Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Terrestrisk ...

odont.au.dk

Juni 2003, DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Terrestrisk ...

Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

1. Terrestrisk stråling: str ling:

a. udsendes fra radioaktive stoffer i undergrunden

b. har ingen biologisk virkning

c. omfatter blandt andet kosmisk stråling str ling

d. kan modtages indendørs indend rs

e. udgør udg r en konstant faktor over hele kloden.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

1. Terrestrisk stråling: str ling:

a. udsendes fra radioaktive stoffer i undergrunden

b. har ingen biologisk virkning

c. omfatter blandt andet kosmisk stråling str ling

d. kan modtages indendørs indend rs

e. udgør udg r en konstant faktor over hele kloden.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

2. Der er sket en ionisering, når: n r:

a. elektroner rammer anoden

b. en elektron bliver positivt ladet

c. en elektron fjernes fra et atom

d. summen af protoner og neutroner er identisk i et

atom

e. et atom er i elektrisk ligevægt. ligev gt.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

2. Der er sket en ionisering, når: n r:

a. elektroner rammer anoden

b. en elektron bliver positivt ladet

c. en elektron fjernes fra et atom

d. summen af protoner og neutroner er identisk i et

atom

e. et atom er i elektrisk ligevægt. ligev gt.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

3. Den absorberede dosis:

a. er uafhængig uafh ngig af det bestrålede bestr lede materiale

b. er uafhængig uafh ngig af bølgel b lgelængden ngden

c. måles les i Röntgen ntgen

d. måles les i Kilovolt

e. måles les i Gray eller J/kg.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

3. Den absorberede dosis:

a. er uafhængig uafh ngig af det bestrålede bestr lede materiale

b. er uafhængig uafh ngig af bølgel b lgelængden ngden

c. måles les i Röntgen ntgen

d. måles les i Kilovolt

e. måles les i Gray eller J/kg.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

4. Forstærkningsfolier Forst rkningsfolier bruges ved ekstraorale

optagelser, fordi:

a. billedkvaliteten forbedres

b. skarpheden i billederne øges ges

c. røntgenapparatet ntgenapparatet belastes mindre

d. stråledosis str ledosis til patienterne nedsættes neds ttes

e. der kan anvendes en lavere rørsp rspænding nding.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

4. Forstærkningsfolier Forst rkningsfolier bruges ved ekstraorale

optagelser, fordi:

a. billedkvaliteten forbedres

b. skarpheden i billederne øges ges

c. røntgenapparatet ntgenapparatet belastes mindre

d. stråledosis str ledosis til patienterne nedsættes neds ttes

e. der kan anvendes en lavere rørsp rspænding nding.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

5. Et røntgenbillede r ntgenbillede vil få f en lav kontrast, hvis:

a. røntgenapparatets ntgenapparatets spænding sp nding reduceres

b. projektionsafstanden øges ges

c. filmen underfremkaldes

d. objekt-film objekt film-afstanden afstanden reduceres

e. filmen har en flad følsomhedskurve.

f lsomhedskurve.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

5. Et røntgenbillede r ntgenbillede vil få f en lav kontrast, hvis:

a. røntgenapparatets ntgenapparatets spænding sp nding reduceres

b. projektionsafstanden øges ges

c. filmen underfremkaldes

d. objekt-film objekt film-afstanden afstanden reduceres

e. filmen har en flad følsomhedskurve.

f lsomhedskurve.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

6. På en optagelse af en 6+ overlappes rodkomplekset af

processus zygomaticus maxillae og af os zygomaticum.

For at friprojicere rodkomplekset bør man:

a. projicere mere distalt

b. projicere mere mesialt

c. projicere med stejlere vinkel

d. projicere med mindre stejl vinkel

e. rykke filmen længere ind i ganen.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

6. På en optagelse af en 6+ overlappes rodkomplekset af

processus zygomaticus maxillae og af os zygomaticum.

zygomaticum.

For at friprojicere rodkomplekset bør r man:

a. projicere mere distalt

b. projicere mere mesialt

c. projicere med stejlere vinkel

d. projicere med mindre stejl vinkel

e. rykke filmen længere l ngere ind i ganen.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

7. Om rastere og ekstraorale optagelser gælder g lder følgende: f lgende:

a. anvendelse af et raster medfører medf rer høj h j kontrast i billedet

b. et raster er opbygget af tynde aluminiumslameller

c. der anvendes ikke raster ved panoramaoptagelser

d. raster anvendes altid ved ekstraorale optagelser

e. rastere anvendes for at reducere patientdosis.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

7. Om rastere og ekstraorale optagelser gælder følgende:

a. anvendelse af et raster medfører høj kontrast i

billedet

b. et raster er opbygget af tynde aluminiumslameller

c. der anvendes ikke raster ved panoramaoptagelser

d. raster anvendes altid ved ekstraorale optagelser

e. rastere anvendes for at reducere patientdosis.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

8. Hvis man ønsker nsker at minimere stråledosis str ledosis til

patienten og bibeholde samme sværtning sv rtning af

filmen, bør b r man:

a. anvende E-film E film frem for F-film F film

b. anvende lav spænding sp nding

c. anvende rektangulær rektangul r blænde bl nde frem for cirkulær cirkul

d. anvende kort projektionsafstand

e. anvende vinkelhalveringsteknik.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

8. Hvis man ønsker nsker at minimere stråledosis str ledosis til

patienten og bibeholde samme sværtning sv rtning af

filmen, bør b r man:

a. anvende E-film E film frem for F-film F film

b. anvende lav spænding sp nding

c. anvende rektangulær rektangul r blænde bl nde frem for cirkulær cirkul

d. anvende kort projektionsafstand

e. anvende vinkelhalveringsteknik.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

9. Den årlige gennemsnitsstrålingsdosis til en

dansker stammer overvejende fra (kun ét svar

rigtigt):

a. naturlig baggrundsstråling

b. civilisatoriske strålingskilder

c. ekstern bestråling

d. intern bestråling

e. medicinske røntgenundersøgelser.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

9. Den årlige gennemsnitsstrålingsdosis til en

dansker stammer overvejende fra (kun ét svar

rigtigt):

a. naturlig baggrundsstråling

b. civilisatoriske strålingskilder

c. ekstern bestråling

d. intern bestråling

e. medicinske røntgenundersøgelser.


Juni 2003,

DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10)

10. Om afdækning afd kning af patienter ved dentaloptagelser

gælder lder følgende: f lgende:

a. blyækvivalentet

bly kvivalentet skal være re mindst 0,5 mm

b. afdækningen

afd kningen skal ska omfatte gl. thyroidea

c. afdækningen

afd kningen skal ske med blygummiforklæde

blygummiforkl de

d. børn rn skal afdækkes afd kkes

e. børn rn skal have hænder h nder og arme under

afdækningen afd kningen under eksponeringen.


Juni 2003,

DEL I: Svar FLERVALGSOPGAVER (1-10)

10. Om afdækning afd kning af patienter ved dentaloptagelser

gælder lder følgende: f lgende:

a. blyækvivalentet

bly kvivalentet skal være re mindst 0,5 mm

b. afdækningen

afd kningen skal ska omfatte gl. thyroidea

c. afdækningen

afd kningen skal ske med blygummiforklæde

blygummiforkl de

d. børn rn skal afdækkes afd kkes

e. børn rn skal have hænder h nder og arme under

afdækningen afd kningen under eksponeringen.


Juni 2003,

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)

11. Indtegn en retineret tand på p denne skitse af en

mandibel.

mandibel


Juni 2003,

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)

11. Tanden skal være v re tegnet beliggende i knogle og

have færdigdannede/n

f rdigdannede/næsten sten færdigdannede f rdigdannede rødder, r dder,

for at være v re accepteret som rigtig svar.


Juni 2003,

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)

12. Figuren fremstiller huset i et dentalrøntgenapparat.

dentalr ntgenapparat.

Sæt t navn på p de 4 objekter pilene peger på.

p


12.

Juni 2003,

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)

1. Fokus/anoden

2. Katode

3. Filter (aluminium)

4. Primærbl Prim rblænden nden (bly).


Juni 2003,

DEL I: KORTSVARSOPGAVER (11-13)

13. Hvad vil du svare på p følgende lgende spørgsm sp rgsmål l fra

en patient:

”Kan Kan det skade fostret at jeg bliver

røntgenfotograferet ntgenfotograferet hos tandlægen, tandl gen, når n r jeg er

gravid?”

gravid?


Juni 2003,

DEL I: Svar KORTSVARSOPGAVER (11-13)

13. Røntgenoptagelser ntgenoptagelser af tænderne t nderne kan fremkalde

fosterskader, men dosis for ét t billede er mindre

end den dosis man modtager fra

baggrundsstrålingen baggrundsstr lingen på p et døgn. d gn.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 1:

De to billeder er optaget samtidig og viser højre h jre side af

overkæben overk ben i to projektioner hos en 50-årig 50 rig mand.

1.a. Beskriv, hvordan tubus er flyttet før f r optagelsen af

billede b i forhold til optagelsen af billede a (som

er ortoradialt). ortoradialt).

1.b. Peger pilen på p den palatinale eller faciale stift i 5+

på billede b? Begrund svaret.

1.c. Beskriv kort de apikale forhold på p de enkelte

rodkomponenter af 6+.

1.d. Beskriv kort, hvilke behandlinger der er udført udf rt hos

patienten.

Fortsætte


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 1 (fortsat):

a b


Juni 2003,

DEL II: SVAR DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 1:

1.a. Tubus er flyttet mesialt og optagelsen er mesio-

excentrisk.

1.b. Den palatinale stift. Stiften forskyder sig mesialt i

same retning som tubus. tubus

1.c. Udvidet parodontalspalte på den mesio-faciale

mesio faciale

rodkomponent. rodkomponent.

Normale forhold omkring den

palatinale rodkomponent. rodkomponent.

Apeks på p den distale

rodkomponent ses ikke på p billedet.

1.d. Endodontisk behandling med rodfyldning 6,5,3+,

endontisk behandling med stift 6,5+, restaurering

med fyldning 7,4,3,2+, restaurering med krone 6+.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 2:

De to billeder er optaget samtidig og viser venstre side af

overkæben overk ben hos en voksen patient.

2.a. Pilen peger på p en let radiolucent zone cervikalt på +4 på p

billede a. Hvad er dette?

2.b. Hvilken struktur peger pilen på p billede b på? p

2.c. Forklar hvordan den lyse stribe fremkommer nederst på p

filmen i billede a.

2.d. Angiv diagnoser for eventuelle patologiske forhold hos

patienten.

Fortsættes


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 2 (fortsat):

a

b


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 2:

2.a. Tandbørstningsusur

Tandb rstningsusur.

2.b. Processus coronoideus.

coronoideus

2.c. Blændeafsk Bl ndeafskæring ring med rektangulær rektangul r tubus. tubus

2.d. Parodontits totalis, totalis,

interradikulær interradikul knoglesvind +6,

+8.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 3:

Enoral optagelse af venstre overkæbe overk be hos en voksen

patient. Patienten har netop fået f et udført udf rt

rodbehandling med kronerestaurering af +5.

3.a. Angiv årsager rsager til de radiolucente områder omr der som

pilene hhv. 2 og 3 peger på. p

3.b. Hvad repræsenterer repr senterer den radiolucente zone, som

pil nr. 4 peger på? p

3.c. Beskriv de apikale forhold for +5.


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 3:

3.a. Pil nr. 3 = den cervikale translucens, translucens,

pil nr. 2 = sekundær sekund r caries.

3.b. Parodontalspalten for den sammensmeltede

mesio-buccale

mesio buccale og disto-bucccale disto bucccale rodkomponent.

rodkomponent

3.c. Parodontitis apicalis +5, processen er evt. under

heling eftersom patienten netop har fået f et udført udf rt

rodbehandling. Dette kan IKKE bedømmes bed mmes på p ét t

billede.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 4:

Tre enorale optagelser af overkæben overk ben hos en patient, som

angiver at have slået sl et tænderne t nderne på p en ølflaske. lflaske.

4.a. Med hvilken teknik er optagelserne udført? udf rt?

4.b. Angiv, hvilke tænder t nder der er gengivet på p billederne.

4.c. Angiv diagnoser for eventuelle patologiske

tilstande/anomalier hos patienten.


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 4:

4.a. Vinkelhalveringteknik.

Vinkelhalveringteknik

4.b. (6),5,4,3,1+1,3,4,5,(6).

4.c. Fractura corona dentis non complicata +1

Aplasia dentis 2+2.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 5:

Bitewings af en tandlægestuderende.

tandl gestuderende.

5.a. Filmplaceringen er ikke optimal: hvordan ville du

placere filmene?

5.b. Angiv flader, hvor der sikkert er dentin-

karieslæsioner.

kariesl sioner.

5.c. Beskriv, hvilke overvejelser du vil gøre g re før f r du

beslutter dig for behandling af disse flader.

5.d. Beskriv pulpaforholdene for molarene i

overkæben. overk ben.


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 5:

5.a. Frembrudte visdomstænder visdomst nder skal være v re dækket d kket af en

bitewingoptagelse. bitewingoptagelse.

Filmene bør b r begge placeres mere

distalt, distalt,

således s ledes at okklusalfladerne af

visdomstænderne visdomst nderne gengives.

5.b. 64 +,4 4 +,+7 2 .

5.c. Dybden af dentinlæsionen dentinl sionen bør b r overvejes, evt. bør b r det

undersøges unders ges om der er kavitet i overfladen.

5.d. Pulpasten/kalcifikationer

Pulpasten kalcifikationer i pulpakammeret af 6+6,

7+7, i.a.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 6:

Tre enorale optagelser med henblik på p fremstilling af +3 hos

en yngre patient.

6.a. Angiv, hvorledes de tre optagelser, MOD, udføres. udf res.

6.b. Angiv beliggenheden af kronen på p +3 i forhold til roden

af +2.

6.c. Hvilken behandling er ved at blive udført udf rt hos patienten?

6.d. Angiv diagnoser for eventuelle patologiske tilstande.


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 6:

6 .a. O = ortoradialt, M = tubus vinkles 10º-15º

mesialt fra, D = tubus vinkles 10º-15º distalt fra.

6.b. +3 ligger palatinalt for roden af +2.

6.c. Ortodontisk behandling (med breddeekspansion

af maxillen).

6.d. Dens retentus +3.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 7:

Panoramaoptagelse af et barn med blandingstandsæt.

blandingstands t.

7.a. Angiv, hvilke permanente tænder t nder der er anlagt.

7.b. Angiv patientens omtrentlige kronologiske alder.

7.c. Angiv diagnoser for eventuelle patologiske

tilstande.

7.d. Angiv navnet på p den ovale struktur pilene peger

på.

(Fortsættes)


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 7 (fortsat):


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 7:

7.a. 8,7,6,5,4,3,2,1+1,2,3,4,5,6,7,8

8,7,6,5,4,3,2,1-1,2,3,4,5,6,7,8

8,7,6,5,4,3,2,1 1,2,3,4,5,6,7,8

Desuden en overtallig tand i midtlinien.

7.b. 9 år r ± 1 år. r.

7.c. Mesiodens/overtalligt Mesiodens/overtalligt

tandanlæg tandanl g mellem 1+1.

Mucoid retentions cyste/sinus polyp i begge sinus

maxillares. maxillares.

Obs. Obs.

pro.

7.d. Fissura pterygomaxillare.

pterygomaxillare


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 8:

Panoramaoptagelse af en voksen patient.

8.a. Angiv sandsynlige diagnoser for forandringen i venstre

side af underkæben.

underk ben.

8.b. Hvilke kliniske undersøgelser unders gelser vil du foretage for at

komme nærmere n rmere diagnosen?

8.c. Begrund ud fra det radiologiske billede om der er

sandsynlighed, for at forandringen repræsenterer repr senterer en

malign proces.

8.d. Hvad repræsenterer repr senterer de radiopake strukturer, som de to

tykke pile peger på? p

8.e. Hvad repræsenterer repr senterer den radiopake, radiopake,

let udtværede udtv rede linje

mærket rket med pile nr. 2?

8.f. Hvad repræsenterer repr senterer den radiopake vertikale struktur

mærket rket med pil nr. 3?

8.g. Fronttænderne Frontt nderne er gengivet lidt for smalle. Angiv hvilken


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 8 (fortsat):

3

2

2


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 8:

8.a. Radikulær Radikul cyste/keratocyste

cyste/ keratocyste/ameloblastom

ameloblastom.

8.b. Tænderne nderne vitalitetstestes og undersøges unders ges for

perkussionsømhed. perkussions mhed. Er alle tænder t nder vitale, er det IKKE

radikulær radikul cyste.

8.c. Processen er meget velafgrænset velafgr nset og uniloculær, unilocul , derfor

meget ringe sandsynlighed for malignitet. malignitet

8.d. Bløddelsforkalkninger.

Bl ddelsforkalkninger.

8.e. Et ”ghost ghost image” image af bløddelsforkalkningerne bl ddelsforkalkningerne i den

modsatte side.

8.f. Den dorsale afgrænsning afgr nsning af processus zygomaticus.

zygomaticus

8.g. Patienten har haft fronttænderne frontt nderne placeret foran

skarphedszonen.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 9:

9.a. Angiv det fulde navn på p denne optagelse.

9.b. Angiv på p hvilket billede kæbeleddet k beleddet fremstår fremst r

skarpest.

9.c. Hvilken radiolucent struktur peger pilene på?

p


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 9:

9.a. Lateral tomografisk (snit-) (snit ) optagelse af

kæbeleddet. beleddet.

9.b. Kæbeleddet beleddet er skarpest på p billede 3/4.

9.c. Meatus acusticus externus.

externus


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 10:

To bitewing-optagelser bitewing optagelser af venstre side hos samme patient.

Billederne er et print af to digitale optagelser, hhv. et

CCD sensor system og et fosforplade system.

Optagelserne er karakteristiske for de to systemer.

10.a. Beskriv ud fra, hvad du ser på p de to billeder, hvilke

fordele fosforpladen besidder sammenlignet med

CCD-sensoren CCD sensoren (ikke ( ikke diagnostik).

10.b. Angiv en generel fordel for CCD-sensor CCD sensor systemer

sammenlignet med fosforpladesystemer (kan ikke

ses ud af billederne).

10.c. Angiv den største st rste fordel for digitale røntgen r ntgen-

systemer generelt i forhold til den almindelige film.


Juni 2003,

DEL II: DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 10 (fortsat):

CCD-sensor fosforplade


Juni 2003,

DEL II: Svar DIAGNOSTIKOPGAVER (Billede 1-10)

BILLEDE NR. 10:

10.a. Færre rre tandflader gengives på p sensor- sensor billedet.

Sensoren er svær sv r at placere, så s okklusalplanet

bliver skævt. sk vt.

10.b. Sensor-billeder Sensor billeder er hurtigere at fremstille, da

billeddannelsen er næsten n sten momentan (skal ikke

skannes).

10.c. Digitale billeder skal i modsætning mods tning til film

ikke fremkaldes ved hjælp hj lp af kemikalier og

mørkekammer/digitale rkekammer/digitale billeder kræver kr ver

generelt mindre dosis end film.

More magazines by this user
Similar magazines