Rugemaskine “Therbo”

gundlach.eu

Rugemaskine “Therbo”

Rugemaskine “Therbo” VD260043

Varenr. 260043 Rev. 16.11.2005

Samling af maskinen

Stikket fra transformeren sættes i

stikkontakten (220 volt), og ledningen

fra rugemaskinen forbindes

med transformeren.

Renderne i bunden af rugemaskinen

fyldes med vand, hvis ikke fugtighedsmåleren

viser, at der er for

høj fugtighed i maskinen.

Det kan være en fordel at stille

maskinen på et par klodser, så luften

bedre kan cirkulere, men det er

vigtigt, at maskinen står helt vandret.

Placering af maskinen:

Den rigtige placering af rugemaskinen

er meget vigtig for et godt

resultat. Et godt ventileret kælderrum

eller en almindelig stue er ofte

det bedste, men der må dog ikke

være direkte sollys på maskinen.

Rummet skal være mindst 20 °C

varmt. En stuetemperatur på 20° -

22 °C er ideel. Maskinen skal endvidere

stå, så der bliver tilført frisk

luft, uden at det trækker.

Udrugning af hønseæg:

Anvend kun æg fra høns, som har

haft gode forhold. Altså kun æg fra

høns, der har fået rigeligt med vita-

miner, ensilage og forskelligt slags

grønt foder. Endvidere skal hønsene

have haft gode pladsforhold.

Æggene skal være rene og af normal

størrelse - d.v.s. æg, som vejer

mellem 55 og 65 gram. Køb evt. en

æggevægt og vej hvert æg.

Medens æggene indsamles til rugning,

skal de vendes hver dag, og

de må ikke blive for kolde. (12 ° -

15 ° er passende).

Kassér alle små, unormalt formede,

knækkede, ruflede samt tyndskallede

æg. Brug ikke æg fra høns, som

lige er begyndt at lægge eller æg,

der er mere end 2 uger gamle.

Regulering

Maskinen er monteret med en

meget følsom elektronisk termostat.

Man regulerer temperaturen

ved at dreje på den røde knap midt

på termostaten. Når man drejer til

højre, bliver maskinen varmere og

drejer man til venstre, bliver maskinen

koldere.

Den lille røde lampe ovenpå termostaten

lyser, når maskinen varmer,

og når den er slukket, er der også

slukket for varmen.

Lad rugemaskinen være fuldt

opvarmet mindst 12-24 timer (for at

Gundlach A/S Tel. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

blive sikker på, at den er nøjagtig

reguleret), før æggene lægges ind.

Lad både rugemaskine og æg få

god tid til at blive opvarmet efter

indlægningen. Det vil mindst tage

2-3 timer, inden æggene har

samme varme som maskinen. Rør

ikke stilleskruen i denne periode.

Man må ikke åbne maskinen den

første dag.

Det er vigtigt at holde øje med varmen,

mens maskinen varmes op -

pas på, at der ikke bliver så varmt,

at termometret sprænges.

Temperatur:

Et vindue på oversiden af rugemaskinen

gør det let at aflæse termometret.

Ligeledes er der en pære

som lyser i maskinen, når man trykker

på knappen ovenpå termostaten.

Sæt termometret under dette

vindue og hold temperaturen mellem

38,5 - 38,9 °C. Lad ikke kviksølvsøjlen

hvile på et æg.

Indsætning af æggene:

Læg æggene på siden med den

spidse ende lidt nedad. Sørg for, at

de ikke ligger for tæt. Et lille

blyantsmærke på hvert æg - f. eks.

dato på den ene side og et x på den

anden side, vil hjælpe til, at ingen

bliver glemt, når æggene skal vendes.

Termometret skal opstilles

således, at midten af den runde

kviksølvkugle står i højde med

æggets overkant.

Manuel vending af æggene.

Æggene skal vendes én gang den

anden dag og to eller tre gange

dagligt fra tredie til attende dag. At

vende æggene gøres lettest ved at

fjerne et dusin æg fra midten af

maskinen og rulle resten ind mod

midten. Læg håndfladen på æggene

og rul dem indad, indtil De er

sikker på, at alle er blevet vendt.


Rugemaskine “Therbo” VD260043

Varenr. 260043 Rev. 16.11.2005

Derefter tager man de æg, der er

taget fra og placerer dem rundt i

yderkanten. Man skal være forsigtig,

når man vender æggene. Det er

meget vigtigt, at de ikke støder

imod hinanden, for et pludseligt

stød kan let rive de tynde blodårer

over og forhindre kimen i at få en

normal udvikling. Lad ikke æggene

stå på enden, men læg dem alle

med den spidse ende lidt nedad.

Æggene skal kun vendes 1/2

omgang.

Ved halvautomatisk vending skal

man blot trække i rullebakken, så

ruller alle æggene rundt på én

gang. Ved vending af æggene tilrådes

at bruge handsker, så sved og

fedt fra fingrene ikke lukker porerne

i æggene.

Afkøling:

Den første uge vil den tid, det tager

at vende æggene, være tilstrækkelig

afkøling. Men hver dag efter den

første uge skal æggene afkøles ca.

15 minutter dagligt - indtil og med

den attende dag. Så længe æggene

føles håndvarme, er der ingen

fare for, at de bliver afkølet for

meget.

Fugtighed:

Formålet med at tilføre ekstra fugtighed

i en rugemaskine er at forhindre

overdreven udtørring af den

naturlige fugtighed i ægget. Da

æggets egen fugtighed ikke er ens

fra æg til æg, er det umuligt at lave

et fast skema for, hvor megen fugtighed,

man skal tilføre. Hvis rugemaskinen

står i et fugtigt kælderrum

eller i et værelse, hvor der er tilstrækkelig

naturlig fugtighed, er det

ikke nødvendigt at tilføre ekstra

fugtighed - men hvis rugemaskinen

står i et tørt rum, kan det være nødvendigt.

Den bedste måde at se om æggene

mangler fugtighed på er at

undersøge luftblæren. Når man

gennemlyser ægget for at konstatere

befrugtning, kan man også se,

om lufteblæren er for stor. Hvis den

er det, skal der tilføres ekstra fugtighed.

Fugtigheden tilføres ved at fylde

vandrenderne med lunkent vand.

Den relative fugtighed skal være ca.

55 % under rugeperioden og ca. 65

% under klækkeperioden. Man kan

oversprøjte æggene med varmt

vand den 18. dag, hvis det er nødvendigt

at hæve fugtigheden.

Den 18. dag kan man lægge æggene

i en skål med lunkent vand. Hvis

fugtigheden er som den skal være,

vil æggene flyde ovenpå. Hvis de

synker, er luftblæren for lille, og der

skal tilføres ekstra fugtighed.

Hvis det drejer sig om hvidskallede,

klare æg, som f.eks. Hvide Italienere,

kan de gennemlyses allerede 5.

eller 6. dag - men hvis det drejer sig

om mørkskallede æg som af

Plymout Rock, er det ikke umagen

værd at forsøge før 7. eller 9. dag.

Værelsest skal være fuldstændigt

mørklagt, for at man kan se klart

gennem ægget. Hold det op mod

lyset med den tykke ende øverst.

Derefter kigger man gennem ægget,

medens man drejer det langsomt

rundt i hånden. Hvis ægget er

befrugtet, vil en lille mørk plet med

en mængde små blodårer svømme

rundt indeni ægget. Det er fosteret.

Hvis befrugtningen har været utilstrækkelig,

vil fosteret allerede på

6. dag være dødt, og blodårene vil

være samlede som en streng af

blod ud mod æggeskallen. Alle

sådanne æg samt alle æg, der er

helt klare, bør straks fjernes fra

ruge-maskinen. Disse æg kan

koges (hårdkogte) og anvendes

som foder til kyllingerne. Når man

Gundlach A/S Tel. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

gennemlyser æggene, kan man se

efter luftblærens størrelse. Den

fremkommer ved fordampning fra

ægget.

Næste æglysning skal finde sted på

den 14. dag efter indlægningen af

æggene. Nogle af de fostre, som

ved første lysning så ud til at være

godt befrugtede, kan godt være

blevet svage eller døde. Disse,

samt æg med blodpletter eller

blodringe skal straks tages fra, for

at de ikke skal forpeste luften i

rugemaskinen.

Klækning:

Efter æggene er blevet vendt om

aftenen den 18. dag, må rugemaskinen

ikke åbnes inden udklækningen,

da fugtigheden ellers

forsvinder ud af maskinen. Hvis

maskinen løber tør for vand og må

påfyldes en ny portion, må dette

dog gøres, men det er meget vigtigt,

at låget lægges på igen så hurtigt

som muligt.

I al almindelighed vil det tage 21

dage at udruge kyllinger, men hvis

det er kraftige, godt befrugtede æg,

vil klækningen ofte begynde allerede

den 20. dag. Hvis nogle af

æggene er sene til at klække, kan

man tage de allerede udrugede kyllinger

af rugemaskinen. Det skal

dog foregå et godt varmt sted, som

f. eks. en varm stue, således at kyllingerne

ikke bliver forkølede, eller

de endnu uklækkede æg bliver

kolde. Hvis det ser ud til, at nogle af

de endnu uklækkede æg godt kan

klække, kan man fortsætte klækningen

også den 22. dag.

Når klækningen er overstået, skal

kyllingerne flyttes til en varm kyllingemoder,

men de må ikke få vand

eller foder, før de er 48 timer gamle.

Hvis det kniber for kyllingerne at

tørre efter klækningen, kan man

løfte låget af rugemaskinen, lægge

SIDE 2 / 4


Rugemaskine “Therbo” VD260043

Varenr. 260043 Rev. 16.11.2005

et par pinde eller lignende tværs og

derefter lægge låget på igen. På

den måde kan der komme lidt

ekstra luft ind til kyllingerne.

Husk:

– Lad være med at stille på regulator-skruen,

medmindre det er

nødvendigt. Hvis man ofte stiller

på den, vil maskinen arbejde

dårligt.

– Strømmen skal være 220 V. Hvis

maskinen ikke varmer, så se

efter om strømmen er slået fra.

Måske er der gået en sikring eller

lign. Hvis ovennævnte ting er iorden,

så kontakt venligst Deres

forhandler.

– Forsøg aldrig at lægge flere æg i

maskinen, end den kan tage. Alle

æg skal kunne ligge ned.

– Hold æggene rene. Sved eller

snavs fra fingre gør stor skade,

da det lukker porerne i æggeskallen

og forhindrer fosteret i at

ånde.

– Forsøg at holde temperaturen

mellem 38,5 ° - 38,9 °C.

– Hvis mange af kyllingerne dør,

fordi de ikke kan komme ud ved

egen hjælp, er det tegn på lav

vitalitet hos moderhønsene, og

det vil være klogt at tage æg af

mere livskraftige høns til de

fremtidige rugninger.

– Husk at rengøre rugemaskinen

efter brug og stil den på et tørt

sted, da termostaten ikke tåler

fugt.

Udrugning af andre æg:

Da der er stor forskel på høns og

andet fjerkræ, vil der også være

større eller mindre forskel på udrugningen

af forskellige æg. Følgende

vejledning er indhentet fra folk, som

selv har lang erfaring i udrugning af

andre fugleæg. Vi vil her angive,

hvordan de forskellige æg skal

behandles.

Hvor intet andet er nævnt, skal de

behandles ligesom hønseæg.

Andeæg:

Udrugningen tager fra 28 til 33

dage - alt efter, om det er den ene

eller anden anderace.

Temperaturen skal være 38,5 °C de

første 21 dage og derefter 38,9 °C.

Fugtigheden i maskinen skal ligge

omkring 55 %. Fra 2. - 26. dag skal

æggene vendes 2 gange dagligt.

Det skal helst ske på de samme

tidspunkter hver dag. Endvidere

skal æggene oversprøjtes med

vand hver dag fra og med den 8.

dag. Fra den 7. og den 14. dag skal

æggene afkøles i ca. 15 min. dagligt.

Gennemlys æggene den 7. og den

14. dag. Tag straks eventuelle ubefrugtede

æg fra, da de hurtigt bliver

fordærvede. Klækningen vil tage fra

24 til 48 timer ved 38,9 °C.

Ekstra fugtighed er nødvendig

under klækningen. Derfor skal fugtigheden

være helt oppe på 70 %.

Gåseæg:

Rugetiden er fra 28 til 30 dage ved

38,5-38,7 °C. Fra den 7. til den 15.

dag skal æggene dagligt sprøjtes

med vand. Fugtigheden skal være

ca. 45 %. Bad æggene i vand i et

halvt minut hveranden dag fra 15. til

26. dag.

Vandet skal være 37,8 °C. Brug et

sygetermometer. De sidste 2-3

dage skal de nedsænkes i det

varme vand en gang dagligt. Vend

æggene en halv omgang 3 gange

dagligt indtil den 25. dag. Det er

vigtigt, at æggene vendes samme

tid hver dag - f.eks. kl. 14.00 eftermiddag

og kl. 20.00 aften.

I de fleste tilfælde behøver der ikke

Gundlach A/S Tel. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

at være vand i vandrenderne for at

holde fugtigheden på 45 %, men i

meget tørre rum kan det dog være

nødvendigt. Det er meget vigtigt at

huske at komme vand i vandrenderne

de sidste dage under udklækningen,

hvor fugtigheden skal

helt op på 65 %. Afkøl dagligt

æggene efter den 10. dag i ca. 15

minutter. Gennemlys æggene den

7. og den 14. dag og tag eventuelle

døde æg fra. Klækningen vil strække

sig over 2-3 dage ved 38,5 -

38,7 °C.

Kalkunæg:

Udrugningstiden er ca. 28 dage.

Temperaturen skal være 38,5 °C.

Fugtigheden skal de første dage

holdes på 55 %. Hvis fugtigheden

er for lav, kan man hæve den ved at

sprøjte æggene med varmt vand.

Æggene vendes to gange dagligt

og skal afkøles én gang om dagen i

ca. 15 minutter.

Gennemlys æggene den 10. og den

25. dag.

Selve klækningen bør foregå ved

38,9 °C og ved en fugtighed på ca.

70 %.

Fasanæg

Udrugningen tager 23-24 dage.

Temperaturen skal de første 20

dage holdes på 40-45 %.

Gennemlys æggene den 8. og den

16. dag. Den 21. dag skal fugtigheden

op på 75 %. Æggene skal derfor

oversprøjtes med vand.

Afkøling og vending af æggene

foregår ligesom ved hønseæggene.

I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt

at have vand i vandrenderne

for at holde fugtigheden på de

opgivne 40-45 %. (I meget tørre

rum kan det dog være nødvendigt.)

De sidste dage inden klækningen

skal der vand i vandrenderne, for

SIDE 3 / 4


Rugemaskine “Therbo” VD260043

Varenr. 260043 Rev. 16.11.2005

da skal fugtigheden helt op på

75 %. Fasanæggene skal vendes

helt til og med den sidste dag.

Æg af agerhøns og vagtler

Udrugning af agerhøns og Bob

White vagtler tager ca. 23 dage.

Udrugning af japanske vagtler tager

ca. 17 dage.

Temperaturen skal være ca. 38,9°

og fugtigheden ca. 50-55 %. Se

efter luftblærens størrelse for at

undersøge, om fugtigheden er korrekt.

Man må ikke åbne for rugemaskinen

de første 60 timer. Derefter skal

æggene vendes to gange dagligt

frem til den 21. dag. Vær opmærksom

på, at disse æg hurtigt kan

køle ned.

5-6 døgn før udklækningen begynder,

skal æggene oversprøjtes med

varmt vand, og fugtigheden hæves

til 75%. Dæk vinduet til med et

stykke klæde og undlad at åbne

maskinen, medens klækningen står

på. Lad de små kyllinger blive i

maskinen i 6-18 timer efter

klækningen.

Gundlach A/S Tel. +45 8694 1388 gundlach@gundlach.dk

Silkeborgvej 765 · DK-8220 Brabrand Fax +45 8694 2486 www.gundlach.dk

Perlehøns

Udrugningen tager ca. 28 dage og

æggene skal behandles ligesom

hønseæg.

SIDE 4 / 4

More magazines by this user
Similar magazines