at prøve udfordringerne ved at køre gennem

forhindringer, køre forhindringskørsel, dressur

osv. Til dem vil vi sige, man skal ikke holde

sig tilbage, men gøre 2 ting: 1. find selv, eller få

din forening til at hjælpe med at finde en af de

'gamle', der kan og ikke mindst vil hjælpe dig, 2.

meld dig til et træningsstævne. Ja, så er der lige

det vigtigste – få konen/manden, kæresten, sønnen/datteren,

vennen/veninden eller hvem du kan

finde, motiveret til at dele din køreinteresse.

Kørsel er en sport, man ikke kan stå alene med,

hvilket man også kan se som en fordel, for det

giver disse gode fælles oplevelser, som vi kan

dele med hinanden.

32

Vognhjul

Så er der også det med den fantastiske stemning

og atmosfære, når så mange heste, vogne og

hestefolk samles. Travlhed i staldene, alle de

mange hjælpere, der skal til for at afvikle et

stævne og ikke mindst dommere og sekretariat.

Der er både travlhed og hygge. Det er en stor

oplevelse at være med og være en del af det.

Dagene går bare så utrolig hurtigt, og man synes

ikke, at der har været tid nok til at tale med

andre deltagere, selvom lørdag aften blev udnyttet

til fælles spisning og godt samvær.

Sluttelig vil vi benytte lejligheden til at opfordre

foreningerne til at lave aktiviteter, som kan

støtte og motivere nye kuske til at deltage i den

aktive kørsel i stævner såvel som i andre køreaktiviteter.

Jo flere vi er, jo sjovere er det.

Svend Jakobsen, ØKS passerer toppene i fin stil

★ Repareres ★ Gummi pålægges ★ Nye enspænderstænger på lager

Karetmager John Nielsen

Ringstedgade 6D - 4000 Roskilde

Telefon 4636 5001 - Mobil 2166 3451


Af Birgit og Per Dani Larsen

23. juli 2001 drog vi på campingferie til Bornholm

(uden heste), men med Køresporten blandt

vor underholdningslekture. Vel ankommen til

Strandlunden Camping ved Melsted så vi i Køresporten,

at BKS afholdt orienteringskørsel, og

denne tur kunne vi godt tænke os at deltage i.

Efter at have kontaktet BKS og fortalt om vor

interesse i arrangementet mødte vi op i Almindingen,

og heldige var vi, det viste sig, at der var

plads på Leon Skovgårds vogn pga et par afbud

fra de ellers inviterede.

Det var en herlig tur, solen skinnede fra en klar

himmel, måske var det lige varmt nok for hestene,

men vi skulle køre i skoven, så det gik. Efter

at have løst forskellige opgaver på diverse poster,

kom vi i mål, hvor alle deltagere skulle løse en

fælles opgave. Tre deltagere fra hver vogn skulle

lave en lang kæde/snor med det tøj, de havde på.

Det blev til nogle sjove indfald, små og store i

undertøj. Solveig var selvfølgelig mester for det-

Ferie 2001 på Bornholm

te. Hun er ikke Richards datter for ingenting og

er ligesom sin far fuld af skæg og ballade.

Efter præmieuddelingen var der bespisning af

ca 50 mennesker ved ét stort langbord. Her var

alt, hvad hjertet kunne begære, og vi blev bla

budt på 'Sub', en Brøndumsnaps med diverse

smagsstoffer. Specielt én med honning var god.

Det var meget hyggeligt, og samtalen gik lystigt,

men når bornholmerne talte med hinanden, måtte

vi opgive at følge med.

Ved fællesbordet mødte vi Jens og Kirsten Folkmann,

som inviterede os til at komme og

besøge dem, og det gjorde vi så, og selv om vi

ikke havde adviseret vores ankomsttidspunkt, så

både Kirsten og Jens var travlt optaget af vigtige

gøremål, blev vi hjerteligt modtaget med kaffe

og hyggelig snak. Det viste sig, at Jens og Kirsten

for mange år siden havde boet i Stenløse,

og at Kirstens 90-årige far bor i Ølstykke, lige

som vi. Kirsten fortalte, at hun var den første

kusk, der kørte for turister med sine heste forspændt

en sporvogn i Svaneke by. Jens og Kirsten

Kirsten Folkmann, BKS kører Linie 1 på Svanneke Torv Foto Bent Winkel

33


anbefalede os at besøge Johannes i Halse, for

han var i besiddelse af mange fine hestevogne.

Besøget kom i stand dagen efter, og det var

en fornøjelse af se disse mange flotte hestevogne,

som Johannes selv havde repareret og istandgjort.

Vognene var for manges vedkommende

indkøbt på Bornholm og fra den tid, da Johannes

var dreng. Om næsten hver eneste vogn kunne

Johannes fortælle dens historie, og han havde

næsten en af alle salgs vogne. Det var flot at se

dem stå glansmalede med stafferinger og krummelurer.

Johannes kone serverede kaffe for os

efter rundvisningen, og dette er en oplevelse,

som vi her bagefter vil tænke tilbage på længe,

og som også har knyttet nye venskaber.

Forleden dag ringede Kirsten for at fortælle,

at de var i København d. 14.-16. sept., hvor de

ville komme til Rågården i Ullerup, for at se os

køre stævne dér. Det glæder vi os til, både til at

køre stævne og til gensyn med Jens og Kirsten

og alle de andre søde, rare mennesker, som vi

34

ABERDEEN-ANGUS

Stambogsregistrerede avlstyre

og kvier sælges

Besøgende altid velkomne

Risbjerggård, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19

altid møder gennem vor hestesport.

Se, det var godt at have Køresporten med i

bagagen.

Leon med familie Foto Birgit Larsen

MASKINSTATION

v/ Arne Jørgensen, Kyndby

3630 Jægerspris

47 52 12 19


Natural horsemanship -

på bakken og i salen

Af Peer Werner Vogel

Det norske 'Landbruksforlaget' har udgivet

bogen 'Natural horsemanship', der på norsk fortæller

om hestens sanser, adfærd og instinkter.

Emner, der har stor betydning for kommunikationen

mellem hest og menneske. Bogen giver

praktiske råd til, hvordan man kan uddanne og

træne sin hest - fra føl til voksen - og naturligvis

baseret på hestens måde at kommunikere. Dette

er grundlaget for Vogels træning af hesten i

rundpaddock og longe.

Bogen er illustreret med Peer Werner Vogels

egne illustrationer samt fotografier, der viser

øvelserne trin for trin. Billedmaterialet er ikke

overvældende, men giver alligevel læseren en

god indsigt i forfatterens hensigter.

Bogen er indbundet og på 148 sider. ISBN 82-

529-2424-7. Prisen er 325,- NOK, og bogen kan

bestilles hos Landbruksforlaget, Postboks 9303

Grønland, N-0135 Oslo. E-mail post@landbruksforlaget.no.

Svenske landbrugskataloger

Svenske 'Vognhistoriska Sällskapet' har udgivet

endnu et par hæfter i deres efterhånden omfattende

serie af genudgivelser. Denne gang drejer

det sig om '1948 års katalog Landbruksmaskiner

LITTERATUR

– du bør kende og eje

och redskap, Arvika-verkens Försäljnings AB'

samt 'Svenska Jordbruksmaskiner från Kullberg

& Co, Katrineholm 1913. Begge er genoptryk af

salgskataloger for hestetrukne landbrugsredskaber

og maskiner.

I begyndelsen af forrige århundrede var Kullberg

& Co Sveriges førende leverandør af landbrugsmaskiner,

og firmaet havde omfattende

eksport til hele Europa og herunder også Danmark.

Så der vil sikkert være mange med interesse

i landbrugsmaskiner, der på et tidspunkt har

stiftet bekendtskab med en maskine fra Kullberg

& Co.

Hæfterne sælges gennem Vognhistoriska Sällskapet

c/o Bernt Lövgren, Stambanevägen 135,

S-141 39 Huddinge.

Bondens Jord

- En gård

– ett sätt att leva

Af Nils Pihl og

Pernilla Romare

Bondens Jord er en beretning om et ungt par fra

Sverige, som med deres tre børn har valgt en i

vore dage helt speciel levevis. De driver en gård i

Bränneslätt oppe ved Hallandsåsen ved hjælp af

heste og håndkraft, og deres filosofi er, at man

ikke tager mere fra naturen, end man giver tilbage.

De forsøger på denne måde at leve, som man

gjorde, før industrialiseringen kom til Sverige.

I bogen beskrives den lille families hverdag på

godt og ondt. Uden at romantisere, men alligevel

sidder man med følelsen af, at sådan et liv ville

man gerne have mod til at give sig selv og sine

35


egne børn. Der er måske ikke råd til de materielle

goder, som mange børn i dag vokser op med,

men så er der til gengæld masser af plads til, at

de kan være med til det, forældrene laver.

Beretningen om det unge svenske par er meget

levende fortalt af journalist Pernilla Romare og

utroligt flot illustreret af fotograf Nils Pihl. Nils

Pihl fik ideen til bogen på en af sine utallige ture

rundt i landet, hvor han blev fanget af synet af en

ung mand, der pløjede med sine heste, mens to

børn legede i nærheden. Det fascinerede ham, at

nogen ville tage den tid, det tager at pløje med

heste i vores stressede verden.

For de, som ikke har så let ved at læse det

svenske sprog, er alene de ca 300 farvefotos

noget, der gør bogen værd at eje.

Udgivet på forlaget Wahlström & Widstrand.

Hold hesten sund

- Om at behandle og forebygge sygdomme

Af Harry Petterson og Bernt Green

Bogen er en dansk oversættelse af en oprindeligt

svensk bog med originaltitlen 'Håll hästen frisk'.

Den første svenske udgave udkom allerede i

1976 med nu afdøde Fritz Sevelius som forfatter.

Den er senere udgivet flere gange og senest

opdateret med nyt stof af chefdyrlæge ved Djursjukhuset

i Helsingborg, professor Harry Petterson

og dyrlæge Bernt Green, ligeledes Djursjukhuset,

Helsingborg.

Bogen er oversat af Per Forup Larsen, med

Kristine Elbæk som faglig konsulent. Et indledende

kapitel om hestesituationen i Danmark de

sidste 100 år er skrevet af Dinny Lund, forfatter

til adskillige danske bøger om heste.

Efter et grundigt afsnit om hestens anatomi er

bogen skrevet næsten 'kronologisk', kan man fristes

til at sige. Først gennemgås hoppens brunst

og bedækning/insemination. Så et afsnit om forløbet

med hoppens drægtighed, foling og diegivning.

Derefter et afsnit om føllet og dets opvækst

med fodring, opstaldning og pasning/pleje.

Efter denne gennemgang behandles stort set

alt, hvad der er værd at vide om heste og deres

sygdomme. Bogen er et 'must' for alle med

kærlighed til heste, og bogen kan bruges som

håndbog, da der er et omfattende stikordsregister.

36

Bogen er kendetegnet ved, at alle afsnit er

meget grundigt gennemarbejdet og godt skrevet.

Desuden er der mange gode illustrationer. Udgivet

på forlaget Aschehoug

Hestens lægeplanteleksikon

- Ny viden om

gammel lærdom

Af Hilary Page Self

Forfatteren har beskæftiget sig med heste gennem

et langt liv. Som voksen har hun ivrigt talt

for brugen af alternativ behandling og urtemedicin.

Hun har dels brugt det på sig selv og på de

dyr, hun har haft kontakt med. I bogen har hun

koncentreret sig om hestene og behandlingen af

disse.

Forfatteren giver med denne bog en grundig

indføring i mange forskellige lægeurter og deres

effekt på heste. Bogen er inddelt i tre dele.

Første del er en alfabetisk liste over urter og

deres udbredelse og anvendelse. Anden del er en

alfabetisk liste over sygdomme hos heste med

tilhørende omfattende beskrivelse af, hvordan

disse kan behandles med urter. Tredje og sidste

del er beskrivelser af alternative behandlingsmetoder

bla homøopati og kiropraktik.

Specialdyrlæge Tim Couzens skriver i sit forord

til bogen, at 'Den kaster lys over moderne

urtemedicin og søger at genetablere forbindelsen

til den traditionelle urtekundskab fra før i tiden.'

Ifølge Tim Couzens har urter altid spillet en stor

rolle i behandlingen af heste. I en periode har

urterne dog været afvist af den moderne lægevidenskab,

og først i de senere år er lægeurter ved

at vinde indpas igen. Bogen er med til at genoplive

forståelsen for alternativ behandling.

Bogen er oversat til dansk af Elisabeth Gertz

med dyrlæge Kristine Elbæk som konsulent.

Bogen udkom første gang på engelsk i 1996.

Den er letlæst og indeholder udover en omfattende

stikordsliste bla også forhandlerliste og en

liste med supplerende litteratur.

Udgivet på forlaget Aschehoug.


Dansk Køre Forbund

Formand: Svend Åge Nissen,

Strandelhjørnvej 16, 6500 Vojens,

tlf 7454 7060, post@hedegaarden.dk

Vi skal vist mange år tilbage i tiden for at opleve en så

vanskelig tid for det sidste høstarbejde som i dette

efterår. Nogle steder ender det nok med, at en del korn

slet ikke kan bjerges, og mange steder har der været

virkelig store problemer med at få ordentlig foderhalm

bragt i hus. Ak ja, vejrets luner har altid været uforudsigelige,

selvom mange forsøger herpå!

Netop hjemvendt fra en forlænget weekend ved DM

i pløjning på Bornholm med en stor positiv oplevelse

af dette arrangement i bagagen er det dejligt at konstatere,

at 27 danske, 1 norsk og 2 svenske, i alt 30 pløjere

dystede på livets løs omkring henholdsvis NM og

DM i pløjning.

Det var en lang og også kostbar rejse for de fleste,

men som mange klart gav udtryk for, så var det hele

turen værd at være med i de rigtig gode rammer, som

Bornholms Køre Selskab havde skabt omkring dette

store arrangement. I 1987 afholdt BKS også NM og

DM, og nu følte Bornholmerne, at det igen var tiden at

lægge mesterskabet til solskinsøen. Man afholdt

mesterskabet på helt samme sted som for 14 år siden,

og hele arrangementet var omkranset af en dejlig natur

med den smukke og kendte Ekkodalen som baggrund.

Herfra skal lyde en stor og varm tak til Bornholms

Køre Selskab for det store og flotte arrangement og

den store hjælpsomhed og venlighed, alle blev mødt

med fra de mange travle hjælpere! Også en tak til

pløjerne og deres hjælpere for en positiv indsats, samt

til dommerne, som havde en meget travl dag i pløjefeltet.

For cirka 4 uger siden afholdt vi VM i pløjning på

Eskjær Hovedgård på Salling. Vi havde allieret os med

traktorerne, som holdt deres VM samme sted. 12 deltagere

fra 6 lande dystede i 2 dage i stub- og grønjord,

og resultatet blev, at Niels Schelde Petersen TKS blev

ny verdensmester i hestepløjning. Et stort tillykke skal

lyde herfra! Vi havde nogle gode faciliteter, og mesterskabet

blev afviklet på bedste vis, dog var det hele ved

at drukne totalt i regn lørdag. Heldigvis bedrede vejret

sig til søndagens aktiviteter. Vi havde også lejlighed til

et flot indslag om kørsel, hvor vi kunne fremvise 4 af

Fra formanden

Sekretær: Allan Bjerre, Hørager 1,

2690 Karlslunde, tlf 4615 2161,

allanbjerre@privat.dk

vore ypperste ekvipager, hvilket naturligt vakte stor

opmærksomhed og beundring fra mange sider. De 4

ekvipager var 1-spand Jan S. Jensen FKS, 2-spand

Peter Chr. Jespersen SKS, einhorn Knud E. Tomra

HKR og 4-spand Henri Hage FKS.

I skrivende stund er der indbudt til vores årlige

hovedbestyrelsesmøde, hvor mange ting skal drøftes

og behandles, for at vi kan få rundet sidste år af og

ikke mindst få taget nogle gode initiativer til det kommende

år.

Et af de forhold vi skal have evalueret, er den nye

stævnestruktur, med færre og større kørestævner i det

jyske område, som vi satte i gang sidste sæson. Vi tror

allerede nu, at erfaringerne har været så gode, at dette

er vejen frem.

I juli afviklede vi, sammen med Shetlænderforeningen,

et kørestævne på Revsø Rideskole. I alt 17 ekvipager

shetlandsponyer deltog og fik en rigtig god fornemmelse

for hvad et kørestævne er. Vi tror på, at

sådanne aktiviteter kan medvirke til at skaffe endnu

større interesse for køresporten generelt og hermed

også flere deltagere i vore almindelige køreaktiviteter.

Særligt de små ponyer har haft svært ved at kunne

danne klasser i de normale kørestævner, men vi tror, at

dette kan være en hjælp på dette område. Interessen

var så intens og stor, at der allerede nu er aftalt et tilsvarende

kørestævne på Revsø Rideskole 1. weekend i

august næste år.

Tiden nærmere sig også for indendørsstævnerne, og

her er reglerne tilpasset og revideret lidt, så vi ser frem

til disse stævner de kommende måneder. Ellers er den

kommende tid nok ikke til de helt store hesteaktiviteter.

Dog skal vi huske på, at vore heste ikke bare er

biler, som man kan klodse op i vintertiden. De skal

fortsat passes på bedste vis og ikke mindst med en

afpasset motionering gennem vinteren.

Idet dette er sidste udgave af Køresporten vil jeg

også gerne ønske alle en god jul og et godt nytår, med

tak for mange gode timer i 2001.

Svend Åge Nissen

37


Privatsekretær Arne Hansen fratræder

38

Nyt fra Dansk Køre Forbund

Oberst Arne Robert Schiøtt Hansen fratrådte

efter ansøgning med udgangen af oktober 2001

tjenesten som privatsekretær for Dansk Køre

Forbunds protektor, Hendes Kongelige Højhed

Prinsesse Benedikte. Arne Hansen afløstes fra 1.

november 2001 af kammerherre, oberst Peter

Arndal Lauritzen. Ved afskeds- og tiltrædelsesreceptionen

var DKF repræsenteret ved præsident

Ib Møller.

Staldmester, major Leif Heuser fratræder

Staldmester, major Leif Heuser fratræder efter

ansøgning tjenesten ved den Kongelige Stald-

Etat med udgangen af februar 2002. Leif Heuser

afløses fra den 1. marts 2002 af major Peter

Michael Mentz, der fra udgangen af oktober

2001 med pension fratræder tjenesten som chef

for Garderhusarregimentets Hesteskorte.

Carlsbergs Mindelegat støtter DM i kørsel

Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen

har i skrivelse af 24. august 2001 til DKF meddelt,

at Mindelegatet har bevilget kr 20.000,- til

det kommende DM i Herning 17.-21. juli 2002.

Præsentationsfolder

Køreforbundet har udarbejdet en ny PR-folder,

der i tekst og farvebilleder fortæller om aktiviteterne

i forbund og selskaberne. Køreselskaberne

har netop hver modtaget et antal eksemplarer til

PR-brug lokalt, ligesom DKF vil benytte folderen

til fremtidige kampagner.

Flere teknisk delegerede (TD) ønskes

Da der er mangel på teknisk delegerede, skal vi

anmode køreselskaberne om skriftligt at indstille

egnede personer til uddannelsesudvalget. Husk,

at disse ifølge forbundets bestemmelser skal

være autoriserede dommere for at kunne komme

i betragtning.

Henvendelse rettes til uddannelsesudvalget

v/formand Marianne Seidenfaden, Dorthealyst

4440 Mørkøv.

Dommerkonference 10. marts 2002

Dommerkonferencen vil igen i år blive afholdt

på Kærsgaard, hvor familien Hage velvilligt har

stillet Orangeriet til vores rådighed.

Mødet starter kl 10.00 med kaffe og rundstykker.

Kl ca 13.00 er det tid for frokost. Nærmere

omkring selve konferencen vil blive fremsendt

de tilmeldte senere.

Der skal gøres opmærksom på den gamle

regel, at har man i to år i træk ikke deltaget i

dommerkonferencen, vil man blive slettet fra

dommerlisten uden yderligere varsel. Har man

meddelt afbud med en acceptabel begrundelse,

vil der dog kunne opnås dispensation.

Tilmelding til Inge Luise Ratzow på telefon

7556 5151 senest den 24. februar.

Banebyggerkursus 12.-13. januar 2002

Dommeraspiranter, nuværende og kommende

banebyggere tilbydes i lighed med sidste år at

komme på weekendkursus i banebygning.

Dommeraspiranter skal være opmærksomme

på, at de, for at kunne fuldende deres dommeruddannelse,

skal have deltaget i et sådan kursus.

I lighed med sidste år vil det blive afholdt på

Hotel Lynggården i Lind ved Herning.

Da vi efter afholdelse af dette banebyggerkursus

nok må formodes at være dækket ind nogle

år fremover, er det meget vigtigt, at de, der har

interesse i banebygning, tilmelder sig.

Bemærk: For at kunne komme i betragtning

som banebyggeraspirant gælder de samme regler,

som for dommeraspiranter, nemlig at det skal

være bestyrelsen, der anbefaler dem.

Der vil ligesom sidste år være tale om, at

Dansk Køre Forbund betaler en del af udgifterne,

men den enkelte deltager må forvente at skulle

betale ca 500.- kr.


Foreløbig tidsplan lørdag

Kl 10.00 Kaffe og introduktion

Kl 10.30 Reglement

Kl 13.00 Frokost

Kl 14.00 Teoretisk arbejde

Kl 15.00 Kaffepause

derefter teoretisk arbejde / modelarbejde

Kl 18.00 Middag

Kl 19.00 Besøg hos Svend Aage Lauridsen

Foreløbig tidsplan søndag

Kl 8.00 Morgenmad

Kl 9.15 Opsamling og videre arbejde med

teori og modelarbejde

Kl 11.00 Teoretisk arbejde

Kl 12.00 Frokost

Kl 13.00 Modelarbejdet gennemgås

Kl 15.00 Kaffe og derefter afslutning

Som undervisere forventer vi i lighed med sidste

år at kunne gøre brug af de bedste danske og

svenske banebyggere.

Dette er det foreløbige program, ændringer

kan påregnes. Bindende tilmelding senest den

10. december 2001 til Marianne Seidenfaden på

tlf 5927 3123.

Nyt pløjereglement

I september udkom det længe ventede pløjereglement

i revideret udgave, og i tidssvarende løsbladsystem,

der letter rettelser og tilføjelser.

Reglementet kan bestilles og købes i køreselskaberne.

Medlemsantal sendes til rideforbundet

Køreselskaberne under DKF bedes huske, at de

fremsendte blanketter til opgørelse af medlemsantal

skal være udfyldt og fremsendt til Dansk

Ride Forbund inden 1. december 2001.

Aktivitetskalender 2002

I næste nummer af Køresporten bringes traditionen

tro aktivitetskalenderen for år 2002. Køreselskaberne

bedes derfor huske at indsende aktivitetsplaner

direkte til Ole Jespersen, så det er

redaktionen i hænde senest 15. januar 2002.

Materiale modtaget efter deadline kan desværre

ikke bringes i kalenderen. Til orientering koordinerer

redaktionen ikke arrangementerne.

Adresseliste 2002

Sammen med Køresporten 2•2002 udgives en ny

adresseliste. Køreselskaberne vil i begyndelsen

af året modtage medlemslister til revision, og vi

beder om, at I overholder de anførte deadlines.

Nyt CD-rom spil om heste

Dansk Ride Forbund udgiver i samarbejde med

Savannah et spændende CD-rom spil på dansk

'Nikki', der handler om heste og hemmeligheder.

Hesteinteresserede pigers tanker og fantasier

kredser ofte omkring miljøet på en rideskole. De

kan ofte ikke få stof nok om ridning - både fakta

og fiktion. Nikki-spillet bygger bro mellem disse

fantasier og virkeligheden, og spillet vil være at

finde i rideudstyrsforretninger samt forhandlere

af computerspil fra omkring 1. november. Vejledende

udsalgspris er 299,- kr.

Ridekalenderen ændrer form

Dansk Ride Forbunds publikation 'Ridekalenderen'

har eksisteret som selvstændig udgivelse i 2

år. I flere år udkom 'Ridekalenderen' som et tillæg

til 'Hest & Rytter', men fra 1. januar 2002 vil

den udkomme som en del af 'Ridehesten' på tilsvarende

måde som Dansk Varmblods sider i

'Ridehesten'. 'Årsagen til beslutningen er flere,

hvoraf økonomien er en af de tungtvejende',

beretter generalsekretær Kim Lundshøj fra DRF.

Det nye samarbejde med 'Ridehesten' byder også

på nogle nye og spændende muligheder. Bla

åbnes der mulighed for at nå ud til de yngste ryttere,

som DRF tidligere har haft problemer med

at nå.

Silkeslips og tørklæder med

DKF’s logo kan købes hos dit

lokale køresselskab.

39


- Vagn Axel sagen er nu slut!

Som tidligere omtalt blev sagen behandlet i Danmarks

Idræts Forbunds Appeludvalg den 18.

april 2001.

Den del af sagen, der omhandlede en evt.

sanktion til kusken på ekvipage nr 42, der helt

fra starten havde indrømmet at have kørt med

motorkøretøj på sidste del af E-etapen, blev henvist

til fornyet behandling i DRF´s Ordens- og

Amatørudvalg.

Denne behandling skete den 22. august 2001,

hvor kusken fra ekvipage nr. 42 samt DKF også

var indkaldte.

Begge sidstnævnte parter takkede nej til at deltage

i flere møder i denne sag og henviste til, at

vi mente, der var holdt rigeligt med møder, og

endvidere forelå der et meget fyldigt skriftligt

materiale som grundlag for at træffe en korrekt

afgørelse.

Kendelse

Ordens- og Amatørudvalget afsagde en kendelse

den 12. september 2001, der afviste Vagn Axels

påstande om, at der også var sket motorkørsel i

selve forhindringsområderne. Vagn Axel skal

have tilbagebetalt depositum for protesten, fra

arrangørerne og DKF, i alt 400,- kr. Kusken på

ekvipage nr. 42 betaler en bod på 400,- kr til det

arrangerende selskab. Dette har han accepteret,

udelukkende for at bidrage til at få afsluttet denne

ualmindelig kedelige og langtrukne sag.

Skadet renommé

For os har essensen hele vejen i sagen været, at

den påståede handling ikke kunne ændre ved de

placeringer, der blev opnået ved mesterskabet

2000 i Dronninglund, og dette er vi godt tilfredse

med at have opnået. Dog havde vi gerne, som

også tidligere omtalt, været denne meget kedelige

sag foruden. Den har skadet vores renommé

internt, men endnu mere overfor omverdenen.

40

Protest ved DM 2000

En af hovedanstødsstenene for os i hele sagen

har været det stykke papir, der er afbildet på

modstående side, og hvor den håndskrevne

tilføjelse og rundsendelse er sket af familien

Axel. Skulle det knibe med at tyde den håndskrevne

tilføjelse, grundet en efterhånden ret

dårlig kopi, så lyder denne således:

'Køresporten 1 99

Fotografen er fm. for det fam. ejede selskab. Sønnen

er direktør i firmaet. Hvad er prisen på en

1. pl. v. D.M.?'

Fra Dansk Køre Forbund tager vi kraftig afstand

fra sådanne grove og helt åbenbart grundløse, og

efter vores opfattelse, dybt injurierende insinuationer.

Samtidig er påstanden helt ude af trit med fakta

i sagen, idet ekvipage nr. 42 som bekendt blev

både faktisk og moralsk vinder af mesterskabet i

Dronninglund 2000.

Vores opfattelse har hele tiden klart været den,

at et mesterskab skal man køre sig til – det skal

man hverken kunne protestere eller advokatere

sig til.

Vi skal samtidig hermed overfor firmaet, de

nævnte personer og arrangører undskylde og

dybt beklage, at nogen - indenfor dansk køresport

- overhovedet har kunnet finde på en sådan

handling overfor støtter af vores sport!

Som tidligere nævnt agter vi nu at lægge denne

ubehagelige og langtrukne sag bag os og fuldt

ud koncentrere kræfterne om arbejdet for medlemmerne

og vores organisation.

Med venlig hilsen

Svend Åge Nissen, formand

Niels Giversen, næstformand


Regler for indendørskonkurrence med heste og vogn

1. Afholdes på bane med minimum mål

20x50 m.

2. Konkurrencen skal indeholde 3 discipliner.

Disciplin 1. Dressur

2.1. Banens dressurmarkering skal være med

afstand i forhold til banens størrelse.

2.2. Kun godkendt indendørs dressurprogram

kan benyttes.

2.3. Dommernes point skal tilkendegives og

nedskrives af sekretær efter hver øvelse.

2.4. Der benyttes 2 dommere. En dommer

bedømmer gangarter og giver point herfor.

En dommer bedømmer og giver point for

figurernes udførelse.

2.5. Fejl bane og tilfælde af overtrædelse af regler

vil blive tilkendegivet af den dommer,

der er ansvarlig for bedømmelse af figurerne

og nedskrives af sekretær.

2.6. Dressurdommer er uddannede køredommere

eller køredommerkandidater fra uddannnelsesudvalgets

kandidatliste.

Disciplin 2. Forhindringskørsel

2.7 Konkurrencedeltagerne vil blive gjort

bekendte med rutens længde eller idealtid.

(se pkt. 2.18)

2.8 Der må maksimum være 10 porte.

2.9 Forhindringsportenes markering skal være i

numerisk rækkefølge. Godkendte kegletyper

skal anvendes, men alle forhindringsporte

må have et flytbart element.

2.10 Banen må indeholde én kombineret forhindring.

2.11 Startlinien må ikke være mindre end 5 m

fra første port.

2.12 Mållinien må ikke være mindre end 5 m fra

sidste port.

2.13 Der er ikke sat nogen minimum eller maksimum

afstand imellem portene, men ruten

må være således, at kusken er i stand til at

vedholde og evt forøge farten igennem

størstedelen af banen.

42

2.14 Kusken må selv bestemme ruten, men skal

gennemkøre portene i numerisk rækkefølge.

2.15 Kusken må krydse sit eget spor igennem

portene uden strafpoint.

2.16 Nedkørsel af tidligere kørt port vil give

strafpoint.

2.17 Måltiden udregnes efter 220 m/min.

2.18 Kusken idømmes 1 strafpoint for hvert

sekund, enten før eller efter idealtid.

Disciplin 3. Maraton

2.19 Hver deltager skal gennemkøre 4 maratonforhindringer.

2.20 Der skal være 2 forhindringer opbygget på

banen med maksimum 5 porte. Forhindring

1 og 2 skal gennemkøres af alle deltagere

fra hver klasse, før forhindring 3 og 4.

2.21 Begge forhindringer vil på ny blive nummereret

og gennemkørt af hver deltager

som forhindring 3 og 4. Hvor der er 2 baner

til rådighed, kan alle forhindringer gennemkøres

på en gang i rækkefølge, Men arrangørerne

må have opmærksomheden henledt

på, at konkurrencen ændrer betingelser og

karakter, og hvilke konsekvenser dette måtte

have.

2.22 Forhindringerne må have et antal væltbare

elementer.

2.23 Der kan køres med neutral zone eller flyvende

overgang, ekvipagen kan stoppes

imellem forhindringerne med fløjte og vimpel.

Point

2.24 Der gives 1 strafpoint for hvert sekund,

ekvipagen befinder sig i hver forhindring.

Hver forhindring tidtages individuelt.

2.25 Hver nedrivning vil give 5 strafpoint.

2.26 Forhindring 1 og 2 gennemkøres i rækkefølge,

efter sammenlagte scorede point for

disciplin 1 og 2 (dressur og forhindringskørsel)

Ekvipagen med færrest strafpoint

kører sidst.


Klasser

3.1 Klasse 1: Enspænder under 148 cm (pony).

Klasse 2: Enspænder over 148 cm (hest).

Klasse 3: 2-spand under 148 cm.

Klasse 4: 2-spand over 148 cm.

Deltagere

4.1 Alle deltagere skal være medlem af en forening

optaget i Dansk Køre Forbund.

4.2 Alderskvalifikationer i henhold til Dansk

Køre Forbund og FEI’s regler.

Grooms

5.1 Grooms må stå op i alle discipliner bag på

vognen.

5.2 Grooms, der hjælper mundtligt eller fysisk,

ændrer stilling, bevæger vognen på nogen

måde i disciplin 1 og 2, afstedkommer, at

kusken modtager 20 strafpoint.

5.3 Grooms behøver ikke at være medlem af

Dansk Køre Forbund.

5.4 Grooms kan deltage på flere ekvipager,

såfremt disse er i forskellige klasser.

Heste og ponyer

6.1 Hestene behøver ikke at være registrerede i

Dansk Køre Forbund

Påklædning

7.1 Maratonpåklædning bæres under alle discipliner

i konkurrencen.

7.2 Sikkerhedshjelm bæres under alle discipliner.

Sikkerhedsvest anbefales.

Vogne

8.1 Deltagere skal bruge samme vogn i alle

discipliner.

8.2 Vogne skal være af maratontype.

8.3 Vognbredden skal for klasser under 148

cm (pony) være 120 cm bred og over 148

cm (hest) være 125 cm bred.

Specialforretning

for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . ENGVEJ 2B . 8832 SKALS . 86 69 45 17

Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.

★ Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

Tyske

kvalitetsvogne sælges

• Maratonvogne

• Turvogne

• Dressurvogne

T. Schmidt

Mecklenburgische

KUTSCHENMANUFAKTUR

Svend Jacobsen

Tlf 7580 5225 (kl 18.00 - 20.00)

RING OG FÅ ET INTRO-

DUKTIONSTILBUD!

43


44

Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte


Dansk Køre Forbund

Protektor HKH Prinsesse Benedikte

45


Fédération Équestre Internationale

Avenue Mon-Repos 24, PO Box 157, CH-1000 Lausanne 5

Tlf (4121) 310 47 47, fax (4121) 310 47 60

www.horsesport.org – info@horsesport.org

August Dubey in memoriam

Den 15. august 2001, midt under VM for 2-spand i

Riesenbeck, døde schweizeren August Dubey 79 år

gammel. August Dubey var tredobbelt verdensmester

(individuelt og for hold i Münster 1972 og for hold i

St-Gallen 1974) og europamester i Windsor 1973.

Dubey var international køredommer, teknisk delegeret

og mangeårig træner for det schweiziske team.

Han var medlem af FEI's Driving Committee fra

1980-84. August Dubey var stadig aktiv, og under

VM i Riesenbeck var August Dubey medlem af

ankenævnet.

FEI Top Driver Awards

Tyskeren Michael Freund blev vinder af årets FEI

Four-in-Hand Top Driver Award med 44 point, stærkt

forfulgt af schweizeren Werner Ulrich med 41 point.

3. pladsen gik til svenske Tomas Eriksson med 40

point. 61 firespandskuske deltog i konkurrencen, der

blev indstiftet i 1991 og er sponsoreret af Finn

Caspersen.

Den svenske 2-spandskusk Yngve Käll vandt FEI's

Pairs Top Driver Award med 38 point, mens australske

Boyd Excell tog andenpladsen med 37 point. Prisen

er indstiftet i 2000 og sponsoreret af Van der

Wiel Harness.

Tyske Dagmar Tödter vandt FEI's Singles Top Driver

Award med 35 point, mens belgiske André Herman

tog sølvmedaljen med 28 point. Prisen, der netop

i år uddeles for første gang, er sponsoreret af den

tyske vognfabrikant Kühnle.

Maraton - forsøgsordning 2002

Som en forsøgsordning har FEI besluttet, at maraton

ved CAI-A, CAI-B og CAIO stævner i 2002 kun skal

bestå af 2 etaper, nemlig A og E. I Danmark gælder

ændringen således kun CAI-B/CAIP-B stævnet på

Dorthealyst 25.-28. april 2002.

Nyt fra FEI

Etape A vil bestå af en kombination af de nuværende

etaper A og B, med en længde på 6-9 km. 1 km

måles med max hastighed på 6 km/t og de resterende

km måles med max 15 km/t. Der er fri gangart på

etape A.

Etape E skal have 5-8 forhindringer med en længde

på 1 km pr forhindring.

Idealtiden i maraton er +/- 1 minut.

Antallet af tidtagere reduceres til 4.

Vognreferenter forlanges ikke længere.

VM i 2002 berøres ikke af ovennævnte forsøgsordning

og vil således blive kørt efter det nugældende

FEI-reglement.

I løbet af 2002 beslutter FEI, hvorledes VM for 2spand

i Frankrig 2003 skal afvikles.

VM for enspændere 2002

Maratonen ved ovenstående mesterskab for enspændere

i 2002 reduceres til kun at omfatte etape A, D og E.

Hastigheder og længder vil være ifølge reglementet.

Nyt dressurprogram

FEI forbereder et nyt dressurprogram. Køresporten

bringer yderligere oplysninger, når de foreligger.

2-dags stævner

2-dags CAI-stævner med maraton som sidste disciplin

må som forsøg afholdes i 2002.

FEI's hjemmeside

Nyheder fra FEI bringes på www.horsesport.org.

47


48

Bornholms Køre Selskab

Formand: Inge Andersen, Ugleengevejen 3,

3720 Aakirkeby, fax 5697 5210,

tlf 5697 5110, gdsl@post.tele.dk

Indkaldelse til Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling

torsdag den 29. november 2001, kl 19.00 i

Aakirkebyhallerne med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse

På valg er: Erik Fält, bestyrelsesmedlem

Forslag Hanne Jørgensen

8. Valg af revisor og suppleant

9. Valg af fanebærer og suppleant

10. Eventuelt.

Hvad nu

Sekretær: Flemming Henriksen,

Sdr. Lyngvej 4, 3782 Klemensker,

tlf 5696 6060

Du opfordres til at møde frem og give din

mening tilkende, jo flere vi er med til at træffe

beslutningerne, jo flere tilfredse medlemmer bliver

vi jo. Vi vil meget gerne have gode forslag til

nye aktiviteter.

DM og NM i pløjning

Nu er det store slag slået, i skrivende stund er

der kun 48 timer til, at DM og NM skal foregå.

Vi tror på, at alt går godt, vejrmeldingen er fin.

Der er kommet flere deltagere til øen, staldene

er OK. Vi har fået ros for det, man har set indtil

nu. Stemningen er høj – nej, hvor vi glæder os!

Fra pløjeudvalget skal lyde en stor tak til alle,

der har været med.

HESTEFORSIKRING

- LAVESTE PRÆMIER I

KONGERIGET

DANMARK’S

HESTEFORSIKRING G/S

Valkendorfsgade 30 . 1151 København K

Telefon 33 15 39 70 . Telefax 33 15 34 70


Løvfaldsturen ved Slagelse

Dansk Køre Selskab

Formand: Marianne Seidenfaden,

Dorthealyst, 4440 Mørkøv,

tlf 5927 3123, fax 5927 3187

Igen i år var det det flotteste vejr, man kunne

ønske sig, da 7 køretøjer nød den dejlige tur gennem

de efterårsklædte skove ved Slagelse. Det

var godt nok det mindste antal køretøjer, der

havde været gennem alle årene. Men de ca 60

personer, der var med på vognene, gav udtryk

for, at det havde været en dejlig tur. Ca midt på

turen var den sædvanlige pause, hvor der blev

budt på en lille forfriskning. Ved den efterfølgende

sammenkomst i forsamlingshuset meddelte

Peter Eisensøe, der har været primus motor i dette

arrangement i en hel menneskealder, at han

stopper. Deltagerne havde samlet ind til en flot

kurv, som blev overrakt til Peter med en stor tak

for alle årene. Fra Dansk Køre Selskab skal der

også lyde en stor og varm tak til Peter, for det

han har gjort for køresporten. Ved samme lejlighed

blev det også meddelt, at turen heldigvis

ikke stopper af den grund, da Chr. Eisensøe junior

vil stå for turen fremover, og som Peter

udtrykte det: ’Så bliver det da i familien’.

HASTRUPVEJEN 18

2690 KARLSLUNDE

TLF 46 15 23 24 (EFTER 19.00)

BILTLF 40 37 23 24

Siden sidst

Sekretær: Gertrud Sørensen,

Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St,

tlf 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Sjællandsmesterskabet i pløjning

Ved Sjællandsmesterskabet i pløjning, som i år

blev afholdt i Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk,

deltog 14 pløjere. Om formiddagen blev

der pløjet stubjord. Det gik meget let, men om

eftermiddagen var det grønjordens tur. Det var

en gammel grønjord, så pløjerne fik virkelig

deres sag for. Næsten alle gennemførte indenfor

tiden.

Mange tilskuere havde fundet vej til arrangementet,

som blev meget omtalt i lokalradioen.

Det var godt, da der jo var sket en fejl med teknikken,

da vores meddelelse om arrangementet

skulle i Køresporten. Men med lidt mund-til

mund-metode og nogle opringninger blev vi da

det antal, vi plejer at være.

Resultatet af pløjningen blev:

1. Flemming Jensen

2. Jan Guldborg Jensen

3. Leif Andersen

4. Jan Hansen

49


Indendørs kørestævne 17. november

Lørdag den 17. november afholder SOK (Slangerup

og Omegns Køreforening) indendørsstævne

i Slangerup Lynge Rideklubs hal på Slangerup

overdrev. Der køres efter de nyredigerede regler

for indendørsstævner. For mere information

henvises til vores formand Henrik Hansen tlf

2016 6210.

Generalforsamling 22 november

Vi minder om generalforsamlingen, der heller

ikke var kommet med i Køresporten, på Osted

Kro kl 19.30, men som der er kommet indkaldelse

til pr brev.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Marianne Seidenfaden, Niels Giversen,

Gertrud Sørensen og Mette Giversen.

Suppleanter. Kim Andreasen og Poul Andersen

50

Hvad nu

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Eventuelt

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen,

skal senest være formanden Marianne Seidenfaden

i hænde 10. november. Efter generalforsamlingen

vil der blive vist video.

Aktiviteter 2002

Tirsdag den 8. januar 2002 afholdes aktivitetskalendermøde

hos Bromme Køreforening c/o Stenlille

Jagtforening, Plantagevej 1c, Døjringe, 4180

Sorø. Efter opfordring sidste år startes kl 18.00

med spisning (smørrebrød, bindende tilmelding

nødvendig), og mødet forventes at starte kl

19.00. Tilmelding til formanden Per Albiniussen,

tlf 5780 6072. Vi håber, at alle sjællandske køreforeninger

møder op eller sender aktivitetskalender.

SLAGTILBUD

20 stk. postkort med

Jørgen Lamborg

køremotiver - nu kun kr. 10,-

Bestilles via dit køreselskab.


Fyens Køre-Selskab

Formand: Frank Madsen,

Lundegårdsvej 1, Vittinge, 5672 Broby,

tlf 6475 2555, qvarfot@post9.tele.dk

Ferieugen på Egeskov 14.-22. juli

En deltagers oplevelse:

Ferieugen ligger altid i uge 29, og det har den

gjort i hundred år. Starten på ugen har været

lidt frem og tilbage, men i år var det lørdag den

14. juli.

Søndag den 15. juli. Som altid kommer vi

(specielt familien Larsen) ikke til tiden, så søndag

var en meget passende dag at indfinde sig

på. Det meste af den dag gik dog med at få dyr,

vogne og os selv fragtet over til Egeskov. Hestene

kom med lastbil, idet der var 8 stykker, der

skulle servicere familien i ugens løb. Jeg havde

bla min fjordhest med, da den senere på ugen

skulle til kåring. Generelt lyder det egentlig som

en meget almindelig start på vores ferie. Pludselig

kom Helge (Gerts far) kørende i stærk fart

mod campområdet for at meddele, at Foxy lige

var til at slagte! Afsted i vild fart. Dyrlægen kom

i rasende fart. Vild panik - sygdom på Egeskov.

Gudskelov var det kun en allergisk reaktion, men

en fjer bliver let til fem høns.

Mandag den 16. juli. Dyrlæge Madsen bekræftede,

at ingen skulle hænges ud som synder for

de symptomer hestene viste, så det var alle glade

for. Mandag var børnenes dag, der var striglekonkurrence,

familieorientering og til sidst mønstring

af hesten. Både børnene og en del voksne

deltog aktivt i dagens aktiviteter. Dagens samlede

vinder blev Simone. Aftenen blev brugt rundt

om bålet med hyggeligt samvær til ud på de små

timer for nogle.

Tirsdag den 17. juli. Troels skulle i dag prøve

at få lidt styr på de håbefulde kuske, og de garvede

kunne såmænd også tage ved lære! Gerts

ellers så dejlige lineklemmer fik Troels pillet af.

Nu træner Gert sin venstre arm for at kunne holde

tømmen med en hånd. Tirsdag var også store

øvedag til fredagens ringridning. Der var flere

Siden sidst

Sekretær: Hanne Skaaning,

Holmslundsvej 1, Espe, 5750 Ringe,

tlf 6266 1438, hanne_skaaning@mail.com

nye talenter med, men de forsvandt igen. Dagen

bragte også besøg af Sanni og Frede med deres

sigøjnervogn. Aftenen blev tilbragt ved fællesbålet,

hvor Tinna igen tålmodigt prøvede at få os til

at synge. Desværre kan vi kun ca en linie af hver

sang, men Tinna synger også bedre uden os.

Onsdag den 18. juli. Traditionen tro byder

FKS på Concours d’Elegance, både for børn og

voksne. Lokal TV har de sidste gange været og

dækket det, så det var spændende. Som dommerne

var rørende enige om, var det meget svært at

afgøre, hvem der skulle vinde, men det er der

nogen, der skal, og årets resultat blev:

Børne Concours d’Elegance

1. Simone S. - indianer

2. Simone F. - ridder

3. Anders

Voksen Concours d’Elegance

1. Ove Kofoed

2. Claus Thygesen

3. Niels Peter Hansen

Gartneren gav om aftenen rundtur i haven med

spændende historier om Egeskov og haven. Bålet

brændte hver aften, hvor enkelte personer måtte

sande, hvor svært det kan være at finde hjem i

seng ved egen hjælp.

Torsdag den 19. juli. Formiddagen gik med en

lille maraton, som Thomas stod for, og det var

vist sidste gang, at han ikke har hestene med, for

nu blev han sat til at lave noget! Der var to klasser:

Pony og heste over 148 cm.

Ponyklassens vinder

1. Gert Larsen

2. Sandie Andersen

3. Ove Kofoed

Hesteklassens vinder

1. Claus Thygesen (efter protest)

51


2. Per Brix

3. Kurt

Denne protest gik ud på, at Claus’ ponyer lige

var blevet til heste. Torsdag er der fest til den

lyse morgen med sang, musik, dans og hyggeligt

samvær.

Fredag den 20. juli. Toppebanen, hvor alle

konkurrerer i hurtighed og præcision, er dagens

motion. Her kører alle mod alle, og der måtte en

omkørsel til for at finde vinderen.

Toppebanemester

1. Kurt S.

2. Karin

3. Ove K.

Ringridningen skulle også løbe af stablen med to

klasser: Børn og voksne (vi var kun 5 i voksen

klassen). Vinderen af både børn og voksne var

suveræne, når jeg selv skal sige det!, men der var

kamp til stregen om resten af placeringerne.

Vinder af børneklassen

1. Rasmus K

2. Simone S

3. Lisbeth

Vinder voksne klassen

1. Rikke H

2. Sandie A

3. Helle T

Lørdag den 21. juli. Fælles morgenmad med

rundstykker og lidt til ganen. Ellers var det Brahetrolleborg,

der kaldte på en del, så det var en

stille dag, hvor regnen meldte sin ankomst om

aftenen.

Søndag den 22. juli. Hjemdag - en del var pakket

og fløjet, vi selv var tidligt oppe for at køre

camp-vognen til Langelands festival, så den kun-

Generalforsamling 21. november

Den årlige generalforsamling afholdes på Espe

Skole, Skovvej , Espe kl 19.30.

52

Hvad nu

ne få en god plads. Tilbage igen og fik pakket

resten, sagt farvel til de sidste og hjem til øen

efter en god ferie.

Vi vil gerne takke for en god uge med dejligt

vejr og hyggeligt samvær med venner og dyr.

Takken går også til dem, der fik ugen op at stå.

Og en stor tak til Egeskov for gæstfriheden.

Pløjning 15. september

Rikke Hansen

9 pløjere havde taget mod tilbuddet om at pløje

med instruktion. Tage Schelde og Carlo Pedersen

øste ud af deres store viden og erfaring.

Løvfaldstur 22. september

8 ekvipager deltog i den årlige løvfaldstur. Et

vellykket arrangement på en af de få solskinsdage

i september.

Pløjning 29. september

Pløjestævnet blev atter i år afholdt i Vittinge. 14

spand var tilmeldt, og der blev pløjet både i stub

og grønjord. Vi var så heldige, at TV2 Vejret lagde

vejen forbi om eftermiddagen, og det resulterede

i et par minutters udsendelse om aftenen.

Resultatet af pløjningen blev:

1. Arne Hansen, SKS

2. Ejner Frilund, SKS

3. Søren Rasmussen, FKS

4. Morten Birkely, FKS

Dermed blev Søren Rasmussen Fynsmester. Tak

til naboerne, som både lagde jord og spiseplads

til.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Tak for brudekørsel

Vi vil gerne sige tusind tak for den flotte brudekørsel

ved vor søns bryllup. Det varmede i vore

hjerter, og både brudeparret og vi var glade for

kørslen. Takken skal lyde til Jan og Kim Kannegård,

Anker Kristensen, Bendt Rosenberg, Søren

Andersen og Jørn Rasmussen.

Åbnet kørestævne på Mors

Himmerlands Køre- og Rideforening

Formand: Niels Jørgen Ramsdal,

Præstemarken 4, Onsild, 9500 Hobro,

tlf 9854 4417, ramsdal@mail.tele.dk

Tove og Kurt Hansen, Ø. Hurup

Den 21.-22. juli afholdt ThKS for første gang

åbent kørestævne i samarbejde med VK og HKR.

Vi synes, det var et særdeles vellykket stævne på

alle fronter - og sikke smukke omgivelser!

Siden sidst

Vi siger hermed endnu engang tak for sidst til

ThKS og tak for et godt samarbejde til både VK

og ThKS, et samarbejde, som vi håber, må

fortsætte fremover.

Høstdage på Hessel

Den 18.-19. august deltog 13 kuske fra HKR i

'Høstdage på Hessel'. 10 kuske kørte i brudeoptog,

og 3 kuske arbejdede i marken. Vejret var

fint, og som sædvanligt var det et hyggeligt

arrangement.

25-års jubilæum

Sekretær: Kirsten Tomra,

Markvejen 65, 9220 Aalborg Ø,

tlf 9815 9421

Den 15.-16. september fejrede Wiffertsholmstævnet

25-års jubilæum. Godsejerparrene blev

www.hestevogne.dk

Hestevogne købes og sælges

Alt i restaurering af vogne

Se det store udvalg på Internettet - 60 vogne på lager

SVEND AAGE LAURIDSEN

Stensbjergvej 25, Lind · 7400 Herning

Tlf. 9712 8532 · Bil 2012 8532

E-mail: post@hestevogne.dk · www.hestevogne.dk

53


hentet og bragt med 4-spand og einhorn, og

stævnet blev åbnet og afsluttet med jagthornsmusik.

Der var ca 160 deltagere fordelt på: orienteringsridning,

pløjning, jagt- og skovtursridning,

skridttur for uerfarne ryttere, orienteringskørsel,

forhindringskørsel og ringridning. Vejret var fint,

bortset fra lidt regn om lørdagen, og det blev et

rigtig godt jubilæumsstævne.

Resultatet af pløjekonkurrencen: 1. Bendt

Rosenberg. Resultatet af forhindringskørslen: 1.

Anker Kristensen, 2. Kurt Hansen, 3. Anders O.

Andersen.

VM i traktor- og hestepløjning

VM på Eskjær Hovedgård forløb godt, selvom

vejret var særdeles vådt om lørdagen. Om søndagen

blev der heldigvis solskin. Verdensmester i

hestepløjning blev Niels Schelde, TKS, nr 2 blev

Arne Hansen, SKS, nr 3 blev Thorkil Nielsen,

MKS, og nr 4 blev Carl Th. Christensen, VK. Vi

gratulerer!

Både lørdag og søndag gav Niels Jørgen

Ramsdal pløjeopvisning med fire dejlige jyder,

og om søndagen var der - på en meget våd og

tung bane - køreopvisning med enspænder Jan

Jensen, FKS, 2-spand Peter Chr. Jespersen, SKS,

einhorn Knud-Erik Tomra, HKR og 4-spand

Henri Hage, FKS.

Generalforsamling 26. november

Husk generalforsamlingen på Hobro Rideskole kl 19.30

54

Vogn sælges

Vogn fra midtsjælland 1873 sælges. Fremstår

100 % renoveret. Fremvises i Skuldelev ved

Frederikssund.

Pris kr. 9.000,-

Henvendelse til John Sandahl

Telefon 2042 4135

Løvfaldstur

Hvad nu

Tak til Børge Simonsen for den gode skovtur, du

lavede. Der må være noget specielt over dig, for

vejret er altid med os. Det var bare synd, at der

ikke mødte flere op, men de ved ikke, hvad de

gik glip af. Også tak til Lissy for dit store arbejde

med at lave kaffe, bage dejlig kringle og dække

op til over 50 personer i stuen. Vi glæder os

allerede til næste år.

Åbent pløjestævne

Alle os i Kurts vogn

Lørdag den 13. oktober var der åbent pløjestævne

hos Niels Jørgen Ramsdal i Onsild. Vejret var

lunt og dejligt, og der var 12 deltagere. For at få

nye pløjere med lavede vi, som noget nyt, to

klasser - vore naboforeninger prøver måske det

samme næste år.

Resultatet i de 'gamles' klasse: 1. Arne Hansen,

SKS, 2. Thorkil Nielsen, HKR, 3. Lis Laumann,

MKS.

Resultatet i de 'nyes' klasse: 1. Niels Jørgen

Ramsdal, HKR, 2. Niels Hansen, MKS, 3. Palle

Simonsen, HKR. HKR’s vandreplov gik igen til

Thorkil Nielsen. Vi siger tillykke med resultaterne.


Sommerferietur

Midtjysk Køre Selskab

Formand: Jens Søndergaard,

Agergårdsvej 4, Vejrum, 7600 Struer,

tlf 9746 5088

‘Stundom, når jeg har vandret ret langt ud i den

store Alhede, hvor jeg kun har haft den brune

lyng omkring og den blå himmel over mig, når

jeg svævede hjertelet, frihedsstolt som beduinen.’

- således starter fortællingen om ‘Hosekræmmeren’.

De landskabs- og stemningsbeskrivelser fra

Blichers uforlignelige novelle blev pludselig til

virkelighed nogle sommerdage i juli, hvor vi, ca

20 familier med heste og vogne, var samlet hos

Anna og Niels på Lergravvej 23 i Aulum. Allerede

i foråret var vi samlet 5 familier, som forberedelse

til en hestevognstur i sommerferien, og vi

nåede hurtigt frem til at deltage i Midtjysk Køreselskabs

sommerarrangement i uge 28-29.

Nogle af os ville gøre turen ved egen transport,

og fredag 16. juli trillede vi fra Skive via Fly til

Hjerl Hede, hvor vi havde fået en aftale om overnatning

mod deltagelse i nogle timers levendegørelse

på museet. At opleve en sommeraften på

Siden sidst

Sekretær: Bente Søndergaard,

Rosenbjerg 6, Humlum, 7600 Struer,

tlf 9786 1280

Hjerl Hede, når hele turistmylderet har forladt

område, er som at blive bragt 100 år tilbage i

tiden, og stemningen bliver fuldendt, når befordringen

sker via hest og vogn.

Efter at have pakket telte sammen kunne vi

lørdag skridte videre, og turen gik så over Fjeld,

Hugafer, Hopsaer, hvor vi krydsede Storå og så

til Lergravvej 23, i et tempo, hvor børnene af og

til hopper af og plukker en buket blomster, skifter

vogn, snakker eller får sig en lille blund.

Efter en herlig tur kunne vi spænde hestene fra

og give dem et velfortjent hvil og lukke dem ind

på nogle af de flotte fenner, som familien Hansen

havde forberedt.

Så var der en masse, der skulle hilses på og

snakkes med, og nogle skulle have rørt de heste,

som ikke havde været ude at bestille noget. Pakke

telte ud, stille op, lave mad, snakke, grine - jo

det er noget, der dur’ på sådan en hestevognstur.

Om aftenen samledes vi kl 21.00, hvor Niels fortalte

om næste dags tur, men trods gode beskrivelser

og detaljerede kort lykkedes det selvfølge-

John Sørensen, MKS i en hyggelig stund på ferieturen Foto Frank Kruse Jacobsen

55


lig at overhøre små vigtige beskeder, så nogle

kom ud på lidt længere ture end andre. At fremhæve

nogle ture frem for andre ville være urimeligt,

idet hver eneste tur bød på naturoplevelser

og landskaber, som hver for sig var fantastiske,

men alle turene var tilrettelagt således, at alle

kunne være med, med passende indlagt frokostpause.

Der var vist ikke nogen af wos Skivefolk,

som havde forestillet os, at der var så smuk en

natur omkring Aulum. Men såvel Aulum plantage,

Snaphøj Plantage, Kommuneplantagen, Sammelsted

Langbakke, Stovbæk Krat, Bredvigbæk,

Rotvig Bro bød på oplevelser, vi aldrig vil glemme.

Det er en god fornemmelse at sidde i en hestevogn

og opleve, at næsten alle stopper op og

vinker eller hilser, og de stemninger der er i forbindelse

med at sidde i græsset, hvad enten det

er ved Storåen, på heden eller i en skovtykning

med madkurven og omgivet af lutter glade mennesker.

Skulle vi så alligevel nævne, at vi kom

forbi Himmerige - ja således kaldes et lille sted,

som vist blot har det tilfælles med biblens, at

menneske (en gammel eneboer) og dyr (rotter)

lever side om side i bedste fordragelighed.

Om de forhold Anna og Niels havde stillet til

rådighed er blot at sige - perfekt, hvor intet

manglede. Såvel mennesker som heste kunne

ikke ønske sig det bedre. Vi havde valgt at gøre

turen magelig for os alle, så hver aften var der et

par stykker, som efter aftale med Aulum Kro tog

ind og hentede aftensmaden, som var dansk kromad,

når det er allerbedst, og der var rigeligt af

det. John blev valgt som morgenbrødshenter, så

det var blot at brygge kaffen og smøre rundstykkerne,

pakke madkurv, strigle og spænde hestene

for og så af sted i kortegen. Er der mon noget

bedre end sommer i Danmark, når vejret viser

sig fra en kant, som vist ikke kan være ret meget

bedre. Tirsdagens tur var afstemt efter, at vi kunne

nå hjem midt på eftermiddagen og starte en

ringridningskonkurrence for børnene. Der blev

dystet, og midt i det hele stillede Holstebro Dagblad

op for at få et interview med nogle af deltagerne.

Til aftenen havde Anna og Niels lavet en

aftale med Peter Bertelsen, Holstebro, om levering

af kød til grillen, og magen til kød skal man

vist lede længe efter. Der blev spist, drukket,

festet og grinet til langt ud på aftenen. Onsdag

56

var det så blevet hjemrejsedag for nogle af os. Vi

havde besluttet os for at springe mellemrast på

Hjerl Hede over og tage turen hjem i et ryk -

vores heste var i god form, så en tur på 50 km

kunne de godt klare. Ruten hjem gik over Brogård

Mark, Kvistrup Plantage, Abildholt Hede,

Sevel Plantage, Sønderhed, Herrup, Trandum,

Fly og så Dommerby - en tur som tog ca 6 1 /2

time.

Det var 6 dage i juli, som vil stå i vores erindring

som noget ganske særligt. Tak til Anna og

Niels samt alle jer, der var med.

Annita, Bettina, Hanne og Leif Grosen

Telegram fra ferieugen hos Anna og Niels

I dagene før ferien var det stormvejr, så jeg

næsten opgav at komme afsted. Lørdag oprandt

med fint vejr, regn om natten. Resten af ugen var

vejret bare rigtigt kørevejr, ikke for varmt, ikke

for koldt.

Ved ankomsten blev vi vist ind på en fin mark

med pinde til teltpladsen. Kuskestue med borde

og stole til ca 100 personer, komfur, elkedel, kaffemaskine,

fryser og køleskab. Udenfor en masse

folde. 20 spand heste - 80-100 personer, en sommerlejr

med kørefolk. Prøveture hos flere. Opdagede,

at jeg ikke var den eneste, der ikke kunne

læse kortet.

Alle dage køretur mellem 20-30 km plus alle

de ekstra, når vi ikke kunne finde vej. Når vi

mødtes på rastepladsen, blev der spændt fra, spist

og snakket i nogle timer, fanget frøer, kigget

på vand. Nogle heste skulle bades, nogle piger

skulle med. Dejlige oplevelser var der masser af.

Det lykkedes for tre stykker at falde i vandet

Pause på sommerferieturen Foto Frank K. Jacobsen


med alt tøjet på. Mine piger glemmer det ikke

foreløbig.

Området ved Aulum bød på mange kilometer

grusveje, skovveje, hedeområder og egekrat.

Pragtfuldt køre- og rideområde. Det var godt.

Næste år kommer der DM i Herning. Der bliver

brug for hjælpere, men - åh nej! - sommerlejren

falder samtidig. Vi vil da gerne hjælpe i Herning,

men hvad går vi fire mon glip af oppe hos

Sol og Kurt? Valget skal jo tages, men hvad med

at flytte DM lidt? Sommerlejrforeningen, kørefolket,

som vil noget brugskørsel sammen med

andre. I ca 10-20 år har de mødtes med plads til

nye. Vi (jeg) nye takker for en dejlig lærerig

oplevelsesfyldt stille uge.

Hilsen fra Cristine, Agnete, Bjarke, Berit - og

ikke mindst Musse og Walter.

Træningsstævne 4. august

På Thyregod rideskole afholdtes stævnet med

Benny Olsen som dommer. Stævnet var rigtigt

godt arrangeret af de lokale medlemmer omkring

Thyregod rideskole. Vi siger tak for stævnet samt

tak for lån af rideskolens områder, og vi kommer

gerne igen. Samlet resultat fra stævnet blev følgende:

Kusk A B C I alt

Svend Jakobsen 92,6 20,0 5,0 117,6

Jens Høgh 64,0 29,4 29,5 122,9

Poul Block 75,2 26,0 26,0 127,2

Knud Erik Leth 72,0 51,1 10,0 133,1

Maja Christensen 87,0 22,6 27,0 136,6

Jørn Iversen 70,4 53,8 15,0 139,2

Poul Poulsen 93,0 25,4 30,0 148,4

Niels Jørgen Jensen 67,2 28,6 55,5 151,3

Julegåtur 1. december

Kl 10.00 starter vi med en stor naturoplevelse fra

Lis og Niels Laumann, Nr. Feldingvej 9, Idom,

7500 Holstebro, med efterfølgende æbleskiver

og gløgg.

Hvad nu

Løvfaldstur 26. august

Turen med udgangspunkt fra Torben Christensen,

Sdr. Onsild blev desværre aflyst på grund af

for få tilmeldinger.

Pløjestævne 15. september

Stævnet blev afholdt hos familien Larsen, Brusenvej

5, Mejrup, 7500 Holstebro. Vi siger tak for

lån af nyindrettet ‘stald’, hvor vi kunne spise de

gule ærter samt sælge noget kaffe og kage. Tak

til dommere samt alle hjælpere. Resultatet blev

følgende:

Pløjer Stub Grøn I alt

Niels S. Pedersen 99,5 93,1 192,6

Torkil Nielsen 97,6 92,9 190,5

Lis Laumann 96,2 94,2 190,4

Carl Th. Christensen 94,5 92,7 187,2

Carl Jonasen 87,7 85,4 173,1

Niels Hansen 87,9 83,7 171,6

Tina L. Søndergaard 82,9 80,7 163,6

Jørgen Kristensen 79,1 75,9 155,0

Jens Henriksen 80,5 74,2 154,7

Niels Kristensen 75,7 73,7 149,4

Erling Larsen 76,3 67,2 143,5

Roar Nielsen 70,2 71,1 141,3

Samtidig vil vi gerne sige tillykke til MKS´s

medlem Thorkil Nielsen med en 3. plads samt

Lis Laumann med en 5. plads ved verdensmesterskaberne

i pløjning 2001 på Eskjær Hovedgård.

Deltagergebyr kr 25,00 pr person. Tilmelding

til Lis Laumann, tlf 9748 5165 senest den 24.

november.

På vegne af Midtjysk Køre Selskabs bestyrelse,

vil jeg gerne ønsker alle en glædelig jul samt

et godt nyt køreår.

57


Pløjestævne 9. september

Hos familien Dau mødte 7 spand op til pløjning.

Placering:

1. Ejner Frielund

2. Lars Dau

3. Bent Nielsen.

Løvfaldstur 15. september

Hos Asmus Clausen mødte kun et spand op, og

der blev kørt en tur i regnvejr.

Træningsstævne 16. september

Hos Solveig og Jørn Iversen kørte 5 nybegyndere.

Resultatet blev:

1. Mads Dau

2. Anne-Mette Jespersen

4 spand øvede

1. Jørn Iversen

2. Kjeld Kryger.

VM i pløjning 22.-23. september

Her blev Niels Schelde Petersen, TKS nr 1 og

Arne Hansen, SKS nr 2.

Dressur- og forhindringsstævne 29. sept.

18 ekvipager kørte dressur- og forhindringskørsel

ved Slesvigske Køre Selskabs dressurstævne

i september hos Gitte og Glenn Thimsen i Tinglev.

Det var lagt op til, at det skulle være et

træningsstævne for både kuske og dommere, og

et stævne, hvor man kunne afprøve sig selv som

kusk, måske ændre på opvarmningen eller bid,

og se om det virker efter hensigten. Men det blev

også et stævne, hvor kuske, som vi ellers ikke

har set til almindelige stævner, mødte op. Blandt

andet forbundets kasserer i over 20 år Elsebeth

58

Slesvigske Køre Selskab

Formand: Svend Erik Raun,

Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro,

tlf 7466 4107, hjaruplund@get2net.dk

Siden sidst

Sekretær: Solveig Iversen,

Højrup Overskovvej 44, 6560 Sommersted,

tlf 7455 1176

Dehlholm, der deltog med sine shetlandsponyer.

Hun er set til opvisninger og til et enkelt stævne

i avlens regi, men aldrig som aktiv til stævner

under DKF.

Formanden for DKF havde også spændt sine 2

oldenborgere for. Henrik Høper havde hele 2

heste med. Solveig Andersen startede med enspænder.

Værtsparret var også til vogns. Gitte

med 2 nye ponyer og Glenn med en lånt enspænder.

Annemette Jespersen, datter af og groom for

Peter Chr. Jespersen, VM-deltager. Anne Lise

Petersen (tidligere Jørgensen) med 2-spand shetlandsponyer.

Jette Blåberg, groom hos Henri

Hage og kusk ved dommerkonferencen. Af mere

erfarne kuske sås Manfred Jürgensen med nye

heste og Vagn Axel, som efter min mening har

fået god samling og afskub i hestene, men han

blev alligevel slået af Lars Dau fra Augustenborg.

Et par meget velgående haflingere.

Lars har kun kørt i et par år, men der har altid

været heste på gården hos hans far, hvor man

blandt andet har brugt heste til ringridning. Og

trods det, at drenge og unge mænd sjældent har

interesse for dressur, er han undtagelsen, der

bekræfter reglen. Og fra åbne stævner ved vi, at

han også håndterer maratonen. Forhindringskørslen

vandt han også i Tinglev. Et ungt talent, der

forhåbentlig får glæde af, at man vil arrangere

VM for ponyer. Desværre fik vi aldrig en diskussion

om dressuren på en fair måde. Bla fordi vi

var noget forsinket med udregningerne, og fordi

kuskene ikke var opmærksomme på, at hvis man

vil være med i en diskussion, må man havde set

sine konkurrenter.

Til næste år håber vi at finde nogle frivillige til

at optage dressuren med mere video, og til at

være i sekretariatet. For personer, der kunne tænke

sig at hjælpe med det, er det godt at starte ved

de små træningsstævner, fordi man her kan blive

dus med disciplinerne enkeltvis. Vinder: Lars

Dau i både dressur og forhindringskørsel. Nr 2


Vagn Axel i dressur og Henrik Høper i forhindringskørsel,

Nr 3 Solveig Andersen og Glenn

Thimsen i dressur og Vagn Axel i forhindringskørsel.

Generalforsamling 16. november

Jørgen Konge

Kl 19 på Hellevad Kirkekro. Der udsendes dagsorden

og indbydelse til alle medlemmer.

Repræsentantskabsmøde i december

Der udsendes indbydelse.

Program for år 2002

Programmet udsendes omkring jul.

Hvad nu

Pløjestævne 6. oktober

I Toftlund deltog 9 spand, placering:

1. Niels Schelde Petersen

2. Lis Laumand

3. Arne Hansen.

Bent Nielsen blev Sønderjysk Mester år 2001.

Fastlagte stævnedatoer:

19. januar Indendørsstævne i Sønderborg

9. marts Indendørsstævne i Tinglev

6. april 2002 Dressur og forhindringsstævne

i Bølå ved Tinglev.

4. maj 2002 Træningsstævne hos Solveig

og Jørgen Andersen i Fårhus

25.-26. maj 2002 Åbent Stævne på Revsø Rideskole

ved Sommersted.

September Træningsstævne

28. september Dressur og forhindringsstævne

i Bølå ved Tinglev.

MØLDRUP

RIDE- & KØREUDSTYR

Stort udvalg i kvalitetsseler

F.eks. kraftig sele, tospand med skagler, liner, læderkobler,

hovedtøj, messingspænder, komplet til to heste kr. 6.500,-

Kumteseler, komplet tospand kr. 7.500,-

Gypsyseler, komplet tospand, messingsløjfer kr. 7.200,-

Princesseler, komplet tospand kr. 5.600,-

Økoseler, komplet tospand kr. 4.400,-

Ponyseler, komplet tospand kr. 2.800,-

Ponysele, enspænder, justerbar kr. 850,-

Saletseler, komplet med messingspænder og -sløjfer kr. 4.060,-

Omgangstøj kr. 350,-

Kørehovedtøj kr. 550,-

Tlf. 8653 1011

Gl. Horsensvej 337 • Gjesing • DK-8660 Skanderborg

59


Åbent kørestævne 20.–22. juli

Der skal fra Thy Køre Selskab lyde en stor tak

både til medarbejderne fra de tre selskaber og til

deltagerne for den positive ånd, som herskede

under stævnet - vi fik lært meget af de erfarne

folk fra det nordjyske. Vi har også fået meget

positive tilkendegivelser fra Morsø Rideklub,

Højriis Slot, Jesperhus Blomsterpark og Legind

Plantage. Morsø Rideklub har foreslået os at

bruge deres arealer som træningsplads, og vi har

fået lov til at beholde vandforhindringen. Vi

håber nu at få flere kuske til at interessere sig for

konkurrencekørsel, med de faciliteter vi nu har

til rådighed.

Sommertur 5. august

Der var ellers lagt op til en 2-dags tur på vest

Mors, men interessen var kun for en 1-dags tur.

Vi startede og sluttede fra Jørgen Jacobsen,

Vester Jølby og kørte til Sindbjerg, hvor vi spiste

frokost hos Ruth og Villy Sejersen. Over middag

kørte vi ned til fjorden ved Thissinghus og videre

over Hvidbjerg og Tæbring, inden vi igen nåede

V. Jølby. Der deltog 5 spand heste på denne

dejlige sommersøndag. Tak til Ruth og Villy for

husly under frokosten.

Seletøjssyning

60

Thy Køre Selskab

Formand: Poul Andersen,

Sejlhøjvej 14, 7700 Thisted,

tlf 9792 1602

5. november startede klubaftnerne igen. Ønsker

du hjælp til at få repareret dit seletøj, eller skal du

have lavet nyt, skal du blot møde op kl 19.00 hver

mandag aften hele vinteren. Du kan også bare

komme og få en snak, men husk selv at medbringe

brød og kaffe. Der kan købes øl og sodavand.

Bemærk! Vi er nu igen flyttet ud til Magna og

Poul Andersen, Sejlhøjvej 14, Skinneup.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Jørgen Jacobsen,

Vestermarken 25, 7950 Erslev,

tlf 9774 1245, thks-jj@mail.tele.dk

Pløjetræning 8. september

Aflyst pga manglende tilmelding.

Løvfaldstur 16. september

Den traditionelle løvfaldstur løb af stablen i

Vester Vandet plantage. Det blev trods alt en fin

dag, selvom der lige inden frokosten kom en

kraftig regnbyge, så alle lige nåede at blive våde.

Men så klarede det op, og resten af dagen skinnede

solen. Der deltog 13 hestevogne og 17 ryttere

fra islænderforeningen.

Pløjestævne 6. oktober

Årets pløjestævne foregik i år hos gårdejer

Carsten Olsen, Amtoft. Der deltog 6 spand heste,

og det samlede resultat blev, at Thorkild Nielsen,

MKS vandt med 203 point, Carl Th. Christensen,

VK blev nr 2 med 199,9 point, Calle Jonasen,

ThKS nr 3 med 187,8 point, Niels Jørgen Ramsdal

185,2 point, Georg Hansen, ThKS 174,4.

Erik Helleberg, ThKS udgik desværre.

Tak til sponsorer, værter og medhjælpere – det

er dejligt at se, at et pløjestævne stadig kan trække

mange tilskuere.

Generalforsamling 19. november

Der er udsendt indbydelse til alle medlemmer.

Velkommen til nye medlemmer

Metzi Nielsen, Hanstholmvej 158, 7700 Thisted.

Bent Pedersen, Stendalsvej 5, Skyum, 7752

Snedsted.


Billund stævnet 1.-2. september

Trekantens Køre Selskab

Formand: Herluf Holst,

Klattrupvej 109, 7000 Fredericia,

tlf 7586 0262, hsholst@post.tele.dk

Vejret var med os lørdag ved vort åbne stævne,

men søndag, da de fine vogne skulle frem, regnede

det hele formiddagen. Der var mødt 25

spand, fordelt på 4 klasser. 2-spand hest blev

vundet af Kjeld Kryger med 84,4 strafpoint, nr 2

blev Jørn Iversen med 116,0 strafpoint, begge fra

SKS. Nr 3 blev Carsten Christensen, VK med

119,0 strafpoint. Enspænder hest blev vundet af

Helle Clausen, DKS med 89,7 strafpoint. Nr 2

blev Jan Jensen, FKS. Enspænder pony blev

vundet af John Sørensen, MKS med 85,3 strafpoint

nr 2 blev Jan Juhl-Pedersen, TKS med

102,6 strafpoint. 2-spand pony klassen bestod af

1 pony III og 1 pony II og 7 pony I. Klassen blev

Siden sidst

vundet af Pia Jensen, VKS med et pony III spand

og 80,6 strafpoint. Nr 2 og 3 var pony I spand,

henholdsvis nr 2 Nina Raun, SKS med 82,4

strafpoint og nr 3 Niels Schelde Petersen, TKS

med 88,6 strafpoint.

Hurra, vi fik en verdensmester

LYNGBY

LANDBRUGSSKOLE

Sekretær: Birte Ærenlund Andersen,

Halskovvej 8, Klattrup, 7000 Fredericia,

tlf 7586 0635, baerenlund@mail.tele.dk.

I weekenden 22.-23. september afholdtes der

verdensmesterskaber i pløjning med heste. Det

var et rigtig møgvejr, for det regnede trøstesløst

hele lørdagen, og netop som hestepløjerne var

færdige, lukkede himlen rigtig op for alle sluser.

Det resulterede i en mudderpøl af format. Men

der blev pløjet stubjord lørdag. Det endte med en

3. plads til Niels Schelde Petersen. Søndag var

Landbrugsuddannelsen

Modul 1A Grundskole traditionel 1/3 + 1/8

Modul 1B Grundskole 1/2 + 1/10

Modul 1S Studenterkursus 1/10

Modul 2 Faglært landmand 1/1

Modul 3 Grønt bevis 1/9

Modul 4 Grønt diplom 1/10

Modul 1A “Staldmester”- 1/3 + 1/8

Hestespeciale

Lyngby Landbrugsskole • Ledreborg Allé 50 • 4000 Roskilde • Tlf 46 36 44 11

www.lyngbylandbrugsskole.dk • e-mail: ll@lyngbylandbrugsskole.dk

61


det tørvejr, og solen kiggede lidt frem en gang

imellem. Men grønjorden lå visse steder under

vand og gjorde pløjningen meget svær for nogle

deltagere. Men Niels var heldig og havde trukket

et rimeligt stykke. Det gjorde, at han klarede sig

så godt, at han vandt pløjningen i grønjorden

med så stort pointtal, at han blev samlet vinder

og dermed verdensmester. Et stort tillykke til

Niels.

Pløjestævne 7. oktober

Pløjestævnet blev igen i år afholdt hos Gill og

Flemming Andersen, Gammelbyvej 7, Vejen.

Om formiddagen blev stubjorden pløjet. Vinder

blev Niels Schelde Petersen, TKS med 102,6

point. Nr 2 blev Arne Hansen, SKS med 95,8

point, og nr 3 blev Morten Birkely, FKS med

Seletøjssyning og vedligeholdelse

Igen i denne sæson vil Tage Schelde Petersen

samle interesserede til at lære sadelmagerkunstens

mange finesser, eller fortsætte på det, der

ikke blev færdig i sidste sæson. Alle, der vil sy

nyt eller reparere gammelt seletøj er velkomne.

Der startes torsdag den 27. november fra kl

19.00 til 22.00 hos Tom Starup Jensen, Rovedvej

24, St. Andst, Vejen.

Det er gratis at deltage, men alle skal selv

købe materialer. Tilmelding til Tage Schelde

Petersen, tlf 7538 9860 hurtigst muligt og helst

inden den 20. november.

62

Hvad nu

89,7 point. Efter nogle gode gule ærter fortsatte

pløjerne i grønjord, der var udlagt for 3 år siden.

Det gav sved på panden. Det lykkedes også Bent

Nielsen, SKS at splitte sin plov ad. Men da Kjeld

Kryger havde opgivet, lånte Bent Nielsen hans

plov. Vinder af grønjord blev Niels Schelde

Petersen med 95,9 point, nr 2 blev Arne Hansen

med 88,6 point, nr 3 blev Søren Rasmussen,

FKS med 86,7 point. Samlet vinder blev Niels

Schelde Petersen med 198,5 point, nr 2 blev

Arne Hansen med 184,4 point og nr 3 blev Søren

Rasmussen med 173,0 point. En stor tak til Gill

og Flemming for deres gæstfrihed og store arbejde,

de havde lagt for dagen.

Generalforsamling 1. november

Mere herom i næste blad.

Julekomsammen/hygge 1. december

I år afholdes vores julehygge hos Søs og Herluf

Holst, Klattrupvej 109, Klattrup, 7000 Fredericia.

Vi mødes kl 13.30 og går en tur i skoven for

at samle gran og kogler, og se på rævegrave. Vi

varmer os bagefter med gløgg og æbleskiver og

spiller banko. Husk en lille gave pr deltager.

Nye medlemmer

TKS byder velkommen til 2 nye medlemmer

Hanne Apostoli, Hovedgård og Allan Wihrs, Jerlev

ved Vejle.

JULEGAVEIDÉ

Carlas dag som Kusk på Carlsberg er med dejlige fotos og letforståelig

tekst en glad bog om den 10-årige Carla, der får sit højeste ønske opfyldt,

nemlig at blive kusk for en dag i Carlsbergs stalde med alle de forberedelser,

der hører til med hestene før og efter køreturen i København.

Alle hestevenner, små som store, vil elske denne fortælling om de store,

dejlige jyske heste.

Normalpris kr 89,00. DKF medlemstilbud kr 59,00 + forsendelse kr 17,00.

Bogen bestilles hos Ingrid Berner Larsen, tlf 5760 0431.


Løvfaldstur i Hammer Bakker

Turen var arrangeret i samarbejde med lodsejersammenslutningen,

der trakterede med rundstykker

og bitter til vores medbragte kaffe. Turen

startede fra Den Røde Gård i Vodskov, og gik

gennem de naturskønne omgivelser i Hammer

Bakker. Vejret var ikke det, man kunne ønske.

Ved 13-tiden vendte vi atter tilbage til vores

medbragte frokost.

Pløjetræning i Hjørring

Aflyst.

Åbent pløjestævne på Eget

Vendsyssel Køreforening

Formand: Harald Holm Olesen,

Pulsen 5, 9330 Dronninglund,

tlf 9886 1624, pulsen5@mail.tele.dk

6 pløjere var meldt til og havde en god dag. En

stor tak til værtsparret på Eget, pløjere, dommere

og de mange hjælpere, der er nødvendige for

Generalforsamling 8. november

Generalforsamlingen afholdes kl 19.30 i Hjallerup

Idrætscenter.

Kursus ved Jørgen Konge 10.-11. november

Der vil være mulighed for at komme på kursus

ved Jørgen konge. Kurset foregår på Vidstrupvej

150, Hjørring. Pris for at deltage 125 kr pr dag.

Max 8 kuske pr dag.

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Majbritt Sørensen,

Lendumvej 37, 9750 Ø. Vrå,

tlf 9895 6183, majsoe@12move.dk

at afvikle sådan et arrangement. Resultatet blev:

1. Thorkild Nielsen, HKR

2. Carl TH Christensen, VK

Tillykke.

Træningstævne 13. oktober

Stævnet blev afviklet i Astrup med 13 spand fordelt

på 3 klasser. En stor tak til Astrup Rideklub,

kuske, dommere og de mange hjælpere. Resultatet

blev:

Begynder

1. Svend Christensen, VK

2. Flemming Jensen, VK

Øvet

1. Helle Bjerregård, VK

2. Maja Christensen, MKS

Rutineret

1. Poul Erik Pedersen VK

Tillykke.

Nye medlemmer

Vi siger velkommen til nyt medlem: Flemming

Jensen, Jerslev J.

Tak

JULEGAVEIDÉ

Til pløjere og hjælpere til pløjestævnet den 29.

september på Eget, og tak for opmærksomheden

ved mit sygeophold.

Poul S. Jensen

Husk, at hos Køreselskabet kan du købe

silkeslips og tørklæder med DKF’s smukke logo.

63


Kørsel ved Herning Museum 2. september

Poul Poulsen og Peter Hvid kørte til dette arrangement,

hvor interessen for en køretur i hestevogn

var stor. Tak til de to kuske.

Pløjedag 8. september

Pløjningen foregik hos Charles Madsen. 6 spand

mødte op til træningen, og en del tilskuere overværede

de mange forsøg på at gøre et stykke

pænt pløjearbejde. Dagen blev desværre forstyrret

af en del kraftige byger, men folk hyggede

sig og fik en god oplevelse.

Høstfest 14. september

Det var glædeligt at konstatere, at godt 50 havde

meldt sig til at deltage i årets store høstfest. Stalden

hos Nina og Orla var kalket og pyntet flot.

Salaten var lavet og grisen stegt. Karsten spillede

op til dans, og alle hyggede sig til ud på de små

timer. En rigtig hyggelig aften, hvor vi takker

festudvalget og værterne for et veludført arrangement.

64

Vestjydsk Køre Selskab

Formand: Niels Jørgen Jensen,

Sønderby Kjærvej 1, Stauning, 6900 Skjern,

tlf 9736 9290

Der afholdes som vanlig julebanko på Højgårdskolen

i Lind kl 19. Masser af gevinster og

spænding, så mød op til dette årets sidste arran-

Siden sidst

Hvad nu

Sekretær: Anni Johnsen,

Uldjydevej 20, Birk, 7400 Herning,

tlf 9711 9887

Løvfaldstur 16. september

Vi havde frygtet, at deltagerantallet ville blive

lavt, idet det var samme weekend som høstfesten,

men det blev ikke tilfældet. 8 ekvipager og

ca 40 deltagere bakkede op, og vi havde en hyggelig

dag i Momhøj Plantage. Solen skinnede fra

en næsten skyfri himmel, så frokosten i det fri

kunne indtages uden så meget som en dråbe

regn.

Åbent pløjestævne 29. september

Stævnet blev afholdt hos Jan Arreborg i Arnborg.

Vejret var rimeligt, og syv deltagere havde meldt

deres ankomst. Fire deltagere fra MKS og tre fra

VKS. Det blev en spændende dag med pløjning

af både stub- og grønjord. Resultatet blev:

1. Niels Hansen, MKS, 204,8

2. Lis Laumann, MKS, 195,9

3. Niels Kristensen, MKS, 186,4

4. Tina Laumann, MKS, 169,5

5. Kaj Pedersen, VKS, 168,9

6. Leo Hald, VKS, 166,7

7. Charles Madsen, VKS, 160,5

Julebanko 6. december

gement.

www.ekvipage.dk

Hjemmesiden om hestekøretøjer og køresport


Østjysk Køre Selskab

Formand: Herluf Bækgård,

Trehusevej 2, 8722 Hedensted,

tlf 7589 2107

Besøg på Glud museum 12. september

Vi var ca 30 personer til en hyggelig aften på

museet, hvor vi blev guidet af museumsdirektør

Jacob Jensen, der fortalte om museets historie og

fremtidsplaner. Tak til Jacob for en god aften.

Løvfaldstur 16. september

Igen i år havde vi en dejlig tur i godt vejr. Til

fællesspisning var vi 35 personer, og til den

efterfølgende tur var der 9 køretøjer.

Bustur 29. september

Inge og Ole Thomsen havde igen i år arrangeret

turen - tak for det. Hos Keld Zawada fik vi en

Siden sidst

Sekretær: Ivan Bak,

Ryvej 72, Møldrup, 8752 Østbirk,

tlf. 7578 2462, ivan-bak@post3.tele.dk

meget varm velkomst og blev vist rundt og så

deres flotte vognsamling. Herefter kørte vi til

Skovsgaard, hvor fru Zawada meget levende fortalte

om stedet og de ting, vi så. En stor tak til hr

og fru Zawada

Plovdag Gl. Estrup 30. september

Resultater: nr 1 Thorkild Nielsen, Hobro, nr 2

Lis Laumann, Holstebro.

Træningsstævner

Vi har desværre måttet aflyse begge stævner på

grund af for få tilmeldinger.

Søren Karl Nielsen, ØKS med sine tre fjordheste og selvbinderen Foto Wulff Madsen

65


Bringeseler sælges, 2-spand. Passer til stor

pony, ca 125 cm, større bringestykker medfølger.

Pris kr 6.000,-. Tlf 8698 7828.

Sælges: Lille arbejdsfjedervogn, jumbe, stiv

vogn, tre 1-række og en 2-rækker radrenser,

diverse seletøj. Tlf 2972 3304 - efter kl 17.00.

Phaeton m/buk sælges, fabrikeret på P.J.

Jensens vognfabrik, Odense. 100% i orden. Kr

25.000,-. Hans Peter Hansen, tlf 7482 6206.

Char-á-banc sælges. Flot præsentationsvogn,

totalt restaureret (pony hest stang 1,30-1,55 m).

Pris kr 20.000,-. Opskåren fjedervogn, 6 personers

restaureret. Pris kr 8.000,-. Tlf 9722 1655,

Poul Poulsen.

66

Annoncepriser

1/1 side kr 990,-

1/2 side kr 550,-

1/3 side kr 440,-

1/4 side kr 385,-

1/8 side kr 220,-

Farveannoncer

Tillæg pr farve kr 425,-

Køb-Salg-Bytte

Alle

priser

er ekskl.

moms

Ihrerhingsteføl fra 21.06.2001 byttes evt med

welsh mountain sec B vallak. Ihrerhoppe sælges

måske. Tlf 9736 8860.

Hjælp! Vi har mistet vores hovedtøj med dobbelt

facetslebne spænder. Derfor mangler vi

spænder til at få syet nye. Tlf 9717 3500 eller

9717 3508.

Vognkataloger søges. Gamle salgskataloger fra

danske og udenlandske karetmagere og vognfabrikanter

søges. Eventuelt i kopi. Henvendelse

til Ole Jespersen, tlf 9814 7880.

Køb-Salg-Bytte

ANNONCER

Køb-Salg-Bytte annoncer

vedlagt betaling kr 50,-

pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann,

Brøndens Mark 5, Thorup,

9320 Hjallerup,

tlf 9885 7035, fax 9885 7034,

e-mail bechhart@post10.tele.dk

Læder i hecter til remme og seler, sytråd,

nåle og syle. Reb til skagler og liner. Narvsværte

- læderolie og fedt - riflet gummi til

vognbund. Lys til vognlygter og facet slebne

glas efter mål. Gør gamle spænder

som nye med pudseskive og slibemasse

samt rustfri torne.

Ring og hør mere!

Vi sender prøver og prisliste


x

Heste og Kareter

Hestevogne og Kareter – Køb – Salg – Restaurering

Køreheste – Seletøj – Vognlygter – Tilbehør

HENRIK KØIER ANDERSEN

Smidstrupvej 8 · 4733 Tappernøje

Tlf. 5596 5650 · Fax 5596 5753 · E-mail: mail@koier.com

www.koier.com

ISSN 1600-261X

More magazines by this user
Similar magazines