Orientering om vandhandleplan - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Orientering om vandhandleplan - Aalborg Kommune

Vandhandleplanen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Aalborg Kommune har prioriteret indsatsen ud fra følgende kriterier.

Prioritering af vandløb med højeste DVFI-målsætning, og vandløb med høj naturmæssig

værdi/potentiale (fx de højt målsatte vandløb i nu bortfaldne Regionplan 2005/landsplandirektiv).

Mest miljø for indsatsen. Det gælder både økonomisk og ressourcemæssigt.

(bynær overløb i 2. periode)

Projekter med synergieffekter (klimasikring, beskyttet natur, Natura 2000 planlægning, rekreative

interesser, bynærhed, drift af kloaksystemet, separatkloakering og styrkelse af fiskebestande)

Indsatsernes omfang og kompleksitet (Åbning i 1. og 2 planperiode af østerÅ)

Prioritering foretaget af hensyn til anden planlægning.

Afstemning af prioritering med nabokommuner.

More magazines by this user
Similar magazines