Download DS-turbøje oversigt her… - Dansk Sejlunion

sejlsport.dk

Download DS-turbøje oversigt her… - Dansk Sejlunion

Bestemmelser vedrørende DSturbøjer

Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 150 ankerbøjer på naturskønne og gode

ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket “DS” (Dansk Sejlunion).

For benyttelse af bøjerne gælder følgende regler:

Benyttelse af bøjen er forbeholdt medlemmer af klubber tilknyttet Dansk Sejlunion

(Flensburg Yacht Club er medlem af DS). Dette signaleres ved at man

føre DS-stander under bagbord saling.

Hækflag skal føres og følgende regler skal overholdes:

Benyttes en bøje, skal den frigives til andet fartøj efter max. 24 timers benyttelse.

Den maksimale belastning på 15 tons må ikke overskrides. Flere fartøjer må gerne

benytte én bøje, hvis maxbelastningen ikke overskrides. Et fartøjs belastning

beregnes som fartøjets vægt.

Benyttelse al bøjen sker på eget ansvar. Enhver skade, der måtte ske under benyttelse

af bøjen, er Dansk Sejlunion uvedkommende.

Benyttes samme bøje af flere både, er det dog en selvfølge:

- at først ankomne båd bestemmer, om man skal ligge på siden af hinanden, eller

om der skal fortøjes ved agterenden

- at sidst ankomne båd sørger for fornøden affendring og retter sig efter fortøjningsanvisning

fra den tidligere ankomne båd (fortøjning til bøje, spring etc.).

Når bøjerne benyttes, gælder bestemmelserne for føring af skibslys og signalfigurer

jvf. regel 30 i “Internationale Søvejsregler”.

De angivne positioner på de følgende kort er omtrentlige. Kystlinie og dybdekurverer

kun vejledende. Kortene må derfor ikke anvendes til navigation.

Er der problemer med de udlagte bøjer, har man gode forslag til nye bøjer eller

andre kommentarer, bedes skriftlig henvendelse ske til Dansk Sejlunion, ldrættens

Hus, 2605 Brøndby.

The use of the buoyes marked with “DS” is reserved for members of yacht clubs

associated with the Danish Yachting Association.

Die Benutzung der Tonnen mit der Aufschrift “DS” ist für Mitglieder von Yacht-

Clubs des Dänischen Segler-Verbandes reserviert.


43

Oversigt over DS turbøjer

Tallene henviser til efterfølgende kort

2A

1

5

3 4

2B

6

50

19

22

44

47

51

18

20

21

27 26

25 10

24

15

12

9

17

11

54

28 35

30

8

53

16

32

7

45

46

31

56

14A

14B

33

55

40

34

13

49

48

39

36

4

38

Thyholm

56º31,8’N

08º37,5’Ø

56º31,7’Ø

08º37,5’Ø

Strandbjerggård

Jegindø

56º32,7’N

08º38,3’Ø

56º32,4’N

08º38,1’Ø

Follup odde

1) 56º35,2’N

08º17,7’Ø

2) 56º35,1’N

08º17,7’Ø

56º31,0’N

08º36,1’Ø

56º30,9’Ø

08º36,0’Ø

1

2

Nissum Breding

Lemvig

Tilsynsførende:

Lemvig Sejlklub

2A

1

Tilsynsførende:

Struer Sejlklub


Salling Sund

1) 56º53,567’N

08º39,047’Ø

2) 56º50,763’N

08º36,800’Ø

3) 56°50,678’N

08°36,733’Ø

4) 56º50,000’N

08º38,300’Ø

5) 56º50,639’N

08º36,709’Ø

Thyland

Skyum Bjerge

Vilsund

Vest

Lysen Bredning

2

3

Dragstrup Vig

4

1

5

1 Harre Vig

2

2B

1) 56˚42,0’N

08˚53,2’Ø

2) 56˚41,9’N

08˚53,2’Ø

Tilsynsførende:

Morsø Sejlklub

Mors

3

Tilsundførende:

Vilsund Bådelaug

Tilsynsførende:

Rønbjerg Sejlklub

Livø Bredning

Fur

Tilsynsførende:

Thisted Sejlklub

Thisted

3

1) 56º53,9N

09º06,1Ø

2) 56º53,3N

09º06,1Ø

2) 56º59,4N

08º50,0Ø

3) 56º56,7N

08º39,9Ø

4) 56º53,5N

08º44,2Ø

5

Thisted Bredning

Tilsynsførende:

N.J. Pedersen

4

3

4

1

2

Færker Vig

3) 56º50,2N

09º03,9Ø

4) 56º50,0N

09º03,9Ø

2

Rønbjerg

5

4

Tilsyndførende:

Fur Bådelaug

Tilsynsførende: 1) 56º58,8N

Amtoft Bådelaug 08º56,1Ø

5) 56°56,8N

08°44,3Ø

Feggesund

Mors

1


6

7

Skive

3

1) 56°13,0’N

10°35,3’Ø

1

2

1

6

Tilsynsførende:

Skive Sejlklub

1) 56º39,8N

09º06,4Ø

2) 56º38,7N

09º06,3Ø

3) 56º38,6N

09º05,9Ø

4

4

Ebeltoft Vig

Lovns Bredning

7

8

Tilsynsførende:

Virksund Sejlklub

4) 56º40,1N

09º11,6Ø

5) 56º38,4N

09º09,6Ø

5 6) 56º38,1N

09º18,3Ø

Tilsynsførende:

Viborg Sejlklub

7) 56º36,2N

09º17,3Ø

8) 56º32,8N

09º16,9Ø

9) 56°33,1N

09°19,5Ø

3

Hjarbæk

2

9

2) 56°12,9’N

10°40,1’Ø

3) 56°13,0’N

10°40,1’Ø

4) 56º13,3’N

10º36,0’Ø

Ebeltoft

Tilsynsførende:

Sejlklubben

Ebeltoft Vig

Egense

Mariager Fjord

VEjdyb

1 2

3

1) 56º58,1N

10º19,1Ø

2) 56º58,0N

10º19,1Ø

3) 56º57,9N

10º19,1Ø

Nordmandshage

Korsholm

Bøjer udlagt i Mariager Fjord af Hobro Sejlklub (ikke i DS regi)

1: 56º39,0’N - 09º53,5’Ø

2: 56º39,2’N - 09º55,4’Ø

3: 56º39,3’N - 09º55,8’Ø

4: 56º42,0’N - 10º04,1’Ø

5: 56º40,8’N - 10º00,1’Ø

6: 56º39,6’N - 09º57,0’Ø

8

7

Als Odde

7) 56º42,3N

10º18,9Ø

8) 56º42,3N

10º18,9Ø

8

Tilsynsførende:

Hals Bådelaug

Kattegat

Tilsynsførende:

Hadsund Sejlklub

9


1

2

1) 54°54,1N

09°42,9Ø

2) 54°57,8N

09°45,1Ø

3) 54°58,5N

09°45,2Ø

4

Als Sund

3

10

Sønderborg

Tilsynsførende:

Sønderborg Yacht Club

Sønderborg Sejl- og Motorbådsklub

Tilsynsførende:

Sejlsportsklubberne

i Randers

56º32,4’N

10º13,6’Ø

56º32,2’N

10º13,6’Ø

56º29,0’N

10º13,2’Ø

Tilsynsførende: Faldsled

Sejl- og Motorbådsklub

1) 55°08.0’N

10°04,0’Ø

2) 55°08,5’N

10°02,3’Ø

Helnæs

2

1

Randers Fjord

Kanalen

Piggen

11

Kare Holm

Helnæs Bugt

12

Tilsynsførende:

Helsinge Kommune

Kattegat

Rørvig

Lynæs

1) 55º40,2N

10º57,8Ø

Havnemark

1

56º03,7’N

12º03,9’Ø

Frederiksværk

Røsnæs

Asnæs

Tilsynsførende:

Kalundborg Sejlklub

Kalundborg

13

14A


Tilsynsførende:

Havnsø Sejlklub

1) 55°47,065N

11°17,965Ø

Tilsynsførende :

Horsens Sejlklub

Boller

2) 55°47,030N

11°17,975Ø

55º51,5N - 09º55,8Ø

55º50,6N - 09º55,1Ø

Brakør

Vårsø

55º51,4N - 09º57,6Ø

55º50,1N - 10º00,7Ø

Nekselø

1

2

Sondrup

55º52,6N

10º03,0Ø

55º48,8N - 10º03,7Ø

55º48,3N - 10º03,8Ø

55º48,7N - 10º03,6Ø

55º20,1N - 10º01,5Ø

Hundshage

Snaptun

14B

15

Alrø

Hjarnø

Tilsynsførende:

Kaløvig Bådellaug

Løgten

1) 56º16,9’N

10º23,4’Ø

2) 56º16,7’N

10º23,4’Ø

3) 56º16,5’N

10º23,4’Ø

Egense Vig

4) 56º16,5’N

10º28,5’Ø

5) 56°16,5’N

10°28,5’Ø

Århus

Knebel Vig

6) 56º13,7’N

10º27,4’Ø

7) 56º13,6’N

10º27,3’Ø

8) 56º13,5’N

10º27,3’Ø

9) 56º12,3’N

10º26,0’Ø

10) 56°12,4’N

10°26,0’Ø

11) 56°12,5’N

10°25,9’Ø

Århus Bugt

20

Abelshoved

21

Begstrup Vig

12) 56º10,1’N

10º30,7’Ø

13) 56º10,2’N

10º30,8’Ø

14) 56º10,2’N

10º31,0’Ø

15) 56º10,2’N

10º31,1’Ø

16) 56º10,2’N

10º31,3’Ø

1

2

Løgten Bugt

3

Kalø Vig

17) 56º10,6’N

10º26,5’Ø

18) 56º08,8’N

10º30,0’Ø

6 7 8

910

11

12

Begstrup Vig

13

17

4 5

Knebel

Vig

16

16

15

14

18

Egens

Vig

Abelshoved

20) 56º05,1’N

10º15,2’Ø

21) 56º05,8’N

10º14,9’Ø

Bøjerne 20 og 21 ved Abelshoved

er uegnede for overnatning pga.

kraftige dønninger fra hurtigfærger.


Tilsynsførende:

Bogense Sejlklub

Tilsynsførende:

Middelfart Sejlklub

kort 17

1

2 3

Æbelø

4

5

6

Middelfart

1) 55º38,3N

10º09,8Ø

2) 55º38,2N

10º09,8Ø

3) 55º38,2N

10º09,8Ø

4) 55º37,7N

10º10,7Ø

5) 55º38,5N

10º11,6Ø

6) 55º38,5N

10º11,6Ø

55º28,2N

09º43,7Ø

Gamborg Fjord

Fønsskov

17

18

Tilsynsførende:

Skærbæk Bådelaug :

Kolding fjord

Tilsynsførende:

Assens Sejlklub

Egholm

Drejens Odde

55º29,3’N

09º34,9’Ø

1

2

Bågø

6

5

Agtrup Vig

3

4

55º30,1’N

09º35,3’Ø

Wedelsborg

1) 55º19,6’N

09º48,5’Ø

2) 55º19,6’N

09º48,6’Ø

3) 55º18,9’N

09º49,9’Ø

4) 55º18,8’N

09º49,9’Ø

5) 55º17,9’N

09º48,5’N

6) 55º17,8’N

09º48,4’Ø

19

20


Tilsynsførende:

Assens Sejlklub

Torø

1

2 3

Assens

1) 55º15,1’N

09º52,7’Ø

2) 55º15,1’N

09º52,8’Ø

3) 55°16,06N

09°52,90Ø

Tilsynsførende:

Kalvø Bådelaug 22

Kalvø Barsø

1 2

1) 55º07,1’N

09º29,1’Ø

2) 55°07,2’N

09°29,2’Ø

Genner Fjord

21

Tilsynsførende:

Gråsten Sejlklub

Skelde Vig

54º51,0’N

09º42,2’Ø

Flensborg Fjord

24


Tilsynsførende:

Gråsten Sejlklub

Kohage

25

Tilsynsførende:

26

Gråsten Sejlklub

54º51’1N

09º29’2Ø

54º52’7N

09º32’3Ø

Stranderød Bugt

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

27

Tilsynsførende:

Faaborg Sejlklub

Lyø Trille

28

Tilsynsførende:

Fåborg Sejlklub

Avernakø

Korshavn

1

2

Lyø

1) 55º03,6’N

10º08,8’Ø

2) 55°03,4’N

10°08,7’Ø

1

Revkrog

2 3

1) 55º00,4’N

10º20,5’Ø

2) 55º00,4’N

10º20,5’Ø

3) 55º00,3’N

10º20,7’Ø

Knolden

30


Tilsynsførende:

Nyborg Sejlforening

Tilsynsførende:

Sejlklubben Egensedybet

55º30,9’N

10º32,9’Ø

55º17,9’N

10º46,9’Ø

Enebærodde

Smedehage

Gabet

Storebælt

Skoven

31

32

Tilsynsførende:

Skælskør Amatør Sejlklub

Egholm

Agersø

Trellegrund

Tilsynsførende:

Snekken Vordingborg

1) 55º14,260’N

1 11º11,250’Ø

2 2) 55°14,290’N

Bøgevig11°11,320’Ø

Kobæk

Vintersbølle

54º59,6’N

11º57,2’Ø

Snekkeø

33

34


Tilsynsførende:

Fåborg Sejlklub

Avernakø

Faaborg Fjord

Bjørnø

Tilsynsførende:

Ulvsund Kalvehave

1) 54º57,3’N

12º04,1’Ø

1

Kalvestrøm

Bogø

Tærø

Skallehoved

Fyn

Hansebugt 1 Nabbe

1) 55º03,6’N

10º19,0’Ø

2) 55º03,5’N

10º19,0’Ø

3) 55º02,8’N

10º19,8’Ø

2

2) 54º57,0’N

12º05,7’Ø

Tilsynsførende:

Snekken, vordingborg

2

3

NB! Ynglende havørne

35

St. Svelmø

36

Møn

Tilsynsførende

Sejlklubben Lynetten

2

1

Præstø Fjord

Saltholm

Feddet

Dyrhave

2

1

kort 38

1) 55º39,7’N

12º43,3’Ø

2) 55º39,6’N

12º43,6’Ø

3) 55º39,8’N

12º48,0’Ø

3

38

39

1) 55º11,6’N

12º08,5’Ø

2) 55º09,3’N

12º06,8’Ø

Tilsynsførende:

Fakse Ladeplads Sejlklub


Kongensøre

1

Tuse Næs

7

Tilsynsførende:

Holbæk

Sejlkluub

6

Holbæk Fjord

1) 55º44,1’N

11º41,3’Ø

2) 55º42,7’N

11º47,6’Ø

5) 55º45,1’N

11º51,2’Ø

Orø

2

3 4

5

Hornsherred

Tilsynsførende:

Bramsnæs Sejlklub

3) 55º41,0’N

11º49,6’Ø

4) 55º41,4’N

11º50,1’Ø

40

Tilsynsførende:

Nykøbing Sj. Sejlklub

6) 55º49,7’N

11º44,2’Ø

7) 55º48,8’N

11º43,4’Ø

Tilsynsførende:

Bork Bådelaug

Vesterhavet

1

Ringkøbing

2

1) 55º53,5’N

08º10,4’Ø

2) 55º52,2’N

08º16,6’Ø

43


Tilsynsførende:

Sejlklubben Neptun, Vejle

Vejle

Strandby

Tilsynsførende;

Skov- og Naturstyrelsen

Bøjerne er stillet til

rådighed af Skov- og

Naturstyrelsen og kan

benyttes af fritidssejlere

i perioden fra 1. april - 1.

november.

1) 55º40,7’N

09º41,4’Ø

2) 55º41,6’N

09º43,4’Ø

1

2

1

Frederikshavn

Rosenvold

2

Hirsholmene

44 44

45

1) 57º30,5’N

10º35,2’Ø

2) 57º28,3’N

10º37,6’Ø

Tilsynsførende:

Samsø Laks A/S

Samsø

Bøjerne er stillet til rådighed af Samsø Laks A/S

og kan benyttes af fritidssejlere i perioden fra 15.

maj - 1. september.

Tilsynsførende:

Aalborg Sejlklub

1

Nibe Bredning

Gjøl

Gjøl Bredninig

Nibe

1) 55º55,5’N

10º39,0’Ø

2-3) 55º54,9’N

10º38,9’Ø

4-5) 55º54,8’N

10º38,8’Ø

Langør

4-5

3

2

1

2-3

1) 57º01,7’N

09º29,5’Ø

2) 57º04,2’N

09º47,7’Ø

3) 57º03,6’N

09º47,8’Ø

46

Besser Rev

47

Egholm


2

Tilsynsførende:

Roskilde Sejlklub

1) 55º40,8’N

12º02,0’Ø

2) 55º40,2’N

12º01,5’Ø

3) 55º40,2’N

12º01,8’Ø

3

1) 55°55,2N

11°59,7Ø

2) 55°53,1N

12°01,2Ø

3) 55°51,3N

12°01,3Ø

4) 55°50,0N

12°02,6Ø

5) 55°49,9N

12°02,6Ø

6) 55°47,0N

12°03,0Ø

1

Lynæs

Bognæs

Kattinge Vig

Frederiksværk

Horns Herrred

2 & 3

Roskilde Fjord

1

Veddelev

Havn

4 & 5

48

Roskilde

49

Tilsynsførende:

Frederikssund Sejlklub

Frederikssund

6

Tilsynsførende:

Aabenraa Sejlclub

1) 55º1,1864N

9º25,531Ø

2) 55º1,820N

9º25,588Ø

Aabenraa

Teglgaard

1

Tilsynsførende:

Kolding Sejlklub

2

1

2

1) 55º29,211N

9º42,456Ø

2) 55º29,205N

9º42,598Ø

50

51


Mariager fjord

Tilsynsførende:

Juelsminde Sejlklub

1) 55°44,670N

10°03,610Ø

3) 55°43,360N

10°00,030Ø

2) 55°44,460N

10°02,880Ø

4) 55°43,250N

10°00,050Ø

Juelsminde

3 4

1

Overby

2

Kirkholm

Hosby

Bøgehoved

2

1

Tilsynsførende:

Høllet Bådelaug

53

1) 56º42,645N

10º14,335Ø

2) 56º41,096N

10º05,042Ø

54

1

2

Tilsynsførende:

Kalundborg Sejlklub

1) 55º04,2N

10º19,1Ø

Oreby

Skovnakke

Sakskøbing

Stenore Baake

Røsnæs

Ulstrup

Tilsynsførende:

Sakskøbing Sejlklub

1) 54º50,310N

11º33,895Ø

2) 54º50,248N

11º33,932Ø

Aagerup

Kongstrup

1

Ostrup

55

56

Nyrup

More magazines by this user
Similar magazines