29. november 2004 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon: 33 55 ...

ae.dk

29. november 2004 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon: 33 55 ...

SAMFUNDSØKONOMISK SITUATION NOVEMBER 2004

2

Efter udarbejdelsen af vores seneste prognose er der kommet en række nye

informationer vedrørende den økonomiske udvikling for 2004. I det følgende

beskrives de nye informationer og de sættes så vidt muligt i relation til

vores prognose fra september.

Det reviderede nationalregnskab vedr. 1. halvår 2004

Først og fremmest er der kommet reviderede tal fra nationalregnskabet (NR)

vedrørende 1. halvår 2004. Tabel 1 sammenligner prognosen for 2004 med

den udvikling, vi får for hele 2004, når vi ser på de reviderede nationalregnskabstal,

”klistrer” prognosens udvikling gennem 2. halvår 2004. Det er

således alene udviklingen i 1. halvår 2004, der forklarer forskellen mellem

prognosen og den mekaniske fremskrivning. Forskellen afspejler altså alene

forskelle i informationsgrundlaget og skal ikke opfattes som en ny vurdering.

Tabel 1. Kvartalsvækst og mekanisk fremskrivning for 2004

2004 2004 2005

AE sep. 04 Mekanisk AE sep.

04

Pct.vis realvækst:

Privat forbrug..............................

Offentligt forbrug........................

Boliginvesteringer.......................

Maskininvesteringer....................

Bygninger og anlæg ex. bolig .....

Lagerinv. 1) ..................................

Eksport........................................

heraf varer...................................

Import .........................................

heraf varer...................................

BNP ............................................

1000 personer:

Ændret beskæftigelse 2) ................

Ændret ledighed..........................

Ændret arbejdsstyrke ..................

3,5

0,7

0,0

4,5

1,0

0,1

6,1

5,0

7,6

8,0

2,3

9

4

13

fremskr. 4)

3,7

(1,0)

7,8

2,3

1,1

0,2 3)

5,6

4,2

7,2

7,2

2,4

1

5

6

3,0

0,5

2,0

3,5

1,0

0,0

5,9

5,0

5,9

5,5

2,4

16

-13

3

2006

AE sep.

04

2,5

0,5

-1,0

3,0

2,0

0,0

3,9

4,0

4,2

4,5

1,8

1) Bidrag til BNP-væksten.

2) Ekskl. personer på orlov.

3) Regnet residualt i forhold til øvrige komponenter og BNP.

4) I Mekanisk fremskrivning er det ventede forløb fra den seneste prognose igennem 2004 lagt til

de seneste NR-kvartalstal fra Danmarks Statistik (2. kvartal 2004 revideret) samt ledigheden

frem til og med august 2004.

Kilde: Danmarks Statistik og AErådet, herunder prognose fra september 2004.

8

-7

1

More magazines by this user
Similar magazines